O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
GMO-grödor – ett verktyg för hållbarhet?
frukostseminarium 8 maj 2015, Gun Rudquist
Sveriges största miljöorganisation
• Bildad 1909
• Ideell, politiskt obunden
• Naturen, människors hälsa
och global solida...
Naturskyddsföreningen
Ideellt arbete som räddar falkar, skyddar
skogar och jagar miljöbovar
Arbetsmetoder:
• Väcka naturkä...
Jordbrukets miljöproblem
2015-05-12 4
Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet Will Steffen,1,...
Bekämpningsmedel
2015-05-12 5
6
• Produktion av mat är livsviktig
• Lantbruket nödvändigt för att
uppfylla två av Sveriges viktiga
miljömål:
Ett rikt od...
2015-05-12 7
Business
as usual is
not an
option!
IAASTD
400 forskare från hela världen om jordbruket utveckling
• Det främsta alternativet är ekologisk intensifiering!
• M...
9
Utgångspunkter för
genteknikpolicy
Inverkan på hållbarhet –
ett verktyg eller ett hinder?
Bedömas från fall till fall
In...
Policyns avgränsningar
8 10
Policyn behandlar:
•jord-, skogs- och vattenbruk
•genteknik i växtförädling och
djuravel
•rätt...
GMO
Genetisk modifiering –
risk och möjlighet för miljö
och hälsa
Socioekonomiska effekter
Etiska spärrar
11
Reglering
2015-05-12 12
Genteknik är ett vetenskapligt språng och den särskilda
lagstiftningen är motiverad.
Särskilt rege...
Principer
•Riskbedömning
•Etiska riktlinjer
•Miljöpolitiska principer
– försiktighetsprincipen
– förorenaren ska betala
•D...
Riskbedömning
Nya tekniker – nya och ofta underskattade
risker
Gynna – eller åtminstone inte missgynna,
hållbar utveckling...
Nytto - kostnadsanalys
Kärnpunkter att belysa:
Vilka är samhällseffekterna och vem gynnas?
Finns det alternativa metoder?
...
Etiska riktlinjer
• Naturskyddsföreningen anser att alla relevanta konsekvenser
för människors välbefinnande ska utgöra gr...
Demokratisk delaktighet
• Maktsvagas intressen riskerar att komma i andra hand vid
snabb teknikutveckling. Ges möjlighet t...
18
Miljöpolitiska principer
Försiktighetsprincipen
•okända egenskaper betraktas om problematiska tills motsatsen är
bevisa...
Rätten till mångfald
2015-05-12 19
Genteknikens råmaterial är
biologisk mångfald.
Inga patent på liv.
Rätten att ta eget u...
Genetiskt modifierade grödor idag
2015-05-12 20
Ett fåtal egenskaper på marknaden
– herbicidtolerans och Bt-majs
80-90 % a...
2015-05-12 21
• Vi är sju miljarder människor
• Det görs mat för fler.
• På ett sätt som förstör
för de flesta.
• En miljard av oss äter...
Livsmedelstrygghet och
genteknik
2015-05-12 23
.Gyllene riset? Bra eller
dåligt?
Bevara den odlade
mångfalden
Ökad oberoen...
Vad diskuteras nu?
2015-05-12 24
Framtida GM-grödor - kanske smartare
grödor; stresståliga, salttoleranta? Perenn
spannmål...
www.naturskyddsforeningen.se
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Gun Rudquist om GMO

534 visualizações

Publicada em

Gun Rudquist från Naturskyddsföreningen medverkade vid möte med den socialdemokratiska föreningen S-2000 den 8 maj 2015.

Publicada em: Notícias e política
 • Entre para ver os comentários

Gun Rudquist om GMO

 1. 1. GMO-grödor – ett verktyg för hållbarhet? frukostseminarium 8 maj 2015, Gun Rudquist
 2. 2. Sveriges största miljöorganisation • Bildad 1909 • Ideell, politiskt obunden • Naturen, människors hälsa och global solidaritet • Grundad 1909 • 221 000 medlemmar • 270 kretsar, 24 länsförbund • 60 samarbetsorg i globala Syd • Ca 100 anställda; rikskansli och tio regionala kanslier 2015-05-12 2
 3. 3. Naturskyddsföreningen Ideellt arbete som räddar falkar, skyddar skogar och jagar miljöbovar Arbetsmetoder: • Väcka naturkänsla • Politisk påverkan • Konsumentmakt Prioriterade områden: jordbruk, hav, klimat, skog, miljögifter 2015-05-12 3
 4. 4. Jordbrukets miljöproblem 2015-05-12 4 Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet Will Steffen,1,2* Katherine Richardson,3 Johan Rockström, 1 Sarah E. Cornell,1 Ingo Fetzer,1 Elena M. Bennett,4 R. Biggs,1,5 Stephen R. Carpenter ,6 Wim de Vries,7,8 Cynthia A. de Wit,9 Carl Folke,1, 10 Dieter Gerten,11 Jens Heinke,11,12,13 Georgina M. Mace,14 Linn M. Persson,15 Veerabhadran Ramanathan,16,17 B. Reyers,1,18 Sverker Sörlin19 Sciencee Express, Jan 2015 Biologisk mångfald Växtnäring – kväve och fosfor Klimatpåverkan Kemikalier Vatten Mark – användning och kvalitet
 5. 5. Bekämpningsmedel 2015-05-12 5
 6. 6. 6 • Produktion av mat är livsviktig • Lantbruket nödvändigt för att uppfylla två av Sveriges viktiga miljömål: Ett rikt odlingslandskap Ett rikt växt- och djurliv • Betande djur har en central roll i ett hållbart jordbruket Matens positiva miljöpåverkan
 7. 7. 2015-05-12 7 Business as usual is not an option!
 8. 8. IAASTD 400 forskare från hela världen om jordbruket utveckling • Det främsta alternativet är ekologisk intensifiering! • Men kan inte ske inom dagens struktur/system 2015-05-12 8
 9. 9. 9 Utgångspunkter för genteknikpolicy Inverkan på hållbarhet – ett verktyg eller ett hinder? Bedömas från fall till fall Inte tekniken i sig utan tillämpningen - teknikneutrala
 10. 10. Policyns avgränsningar 8 10 Policyn behandlar: •jord-, skogs- och vattenbruk •genteknik i växtförädling och djuravel •rätten till mångfald •patent på liv Policyn tar inte upp •medicinska frågor
 11. 11. GMO Genetisk modifiering – risk och möjlighet för miljö och hälsa Socioekonomiska effekter Etiska spärrar 11
 12. 12. Reglering 2015-05-12 12 Genteknik är ett vetenskapligt språng och den särskilda lagstiftningen är motiverad. Särskilt regelverk är motiverat. Prövning ska ske i varje enskilt fall Förenklade beslutsprocesser för beprövade egenskaper - snabbspår
 13. 13. Principer •Riskbedömning •Etiska riktlinjer •Miljöpolitiska principer – försiktighetsprincipen – förorenaren ska betala •Demokratisk delaktighet •Rätten till mångfald 2015-05-12 13
 14. 14. Riskbedömning Nya tekniker – nya och ofta underskattade risker Gynna – eller åtminstone inte missgynna, hållbar utveckling; Risker för negativa effekter bedömas fullt ut och vägs mot den eventuella samhällsnyttan inom en bred etisk ram. Risk är en kombination av farlighet och vanlighet
 15. 15. Nytto - kostnadsanalys Kärnpunkter att belysa: Vilka är samhällseffekterna och vem gynnas? Finns det alternativa metoder? Vad händer om tillämpningen inte blir tillgänglig? Vilka är de direkta och indirekta kostnaderna och hur fördelas de mellan berörda grupper ? 2015-05-12 15
 16. 16. Etiska riktlinjer • Naturskyddsföreningen anser att alla relevanta konsekvenser för människors välbefinnande ska utgöra grunden för den etiska bedömningen av genmodifierade organismer. • Även icke-mänskliga organismer har egenvärde och legitima intressen som måste tas i beaktande. Vissa etiska spärrar är nödvändiga för att förhindra åtgärder som kränker fundamentala värden, även då en kostnads- och nyttoberäkning talar för att gå vidare. 2015-05-12 16
 17. 17. Demokratisk delaktighet • Maktsvagas intressen riskerar att komma i andra hand vid snabb teknikutveckling. Ges möjlighet till delaktighet. • Spårbarhet – öppna register • Märkning – ge konsumenten valmöjlighet 2015-05-12 17
 18. 18. 18 Miljöpolitiska principer Försiktighetsprincipen •okända egenskaper betraktas om problematiska tills motsatsen är bevisad. •omvänd bevisbörda •ökad kunskap •oberoende riskbedömning Förorenaren betalar •ekonomiska styrmedel •strikt och fullt miljöskadeansvar •avgiftsfinansierad fond
 19. 19. Rätten till mångfald 2015-05-12 19 Genteknikens råmaterial är biologisk mångfald. Inga patent på liv. Rätten att ta eget utsäde. Koncentration av ägarskap problematisk – få företag styr idag mycket.
 20. 20. Genetiskt modifierade grödor idag 2015-05-12 20 Ett fåtal egenskaper på marknaden – herbicidtolerans och Bt-majs 80-90 % av sojan som odlas i Kanada, USA, Brasilien och Kina är GMO EU – nästan ingen kommersiell odling. Dock finns fältförsök Hittills inga egenskaper som gynnar hållbart jordbruk – tvärtom befäster dagens problem Risker – spridning av egenskaper – resistenta ogräs Naturskyddsföreningen säger nej till herbicidresistenta grödor, men är positiva till bladmögelresistent potatis
 21. 21. 2015-05-12 21
 22. 22. • Vi är sju miljarder människor • Det görs mat för fler. • På ett sätt som förstör för de flesta. • En miljard av oss äter för lite. • Två miljarder äter för mycket. • Matsvinnet globalt är 30 %. • Foder odlas på ca 50 % av åkermarken. 22 Maten räcker redan nu till alla!
 23. 23. Livsmedelstrygghet och genteknik 2015-05-12 23 .Gyllene riset? Bra eller dåligt? Bevara den odlade mångfalden Ökad oberoende växtförädling Genteknikens roll för livsmedelstrygghet överdriven
 24. 24. Vad diskuteras nu? 2015-05-12 24 Framtida GM-grödor - kanske smartare grödor; stresståliga, salttoleranta? Perenn spannmål? Varje medlemsland i EU får säga ja/nej till odling av GMO. Just nu aktuellt att definiera ”särskilda villkor” för ja/nej. Sverige behålla möjligheten att själva säga ja eller nej till GMO.
 25. 25. www.naturskyddsforeningen.se

×