Opettajana sähköistyvässä koulussa Luentoni HOAY:n koulutusristelyllä 7.3.2015

Eenariina Hämäläinen
Eenariina HämäläinenTeacher, educational writer, trainer & consultant em Ideaoppi
Opettajana sähköistyvässä
koulussa
HOAY:n koulutusristeily
7.3.2015
Sähköposti: eenariina@ideaoppi.fi
Blogi: www.ideaoppi.fi
Twitter: @eenariina
Slideshare.net/eenariinahamalainen
Ei joko-tai vaan sekä-että
• Keskustelu tieto- ja viestintätekniikasta kouluissa
polarisoituu usein akselille - teknouskovaiset vs.
muutosvastaiset?
• Vastakkainasettelu on turhaa – kyseessä on
arkinen työväline!
• Tvt:n opiskelukäytön haasteista ja ongelmista on
pystyttävä puhumaan.
• Lääke useimpiin tieto- ja viestintätekniikan
opiskelukäytön ongelmiin on
– tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö
UUSI (?)
OPS SÄHKÖINEN
YLIOPPILAS-
TUTKINTO
KUILU UMPEEN
KOULUN JA MUUN
MAAILMAN VÄLILTÄ
TULEVAISUUS
• Tekniikka ei ole kiinnostavaa, oppiminen on. Jos tekniikka auttaa
oppimista, sekin voi olla kiinnostavaa.
• Oppilaiden oman aktiivisuuden lisääntyminen
• Mahdollisuus oppilaiden tuotosten jakamiseen ja kommentointiin
• Yhdessä tekeminen helpottunut
• Oppimisen laajeneminen koulun ulkopuolelle, ajankohtaisuus
• Kommunikaation tasa-arvoistuminen
• Koko kurssin aikainen aktiivisuus arvioinnin kohteena (esim.
sähköiset portfoliot ja oppimispäiväkirjat) + vertaisarvioinnin
helpottuminen
• Tvt:n tarjoama visuaalisuus, motivointi ja elävöittäminen
• Yksilöllinen oppiminen ja oppimisen omistajuus
• Ops:n taitotavoitteet helpompaa toteuttaa tvt:n avulla
Minua on
innostanut:
• Somen viihdekäyttö oppitunneilla
• Tiedonhaun ja lähdekritiikin puutteelliset taidot
• Plagiointi
• Opiskelukulttuurin murros: opettajajohtoiseen
oppimiskulttuuriin sosiaalistuneiden oppilaiden
totuttaminen tekemään itse ja omistamaan
oppimisensa
Minua on
huolestuttanut
:
Ilmiö, jota ei voi ohittaa: BYOD
• Bring your own device eli tuo oma laitteesi
• Monissa lukioissa jo arkipäivää
• Miten peruskoulussa?
– tasa-arvo mietityttää
– toisaalta esim. tiedonhaun perustaitoja voi opettaa ryhmissä oppilaiden
älypuhelimia hyödyntäen
• Hyödyt:
– tvt:n opetuskäyttö mahdollistuu vaikka koululla ei varaa laitteisiin
– oppilas tuntee laitteensa (toivottavasti)
• Opettajan kannalta:
– käytettävä laiteriippumattomia ohjelmia ja sovelluksia
– Best to keep it simple! Eli valita muutama juttu, joita oppilaat laitteellaan
osaavat tehdä, esim. kuvan/tekstin lisääminen oppimisympäristöön, jokin peli
+ testi
– lukiossa mahdollisuus antaa vapauksia: esim. opettaja pyytää tekemään
aikajanan tai käsitekartan, ja opiskelija valitsee, millä sovelluksella sen tekee
Miten opettajan työ muuttuu?
• Opettaja ei ole oppimisen keskiössä, oppilas on >
opettamisesta ohjaamiseen
• Opettaja ei omista tietoa, mutta voi auttaa ohjaamisessa
sen äärelle
• Opettaja ei voi, eikä hänen tarvitse kontrolloida tai osata
kaikkea: esim. BYOD
– Valmius ratkoa ongelmia sitä mukaa kun niitä tulee, tai ainakin
valmius hakea apua ja selvittää asioita
• Tiedonhankinta- ja lähdekritiikin taitojen jatkuva
opettaminen yhä tärkeämpää
• Fakta: luokkahuoneen ovea ei voi enää sulkea
– voiko/tarvitseeko kaikkea kontrolloida?
– oppiminen yli oppiaineiden ja koulun rajojen
Ajankäyttö?
• Aluksi aikaa saattaa kulua enemmän, mutta
hyödyt kertautuvat pian (esim. itsestään
korjautuvat monivalinnat, valmiit oppimispolut
jne.)
– esim. yksilöllisen oppimisen polkua käyttävät opettajat
ovat kokeneet tuntien rauhoittuneen ja ajankäytön
tulleen helpommaksi
• Jos yrittää vetää samalla lailla valmisteltuja
opettajajohtoisia tunteja kuin ennen JA
suunnitella sähköisiä tehtäviä ja yksilöllisiä
oppimispolkuja, niin tietenkään aika ei riitä
On siis tehtävä valintoja
• oppitunteja valmistellaan aivan kuten ennenkin, mutta
ehkä erilaisilla välineillä – siinä mielessä mikään ei ole
muuttunut
• tarvitseeko opettajan lukea ja tarkastaa aivan kaikki
kurssilla tuotettu materiaali?
• kuinka hyödyntää erilaisia arviointimalleja, itsearviointia,
vertaisarviointia?
• mitä oppituntiaikana voi tehdä?
• kaikkea ei tarvitse tehdä itse – kannattaa hyödyntää
rohkeasti valmiita materiaaleja ja kollegoiden ideoita!
• muutamalla toimivalla välineellä pääsee pitkälle – ei siis
kannata stressaantua uusien sovellusten tulvasta
• muutos on pysyvä tila – kannattaako tapella vastaan?
Tvt-kouluttautuminen
• Koulutuksista saa ideoita ja innostusta, mutta
siirtovaikutus ei aina paras mahdollinen
• Tehokkain oppiminen tapahtuu omassa
työssä, itse testaten ja kokeillen
• Oppimiskokeilut kehittävät opettajan
ammattitaitoa
• Parasta olisi saada tukea omassa koulussa
– kollegavalmentajat
– vertaismentorit
Kaikkea ei tarvitse tehdä itse
• Apua ja vinkkejä on tarjolla enemmän kuin koskaan!
Verkosta saa valmista materiaalia, ideoita
oppitunneille, nopeaa apua teknisissä pulmissa,
vertaistukea ongelmiin, innostavia esimerkkejä muiden
kokeiluista…
– opettajien blogeja
– Facebookin ryhmät
– scoop.it
– Esimerkiksi: Flipped classroom -kokemuksia
• Erityisesti suosittelen Twitteriä ammatillisen
verkostoitumisen välineenä
• Kustantajien sähköiset materiaalit ja tehtävät
Pienet askeleet riittävät, mutta ne on
otettava
• Askel 1. Teetä jokin peli tai testi sähköisesti
– Quizlet, Kahoot, Socrative, Answergarden…
– hyödynnä kollegoiden tekemiä, valmiita pelejä
• Askel 2. Laita oppilaat tuottamaan miellekartta, essee, video tai muu
tuotos sähköisesti ja jakamaan se oppimisympäristössä
• Askel 3. Etsi verkosta valmista sähköistä opetusmateriaalia, seuraa muiden
blogeja / ideoita / verkostoja
– Prezi
– Youtube
– Thinglink
– Pearltrees
– Scoop.it
• Askel 4. Tuota itse jokin sähköinen materiaali tai tehtävä verkkoon
• Askel 5. Käytä sähköistä arviointia
– kurssikoe Abitissa tai oppimisympäristössä
– sähköinen portfolio, essee, tutkielma, ryhmätentti, oppimispäiväkirja…
Miksi jakaa omaa materiaalia?
• Miksi ei? Mitä haittaa siitä olisi?
• Koulun muutos tarvitsee jakamisen kulttuuria –
pyörää ei ole järkevä keksiä aina uudelleen ja
uudelleen
• Kun antaa niin saa 
• Oman brändin luominen, tulevaisuuden
työmahdollisuuksien varmistaminen
• Jaa jotain –päivä 9.3.2015
– jaajotain.wordpress.com
– Jaa jotain –ryhmä Facebookissa
Missä jakaa omaa materiaalia?
• Oppilaille suljetussa oppimisympäristössä
• Kollegoille esim.
– Blogissa
– Slidesharessa
– videoita esim. Youtubessa
– sovelluksissa tuotokset voi pitää julkisena, esim. Prezi,
Thinglink, Pearltrees, Canva…
• Ideoita ja linkkivinkkejä eli sosiaalista kuratointia
– Scoop.it
– Diigo
• Opetalks
Reilua jakamista
• Lähtökohta: tekijänoikeus on aina tekijällä, jos
muuta ei ole sovittu
• Creative commons on kansainvälinen lisenssi,
jolla jaat osan tekijänoikeuksistasi ja annat itse
rajaamasi vapaudet materiaalisi käyttäjille
• Myös oppilaiden hyvä tuntea CC-lisenssejä
(esim. kuvien käyttäminen koulutöissä)
– huomaa myös esim. Googlen kuvahaun rajaus
lisenssivapaisiin kuviin
Creative commons – reilua jakamista
Nimeä (BY, ByAttribution) eli
alkuperäinen tekijä mainittava
EiKaupallinen (NC,
NonCommercial), eli teosta saa
käyttää ei-kaupallisissa yhteyksissä
EiMuutoksia (ND, NoDerivatives)
eli teos jaettava samanlaisena
JaaSamoin (SA,
ShareAlike) eli teoksesta
muokattuja versioita saa
julkaista vain samalla
lisenssillä
Kysymyksiä?
Kommentteja?
Kiitos!
1 de 17

Recomendados

Moodlen osallistavat tyokalut por
Moodlen osallistavat tyokalutMoodlen osallistavat tyokalut
Moodlen osallistavat tyokalutTuuli Kurkipää
2.2K visualizações23 slides
Socrative-kyselytyokalu por
Socrative-kyselytyokaluSocrative-kyselytyokalu
Socrative-kyselytyokaluTuuli Kurkipää
3.6K visualizações12 slides
Tutkielman kirjoittaminen por
Tutkielman kirjoittaminenTutkielman kirjoittaminen
Tutkielman kirjoittaminenMiia Kosonen
9.4K visualizações27 slides
Oppimistehtävät verkossa por
Oppimistehtävät verkossaOppimistehtävät verkossa
Oppimistehtävät verkossaRiikka Lehto (Vanninen)
3.5K visualizações17 slides
opetusmenetelmat por
opetusmenetelmat opetusmenetelmat
opetusmenetelmat Henriikka Lius
3.1K visualizações13 slides
Sähköiset kokeet ja arviointi lukiossa Kajaani 10.4.2015 por
Sähköiset kokeet ja arviointi lukiossa Kajaani 10.4.2015Sähköiset kokeet ja arviointi lukiossa Kajaani 10.4.2015
Sähköiset kokeet ja arviointi lukiossa Kajaani 10.4.2015Eenariina Hämäläinen
1K visualizações36 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Verkkokurssin rakentaminen moodleen, 18.6.2013 por
Verkkokurssin rakentaminen moodleen, 18.6.2013Verkkokurssin rakentaminen moodleen, 18.6.2013
Verkkokurssin rakentaminen moodleen, 18.6.2013Anu Ylitalo
13.8K visualizações20 slides
Somevälineitä lukio-opiskeluun lokakuu 2015 por
Somevälineitä lukio-opiskeluun lokakuu 2015Somevälineitä lukio-opiskeluun lokakuu 2015
Somevälineitä lukio-opiskeluun lokakuu 2015Eenariina Hämäläinen
687 visualizações23 slides
Koulutus Oulu filosofianopettajat por
Koulutus Oulu filosofianopettajatKoulutus Oulu filosofianopettajat
Koulutus Oulu filosofianopettajatEenariina Hämäläinen
731 visualizações34 slides
Kyytiä copy-paste -opiskelulle por
Kyytiä copy-paste -opiskelulleKyytiä copy-paste -opiskelulle
Kyytiä copy-paste -opiskelulleAnne Rongas
4K visualizações7 slides
Opiskelijoiden aktivointi ja osallistaminen suurryhmässä por
Opiskelijoiden aktivointi ja osallistaminen suurryhmässäOpiskelijoiden aktivointi ja osallistaminen suurryhmässä
Opiskelijoiden aktivointi ja osallistaminen suurryhmässäPäivi Valtonen
192 visualizações16 slides
Lohja slideshare por
Lohja slideshareLohja slideshare
Lohja slideshareEenariina Hämäläinen
724 visualizações20 slides

Mais procurados(20)

Verkkokurssin rakentaminen moodleen, 18.6.2013 por Anu Ylitalo
Verkkokurssin rakentaminen moodleen, 18.6.2013Verkkokurssin rakentaminen moodleen, 18.6.2013
Verkkokurssin rakentaminen moodleen, 18.6.2013
Anu Ylitalo13.8K visualizações
Somevälineitä lukio-opiskeluun lokakuu 2015 por Eenariina Hämäläinen
Somevälineitä lukio-opiskeluun lokakuu 2015Somevälineitä lukio-opiskeluun lokakuu 2015
Somevälineitä lukio-opiskeluun lokakuu 2015
Eenariina Hämäläinen687 visualizações
Kyytiä copy-paste -opiskelulle por Anne Rongas
Kyytiä copy-paste -opiskelulleKyytiä copy-paste -opiskelulle
Kyytiä copy-paste -opiskelulle
Anne Rongas4K visualizações
Opiskelijoiden aktivointi ja osallistaminen suurryhmässä por Päivi Valtonen
Opiskelijoiden aktivointi ja osallistaminen suurryhmässäOpiskelijoiden aktivointi ja osallistaminen suurryhmässä
Opiskelijoiden aktivointi ja osallistaminen suurryhmässä
Päivi Valtonen192 visualizações
Aktivoivia opetusmenetelmiä por Anu Ylitalo
Aktivoivia opetusmenetelmiäAktivoivia opetusmenetelmiä
Aktivoivia opetusmenetelmiä
Anu Ylitalo57.4K visualizações
Pedagogin digitystä 9.12.20 por Matleena Laakso
Pedagogin digitystä 9.12.20Pedagogin digitystä 9.12.20
Pedagogin digitystä 9.12.20
Matleena Laakso210 visualizações
Oppimistehtävät verkossa por Satu Aksovaara
Oppimistehtävät verkossaOppimistehtävät verkossa
Oppimistehtävät verkossa
Satu Aksovaara500 visualizações
Digitaaliset oppimateriaalit Koulutus Kajaanissa 9.4.2015 por Eenariina Hämäläinen
Digitaaliset oppimateriaalit Koulutus Kajaanissa 9.4.2015Digitaaliset oppimateriaalit Koulutus Kajaanissa 9.4.2015
Digitaaliset oppimateriaalit Koulutus Kajaanissa 9.4.2015
Eenariina Hämäläinen4.4K visualizações
Tvt tuulettaa oppimiskulttuuria por marjotavast
Tvt tuulettaa oppimiskulttuuriaTvt tuulettaa oppimiskulttuuria
Tvt tuulettaa oppimiskulttuuria
marjotavast6.4K visualizações
Sähköisiä työtapoja historian ja yhteiskuntaopin opetukseen Phyol koulutus 2015 por Eenariina Hämäläinen
Sähköisiä työtapoja historian ja yhteiskuntaopin opetukseen Phyol koulutus 2015 Sähköisiä työtapoja historian ja yhteiskuntaopin opetukseen Phyol koulutus 2015
Sähköisiä työtapoja historian ja yhteiskuntaopin opetukseen Phyol koulutus 2015
Eenariina Hämäläinen2K visualizações
Verkkopedagogiikka 10.12.20 por Matleena Laakso
Verkkopedagogiikka 10.12.20Verkkopedagogiikka 10.12.20
Verkkopedagogiikka 10.12.20
Matleena Laakso126 visualizações
Opiskelijan aktivointi luennolla por KirsiViitanen
Opiskelijan aktivointi luennollaOpiskelijan aktivointi luennolla
Opiskelijan aktivointi luennolla
KirsiViitanen1.1K visualizações
Sähköiset työkalut oppimisen ja osaamisen arvioinnissa por Matleena Laakso
Sähköiset työkalut oppimisen ja osaamisen arvioinnissaSähköiset työkalut oppimisen ja osaamisen arvioinnissa
Sähköiset työkalut oppimisen ja osaamisen arvioinnissa
Matleena Laakso911 visualizações
Oppimispolkuja historiaan ja yhteiskuntaoppiin HYOL 2015 por Eenariina Hämäläinen
Oppimispolkuja historiaan ja yhteiskuntaoppiin HYOL 2015Oppimispolkuja historiaan ja yhteiskuntaoppiin HYOL 2015
Oppimispolkuja historiaan ja yhteiskuntaoppiin HYOL 2015
Eenariina Hämäläinen1.8K visualizações
Yksilöllinen oppiminen Lahti 2016 por Eenariina Hämäläinen
Yksilöllinen oppiminen Lahti 2016Yksilöllinen oppiminen Lahti 2016
Yksilöllinen oppiminen Lahti 2016
Eenariina Hämäläinen1.6K visualizações
Pedagoginen piristysruiske, maaliskuu 2016 por Matleena Laakso
Pedagoginen piristysruiske, maaliskuu 2016Pedagoginen piristysruiske, maaliskuu 2016
Pedagoginen piristysruiske, maaliskuu 2016
Matleena Laakso466 visualizações
Digioppimista Lakeudella por Matleena Laakso
Digioppimista LakeudellaDigioppimista Lakeudella
Digioppimista Lakeudella
Matleena Laakso491 visualizações
Vinkkejä verkkokurssin rakentamiseen ja toteuttamiseen, kevät 2013 por Anu Ylitalo
Vinkkejä verkkokurssin rakentamiseen ja toteuttamiseen, kevät 2013Vinkkejä verkkokurssin rakentamiseen ja toteuttamiseen, kevät 2013
Vinkkejä verkkokurssin rakentamiseen ja toteuttamiseen, kevät 2013
Anu Ylitalo3.6K visualizações

Destaque

Liikunta ja terveystieto jkl por
Liikunta ja terveystieto jklLiikunta ja terveystieto jkl
Liikunta ja terveystieto jklTimo Ilomäki
2.3K visualizações26 slides
Oppimateriaalit avoimiksi por
Oppimateriaalit avoimiksiOppimateriaalit avoimiksi
Oppimateriaalit avoimiksiVesa Linja-aho
7.1K visualizações15 slides
Metsänhoidon suositukset suometsien hoitoon, työopas por
Metsänhoidon suositukset suometsien hoitoon, työopasMetsänhoidon suositukset suometsien hoitoon, työopas
Metsänhoidon suositukset suometsien hoitoon, työopasTAPIO
2.6K visualizações106 slides
Metsänhoidon suositukset por
Metsänhoidon suosituksetMetsänhoidon suositukset
Metsänhoidon suosituksetTAPIO
5.2K visualizações181 slides
Avoimet Creative Commons -lisenssit (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI) por
Avoimet Creative Commons -lisenssit (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)Avoimet Creative Commons -lisenssit (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)
Avoimet Creative Commons -lisenssit (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)Matleena Laakso
10.1K visualizações29 slides
Turku 10.3.2014 Normaalikoulu por
Turku 10.3.2014 NormaalikouluTurku 10.3.2014 Normaalikoulu
Turku 10.3.2014 NormaalikouluVille Oksanen
3.1K visualizações69 slides

Destaque(20)

Liikunta ja terveystieto jkl por Timo Ilomäki
Liikunta ja terveystieto jklLiikunta ja terveystieto jkl
Liikunta ja terveystieto jkl
Timo Ilomäki2.3K visualizações
Oppimateriaalit avoimiksi por Vesa Linja-aho
Oppimateriaalit avoimiksiOppimateriaalit avoimiksi
Oppimateriaalit avoimiksi
Vesa Linja-aho7.1K visualizações
Metsänhoidon suositukset suometsien hoitoon, työopas por TAPIO
Metsänhoidon suositukset suometsien hoitoon, työopasMetsänhoidon suositukset suometsien hoitoon, työopas
Metsänhoidon suositukset suometsien hoitoon, työopas
TAPIO2.6K visualizações
Metsänhoidon suositukset por TAPIO
Metsänhoidon suosituksetMetsänhoidon suositukset
Metsänhoidon suositukset
TAPIO5.2K visualizações
Avoimet Creative Commons -lisenssit (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI) por Matleena Laakso
Avoimet Creative Commons -lisenssit (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)Avoimet Creative Commons -lisenssit (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)
Avoimet Creative Commons -lisenssit (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)
Matleena Laakso10.1K visualizações
Turku 10.3.2014 Normaalikoulu por Ville Oksanen
Turku 10.3.2014 NormaalikouluTurku 10.3.2014 Normaalikoulu
Turku 10.3.2014 Normaalikoulu
Ville Oksanen3.1K visualizações
Mac läppäri tutuksi (Oskari Niitamo, Espoon Työväenopisto) por Oskari Niitamo
Mac läppäri tutuksi (Oskari Niitamo, Espoon Työväenopisto) Mac läppäri tutuksi (Oskari Niitamo, Espoon Työväenopisto)
Mac läppäri tutuksi (Oskari Niitamo, Espoon Työväenopisto)
Oskari Niitamo16.6K visualizações
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa por Vesa Linja-aho
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaaTuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Vesa Linja-aho18.5K visualizações
Sähköiset kokeet ja arviointi (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI) por Matleena Laakso
Sähköiset kokeet ja arviointi (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)Sähköiset kokeet ja arviointi (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)
Sähköiset kokeet ja arviointi (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)
Matleena Laakso119.6K visualizações
Studying online por Irma Mänty
Studying onlineStudying online
Studying online
Irma Mänty852 visualizações
Jaa jotain -webinaari 29.3.17 por Matleena Laakso
Jaa jotain -webinaari 29.3.17Jaa jotain -webinaari 29.3.17
Jaa jotain -webinaari 29.3.17
Matleena Laakso2.2K visualizações
Tvt terveystiedon opetuksessa 2017 por Matleena Laakso
Tvt terveystiedon opetuksessa 2017Tvt terveystiedon opetuksessa 2017
Tvt terveystiedon opetuksessa 2017
Matleena Laakso595 visualizações
Padlet opetuksessa (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI) por Matleena Laakso
Padlet opetuksessa (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)Padlet opetuksessa (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)
Padlet opetuksessa (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)
Matleena Laakso17.7K visualizações
Oppimateriaalia verkosta! por Matleena Laakso
Oppimateriaalia verkosta!Oppimateriaalia verkosta!
Oppimateriaalia verkosta!
Matleena Laakso35.9K visualizações
Viisi helppoa somen työkalua opettajille por Matleena Laakso
Viisi helppoa somen työkalua opettajilleViisi helppoa somen työkalua opettajille
Viisi helppoa somen työkalua opettajille
Matleena Laakso8.2K visualizações
Sähköiset työkalut arvioinnin apuna kieltenopetuksessa por Matleena Laakso
Sähköiset työkalut arvioinnin apuna kieltenopetuksessaSähköiset työkalut arvioinnin apuna kieltenopetuksessa
Sähköiset työkalut arvioinnin apuna kieltenopetuksessa
Matleena Laakso5.4K visualizações
Digiosalliseksi-workshop 22.3.17 por Matleena Laakso
Digiosalliseksi-workshop 22.3.17Digiosalliseksi-workshop 22.3.17
Digiosalliseksi-workshop 22.3.17
Matleena Laakso3.2K visualizações
Pilvipalvelut opetuksessa 25.4.16 por Matleena Laakso
Pilvipalvelut opetuksessa 25.4.16 Pilvipalvelut opetuksessa 25.4.16
Pilvipalvelut opetuksessa 25.4.16
Matleena Laakso2.6K visualizações
Pedagoginen toiminta Moodlessa por Jarmo Tanskanen
Pedagoginen toiminta MoodlessaPedagoginen toiminta Moodlessa
Pedagoginen toiminta Moodlessa
Jarmo Tanskanen968 visualizações
Twitter-koulutus por Jussi Linkola
Twitter-koulutusTwitter-koulutus
Twitter-koulutus
Jussi Linkola4.6K visualizações

Similar a Opettajana sähköistyvässä koulussa Luentoni HOAY:n koulutusristelyllä 7.3.2015

Tvt apuna yksilöllisen oppimisen polulla por
Tvt apuna yksilöllisen oppimisen polullaTvt apuna yksilöllisen oppimisen polulla
Tvt apuna yksilöllisen oppimisen polullaEenariina Hämäläinen
654 visualizações8 slides
Sähköiset kokeet ja arviointi por
Sähköiset kokeet ja arviointi Sähköiset kokeet ja arviointi
Sähköiset kokeet ja arviointi Eenariina Hämäläinen
2.4K visualizações20 slides
Sähköisiä työtapoja Ruoveden yhteiskoulu por
Sähköisiä työtapoja Ruoveden yhteiskouluSähköisiä työtapoja Ruoveden yhteiskoulu
Sähköisiä työtapoja Ruoveden yhteiskouluEenariina Hämäläinen
667 visualizações18 slides
Tieto ja viestintätekniikka pedagogisena työvälineenä 3 op-kajaani_1luento por
Tieto ja viestintätekniikka pedagogisena työvälineenä 3 op-kajaani_1luentoTieto ja viestintätekniikka pedagogisena työvälineenä 3 op-kajaani_1luento
Tieto ja viestintätekniikka pedagogisena työvälineenä 3 op-kajaani_1luentoVille Manninen
309 visualizações24 slides
Läppäri jokaiselle - mikä muuttuu? por
Läppäri jokaiselle - mikä muuttuu? Läppäri jokaiselle - mikä muuttuu?
Läppäri jokaiselle - mikä muuttuu? Matleena Laakso
519 visualizações39 slides
Monimuoto-opetus ja verkko-oppimisprosessi por
Monimuoto-opetus ja verkko-oppimisprosessi Monimuoto-opetus ja verkko-oppimisprosessi
Monimuoto-opetus ja verkko-oppimisprosessi Anne Karhu
203 visualizações24 slides

Similar a Opettajana sähköistyvässä koulussa Luentoni HOAY:n koulutusristelyllä 7.3.2015(20)

Tvt apuna yksilöllisen oppimisen polulla por Eenariina Hämäläinen
Tvt apuna yksilöllisen oppimisen polullaTvt apuna yksilöllisen oppimisen polulla
Tvt apuna yksilöllisen oppimisen polulla
Eenariina Hämäläinen654 visualizações
Sähköiset kokeet ja arviointi por Eenariina Hämäläinen
Sähköiset kokeet ja arviointi Sähköiset kokeet ja arviointi
Sähköiset kokeet ja arviointi
Eenariina Hämäläinen2.4K visualizações
Sähköisiä työtapoja Ruoveden yhteiskoulu por Eenariina Hämäläinen
Sähköisiä työtapoja Ruoveden yhteiskouluSähköisiä työtapoja Ruoveden yhteiskoulu
Sähköisiä työtapoja Ruoveden yhteiskoulu
Eenariina Hämäläinen667 visualizações
Tieto ja viestintätekniikka pedagogisena työvälineenä 3 op-kajaani_1luento por Ville Manninen
Tieto ja viestintätekniikka pedagogisena työvälineenä 3 op-kajaani_1luentoTieto ja viestintätekniikka pedagogisena työvälineenä 3 op-kajaani_1luento
Tieto ja viestintätekniikka pedagogisena työvälineenä 3 op-kajaani_1luento
Ville Manninen309 visualizações
Läppäri jokaiselle - mikä muuttuu? por Matleena Laakso
Läppäri jokaiselle - mikä muuttuu? Läppäri jokaiselle - mikä muuttuu?
Läppäri jokaiselle - mikä muuttuu?
Matleena Laakso519 visualizações
Monimuoto-opetus ja verkko-oppimisprosessi por Anne Karhu
Monimuoto-opetus ja verkko-oppimisprosessi Monimuoto-opetus ja verkko-oppimisprosessi
Monimuoto-opetus ja verkko-oppimisprosessi
Anne Karhu203 visualizações
Sähköinen arviointi opetuksessa 2 op por Matleena Laakso
Sähköinen arviointi opetuksessa 2 opSähköinen arviointi opetuksessa 2 op
Sähköinen arviointi opetuksessa 2 op
Matleena Laakso585 visualizações
Kesayo130807b por Eija Kalliala
Kesayo130807bKesayo130807b
Kesayo130807b
Eija Kalliala1.5K visualizações
Verkkoluento - kokemuksia etäkokousjärjestelmien opetuskäytöstä por Salla-Maaria Laaksonen
Verkkoluento - kokemuksia etäkokousjärjestelmien opetuskäytöstäVerkkoluento - kokemuksia etäkokousjärjestelmien opetuskäytöstä
Verkkoluento - kokemuksia etäkokousjärjestelmien opetuskäytöstä
Salla-Maaria Laaksonen1.4K visualizações
Sähköiset kokeet ja sähköinen arviointi syksy 2014 por Eenariina Hämäläinen
Sähköiset kokeet ja sähköinen arviointi syksy 2014Sähköiset kokeet ja sähköinen arviointi syksy 2014
Sähköiset kokeet ja sähköinen arviointi syksy 2014
Eenariina Hämäläinen1.1K visualizações
Mobie e smart verkkokurssikoulutus 22.5.18 por Matleena Laakso
Mobie e smart verkkokurssikoulutus 22.5.18Mobie e smart verkkokurssikoulutus 22.5.18
Mobie e smart verkkokurssikoulutus 22.5.18
Matleena Laakso355 visualizações
Digiajan aikuiskouluttaja 2016 por akorhonen
Digiajan aikuiskouluttaja 2016Digiajan aikuiskouluttaja 2016
Digiajan aikuiskouluttaja 2016
akorhonen432 visualizações
Sähköiset kokeet, reaaliaineiden työpaja por Matleena Laakso
Sähköiset kokeet, reaaliaineiden työpajaSähköiset kokeet, reaaliaineiden työpaja
Sähköiset kokeet, reaaliaineiden työpaja
Matleena Laakso3.3K visualizações
Opettaminen verkossa - verkko-opettamisen monet kasvot por Eija Kalliala
Opettaminen verkossa - verkko-opettamisen monet kasvotOpettaminen verkossa - verkko-opettamisen monet kasvot
Opettaminen verkossa - verkko-opettamisen monet kasvot
Eija Kalliala1.5K visualizações
Osallistava DOP-oppimiskulttuuri por Henriikka Vartiainen
Osallistava DOP-oppimiskulttuuriOsallistava DOP-oppimiskulttuuri
Osallistava DOP-oppimiskulttuuri
Henriikka Vartiainen2.7K visualizações
Kairatvt, osa 2, 16.1.15 por Matleena Laakso
Kairatvt, osa 2, 16.1.15Kairatvt, osa 2, 16.1.15
Kairatvt, osa 2, 16.1.15
Matleena Laakso969 visualizações
Verkko ohjaus por Heli Antila
Verkko ohjausVerkko ohjaus
Verkko ohjaus
Heli Antila437 visualizações
Miten opetus viedään verkkoon 13.12.16 por Matleena Laakso
Miten opetus viedään verkkoon 13.12.16Miten opetus viedään verkkoon 13.12.16
Miten opetus viedään verkkoon 13.12.16
Matleena Laakso456 visualizações
Pedagogin digitystä 9.2.21 por Matleena Laakso
Pedagogin digitystä 9.2.21Pedagogin digitystä 9.2.21
Pedagogin digitystä 9.2.21
Matleena Laakso208 visualizações

Mais de Eenariina Hämäläinen

Ikaalinen lukio sähköiset työtavat por
Ikaalinen lukio sähköiset työtavatIkaalinen lukio sähköiset työtavat
Ikaalinen lukio sähköiset työtavatEenariina Hämäläinen
461 visualizações23 slides
Yhteisöllisiä työtapoja verkossa por
Yhteisöllisiä työtapoja verkossaYhteisöllisiä työtapoja verkossa
Yhteisöllisiä työtapoja verkossaEenariina Hämäläinen
666 visualizações10 slides
Verkkokeskustelut oppimisen ja arvioinnin tapana por
Verkkokeskustelut oppimisen ja arvioinnin tapana Verkkokeskustelut oppimisen ja arvioinnin tapana
Verkkokeskustelut oppimisen ja arvioinnin tapana Eenariina Hämäläinen
556 visualizações17 slides
Valtio ja hyvä elämä por
Valtio ja hyvä elämäValtio ja hyvä elämä
Valtio ja hyvä elämäEenariina Hämäläinen
709 visualizações5 slides
Utopiat por
UtopiatUtopiat
UtopiatEenariina Hämäläinen
618 visualizações8 slides
I pad&historia por
I pad&historiaI pad&historia
I pad&historiaEenariina Hämäläinen
419 visualizações13 slides

Mais de Eenariina Hämäläinen(16)

Ikaalinen lukio sähköiset työtavat por Eenariina Hämäläinen
Ikaalinen lukio sähköiset työtavatIkaalinen lukio sähköiset työtavat
Ikaalinen lukio sähköiset työtavat
Eenariina Hämäläinen461 visualizações
Yhteisöllisiä työtapoja verkossa por Eenariina Hämäläinen
Yhteisöllisiä työtapoja verkossaYhteisöllisiä työtapoja verkossa
Yhteisöllisiä työtapoja verkossa
Eenariina Hämäläinen666 visualizações
Verkkokeskustelut oppimisen ja arvioinnin tapana por Eenariina Hämäläinen
Verkkokeskustelut oppimisen ja arvioinnin tapana Verkkokeskustelut oppimisen ja arvioinnin tapana
Verkkokeskustelut oppimisen ja arvioinnin tapana
Eenariina Hämäläinen556 visualizações
Yhteiskuntaopin verkkokurssi esittely por Eenariina Hämäläinen
Yhteiskuntaopin verkkokurssi esittelyYhteiskuntaopin verkkokurssi esittely
Yhteiskuntaopin verkkokurssi esittely
Eenariina Hämäläinen496 visualizações
Verkkotyoskentely osana lahiopetusta por Eenariina Hämäläinen
Verkkotyoskentely osana lahiopetustaVerkkotyoskentely osana lahiopetusta
Verkkotyoskentely osana lahiopetusta
Eenariina Hämäläinen300 visualizações
Ohjaus ja vuorovaikutus verkossa tamk 1.10.2008 por Eenariina Hämäläinen
Ohjaus ja vuorovaikutus verkossa tamk 1.10.2008Ohjaus ja vuorovaikutus verkossa tamk 1.10.2008
Ohjaus ja vuorovaikutus verkossa tamk 1.10.2008
Eenariina Hämäläinen518 visualizações

Opettajana sähköistyvässä koulussa Luentoni HOAY:n koulutusristelyllä 7.3.2015

 • 1. Opettajana sähköistyvässä koulussa HOAY:n koulutusristeily 7.3.2015 Sähköposti: eenariina@ideaoppi.fi Blogi: www.ideaoppi.fi Twitter: @eenariina Slideshare.net/eenariinahamalainen
 • 2. Ei joko-tai vaan sekä-että • Keskustelu tieto- ja viestintätekniikasta kouluissa polarisoituu usein akselille - teknouskovaiset vs. muutosvastaiset? • Vastakkainasettelu on turhaa – kyseessä on arkinen työväline! • Tvt:n opiskelukäytön haasteista ja ongelmista on pystyttävä puhumaan. • Lääke useimpiin tieto- ja viestintätekniikan opiskelukäytön ongelmiin on – tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö
 • 3. UUSI (?) OPS SÄHKÖINEN YLIOPPILAS- TUTKINTO KUILU UMPEEN KOULUN JA MUUN MAAILMAN VÄLILTÄ TULEVAISUUS
 • 4. • Tekniikka ei ole kiinnostavaa, oppiminen on. Jos tekniikka auttaa oppimista, sekin voi olla kiinnostavaa. • Oppilaiden oman aktiivisuuden lisääntyminen • Mahdollisuus oppilaiden tuotosten jakamiseen ja kommentointiin • Yhdessä tekeminen helpottunut • Oppimisen laajeneminen koulun ulkopuolelle, ajankohtaisuus • Kommunikaation tasa-arvoistuminen • Koko kurssin aikainen aktiivisuus arvioinnin kohteena (esim. sähköiset portfoliot ja oppimispäiväkirjat) + vertaisarvioinnin helpottuminen • Tvt:n tarjoama visuaalisuus, motivointi ja elävöittäminen • Yksilöllinen oppiminen ja oppimisen omistajuus • Ops:n taitotavoitteet helpompaa toteuttaa tvt:n avulla Minua on innostanut:
 • 5. • Somen viihdekäyttö oppitunneilla • Tiedonhaun ja lähdekritiikin puutteelliset taidot • Plagiointi • Opiskelukulttuurin murros: opettajajohtoiseen oppimiskulttuuriin sosiaalistuneiden oppilaiden totuttaminen tekemään itse ja omistamaan oppimisensa Minua on huolestuttanut :
 • 6. Ilmiö, jota ei voi ohittaa: BYOD • Bring your own device eli tuo oma laitteesi • Monissa lukioissa jo arkipäivää • Miten peruskoulussa? – tasa-arvo mietityttää – toisaalta esim. tiedonhaun perustaitoja voi opettaa ryhmissä oppilaiden älypuhelimia hyödyntäen • Hyödyt: – tvt:n opetuskäyttö mahdollistuu vaikka koululla ei varaa laitteisiin – oppilas tuntee laitteensa (toivottavasti) • Opettajan kannalta: – käytettävä laiteriippumattomia ohjelmia ja sovelluksia – Best to keep it simple! Eli valita muutama juttu, joita oppilaat laitteellaan osaavat tehdä, esim. kuvan/tekstin lisääminen oppimisympäristöön, jokin peli + testi – lukiossa mahdollisuus antaa vapauksia: esim. opettaja pyytää tekemään aikajanan tai käsitekartan, ja opiskelija valitsee, millä sovelluksella sen tekee
 • 7. Miten opettajan työ muuttuu? • Opettaja ei ole oppimisen keskiössä, oppilas on > opettamisesta ohjaamiseen • Opettaja ei omista tietoa, mutta voi auttaa ohjaamisessa sen äärelle • Opettaja ei voi, eikä hänen tarvitse kontrolloida tai osata kaikkea: esim. BYOD – Valmius ratkoa ongelmia sitä mukaa kun niitä tulee, tai ainakin valmius hakea apua ja selvittää asioita • Tiedonhankinta- ja lähdekritiikin taitojen jatkuva opettaminen yhä tärkeämpää • Fakta: luokkahuoneen ovea ei voi enää sulkea – voiko/tarvitseeko kaikkea kontrolloida? – oppiminen yli oppiaineiden ja koulun rajojen
 • 8. Ajankäyttö? • Aluksi aikaa saattaa kulua enemmän, mutta hyödyt kertautuvat pian (esim. itsestään korjautuvat monivalinnat, valmiit oppimispolut jne.) – esim. yksilöllisen oppimisen polkua käyttävät opettajat ovat kokeneet tuntien rauhoittuneen ja ajankäytön tulleen helpommaksi • Jos yrittää vetää samalla lailla valmisteltuja opettajajohtoisia tunteja kuin ennen JA suunnitella sähköisiä tehtäviä ja yksilöllisiä oppimispolkuja, niin tietenkään aika ei riitä
 • 9. On siis tehtävä valintoja • oppitunteja valmistellaan aivan kuten ennenkin, mutta ehkä erilaisilla välineillä – siinä mielessä mikään ei ole muuttunut • tarvitseeko opettajan lukea ja tarkastaa aivan kaikki kurssilla tuotettu materiaali? • kuinka hyödyntää erilaisia arviointimalleja, itsearviointia, vertaisarviointia? • mitä oppituntiaikana voi tehdä? • kaikkea ei tarvitse tehdä itse – kannattaa hyödyntää rohkeasti valmiita materiaaleja ja kollegoiden ideoita! • muutamalla toimivalla välineellä pääsee pitkälle – ei siis kannata stressaantua uusien sovellusten tulvasta • muutos on pysyvä tila – kannattaako tapella vastaan?
 • 10. Tvt-kouluttautuminen • Koulutuksista saa ideoita ja innostusta, mutta siirtovaikutus ei aina paras mahdollinen • Tehokkain oppiminen tapahtuu omassa työssä, itse testaten ja kokeillen • Oppimiskokeilut kehittävät opettajan ammattitaitoa • Parasta olisi saada tukea omassa koulussa – kollegavalmentajat – vertaismentorit
 • 11. Kaikkea ei tarvitse tehdä itse • Apua ja vinkkejä on tarjolla enemmän kuin koskaan! Verkosta saa valmista materiaalia, ideoita oppitunneille, nopeaa apua teknisissä pulmissa, vertaistukea ongelmiin, innostavia esimerkkejä muiden kokeiluista… – opettajien blogeja – Facebookin ryhmät – scoop.it – Esimerkiksi: Flipped classroom -kokemuksia • Erityisesti suosittelen Twitteriä ammatillisen verkostoitumisen välineenä • Kustantajien sähköiset materiaalit ja tehtävät
 • 12. Pienet askeleet riittävät, mutta ne on otettava • Askel 1. Teetä jokin peli tai testi sähköisesti – Quizlet, Kahoot, Socrative, Answergarden… – hyödynnä kollegoiden tekemiä, valmiita pelejä • Askel 2. Laita oppilaat tuottamaan miellekartta, essee, video tai muu tuotos sähköisesti ja jakamaan se oppimisympäristössä • Askel 3. Etsi verkosta valmista sähköistä opetusmateriaalia, seuraa muiden blogeja / ideoita / verkostoja – Prezi – Youtube – Thinglink – Pearltrees – Scoop.it • Askel 4. Tuota itse jokin sähköinen materiaali tai tehtävä verkkoon • Askel 5. Käytä sähköistä arviointia – kurssikoe Abitissa tai oppimisympäristössä – sähköinen portfolio, essee, tutkielma, ryhmätentti, oppimispäiväkirja…
 • 13. Miksi jakaa omaa materiaalia? • Miksi ei? Mitä haittaa siitä olisi? • Koulun muutos tarvitsee jakamisen kulttuuria – pyörää ei ole järkevä keksiä aina uudelleen ja uudelleen • Kun antaa niin saa  • Oman brändin luominen, tulevaisuuden työmahdollisuuksien varmistaminen • Jaa jotain –päivä 9.3.2015 – jaajotain.wordpress.com – Jaa jotain –ryhmä Facebookissa
 • 14. Missä jakaa omaa materiaalia? • Oppilaille suljetussa oppimisympäristössä • Kollegoille esim. – Blogissa – Slidesharessa – videoita esim. Youtubessa – sovelluksissa tuotokset voi pitää julkisena, esim. Prezi, Thinglink, Pearltrees, Canva… • Ideoita ja linkkivinkkejä eli sosiaalista kuratointia – Scoop.it – Diigo • Opetalks
 • 15. Reilua jakamista • Lähtökohta: tekijänoikeus on aina tekijällä, jos muuta ei ole sovittu • Creative commons on kansainvälinen lisenssi, jolla jaat osan tekijänoikeuksistasi ja annat itse rajaamasi vapaudet materiaalisi käyttäjille • Myös oppilaiden hyvä tuntea CC-lisenssejä (esim. kuvien käyttäminen koulutöissä) – huomaa myös esim. Googlen kuvahaun rajaus lisenssivapaisiin kuviin
 • 16. Creative commons – reilua jakamista Nimeä (BY, ByAttribution) eli alkuperäinen tekijä mainittava EiKaupallinen (NC, NonCommercial), eli teosta saa käyttää ei-kaupallisissa yhteyksissä EiMuutoksia (ND, NoDerivatives) eli teos jaettava samanlaisena JaaSamoin (SA, ShareAlike) eli teoksesta muokattuja versioita saa julkaista vain samalla lisenssillä