O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

de

HÌNH HỌC LỚP 7 - CÁC YẾU TỐ TRONG TAM GIÁC - WWW.TOANIQ.COM Slide 1 HÌNH HỌC LỚP 7 - CÁC YẾU TỐ TRONG TAM GIÁC - WWW.TOANIQ.COM Slide 2 HÌNH HỌC LỚP 7 - CÁC YẾU TỐ TRONG TAM GIÁC - WWW.TOANIQ.COM Slide 3 HÌNH HỌC LỚP 7 - CÁC YẾU TỐ TRONG TAM GIÁC - WWW.TOANIQ.COM Slide 4 HÌNH HỌC LỚP 7 - CÁC YẾU TỐ TRONG TAM GIÁC - WWW.TOANIQ.COM Slide 5 HÌNH HỌC LỚP 7 - CÁC YẾU TỐ TRONG TAM GIÁC - WWW.TOANIQ.COM Slide 6 HÌNH HỌC LỚP 7 - CÁC YẾU TỐ TRONG TAM GIÁC - WWW.TOANIQ.COM Slide 7 HÌNH HỌC LỚP 7 - CÁC YẾU TỐ TRONG TAM GIÁC - WWW.TOANIQ.COM Slide 8 HÌNH HỌC LỚP 7 - CÁC YẾU TỐ TRONG TAM GIÁC - WWW.TOANIQ.COM Slide 9
Próximos SlideShares
Bai tap-hinh-lop-7-hay-co-loi-giai
Avançar

18 gostaram

Compartilhar

HÌNH HỌC LỚP 7 - CÁC YẾU TỐ TRONG TAM GIÁC - WWW.TOANIQ.COM

HÌNH HỌC LỚP 7 - CÁC YẾU TỐ TRONG TAM GIÁC - WWW.TOANIQ.COM. HỆ THỐNG PHÁT TRIỂN TOÁN IQ CUNG CẤP GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY TOÁN LỚP 7 CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO CHO CÁC EM HỌC SINH TRÊN TOÀN QUỐC. HỌC TẠI NHÀ HÀ NỘI, HỌC TRỰC TUYẾN TRÊN TOÀN QUỐC. LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ HỌC: 0919.281.916.

Audiolivros relacionados

Gratuito durante 30 dias do Scribd

Ver tudo

HÌNH HỌC LỚP 7 - CÁC YẾU TỐ TRONG TAM GIÁC - WWW.TOANIQ.COM

 1. 1. Hệ thống chương trình Toán lớp 7 học kỳ II Liên hệ đăng ký học: 0919.281.916 - 0936.128.126 ------------------------ Hệ thống phát triển Toán IQ – www.ToanIQ.com 1 HỆ THỐNG CHƯƠNG TRÌNH HÌNH HỌC LỚP 7 HỌC KỲ II Chương III QUAN HỆ GIỮA C C U TỐ TR NG TA GI C Đăng ký học trực tuyến: 0919.281.916 – 0936.128.126 Email: HoctoanIQ.@gmail.com Website: www.ToanIQ.com  ND1 Q n hệ gi g c c nh đối iện trong t t giác 1. Ch t g c C c n c chu ng 16c c nh y C c . nh c c g c c t g c. 2. Ch t g c C ết  A : B : C : : . nh c c c nh c t g c. 3. Ch t g c C g c g c t . r n c nh C y h n g . Ch ng nh r ng BA < BD < BE < BC. 4. Ch t g c C u ng h n g c C . k ư ng th ng u ng g c C . Ch ng minh: a) DE= DB; b) DA >DB. 5. Ch t g c C c  B >  C. nh c c c nh C ọ trung c C. r n t c t y ch . Ch ng minh:  CDA >  CAD; c Ch ng nh r ng t h n g c c g c C n tr ng g c .
 2. 2. Hệ thống chương trình Toán lớp 7 học kỳ II Liên hệ đăng ký học: 0919.281.916 - 0936.128.126 ------------------------ Hệ thống phát triển Toán IQ – www.ToanIQ.com 2 6. Ch t g c c n C c n . r n c nh C y h n g sao cho BD = DE = EC. Ch ng nh:  BAD =  CAE <  DAE.  ND2. Quan hệ gi đư ng ng g c đư ng iên đư ng iên hình chi 7. Ch t g c C u ng . r n t c t C y r n t c t C y ch C. nh C . 8. Ch ư ng th ng n ng ư ng th ng . ọ h nh ch ếu c u ng ư ng th ng . r n ư ng th ng y h C. nh c c ư ng n C ết 6c 8c C 10c . 9. Ch t g c C AB  C . ọ t n g C. ọ h nh ch ếu c C u ng ư ng th ng . nh t ng C C. 10. Ch t g c C ết 900 >  B > C.  BC ( H  C . ọ t n g t tr n ư ng th ng C nhưng kh ng thu c n C. Ch ng minh : a) HB < HC; b) AM < AB < AN. 11. Ch t g c C .  BC ( H  C . ọ n ư t c c n g n g n g C . Ch ng nh r ng chu t g c nh hơn chu vi t g c C.  ND3 Q n hệ gi c nh c t t giác t đ ng th c t giác 12. C th c t g c n c nh như u kh ng: a) 6cm; 8cm; 16cm? b) 5,5cm; 3,1cm; 2,4cm? c) 13,7cm; 8,2cm; 5,3cm. 13. Chu c t t g c c n 62c t c nh 2 c . nh h c nh c n . 14. Ch t g c C n tr ng t g c . Ch ng nh: OA + OC < BA + BC. 15. c nh C c t g c C c n ư t 8c c . nh c nh C ết r ng c n t nguy n c nt t tự nh n ch n. 16*. Ch t g c C c C t h n g c c g c c t C . ọ t n g . Ch ng nh – AC > MB – MC.
 3. 3. Hệ thống chương trình Toán lớp 7 học kỳ II Liên hệ đăng ký học: 0919.281.916 - 0936.128.126 ------------------------ Hệ thống phát triển Toán IQ – www.ToanIQ.com 3  ND4 T nh ch t đư ng tr ng t n c t giác 17. Ch t g c C c n c C 1 c C 16c . trung tuyến . Ch ng nh: AM  BC; nh . 18. Ch trọng t c t g c u C. Ch ng nh r ng C. 19. Ch t g c C. r n t c t y ch . r n c nh C y ch 1 3 C. c t C . Ch ng nh : a) trung c C b) AM = 1 2 BC. 20. Cho tam giác ABC, trung tuyến . r n t y h ch 2 3 BM trung c BK. ọ trung c C c t C . Ch ng nh: a) O là trọng t c t g c C ; b) GO = 1 3 BC. 21. Cho ta g c C u ng c 18cm, AC = 24c . nh t ng c c kh ảng c ch t trọng t c t g c ến c c ỉnh c t g c. 22. Ch t g c C trung tuyến . ết 1 2 C. Ch ng nh r ng t g c C u ng .  ND5 T nh ch t ti ph n giác c t g c 23. Ch t g c c n C C . C c ư ng c C c t nh u t I. Ch ng nh I h n g c c g c C. 24. Các phân giác ngoài c t g c C c t nh u t th nh tam giác EFG. Tính các góc c t g c th c c g c c t g c C. 25. Ch t g c C c n t . ọ I trung c C. I I  AB; IK  AC.
 4. 4. Hệ thống chương trình Toán lớp 7 học kỳ II Liên hệ đăng ký học: 0919.281.916 - 0936.128.126 ------------------------ Hệ thống phát triển Toán IQ – www.ToanIQ.com 4 Ch ng minh tam giác IBH = tam giác ICK; Ch ng nh I t h n g c g c C. 26. Ch t g c C u ng t 6c C 8c . r n nử ặt h ng C kh ng ch y ch C  CA; CD = 10cm. Ch ng nh tia phân giác góc ABC; ọ I trung c . I  AB, IN  BC, IP  C . Ch ng nh r ng IM = IN= IP. 27. Cho tam giác ABC có  A > 90o . t tr n nử ặt h ng C kh ng ch cho  CBx =  C . r n y ch C C  CDB > 900 . Ch ng nh r ng  CDB =  CAB.  ND6. T nh ch t đư ng ph n giác c t giác 28. Ch t g c C. ọ I g c h t h n g c h g c . Qu I ư ng th ng ng ng C c t t c t C t . Ch ng nh: C 29. Cho tam giác ABC vuông t . r n c nh C y ch  ABC = 3 ABD. Trên c nh y ch  ACB = 3 C . ọ g c C I giao c ư ng h n g c c t g c C. a, Tính  BFC. Ch ng t r ng t g c I t g c u. 30. Cho tam giác ABC có  A = 700 ;  B = 600 . h n g c c  A và  c t nh u t I. ư ng th ng qu C ng ng c t t I t . nh c c g c c t g c IC. 31. Ch t g c C c n t . Đư ng h n g c C c g c g c C c t nh u t . n ư t u ng g c C . Ch ng nh: g c C ng tam giác CBE; b, OB = OC; c, OH = OK. 32. Cho tam giác ABC có  C = 450 và  A > 900 . t c t t c t C cho  CBD =  C.  t . nh  CHD.
 5. 5. Hệ thống chương trình Toán lớp 7 học kỳ II Liên hệ đăng ký học: 0919.281.916 - 0936.128.126 ------------------------ Hệ thống phát triển Toán IQ – www.ToanIQ.com 5 33. Ch t g c C c g c nhọn ư ng c . n ư t u ng g c C. r n t c t y tr n t y ch . ọ I g c C. Ch ng nh r ng : I t h n g c c g c I t h n g c c g c I c* IC t h n g c c g c I d* , IB  IC.  ND7. T nh ch t đư ng tr ng tr c c t đo n th ng 34. Cho tam giác ABC. T t c ch u h c nh C c ch u h ỉnh A, B. 35. Ch ng nh r ng kh ng tồn t c ch u th ng h ng. 36. Ch n th ng thu c nử ặt h ng . X c ịnh thu c ch c ch u h 37. Tam giác ABC có AC > h n g c . r n C y ch . Ch ng nh r ng u ng g c . 38. Ch h n th ng h n ệt C . ọ g h ư ng trung trực c C . C nhận t g h n C . ếu // C th c nhận t g h ư ng trung trực ? 39. Ch n tr ng g c nhọn y. u ng g c (H thu c Ox). r n t i c t y . u ng g c y ( thu c y tr n t c t y C . Ch ng nh r ng: a, OB = OC. ết  xOy = α, tính  BOC. 40. r n ư ng trung trực c n th ng y .  . r n n y P. ọ g c P . ọ g c P . Ch ng nh h n g c g c . Ch ng nh trung trực c n . c Ch ng nh . 41. Ch t g c C u ng t  B = 280 . Đư ng trung trực c c nh C c t t . nh  MCA
 6. 6. Hệ thống chương trình Toán lớp 7 học kỳ II Liên hệ đăng ký học: 0919.281.916 - 0936.128.126 ------------------------ Hệ thống phát triển Toán IQ – www.ToanIQ.com 6 42. Cho  xOy = 500 n tr ng  y. ch ư ng trung trưc c . C ch y ư ng trung trực c C. nh  BOC. 43. Ch t g c C u ng t c h n g c c  thu c C . u ng g c C thu c C . ọ g c . Ch ng nh r ng : ư ng trung trực c ư ng trung trực c C . 44. Ch t g c C c n t  A = 1200 . Đư ng trung trực c c c c nh C c t C t . Ch ng nh t g c u.  ND8. T nh ch t đư ng tr ng tr c c t giác 45. Ch t g c C c g ư ng h n g c tr ng g ư ng trung trực. Ch ng inh t g c C u. 46. Ch t g c C c trọng t c ch u ỉnh C. Ch ng inh tam giác ABC u. 47. Ch t g c C c g c nhọn g c ng 00 . Đư ng trung trực c C c t nh u t . nh g c C. 48. Ch t g c C. Đư ng trung trực c C C c t nh u t . Đư ng u ng g c t ư ng u ng g c t c t nh u . Ch ng nh ư ng trung trực c . 49. r n c nh C C c t g c u C. L y c c th th tự P ch CP. ọ g ư ng trung trực c t g c C. Ch ng nh O cũng g ư ng trung trực c t g c P.  ND9 T nh ch t đư ng c o c t giác 50. Cho  xOy = 500 . r n t y . Qu k ư ng th ng u ng g c y . r n t c t y B, qu k ư ng th ng u ng g c c t I. Ch ng nh I u ng g c b) Tính  AIB.
 7. 7. Hệ thống chương trình Toán lớp 7 học kỳ II Liên hệ đăng ký học: 0919.281.916 - 0936.128.126 ------------------------ Hệ thống phát triển Toán IQ – www.ToanIQ.com 7 51. Cho tam giác ABC có  BAC = 1350 . C n ư t k C u ng g c c c ư ng th ng C t . ọ ư ng c c t g c C. Ch ng nh c c t g c C c c t g c u ng c n C th kh ng ịnh ư ng th ng C c ng qu t kh ng? ? 52. Ch t g c C ư ng cao AD, BE, CF. Biết CF. Ch ng nh t g c C t g c u. 53. Cho tam giác cân C c n trung tuyến ết C 2 c c . nh c c c nh C. 54. Ch t g c C c n h ư ng c C c t nh u I  AC, E  AB). Tia I c t C . Ch ng nh r ng: trung c C b) Tam giác MED là tam giác cân. 55. Ch t g c C u ng ư ng c . ọ n ư t trung c C . Ch ng nh: a) M trực t c t g c u ng g c . 56. Ch t g c nhọn C < C ư ng c . Ch ng nh  BAH <  HAC; r n n C y ch . Ch ng nh t g c à tam giác cân; c k  C C k C  . Ch ng nh r ng ư ng th ng C c ng qu t .  ND10 i t p tổng hợp 57. Cho tam giác ABC có  B = 600 ,  C <  A. Ch ng nh r ng < C. r n c nh C y ch . Ch ng nh t g c t g c u. c nh c c c nh , BC, CA. 58. Ch ư ng th ng y n ng ư ng th ng y. u ng g c y. r n y y h m B và C ( C kh c . Ch ng nh r ng : ếu < C th <
 8. 8. Hệ thống chương trình Toán lớp 7 học kỳ II Liên hệ đăng ký học: 0919.281.916 - 0936.128.126 ------------------------ Hệ thống phát triển Toán IQ – www.ToanIQ.com 8 HC và  HAB <  HAC ( t h trư ng h : C c ng n tr n t t g c h C thu c h t nh u qu g c . 59. Ch t g c u C. h n g c g c c t c nh C . k ư ng th ng u ng g c c t c c t C n ư t . Ch ng nh : a) Tam giác ANC là tam giác cân; b) NC u ng g c C c) Tam giác AEC là tam giác cân. 60. Ch g c y kh c g c ẹt. h th th tự tr n h c nh y. ãy t c ch u h c nh c g c y c ch u h ếu th c nh u th ãn c c u k ện tr ng c u ? 61. Ch t g c nhọn C h ư ng c C . r n t c t y ch C tr n t c t C y ch C . Ch ng nh : a)  ACE =  ABD; b)  ACE =  BDA ; c) Tam giác AED là tam giác vuông cân, 62. Ch t g c C c n . ọ g c c ư ng trung trực c t g c. rên t c các t C y th th tự h ch C . Ch ng nh  OAB =  OCA; Ch ng nh  AOM =  CON; c ọ I g h ư ng trung trực c . Ch ng nh I t h n g c c g c . 63. Cho tam giác cân C C ư ng c . r n t c t y cho DE = DG. Ch ng nh C C Ch ng nh  ABE =  ACE ; c ếu C 1 2 AE thì tam giác ABC là tam giác gì? Vì sao? 64. Ch t g c C. Đư ng h n g c g c ng t ỉnh ỉnh C c t g c c t nh u . n ư t k ư ng th ng u ng g c h ư ng h n g c tr n c t ư ng th ng C . Ch ng nh r ng: Chu t g c C ng Đư ng trung trực c qu
 9. 9. Hệ thống chương trình Toán lớp 7 học kỳ II Liên hệ đăng ký học: 0919.281.916 - 0936.128.126 ------------------------ Hệ thống phát triển Toán IQ – www.ToanIQ.com 9 c t h n g c c g c C. 65. Cho tam giác cân DEC C C . Đư ng trung trực c C c t ư ng th ng C t . r n t c t y ch . Ch ng nh r ng : a)  ADC =  ACD b) Tam giác ABC là tam giác cân. 66. Cho tam giác ABC. ọ t n tr ng t g c. Ch ng nh r ng nếu GBC = SGAC = SGAB thì trọng t c t g c C.
 • YnTrn80

  Mar. 4, 2020
 • PhmLinh36

  Apr. 27, 2018
 • ssuser4c5c62

  Nov. 15, 2017
 • hoangbacnguyen90

  Sep. 14, 2017
 • minhphuongsptoan

  Aug. 1, 2017
 • mta95NA

  May. 14, 2017
 • khungk100

  Jan. 3, 2017
 • grosso1976

  Mar. 29, 2016
 • kiem123456

  Feb. 26, 2016
 • nomattelly

  Jan. 16, 2016
 • 100007498396130

  Aug. 12, 2015
 • galoa1992

  Jul. 16, 2015
 • dunggiang12

  Jul. 8, 2015
 • bichphuong77312477

  Jun. 18, 2015
 • mimi202020

  Apr. 24, 2015
 • NguyenThang25

  Apr. 23, 2015
 • thuylinh260495

  Jan. 25, 2015
 • hocgioitoan

  Jan. 20, 2015

HÌNH HỌC LỚP 7 - CÁC YẾU TỐ TRONG TAM GIÁC - WWW.TOANIQ.COM. HỆ THỐNG PHÁT TRIỂN TOÁN IQ CUNG CẤP GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY TOÁN LỚP 7 CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO CHO CÁC EM HỌC SINH TRÊN TOÀN QUỐC. HỌC TẠI NHÀ HÀ NỘI, HỌC TRỰC TUYẾN TRÊN TOÀN QUỐC. LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ HỌC: 0919.281.916.

Vistos

Vistos totais

13.370

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

3.183

Ações

Baixados

0

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

18

×