O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Enerxías renovables

 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Enerxías renovables

 1. 1. Enerxía e o problema enerxético
 2. 2. Un pouco de historia: As enerxías renobables e tradicionais constituíron unha parte importante da enerxía utilizada polos humanos dende tempos remotos: o lume , a máquina de vapor, a electricidade, ... Cara a década de 1970 as enerxías renovables consideraronse unha alternativa ás enerxías tradicionais, tanto pola súa disponibilidad presente e futura garantizada.
 3. 3. Diversidade xeográfica: <ul><li>Algúns países e rexións dispoñen de recursos sensiblemente mellores que outros, en particular no sector da enerxía renovable; e dispoñen de recursos importantes preto dos centros principais de vivendas onde a demanda de electricidad é importante. </li></ul>
 4. 4. Fontes de enerxía: <ul><li>Enerxía fósil </li></ul><ul><li>Enerxía nuclear </li></ul><ul><li>Enerxía hidráulica </li></ul><ul><li>Enerxía eólica </li></ul><ul><li>Enerxía solar </li></ul><ul><li>Biomasa </li></ul><ul><li>Enerxía xeotérmica </li></ul><ul><li>Enerxía mareomotriz </li></ul>
 5. 5. Vantaxes e inconvenientes da enerxía renovable: <ul><li>Enerxías ecolóxicas </li></ul><ul><li>Relación coa auga </li></ul><ul><li>Natureza difusa </li></ul><ul><li>Irregularidade </li></ul><ul><li>Fontes renovables contaminantes </li></ul>
 6. 6. Como vimos anteriormente, hai varios tipos de enerxía…
 7. 7. Vídeo sobre a enerxía eólica en España: <ul><li>http://www.youtube.com/watch?v=l8U1Ry1P1BE </li></ul>
 8. 8. A enerxía eólica en España
 9. 9. Pero dependemos demasiado doutras… <ul><li>A dependencia enerxética de España dispárase ó 85%: </li></ul><ul><li>España nunca había xerado unha parte tan pequena da enerxía que consume. A dependencia do exterior disparouse en 2005 ata alcanzar o 85,1% do consumo, que ascendeu a 139,5 millóns de toneladas equivalentes de petróleo . </li></ul><ul><li>(Gráfico da enerxía solar) </li></ul>
 10. 10. E isto supón un doble efecto: Por unha parte debido ó aumento do consumo nun 2,1% e, sobre todo, pola forte caída da producción interna nun 13,4%. Especialmente significativa foi a menor producción de enerxía nuclear que descendeu nun 9,6% e a de carbón, aunque cada vez menos importante, que se reduxo nun 17,6%.
 11. 11. E isto non remata aquí: Mercado interior Ademáis das medidas específicas relacionadas co consumo e coas importacións, a Comisión persigue tamén a creación dun mercado interior da enerxía, que é unha das deficiencias máis notables da Unión Europea.
 12. 12. E non só iso, o peor ven á hora de desfacernos do “lixo”…
 13. 13. E por iso España non vai ben, como dicía o outro: España será un dos países máis prexudicados polo cambio climático: para o ano 2.050, haberá un aumento xeral das temperaturas (uns 2,5 ºC), máis acusado nos veráns, as precipitacións reduciranse nun 10% e a humidade do chan nun 30%. O cambio climático supondrá máis incendios forestais, máis erosión e desertificación, e máis sequías.
 14. 14. Un Libro Blanco para as enerxías renovables: O principal obxctivo do Libro Blanco é duplicar a aportación das enerxías renovables, de forma que no ano 2010 o 12% da enerxía que se consuma na UE proceda de fontes renovables, frente ó actual 6%.
 15. 15. España aspira (oficialmente) a que en 10 anos o 12% da enerxía sexa renovable ¿Ti que opinas?
 16. 16. A Enerxía Nuclear <ul><li>Vantaxes: </li></ul><ul><ul><li>Produce moita cantidade de enerxía </li></ul></ul><ul><li>Consecuencias </li></ul><ul><ul><li>Impacto medioambiental </li></ul></ul><ul><ul><li>Perigo de desastre nuclear </li></ul></ul><ul><ul><li>Residuos radioactivos </li></ul></ul>
 17. 17. Para comprender… <ul><li>Como funciona a enerxía nuclear? </li></ul><ul><li>A centrais nucleares funcionan con enerxía nuclear baseada na reacción en cadea que xera a fisión dun átomo de uranio 235 (isótopo máis coñecido por “uranio enrequecido”) </li></ul>
 18. 18. A Enerxía Solar <ul><li>A enerxía solar está baseada na utilización do calor producido polo Sol como combustible. </li></ul><ul><li>Por suposto é totalmente renobable e ecolóxica. </li></ul><ul><li>Cada vez é de uso máis frecuente (como se amosaba na gráfica anterior) en casas, centrais, etc. </li></ul>
 19. 19. Aplicación doméstica da enerxía solar <ul><li>Esquema que reproduce a aplicación de enerxía solar no ámbito doméstico </li></ul>
 20. 20. A Enerxía Hidráulica <ul><li>Se falamos de enerxías renobables temos que falar da hidráulica baseada na forza da auga como forza cinética dun alternador. </li></ul><ul><li>O impacto medioambiental pode ser granda posto que son precisas presas que perxudican o medio acuático. </li></ul>
 21. 21. Ciclo que percorre a auga nas centrais hidroeléctricas <ul><li>Neste tipo de centrais é preciso someter a auga retida a moita presión para mover a turbina do alternador que xera enerxía eléctrica. </li></ul><ul><li>Dicimos, pois, que renobable porque a auga volve ó río para ser reutilizda </li></ul>
 22. 22. A Enerxía Eólica <ul><li>Como se pode ver no video, España e Galicia teñen unha importancia anivel internacional se felamos de enerxía eólica. </li></ul><ul><li>É unha enerxía absolutamente renobable e ecolóxica. </li></ul><ul><li>Aínda que a producción enerxética non é a maior. </li></ul>
 23. 23. Funcionamento dunha central que utiliza aeroxeradores
 24. 24. Enerxías e medio ambiente <ul><li>Como vimos durante a presentación non todas as enerxías son consideradas co medio ambiente. </li></ul><ul><li>O cambio climático é unha das tantas consecuencias de impacto medioambiental que o uso de enerxías coma a nuclear produce. </li></ul>
 25. 25. As consecuencias poden ser desastrosas...

×