O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
1<br />Dr. Forgó Sándor<br />tanszékvezető<br />főiskolai tanár<br />Az új média és hálózatalapú tanulás*A hálózatalapú ta...
Rövid tartalmi összefoglaló<br />I. Radikális változások (IT, ICT, társas-net) pedagógusok megújulása<br />II. Válaszadásu...
3<br />I. Radikális változások a tudásanyag…<br />…hozzáférhetőségében, <br />…megbízhatóságában <br />…ellenőrizhetőségé...
közösségekre jellemző a „kontrollálatlan” források</li></ul>Saját fejlesztésű médiatartalmak:<br /><ul><li>Blogok, Fórum,...
Tartalommegosztó hálózatok
Kollaboratív tanulás</li></ul>befog-adó<br />Sas István: A „visszabeszélőgép”, avagy az üzenet Te vagy!<br />vö. Aronson é...
4<br />Részlet az Unesco dekrétumából<br />„Az iskola és a család közös felelőssége, hogy a gyerekeket és a fiatalokat <br...
 Megfelelő volt-e a tanulás hagyományos módszerekkel és/vagy médiumokkal?</li></li></ul><li>5<br />A hagyományos (regulári...
6<br />Kulcskompetenciák<br />„A médiakompetencia magába foglalja<br />a médiumok kritikus értelmezésének képességén túl<b...
a médiahasználat elemeit csakúgy, mint a
 médiumok kreatív alkalmazását.” * </li></ul>* EKF Médiainformatika Intézet oktatóinak ars poeticája. Eger, EKF 2000.<br />
A mesterségbeli tudás<br />Túl azIKT-eszközökhasználatán:<br />új típusú média-együttesek ismérvei és <br />alkalmazásána...
 (on-line) technológiák révén valósulhat meg,
 hanem webkettőn alapuló hálózati eszközök révén is.
 az interaktív televíziózás (iTV) és a
 mobil (celluláris) és</li></ul>hogyan is lehet egy diákból tartalom - végső esetben - tananyagfejlesztő<br />
II. Választ kell adnunk<br />A webkettőn alapuló e-Learning 2.0-ás alapú tanulási forma – rugalmassága, flexibilitása, sza...
9<br />III. Média és kommunikáció<br />Schramm* örök tipológiája<br />A beszéd az élőszó után…<br />Valóságos tárgyak<br ...
10<br />A hagyományos tömegkommunikáció és telefónia<br />Az előre szerkesztettség, a tömegesség, az egyoldalúság, a passz...
11<br />Edisonálma – az emberi tudás minden ágát lehetséges mozgóképpel tanítani<br />Edison igen merészen a következőket ...
12<br />A klasszikus oktató televízió<br />WilburSchramm (médiaszociológus) 1960-as években rámutatott: <br />„A televízió...
„ÚjMédia”-korszakolás<br />I. 1870s – 1980s -> Massmedia(Newspapers, broadcast)<br />II. 1990s – ->	Masses of media(Digita...
Kis-nagy média közösségi média LittleBig, & social Media<br />3. SOCIAL - Társas-közösségi<br />LITTLE MEDIA - Personal<br...
Generációkés a digitális világ(Prensky és Tari Annamária)<br />„X” GENERÁCIÓ (1960-1980)<br />(kamaszkorban) USA<br />„Y” ...
A story ma: Internetológia„Z” generáció<br />Forrás: Z. Karvalics László<br />
A megoldás kezdetei – AZ ISKOLA<br />Régen<br />
Kinek tanítunk? PC-k, PDA-k és mobiltelefonok az Y és az M Generáció életének szerves része<br />18<br />
IV. A digitális forradalom<br />Az információk <br />előállításának, <br />tárolásának,<br />feldolgozásának <br />alakítá...
V. A digitális média <br />Szabványosdigitális nyelv (tartalmak tárolása, másolása, létrehozása, reprodukálása)<br />Inter...
21<br />1. A digitalizáció<br />Lehetővé teszi <br />a tartalmak platform-független közvetítését,<br />eszköztárak bővülés...
McLuhan„A párbeszéd felváltja a prédikációt”. <br />Az elektronikusmédia eltörli a tér dimenzióját. <br /> „Az elektromoss...
23<br />Az interaktivitáson alapuló kommunikáció - a Web 2 előfutára -<br />NEGROPONTE *:<br />nemcsak rátukmálják az embe...
24<br />Az új médiakommunikációs tendenciák <br />3.Decentralizált 4. Interoperábilis 5. Horizontális<br />
25<br />
26<br />6.A konvergencia és a diverzifikáció<br />Negroponte*:<br />  „Az egyes médiumok közötti határok elmosódnak, az ...
Televíziózás:multiplatformon<br />27<br />tévén, weben, mobilon<br />Táguló <br />televíziózás<br />mobizód, <br />Giant-P...
Podcast = iPod + Broadcast</li></ul>”CROSS-PLATFORM CONTENT IS A KING!”<br />
Webes televíziózás<br />Streaming - folyamatosan közvetített – live videó <br />Kitekintés<br />Hazai helyzet<br />Googl...
A centrali-zált és diverzifi-kált média<br />29<br />
VI. Az Új Média diffúziója<br />30<br />Hálózatalapú<br />Multimédiás,<br />Egyéni,<br />közösségi<br />Interaktív<br />Mo...
31<br />Az ÚJ MÉDIA lehetősége*<br />föltehetőleg a televíziókészülékhez <br />és a számítógéphez hasonlatos <br />képerny...
átlátszó, mint az üveg
életszerűen színes, multilateriális
érintésérzékeny
és alakváltoztató</li></ul>(Forgó S.)<br />
32<br />A telekommunikáció és a mobilmédia pedagógiai kérdései<br />IKT<br />a PC- és internet-penetráció alacsony szintű ...
IKT- kompetencia nemfeltétel
az esélykülönbséget csökkentheti</li></ul>*Benedek András: Mobiltanulás és az egész életen át megszerezhető tudás. In: Vi...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Forgó Sándor: Új média, hálózatalapú tanulás

4.170 visualizações

Publicada em

I. Radikális változások (IT, ICT, társas-net) pedagógusok megújulása
II. Válaszadásunk az irreguláris, véletlen, kontrollálatlan tartalmakra
III. Média és kommunikáció
IV. A digitális forradalom
V. A digitális média
VI. Az új média és a hálózatalapú tanulás
VII. Internetes társas-közösségi e-Learning
VIII. Az ÚJ MÉDIUMOK és a tanulás elemzése (tudás-kompetenciák, motiválás, szemléltetés, értékelhetősége)
IX. Pedagógiai konzekvenciák

Publicada em: Educação
 • Seja o primeiro a comentar

Forgó Sándor: Új média, hálózatalapú tanulás

 1. 1. 1<br />Dr. Forgó Sándor<br />tanszékvezető<br />főiskolai tanár<br />Az új média és hálózatalapú tanulás*A hálózatalapú tanulás és kompetenciái<br />In: Új Pedagógiai Szemle, 2009/8–9. 91-97.<br />http://prezi.com/80049<br />
 2. 2. Rövid tartalmi összefoglaló<br />I. Radikális változások (IT, ICT, társas-net) pedagógusok megújulása<br />II. Válaszadásunk az irreguláris, véletlen, kontrollálatlan tartalmakra<br />III. Médiaés kommunikáció <br />IV. A digitális forradalom<br />V. A digitális média <br />VI. Az új média és a hálózatalapú tanulás<br />VII. Internetes társas-közösségi e-Learning<br />VIII. Az ÚJ MÉDIUMOK és a tanulás elemzése (tudás-kompetenciák, motiválás, szemléltetés, értékelhetősége)<br />IX. Pedagógiaikonzekvenciák<br />2<br />
 3. 3. 3<br />I. Radikális változások a tudásanyag…<br />…hozzáférhetőségében, <br />…megbízhatóságában <br />…ellenőrizhetőségében<br />Előre megtervezett oktatási stratégia helyett irreguláris és autonóm tanulás?<br /><ul><li>Írott-olvasott Web„
 4. 4. közösségekre jellemző a „kontrollálatlan” források</li></ul>Saját fejlesztésű médiatartalmak:<br /><ul><li>Blogok, Fórum, Wiki
 5. 5. Tartalommegosztó hálózatok
 6. 6. Kollaboratív tanulás</li></ul>befog-adó<br />Sas István: A „visszabeszélőgép”, avagy az üzenet Te vagy!<br />vö. Aronson és Pratkanis: A rábeszélőgép<br />
 7. 7. 4<br />Részlet az Unesco dekrétumából<br />„Az iskola és a család közös felelőssége, hogy a gyerekeket és a fiatalokat <br />előkészítse egy olyan világra, amelyet akép, ahang és aszó alkot…<br />Ez szükségessé teszi, hogy a követelményekhez hozzáigazítsuk<br />a képzés legfontosabb céljait, amelyeket a„média – alfabetizálás”szóval foglalhatjuk össze.” (1982)<br />Analóg korszakbeli naivitás?<br />Szórakozva tanulás (edutainment) és/vagy valódi, alapos tanulás (engaged-Learning)?<br /><ul><li> Lehet- e teljes értékű tanulásaz új médiumokkal?
 8. 8. Megfelelő volt-e a tanulás hagyományos módszerekkel és/vagy médiumokkal?</li></li></ul><li>5<br />A hagyományos (reguláris) oktatás médiumaitól a hálózati tanulásig<br />„Álmom egy olyan iskola, ahol a reguláris oktatást időről időre megszakítják a véletlenszerű elemek…  <br />ahol a véletlennek igenis szerepe van,<br />méghozzá gyakori módon, hetente vagy akár naponta is.”<br />Csermely Péter<br />A LisszaboniStratégiaaz oktatásfejlesztésől:<br />„Nyitotteurópaitanulásikörnyezet”<br />
 9. 9. 6<br />Kulcskompetenciák<br />„A médiakompetencia magába foglalja<br />a médiumok kritikus értelmezésének képességén túl<br /><ul><li>a médiaismeret és
 10. 10. a médiahasználat elemeit csakúgy, mint a
 11. 11. médiumok kreatív alkalmazását.” * </li></ul>* EKF Médiainformatika Intézet oktatóinak ars poeticája. Eger, EKF 2000.<br />
 12. 12. A mesterségbeli tudás<br />Túl azIKT-eszközökhasználatán:<br />új típusú média-együttesek ismérvei és <br />alkalmazásának körülményei is<br />7<br />Az elektronikus tanulás <br />ma már nemcsak:<br /><ul><li> tantermek kötött számítógépes (off-line) és
 13. 13. (on-line) technológiák révén valósulhat meg,
 14. 14. hanem webkettőn alapuló hálózati eszközök révén is.
 15. 15. az interaktív televíziózás (iTV) és a
 16. 16. mobil (celluláris) és</li></ul>hogyan is lehet egy diákból tartalom - végső esetben - tananyagfejlesztő<br />
 17. 17. II. Választ kell adnunk<br />A webkettőn alapuló e-Learning 2.0-ás alapú tanulási forma – rugalmassága, flexibilitása, szabadon (irreguláris, autonóm) szervezethetősége révén – hogyan képezheti a kutatások alkalmazások fő áramát.<br />Az ÚJ MÉDIA-rendszer értékei didaktikai szempontjából.<br />Tudásátadás – Kompetencia-fejlesztés (nézetek/attitűdök, ismeretek, tevékenységek/képességek),<br />Tartalomhordozó és megjelenítés/szemléltetés, <br />A tanulók motiválása, <br />Rugalmas alkalmazhatóság és a<br />Teljesítmények értékelhetősége<br />8<br />
 18. 18. 9<br />III. Média és kommunikáció<br />Schramm* örök tipológiája<br />A beszéd az élőszó után…<br />Valóságos tárgyak<br />2. Nyomtatott anyagok<br />3. A-V médiumok<br />4. Programozott (lokális számítógép) oktatás – tanulásirányítás csírái<br />5. Interaktív, multimédiás hálózati tanulás (Szűcs P., 1986!) <br />Vö. Schramm<br />A kommunikációrévén építhetünk társadalmat!<br />
 19. 19. 10<br />A hagyományos tömegkommunikáció és telefónia<br />Az előre szerkesztettség, a tömegesség, az egyoldalúság, a passzív befogadás<br />szórt, diszperz<br />A közlés élő jellege, személyesség-intimitás, kétoldalúság és aktív részvétel jellemzi<br />ponttól pontig<br />W. Schramm<br />A beszéd szövőnői<br />
 20. 20. 11<br />Edisonálma – az emberi tudás minden ágát lehetséges mozgóképpel tanítani<br />Edison igen merészen a következőket írta:<br />«A könyvek hamarosan elavultak lesznek az iskolában. <br /> A tanulókat a szemükön keresztül fogjuk oktatni.<br /> Iskolarendszerünk 10 éven belül teljesen megváltozik.»<br /> vö. Einstein<br />A 100 éves jóslat nem igazolódott, <br />de a folyamat megindult.”*<br />* In: Rohonyi, A.: Oktatás és technológia - A pedagógiai technológia kialakulása. Veszprém, OOK, 1982. <br />
 21. 21. 12<br />A klasszikus oktató televízió<br />WilburSchramm (médiaszociológus) 1960-as években rámutatott: <br />„A televíziós oktatás alapvető hiányossága… <br /> az információ szimplex módon való áramlása. <br />Az információ a televíziótól a néző felé áramlik, <br />akinek a válaszára a televízió nem reagálhat.”<br />Öveges József<br />sem a tanárok, sem a diákok nem tudtak kapcsolódni a műsoridőhöz<br />csak a közvetítés idejében (később a videózássegített) <br />elsősorban otthoni médium (egyéni vagy közös használatra)<br />alacsony interaktivitás szint (ki- és bekapcsolás)<br />a távoktatás hasznos kiegészítője<br />ellenőrzött formában megfelelő hatékonyságú<br />vö. Mindentudás <br />Egyeteme 2.0 !<br />René Berger: Makro-, Mezo- és <br />Mikrotévé = egyéntől egyénhez!<br />
 22. 22. „ÚjMédia”-korszakolás<br />I. 1870s – 1980s -> Massmedia(Newspapers, broadcast)<br />II. 1990s – -> Masses of media(Digital channels)<br />III. 2000s – ->Memedia(webBlogs, pers. publ.)<br />IV. 2004s – -> Wemedia(participatory, citizenjournalism = civil)<br />13<br />Source: Richard Bailey: New-media<br />
 23. 23. Kis-nagy média közösségi média LittleBig, & social Media<br />3. SOCIAL - Társas-közösségi<br />LITTLE MEDIA - Personal<br /> (Narrow f2f, 1:1)<br />4. ME MEDIA (p2p, Blog)<br />5. WE MEDIA - civil<br />(Participatingn:n)<br />2. BIG MEDIA – MassMedia<br />(Press & Broadcast)<br />14<br />6. LittleBig<br />Kapuőrmentes, mobil <br />(1:n) <br />Generáció <br />Bowman & Willis <br />R. Bailey<br />W. Schramm, vs <br />
 24. 24. Generációkés a digitális világ(Prensky és Tari Annamária)<br />„X” GENERÁCIÓ (1960-1980)<br />(kamaszkorban) USA<br />„Y” GENERÁCIÓ (1982-1994)<br />(Gyermekkorban)<br />Digitális bennszülöttek<br />„Z”GENERÁCIÓ (1996 - )<br />Nem éltek internet nélküli világban<br />15<br />
 25. 25. A story ma: Internetológia„Z” generáció<br />Forrás: Z. Karvalics László<br />
 26. 26. A megoldás kezdetei – AZ ISKOLA<br />Régen<br />
 27. 27. Kinek tanítunk? PC-k, PDA-k és mobiltelefonok az Y és az M Generáció életének szerves része<br />18<br />
 28. 28. IV. A digitális forradalom<br />Az információk <br />előállításának, <br />tárolásának,<br />feldolgozásának <br />alakításának <br />gyökeres változása.<br />Több mint technológiai!<br />Átalakul a társadalom:<br />a gazdaság, <br />a foglalkoztatás,<br /> termelés, fogyasztás, oktatás<br />Elsődleges: <br />információ (termék), a tudás (termék), <br />kommunikáció: kitáguló térbeli korlátok, <br />mediatizált kommunikáció fejlődése<br />19<br />
 29. 29. V. A digitális média <br />Szabványosdigitális nyelv (tartalmak tárolása, másolása, létrehozása, reprodukálása)<br />Interaktivitás ->közvetlen visszacsatolás<br />Decentralizáció->hálózat és kommunikáció<br />Többirányúkommunikáció ->(vertikális vö. horizontális) <br />Interoperabilitás:-> a felhasználók szabadon cserélhetik, módosíthatják az információkat<br />Konvergencia és diverzifikáció<br />
 30. 30. 21<br />1. A digitalizáció<br />Lehetővé teszi <br />a tartalmak platform-független közvetítését,<br />eszköztárak bővülését és a a hatókör kiszélesedését<br />
 31. 31. McLuhan„A párbeszéd felváltja a prédikációt”. <br />Az elektronikusmédia eltörli a tér dimenzióját. <br /> „Az elektromosság segítségével a világ bármely pontjáról olyan kapcsolatot létesíthetünk egymás között, mintha egykisfalubanélnénk.<br />„A ma embere lényegében mindannak a méretét, hatókörét megnövelte, <br />amit a testével szokott megtenni.”<br />22<br />2. Interakció<br />
 32. 32. 23<br />Az interaktivitáson alapuló kommunikáció - a Web 2 előfutára -<br />NEGROPONTE *:<br />nemcsak rátukmálják az emberekre a szórakozást és az információt, <br />hanem az lesz a jellemző, hogy az ember maga választ:<br /> belép egy hálózatba és<br /> kivesz valamit, mint ma egy könyvtárból vagy egy videotékából <br />* Negroponte, N. Being Digital. London, Hodder & Stoughton,1995.<br />
 33. 33. 24<br />Az új médiakommunikációs tendenciák <br />3.Decentralizált 4. Interoperábilis 5. Horizontális<br />
 34. 34. 25<br />
 35. 35. 26<br />6.A konvergencia és a diverzifikáció<br />Negroponte*:<br /> „Az egyes médiumok közötti határok elmosódnak, az eddig különálló médiumok összeolvadva multimédia- termékek formájában új entitást hoznak létre, s végül is győzedelmeskedik a konvergencia”. <br />*Negroponte: Digitális létezés<br />SzecskőTamás: a digitalizáció olyan, mint egy földrengés:<br />lökéshullámait szakmánk valamennyi területén érezni”, <br />mindaz, amit a tömegkommunikációs elméletek elmondtak a médiáról, alighanem érvénytelennéválik, új magyarázó elveket kell keresni<br />vö: Médiadiverzifikáció (civiltartalomszolgáltatás)<br />
 36. 36. Televíziózás:multiplatformon<br />27<br />tévén, weben, mobilon<br />Táguló <br />televíziózás<br />mobizód, <br />Giant-Pocket Tv<br />Ultravékony<br />Ultrahajlékony<br />Eco - Led<br />HD<br />3D<br />Holovízió<br />„usergeneratedcontent” <br /><ul><li>Videó blogok: pl.: Freevlog,
 37. 37. Podcast = iPod + Broadcast</li></ul>”CROSS-PLATFORM CONTENT IS A KING!”<br />
 38. 38. Webes televíziózás<br />Streaming - folyamatosan közvetített – live videó <br />Kitekintés<br />Hazai helyzet<br />Google videók<br />YouTube média<br />TeachersTubeoktatási tartalom<br />Teachers Tv online oktatótévé<br />freevideolectures.com<br />bbc.co.uk/science<br />sciencevideos.com<br />Ustream.com<br />Origo (tudomáy /technika)<br />Videotórium.hu<br />videobazis.hu<br />28<br />Hazai helyzet: Tudománymédia csatorna?<br />
 39. 39. A centrali-zált és diverzifi-kált média<br />29<br />
 40. 40. VI. Az Új Média diffúziója<br />30<br />Hálózatalapú<br />Multimédiás,<br />Egyéni,<br />közösségi<br />Interaktív<br />Mobil <br />(handy, cell)<br />iTV<br />On-line<br />
 41. 41. 31<br />Az ÚJ MÉDIA lehetősége*<br />föltehetőleg a televíziókészülékhez <br />és a számítógéphez hasonlatos <br />képernyőskészség, <br />amelyet a tele- és a tömegkommunikáció egyesülése<br />és az óriási méretű számítógépes adatbázisok lehetősége teremt meg. <br />*Balázs Géza: Az új média retorikája. In: Vigilia, 2003/1. 13. <br />Napjainkban: <br /><ul><li>hajtogatható, mint a papír
 42. 42. átlátszó, mint az üveg
 43. 43. életszerűen színes, multilateriális
 44. 44. érintésérzékeny
 45. 45. és alakváltoztató</li></ul>(Forgó S.)<br />
 46. 46. 32<br />A telekommunikáció és a mobilmédia pedagógiai kérdései<br />IKT<br />a PC- és internet-penetráció alacsony szintű és lassú<br />IKT- kompetencia feltétel<br />az esélykülönbségeket fenntartja<br />Mobiltanulás<br /><ul><li>a mobiltelefon elterjedése széleskörűbb
 47. 47. IKT- kompetencia nemfeltétel
 48. 48. az esélykülönbséget csökkentheti</li></ul>*Benedek András: Mobiltanulás és az egész életen át megszerezhető tudás. In: Világosság<br />
 49. 49. 33<br />Az iTV mint oktatási környezet<br />Motiváció: szg+ tv élmény<br />Interaktív, személyre szabott, <br />Nagyfokú rugalmasság,<br />Teljesítményértékelés (kísérleti)<br />megbízható, könnyen használható (mint egy televízió)<br />képben gazdag (video-rich)<br />tartalom flexibilishozzáféréssel<br />használata nembonyolultabb, mint a jelenlegi tévékészülékeké<br />az iTVinterakciórévén potenciális tanulási eszköz<br />Kérdés: A szerveren tárolt műsorok megsértik-e a szerzői jogot, <br /> a jogosulatlan másolatkészítést?<br />Filmfolyam helyett digitális katalógus <br />Viszontlátásra <br />főműsoridő! <br />
 50. 50. 34<br />VII. Internetes társas szerveződések <br />A Web1.0 ! világa 1989-2003<br />• a web2.0 szerepét ismerte el,<br />• megváltoztatta internetes szokásainkat<br />Az internetet a saját képére formáló,a tartalmat saját maga generálófelhasználó lett az <br />év embere.<br />Az év embere -2007<br />Producer consumer =<br />Prosumer<br />Participatív média: <br />állampolgári közreműködésen alapul<br />
 51. 51. Az eLearning(approximáció)*<br />Számítógépes hálózaton elérhető<br /> nyitott – tér- és időkorlátoktól független – <br />a tanítási - tanulási folyamatot megszervezve Ø<br />optimális ismeretátadási, tanulási módszerek <br />birtokában a tananyagot és a tanulói forrásokat <br />a tutor-tanulókommunikációt<br />a számítógépes interaktív oktatószoftvert <br />Egységes keretrendszerbe foglalva, hozzáférhetővé Ø<br />a tanuló számára teszi Ø<br />Az „e-Learning kettő pont nullás” típusú tanulás elméletét <br />a konnektivizmus – a hálózatalapú tanulásfelfogás – írja le, <br />mely a digitális korszak tanuláselméletének fogható fel.<br />*In: e-Learnig kézikönyv:Forgó, 2002.<br />vö. Kulcsár Zsolt<br />35<br />
 52. 52. Az eLearning2.0* konnektivizmus<br />Tanuló-központú irregulárisan szerveződő tanulás<br />tanulói autonómián és spontán tudáscserén alapul, <br />már nem hierarchikus, hanem sokirányú, <br />decentralizáltés sokcsatornás,<br />a kollaboratívtanulásra ösztönözve<br />Kibontakoztatja a tanulói kreativitást.<br />Forgó: (ÚPSZ, 2009) uo.http://hu.wikipedia.org<br />
 53. 53. 37<br />Az e-Learning generációk<br />I.1990-ig: a távoktatás hagyományaihoz hasonlóan: oktatócsomagok off-line kiegészítései (CBT)<br />II.1995-2000: internetalapú tanulás webes formában, e-mail formájában (WBT)<br />III.Multimédiástartalmak és technológiai integráció (LMS LCMS)<br />IV.Web2szolgáltatások<br />V. e-Learning2.0<br />VI.interaktívtévé + mobil jegyében integrált<br />VII. Hálózatalapútanulási környezet<br />PersonalLearningEnvironment<br /> (PLE)<br />
 54. 54. Konnektivizmus<br />George Siemens*: "Konnektivizmus: egy tanuláselmélet a digitális korszak számára”<br />A hálózatelméletek és a web 2.0 szemléletének pedagógiában való alkalmazásáról szól. <br />A konnektivizmusa tudásszervezés új paradigmája, mely alapján kompetenciáinkat a kapcsolatok felépítésével szerezzük<br />Az információ központi fogalom<br />A megértés hálózatok alapján<br />*In: InstructionalTechnology and DistanceLearning<br />2005 j<br />38<br />
 55. 55. 39<br />VIII. Az ÚJ MÉDIUMOK és a tanulás<br />Mobil (cell, handy)<br />m-Learning<br />Video streaming<br />1. Kompetenciák(nézetek/attitűdök, ismeretek, tev. képességek) <br />Kugler J. alapján<br />
 56. 56. 40<br />eLearning (offline – online)<br />Kugler J. alapján<br />
 57. 57. 41<br />Hagyományostelevízió<br />coachpotato<br />
 58. 58. 42<br />Interaktív televízió (iTV)<br />
 59. 59. 43<br />Mobil (cell, Handy) tanulás<br />mobiltartalom<br />m-Learning<br />
 60. 60. Az oktatás-módszertantanuláselméletei<br />Behaviorizmus (Watson, Skinner)<br />Kognitivizmus (az információ feldolgozás, Piaget, Pléh Cs.)<br />Konstruktivizmus(a tanulás értelemteremtő tevékenység NahalkaI.)<br />Konnektivizmus<br />(az IT tanuláselmélete,G. Siemens, <br />Mo: Bessenyei I, Kulcsár Zs. )<br />
 61. 61. IX. Hálózatalapú tanári kompetenciákHol is tartunk?<br />45<br />Önálló alkotás<br />Reflexió, tesztelés<br />Online munkavégzés,<br />kivonatolás<br />Letöltés helyett<br /> feltöltés<br />Kommentek<br />annotáció<br />Böngészés, megosztás, tárolás, könyvjelzők<br />
 62. 62. Választ kell adnunk<br />a webkettőn alapuló <br />elearning2.0 –ás alapú tanulási forma– rugalmassága, flexibilitása, szabadon (irreguláris, autonóm) szervezethetősége révén–<br />képezheti-e a közeljövőben a neveléstudományi szakmódszertani kutatások alkalmazások főáramát– , <br />vagy egyfajta sarlatánságnak,<br /> áltudománynak (gerilla oktatásnak) tekintendő, <br />az amit nem a pedagógusok hanem a tanítványaik alkotnak meg és tesznek közzé a világhálón.<br />46<br />Ma már beszélhetünk civil újságírásról, öngyógyításról – orvos helyett, vajon lesz-e önoktatás is.<br />
 63. 63. 47<br />Az IT révén kialakítható egy tömegesen testre szabható oktatás. <br />Mi ennek részesei lehetünk!<br />
 64. 64. 48<br />Köszönöm megtisztelő figyelmüket.Dr. Forgó Sándorhabilitált főiskolai tanárEger, Eszterházy Károly FőiskolaMédiainformatika Intézet.2009.<br />http:// www.ektf.hu/~forgos<br />http:// slideshare.net/forgos, http://prezi.com/80049/<br />e-mail: forgos@ektf.hu<br />

×