O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

אלקנקנה שבת פרשת ראה

306 visualizações

Publicada em

אלקנקנה שבת פרשת ראה
כ"ו אב 22.8

Publicada em: Governo e ONGs
  • Seja o primeiro a comentar

אלקנקנה שבת פרשת ראה

  1. 1. ‫בס‬"‫ד‬,‫כ‬"‫תשע‬ ‫באב‬ ‫ו‬"‫ד‬(22.8.2014) ‫נרות‬ ‫הדלקת‬:18:56‫שבת‬ ‫מוצאי‬:19:54 ‫אלקנה‬ ‫מקומית‬ ‫מועצה‬ ‫מספר‬ ‫עלון‬766 ‫ראה‬ ‫פרשת‬ "‫יב‬ ִ‫ב‬ ָ‫ס‬ ִ‫מ‬ ‫ם‬ ֶ‫יכ‬ ֵ‫ב‬ְ‫ֹי‬‫א‬ ‫ל‬ ָ‫כ‬ ִ‫מ‬ ‫ם‬ ֶ‫כ‬ָ‫ל‬ ַ‫יח‬ ִ‫נ‬ ֵ‫ה‬ ְ‫ו‬, ‫ח‬ ַ‫ט‬ ֶ‫ב‬ ‫ם‬ ֶ‫ת‬ ְ‫ב‬ ַ‫יש‬ ִ‫ו‬"(‫יב‬'‫י‬') ‫לכאורה‬,‫איתנו‬ ‫ישלימו‬ ‫אויבינו‬ ‫אם‬-‫לומר‬ ‫צורך‬ ‫אין‬'‫בטח‬ ‫וישבתם‬,'‫מובן‬ ‫זה‬ ‫הרי‬ ‫מאליו‬.‫ש‬ ‫לומר‬ ‫שיש‬ ‫אלא‬'‫בטח‬ ‫וישבתם‬'‫ל‬ ‫טובה‬ ‫ועצה‬ ‫תנאי‬ ‫הוא‬'‫אויבכם‬ ‫מכל‬ ‫לכם‬ ‫הניח‬'. ‫לבטח‬ ‫תשבו‬ ‫אם‬,‫ושאנן‬ ‫שקט‬ ‫יהיה‬ ‫המחנה‬ ‫בפנים‬ ‫אם‬,‫תהיו‬ ‫לא‬ ‫ביניכם‬ ‫אתם‬ ‫אם‬ ‫שונות‬ ‫וכיתות‬ ‫לעדות‬ ‫מפולגים‬,‫לפחד‬ ‫לכם‬ ‫אין‬ ‫אז‬'‫מסביב‬ ‫אויביכם‬ ‫מכל‬'. ('‫זהב‬ ‫גלילי‬,'‫ד‬'‫מושקוביץ‬) ‫אריאל‬ ‫גרעין‬:‫היסודי‬ ‫לתלמידי‬ ‫לימודית‬ ‫עזרה‬ ‫בעז‬"‫ה‬,‫הבאה‬ ‫השנה‬ ‫בתחילת‬ ‫מיד‬,‫יועצות‬ ‫בשיתוף‬ ‫אריאל‬ ‫שבגרעין‬ ‫עשייה‬ ‫צוות‬ ‫ביה‬"‫ס‬‫היסודי‬,‫פותחים‬‫בבית‬ ‫הלימוד‬ ‫במקצועות‬ ‫ותיגבור‬ ‫לימודית‬ ‫עזרה‬ ‫פרוייקט‬ ‫הספר‬. ‫בעז‬ ‫יתקיים‬ ‫הפרוייקט‬"‫ובמהלכה‬ ‫השנה‬ ‫בתחילת‬ ‫ה‬,‫וי‬‫תקיים‬‫בביה‬ ‫בשבוע‬ ‫פעם‬"‫ס‬ ‫ג‬ ‫בשכבת‬ ‫היסודי‬'-‫ד‬'‫בשעות‬18:00-19:15.‫הנראה‬ ‫ככל‬‫זה‬ ‫יהיה‬‫וחמישי‬ ‫שני‬ ‫בימים‬ (‫ע‬ ‫ההורה‬ ‫לבחירת‬"‫הנוחות‬ ‫פ‬.‫ב‬ ‫שינוי‬ ‫ויהיה‬ ‫ייתכן‬‫ימים‬‫נוכח‬‫מסויימים‬ ‫תנאים‬). ‫א‬ ‫בכיתות‬ ‫היסודי‬ ‫בשכבות‬ ‫לילדים‬ ‫מיועד‬ ‫הפרוייקט‬'-‫ו‬'.‫שילדיהם‬ ‫המעוניינים‬ ‫הורים‬ ‫קשר‬ ‫ליצור‬ ‫מוזמנים‬ ‫בפרוייקט‬ ‫ישתתפו‬:‫שיר‬0528556952.‫מתן‬0543930701.‫אביעד‬ 0542538903.‫אריאל‬ ‫גרעין‬ ‫עשייה‬ ‫צוות‬ "‫גרים‬ ‫כאן‬"‫וקשיש‬ ‫סטודנט‬ ‫בכיף‬ ‫ותיקים‬ ‫לאזרחים‬ ‫המשרד‬ ‫של‬ ‫חדש‬ ‫במיזם‬ ‫אתכם‬ ‫לשתף‬ ‫ברצוננו‬:‫פרויקט‬"‫גרים‬ ‫כאן‬" ‫לסטודנט‬ ‫דיור‬ ‫פתרונות‬ ‫הנותן‬,‫בדידותו‬ ‫את‬ ‫שיפיג‬ ‫לדירה‬ ‫בשותף‬ ‫זוכה‬ ‫הבודד‬ ‫והקשיש‬. ‫ועצמאים‬ ‫בגפם‬ ‫הגרים‬ ‫ותיקים‬ ‫לאזרחים‬ ‫מיועד‬ ‫הפרויקט‬,‫למגורי‬ ‫פנוי‬ ‫חדר‬ ‫ובדירתם‬ ‫הסטודנט‬. ‫של‬ ‫סימלת‬ ‫בעלות‬ ‫בדירתו‬ ‫לסטודנט‬ ‫חדר‬ ‫יציע‬ ‫הוותיק‬ ‫האזרח‬250₪,‫לכיסוי‬ ‫השוטפות‬ ‫ההוצאות‬,‫ייתן‬ ‫הסטודנט‬4‫משותפת‬ ‫חברתית‬ ‫פעילות‬ ‫של‬ ‫שבועיות‬ ‫שעות‬, ‫בסך‬ ‫מלגה‬ ‫יקבל‬ ‫ובתמורה‬8,000₪‫השנה‬ ‫בתום‬. ‫מעוניינים‬‫להצטרף‬?‫התקשרו‬ ‫להרשמה‬‫למוקד‬‫של‬ ‫הפניות‬‫המשרד‬‫לאזרחים‬‫ותיקים‬ *8840. ‫פרילוק‬ ‫שבע‬ ‫בת‬-‫עו‬"‫ס‬,‫חברתיים‬ ‫לשירותים‬ ‫המחלקה‬ ‫מנהלת‬
  2. 2. ‫הצפונית‬ ‫לשכונה‬ ‫בכניסה‬ ‫גינון‬ ‫חברת‬ ‫מול‬ ‫מינצר‬ ‫אסף‬ ‫המועצה‬ ‫ראש‬ ‫מאמצי‬ ‫בעקבות‬"‫ערים‬"‫בעתיד‬ ‫שתפתח‬ ‫בעז‬ ‫הקרוב‬"‫החדשה‬ ‫השכונה‬ ‫את‬ ‫ה‬,‫המדורגים‬ ‫שכונת‬‫הצפונית‬ ‫לשכונה‬ ‫בכניסה‬,‫הקצתה‬ ‫כ‬ ‫של‬ ‫משמעותי‬ ‫סכום‬ ‫החברה‬-150,000₪‫בוגרים‬ ‫נוי‬ ‫עצי‬ ‫לנטיעת‬‫אזור‬ ‫ועד‬ ‫מהשכונה‬ ‫התעשייה‬.‫כולל‬ ‫הסכום‬‫העלמין‬ ‫בית‬ ‫ליד‬ ‫לשכונה‬ ‫בכניסה‬ ‫הכיכר‬ ‫של‬ ‫זמני‬ ‫גינון‬ ‫ביצוע‬, ‫השמיטה‬ ‫שנת‬ ‫לפני‬ ‫עוד‬. ‫לכיכר‬ ‫קבוע‬ ‫נוף‬ ‫תכנון‬ ‫מתבצע‬ ‫במקביל‬,‫לאחר‬ ‫הפיתוח‬ ‫עבודות‬ ‫במסגרת‬ ‫שיבוצע‬ ‫השיווקים‬ ‫הצלחת‬.‫השבוע‬,‫בתום‬‫הגורמים‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫מאומצת‬ ‫עבודה‬,‫מרבית‬ ‫הסתיימו‬ ‫העצים‬ ‫של‬ ‫השתילה‬ ‫עבודות‬,‫והדשא‬ ‫הפרחים‬.‫לצורך‬ ‫הכביש‬ ‫פתיחת‬ ‫הצריכו‬ ‫העבודות‬ ‫צנרת‬ ‫הנחת‬‫חדשה‬,‫ממוחשבת‬ ‫השקייה‬ ‫ומערכת‬. ‫לפעולות‬ ‫מצטרפות‬ ‫אלו‬ ‫עבודות‬‫היערכו‬‫השמיטה‬ ‫שנת‬ ‫לקראת‬ ‫המועצה‬ ‫ת‬,‫תוכנית‬ ‫לפי‬ ‫המועצה‬ ‫חברי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שאושרה‬. ‫הלימודים‬ ‫שנת‬ ‫לפתיחת‬ ‫נערכים‬ ‫חודשים‬ ‫מספר‬ ‫מזה‬,‫האחרונים‬ ‫בשבועות‬ ‫ובוודאי‬,‫הקשורות‬ ‫בהכנות‬ ‫עסוקים‬ ‫אנו‬ ‫הילדים‬ ‫וגני‬ ‫החינוך‬ ‫במוסדות‬ ‫הלימודים‬ ‫שנת‬ ‫לפתיחת‬.‫כך‬ ‫לצורך‬‫ישיבות‬ ‫מתקיימות‬ ‫וחינוך‬ ‫הנדסה‬ ‫במחלקות‬ ‫השונים‬ ‫המקצוע‬ ‫גורמי‬ ‫של‬ ‫שבוע‬ ‫מדי‬ ‫סטטוס‬,‫של‬ ‫בניצוחו‬ ‫שפירא‬ ‫אסף‬ ‫המועצה‬ ‫מזכיר‬. ‫הקיץ‬ ‫שיפוצי‬ ‫תקציבי‬ ‫במסגרת‬ ‫מאמץ‬ ‫נעשה‬ ‫השנה‬,‫גני‬ ‫בשיפור‬ ‫מהותי‬ ‫שינוי‬ ‫לעשות‬ ‫הילדים‬,‫הישנים‬ ‫בגנים‬ ‫החצרות‬ ‫על‬ ‫בדגש‬,‫שנים‬ ‫במשך‬ ‫בהם‬ ‫נגעו‬ ‫ולא‬ ‫מוזנחים‬ ‫שהיו‬. ‫כוללות‬ ‫החינוך‬ ‫מוסדות‬ ‫בכלל‬ ‫העבודות‬,‫השאר‬ ‫בין‬,‫בתוך‬ ‫ותיקונים‬ ‫שיפוצים‬ ‫ביצוע‬ ‫הגנים‬,‫בטיחות‬ ‫ליקויי‬ ‫תיקון‬ ‫כולל‬,‫מהגנים‬ ‫חלק‬ ‫בחצרות‬ ‫גומי‬ ‫משטחי‬ ‫התקנת‬,‫החלפת‬ ‫ובביה‬ ‫בגנים‬ ‫החול‬ ‫בארגזי‬ ‫החול‬"‫ס‬,‫ובביה‬ ‫בגנים‬ ‫החוץ‬ ‫מתקני‬ ‫כל‬ ‫צביעת‬"‫סככות‬ ‫כולל‬ ‫ס‬ ‫וגדרות‬ ‫הצללה‬,‫בגנים‬ ‫משחק‬ ‫מתקני‬ ‫של‬ ‫והוספה‬ ‫החלפה‬,‫הוספת‬‫שני‬‫כיתות‬ ‫מבני‬ ‫הש‬ ‫הרחבת‬ ‫כולל‬ ‫יבילים‬‫י‬‫התיכונית‬ ‫בישיבה‬ ‫רותים‬,‫בחצר‬ ‫נוספות‬ ‫פיתוח‬ ‫עבודות‬ ‫הישיבה‬,‫ועוד‬ ‫מהגנים‬ ‫חלק‬ ‫בחצרות‬ ‫סנטטי‬ ‫דשא‬ ‫משטחי‬ ‫הוספת‬! ‫ובבית‬ ‫בגנים‬ ‫שביקרו‬ ‫בטיחות‬ ‫יועצי‬ ‫להנחיות‬ ‫בהתאם‬ ‫גבוה‬ ‫בקצב‬ ‫מתבצעות‬ ‫העבודות‬ ‫לביצוע‬ ‫הנחיות‬ ‫ונתנו‬ ‫הספר‬. ‫של‬ ‫מאומצות‬ ‫פעולות‬ ‫בעקבות‬‫אסף‬‫ב‬‫החינוך‬ ‫משרד‬,‫הרשאה‬ ‫לאחרונה‬ ‫קיבלנו‬ ‫בסך‬ ‫נוספת‬ ‫תקציבית‬100,000₪‫חינוך‬ ‫מבני‬ ‫שיפוצי‬ ‫עבור‬.‫שותפים‬ ‫היו‬ ‫המועצה‬ ‫חברי‬ ‫התקציב‬ ‫לאישור‬,‫אותו‬‫ב‬ ‫לאשר‬ ‫נדרשו‬‫שיחה‬‫טלפונית‬.‫זאת‬‫להשלים‬ ‫שנוכל‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫בהקדם‬‫החינוך‬ ‫ומוסדות‬ ‫בגנים‬ ‫הלימודים‬ ‫שנת‬ ‫לפתיחת‬ ‫ההכנה‬ ‫עבודות‬ ‫את‬,‫להמתין‬ ‫ולא‬ ‫ספטמבר‬ ‫לתחילת‬ ‫הקבועה‬ ‫הבאה‬ ‫המועצה‬ ‫לישיבת‬. ‫בסמוך‬ ‫לתושבים‬ ‫יועבר‬ ‫המועצה‬ ‫והיערכות‬ ‫באלקנה‬ ‫החינוך‬ ‫מוסדות‬ ‫על‬ ‫מלא‬ ‫פירוט‬ ‫הלימודים‬ ‫שנת‬ ‫פתיחת‬ ‫לאחר‬. ‫הצפונית‬ ‫בשכונה‬ ‫התיכונית‬ ‫הישיבה‬ ‫בבניית‬ ‫התקדמות‬ ‫ונבנית‬ ‫ההולכת‬ ‫התיכונית‬ ‫הישיבה‬ ‫באזור‬ ‫הפיתוח‬ ‫של‬ ‫גבוהות‬ ‫עלויות‬ ‫בשל‬,‫ראש‬ ‫פעל‬ ‫נוסף‬ ‫סכום‬ ‫להקצאת‬ ‫החינוך‬ ‫משרד‬ ‫מול‬ ‫המועצה‬,‫תקציביים‬ ‫פערים‬ ‫לכסות‬ ‫הנדרש‬ ‫אלו‬ ‫מעלויות‬ ‫הנובעים‬.‫אלו‬ ‫מאמצים‬ ‫בעקבות‬,‫תקציבית‬ ‫הרשאה‬ ‫השבוע‬ ‫המועצה‬ ‫קיבלה‬ ‫בסך‬2.4‫מיליון‬₪,‫כ‬ ‫לעוד‬ ‫המתווספים‬-20‫מיליון‬₪‫שהושגו‬,‫האחרונים‬ ‫בחודשים‬ ‫רובם‬, ‫התיכונית‬ ‫הישיבה‬ ‫הקמת‬ ‫לטובת‬ ‫המועצה‬ ‫ידי‬ ‫על‬.‫מנת‬ ‫על‬ ‫מהיר‬ ‫בקצב‬ ‫מתקדמת‬ ‫העבודה‬ ‫הבאה‬ ‫הלימודים‬ ‫שנת‬ ‫פתיחת‬ ‫לקראת‬ ‫הישיבה‬ ‫את‬ ‫לבנות‬ ‫להספיק‬. ‫הישיבה‬ ‫באזור‬ ‫וחניה‬ ‫תנועה‬ ‫לבעיות‬ ‫חשש‬ ‫לגבי‬ ‫הצפונית‬ ‫השכונה‬ ‫תושבי‬ ‫פניות‬ ‫לאור‬ ‫החדשה‬ ‫התיכונית‬,‫ונציגות‬ ‫המועצה‬ ‫גורמי‬ ‫בשיתוף‬ ‫וולף‬ ‫אסף‬ ‫המועצה‬ ‫מהנדס‬ ‫פעל‬ ‫הצפונית‬ ‫השכונה‬ ‫תושבי‬,‫פתרונות‬ ‫מספר‬ ‫לאיתור‬.‫כיכר‬ ‫וביצוע‬ ‫תכנון‬ ‫על‬ ‫הומלץ‬ ‫לבסוף‬ ‫הצפונית‬ ‫לשכונה‬ ‫בכניסה‬ ‫קטנה‬,‫בחזרה‬ ‫ולצאת‬ ‫התלמידים‬ ‫את‬ ‫להוריד‬ ‫להורים‬ ‫שתאפשר‬ ‫מהשכונה‬.‫תבוצע‬ ‫בנוסף‬‫חניה‬ ‫לטובת‬ ‫הישיבה‬ ‫למבנה‬ ‫סמוך‬ ‫הררי‬ ‫שטח‬ ‫חציבת‬.
  3. 3. ‫ה‬ ‫לשכונת‬ ‫גם‬ ‫שיובילו‬ ‫מדרגות‬ ‫לתכנן‬ ‫הישיבה‬ ‫מתכנני‬ ‫הונחו‬ ‫כן‬ ‫כמו‬-283‫יח‬"‫ד‬,‫שתיבנה‬ ‫בהמשך‬,‫רכבי‬ ‫באמצעות‬ ‫ולא‬ ‫לישיבה‬ ‫ברגל‬ ‫להגיע‬ ‫משם‬ ‫המגיעים‬ ‫לתלמידים‬ ‫לאפשר‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫ההורים‬. ‫ורונית‬ ‫לפועה‬ ‫בהוקרה‬ ‫המועצה‬ ‫לעובדי‬ ‫ותודה‬ ‫הוקרה‬ ‫מכתבי‬ ‫לקבל‬ ‫אוהב‬ ‫תמיד‬ ‫אני‬.‫באופן‬ ‫אותי‬ ‫ריגש‬ ‫הזה‬ ‫המכתב‬ ‫אתכם‬ ‫כאן‬ ‫אותו‬ ‫משתף‬ ‫אני‬ ‫ולכן‬ ‫מיוחד‬. ‫מינצר‬ ‫אסף‬,‫המועצה‬ ‫ראש‬. ‫חינוך‬ ‫מחלקת‬ ‫למנהלות‬ ‫סופית‬ ‫אין‬ ‫הוקרה‬ ‫נאמר‬ ‫ששמעתי‬ ‫חינוך‬ ‫בנושא‬ ‫בהרצאה‬" :‫הילד‬ ‫אישיות‬ ‫את‬ ‫להעצים‬ ‫ברצונך‬ ‫אם‬,‫חייב‬ ‫הנך‬ ‫נשמתו‬ ‫לשורש‬ ‫לרדת‬,‫להעלותו‬ ‫ומשם‬." ‫זאת‬ ‫לעשות‬ ‫ניתן‬,‫הקשבה‬ ‫בבחינת‬ ‫שהם‬ ‫וחיוניים‬ ‫חשובים‬ ‫כלים‬ ‫באמצעות‬,‫ואהבה‬ ‫העצמה‬ ‫סופית‬ ‫אין‬.‫החינוך‬ ‫תחום‬ ‫על‬ ‫האחראיות‬ ‫באלקנה‬ ‫יקרות‬ ‫נשים‬ ‫ישנן‬,‫בדרך‬ ‫זאת‬ ‫שעושות‬ ‫משלהן‬ ‫נפלאה‬.‫הטוב‬ ‫הכרת‬ ‫עקרון‬ ‫מתוך‬. ‫החינוך‬ ‫מחלקת‬ ‫מנהלת‬ ‫של‬ ‫דמותן‬ ‫את‬ ‫נס‬ ‫על‬ ‫להעלות‬ ‫רוצה‬ ‫אני‬,‫הגב‬'‫כהן‬ ‫פועה‬,‫ומנהלת‬ ‫הילדים‬ ‫גני‬,‫הגב‬'‫בר‬ ‫רונית‬‫פ‬‫מן‬.‫לב‬ ‫שימת‬ ‫תוך‬ ‫רבה‬ ‫במקצועיות‬ ‫פועלות‬ ‫הן‬ ‫האהבה‬ ‫כל‬ ‫עם‬ ‫ביותר‬ ‫הקטנים‬ ‫לפרטים‬ ‫ודגשים‬,‫גבול‬ ‫ללא‬ ‫במסירות‬,‫וילדה‬ ‫ילד‬ ‫לכל‬ ‫פרטנית‬ ‫לב‬ ‫ושימת‬. ‫מחד‬ ‫בחינוך‬ ‫למצוינות‬ ‫הוא‬ ‫שלכן‬ ‫החזון‬,‫מאידך‬ ‫צוהר‬ ‫ופתיחת‬ ‫להזדמנויות‬ ‫וחתירה‬. ‫נאמר‬ ‫עליכן‬‫ש‬‫הרצון‬ ‫מידת‬ ‫היא‬ ‫למצוינות‬ ‫השאיפה‬,‫ההשקעה‬ ‫מידת‬ ‫היא‬ ‫המצוינות‬ ‫הגשמת‬. ‫התחומים‬ ‫בכל‬ ‫הילדים‬ ‫צרכי‬ ‫את‬ ‫לספק‬ ‫כדי‬ ‫עצומים‬ ‫משאבים‬ ‫משקיעות‬ ‫אתן‬. ‫ומחייכות‬ ‫מאירות‬ ‫בפנים‬ ‫תמיד‬,‫ותמידי‬ ‫עקבי‬ ‫באופן‬ ‫חיבוקים‬ ‫מחבקות‬ ‫תמיד‬,‫מחזקות‬ ‫ואיתנות‬ ‫מפוכחות‬ ‫אותנו‬ ‫מעמידות‬ ‫וקושי‬ ‫משבר‬ ‫בשעת‬,‫ש‬ ‫בנימה‬ ‫והכל‬...‫בסדר‬ ‫יהיה‬ ‫הכל‬. ‫לצדנו‬ ‫ועכשיו‬ ‫כאן‬ ‫תמיד‬,‫גבוה‬ ‫מוסר‬ ‫ערך‬ ‫עם‬,‫סופית‬ ‫אין‬ ‫ונתינה‬,‫ע‬‫מנת‬ ‫ל‬‫באלקנה‬ ‫שהחינוך‬ ‫ילדנו‬ ‫בקרב‬ ‫איתן‬ ‫כצוק‬ ‫יתפוס‬,‫קבוע‬ ‫באופן‬ ‫מיטיבות‬,‫חסרים‬ ‫למלא‬ ‫ומשתדלות‬. ‫ועמלכן‬ ‫חייכן‬ ‫מפעל‬ ‫על‬ ‫גדולה‬ ‫תודה‬ ‫מוקירות‬ ‫אנו‬,‫עצמה‬ ‫בעד‬ ‫מדברת‬ ‫והתוצאה‬–‫ששכרכן‬ ‫בצדכן‬.‫טובה‬ ‫שיבה‬ ‫עד‬ ‫לתפארת‬ ‫בעבודתכן‬ ‫ותמשיכו‬ ‫ייתן‬ ‫מי‬. ‫ה‬ ‫לכם‬ ‫יאיר‬'‫ילדנו‬ ‫תפארת‬ ‫את‬ ‫ולחנך‬ ‫לגדל‬ ‫במסירות‬ ‫יחד‬ ‫ונזכה‬ ‫ושמחה‬ ‫נחת‬ ‫של‬ ‫אור‬. ‫רבה‬ ‫ובהוקרה‬ ‫בהערכה‬,‫מוצלח‬ ‫פעולה‬ ‫שיתוף‬ ‫והמשך‬! ‫שרעבי‬ ‫רות‬,‫מוסייף‬ ‫סיגל‬,‫הדס‬ ‫גן‬ ‫וילדי‬ ‫הצוות‬ ‫בכביש‬ ‫עבודות‬505 ‫בכביש‬ ‫עבודות‬ ‫מבוצעות‬ ‫לאחרונה‬505‫שער‬ ‫ומחלף‬ ‫תקוה‬ ‫שערי‬ ‫כיכר‬ ‫שבין‬ ‫בקטע‬ ‫השומרון‬. ‫ע‬ ‫מתבצעות‬ ‫העבודות‬"‫מע‬ ‫י‬"‫צ‬,‫ההפרדה‬ ‫גדר‬ ‫תוואי‬ ‫שינוי‬ ‫במסגרת‬,‫מספר‬ ‫לפני‬ ‫הוחלט‬ ‫עליו‬ ‫שנים‬,‫ל‬ ‫מדרום‬ ‫אל‬ ‫שיועבר‬"‫ג‬ ‫מתחם‬'‫לל‬." ‫תקוה‬ ‫שערי‬ ‫לכיכר‬ ‫ממערב‬ ‫מעקף‬ ‫קטע‬ ‫בוצע‬ ‫הזמניים‬ ‫התנועה‬ ‫והסדרי‬ ‫מהעבודה‬ ‫כחלק‬. ‫המעקף‬ ‫את‬ ‫ליצור‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫הראשי‬ ‫הכביש‬ ‫את‬ ‫סגרו‬ ‫השבוע‬ ‫בתחילת‬,‫מראש‬ ‫התראה‬ ‫ללא‬, ‫גדולים‬ ‫תנועה‬ ‫לפקקי‬ ‫וגרמו‬.‫הגדר‬ ‫למינהלת‬ ‫חריפה‬ ‫בתלונה‬ ‫פנינו‬ ‫ואני‬ ‫המועצה‬ ‫ראש‬ ‫תיאום‬ ‫ללא‬ ‫הכביש‬ ‫סגירת‬ ‫על‬ ‫ישראל‬ ‫ולמשטרת‬.‫בסגירות‬ ‫צורך‬ ‫יהיה‬ ‫אם‬ ‫שלהבא‬ ‫לנו‬ ‫הובטח‬ ‫לתושבים‬ ‫להודיע‬ ‫שנוכל‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫מראש‬ ‫לנו‬ ‫יודיעו‬ ‫ממושכות‬ ‫כביש‬. ‫העבודות‬ ‫תום‬ ‫עם‬,‫ההפרדה‬ ‫בגדר‬ ‫שער‬ ‫לכוון‬ ‫חקלאית‬ ‫שרות‬ ‫כדרך‬ ‫זה‬ ‫קטע‬ ‫ישמש‬.‫העבודות‬ ‫בנובמבר‬ ‫להסתיים‬ ‫אמורות‬-‫דצמבר‬2014. ‫בזהירות‬ ‫סעו‬.‫וולף‬ ‫אסף‬,‫אדריכל‬,‫המועצה‬ ‫מהנדס‬. *‫בשעה‬ ‫יתקיים‬ ‫בשבת‬ ‫לנשים‬ ‫השיעור‬12:30‫שושי‬ ‫משפחת‬ ‫בבית‬ ‫ע‬ ‫ויינתן‬ ‫צוריאל‬"‫הרב‬ ‫י‬‫ד‬"‫היימן‬ ‫פנחס‬ ‫ר‬. *‫כנסת‬ ‫בבית‬ ‫יומי‬ ‫דף‬'‫אשל‬'‫בשבת‬‫בשעה‬17:30.
  4. 4. ‫הספר‬ ‫לבית‬ ‫חזרה‬ ‫יריד‬ ‫כ‬ ‫ראשון‬ ‫ביום‬"‫אב‬ ‫ח‬24.816:30-19:30‫הפיס‬ ‫ובאולם‬ ‫כרמים‬ ‫הספר‬ ‫בבית‬:‫דוכנים‬,‫עם‬ ‫היכרות‬ ‫החוגים‬,‫ג‬'‫גדול‬ ‫מבורי‬,‫מתנפחים‬,‫טיפוס‬ ‫קיר‬,‫קארטינג‬ ‫מתחם‬,‫ועוד‬ ‫למטרה‬ ‫קליעה‬!‫כרטיס‬ ‫המתנפחים‬ ‫לכל‬:10.₪‫לקארטינג‬ ‫כרטיס‬:10.₪‫משולב‬ ‫כרטיס‬(‫ומתנפחים‬ ‫קארטינג‬):15.₪ ‫משפחתי‬ ‫כרטיס‬(4‫ויותר‬ ‫ילדים‬)‫משולב‬:55.₪ ‫כדורגל‬ ‫חוג‬ ‫וטורניר‬ ‫היכרות‬ ‫הכדורגל‬ ‫חוג‬ ‫מדריך‬,‫אסרס‬ ‫ישראל‬,‫היכרות‬ ‫מפגש‬ ‫יערוך‬‫ל‬ ‫שלישי‬ ‫ביום‬ ‫החוג‬ ‫עם‬'‫אב‬26.8 ‫בשעות‬17:30-19:00‫עקיבא‬ ‫בני‬ ‫סניף‬ ‫ליד‬ ‫החדש‬ ‫במגרש‬.‫משחקים‬ ‫יערכו‬,‫ועוד‬ ‫תרגול‬.‫למחרת‬, ‫א‬ ‫רביעי‬ ‫ביום‬'‫אלול‬27.8‫ז‬ ‫לכיתות‬ ‫שכונות‬ ‫כדורגל‬ ‫טורניר‬'-‫ט‬'.‫בשעות‬ ‫הסניף‬ ‫ליד‬ ‫במגרש‬ 17:30-19:30. ‫אלקנה‬ ‫תושב‬ ‫הוא‬ ‫אסרס‬ ‫ישראל‬,‫ב‬ ‫מקצועי‬ ‫ליגה‬ ‫שחקן‬"‫ת‬ ‫יצחק‬ ‫נחלת‬ ‫מכבי‬"‫א‬"‫ומדריך‬ ‫וינגייט‬ ‫מכון‬ ‫של‬ ‫מוסמך‬ ‫כדורגל‬. ‫נשים‬ ‫ספורט‬ ‫כרגיל‬ ‫השיעורים‬ ‫כל‬ ‫הקרוב‬ ‫בשבוע‬.‫השלמות‬ ‫לעשות‬ ‫אפשר‬.‫אורי‬ ‫אצל‬ ‫פרטים‬‫אדמנית‬050- 2060321. ‫המתנ‬ ‫או‬ ‫המועצה‬ ‫במשרדי‬ ‫החוגים‬ ‫חוברת‬ ‫את‬ ‫לקבל‬ ‫ניתן‬"‫ס‬. "‫לסתיו‬ ‫אב‬ ‫בין‬"–‫הקיץ‬ ‫לסוף‬ ‫עברי‬ ‫זמר‬ ‫ערב‬ ‫ב‬ ‫הקרוב‬ ‫חמישי‬ ‫ביום‬'‫אלול‬28.8‫להקת‬ ‫עם‬ ‫נשיר‬"‫גוונים‬"‫תורג‬ ‫משה‬ ‫של‬'‫ומשפחתו‬ ‫מן‬. ‫מוזמן‬ ‫הציבור‬.‫חופשית‬ ‫הכניסה‬! ‫אלקטרוני‬ ‫דואר‬ ‫ובתפוצת‬ ‫הפייסבוק‬ ‫בעמוד‬ ‫השבוע‬ ‫בהמשך‬ ‫נוספים‬ ‫פרטים‬. ‫יישובי‬ ‫שנה‬ ‫לוח‬ ‫המתנ‬"‫לתושבים‬ ‫שיחולק‬ ‫שנה‬ ‫לוח‬ ‫של‬ ‫הדפסה‬ ‫יוזמים‬ ‫והמועצה‬ ‫ס‬.‫תאריכון‬ ‫מלבד‬,‫יכלול‬ ‫הלוח‬:‫ודוא‬ ‫טלפונים‬ ‫ואלפון‬ ‫הישוב‬ ‫מהווי‬ ‫תמונות‬"‫ל‬. ‫הבאים‬ ‫בנושאים‬ ‫השנה‬ ‫בלוח‬ ‫לפרסום‬ ‫תמונות‬ ‫מכם‬ ‫לקבל‬ ‫נשמח‬:‫באלקנה‬ ‫ראשונים‬ ‫ימים‬– ‫הי‬ ‫הקמת‬ ‫תקופת‬‫י‬‫שוב‬.‫חמד‬ ‫פינות‬,‫בי‬ ‫וגנים‬ ‫נופים‬‫י‬‫שוב‬.‫האחרונה‬ ‫מהשנה‬ ‫מצווה‬ ‫ובנות‬ ‫בני‬. ‫האחרונה‬ ‫מהשנה‬ ‫חתונות‬.‫האחרונה‬ ‫בשנה‬ ‫שנולדו‬ ‫תינוקות‬.‫א‬ ‫לכיתה‬ ‫העולים‬ ‫ילדים‬'.‫את‬ ‫המתנ‬ ‫משרדי‬ ‫אל‬ ‫העבירו‬ ‫התמונות‬"‫ס‬(‫ויוחזרו‬ ‫יסרקו‬ ‫התמונות‬)‫אל‬ ‫אלקטרונית‬ ‫שילחו‬ ‫או‬ ‫המתנ‬ ‫משרדי‬"‫ס‬:elkana@matnasim.org.il.‫ינון‬ ‫אל‬ ‫לפנות‬ ‫ניתן‬ ‫לשאלות‬:054-4312004 ‫של‬ ‫האחרונה‬ ‫המהדורה‬ ‫על‬ ‫יבוסס‬ ‫הטלפון‬ ‫אלפון‬"‫גרופ‬ ‫אלקנה‬ ‫שימושון‬."‫שרוצים‬ ‫תושבים‬ ‫פרטי‬ ‫לעדכן‬‫ה‬‫דוא‬ ‫הודעת‬ ‫לשלוח‬ ‫מתבקשים‬ ‫ם‬"‫אל‬ ‫ל‬‫ה‬‫הנ‬ ‫כתובת‬"‫ל‬. ‫בנוסף‬,‫ש‬ ‫תושבים‬‫לקבל‬ ‫מעוניינים‬‫המתנ‬ ‫הודעות‬ ‫את‬"‫בדוא‬ ‫ס‬"‫ל‬,‫התפוצה‬ ‫על‬ ‫מנויים‬ ‫ואינם‬ ‫הנוכחית‬,‫התושבים‬ ‫באלפון‬ ‫כתובתם‬ ‫בפרסום‬ ‫מעוניינים‬ ‫ולא‬,‫המתנ‬ ‫אל‬ ‫כתובתם‬ ‫את‬ ‫ישלחו‬"‫ס‬ ‫ויציינו‬"‫תפוצה‬ ‫לרשימת‬ ‫רק‬." ‫לחוגים‬ ‫רישום‬ ‫באתר‬ ‫ולתלמודית‬ ‫לחוגים‬ ‫הרישום‬www.hugim.org.il/elkana.htm‫בגוגל‬ ‫לחפש‬ ‫ניתן‬: "‫לחוגים‬ ‫רישום‬",‫הראשונה‬ ‫לתוצאה‬ ‫להיכנס‬www.hugim.org.il‫אלקנה‬ ‫את‬ ‫באתר‬ ‫ולבחור‬. ‫במתנ‬ ‫פרטים‬"‫המדריכים‬ ‫ואצל‬ ‫ס‬.‫להירשם‬ ‫מהרו‬. "‫ועונים‬ ‫מברכים‬- "‫ההגרלה‬ ‫וביה‬ ‫הגנים‬ ‫ילדי‬"‫פרויקט‬ ‫של‬ ‫הגדולה‬ ‫הפרסים‬ ‫להגרלת‬ ‫מוזמנים‬ ‫ס‬"‫עונים‬ ‫מברכים‬:"‫שלל‬ ‫פרסים‬,‫שירים‬,‫חידות‬,‫פופקורן‬,‫שמחה‬ ‫והרבה‬ ‫שלוקים‬!‫ה‬ ‫ראשון‬ ‫ביום‬ ‫תתקיים‬ ‫ההגרלה‬'‫אלול‬ (31.8)‫בשעה‬17:30‫הפיס‬ ‫באולם‬.‫בודד‬ ‫לילד‬ ‫כניסה‬ ‫עלות‬:10₪.‫לראותכם‬ ‫מצפים‬!
  5. 5. ‫תלמודית‬ ‫ע‬ ‫בתלמודית‬"‫לחוויה‬ ‫למידה‬ ‫הופכים‬ ‫רייז‬ ‫אילן‬ ‫ש‬.‫בעיצומה‬ ‫ההרשמה‬! ‫עפ‬ ‫הליבה‬ ‫במקצועות‬ ‫תגבור‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ ‫קודש‬ ‫לימודי‬ ‫בתלמודית‬"‫עם‬ ‫ובתיאום‬ ‫הספר‬ ‫בית‬ ‫מתווה‬ ‫י‬ ‫ההוראה‬ ‫צוות‬.‫הילדים‬ ‫לגיל‬ ‫המותאם‬ ‫אישי‬ ‫ויחס‬ ‫קטנות‬ ‫בקבוצות‬ ‫עבודה‬.‫חוגים‬ ‫מגוון‬,‫שיא‬ ‫ימי‬, ‫וטיולים‬ ‫פרסים‬. ‫הספר‬ ‫בבית‬ ‫חמישי‬ ‫עד‬ ‫ראשון‬ ‫בימים‬ ‫פועלת‬ ‫התלמודית‬"‫כרמים‬"‫השעה‬ ‫ועד‬ ‫הלימודים‬ ‫מסיום‬ 16:00.‫באתר‬ ‫לתלמודית‬ ‫רישום‬:www.hugim.org.il/elkana.htm‫מועדונית‬ ‫בנושא‬.‫לפרטים‬: ‫שלום‬ ‫שחר‬,‫התלמודית‬ ‫רכז‬054-2658003‫במתנ‬ ‫או‬"‫ס‬9151215 "‫טובים‬ ‫צהרים‬"-‫מתנ‬ ‫של‬ ‫הגנים‬ ‫צהרון‬"‫אלקנה‬ ‫ס‬ ‫ממשיכה‬ ‫ההרשמה‬.‫המתנ‬ ‫במשרד‬ ‫לקבל‬ ‫ניתן‬ ‫החוזה‬ ‫את‬"‫המועצה‬ ‫באתר‬ ‫וכן‬ ‫ס‬"‫אלקנה‬ ‫קהילת‬." ‫מקום‬ ‫ולתפוס‬ ‫למהר‬ ‫כדאי‬!‫בשמחה‬ ‫בואו‬.‫הגנים‬ ‫לצהרון‬ ‫מדריכות‬ ‫דרושות‬"‫טובים‬ ‫צהריים‬"‫של‬ ‫המתנ‬"‫ס‬.‫ילדים‬ ‫עם‬ ‫עבודה‬ ‫ניסיון‬ ‫לבעלות‬ ‫יתרון‬.‫כהן‬ ‫נעה‬–‫הצהרונים‬ ‫רכזת‬.050-8875082 ‫לילדים‬ ‫סרט‬‫בשעה‬ ‫שלישי‬ ‫ביום‬18:00‫הפיס‬ ‫באולם‬ ‫לעברית‬ ‫מדובב‬ ‫לילדים‬ ‫סרט‬. ‫חופשית‬ ‫הכניסה‬!‫הודעה‬ ‫תבוא‬ ‫הסרט‬ ‫שם‬ ‫על‬. ‫שחמט‬ ‫מועדון‬ ‫של‬ ‫האחרון‬ ‫ביום‬‫ה‬‫חופשה‬,‫ה‬ ‫ראשון‬ ‫יום‬'‫באלול‬31.8,‫של‬ ‫מאד‬ ‫גדול‬ ‫אירוע‬ ‫הפיס‬ ‫מפעל‬ ‫מתכנן‬ ‫בשעות‬ ‫זילברמן‬ ‫יעקב‬ ‫אמן‬ ‫רב‬ ‫מול‬ ‫סימולטני‬ ‫משחק‬16:00-19:30.‫כל‬25‫לשלל‬ ‫יזכו‬ ‫השחקנים‬ ‫הפיס‬ ‫מתנת‬ ‫פרסים‬.‫בדוא‬ ‫אצלי‬ ‫להירשם‬ ‫מוזמן‬ ‫צופה‬ ‫או‬ ‫כשחקן‬ ‫להשתתף‬ ‫המעניין‬ ‫כל‬"‫ל‬: hf2800@gmail.com.‫פרנק‬ ‫חגי‬,‫המועדון‬ ‫מנהל‬052-3970167. ‫בית‬ ‫מציירים‬ ‫ילדים‬ ‫בקופנהגן‬ ‫עכשווית‬ ‫לאומנות‬ ‫במוזיאון‬ ‫לתערוכה‬ ‫הציורים‬ ‫איסוף‬ ‫את‬ ‫ממשיכים‬ ‫אנו‬,‫דנמרק‬. ‫העולם‬ ‫מכל‬ ‫ילדים‬ ‫ציורי‬ ‫יוצגו‬ ‫בתערוכה‬.‫המתנ‬ ‫למשרדי‬ ‫ציורים‬ ‫למסור‬ ‫אפשר‬"‫בדוא‬ ‫או‬ ‫ס‬"‫ל‬: elkana@matnasim.org.il ‫הארנונה‬ ‫סקר‬:‫מידע‬ ‫עידכון‬ ‫שלום‬ ‫לתושבים‬.‫שדווח‬ ‫כפי‬,‫להוראת‬ ‫בהתאם‬ ‫הארנונה‬ ‫סקר‬ ‫מדידות‬ ‫החלו‬ ‫כשבועיים‬ ‫לפני‬ ‫הפנים‬ ‫משרד‬,‫ה‬ ‫בשכונת‬ ‫תחילה‬-220‫ביישוב‬ ‫השכונות‬ ‫בשאר‬ ‫המדידות‬ ‫יתבצעו‬ ‫ובהמשך‬. ‫בתים‬ ‫עשרות‬ ‫כבר‬ ‫נמדדו‬ ‫היום‬ ‫עד‬.‫המדידות‬ ‫ביצוע‬ ‫בעת‬ ‫בביתם‬ ‫שאינם‬ ‫לתושבים‬ ‫הדלת‬ ‫גבי‬ ‫על‬ ‫מכתב‬ ‫המודדים‬ ‫משאירים‬,‫בתוך‬ ‫מדידה‬ ‫ולתיאום‬ ‫קשר‬ ‫ליצירת‬ ‫פרטים‬ ‫עם‬10 ‫ההודעה‬ ‫השארת‬ ‫מיום‬ ‫ימים‬.‫ה‬ ‫שכונת‬ ‫תושבי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫קשר‬ ‫ליצירת‬-220‫המדידות‬ ‫חברת‬ ‫עם‬ ‫בבית‬ ‫מדידה‬ ‫לתאם‬ ‫מנת‬ ‫על‬,‫לטלפון‬ ‫להתקשר‬ ‫נא‬:08-9213371(‫השעה‬ ‫עד‬16:30) ‫הפעולה‬ ‫שיתוף‬ ‫על‬ ‫לתושבים‬ ‫מודים‬ ‫אנו‬.‫צבי‬ ‫עתליה‬,‫המועצה‬ ‫גזברית‬. ‫אלקנה‬ ‫מאיר‬ ‫מכון‬ ‫כולל‬ ‫א‬ ‫רביעי‬ ‫ביום‬'‫ב‬‫אלול‬27.8.14‫בשעה‬8:00‫ת‬‫י‬‫ה‬ ‫השנה‬ ‫פתח‬-15‫אלקנה‬ ‫מאיר‬ ‫מכון‬ ‫כולל‬ ‫של‬. ‫בשיעורים‬ ‫חלק‬ ‫ליטול‬ ‫מוזמן‬ ‫הציבור‬.‫או‬ ‫הכולל‬ ‫של‬ ‫המודעות‬ ‫בלוח‬ ‫המערכת‬ ‫את‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬ ‫מטה‬ ‫לחתום‬ ‫לפנות‬.‫לע‬ ‫שיעורים‬ ‫להקדיש‬ ‫ניתן‬"‫הרוגי‬ ‫או‬ ‫משפחה‬ ‫קרובי‬ ‫נ‬'‫איתן‬ ‫צוק‬'. ‫המלמדים‬ ‫לכל‬ ‫כח‬ ‫יישר‬,‫הכולל‬ ‫ומחזיקי‬ ‫הלומדים‬...."‫כולם‬ ‫כנגד‬ ‫תורה‬ ‫ותלמוד‬" ‫בברכה‬,‫מיכאליס‬ ‫חיים‬,050-8684032. ‫ילדי‬ ‫את‬ ‫מזמינה‬ ‫אלקנה‬ ‫ציבורית‬ ‫ספריה‬4-9‫עם‬ ‫סיפור‬ ‫לשעת‬: ‫הדמיון‬ ‫עולם‬ ‫תיאטרון‬-‫ואנטון‬ ‫פצפונת‬‫קסטנר‬ ‫אריך‬ ‫מאת‬. ‫כ‬ ‫שני‬ ‫ביום‬"‫באב‬ ‫ט‬25.8.2014‫בשעה‬17:00.‫כניסה‬ ‫מחיר‬20‫ש‬"‫ילד‬ ‫לכל‬ ‫ח‬.‫חייב‬ ‫ילד‬ ‫כל‬ ‫בתשלום‬.‫לספריה‬ ‫אוכל‬ ‫להכניס‬ ‫לא‬ ‫נא‬
  6. 6. ‫ר‬ ‫מפגש‬"‫לנשים‬ ‫ח‬ ‫למפגש‬ ‫מוזמנות‬ ‫הנשים‬ ‫כל‬ ‫ר‬"‫בעז‬ ‫שיתקיים‬ ‫אלול‬ ‫ח‬"‫ה‬ ‫ה‬ ‫ראשון‬ ‫ביום‬'‫ב‬‫אלול‬ (31.8.14)‫בשעה‬20:30 ‫קליין‬ ‫מלכה‬ ‫משפחת‬ ‫בבית‬ ‫השירים‬ ‫שיר‬21. ‫תעביר‬ ‫השיעור‬ ‫את‬ ‫שטרן‬ ‫רחל‬ ‫הרבנית‬. ‫לראותכן‬ ‫מצפה‬ ‫קליין‬ ‫מלכה‬ *** ‫קבלת‬‫עול‬ ‫מלכות‬‫שמים‬ ‫בהמשך‬‫לתפילת‬‫הנשים‬ ‫המיוחדת‬‫שאנו‬‫מקיימות‬ ‫אחת‬‫לחודש‬‫אנו‬‫עורכות‬ ‫תפילה‬‫נוספת‬‫לבריאות‬ ‫ולזיווג‬‫בנינו‬‫ובנותינו‬‫ולזרע‬ ‫בר‬‫קיימא‬.‫ניפגש‬‫שוב‬‫בע‬"‫ה‬ ‫ביום‬‫שלישי‬‫ל‬'‫באב‬ (26.8.14)‫בשעה‬17.00‫בבית‬ ‫הכנסת‬‫אחוה‬‫ורעות‬. ‫נשות‬‫אלקנה‬‫והסביבה‬ ‫מוזמנות‬ ‫המדרשה‬‫לנשים‬‫בתשע‬"‫ה‬ ‫ביום‬‫שלישי‬‫ז‬'‫באלול‬2.9.14‫תחזורנה‬‫בנות‬ ‫המדרשה‬‫לנשים‬‫לספסל‬‫הלימודים‬. ‫התכנית‬‫השנתית‬‫של‬‫המדרשה‬‫תישלח‬‫לכל‬ ‫משפחה‬‫בדואר‬. ‫ביום‬‫הראשון‬‫ללימודים‬‫השיעור‬‫הראשון‬‫יינתן‬ ‫על‬‫ידי‬‫המרא‬‫דאתרא‬‫הרב‬‫יהודה‬‫שטרן‬.‫השיעור‬ ‫השני‬‫יינתן‬‫על‬‫ידי‬‫הרבנית‬‫רחל‬‫סימנובסקי‬ ‫בנושא‬" :‫העולם‬‫כמראה‬." ‫הנושאים‬‫שילמדו‬‫במדרשה‬:‫מסילת‬ ‫ישרים‬,‫הלכות‬‫ורעיונות‬‫לחגים‬,‫תנ‬"‫ך‬, ‫גמרא‬,‫הרב‬‫קוק‬,‫סוגיה‬‫ופשרה‬,‫קבלה‬ ‫וחסידות‬,‫עיונים‬‫במקרא‬‫בעקבות‬‫טעמי‬ ‫המקרא‬,‫סוגיות‬‫הלכתיות‬,‫פרשת‬ ‫השבוע‬‫על‬‫פי‬‫השפת‬‫אמת‬,‫איזון‬‫כין‬ ‫גוף‬,‫רגש‬,‫ומוח‬.‫תפילה‬‫ואמונה‬‫ועוד‬... ‫כל‬‫בנות‬‫הישוב‬‫מוזמנות‬‫להצטרף‬‫ללימודים‬ ‫ואנו‬‫נקבלן‬‫במחיה‬‫גדולה‬. ‫המדרשה‬‫לנשים‬‫ידועה‬‫כמקום‬‫מפגש‬‫הן‬‫תורני‬ ‫והן‬‫חברתי‬,‫הרגשה‬‫התורמת‬‫להרגשת‬"‫הביחד‬" ‫בין‬‫כל‬‫המשפחות‬‫בי‬‫י‬‫שובנו‬. ‫באנה‬‫בנות‬,‫בשמחה‬‫גדולה‬. ‫לפרטים‬‫נוספים‬‫ניתן‬‫לפנות‬‫לחנה‬‫שרמן‬, 050-2282358,9363163. ‫הדואר‬ ‫סוכנות‬ ‫להפעלת‬ ‫מכרז‬ ‫באלקנה‬ ‫הסוכנות‬ ‫להפעלת‬ ‫מכרז‬ ‫מפרסמת‬ ‫ישראל‬ ‫דואר‬ ‫חברת‬ ‫במכרז‬ ‫להשתתפות‬ ‫המוקדמים‬ ‫התנאים‬ ‫לעניין‬ ‫מידע‬ ‫קבלת‬ ‫לצורך‬,‫מבנה‬ ‫על‬ ‫פרטים‬ ‫הסוכנות‬,‫המציעים‬ ‫כנס‬ ‫ומועד‬ ‫מקום‬,‫רלוונטי‬ ‫נוסף‬ ‫ומידע‬ ‫המכרזים‬ ‫תיבת‬ ‫מיקום‬,‫על‬ ‫חברת‬ ‫של‬ ‫האינטרנט‬ ‫באתר‬ ‫המפורסמים‬ ‫המכרז‬ ‫ובמסמכי‬ ‫הפרסום‬ ‫במודעת‬ ‫לעיין‬ ‫המציע‬ ‫בע‬ ‫ישראל‬ ‫דואר‬"‫מ‬,‫בכתובת‬www.israelpost.co.il. ‫דלעיל‬ ‫בכתובת‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫האינטרנט‬ ‫מאתר‬ ‫המכרז‬ ‫מסמכי‬ ‫את‬ ‫להדפיס‬ ‫המציע‬ ‫על‬. ‫ע‬‫של‬ ‫סך‬ ‫לשלם‬ ‫המציע‬ ‫נדרש‬ ‫במכרז‬ ‫ההשתתפות‬ ‫בור‬360‫ש‬"‫ח‬.‫את‬ ‫לבצע‬ ‫ניתן‬‫התשלום‬ ‫דואר‬ ‫יחידת‬ ‫בכל‬‫קוד‬ ‫באמצעות‬‫ש‬‫מספר‬ ‫ירות‬218(‫מכרזים‬).‫ספק‬ ‫הסר‬ ‫למען‬,‫לא‬ ‫זה‬ ‫סכום‬ ‫מקרה‬ ‫בכל‬ ‫למציע‬ ‫יוחזר‬. ‫א‬ ‫ליום‬ ‫עד‬ ‫להגיש‬ ‫יש‬ ‫ההצעות‬ ‫את‬'31/8/2014‫שעה‬14:00‫המפורטת‬ ‫המכרזים‬ ‫לתיבת‬ ‫המכרז‬ ‫במסמכי‬. ‫במועד‬ ‫המכרזים‬ ‫בתיבת‬ ‫ימצאו‬ ‫לא‬ ‫אשר‬ ‫בהצעות‬ ‫תדון‬ ‫לא‬ ‫המכרזים‬ ‫ועדת‬‫האחרון‬ ‫ההצעות‬ ‫להגשת‬. ‫הגב‬ ‫אל‬ ‫לפנות‬ ‫ניתן‬ ‫לבירורים‬'‫קוזמה‬ ‫הניה‬(‫והמרכז‬ ‫אביב‬ ‫תל‬ ‫מרחב‬)‫בטלפון‬03- 6303372,03-6303164;‫חמו‬ ‫בן‬ ‫אורי‬ ‫מר‬(‫ירושלים‬ ‫מרחב‬)‫בטלפון‬076-8872041;‫הגב‬'‫פזית‬ ‫טויזר‬,‫הגב‬ ‫או‬'‫קפלן‬ ‫טלי‬(‫דרום‬ ‫מרחב‬)‫בטלפון‬08-6295820,08-6295837.
  7. 7. ‫ענק‬ ‫קיץ‬ ‫יריד‬ ‫מלאי‬ ‫חיסול‬"‫כיתן‬" ‫מ‬ ‫החל‬ ‫מלא‬ ‫יחיד‬ ‫סט‬-110₪ ‫מצעים‬ ‫סט‬ ‫כל‬ ‫בקניית‬-‫שינה‬ ‫כרית‬ ‫במתנה‬ 4‫פנים‬ ‫מגבות‬-100,₪3‫גוף‬ ‫מגבות‬ -130,₪2‫ענק‬ ‫מגבות‬130₪ ‫ושמיכות‬ ‫כריות‬ ‫על‬ ‫מדהימים‬ ‫מבצעים‬ ‫לחורף‬ ‫פלומה‬. ‫מזרן‬ ‫מגיני‬,‫במחירי‬ ‫וציפיות‬ ‫סדינים‬ ‫מפעל‬!!! ‫כ‬ ‫ראשון‬ ‫ביום‬ ‫יתקיים‬ ‫היריד‬"‫באב‬ ‫ח‬ 24.8.14‫השעות‬ ‫בין‬16:00-20:00 ‫באלקנה‬ ‫הפיס‬ ‫באולם‬
  8. 8. ‫הציבור‬ ‫לידיעת‬. ‫ברינר‬ ‫מרים‬ ‫אצל‬ ‫איסוף‬ ‫תחנת‬ ‫יש‬ ‫של‬ ‫תרופות‬ ‫אגודת‬"‫חברים‬ ‫לרפואה‬."‫כל‬ ‫מיותרת‬ ‫תרופה‬ ‫תתקבל‬ ‫בביתכם‬ ‫לטובת‬ ‫בברכה‬ ‫חולים‬ ‫של‬ ‫אחרים‬,‫אם‬ ‫גם‬ ‫או‬ ‫הקופסא‬ ‫אינם‬ ‫הטבלה‬ ‫מלאים‬. ‫לפרטים‬:‫מרים‬ 054-5648391, 9362057. ‫למסירה‬ ‫כתובת‬: ‫רח‬'‫השירים‬ ‫שיר‬ 119. ‫המשפחות‬ ‫בקשת‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫מתפרסם‬ ‫הברכות‬ ‫תוכן‬ ‫והנכדים‬ ‫הבנים‬ ‫לנישואי‬ ‫טוב‬ ‫מזל‬,‫ואירוסיהם‬ *‫אלוני‬ ‫ומתתיהו‬ ‫לרחל‬,‫לילך‬ ‫הנכדה‬ ‫לנישואי‬‫עם‬ ‫במברגר‬ ‫עידו‬,‫אלוני‬ ‫ואפרת‬ ‫ליצחק‬ ‫בת‬. ‫החדשים‬ ‫לדיירים‬ ‫ברכות‬. *‫כהן‬ ‫ויובל‬ ‫לדורי‬,‫הקבע‬ ‫לבית‬ ‫המעבר‬ ‫עם‬(‫ב‬‫בית‬ ‫דה‬ ‫משפחת‬-‫האן‬‫לשעבר‬) ‫לבר‬ ‫טוב‬ ‫מזל‬/‫מצווה‬ ‫בת‬ *‫לסיב‬"‫גריל‬ ‫ואבי‬ ‫ה‬,‫חיים‬ ‫הבן‬ ‫של‬ ‫המצווה‬ ‫לבר‬,‫לו‬ ‫נכד‬‫ו‬‫רה‬ ‫קויאט‬.

×