O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Ujian 1- Matematik Tahun 5 Kertas 2

4.072 visualizações

Publicada em

Ujian 1 - Matematik Tahun 5 Kertas 2

Publicada em: Educação
  • Seja o primeiro a comentar

Ujian 1- Matematik Tahun 5 Kertas 2

  1. 1. SULIT Nama : Kelas : 015/2 015/2 Tahun 5 Matematik Ujian 1 March 2015 40 minutes SEKOLAH KEBANGSAAN KUALA MATU 96250 MATU, SARAWAK UJIAN 1 (MARCH) MATEMATIK KERTAS 2 TAHUN 5 40 Minutes JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU MAKLUMAT KEPADA CALON 1. Kertas soalan ini mengandungi 20 soalan. 2. Jawab semua soalan. 3. Jawapan hendaklah ditulis dengan jelas dalam ruang yang disediakan dalam kertas soalan. 4. Tunjukkan langkah-langkah penting. Ini boleh membantu anda untuk mendapatkan markah. 5. Sekiranya anda hendak menukar jawapan, padamkan jawapan yang telah dibuat. Kemudian tuliskan jawapan yang baru. 6. Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukiskan mengikut skala kecuali dinyatakan. 7. Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan ditunjukkan dalam kurungan. 4. Kertas soalan ini hendaklah diserahkan di akhir peperiksaan. Nama Guru: Soalan Markah Penuh Markah Diperoleh 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 7 2 8 2 9 2 10 2 11 2 12 2 13 2 14 2 15 2 16 3 17 3 18 3 19 3 20 3 Jumlah Kertas soalan ini mengandungi 8 halaman bercetak 015/2 [Lihat sebelah SULIT 015/2 2 SULIT
  2. 2. [ 1 markah ] [ 1 markah ] [ 1 markah ] [40 markah] Jawab semua soalan. 1 1 Nyatakan nilai tempat bagi digit 2 dalam nombor 62 495. 2 2 Hitung 137 614 + 4 057 = 3 3 190 002 – 8 020 = 4 4 =+ 4 3 4 1 5 5 =− 9 4 9 7 015/2 SULIT [1 markah] [1 markah]
  3. 3. Rajah 1 015/2 3 SULIT 6 Tolakkan 62 002 daripada 852 002 6 7 Rajah 1 menunjukkan dua kad nombor. Cari hasil darab bagi nilai di atas. 7 8 779 331 ÷ 7 = Bundarkan jawapan kepada ratus yang terdekat. 8 9 Di kedai runcit En Ramli terdapat 22 kotak pensel. Jika setiap kotak mengandungi 24 batang pensel, kirakan jumlah bilangan pensel kesemuanya. 9 015/2 [Lihat sebelah SULIT [2 markah] 12 400 50 [2 markah] [2 markah] [2 markah]
  4. 4. 015/2 4 SULIT 10 10 Hitung 54 260 ÷ 20 = 11 11 Rajah 2 menunjukkan dua bulatan yang dibahagi kepada beberapa bahagian yang sama. Apakah pecahan yang menggambarkan bahagian berlorek seluruh rajah? Berikan jawapan dalam bentuk pecahan tak wajar. 12 12 Rajah 3 terdiri daripada segitiga-segitiga yang sama besar. Tuliskan nombor bercampur bagi kawasan berwarna dalam pecahan termudah. 015/2 SULIT [2 markah] Rajah 2 Rajah 3 [2 markah] [2 markah]
  5. 5. Jadual 1 015/2 5 SULIT 13 Rajah 4 menunjukkan pecahan dalam dua kotak, A dan B. Hitungkan jumlah pecahan dalam kotak A dan B. 13 14 Jadual 1 menunjukkan pecahan kek yang telah dimakan oleh 3 pelajar. Hitungkan jumlah pecahan kek yang telah dimakan oleh pelajar A dan C 14 015/2 [Lihat sebelah SULIT A B Rajah 4 [2 markah] [2 markah] Murid A B C Pecahan 3 2 3 1 9 5
  6. 6. 015/2 6 SULIT 15 15 Carikan nilai 5 2 daripada 250. 16 16 Hitungkan 30 251 + 3 867 + 45 003 Bundarkan jawapan kepada ribu yang terdekat. 17 17 Jadual 2 menunjukkan bilangan kotak dan bilangan buku dalam setiap kotak. Buku Bilangan kotak Bilangan buku dalam setiap kotak Sains 4 30 Matematik 3 31 Cari beza antara bilangan buku Sains dan Matematik. 015/2 SULIT [2 markah] [3 markah] Jadual 2 [3 markah]
  7. 7. 015/2 7 SULIT 18 Jumlah pen dalam 3 kotak ialah 240. Setiap kotak itu mengandungi bilangan pen yang sama. Berapakah jumlah pen dalam 9 kotak yang serupa? 18 19 Rajah 5 menunjukkan beberapa segiempat sama yang sama besar. Berapakah bilangan segiempat sama yang mewakili 8 3 daripada seluruh rajah. Lorekkan jawapan anda pada rajah tersebut. 19 015/2 [Lihat sebelah SULIT [3 markah] Rajah 5
  8. 8. 015/2 8 SULIT 20 20 Johan ada 84 keping setem. Setem Ali adalah 4 3 daripada setem Johan. Hitungkan jumlah setem mereka. KERTAS SOALAN TAMAT 015/2 SULIT [3 markah]

×