O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Rancangan pengajaran tahunan matematik tahun 4 by chegu abbas

5.226 visualizações

Publicada em

ANY PROBLEM PLZ CONTACT ME AT MY FACEBOOK CHEGUABBAS OR WASSAP ME AT 0195144117

Publicada em: Educação
 • Login to see the comments

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Rancangan pengajaran tahunan matematik tahun 4 by chegu abbas

 1. 1. RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4 CHEGU ABBAS 1-1-2015
 2. 2. SKBBSB 2015 BLOG CIKGU ABBAS 1RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIKTAHUN 4 |2015| MGGU TAJUK BIDANG PEMBELAJARAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN M1 5-9 Januari NOMBOR DAN OPERASI 1. Nombor Bulat 1.1 Nombor BulatHingga 100 Menamakan sebarang nombor hingga 100,000. I. Menama dan menulis nombor hingga 100,000. II. Menentukan nilai tempat sebarangdigitbagi nombor bulathingga 100,000. III. Membanding nilai nombor hingga 100,000. IV. Membundar nombor kepada puluh,ratus dan ribu terdekat. M2 12-16 Januari NOMBOR DAN OPERASI 1. Nombor Bulat 1.2Tambah Dalam Lingkungan 100,000. 1.3 Tolak Dalam Lingkungan 100,000. Menambah sebarang nombor hingga 100,000. Menolak sebarang nombor daripada suatu nombor yang kurang daripada 100,000. I. Menambah sebarangdua hingga empat nombor tidak melebihi 100,000. II. Menyelesaikan masalah tambah III. Menolak satu atau dua nombor daripada sebarangnombor yang lebih besar tidak melebihi 100,000. IV. Menyelesaikan masalah tolak. M3 19 – 23 Januari NOMBOR DAN OPERASI 1. Nombor Bulat * 23hb sambutan maulidur rasul peringkat sekolah 1.4 Darab Dengan Hasil Darab Sehingga 100,000. Darab sebarangdua nombor dengan hasil darab sehingga 100,000 I. Mendarab nombor tiga digitdengan: (a) 100 (b) nombor 2-digit II. Mendarab nombor empat digitdengan (a) nombor 1-digit (b) 10 (c) nombor 2-digit III. Mendarab nombor dua digitdengan 1000. IV. Menyelesaikan masalah yangmelibatkan operasi darab. M4 26 – 30 Januari NOMBOR DAN OPERASI 1. Nombor Bulat 1.5 Bahagi Dengan Hasil Bahagi Sehingga 100,000. Membahagi sebarang nombor kurang daripada 100,000 dengan nombor dua digit. I. Membahagi nombor empat digitdengan: (a) nombor 1-digit (b) 10, 100 dan 1 000 (c) nombor 2-digit II. Membahagi nombor lima digitdengan: (a) nombor 1-digit (b) 10, 100 dan 1 000 (c) nombor 2-digit III. Menyelesaikan masalah yangmelibatkan operasi bahagi. M5 2 – 6 Febuari NOMBOR DAN OPERASI 1. Nombor Bulat 1.6 Operasi Bergabung Melaksanakan operasi bergabung melibatkan tambah dan tolak I. Murid melakukan operasi bergabung tambah dan tolak melibatkan nombor kurangdaripada: (a) 100 (b) 1 000 (c) 10 000 II. Menyelesaikan masalah yangmelibatkan operasi bergabung.
 3. 3. SKBBSB 2015 BLOG CIKGU ABBAS 2RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIKTAHUN 4 |2015| M6 9 - 13 Febuari NOMBOR DAN OPERASI 2. Pecahan 2.1 Pecahan Wajar 2.2 Pecahan Setara Menama dan menulis pecahan wajar dengan penyebutnya sehingga 10. Menyatakan pecahan setara bagi pecahan wajar. I. Menama dan menulis pecahan wajar dengan penyebut hingga 10. II. Membandingkan nilai dua pecahan wajar dengan: (a) penyebut yang sama (b) pengangka 1 penyebut yang berlainan sehingga 10. I. Menyatakan dan menulis pecahan setara kepada pecahan wajar. II. Menyatakan pecahan setara dalambentuk termudah. M7 16 - 20 Febuari NOMBOR DAN OPERASI 2. Pecahan * 20 hb Cuti tahun Baru Cina 2.3 Penambahan Pecahan Menambah dua pecahan wajar dengan penyebut sehingga 10. I. Tambah dua pecahan wajar dengan penyebut yang sama sehingga 10 dalam bentuk termudah. (a) dengan 1 sebagai pengangka untuk kedua-dua pecahan. (b) dengan pengangka yang berbeza. II. Tambah dua pecahan wajar dengan penyebut yang berbeza sehingga 10 dalam bentuk termudah. (a) dengan 1 sebagai pengangka untuk kedua-dua pecahan. (b) dengan pengangka yang berbeza. III. Penyelesaian masalah yangmelibatkan penambahan pecahan wajar. M8 23 - 27 Febuari NOMBOR DAN OPERASI 2. Pecahan 2.4 Penolakan Pecahan. Menolak pecahan wajar dengan penyebut sehingga 10. I. Menolak dua pecahan wajar yang penyebutnya sama sehingga 10 kepada bentuk termudah. (a) dengan 1 sebagai pengangka bagi kedua-dua pecahan. (b) dengan pengangka yangberbeza. II. Menolak dua pecahan wajar dengan penyebut yang berbeza sehingga 10 kepada bentuk termudah. (a) dengan 1 sebagai pengangka bagi kedua-dua pecahan. (b) dengan pengangka yangberbeza. III. Menyelesaikan masalah penolakan yang melibatkan pecahan wajar. M9 2 - 6 Mac NOMBOR DAN OPERASI 3.1 Nombor Perpuluhan Memahami nombor perpuluhan I. Menamakan dan menulis nombor perpuluhan dengan (a) satu tempat perpuluhan (b) dua tempat perpuluhan
 4. 4. SKBBSB 2015 BLOG CIKGU ABBAS 3RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIKTAHUN 4 |2015| 3. Perpuluhan * 2-6 Ujian Selaras 1 II. Mengenali nilai tempat perpuluhan yang melibatkan: (a) persepuluh (b) perseratus (c) persepuluh dan perseratus III. Menukar pecahan kepada perpuluhan: (a) persepuluh (b) perseratus (c) persepuluh dan perseratus, dan sebaliknya. M10 9 - 13 Mac NOMBOR DAN OPERASI 3. Perpuluhan * 9 HB Pelaksanaan SEGAK 3.2 Tambah Perpuluhan Menambah perpuluhan sehingga dua tempat perpuluhan I. Tambah dua hingga empat nombor perpuluhan melibatkan satu tempat perpuluhan. (a) nombor perpuluhan sahaja (b) nombor bulatdan nombor perpuluhan (c) perpuluhan bercampur II. Tambah dua hingga empat nombor perpuluhan melibatkan dua tempat perpuluhan. (a) nombor perpuluhan sahaja (b) nombor bulatdan nombor perpuluhan (c) perpuluhan bercampur III. Menyelesaikan masalah yangmelibatkan penambahan nombor perpuluhan. 14 – 22 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 M11 23 - 27 Mac NOMBOR DAN OPERASI 3. Perpuluhan 3.3 Tolak Perpuluhan Menolak nombor perpuluhan sehingga dua tempat perpuluhan. I. Menolak satu hingga dua nombor perpuluhan melibatkan satu tempat perpuluhan: (a) nombor perpuluhan sahaja (b) perpuluhan bercampur (c) nombor bulatdan nombor perpuluhan II. Menolak satu hingga dua nombor perpuluhan hingga dua tempat perpuluhan. III. Menyelesaikan masalah penolakan yang melibatkan perpuluhan. M12 30 Mac – 3 April NOMBOR DAN OPERASI 3. Perpuluhan 3.4 Darab Perpuluhan. Mendarab perpuluhan sehingga dua tempat perpuluhan dengan nombor bulat. I. Darab nombor perpuluhan sehingga satu tempat perpuluhan dengan: (a) nombor satu digit (b) 10, 100 dan 1 000 II. Darab nombor perpuluhan sehingga dua tempat perpuluhan dengan: (a) nombor satu digit (b)10,100 dan 1 000 III. Menyelesaikan masalah yangmelibatkan mendarab nombor perpuluhan. M13 6 – 10 April NOMBOR DAN OPERASI 3.5 Bahagi Perpuluhan. Membahagi perpuluhan sehingga dua tempat perpuluhan dengan nombor bulat. I. Membahagi nombor perpuluhan sehingga satu tempat perpuluhan dengan: (a) nombor 1-digit (b) 10
 5. 5. SKBBSB 2015 BLOG CIKGU ABBAS 4RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIKTAHUN 4 |2015| 3. Perpuluhan II. Membahagi nombor perpuluhan sehingga dua tempat perpuluhan dengan nombor satu digit. III. Membahagi nombor perpuluhan sehingga dua tempat perpuluhan dengan nombor bulat. IV. Menyelesaikan masalah yangmelibatkan bahagi dengan nombor perpuluhan. M14 07 - 11 April 4. Wang 4.1 Wanghingga RM10,000. Memahami dan menggunakan perkataan yang melibatkan wang. Mengguna dan mengaplikasi pengetahuan tentang wang dalamkehidupan seharian. I. Membaca dan menulis nilai wangsehingga RM10,000. II. Menambah nilai wangsehingga RM10,000. III. Menolak sebarangnilai wangsehingga RM10,000. IV. Mendarab nilai wang,hasil darabnya sehingga RM10,000. V. Membahagi wang dengan nilai tidak lebih daripada RM10,000. M 15 13 - 17 April 4. Wang * 17-19 Kem Perdana 2015 4.1 Wanghingga RM10,000. Mengguna dan mengaplikasi pengetahuan tentang wang dalamkehidupan seharian. VI. Melaksanakan operasi bergabungyang melibatkan penambahan dan penolakan yang melibatkan wang hingga RM10,000. VII. Membundarkan wang sehingga 'ringgit' yang terdekat. VIII. Menyelesaikan masalah yangmelibatkan wang sehingga RM10,000. M 16 20 - 24 April 5. Masa dan waktu 5.1 Membaca dan menulis masa. 5.2 Jadual Memahami, membaca dan menulis masa dalam jamdan minit. Membina jadual mudah Membaca kalender I. Mambaca masa dalamjamdan minit berdasarkan sistem12 jam. II. Menulis masa dalamjamdan minit berdasarkan sistem12 jam. I. Membina, membaca dan mendapatkan maklumat daripada jadual mudah. II. Mendapatkan maklumat daripadakalendar III. Menyelesaikan masalah mudah dalam kehidupan harian melibatkan pembacaan kalendar. M 17 27 April – 1 Mei 5. Masa dan waktu 5.3 Hubungan antara unit masa. Memahami hubungan di antara unitmasa. i. Menyatakan hubungan di antara unitmasa (a) 1 hari = 24 jam (b) 1 tahun = 365/366 hari (c) 1 dekad = 10 tahun ii. Penukaran (a) tahun kepada hari dan sebaliknya
 6. 6. SKBBSB 2015 BLOG CIKGU ABBAS 5RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIKTAHUN 4 |2015| (b) dekad kepada tahun dan sebaliknya (c) tahun kepada bulan dan sebaliknya (d) jamkepada hari dan sebaliknya iii. Penukaran unit masa dari (a) jamkepada minit dan sebaliknya (b) jamdan minitkepada minitserta sebaliknya (c) minitkepada jamdan minit dan sebaliknya 1 MEI 2015 HARI PEKERJA M 18 5- 9/5/2014 NOMBOR DAN OPERASI 5. Masa dan waktu 5.4 Operasi Asas Melibatkan Masa Tambah, tolak, darab dan bahagi dalamunit masa. I. Menambah unitmasa yangmelibatkan penukaran unit dalamlingkungan: (a) jamdan minit (b) tahun dan bulan (c) dekad dan tahun II. Menolak unitmasa yang melibatkan pertukaran unit dalamlingkungan: (a) jamdan minit (b) tahun dan bulan (c) dekad dan tahun M19 11 - 15 Mei NOMBOR DAN OPERASI 5. Masa dan waktu 5.4 Operasi Asas Melibatkan Masa Tambah, tolak, darab dan bahagi dalamunit masa. III. Mendarab unitmasa yangmelibatkan penukaran unit dalamlingkungan: (a) jamdan minit (b) tahun dan bulan (c) dekad dan tahun IV. Membahagi unitmasa yang melibatkan penukaran unit dalamlingkungan: (a) jamdan minit (b) tahun dan bulan (c) dekad dan tahun V. Menyelesaikan masalah harian melibatkan operasi asasdalamunitmasa: (a) jamdan minit (b) tahun dan bulan (c) dekad dan tahun * PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN 2015 (11-15 MEI) M 20 18 - 22 Mei NOMBOR DAN OPERASI 5. Masa dan waktu 5.5 Tempoh masa Mengguna dan mengaplikasi pengetahuan tentang masa untuk mencari tempoh masa. I. Membaca dan menyatakan waktu mula dan waktu akhir bagi sesuatu peristiwa berdasarkan jadual. II. Menghitung tempoh masa sesuatu peristiwa daripada jadual dalam: (a) minit (b) jam (c) jamdan minitdalamtempoh sehari dan dua hari yangberturutan. III. Menghitung waktu mula dan waktu akhir daripada sesuatu peristiwa berdasarkan tempoh masa yangdiberi dan membaca waktu mula dan waktu akhir.
 7. 7. SKBBSB 2015 BLOG CIKGU ABBAS 6RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIKTAHUN 4 |2015| M 21 25 - 29 MEI NOMBOR DAN OPERASI 5. Masa dan waktu 5.5 Tempoh masa Mengguna dan mengaplikasi pengetahuan tentang masa untuk mencari tempoh masa. I. Membaca dan menyatakan waktu mula dan waktu akhir bagi sesuatu peristiwa berdasarkan jadual. II. Menghitung tempoh masa sesuatu peristiwa daripada jadual dalam: (a) minit (b) jam (c) jamdan minitdalamtempoh sehari dan dua hari yangberturutan. III. Menghitung waktu mula dan waktu akhir daripada sesuatu peristiwa berdasarkan tempoh masa yangdiberi dan membaca waktu mula dan waktu akhir. * CUTI PERTENGAHAN TAHUN (12-14 JUN) M23 22 - 26 JUN NOMBOR DAN OPERASI 5. Masa dan waktu 5.5 Tempoh masa Mengguna dan mengaplikasi pengetahuan tentang masa untuk mencari tempoh masa. I. Membaca dan menyatakan waktu mula dan waktu akhir bagi sesuatu peristiwa berdasarkan jadual. II. Menghitung tempoh masa sesuatu peristiwa daripada jadual dalam: (a) minit (b) jam (c) jamdan minitdalamtempoh sehari dan dua hari yangberturutan. III. Menghitung waktu mula dan waktu akhir daripada sesuatu peristiwa berdasarkan tempoh masa yangdiberi dan membaca waktu mula dan waktu akhir. M24 39JUN - 03 JULAI SUKATAN DAN GEOMETRI 6. Panjang 6.1 Ukuran Panjang Mengukur panjang dengan menggunakan unit piawai I. Membaca ukuran panjangdengan menggunakan unitmilimeter. II. Menulis ukuran panjangkepada skala per sepuluh yang hampir untuk: (a) sentimeter (b) meter III. Mengukur dan merekod panjangsesuatu objek menggunakan unit: (a) milimeter (b) sentimeter dan milimeter (c) meter dan sentimeter IV. Menganggar panjangsesuatu objek dalam: (a) milimeter (b) meter dan milimeter (c) sentimeter dan millimeter
 8. 8. SKBBSB 2015 BLOG CIKGU ABBAS 7RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIKTAHUN 4 |2015| M25 06 - 10 JULAI SUKATAN DAN GEOMETRI 6. Panjang 6.2 Hubungan antara unit ukuran panjang Memahami hubungan antara unitdalam ukuran panjang. I. Menyatakan hubungan antara unit sentimeter dan millimeter. II. Menukarkan unitukuran panjangdaripada: (a) milimeter kepada sentimeter dan sebaliknya (b) sebarangunitkepada satu unit. M26 13 - 17 JULAI SUKATAN DAN GEOMETRI 6. Panjang 6.3 Operasi asas melibatkan panjang. Menambah dan menolak ukuran panjang. Mendarab dan membahagi ukuran panjang. I. Menambah unitukuran panjangyang melibatkan penukaran unit dalam: (a) mm (b) m dan cm (c) cm dan mm II. Menolak unitukuran panjangyang melibatkan penukaran unit dalam: (a) mm (b) m dan cm (c) cm dan mm I. Mendarab unitukuran panjangyang melibatkan penukaran unit dengan: (a) nombor 1-digit (b) 10, 100 dan 1 000 II. Membahagi unitukuran panjangyang melibatkan penukaran unit dengan: (a) nombor 1-digit (b) 10, 100 dan 1 000 III. Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi asasdalamukuran panjang. * CUTI HARI RAYA AIDIL FITRI (16-19) M27 20 - 24 JULAI SUKATAN DAN GEOMETRI 7. Jisim 7.1 Timbangan Jisim 7.2 Hubungan antara unitjisim. Menimbang jisim dengan unit piawai. Memahami hubungan antara unitdalamjisim. I. Menimbang jisimmenggunakan unit kilogramdan gram. II. Membaca timbangan jisimkepada skala yang hampIr dalamkilogramdan gram. III. Menganggar jisimsesuatu objek dalam kilogramdan gram. IV. Menukarkan unitjisimdaripada: (a) kg kepada g (b) g kepada kg (c) kg dan g kepada kg M28 27 – 31 JULAI SUKATAN DAN GEOMETRI 7. Jisim 7.3 Operasi Asas Melibatkan Jisim Tambah dan tolak melibatkan unitjisim. I. Menambah jisimmelibatkan unit: (a) kg (b) g (c) kg dan g II. Menolak jisimmelibatkan unit: (a) kg (b) g (c) kg dan g
 9. 9. SKBBSB 2015 BLOG CIKGU ABBAS 8RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIKTAHUN 4 |2015| Darab dan bahagi unit jisim. I. Mendarab jisimmelibatkan penukaran unit dengan: (a) nombor satu digit (b) 10, 100 dan 1 000 II. Membahagi jisimmelibatkan penukaran unit dengan: (a) nombor satu digit (b) 10, 100 dan 1 000 I. Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi asasdalamjisim. M29 03 - 07 OGOS SUKATAN DAN GEOMETRI 8. Isi padu cecair 8.1 Menyukat isipadu cecair. 8.2 Hubungan antara unitisi padu cecair. Menyukat dan membanding isipadu cecair dengan menggunakan unit piawai. Memahami hubungan antara unitdalam isipadu cecair. I. Membaca isipadu cecair dalamliter dan milliliter. II. Menulis sukatan isipadu cecair kepada skala persepuluh yang hampir dalam: (a) liter (b) mililiter III. Mengukur dan merekod isipadu cecair dalamliter dan milliliter. IV. Menganggar isipadu cecair dalamliter dan milliliter. I. Menukar unit isipadu cecair daripada: (a) liter kepada mililiter (b) mililiter kepada liter (c) liter dan mililiter kepada liter (d) liter dan mililiter kepada mililiter M30 10- 14 OGOS SUKATAN DAN GEOMETRI 8. Isi padu cecair 8.3 Operasi asas melibatkan isi padu cecair. Tambah dan tolak isipadu cecair. II. Menambah isipadu cecairyangmelibatkan penukaran unit dalam: (a)liter (b) milliliter (c) liter dan mililiter I. Menolak isipadu cecairyangmelibatkan penukaran unit dalam: (a) liter (b) mililiter (c) liter dan mililiter M 31 17 - 21 OGOS SUKATAN DAN GEOMETRI 8. Isi padu cecair 8.3 Operasi asas melibatkan isi padu cecair. Darab dan bahagi isipadu cecair. I. Mendarab isipadu cecairyangmelibatkan penukaran unit dengan: (a) nombor satu digit (b) 10, 100 dan 1 000 II. Membahagi isipadu cecair yangmelibatkan penukaran unit dengan: (a) nombor satu digit (b) 10, 100 dan 1 000 III. Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan isipadu cecair.
 10. 10. SKBBSB 2015 BLOG CIKGU ABBAS 9RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIKTAHUN 4 |2015| M 32 24 - 28 OGOS SUKATAN DAN GEOMETRI 9. Bentuk dan ruang 9.1 Bentuk dua dimensi Memahami perimeter bentuk dua dimensi. Memahami luas bentuk dua dimensi. I. Mengenal pasti sisi bagi: (a) segiempat sama (b) segiempat tepat (c) segitiga II. Mengukur dan merekod perimeter bagi: (a) segiempat sama (b) segiempat tepat (c) segitiga I. Mengenal pasti dimensi bagi: (a) segiempat sama (b) segiempat tepat II. Membuat perbandingan jumlah petak bagi saiz: (a) segiempat tepat (b) segiempat sama III. Mengukur dan mencatat sisi segi empatsama dan segi empat tepat. M33 31 OGOS– 4Septemb er SUKATAN DAN GEOMETRI 9. Bentuk dan ruang 9.1 Bentuk dua dimensi Mencari luas dan perimeter bentuk dua dimensi. I. Mengira luas segi empat sama dan segi empat tepat. II. Menyelesaikan masalah yangmelibatkan perimeter dan luas bentuk dua- dimensi. M34 07 - 11 SEPT SUKATAN DAN GEOMETRI 9. Bentuk dan ruang 9.2 Bentuk tiga dimensi Memahami isipadu kubus dan kuboid. I. Mengenalpasti bentuk kubus dan kuboid. II. Membandingkan dengan satu unit kubus (a) kubus (b) kuboid III. Mengukur dan merekod sisi bagi kubus dan kuboid. M35 14 - 18 SEPT SUKATAN DAN GEOMETRI 9. Bentuk dan ruang 9.2 Bentuk tiga dimensi Mencari isipadu kubus dan kuboid. I. Mengira isipadu kiub dan kuboid. II. Menyelesaikan masalah isipadu kubus dan kuboid. * CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 ( 19-27) M 36 28 SEPT - 02 OKT PERKAITAN DAN ALGEBRA 10. Perwakilan data 10.1 Piktograf Menggunakan piktograf untuk membaca dan memapar maklumat / data. I. Menyatakan ciri-ciri piktograf: (a) gambar yang digunakan untuk menerangkan maklumat (b) tajuk bagi graf (c) nilai yangdiwakili oleh satu gambar yang ditunjukkan. II. Mengumpul dan mentafsir maklumat daripada piktograf. III. Murid membina piktograf bagi menggambarkan maklumat yang diberi. IV. Menyelesaikan masalah harian berpandukan piktograf yang diberikan.
 11. 11. SKBBSB 2015 BLOG CIKGU ABBAS 10RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIKTAHUN 4 |2015| M 37 05 - 9 OKT PERKAITAN DAN ALGEBRA 10. Perwakilan data 10.2 Graf palang Menggunakan graf palanguntuk membaca dan memaparkan data. I. Menyatakan ciri-ciri graf palang (a) tajuk (b) apa yang diwakili oleh paksi II. Mengeluarkan dan menganalisa maklumat daripada graf palang. III. Membina graf palangberdasarkan maklumat yangdiberi. IV. Menyelesaikan masalah harian berpandukan graf palangyangdiberikan. M 38 12 - 16 OKT M39 19 - 23 OKT * PEPERIKSAA N AKHIR TAHUN 19- 23 CUTI AKHIR TAHUN

×