O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Amway като съкращение от “American Way”

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Marketing plan bg
Marketing plan bg
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 16 Anúncio

Amway като съкращение от “American Way”

Baixar para ler offline

Това не е обикновена компания
Amway е една от най-големите компании за директни продажби в света. Същевременно компанията е един семеен бизнес, който цени всеки Собственик на Amway бизнес като партньор по пътя към успеха. Учредена през 1959 г. от дългогодишните приятели и бизнес партньори Рич ДеВос и Джей Ван Андел, Amway е основана на принципите на свободата, семейството, надеждата и наградите.
Днес фамилиите ДеВос и Ван Андел продължават да поддържат философията на усилена работа и себеопределяне, които изградиха Amway като толкова успешна през 21 век, колкото беше и през 20 век. През 2011 г. общият приход на компанията е 10.9 милиарда щатски долара. Оперирайки към момента на повече от 50 пазара
по целия свят, Amway с гордост представя един гъвкав бизнес с твърда основа.

Това не е обикновена компания
Amway е една от най-големите компании за директни продажби в света. Същевременно компанията е един семеен бизнес, който цени всеки Собственик на Amway бизнес като партньор по пътя към успеха. Учредена през 1959 г. от дългогодишните приятели и бизнес партньори Рич ДеВос и Джей Ван Андел, Amway е основана на принципите на свободата, семейството, надеждата и наградите.
Днес фамилиите ДеВос и Ван Андел продължават да поддържат философията на усилена работа и себеопределяне, които изградиха Amway като толкова успешна през 21 век, колкото беше и през 20 век. През 2011 г. общият приход на компанията е 10.9 милиарда щатски долара. Оперирайки към момента на повече от 50 пазара
по целия свят, Amway с гордост представя един гъвкав бизнес с твърда основа.

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a Amway като съкращение от “American Way” (20)

Anúncio

Amway като съкращение от “American Way”

 1. 1. Търсите ли? 117325BG105/2014 Започнете с Бизнес •• можете ли да решите как да прекарвате Вашето време? •• плащат ли Ви каквото заслужвате? •• искате ли да работите от вкъщи? •• имате ли баланс между работа и личен живот, какъвто искате? •• искате ли да бъдете свой собствен шеф?
 2. 2. Представете си... •• повече контрол върху Вашето време •• повече средства •• по-добър баланс между работа и живот •• по-малко безпокойства •• повече избор •• по-малко стрес
 3. 3. Възможност: Amway •• да притежавате Ваш собствен бизнес, работейки от дома •• да решавате кога, как и с кого да работите •• хиляди високо качествени продукти за Вашето ежедневие •• ниска начална инвестиция, получавате доходи с първия продаден продукт* (няма минимални изисквания за покупка) •• доказан, половин вековен успех •• Собствениците на бизнес са получили $43 милиарда щ. долари като възнаграждения за услуги и стимули от 1959г. насам •• глобална компания със силни европейски корени от 1973г. * Само Собственици на Amway бизнес, които са регистрирали своята дейност при компетентните публични органи, могат да извършват продажби и да получават възнаграждения за услуги.
 4. 4. Вие Вие Вие Вие решавате как да изглежда Вашият бизнес Получавате 232 лв на месец* възнаграждение за услуги от 3% до 9%** марж за продажба на дребно от 30%*** * Вижте примери на следващите страници ** Възнаграждението за услуги се изчислява въз основа на обема осъществени продажби; *** Изчислен въз основа на препоръчителната цена за продажба на дребно. Само Собственици на Amway бизнес, които са регистрирали своята дейност при компетентните публични органи, могат да извършват продажби и да получават възнаграждения за услуги. Получавате 1 740 лв на месец* възнаграждение за услуги от 12% до 18%** марж за продажба на дребно от 30%*** Получавате 4 158 лв на месец* възнаграждение за услуги от 21%** марж за продажба на дребно от 30%*** възможност за изключителни пътувания и стимули Клиенти Собственици на бизнес
 5. 5. 552,14 лв + 2 х 552,14 лв = 1 656,42 лв A + B - C = 231,91 лв 6% x 1 656,42 = 99,39 лв B 3% x 552,14 лв = 16,56 лв 16,56 лв х 2 = 33,12 лв C 30% x 552,14 лв = 165,64 лв A Всички поръчки с Amway Вие Вашите клиенти 2 собственици на бизнес Вашият месечен приход Вашето възнаграждение за представяне Вашето групово възнаграждение за представяне Вашият марж от продажби на дребно** Вие Бъдете свой собствен шеф Какво ще правите: ще предлагате на клиенти качествени продукти и ще въвеждате нови Собственици на Amway бизнес. Какво получавате: наслаждавате се на независим доход * Представените изчисления имат само илюстративна цел, като реалните приходи ще варират с оглед конкретните обстоятелства. Настоящата информация е представена само като пример и не представлява обещание, гаранция или друго задължение за плащане на възнаграждение за услуги от страна на Amway. Приходите са посочени бруто, като от тях следва да се приспаднат присъщите разходи и данъци за Amway бизнеса. Само Собственици на Amway бизнес, които са регистрирали своята дейност при компетентните публични органи, могат да извършват продажби и да Получават възнаграждения за услуги. ** Изчислен въз основа на препоръчителната цена за продажба на дребно. Всички продукти имат точкова стойност (ТС), която определя нивото на възнаграждение за услуги В този пример: 600 ТС = 1.656,42 лв, въз основа на съотношение ТС/лв от 2,7607. Ниво навъзнаграждение за услуги 6% Какво бихте си купили със 232 лв повече в джоба?
 6. 6. A + B - C = 1 739,24 лв552,14 лв + 6 х 2 760,7 лв = 17 116,34 лв 15%  x 17 116,34 лв = 2 567,45 лв B 6% x 2 760,7 = 165,64 лв 165,64 лв х 6 = 993,85 лв C 30%  x 552,14 лв = 165,64 лв A Всички поръчки с Amway Вие 6 собственици на бизнес 4 всеки Вашите клиенти Вашият месечен приход Вашето възнаграждение за представянеВие Вашето групово възнаграждение за представяне Вашият марж за продажба на дребно** Решете какво има значение за Вас Какво правите: намирате нови Собственици на Amway бизнес. Какво получавате: увеличавате Вашия доход чрез възнаграждения за услуги Представете си допълнителни 1 740 лв на месец – как бихте ги похарчили? * Представените изчисления имат само илюстративна цел, като реалните приходи ще варират с оглед конкретните обстоятелства. Настоящата информация е представена само като пример и не представлява обещание, гаранция или друго задължение за плащане на възнаграждение за услуги от страна на Amway. Приходите са посочени бруто, като от тях следва да се приспаднат присъщите разходи и данъци за Amway бизнеса. Само Собственици на Amway бизнес, които са регистрирали своята дейност при компетентните публични органи, могат да извършват продажби и да Получават възнаграждения за услуги. ** Изчислен въз основа на препоръчителната цена за продажба на дребно. В този пример: 6,200 ТС = 17.116,34 лв. Ниво на възнаграждение за услуги 15%
 7. 7. Как допълнителни 4 158 лв биха променили Вашия живот? A + B - C = 4 157,66 лв552,14 лв + 6 х 7 177,82 лв = 43 619,06 лв 21% x 43 619,06 лв = 9 160 лв В 12%  x 7 177,82 лв = 861,33 лв 861,33 лв х 6 = 5 167,98 лв C 30% x 552,14 лв = 165,64 лв A Всички поръчки с Amway Вие 4 всеки 6 собственици на бизнес 2 всеки Вашите клиенти Вашият месечен приход Вашето възнаграждение за представяне Вашият марж за продажба на дребно** Вашето групово възнаграждение за представяне Вие Това е Вашият живот Какво правите: наставлявате другите как да изградят своя бизнес. Какво получавате: приход и неограничен потенциал за растеж. * Представените изчисления имат само илюстративна цел, като реалните приходи ще варират с оглед конкретните обстоятелства. Настоящата информация е представена само като пример и не представлява обещание, гаранция или друго задължение за плащане на възнаграждение за услуги от страна на Amway. Приходите са посочени бруто, като от тях следва да се приспаднат присъщите разходи и данъци за Amway бизнеса. Само Собственици на Amway бизнес, които са регистрирали своята дейност при компетентните публични органи, могат да извършват продажби и да Получават възнаграждения за услуги. ** Изчислен въз основа на препоръчителната цена за продажба на дребно. В този пример: 15,800 ТС = 43 619,06 лв. Ниво на възнаграждение за услуги 21%
 8. 8. Гаранцията •• Amway застава зад своите продукти с истинска Гаранция за удовлетвореност* •• Ако не сте удовлетворен от даден продукт поради каквато и да е причина Amway просто Ви връща парите, без да се задават въпроси * За конкретни условия, моля, вижте текста на гаранцията във Вашата местна брошура за продукти Amway Старт с продуктите
 9. 9. eSpring™ е най-продаваната в света марка системи за пречистване на вода* iCook запазва вкуса, спестява пространство, електричество и пари * Въз основа на проучване на Verify Markets от 2012г., глобални продажби
 10. 10. * Щадящи околната среда, високо концентрирани препарати за по-чист и безопасен дом * Продуктите с тази формула са концентрирани, биоразтворими и дерматологично тествани
 11. 11. * Източник: Euromonitor International Limited, www.euromonitor.com/amway-claims Artistry е сред първите пет най-продавани луксозни марки за грижа за кожата*
 12. 12. Най-продаваната в света марка витамини и диетични хранителни добавки* * Източник: Euromonitor International Limited, www.euromonitor.com/amway-claims
 13. 13. * 9 пъти по-силен за продукти за Цвят и регенериране; 6 пъти по-гладък за продукти за Гладка коса и овлажняване SATINIQUE прави косъма до девет пъти по-здрав и до шест пъти по-гладък*
 14. 14. Винаги готови Подкрепа, когато Ви е необходима •• безплатно, неограничено онлайн обучение от световна класа Достъп навсякъде, по всяко време •• до Вашия бизнес през интернет браузър или приложение Безплатна доставка* •• Вашите продукти се доставят директно до Вашия дом * За поръчки над определена стойност, в останалите случаи се прилага малка такса
 15. 15. Истинска възможност с реални награди •• нисък риск •• ниска инвестиция •• гаранция за връщане на парите* Изградете своето бъдеще с лидер в индустрията и се присъединете към над 3 000 000 други Собственици на Amway бизнес * На Вашата такса за регистрация през първите 90 дни, ако решите, че се отказвате. Бизнес за Вас
 16. 16. Вие заслужавате повече Ако не сега - кога? •• повече гъвкавост •• по-голяма финансова независимост •• по-добър баланс между работа и личен живот Представете си... разликата между Вашия живот днес и животът, който бихте могли да имате Вашият личен контакт: Не мога и няма да гарантирам успех, но абсолютно ще гарантирам възможност за успех

×