O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

ujian pertengahan tahun/kertas 2/matematik tahun 4

ujian pertengahan tahun/kertas 2/matematik tahun 4

  • Entre para ver os comentários

ujian pertengahan tahun/kertas 2/matematik tahun 4

  1. 1. SULIT Nama Pelajar : ______________________________________________ Kelas : __________________________________________ SK KUALA MATU MATEMATIK TAHUN 4 Satu Jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi 20 soalan subjektif 2. Jawab semua soalan 3. Tunjukkan langkah – langkah penyelesaian untuk membantu mendapatkan markah. 4. Jika hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian, Tuliskan jawapan yang baharu. PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2014 MT / 2 MEI / 2014 1 JAM
  2. 2. Kertas 2 ( 20 Soalan ) Kertas soalan ini mengandungi 20 soalan. Jawab semua soalan. Tunjukkan langkah-langkah penting untuk membantu mendapatkan markah. 1) Tulis ‘empat puluh lima ribu enam puluh’ dalam angka (1 markah) Jawapan : ___________________________________________________________________ 2) Tuliskan 94 505 dalam perkataan (1 markah ) Jawapan : ___________________________________________________________________ 3) Antara nombor yang berikut, yang manakah mempunyai nilai yang terkecil? ( 1 markah ) Jawapan : __________________________________________________________________ 56 438 65 384 64 348 35 684 4) Nyatakan nilai digit bagi 8 dalam nombor 86 020 ( 1 markah) Jawapan : ___________________________________________________________________ 5) Nyatakan nilai tempat bagi digit 3 dalam nombor 36 788 ( 1 markah ) Jawapan : ___________________________________________________________________ 6) Cerakinkan nombor 73 069 mengikut nilai digitnya ( 1 markah ) Jawapan : ___________________________________________________________________ 7) Bundarkan 92 783 kepada puluh ribu yang terdekat ( 1 markah) Jawapan : ___________________________________________________________________ 1 1 1 1 1 1 1
  3. 3. 8) Susunkan nombor yang berikut mengikut tertib menaik ( 1 markah ) Jawapan : ___________________________________________________________________ 13 895 31 978 14 889 741 634 13 429 9) Susunkan nombor yang berikut mengikut tertib menurun ( 1 markah ) Jawapan : ___________________________________________________________________ 75 624 75 462 75 426 76 025 10) 789 342 + 12 899 = ____________ ( 2 markah ) Jawapan : ___________________________________________________________________ 11) 75 000 + 43 566 + 12 = ___________________ ( 3 markah) Jawapan : ___________________________________________________________________ 12) 702 069 – 45 877 = __________________ ( 2 markah ) Jawapan : ___________________________________________________________________ 1 1 2 3 2
  4. 4. 13) 45 038 – 845 – 3 876 = _________________ ( 3 markah ) Jawapan : ___________________________________________________________________ 14) Tolakkan 566 daripada 133 455 ( 2 markah ) Jawapan : ___________________________________________________________________ 15 ) 1 293 x 3 = __________________ ( 2 markah ) Jawapan : ___________________________________________________________________ 16) 1 635 X 74 = ________________ ( 3 markah ) Jawapan : ___________________________________________________________________ 17 ) 45 000 x 100 = _______________________ ( 2 markah ) Jawapan : ___________________________________________________________________ 3 2 2 3 2
  5. 5. 18) Jadual 1 Jadual 1 menunjukkan bilangan pelanggan di sebuah pusat membeli – belah. Kira jumlah bilangan pelanggan dalam ketiga-tiga hari tersebut? ( 4 markah ) Jawapan : ___________________________________________________________________ Hari Bilangan pelanggan Jumaat 3 732 Sabtu 12 546 Ahad 6 873 19) Sebuah kilang kasut menghasilkan 99 876 pasang kasut. Pada bulan Januari, sebanyak 1 345 pasang kasut telah berjaya di jual. Manakala pada bulan Februari 3 100 pasang kasut telah dijual. Kira bilangan kasut yang belum dijual. ( 4 markah ) Jawapan : ___________________________________________________________________ 20 ) Terdapat 18 kotak di dalam sebuah lori. Setiap kotak mengandungi 2 540 pemadam. Berapakah jumlah pemadam yang ada di dalam lori itu? ( 4 markah ) Jawapan : ___________________________________________________________________ 4 4 4

×