O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Ruotsipäivä, Undomsarbete, Humak

244 visualizações

Publicada em

Ungdomsarbete, päivä på svenska, Humak

  • Entre para ver os comentários

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Ruotsipäivä, Undomsarbete, Humak

  1. 1. Ungdomsarbete Humanistiska yrkeshögskolan 1
  2. 2. Ungdomsarbete och ungdomslag Vem är ungdomar? 12-29 åriga enligt ungdomslagen Ungdomsarbete i helhet når alla ungdomar med sin olika verksamhet
  3. 3. Den nya ungdomslagen stiftes 27.1.2006 ”Syftet med denna lag är att stödja de ungas utveckling och självständighetsprocess, främja ett aktivt medborgarskap hos de unga och stärka deras sociala identitet samt förbättra de ungas uppväxt- och levnadsvillkor.” ”Syftet skall uppnås med utgångspunkt i gemenskap, solidaritet, likställdhet och jämlikhet, kulturell mångfald och internationalism, sunda levnadsvanor samt respekt för miljön och livet.”
  4. 4. Varje kommun är tvungen att arragera ungdomsarbete men det är olik runt Finland beroende av kommens resurserna. Det vanligaste form av ungdomsarbete i kommunerna är ungdomsgård. Dit är det lätt för ungdomar att komma dvs. (det vill säga) det är verksamhet på låg nivå. Därifrån kan ungdomsarbetarna också styra ungdomar framåt om det syns att de har kritiska problem i livet. Ungdomsarbete innehåller olika verksamhet t.ex. förebyggande, uppsökande, kultturell, adventur, idrott, informativ osv. (och så vidare)
  5. 5. Ungdomsarbete innehåller olika verksamhet t.ex. förebyggande, uppsökande, kultturell, adventur, idrott, informativ osv. (och så vidare) 5
  6. 6. Förebyggande och uppsökande ungdomsarbete Meningen i uppsökande ungdomsarbete är att hitta de undomar som är på gränset att utslaga sig från samhället (t.ex. om de har inte fått jobb eller fortsättnings studieplats efter grundskolan) Det mest använd medel till detta är gå bland ungdomar dit där de redan är t.ex. till staden
  7. 7. Till förebyggande ungdomsarbetens målsättningar tillhörs erbjuda månsidiga hobby möjligheter, förstärka ungdoms identitet och utveckling till en aktiv medlem av samhället En vikting del är att undomar blir delaktiga i och tar hand om deras enga liv
  8. 8. Tack!

×