O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Vizat şef catedră arie curriculară Tehnologii,Anul şcolar: 2012 - 2013                          ...
Conversatia                              Inserarea obiectelor grafice în prezentare:    ...
Tema unitatii Microsoft Excel                                               ...
Introducerea unei formule simple într-o celulă   Conversatia  observare                  2     ...
Observare                                                         ...
TIPURI DE DATE. Aplicatii                frontala si                           ...
Realizarea unor aplicatii practice de sinteza                                       ...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Unitati de invatare tehnologic-x

1.343 visualizações

Publicada em

Publicada em: Educação
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Unitati de invatare tehnologic-x

 1. 1. Vizat şef catedră arie curriculară Tehnologii,Anul şcolar: 2012 - 2013 Gîrbacea AlisDisciplina: Tehnologia informaţiei si comunicaţiilorCatedra de: InformaticaProfesor: Ciută-Ioniță CristinaClasa: X.a A, B, C, D, FCurriculum aplicat: Curriculum national PROIECTAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE SEMESTRUL ITema unitatii: Microsoft Power Point Resurse / forma de Detalieri de Nr. Competențe Activităţi Activităţi de Data organizare, conţinut ore specifice de învăţare evaluare activ. de Pornirea aplicaţiei evaluare • Deschiderea unei prezentări existente –  Conversatia -observare- Operaţii de bază in modificarea şi salvarea prezentării  Explicatia sistematică arealizarea unei • Închiderea prezentării  Exemplul activităţiiprezentări, • Folosirea „Ajutor” – ului  activitate elevilor 1 1.1,1.2procesarea textului • Crearea unei noi prezentări frontala si - Proba orala • Alegerea caracteristicilor pentru diapozitiv individuala - proba (slide) – modificarea acestora Manual practica • Inserarea unui text Fise de lucru • Inserarea unei imagini • Folosirea instrumentelor Copiere, Decupare, Lipire pentru a copia text, imagine, diapozitive în cadrul unei prezentări sau între mai multe Conversatia -observare prezentări active Explicatia sistematică a • Ştergerea obiectului selectat Exemplul activităţii • Reordonarea diapozitivelor într-o prezentare - activitate-modalitati de 1.1, 1.2, 1.3, elevilor 1 • Ştergerea unei/unor folii dintr-o prezentare frontala siformatare a unei 1.4 - Proba orala • Formatarea textului – corp de literă, stil, mărime, individualaprezentari - proba culori, centrare, aliniere * Manual practica • Redimensionarea şi mutarea casetelor text într- * Fise de un diapozitiv lucru • Setarea grosimii liniei, stilului şi culorilor unei casete text
 2. 2. Conversatia Inserarea obiectelor grafice în prezentare: -observare Explicatia linii, casete, cercuri sistematică a Exemplul - Elemente grafice în Modificarea poziţiei şi aspectului unui obiect activităţii - activitateprezentare. Utilizarea 1.1, 1.2, 1.3, grafic - mutarea, mărime, culoare, umbriri elevilor 1 frontala si diagramelor 1.41.5,1.6  Crearea unei diagrame - Proba orala individuala  Modificarea structurii unei diagrame - proba * Manual  Crearea de diferite tipuri de diagrame: bar chart, practica * Fise de pie chart, etc. lucru Conversatia- Inserarea imaginilor şi • Inserarea unei imagini – modificarea -observare Explicatiaaltor obiecte si proprietăţilor imaginii, mutarea ei în alt diapozitiv, sistematică a Exemplulrealizarea animaţiei adăugarea de efecte de contur pentru obiect activităţii 1.1, 1.2, 1.3, - activitateîntr-o prezentare • Importarea altor obiecte în prezentare: text, foi elevilor 1 1.4, 1.,5, 1.6, frontala si de calcul, tabele, diagrame, fişiere grafice - Proba orala 1.7, 1.8 individuala • Adăugarea de efecte de animaţie - proba * Manual • Schimbarea efectelor de animaţie preselectate practica * Fise de • Adăugarea de efecte de tranziţie a diapozitivelor lucru • Selectarea formatului de ieşire optim pentru prezentare: overhead, handout, diapozitive de 35- Realizarea unei mm (35 mm slides), prezentare pe ecran (on screen Conversatiaprezentări -observare show) ExplicatiaTipărirea prezentării sistematică a • Schimbarea orientării diapozitivelor - orizontal, Exemplul activităţii 1.1, 1.2, 1.3, vertical - activitate elevilor 1 1.4, 1.,5, 1.6, • Adăugarea diapozitivelor de note pentru frontala si - Proba orala 1.7, 1.81.9 prezentator individuala - proba • Începerea unui slide-show de la orice folie * Manual practica • Folosirea instrumentelor de navigare pe ecran * Fise de • Ascunderea unui /unor diapozitive lucru Tipărirea diapozitivelor în diferite formate 1.1, 1.2, 1.3,-aplicaţii practice si 1.4, 1.,5, 1.6, Sugestii: realizarea unei prezentări vizând - proba 1evaluare sumativa 1.7, 1.8, 1.9, anotimpurile practica 1.10 1.11
 3. 3. Tema unitatii Microsoft Excel Resurse / forma de Activităţi Nr. Competențe ActivităţiDetalieri de conţinut Data organizare de ore specifice de învăţare , activ. de evaluare Deschiderea aplicaţiei Explicatia observare evaluare Deschiderea, salvarea unei foi/registru de calcul - sistematică  Folosirea funcţiei „ajutor” activitate a activităţii  Închiderea aplicaţiei frontala si elevilor  Moduri de vizualizare individuala - Proba - Operaţii elementare şi Formatarea documentului: stabilirea * Manual oralaconcepte de bază ale 1 dimensiunilor şi marginilor paginii, orientarea * Fise de - proba lucru practica aplicaţiei excel 2.1 acesteia, adăugare antet şi subsol, introducere numere pagină, etc.Opţiuni de formatare Formatarea celulelor în conformitate cu tipul datelor ce le vor conţine  Introducerea de informaţii într-o celulă: numere, text, simboluri  Formatarea textului: font, dimensiune, stil, culoare, orientareOptiuni de gestionare a Selectarea unei celule sau a unui grup de celule Conversatia observaredatelor din foile de calcul adiacente sau neadiacente, a unei linii, a unui rând Explicatia sistematică  Copierea/mutarea conţinutului unei celule într- Exemplul a activităţii o altă celulă a aceleiaşi foi de calcul sau a altei foi de - elevilor  calcul active sau între registre activitate - Proba Ştergerea unei celule sau a unui grup de celule frontala si orala adiacente, a unei linii, a unui rând individuala - proba * Manual practica  1 2.1, 2.2, 2.3  Căutarea/înlocuirea conţinutului unei celule * Fise de Inserarea de rânduri/coloane lucru Modificarea dimensiunilor liniilor şi coloanelor  Unirea celulelor şi stabilirea tipului de aliniere  Stabilirea tipurilor de margini utilizate pentru o  celulă sau un grup de celule  Sortarea datelor după unul sau mai multe criterii
 4. 4. Introducerea unei formule simple într-o celulă Conversatia observare 2 Formule aritmetice şi logice pentru adunări, Explicatia sistematică  Utilizarea formulelor şi a scăderi, înmulţiri şi împărţiri Exemplul a activităţii  funcţiilor Completarea automată a unei serii de date - elevilor (autofill). activitate - Proba 2.1,2.2,2.3 frontala si orala  Folosirea funcţiilor: min, max, count, sum, individuala - proba average * Manual practica  Aplicaţii practice Funcţia IF * Fise de 2 Folosirea referinţei relative, absolută sau mixtă a lucru  unei celule în formule sau funcţii Sugestii: situaţia mediilor elevilor clasei la Conversatia - proba sfârşitul unui semestru Explicatia practica  Calcule de dobânzi bancare Exemplul 2 Realizarea unor tabele de buget -  Inventare activitate Recapitulare 2.7 frontala si  individuala * Manual * Fise de lucru PROIECTAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE SEMESTRUL II Tema unitatii: Microsoft Excel Resurse / forma de Nr. Activităţi Activităţi de Detalieri de conţinut Data C.S organizare, ore de învăţare evaluare activ. de Observare evaluare sistematică a Folosirea funcţiilor: min, max, count, sum, average 2.1 activităţiiUtilizarea formulelor şi a Funcţia IF * Manual 2 2.2 elevilor funcţiilor Folosirea referinţei relative, absolută sau mixtă a unei * Fise de lucru 2.3 - Proba orala  celule în formule sau funcţii - proba practica
 5. 5. Observare Explicatia sistematică a Diagrame şi grafice realizate cu ajutorul datelor din 2.1 Exemplul activităţii registru de calculRealizare de grafice şi diagrame 2.2 - activitate elevilor  1  Editarea şi modificarea unei diagrame sau a unui grafic 2.3 frontala si - Proba orala 2.4  Schimbarea tipului diagramei individuala - proba 2.5 Mutarea/copierea, ştergerea diagramelor sau a graficelor * Fise de lucru practica Observare 2.1 sistematică a Explicatia 2.2 activităţii Importul de fişiere imagine, grafice, etc. Într-un registru - activitate 2.3 elevilor 1 de calcul frontala si- Realizarea de import obiecte 2.4 - Proba orala  Copierea, mutarea şi redimensionarea obiectului importat individuala 2.5 - proba * Fise de lucru 2.6 practica Aplicatii finale: situaţia mediilor elevilor clasei la sfârşitul unui semestru 1.3,1.,1 2 - Calcule de dobânzi bancareAplicatii sumative .5 - Realizarea unor tabele de buget - Inventare Observare sistematică a- Utilizarea corectă a 2.1 Conversatia activităţii Fixarea opţiunilor pentru tipărireoptiunilor de tipărire a unei 2.2 Explicatia elevilor 1 Tipărirea unei secţiuni a foii de calcul, a unui grup de celulefoi de calcul 2.3 * Manual - Proba orala  adiacente, a foii de calcul active sau a unui registru de calcul 2.4 * Fise de lucru - proba practica Tema unitatii: Microsoft Access Resurse / forma de Nr. Competenț Activităţi Activităţi de Detalieri de conţinut Data organizare, ore e specifice de învăţare evaluare activ. de Deschiderea, modificarea, salvarea şi închiderea Explicatia Observarea evaluare 2.1 unei baze de date existente Converstia sistematica aDeschiderea aplicaţiei 1 2.2 Folosirea funcţiei „ajutor” Exercitiul activitatii 2.3, Închiderea aplicaţiei Exemplificare elevilor Moduri de vizualizare Activitate Fise de lucru
 6. 6. TIPURI DE DATE. Aplicatii frontala si individuala Crearea unei tabele Definirea unei chei primare Stabilirea unui index Modificarea proprietăţilor unui câmpProiectarea unei baze de date 2.1 Introducerea de date în tabelă 2 2.2 Vizualizarea informaţiilor dintr-o tabelă 2.3 Modificarea datelor într-o tabelă Adăugarea de înregistrări într-o bază de date Ştergerea de înregistrări într-o bază de date Introducerea datelor în baza de date folosind formulare simple 2.4 Formatarea textului 2.1 Schimbarea culorii fondului într-un formularCrearea unui formular simplu 2 2.2 Importul unei imagini sau fişier text într-un formular 2.3 Modificarea modului de aranjare a obiectelor în Explicatia Formular Converstia Observarea Exercitiul sistematica a „Scoala Altfel” Exemplificare activitatii Căutarea unei înregistrări Activitate elevilor Crearea unei interogări simple frontala si Fise de lucru Crearea unei interogări multiple individualaConectarea la o bază de date 2.1 Salvarea unei interogări existentă 2 2.2 Filtre: adăugare, eliminare Realizarea interogarilor 2.3 Adăugarea, eliminarea de câmpuri într-o interogare Selecţia şi sortarea datelor după criterii sau în baza operatorilor logici uzuali 2.5 Modificarea unui raport 2.1 Explicatia Crearea, modificarea unui antet şi subsol Crearea unui raport 2 2.2 Converstia Gruparea datelor într-un raport, total-raport, Observarea 2.3 Exercitiul subtotal-raport sistematica a 2.4 Exemplificare activitatii Proiectarea unei baze de date dupa anumite cerinte Activitate elevilor Realizarea interograrilor frontala si Fise de lucru Aplicatii sumative 3 Proiectare formulare individuala Realizare Rapoarte
 7. 7. Realizarea unor aplicatii practice de sinteza Resurse / forma de Nr. Activităţi Activităţi de Detalieri de conţinut Data C.S organizare, ore de învăţare evaluare activ. de Enuntul problemeiâ 2.6 Observarea evaluare Realizarea bazei de date a clasei şi interogarea ei Activitate 2.1,2.2, sistematica aProiectarea unei baze de date Realizarea bazei de date a bibliotecii şi interogarea ei frontala si 2 2.3,2.4, activitatii complexe Realizarea bazei de date a unei firme şi interogarea ei individuala 2.5 elevilor Proiectarea de formulare si realizarea rapoartelor Fise de lucru pentru baza de date proiectatata

×