O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

W Jbrochure

363 visualizações

Publicada em

Onze nieuwe brochure

  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

W Jbrochure

  1. 1. atisering - Fiscale advisering - Bedrijfsjuridische advisering - Financiële en bedrijfseconomische advisering - Interim management - Bedrijfsopvolging - Pensio istratie - Organisatie en automatisering - Fiscale advisering - Bedrijfsjuridische advisering - Financiële en bedrijfseconomische advisering - Interim managem Verzorgen van loon- en financiële administratie - Organisatie en automatisering - Fiscale advisering - Bedrijfsjuridische advisering - Financiële en bedrijfseco ratieve ondersteuning - Verzorgen van loon- en financiële administratie - Organisatie en automatisering - Fiscale advisering - Bedrijfsjuridische advisering - Fi aarrekeningen - Administratieve ondersteuning - Verzorgen van loon- en financiële administratie - Organisatie en automatisering - Fiscale advisering - Bedrijf en samenstelling van jaarrekeningen - Administratieve ondersteuning - Verzorgen van loon- en financiële administratie - Organisatie en automatisering - Fiscensten - Controle, beoordeling en samenstelling van jaarrekeningen - Administratieve ondersteuning - Verzorgen van loon- en financiële administratie - Organ - Financiële planning diensten - Controle, beoordeling en samenstelling van jaarrekeningen - Administratieve ondersteuning - Verzorgen van loon- en financ lging - Pensioenadvisering - Financiële planning diensten - Controle, beoordeling en samenstelling van jaarrekeningen - Administratieve ondersteuning - Vermanagement - Bedrijfsopvolging - Pensioenadvisering - Financiële planning diensten - Controle, beoordeling en samenstelling van jaarrekeningen - Administr e advisering - Interim management - Bedrijfsopvolging - Pensioenadvisering - Financiële planning diensten - Controle, beoordeling en samenstelling van jaar nanciële en bedrijfseconomische advisering - Interim management - Bedrijfsopvolging - Pensioenadvisering - Financiële planning diensten - Controle, beoord fsjuridische advisering - Financiële en bedrijfseconomische advisering - Interim management - Bedrijfsopvolging - Pensioenadvisering - Financiële planning Fiscale advisering - Bedrijfsjuridische advisering - Financiële en bedrijfseconomische advisering - Interim management - Bedrijfsopvolging - Pensioenadviseri isatie en automatisering - Fiscale advisering - Bedrijfsjuridische advisering - Financiële en bedrijfseconomische advisering - Interim management - Bedrijfsop - en financiële administ - Organisatie en automatisering - Fiscale advisering - Bedrijfsjuridische advisering - Financiële en bedrijfseconomische advisering - In Verzorgen van loon- en financiële administratie - Organisatie en automatisering - Fiscale advisering - Bedrijfsjuridische advisering - Financiële en bedrijfsecon ratieve ondersteuning - Verzorgen van loon- en financiële administratie - Organisatie en automatisering - Fiscale advisering - Bedrijfsjuridische advisering - F jaarrekeningen - Administratieve ondersteuning - Verzorgen van loon- en financiële administratie - Organisatie en automatisering - Fiscale advisering - Bedrijf en samenstelling van jaarrekeningen - Administratieve ondersteuning - Verzorgen van loon- en financiële administratie - Organisatie en automatisering - Fis nsten - Controle, beoordeling en samenstelling van jaarrekeningen - Administratieve ondersteuning - Verzorgen van loon- en financiële administratie - Organ - Financiële planning diensten - Controle, beoordeling en samenstelling van jaarrekeningen - Administratieve ondersteuning - Verzorgen van loon- en financ ging - Pensioenadvisering - Financiële planning diensten - Controle, beoordeling en samenstelling van jaarrekeningen - Administratieve ondersteuning - Verzmanagement - Bedrijfsopvolging - Pensioenadvisering - Financiële planning diensten - Controle, beoordeling en samenstelling van jaarrekeningen - Administr e advisering - Interim management - Bedrijfsopvolging - Pensioenadvisering - Financiële planning diensten - Controle, beoordeling en samenstelling van jaarre Financiële en bedrijfseconomische advisering - Interim management - Bedrijfsopvolging - Pensioenadvisering - Financiële planning diensten - Controle, beoo jfsjuridische advisering - Financiële en bedrijfseconomische advisering - Interim management - Bedrijfsopvolging - Pensioenadvisering - Financiële planning Fiscale advisering - Bedrijfsjuridische advisering - Financiële en bedrijfseconomische advisering - Interim management - Bedrijfsopvolging - Pensioenadviser isatie en automatisering - Fiscale advisering - Bedrijfsjuridische advisering - Financiële en bedrijfseconomische advisering - Interim management - Bedrijfsopn- en financiële administratie - Organisatie en automatisering - Fiscale advisering - Bedrijfsjuridische advisering - Financiële en bedrijfseconomische adviserin Voor professioneel en persoonlijk advies
  2. 2. Onze cliënten, daar draait het om bij Worrell & JettenNiet voor niets staan wij in Zoetermeer en omgeving bekend als déorganisatie van accountants, fiscaal-juridische adviseurs en loon-specialisten. De organisatie waar cliënten een optimale service krijgen.Hoe dat komt? Wij stemmen onze dienstverlening af op de wensenen de behoeften van onze individuele cliënten. Ons motto: Laat onsdoen waar wij goed in zijn, zodat u kunt doen waar u goed in bent!Zo creëren we tijd en mogelijkheden om gezamenlijk proactief in tespelen op allerlei ontwikkelingen binnen en buiten uw onder-neming. Vertrouwen vormt een belangrijk onderdeel in onzemanier van werken. Wij werken met vaste aanspreekpuntenen we hanteren korte lijnen.
  3. 3. Accountancy Pensioenadvisering Worrell & Jetten is volledig bevoegd tot Wilt u advies over de risico’s en de moge- het afgeven van verklaringen bij de jaar- lijkheden van pensioenen, zowel in eigen rekening en bij andere financiële verant- beheer als verzekerde regelingen? Ook woordingen, zoals bijzondere controle- dan bent u bij onze fiscalisten aan het opdrachten. Onze accountants zijn juiste adres. gespecialiseerd in het uitvoeren van controle- en beoordelingsopdrachten en Zij zijn in staat om uw oudedagsvoorzie- in het samenstellen van de jaarrekening. ning te koppelen aan een flinke besparing van de vennootschapsbelasting. Daarnaast Maar daar houdt onze dienstverlening kunnen ze door hun uitgebreide kennis niet op. Onze accountants staan u ook en ervaring ongewenste fiscale conse- met raad en daad terzijde als het bijvoor- quenties voorkomen. En dat is gezien de beeld gaat over uw bedrijfsvoering, uw complexe wetgeving op dit vakgebied missie en uw strategische doelstellingen. zeker geen overbodige luxe. Uiteraard ver- De cijfers van de jaarrekening vormen de liezen zij ook het herverzekeren van het leidraad bij deze bedrijfseconomische nabestaandenrisico niet uit het oog. advisering. Dat maakt hen niet alleen con- troleurs, maar ook adviseurs. Natuurlijk Juridisch staan zij u ook bij in de laatste fase van Juridische geschillen voorko- het dienstverleningstraject: de implemen- men is uiteraard altijd beter, tatie van hun adviezen en de gezamenlijk daar zijn tenslotte alle par- gekozen oplossingen. tijen het meest bij gebaat. Onze juristen, die lid zijnFiscaal advies van de NEVOA, U wilt natuurlijk niet teveel belasting bieden juridisch advies betalen. Maar dat risico loopt u wel als u aan ondernemers in het niet optimaal gebruik weet te maken van MKB bij het voorkomen of alle beschikbare fiscale mogelijkheden. het oplossen van juridische Dat is het moment dat onze fiscalisten in geschillen. beeld komen. Zij loodsen u door het dool- hof van de fiscale wetgeving. Zo betaalt u Onze juristen werken vanuit uw niet meer belasting dan strikt noodzakelijk. optiek. Daarom willen ze uw onderne- ming eerst goed leren kennen. Alleen dan Natuurlijk dienen zij ook uw belastingaan- kunnen gifte tijdig en op de juiste wijze in. Ook zij uw belangen op de juiste manier beoordelen ze aan de hand van uw aan- behartigen. Als Worrell & Jetten zijn gifte of alle mogelijkheden tot belasting- wij ook bereid om daarin te investeren. besparing zijn benut. En krijgt u controle van de Belastingdienst? Geen probleem, Onze juristen zijn gespecialiseerd in de want dan zijn zij er ook om u te onder- diverse gebieden van het ondernemings- steunen. recht en hebben ruime ervaring met trajecten van overname, fusie en samen- werking.
  4. 4. Financiële planning U wilt weten of uw ideeën en plannen over werken, stoppen met werken, uw oudedagsvoorziening en de zorg voor uw nabestaanden stroken met de werkelijk- heid? Dan kunt u samen met onze gecer- tificeerde financiële planners uw persoon- lijk financieel plan opstellen. Zo heeft u inzicht in en overzicht van alle financiële aspecten die u al goed geregeld heeft of waar nog aanvulling of bijsturing nodig is. Daarnaast adviseren wij u dit financiële overzicht met enige regelmaat tegen het licht te houden. Uw leven is immers aan verandering onderhevig en het persoonlijk financieel plan is slechts een moment- opname.Aanvullende dienstverlening Maar hier houdt onze dienst- verlening niet op. U kunt bij ons ook terecht voor: Administratieve ondersteu- ning: Bij het tijdelijk weg- vallen van uw administra- teur of voor het wegwerken van achterstanden in uw admi- nistratie kunt u een beroep doen op onze ervaren medewerkers. Zij zijn uitstekend op de hoogte van diverse branches en verschillende boekhoudpak- ketten en kunnen op elk gewenst moment en op elk gewenst niveau inspringen. Advisering over bedrijfsopvolging: Wellicht overweegt u bedrijfsopvolging binnen familieverband of de verkoop van uw bedrijf aan derden. Wij begrijpen dat naast financiële en fiscale aspecten dan ook emoties een belangrijke rol kunnen spelen. Juist daarom is het goed een onafhankelijk adviseur bij dergelijke trajecten in te schakelen. Op grond van onze expertise en ervaring zijn wij in staat u hierbij te begeleiden en samen met u een plan van aanpak op te stellen.
  5. 5. Controle, Financiële Bedrijfsop Interim m economis - Financië Verzorgen van loon- en financiële administratie: Onze mede- Bedrijfsju F.H.M. (Frank) Duijvestijn RA FB werkers zijn uitstekend in staat om maandelijks, per kwar- ring - Fisc taal of jaarlijks uw financiële administratie te verwerken en u Organisat te attenderen op mogelijke risico’s én verbeteringen. Ook financiële zijn wij behulpzaam bij het opzetten van uw administratie Verzorgen en de daarbij behorende administratieve organisatie. Administr Efficiency is hierbij ons sleutelwoord. ling van ja beoordelin Salaris- en personeelsadministratie: Door een correct uitgevoer- A.B.M. (André) Kamphuis CB ning dien de salarisadministratie voldoet u automatisch aan uw wette- Pensioena lijke verplichtingen ten opzichte van onder meer de Bedrijfsop Belastingdienst en de Bedrijfspensioenfondsen. Wij kunnen Interim m de salarisadministratie voor u verzorgen of u kunt via onze economis online module zelf mutaties bijhouden en loonstroken uit- - Financië draaien. U kunt zelfs de beschikking krijgen over een heel Bedrijfsju personeelsinformatiesysteem. Uw wensen en mogelijkhedenmr M.A. (Martine) Schwagermann FB ring - Fisc staan centraal, wij passen onze dienstverlening daarop aan. Organisat financiële Financieringsaanvragen: Wij hebben veel ervaring met het Verzorgen opstellen van financiële plannen, het aanvragen van nieuwe Administr financieringen en het uitbreiden van bestaande financierin- ling van ja gen. Samen met u stellen wij een goed onderbouwd financi- beoordelin eel plan op en wij begeleiden u in de contacten met de finan- J.A.G. (Jan) van den Berg AA ning dien ciers. Pensioena mr. G. (Gerard) van der Lelie FB Waardebepaling van uw onderneming: Bent u van plan uw onderneming te verkopen of een nieuwe onderneming te kopen? Dan wilt u natuurlijk weten welk prijskaartje daaraan hangt. Wij hebben veel ervaring en know-how op dit gebied opgebouwd. Wij adviseren u en staan u tijdens het traject bij J. J. (Jeroen) van der Wel AA/FB waar nodig. Een optimaal resultaat staat daarbij voor ons centraal. YOB Online en Twinfield Online: Onze internetboekhoudpak- ketten zijn ontwikkeld door praktijkmensen met verstand van boekhouden én van software. Beide pakketten bieden de ideale combinatie voor accountants en ondernemers die F.H.I. (Frans) Jetten RA FB FFP samen financieel beleid willen voeren en meer resultaat wil- len behalen. E. (Erik) Westerhof AA
  6. 6. beoordeling en samenstelling van jaarrekeningen - Administratieve ondersteuning - Verzorgen van loon- en financiële administratie - Organisatie en automae planning diensten - Controle, beoordeling en samenstelling van jaarrekeningen - Administratieve ondersteuning - Verzorgen van loon- en financiële adminpvolging - Pensioenadvisering - Financiële planning diensten - Controle, beoordeling en samenstelling van jaarrekeningen - Administratieve ondersteuning -management - Bedrijfsopvolging - Pensioenadvisering - Financiële planning diensten - Controle, beoordeling en samenstelling van jaarrekeningen - Administr che advisering - Interim management - Bedrijfsopvolging - Pensioenadvisering - Financiële planning diensten - Controle, beoordeling en samenstelling van jaële en bedrijfseconomische advisering - Interim management - Bedrijfsopvolging - Pensioenadvisering - Financiële planning diensten - Controle, beoordelinguridische advisering - Financiële en bedrijfseconomische advisering - Interim management - Bedrijfsopvolging - Pensioenadvisering - Financiële planning diecale advisering - Bedrijfsjuridische advisering - Financiële en bedrijfseconomische advisering - Interim management - Bedrijfsopvolging - Pensioenadviseringtie en automatisering - Fiscale advisering - Bedrijfsjuridische advisering - Financiële en bedrijfseconomische advisering - Interim management - Bedrijfsopvole administratie - Organisatie en automatisering - Fiscale advisering - Bedrijfsjuridische advisering - Financiële en bedrijfseconomische advisering - Interim mn van loon- en financiële administratie - Organisatie en automatisering - Fiscale advisering - Bedrijfsjuridische advisering - Financiële en bedrijfseconomische ratieve ondersteuning - Verzorgen van loon- en financiële administratie - Organisatie en automatisering - Fiscale advisering - Bedrijfsjuridische advisering - Fin aarrekeningen - Administratieve ondersteuning - Verzorgen van loon- en financiële administratie - Organisatie en automatisering - Fiscale advisering - Bedrijfng en samenstelling van jaarrekeningen - Administratieve ondersteuning - Verzorgen van loon- en financiële administratie - Organisatie en automatisering -nsten - Controle, beoordeling en samenstelling van jaarrekeningen - Administratieve ondersteuning - Verzorgen van loon- en financiële administratie - Organiadvisering - Financiële planning diensten - Controle, beoordeling en samenstelling van jaarrekeningen - Administratieve ondersteuning - Verzorgen van loon-pvolging - Pensioenadvisering - Financiële planning diensten - Controle, beoordeling en samenstelling van jaarrekeningen - Administratieve ondersteuning - Vmanagement - Bedrijfsopvolging - Pensioenadvisering - Financiële planning diensten - Controle, beoordeling en samenstelling van jaarrekeningen - Administ che advisering - Interim management - Bedrijfsopvolging - Pensioenadvisering - Financiële planning diensten - Controle, beoordeling en samenstelling van jële en bedrijfseconomische advisering - Interim management - Bedrijfsopvolging - Pensioenadvisering - Financiële planning diensten - Controle, beoordelinguridische advisering - Financiële en bedrijfseconomische advisering - Interim management - Bedrijfsopvolging - Pensioenadvisering - Financiële planning diencale advisering - Bedrijfsjuridische advisering - Financiële en bedrijfseconomische advisering - Interim management - Bedrijfsopvolging - Pensioenadviseringtie en automatisering - Fiscale advisering - Bedrijfsjuridische advisering - Financiële en bedrijfseconomische advisering - Interim management - Bedrijfsopvolge administratie - Organisatie en automatisering - Fiscale advisering - Bedrijfsjuridische advisering - Financiële en bedrijfseconomische advisering - Interim mn van loon- en financiële administratie - Organisatie en automatisering - Fiscale advisering - Bedrijfsjuridische advisering - Financiële en bedrijfseconomische ratieve ondersteuning - Verzorgen van loon- en financiële administratie - Organisatie en automatisering - Fiscale advisering - Bedrijfsjuridische advisering - F aarrekeningen - Administratieve ondersteuning - Verzorgen van loon- en financiële administratie - Organisatie en automatisering - Fiscale advisering - Bedrijng en samenstelling van jaarrekeningen - Administratieve ondersteuning - Verzorgen van loon- en financiële administratie - Organisatie en automatisering -nsten - Controle, beoordeling en samenstelling van jaarrekeningen - Administratieve ondersteuning - Verzorgen van loon- en financiële administratie - Organiadvisering - Financiële planning diensten - Controle, beoordeling en samenstelling van jaarrekeningen - Administratieve ondersteuning - Verzorgen van loon Worrell & Jetten Rokkeveenseweg 49 2712 PJ Zoetermeer T 079 344 5678 F 079 344 5666 E info@worrelljetten.nl I www.worrelljetten.nl Contact Hebben wij uw interesse gewekt? Aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen en een afspraak te maken met één van onze accoun- tants of adviseurs. Wij zetten graag uw wensen en onze mogelijkheden voor u op een rij. Wij verwelkomen u graag op ons kantoor in Zoetermeer.

×