Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio
Anúncio

Gljive i lišajevi

 1. Carstvo gljiva
 2. Gljive-biljke, životinje ili nešto treće? Gljive- posebno
 3. Zašto gljive nisu biljke?Gljive su dugo smatrane biljkama, ali one to zasigurno nisu. • One se hrane heterotrofnoheterotrofno, upijanjem hranljivih materija. • NE vrše proces fotosinteze (mogu da žive u potpunom mraku). • Ćelijski zid izgrađen je od hitina, nikada od celuloze. • Rezervna materija u telu je glikogen, nikada skrob. • MIKOLOGIJA-nauka koja proučava gljive.
 4. st carstva gljiva KVASCI PLESNI/BUĐI PEČURKE
 5. Građa tela gljiva • Jednoćelijsko-KVASCI
 6. Građa tela gljiva • Višećelijsko-micelijsko telo-sastoji se iz končića (cevastih tvorevina) hifahifa koje grade telo micelijum.micelijum.
 7. Telo gljiva (a) M(a) Miicelicelijjumum (b)(b) pojedinačnapojedinačna hifhifaa (c)(c) Presek hifePresek hife ćelijskićelijski zidzid septasepta ppororaa cicitoplatoplazzmmaa jedrajedra
 8. Spore • Kada sazru, izbacuju se u spoljašnju sredinu. • Spore padaju na različite površine. • Klijanjem spore na odgovarajućoj podlozi nastaje nov micelijum.
 9. Plesni • Razgranati micelijum. • Crna, zelena, siva prevlaka preko različite hrane-ubuđala hrana.
 10. PLESNI NA HRANI
 11. Život SporangiSporangijjaa SporeSpore LLebde uebde u vazduhu i kadavazduhu i kada padnu napadnu na podlogu klijaju upodlogu klijaju u micelijummicelijum (b)(b) Izgled sporangijaIzgled sporangija tako namirnice buđaju micelijum
 12. Kvasci• Jednoćelijske gljive. • Proizvode gas (ugljen-dioksid) koji testo čini šupljikavim.
 13. Pivski kvasac Elektron ski Svetlos ni
 14. Pekarski kvasac Svetlos ni
 15. Pečurke• Plodonosno telo (drška i šašir), a ispod zemlje razgranat micelijum. • Razmnožavaju se sporama.
 16. Gde žive gljive?Gljiva na gljivi Gljiva na životinji Gljiva na zamljištu Gljiva na korenu drveta Gljiva na stablu Gljiva na cvetu Gljiva na uginulom drvetu
 17. pečurke ima dršku i šešir. Šešir pečurkeŠešir pečurke sa donje stranesa donje strane nosi listiće sa sporamanosi listiće sa sporama plodonosno telo šešir drška micelijum
 18. Oblici pečurki
 19. Jestive pečurke
 20. Vrg anj Tart
 21. Smr čak Buk
 22. mpi njonLisi čark
 23. Oprez! • Zbog mogućnosti zamene jestivih i otrovnih gljiva, određivanje vrsta je ogroman problem! • Mnoge jestive pečurke imaju svoje otrovne dvojnike!
 24. Otrovne pečurke
 25. a pupav ka Bljuva Odgovorna za 90% trovanja sa smrtnim ishodom.
 26. Ludar a Muha
 27. Značaj gljiva • Razlagači u prirodi-hrane se uginulim organizmima • Gljive kao hrana su izvor važnih belančevina za organizam (‘’šumsko meso’’) i vitamina • Plesni-proizvodnja antibiotika-lekova koji ubijaju bakterije • ‘Kvarenje’ prehrambenih proizvoda • Proizvodnja hleba, vina i piva, slatkih i slanih peciva • Paraziti gajenih biljaka-kukuruza, pšenice itd. • Paraziti životinja i čoveka-bolesti mikoze
 28. Siva, smeđa, narandžasta, žuta prevlaka? • Stene • Bedemi • Kora drveta
 29. Gde žive lišajevi? • Organizmi koji se ubrajaju u carstvo gljiva. • Na kori drveta, kamenu, panjevima, krovovima, gradama, bedemima, spomenicima. • Na severu planete, zajedno sa mahovinama, predstavljaju jedine stanovnike.
 30. Simbioza • Lišaj je zajednica alge i gljive koja je korisna za oba organizma. • Uzajamno korisna zajednica dva organizma tj. odnos u kome oba organizma imaju korist. • Gljive (buđ) hifama upijaju vodu i minerale • Alge (zelene ili modrozelene) obavljaju fotosintezu i proizvode hranu i za sebe i za gljive.
 31. Građa tela lišajeva • Telo im je izgrađeno iz isprepletanih končića (hifa) gljiva, a između njih se nalaze alge. alge gornja kora donja kora hife gljiva alge gornja kora donja kora hife gljiva poprečni presek lišaja
 32. Raznovrsnost KORASTI LISTASTI ŽBUNASTI
 33. Značaj lišajeva 1. Pokazatelji kvaliteta vazduha 2. Razlažu stene i prave plodno tlo 3. Dobijanje antibiotika 4. Dobijanje parfema i sapuna (uljane mirisne materije) 5. Hrana za irvase 6. U Japanu se koriste kao hrana za ljude
 34. Biomonitoring • Prećenje stanja u životnoj sredini pomoću živih bića koja u toj sredini žive. • Lišajevi su bioindikatori (pokazatelji) prisustva zagađujućih materija u vazduhu.
 35. Biomonitoring • Nema lišajeva • Korasti lišajevi • Listasti lišajevi • Žbunasti lišajevi Jako zagađen vazduh Vazduh zagađen u manjoj meri Čistiji vazduh Nezagađen vazduh
 36. Domaći rad Pitanja za razmišljanje. 1.Zašto se kaže-rasteš kao gljiva posle kiše? 2.Zašto gljive nazivamo čistačima prirode? 3.Zašto se hrana uplesnjivi ukoliko dugo stoji? 4.Sve pečurke jesu gljive, ali nisu sve gljive pečurke. Objasni. 5.Zašto testo naraste kada u njega stavite kvasac?

Notas do Editor

 1. Micelijum-isprepletena masa končića koji se nazivaju hife. Hife većine gljiva su izdeljene na ćelije pomoću pregrada – septi. Pore na septama omogućavaju da citoplazma struji od jedne do druge ćelije. Micelijum poput paukove mreže prorasta supstrat na kome se gljiva hrani i može se prostirati na više hektara površine.
 2. (a) A fungal mycelium spreads over decaying vegetation. The mycelium is composed of (b) a tangle of microscopic hyphae, only one cell thick, (c) portrayed in cross section to show their internal organization.
 3. Bespolno: preko ćelija spora (raznose se vazduhom) podelom micelijuma pupljenjem Polno -spajanje polnih ćelija-gameta
 4. (a) Top: During asexual reproduction in the black bread mold (genus Rhizopus), haploid spores, produced within (b) sporangia, disperse and germinate on food such as bread. The resulting haploid hyphae may complete the asexual cycle by producing sporangia and spores.
 5. Velike opasnosti vrebaju ukoliko se upustite u sakupljanje gljiva bez prethodne pripreme! O tome svedoče brojna trovanja!
 6. Ušiljena pupavka, panterovka
 7. Čistači u prirodi-reciklaža
 8. „Да ли сте некада имали прилику да видите на стаблу дрвећа, на зидовима куће или на некој стени, камену, сиву, смеђу или црну корицу? Шта мислите да ли је то живо биће? Ком царству припада? Да ли су то маховине, алге....?“
 9. Uglavnom naseljavaju hladnije predele i predele čistog vazduha.
 10. Гљиве (буђ) хифама упијају воду и минералне материје, а алге (зелене или модрозелене) обављају фотоситезу и производе храну.
 11. Naseljavaju mesta koje ne mogu da nasele drugi organizmi Bojenje vune Какав је ваздух који удишемо најлакше ћемо сазнати ако гледамо кору дрвета или камен. Ако угледамо лситиће или корице зелене, жуте или сиве боје, онда се налазимо на месту где је вездух чист. Лишајеви су показатељи квалитета ваздуха. 2. Они насељавају места где други организми не могу да опстану-стене, камење, високе планине и север планете. 3. Они разлажу стене и праве плодно тло (kada se nasele na neki stennu, lisajevi luce lisajnu kiselinu koja nagriza kamen. U tim malim pukotinama zadrzava se vda. Zimi se voda smrzne i nastao led proširuje pukotine. Na taj način lišajevi vremenom drobe kamen i utiču na stvaranje zemljišta i naseljavanje biljaka) 4. користе се за добијање антибиотике 5. коросте се за добијање парфема 6. храна су за ирвасе 7. у Јапану се користе у исхрани
 12. 20g ove gljive je smrtna doza za čoveka od 80kg, jedan šešir Svetleća gljiva  Mycena rorida Cordiceps-parazit, sluzave gljive
Anúncio