O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

[Rita Phuong Thao] Sức mạnh của trí tưởng tượng - Tâm Việt

 • Seja o primeiro a comentar

[Rita Phuong Thao] Sức mạnh của trí tưởng tượng - Tâm Việt

 1. 1. Kỹ năng Tư duyHiệu quả & Sáng tạoTRÍ TƯỞNG TƯỢNG Tâm Việt Group 1
 2. 2. 2
 3. 3. 3
 4. 4. “TrÝ t­ëngt­îng m¹nhh¬n c¶ tri thøc” 4
 5. 5. Nội dung Khái niệm chung Sức mạnh của trí tưởng tượng Phát huy quyền năng trí tưởng tượng 5
 6. 6. 6
 7. 7. 7
 8. 8. Tưởngtượng là gì? 8
 9. 9. Khái niệmXây dựng trong tâm trí những điều chưa bao giờ xảy raTrải nghiệm cuộc sống bên trong suy nghĩTiếp nhận sự vật một cách tổng thểKết nối quá khứ - hiện tại - tương lai 9
 10. 10. Đặc điểm TÊt cả gi¸c quan Không gian, thời gian T×nh c¶m Kh«ng gièng nhau 10
 11. 11. 11
 12. 12. Con mắt thứ 3 video 12
 13. 13. Liệu có tai thứ 3? 13
 14. 14. Nội dung Khái niệm chungSức mạnh của trí tưởng tượng Phát huy quyền năng trí tưởng tượng 14
 15. 15. 15
 16. 16. Tăng khả năng Sáng tạo 16
 17. 17. 17
 18. 18. 18
 19. 19. 19
 20. 20. 20
 21. 21. 21
 22. 22. Tăng khả năng kết nốiMọi giác quanQuá khứ - Hiện tại - Tương laiCác ý tưởng 22
 23. 23. T 23
 24. 24. Đơn giản cuộc sốngÁnh sáng, bản nhạc, triết lýGhi nhớGiải quyết vấn đềC¶m gi¸c b×nh an 24
 25. 25. carot, nhảy, balo, chảy, cái kính, ô tô, nụ cười,con mèo, quả cam, hàmrăng, thích thú, cà phê, ngờ ngợ, cổng sắt. 25
 26. 26. Kh«ng cã g× tèt hay xÊuchØ cã suy nghÜ míi lµm nã trë nªn tèt hoÆc xÊu -Hamlet- 26
 27. 27. 27
 28. 28. Cảm giác thành côngNapoleonColonel George Hall 28
 29. 29. C¸i thùc &C¸i cho lµ thùc 29
 30. 30. Vận động viên Nga 30
 31. 31. 31
 32. 32. Người đàn ông chết cóng 32
 33. 33. 33
 34. 34. Sức mạnh của trí tưởng tượng1. Tăng khả năng kết nối2. Tăng khả năng sáng tạo3. Đơn giản cuộc sống4. Tr¶i nghiÖm cuéc sèng bªn trong suy nghÜ5. Cảm giác thành công6. Biến cái không thể thành có thể 34
 35. 35. Vụ lở tuyết 35
 36. 36. 36
 37. 37. Khó haydễ? Khó 37
 38. 38. Mơ mộng &Không thực tế 38
 39. 39. 39
 40. 40. Tậ p trung cao độTập trung cao độ 40
 41. 41. Bản thiết kế &Những viên gạch 41
 42. 42. Thấymục tiêu 42
 43. 43. Hoạch địnhỞ đâu?Làm gì?Đến đâu? 43
 44. 44. Tầm nhìn chung 44
 45. 45. Thành công trong tưởng tượng Mục tiêu Tập trung Cảm xúc Trạng thái anpha Tư duy hệ thống 45
 46. 46. Nội dung Khái niệm chung Sức mạnh của trí tưởng tượng Phát huy quyền năng trí tưởng tượng 46
 47. 47. Rất thú vị 47
 48. 48. Nuôi dưỡng niềm tin 48
 49. 49. Niềm tin &cảm xúc 49
 50. 50. 50
 51. 51. C¶m nhËnQuyÕt Suy nghÜ Liªn®Þnh cã ý thøc hÖ §¸nh gi¸ 51
 52. 52. Bạn nghĩ bạn làm đượchay không làm được, bạn đều đúng -Henry Ford- 52
 53. 53. 53
 54. 54. 54
 55. 55. Tạo ra một hình ảnh 55
 56. 56. Gợi nhớmột hình ảnh 56

×