O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Красимира Кънева, регионален мениджър в ЗУП

971 visualizações

Publicada em

Publicada em: Educação
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Красимира Кънева, регионален мениджър в ЗУП

 1. 1. Добри практики по програма „Глоб@лни библиотеки“ИНОВАТИВНИ УСЛУГИ ПО ПРОГРАМА „ГЛОБАЛНИ БИБЛИОТЕКИ - БЪЛГАРИЯ” С ПОДКРЕПАТА НА МЕСТНИ ПАРТНЬОРСТВА Красимира Кънева Регионален мениджър 26-27 септември 2012 г., гр.Правец
 2. 2. Целеви библиотеки – област СофияЦелеви библиотеки 76 библиотекиИКТ оборудване 351 настолни компютри, 28 лаптопа 69 мултимедии 76 мултифункционални устройства 6 цветни принтераСтойност на оборудването - 245 хил.долараСтойност на софтуера - 1 027 хил.долара
 3. 3. Приоритети на Програма “Глоб@лни библиотеки - България”
 4. 4. Видове услуги - дефиниции
 5. 5. Иновативни и нови е - услуги
 6. 6. Набелязване на потенциалните партньори Дейности по Определяне на внедряване нацелевата група и услугата услугата Ефект/ Ресурси/ Въздействие бюджет Информиране за новата услуга
 7. 7. Принципи на партньорството Писмено Споразумение за сътрудничество Отношения на равнопоставеност Взаимен интерес Механизми за комуникация и контрол Дългосрочно сътрудничество, устойчивост
 8. 8. Как се изгражда успешно партньорство?
 9. 9. Партньорите на библиотеката (1)  ОбразователниОбщина институции: училища, университети, научни организации Библиотека  Служби за социално подпомагане, здравниМестна службиобщност  Културни институции – музеи, театри  Медии
 10. 10. Партньорите на библиотеката (2) Бизнес - търговски дружества, банки, местни производители и доставчици на услуги НПО - за превенция на децата, за подпомагане на възрастните, за работа с хора с увреждания Спортни клубове и отбори Физически лица - доброволци, интелектуалци, местни лидери, активисти Религиозни организации Други организации извън България
 11. 11. Програма “Глобални библиотеки -България” в подкрепа на партньорствотоЦел:Да се очертаят възможностите за създаване и поддържане на партньорства за иновативни услуги с подкрепата на Програма Глобални библиотеки - България: Проучване на съществуващите партньорства при целевите библиотеки по програмата Събиране и разпространяване на идеи, опит и добри практики в областта на партньорството Идентифициране на стратегически национални и местни партньори за внедряване на нови услуги Подкрепа на библиотеките за създаване на нови партньорства
 12. 12. Програма “Глобални библиотеки - България” в подкрепа на партньорствотоДействия: Срещи с представители на държавната администрация за определяне на партньорски инициативи по внедряване на нови услуги Регионални срещи за библиотекари и представители на местната общност на тема партньорство Разработване на материали / брошури, презентации, дискове / за успешни партньорства Експертна и финансова подкрепа за изграждане на партньорства
 13. 13. Е - здраве БЪЛГАРИЯ С.Белоградец, обл.Варна, безплатни кардиологични прегледи Партньор: ОбщинатаГр.Роман, беседи покампания “Информирани издрави”Партньори: Училище Автотранспорт
 14. 14. Е - заетост, Украйна Проект “Берегина“В гр.Катеринопол доброволципроучват безработицата среджените, жертва на домашнонасилиеПартньори: Службата по заетостта Асоциацията за бизнес развитие Медии – радио, вестник
 15. 15. Е - заетост БЪЛГАРИЯ Гр.Ихтиман, обучение на безработни младежи за писане на мотивационно писмо и кандидатстване по електронен път Партньор:  Бюро по труда
 16. 16. В с.Неговановци, обл.Видин сеприлага услугата “Предай ивърни” за обмен на информациямежду възрастни и младежиПартньори: Пенсионерски клуб Доброволци/ самодейци
 17. 17. Литва, гр.Утена, В с.Арчар, обл. Видин-предлага програма програма за роми,базирана на игрови напуснали училищетехники за ученици, Партньори: ОИЦнапуснали училище ПРЕДИЗВИКАТЕ ОбщинаПартньори: ЛСТВА Център за образование Служба за педагогическа и психологична помощ Дирекция “Образование” в общината
 18. 18. Е - правителство, РумънияУслуга: Подаване на формуляри за субсидии на земеделските производители през 2011 г.Партньор: Разплащателната агенция  400 библиотеки  17 000 фермери /2011 г./  над 20 млн. евро субсидии  54 х.евро на библиотека  250 х.евро спестени разходи за транспорт  34 000 спестени работни дни
 19. 19. E - бизнес, УкрайнаВ гр.Мелитопол, електроннатуристическо-инвестиционнакарта Партньор: Местната власт
 20. 20. Библиотеката в гр. Тулчапредставя в МОЛ услугите, които предлага, вкл. безплатен интернет. Доброволци информират гражданите

×