Anúncio
Düzce Bitki Biyolojik Çeşitliliği, Endemik, Nadir Bitki Taksonları ve Koruma Statüleri
Düzce Bitki Biyolojik Çeşitliliği, Endemik, Nadir Bitki Taksonları ve Koruma Statüleri
Düzce Bitki Biyolojik Çeşitliliği, Endemik, Nadir Bitki Taksonları ve Koruma Statüleri
Düzce Bitki Biyolojik Çeşitliliği, Endemik, Nadir Bitki Taksonları ve Koruma Statüleri
Anúncio
Düzce Bitki Biyolojik Çeşitliliği, Endemik, Nadir Bitki Taksonları ve Koruma Statüleri
Düzce Bitki Biyolojik Çeşitliliği, Endemik, Nadir Bitki Taksonları ve Koruma Statüleri
Düzce Bitki Biyolojik Çeşitliliği, Endemik, Nadir Bitki Taksonları ve Koruma Statüleri
Düzce Bitki Biyolojik Çeşitliliği, Endemik, Nadir Bitki Taksonları ve Koruma Statüleri
Düzce Bitki Biyolojik Çeşitliliği, Endemik, Nadir Bitki Taksonları ve Koruma Statüleri
Anúncio
Düzce Bitki Biyolojik Çeşitliliği, Endemik, Nadir Bitki Taksonları ve Koruma Statüleri
Düzce Bitki Biyolojik Çeşitliliği, Endemik, Nadir Bitki Taksonları ve Koruma Statüleri
Düzce Bitki Biyolojik Çeşitliliği, Endemik, Nadir Bitki Taksonları ve Koruma Statüleri
Düzce Bitki Biyolojik Çeşitliliği, Endemik, Nadir Bitki Taksonları ve Koruma Statüleri
Düzce Bitki Biyolojik Çeşitliliği, Endemik, Nadir Bitki Taksonları ve Koruma Statüleri
Anúncio
Düzce Bitki Biyolojik Çeşitliliği, Endemik, Nadir Bitki Taksonları ve Koruma Statüleri
Düzce Bitki Biyolojik Çeşitliliği, Endemik, Nadir Bitki Taksonları ve Koruma Statüleri
Düzce Bitki Biyolojik Çeşitliliği, Endemik, Nadir Bitki Taksonları ve Koruma Statüleri
Düzce Bitki Biyolojik Çeşitliliği, Endemik, Nadir Bitki Taksonları ve Koruma Statüleri
Düzce Bitki Biyolojik Çeşitliliği, Endemik, Nadir Bitki Taksonları ve Koruma Statüleri
Próximos SlideShares
Düzce ve Çevresinde Gıda Olarak Tüketilen Yabani Bitkilerin Tüketim Biçimleri...Düzce ve Çevresinde Gıda Olarak Tüketilen Yabani Bitkilerin Tüketim Biçimleri...
Carregando em ... 3
1 de 19
Anúncio

Düzce Bitki Biyolojik Çeşitliliği, Endemik, Nadir Bitki Taksonları ve Koruma Statüleri

 1. See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/274893013 Düzce İli Bitki Biyolojik Çeşitliliği, Endemik, Nadir Bitki Taksonları ve Koruma Statüleri Conference Paper · November 2014 CITATIONS 0 READS 283 4 authors: Some of the authors of this publication are also working on these related projects: national rangeland project View project Resimli Türkiye Florası Projesi View project Necmi Aksoy Duzce University 32 PUBLICATIONS 53 CITATIONS SEE PROFILE Neval Güneş Özkan Duzce University 15 PUBLICATIONS 19 CITATIONS SEE PROFILE Serdar Aslan Duzce University 52 PUBLICATIONS 279 CITATIONS SEE PROFILE Nihan Koçer Duzce University 6 PUBLICATIONS 3 CITATIONS SEE PROFILE All content following this page was uploaded by Serdar Aslan on 21 April 2015. The user has requested enhancement of the downloaded file.
 2. Düzce' e Tarih ve I<ültür Editör: Yrd. Doç. Dr. Ali Ertuğrul
 3. Düzce'de Tarih ve Kültür Editör: Yrd. Doç. Dr. Ali Ertuğrul Gaye Kitabevi
 4. DÜZCE BELEDiYESi KÜLTÜR YAYlNLARI Düzce Araştırmaları : 1 DÜZCE BELEDiYESi Cedidiye M ah. Hükümet Sok. / Düzce Tel.: O380 524 5821 Faks: O380 524 5825 Sertifika No: 31177 DÜZCE'DE TARiH VE KÜLTÜR Editör: Yrd. Doç. Dr. Ali Ertuğrul YAYlN KURULU: Prof.Dr. Özer Ergenç Prof.Dr. Yusuf Oğuzoğlu Prof.Dr. ilhan Genç ISBN 978-605-4133-03-1 1. Bastm Kasım 2014 Yaym Haztrltk: Gaye Kitabevi /Bursa Baski.· KAYHAN MATBAACILIK Davutpaşa Cad. Güven San. Sit. D Blok No:244 Topkapı/iSTANBUL Tel: O. 212. 576 Ol 36 Faks: 0.212. 612 31 85 Sertifika No: 12156
 5. Düzce İli Bitki Biyolojik Çeşitliliği, Endemik, Nadir Bitki Taksonları ve Koruma Statüleri Necmi Aksoy* Neval Güneş Özkan** Serdar Aslan*** Nihan Koçer**** 1. Giriş 1.1. Düzce İli'nin Genel Jeomorfolojik Özel- likleri Düzce ili 40° 37' ile 41° 07' kuzey enlemleri ve 30° 49' ile 31° SO' doğu boylamları arasında yer almaktadır (Anonim, 2009) (Şekil1). · P.H. Davis'in (1965-1988), Türkiye Florası'na göre A3 karesinde bulunmakta olup, çok değiş­ ken jeomorfolojik yeryüzü şekillerine, iklim tiple- rine ve yaşam alanlarına sahiptir. Düzce havzasının büyük bir bölümü Mesozoik ve Senozoik yaşlı fliş serileri ile örtülüdür. Kil, kil taşı, kum taşı, çakıl taşı, marn ve yer yer kireç taşı ardalanmalarından oluşan bu birimler genelde yeraltı suyu bakımından fakirdir. Bunun nedeni formasyonun killi olması sebebiyle yağış suları­ nın derinliklere sızamadan yüzeysel akışla sel yatakları ve derelere ulaşmasıdır (Görcelioğlu, 1999) . Silu~yen-Devonyende pirit, demir gibi cevher- lerle, Ust Kretasede gnays, mikaşist, amfibolit gibi kayaçıara rastlanmaktadır. Genelde kireçsiz esmer orman toprakları ve sarı/kırmızı podsolik- ler ve hafif podsolümsü topraklar yaygın olup, toprak derinliği orta ve derindir (Görcelioğlu, 1999). Düzce İli'nin İklim Özellikleri Düzce ili, Marmara iklimi ile batıdan komşu olup; zaman zaman bu ikiimin etkilerini almak- tadır. ilde aynı iklim tipi alanında yer alan bölüm- lerde de yine bazı etkenler (Yükselti ve yüzey Doç. Dr., Düzce Üniversitesi, Orman Fakültesi Orman Botaniği AB &DUOF Herbaryumu, 81 620 Konuraipi Düzce. •• Arş. Gör., Düzce Üniversitesi, Orman Fakültesi Orman Botaniği AB &DUOF Herbaryumu. ••• Uzman, Düzce Üniversitesi, Orman Fakültesi Orman Botaniği AB &DUOF Herbaryumu. •••• Uzman, Düzce Üniversitesi, Orman Fakültesi Orman Botan iği AB &DUOF Herbaryumu. şekille~i gibi) nedeniyle, farklı özellikler ortaya çıkar. Orneğin Batı Karadeniz iklim tipi içerisinde yer alan Akçakoca, Yığılca ve Düzce birbirinden farklı özellikler göstermektedir. Batı Karadeniz Bölgesinde yer alan Düzce, Ka- radeniz ikliminin az yağışlı katında yer almakta- dır. Toplam yağış kayalık alanlar dışında yeşil örtünün sürekli kalmasını sağlamaktadır. Bölge- de sonbahar ve kış en yağışlı iki mevsim olup, en kurak mevsim yazdır. Düzce ilinde en düşük sı­ caklık - 5,9 Q( ile Ocak ayında, en yüksek sıcaklık ise 37,7 Q( ile Haziran ayında kaydedilmiştir. En soğuk aylar Ocak, Şubat ve Mart ayları olup, en sıcak aylar ise Mayıs, Haziran ve Temmuz ayları olarak ölçülmüştür (Anonim, 2009). Düzce meteoroloji istasyondan alınan verilere göre Düzce'nin ortalama sıcaklığı 13 oc,ortalama yıllık yağış 840 mm'dir (Karagül, 1998). Vejetas- yon dönemi nisan ayında başlamakta ve ekim sonlarına kadar sürmektedir. Fakat çalışma saha- ları ile Düzce ili arasında yaklaşık 200-700 m yükseklik farkı olduğundan toplam yağış fazla ve kışlar sert geçmektedir. Vejetasyon dönemi ise daha kısa sürmektedir. 1.2. Düzce İli'nin Bitki Coğrafyası Yönün- den Genel Durumu Düzce 259.300 ha alana sahip olup, o/o 62'si orman, o/o 9'si sulanabilen alan, o/o 9'si sulanma- yan, o/o 1' çalılık ve %1'i çayırlık alanlarla kaplıdır (Anonim, 2009). 2. Materyal-Yöntem 2.1. Flora Düzce ili çiçeksiz bitkileri (eğreltiler) ile çiçek- li bitkilerin otsu ve odunsu taksaniarını içeren damarlı (vaskular) bitkilere ait veriler; Kaplan- dede Dağı (Akçakoca) (Koca, A., 2003), Elmacık gağı (Aksoy, N., 2006), Hasanlar Barajı (Güneş Ozkan, N., 2009), Uğur Suyu-Samandere Vadisi (Koçer, N., 2012) ve DUOF (Düzce Üniversitesi .Orman Fakültesi Herbaryumu)'nda yapılan floris- tik ve biyolojik çeşitlilik çalışmalarından yararla- 361
 6. DÜZCE'DE TARiH VE KÜLTÜR Şekil 1. Düzce İli 'nin Coğrafi Konumu nılarak belirlenmiştir. Bitkiler, Flora of Turkey and The East Aegean Islands" Davis (1965-1985), Davis ve ark (1988) faydalanılarak teşhis edilmiştir. Bölge florasında bulunan endemik bitkilerin listesi verilip, türle- rin dağılım haritası da verilmiştir (Tablo 1,3, Şekil 5). Endemik bitkilerin IUCN kategorileri Ekim ve arkadaşları tarafından yapılan "Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı" adlı esere göre verilmiş­ tir (Ekim ve ark, 2000). Bazı endemik bitkiler için yeni tehdit kategorileri IUCN v. 3.1 (2001)'e göre önerilmiştir (IUCN, 2001). 2.2. Vejetasyon Düzce ili vejetasyonu ile ilgili veriler Elmacık Dağı vejetasyonu (Aksoy, N. , 2006) ve DUOF (Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Herbaryu- mu)'nda Melenağzı Kumu! Vejetasyonu (Aksoy, N. ve ark 2012) üzerine yapılan çalışmalardan yararlanılarak belirlenmiştir. 3. Bulgular 3.1. Floristik Analiz Düzce'de yapılan çalışmalar sonucunda 102 familya, 471 cins, 1200 tür ve tür altı takson tes- pit edilmiştir. Toplam familya sayısının o/o 6'sını eğrelti, o/o 3'ünü Gymnospermae ve o/o 91'ini An- giospermae'ye ait familyalar oluşturmaktadır. Toplam cins sayısının o/o 1.6'sını eğreltiler, o/o 1'ini Gymnospermae ve o/o 97.4'ünü de Angios- permae'ye ait cinsler teşkil etmektedir. Toplam tür ve tür altı takson sayısının o/o 1'ini Eğrelti, o/o 0.5'ini Gymnospermae ve o/o 98.5'unu da Angios- permae'ye ait tür ve tür altı taksonlar oluştur­ maktadır (Tablo 1). Tablo ı. Toplam familya, cins, tür ve tür altı takson sayısı Familya Sayısı Cins Sayısı Tür ve tür altı takson Endemik Eğrelti 6 8 12 - Açık Tohumlular 3 4 7 ı (Gymnospermae) Kapalı Tohumlular 93 459 1181 65 (Angiospermae) Toplam 102 471 1200 66 362
 7. DÜZCE iLi BiTKi BiYOLOJiK ÇEŞiTLiLiGi, ENDEMiK, NADiR BiTKi TAKSONLARI VE KORUMA STATÜLERi Düzce'de yapılan çalışmalara göre bitkilerin büyük bir bölümü çok geniş yayılış alanına sahiptir. İkinci olarak Avr.-Sib. floristik bölgesine ait bitkilerin varlığına oldukça fazla oranda rastlanmaktadır. Ayrıca Akdeniz ve Iran.-Turan floristik bölgesine ait bitkiler de alanda yetişmektedir (Tablo 2). Tablo 2. Yakın alanlarçla yapı lan ça lışmalara göre fitocoğrafık bölgelerin karşılaştırılması Doğru Koca Aksoy Güneş Özkan Koçer Fitocoğrafik Bölge (2006) (2006) (2009) (2012) Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Avr.-Sib. 163 %28.95 212 %33.59 136 %25.33 179 %33.64 Akdeniz 64 %11.36 53 %8.41 76 % 14.15 41 %7.70 Iran.-Turan. 4 %0.71 41 %6.5 1 9 % 1.67 9 %1.69 Çok bölgeli veya elementi 332 %58.96 352 %51.50 316 %58.85 303 %56.95 bilinmeyen Toplam 563 % 100 631 %100 537 % 100 532 %100 Yapılan çalışmalara göre Düzce'de en çok cins içeren familyalar şunlardır: Asteraceae (% 12.3), Poaceae (% 8.2), Brassicaceae (% 6.2), Apiaceae (% 5.3), Fabaceae (% 5.1), Lamiceae (% 4.9), Rosa- ceae (% 3.8), Caryophyllaceae (% 3.6), Orchidaceae (% 2.5), Boraginaceae (% 2.3) ve diğer familyalar (% 54), (Şekil 2). 70 60 58 • CinsSayısı so 39 40 29 30 25 24 23 20 18 17 10 o Şekil2. En çok cins içeren familyalar Yapılan çalışmalara göre en çok tür ve tür altı takson içeren familyalar şunlardır: Asteraceae (% 12.75), Fabaceae (% 9.1), Poaceae (% 6.8), Lamiaceae (% 6.3), Brassicaceae (% 4.2), Caryophyllaceae (% 3.9), Rosaceae (% 3.8), Apiaceae (% 3.4), Orchidaceae (% 2.5), Boraginaceae (% 2.4) ve diğer fa- milyalar (% 44.85), ( Şekil 3). l!IO 160 ıs~ • T~nSııyıı;ı 140 120 10!) 100 112 76 ııo 60 so 47 4& 41 40 111 1 30 2!) 20 1 1o -..- -.- ı Şekil 3: En çok tür ve tür altı takson içeren familyalar 363
 8. DÜZCE'DE TARiH VE KÜLTÜR Yapılan çalışmalara göre en çok tür ve tür altı takson içeren cinsler şunlardır: Trifolium (% 2.3), Euphorbia (% 1.3), Vicia(% 1.3), Veronica (% 1.25), Carex (% 1.16), Medicago (% 1.16), Ranuncu/us (% 1.08), Lathyrus (% 1), Ornithogalum (% 1), Anthemis (% 0.9), Salvia (% 0.9) ve diğer cinsler(% 86.65), (Şekil4). 30 28 • Takson Sayısı 2S 20 16 16 ıs ı4 ıs ı3 ıı 11 11 ıo s o Şekil 4: En çok tür ve tür altı takson içeren cinsler 3.2. Düzce'nin Genel Bitki Coğrafyası ve Vejetasyonu Düzce, kuzeybatı Karadeniz bölgesinde yayılı­ şını yapan Euro-Siberian (Euxine) (Avrupa- Sibirya) Flora Alanı, Mediterranean (Akdeniz) Flora Alanı ve Irano-Turanian (İran-Turan) Flora Alanı etkisinde bulunmaktadır. Flora alanı bakı­ mından, Euxine (Orta Batı Karadeniz) ile Xsero- Euxine (Kurakçıl Batı Karadeniz)'in geçiş bölge- sinde bulunmaktadır. Düzce'nin güney doğusun­ dan Beyköy-Uğur köyünden başlayarak, Abant Gölü'ne ve Dağları'na uzanan Samandere Vadi- si'nde; Avrupa-Sibirya (Euro-Siberian) Flora Ala- nının Orta Batı Karadeniz alt flora alanı (Sub- Euxine) etkisi, Samandere Vadisini de içine alan Abant Dağları'nın (1600 m.) kuzey batıya bakan yüksek yerlerinde, vadi içlerinde ve dere kenar- larında görülür. Akdeniz (Mediterranean) Flora Alanının etkisi, araştırma alanının ön kuzey ke- siminde, Beyköy-Uğur köyü-Derdin arasında bulunan Uğursuyu Deresi'nin oluşturduğu ön vadide lokal olarak görülmektedir. İran-Turan (Irano- Turanian) Flora alanı, İç Anadolu Bölümü, step ikliminin etkisi, alanın güneyinde kurakçıl karakterli Orta Batı Karadeniz (Xero-Euxine) flora alanına geçiş bölgelerinde, Sinekli ve Sakar- ca yayialarının yüksek kesimlerinde ve Abant Dağları'nın (1600 m) subalpin vejetasyonunun bulunduğu 1500-1600 m.'de görülmektedir. Coğ­ rafi konumu ve jeomorfolojik yapısından dolayı, Uğur köyü-Şiınşirlik mevkisinde bulunan ön Uğur 364 Suyu Vadisi ile Abant Gölü'ne uzanan Samandere Vadisini etkileyen bu flora alanlarının kesişim ve geçiş yerinde bulunmasından kaynaklanan zen- gin flora ve vejetasyon çeşitliliğine sahiptir. Dere, kalıntı maki, orman, sub-alpin ve kaya vejetasyon tipleri ve bu vejetasyon tipleri içerisinde nadir bitki habitatları yayılışını yapmaktadır. Öksin (Euxine) kuşağın özelliği, kıyıdaki dağ­ Iık kesimden (kolinden), yarı dağlık kesime (Submontan) kadar bulunan yapraklı karışık ormanlardır. Kuzey Anadolu'da alçak kesimler- deki alçak dağ ormanlarını, çalı katındaki sürekli yeşil çalılar örneğin kumar (Rhododendron sp.) ve birçok sarılıcılar (lianlar) karakterize eder. Yapraklı ağaçların rebaket gücü nedeniyle ibreli ağaçlar oldukça az bulunur. Bu kuşaktaki yüksek basamak ormanları, batıda kayın (Fagus orienta- lis Lipsky) ve göknar (Abies nordmanniana Spach subsp. bornmuelleriana (Mattf.) Coode & Cullen), doğuda Iadin (Picea orientolis (L.) Link) ve sarı­ çarndan (Pinus sylvestris L.) oluşur. Kuzey Anado- lu'yu büyük alanlardaki kayın ormanları, özellikle bunların Öksin (Euxine) karakter türleri ile ayı­ ran kumar (Rhododendron sp.) birimleri karakte- rize eder. Sıcak periyodun Akdeniz (Mediterra- nean) kalıntıları, örneğin akçakesme (Phillyrea latifolia L.) ve defne (Laurus nobilis L.) sert yap- raklı çalı ormanı, Karadeniz kıyısında korunaklı yetişme ortamlarında bugüne kadar gelebilmiş­ tir. Aynı durum Yarı Akdeniz (Sub-Mediterra- nean) toplumlar için de geçerlidir. Batı ve orta
 9. DÜZCE iLi BiTKi BiYOLOJiK ÇEŞiTLiLiGi, ENDEMiK, NADiR BiTKi TAKSONLARI VE KORUMA STATÜLERi kesimlerdeki Yarı Öksin (Sub-Euxine) özellikteki kapalı ara vadilerde bulunan kızılçam (Pinus bru- tia Ten. var. brutia) ormanları vejetasyon dina- miğinin göstergesidir (Akman, ı995; Aksoy, 2006; Mayer & Aksoy, ı998). Bundan dolayı, Samandere vadisini içine alan Abant Dağları'nın (ı600 m) kuzey batı kısmında Düzce Ovasına açılan Uğursuyu Çayının oluştur­ muş olduğu, Uğursuyu Vadisi'nin bulunduğu dü- şük yükseltili ön vadi yamaçlarında Akdeniz (Mediterranean) flora alanı üyelerinden, ladenler (Cistus salviifolius L, Cistus creticus L.) gibi maki- ler, Genista januensis Viv. subsp. lydia (Boiss.) Kit Tan & Ziel., Ostrya carpinifolia Scop. gibi türler bulunmaktadır. Buradaki makiler Karadeniz'e açılan Melen nehri etkisiyle çalışma alanının ba- tısında bulunan Elmacık Dağı'ndaki Akdeniz kö- kenli makilikler ile bağlantı oluşturmaktadır (Ak- soy, 2006). Samandere Vadisinin, orta yamaç alanlarda Avrupa-Sibirya (Euro-Siberian) flora alanının, Öksin (Euxine) alt flora alanını temsil eden, doğu kayını (Fagus orientolis Lipsky), akça- ağaç (Acer trautvetteri Medvedev), adi gürgen (Carpinus betulus L.) ve saplı meşe'nin (Quercus petraea (Matt.) Liebl.) hakim olduğu ve akasma (Clematis vitalba L.), diken ucu (Smilax exee/sa L.) gibi sarılıcıların (lianların) bulunduğu karışık yapraklı ormanlar bulunmaktadır. Yüksek Dağ yamaçlarında, uludağ göknar (Abies nordmannia- na Spach subsp. bornmuelleriana (Mattf.) Coode & Cullen) ve sarıçam (Pinus sylvestris L. var. ha- mata) ormanları bulunmaktadır. Abant Gölü'ne ve dağları'na bakan Sakarca ve Sinekli yaylarının güneye bakan yamaçlarında, kurakçıl karakterli yüksek dağ yamaçlarında, sarıçam (Pinus sylvest- ris L. var. hamata (Steven) Fomin) ormanları ile bağlantı oluşturan karaçam (Pinus nigra J.F. Ar- nold subsp. nigra var. caramanica (Loudon) Rehder) saçlı meşe (Quercus cerris L.), ahlat (Py- rus elaeagnifolia Pal!.), geyik dikeni (Crateagus monogyna Jacq.) gibi ağaç ve çalıların oluşturdu­ ğu ormanlar bulunmaktadır. Sakarca ve Sinekli yaylarının tepelerinde bodur ardıç'ın Uuniperus communis L. var. saxatilis (Pal!.) A.E.Murray) da- ğınık halde bulunduğu bodur herdem yeşil çalı­ lıklar ile kurakçıl karakterli Orta Batı Karadeniz (Xero-Euxine) alt flora alanına özgü bitkiler ile step karakterli Vincetoxicum fuscatum (Hornem.) Reichb. subsp. boissieri (Kusn.) Browicz, Anchusa leptophylla Roem. & Schult. subsp. ineana (Le- deb.) D.F.Chamb. gibi bitkiler bulunmaktadır. Samandere şelalesinin çevresindeki oldukça dik ve nemli taşlık kayalık ve yamaçlarda karayemiş (Laurocerasus officinalis Roem.), şimşir (Buxus sempervirens L.), ıhlamur (Tilia platyphyllos Scop.), adi gürgen (Carpinus betulus L.), çınar yapraklı akçaağaç (Acer platanoides L.), doğu kayını (Fagus orientulis Lipsky), dişbudak (Fraxi- nus excelsior L.), akçaağaç yapraklı üvez (Sorbus tarmina/is (L.) Crantz var. torminalis), dağ karaa- ğaç (Ulmus glabra Hudson), adi fındık (Corylus avellana L. var. avellana), mor çiçekli ormangülü (Rhododendron ponticum L. subsp. ponticum), ateş dikeni (Pyracantha coccinea Roem.), büyük yapraklı dikenli mersin (Ruscus hypoglossum L.),orman sarmaşığı (Hedera he/ix L.), papaz kü- lahı (Euonymus latifolius (L.) Mill. subsp. latifo- lius), orman asması (Clematis vitalba L.) ve patlak (Staphylea pinnata L.) gibi ağaç ve çalılar bulun- maktadır. Düzce İli'nin güneyinde bulunan Elmacık Dağ­ ları'nda, Euxine planar (sıcak ve kurak iklimli alçak düzlük basamak, mediteran kalıntılar) ba- samak, kolin (yağışça yoksul iklimi olan alçak tepelik basamak, karışık orman) basamak, man- tan basamak (çoğunlukla bulut basamağında, sık ve iyi büyüme gösteren karışık ormanların bu- lunduğu dağ ormanı basamağı), subalpin basa- mak (kapahlığı çok düşük meşcerelerle arınanın savaş basmağı, ağaç yoktur), olmak üzere dört vejetasyon basamağı saptanmıştır. Araştırma alanında sucu! (göl) ve bataklık, su kenan (ripe- rian), kahntı maki, kaya (rupikol), orman ve su- balpin vejetasyonu olmak üzere 6 farklı vejetas- yon tipi saptanmıştır. Bu vejetasyon tipierindeki belli başlı bitki toplumları, karakter ve ayrıt edici türleri aşağıda verilmiştir (Aksoy, 2006): Orman Vejetasyonu: Tilio tomentosa-Carpinetum betulus Top- lumu: Bu toplum 385-780 m yükseltiler arasında bulunur. Toplumun karakter ve ayırt edici türleri, Carpinus betulus ve Tilia argentea'dır. Toplumda Clinopodium vulgare subsp. vulgare, Fragaria vesca, Euphorbia amygdaloides var. amygdaloides, Lapsana communis subsp. intermedia" Quercus petraea subsp. petraea, Hypericum calycinum, Brachypodium sylvatica, Mespi/us germanica, Acer campestre subsp. campestre taksonlarıyla, az miktarda Helleborus orientalis, Crataegus mic- rophylla, Cyclamen coum subsp. caucasicum, Cor- nus sanguinea subsp. sanguinea taksonlarıyla temsil edilmektedir. Querceto petraea-Pinetum nigrae Toplumu: Bu birlik 6ı0-950 m yükseltiler arasında bulu- nur. Toplumun karakter ve ayırt edici türleri, ,Pinus nigra var. caramanica ve Quercus petraea subsp. iberica'dır. Toplumda Clinopodium vulgare subsp. vulgare, Brachypodium sylvatica, Euphor- bia amygdaloides var. amygdaloides, Poa nemora- lis, Digitalis ferruginea, Tanacetum parthenium, 365
 10. DÜZCE'DE TARiH VE KÜLTÜR Polygala supina, Lathyrus hirsutus, Carpinus be- tu/us, Galium album subsp. prusense taksonları bulunmaktadır. Rhododenro ponticum-Fagetum orientulis Toplumu: Bu toplum 600-1200 m yükseltHer arasında bulunur. Toplumun karakter ve ayırt edici türleri, Rhododenron ponticum, Fagus orien- talis'dir. Toplumda Hedera he/ix, Populus tremula, Corylus avellana var. avellana, Circaea lutetiana, Ruscus hypoglossum, Rhododendron ponticum, . Daphne pontica, Quercus petraea subsp. petraea, Hypericum calycinum, llex aquifolium, Vaccinium arctostaphyllos, Trachystemon orieanta/e, Acer trautvetteri, Salvia forskahlei, Similax excelsa, Tilia rubra subsp. caucasica, Tanacetum parthe- nium, Mespilus germanica, Helleborus orientalis, Crataegus microphylla, Cyclamen coum subsp. caucasicum taksonları bulunmaktadır. Rubo hirtus-Abietum bornmuleriana Top- lumu: Bu toplum 1300-1600 m yükseltHer ara- sında bulunur. Toplum karakter ve ayırt edici türleri, Rubus hirtus, Abies nordmanniana subsp. bornmuelleriana dır. Toplumda, Hedera he/ix, Corylus avellana var. avellana, Euphorbia amyg- daloides var. amygdaloides, Lapsana communis subsp. intermedia, Brachypodium sylvatica, Fra- garia vesca, Clinopodium vulgare subsp. vulgare, Salvia glutinosa, Veronica chamaedrys, Vicia crac- ca, Daphne pontica, Vaccinium arctostaphyllos, Trachystemon orieantale, taksonlar Acer trautvet- teri, Tilia rubra subsp. caucasica, Laurocerasus officinalis, Acer platanoides taksonları bulunmak- tadır. Riperian Vejetasyon Periploca graeca- Alnus glutinosa toplumu: Bu toplum 100-120 m yükseltHer arasında bulu- nur. Toplumun karakter ve ayırt edici türleri, Alnus glutinosa subsp. glutinosa, Periploca graeca subsp.graeca' dir. Toplumda, Euphorbia amygda- loides var. amygdaloides, Brachypodium sylvatica, Fragaria vesca, Clinopodium vulgare subsp. vul- gare, Corylus avellana var. avellana, Carpinus betulus, Securigera varia, Hedera he/ix, Trachys- temon orieantale, Scilla bifolia taksonlarıyla, az- miktarda Cornus sanguinea subsp. sanguinea, Hordelymus europaeus, Humulus lupulus, Sambu- cus ebu/us taksonları bulunmaktadır. Kalıntı Maki Vejetasyonu Phillerio latifoli-Arbuteum andrachne Top- lumu: Bu toplum 41S-47S m yükseltHer arasında bulunur. Toplumun karakter ve ayırt edici türleri, Phillyrea latifolia, Arbutus andrachne 'dir. Top- lumda, Clinopodium vulgare subsp. vulgare, Brachypodium sylvatica, Euphorbia amygdaloides var. amygdaloides, Teucrium chamaedrys, Verani- ca chamaedrys, Quercus petraea subsp. petraea, Hypericum calycinum, Tilia rubra subsp. caucasi- ca, Trachystemon orieantale, Ruscus hypoglossum, He/leborus orientalis, Ruscus aculeatus, Pistacia terebinthus subsp. palaestina, Tanacetum parthe- nium, Mespilus germanica, Lathyrus hirsutus tak- sonları bulunmaktadır. Erico arborea-Cisteum cretici Toplumu: Bu toplum S7S-630 m yükseltHer arasında bulunur. Toplumun karakter ve ayırt edici türleri, Erica arborea ve Cistus creticus 'dir. Toplumda, Clino- podium vulgare subsp. vulgare, Brachypodium sylvatica, Poa nemoralis, Teucrium chamaedrys taksonlarıyla, Quercus petraea subsp. petraea, Hypericum calycinum, Salvia forskahlei, Pistacia terebinthus subsp. palaestina taksonuyla, Yanace- tum parthenium, Polygala supina, taksonları bu- lunmaktadır. Subalpin ve Alpin Vejetasyon Tipine İlişkin Bitki Toplumları: Plantagini holosteum-Nardietum stricta Toplumu: Bu toplum 1600-1800 m yükseltHer arasında bulunur. Teucrium montanum, Viola gracilis, Lotus cor- niculatus, Koeleria cristata, Asyneuma limonifo- lium subsp. limonifolium taksonlarıyla temsil edilmektedir Kaya (Rupikol)Vejetasyonuna İlişkin Bitki Toplumları: Origano- Polypodietum vulgare Toplumu: Bu toplum180-18S m ve 388-400 m yükseltHer arasında bulunur. Toplumun karakter ve ayırt edici türleri; Polypodium vulgare, Origanum vul- gare var. viride. Toplumda, Clinopodium vulgare subsp. vulgare, Lapsana communis subsp. inter- media, Brachypodium sylvatica, Asplenium adian- tum-nigrum, Asplenium trichomanes, Arahis cau- casica subsp. caucasica taksonları bulunmakta- dır. Sucul (Göl) ve Bataklık Vejetasyon Tipine ilişki Bitki Toplumları: 366 Thypho-Phragmitetum Toplumu: Bu toplum Efteni Gölü'nün güneyinde, 100 m yükseltide, su derinliğ SO cm olan alanlarda bulunur. Toplumun karakter ve ayırt edici türü, Phragmites commu- nis ve Typha latifolia' dır. Toplumda, Lytrum sali- caria taksonuyla, Bidens cernua, taksonu bulun- maktadır. Trapetum natantis Toplumu: Bu toplum Ef- teni Gölü'nün güneyinde, 100 m yükseltide, su içerisinde derinliğ ıso cm olan alanlarda bulu-
 11. DÜZCE ili BiTKi BiYOLOJiK ÇEŞiTLiLiGi, ENDEMiK, NADiR BiTKi TAKSONLARI VE KORUMA STATÜLERi nur. Toplumun karakter ve ayırt edici türü, Trapa natans' dır. Toplumda, Phragmites communis, Sparganium erectum taksonlarıyla, Nuphar lutea taksonu bulunmamaktadır. Hasanlar Barajı ve Küçük Melen Çayı havzası Karadeniz (Euro-Siberian) ile Akdeniz (Mediter- ranean) bitki örtülerinin kesişim yerinde bulun- maktadır. Bu nedenle Küçük Melen Çayı havzası­ nın kuzey bakıya sahip yamaçlarında Karadeniz bitki örtüsüne ait Kayın (Fagus orientalis Lipsky), Kestane (Castanea sativa Mill.), Meşe (Quercus petraea (Mattuschka) Liebl., Q. cerris L., Q. frai- netto Ten.), Gürgen (Carpinus betulus L.), Ihlamur (Tilia tomentosa Moench.), Akçaağaç (Acer cam- pestre L.), Dişbudak (Fraxinus angustifolia Vahl., F. pallisae Wilmot) gibi yapraklı ağaçların bulun- duğu orman vejetasyonu yer almaktadır. Güney bakılarda ise kalıntı Akdeniz bitki örtüsüne ait Kocayemiş (Arbutus unedo L.), Sandal (Arbutus andrachne L.), Defne (Laurus nobilis L.), Akça- kesme (Phillyrea latifolia L.), Menengiç (Pistacia terebinthus L.), Funda (Erica arborea L.) ve Laden (Cistus creticus L.) gibi çalılardan oluşan yalancı maki vejetasyonu bulunmaktadır. Hasanlar Barajı ve Küçük Melen Çayı Havzası, Karadeniz (Euro-Siberian) ile Akdeniz (Mediter- ranean) bitki örtülerinin kesişim yerinde bulun- maktadır. Bu nedenle Küçük Melen Çayı havzası­ nın kuzey bakıya sahip yamaçlarında Karadeniz bitki örtüsüne ait Kayın (Fagus orientalis Lipsky), Kestane (Castanea sativa Mill.), Meşe (Quercus cerris L., Quercus frainetto Ten.), Gürgen (Carpi- nus betulus L.), Ihlamur (Tilia tomentosa Desf.), Akçaağaç (Acer campestre L.), Dişbudak (Fraxinus angustifolia Vahl.) gibi yapraklı ağaçların bulun- duğu orman vejetasyonu yer almaktadır (Güneş & Aksoy, 2011). 3.3. Endemizm Ülkemizde 3649 takson endemik olup, ende- mizm oranı % 31.2'dir (Güner ve ark., 2012). Avrupa-Sibirya flora alanı bölgesinde endemik takson sayısı yaklaşık 300 endemizm oranı % 11.6' dır (Ekim ve ark., 2000). Düzce İli genel flora özellikleri incelendiğinde 66 endemik bitki türünün mevcut olduğu görülmüştür, (Tablo 3). Yapılan çalışmalara göre Düzce ilinde 66 en- demik bitki türüne rastlanmıştır. Bunlardan S'i CR (vahim), 2'si EN (tehlikede), 3'ü VU (hassas), 12'si NT (Tehdite Açık) ve 44'ü LC (Düşük Riskli) kategorisindedir (Tablo 2). Daha önce endemik listesinde yer alan Campanula lyrata subsp. lyra- ta adalarda da olduğundan endemik listesine alınmamıştır. Silene sangaria türü ise Silene thymifo/ia'nın sinanimi olduğundan ve bu tür de yurt dışında yetiştiğinden endemiklikten düş­ müştür (Güner ve ark., 2012). Tablo 3: Endemik Bitki Taksonları ve Tehlike Kategorileri Endemik Bitki Taksonları IUCN Endemik Bitki Taksonları IUCN Kat. Kat. Centaurea yaltirikii N.Aksoy, H.Duman & Efe CR Crataegus x bornmuelleri Zabel LC subsp. yaltirikii Cephalaria duzceensis N.Aksoy & R.S.Göktürk CR Dactylorhiza bithynica H.Baumann LC Festuca rubra L. CR Delphiniumjissum Waldst. & Kit. LC subsp. pseudorivularis Markgr.-Darınenb. subsp. anatolicum Cbowdhuri & Davis Lamium purpureum L. CR Dianthus anatolicus Boiss. LC var. aznavourii Gand. ex Aznav. Lythrum anatolicum Leblebici & Seçmen CR Dianthus carmelitarum Reut. ex. Boiss. LC Centaurea kilaea Boiss. EN Dianthus leucophaeus Sibtb. & Sm. var. LC leucophaeus Corydalis wendelboi Liden EN Dianthus lydus Boiss. LC subsp. congesta Liden & Zetterl. Cirsium boluense Davis & Paris vu Epipactis bithynica K.Robatsch LC Lathyrus undulatus Boiss. vu Euphorbiafalcata L. LC subsp. macrostegia (Bornm.) O.Schwarz Seseli resinosum Freyn & Sint. vu Galiumjissurense Ehrend. & Schönb. LC Alyssum blepharocarpum Dudley & Hum. NT Helichrysum arenarium (L.) Moench. LC subsp. aucheri (Boiss.) Davis & Kupicha Alyssum virgatum Nyar NT Hieracium artabirense (Zahn) Juxip LC 367
 12. DÜZCE'DE TARiH VE KÜLTÜR Carduus nutans L. subsp.falcato-incurvus NT Jurinea alpigena K.Koch LC P.H.Davis Dianthus cibrarius Clem. NT Knautia degenii Borbas ex. Formanek LC Ferulago thirkeana (Boiss.) Boiss. NT Larniurn ponticurn Boiss. & Balansa ex Boiss. LC Fritillaria bithynica Baker NT Lathyrus tukhtensis Czeczott LC Ornithogalurn alpigenurn Stepf. NT Linaria iconia Boiss. & Helder LC Scorzonera pygmaea Sibth. & Sm. NT Lonicera orientatis Lam. LC subsp. nutans (Czeczott) Chamb. Stenotaenia rnacrocarpa Freyn & Sint. NT Marrubium globosurn Montbret & Aucher ex LC Bentham subsp. globosum Thlaspijaubertii Hedge NT Minuartia anatatica (Boiss.) Woron.var. LC anatatica Verbascum bithynicum Boiss. NT Muscari aucheri (Boiss.) Baker LC Verbascum cheiranthifoliurn Boiss. NT Nonea pulla (L.) DC. subsp. manticola Rech. LC var. asperulurn (Boiss.) Murb. Abies nordrnanniananina (Stev) Spach. LC Onosma bornmuelleri Hausskn. LC subsp. bornmuelleriana (Mattf.) Coode & Cullen Alcea apterocarpa (Fenzl) Boiss. LC Phlornis russeliana (Sims) Benth. LC Allium huber-morathii Kolimann LC Sernpervivurn arrnenurn Boiss. & Huet var. LC armenurn Alliurn olyrnpicum Boiss. LC Sideritis diehatoma Huter LC Alyssurn pseudo-rnouradicurn Hausskn.& Bomm. LC Stachys cretica L. subsp. anatolica Rech.f. LC Anthemis aciphylla Boiss. var. discoidea Boiss. LC Stachys iberica M.Bieb. LC subsp. iberica var. densipilosa Bhattacharjee Arurn euxinurn R.R.Mill LC Taraxacurn turcicurn Van Soest LC Asperula lilaciflora Boiss. LC Tragopogon aureus Boiss. LC subsp. phrygia (Bornm.) Schönb.- Tem. Astrantia maxima Pal!. LC Trifotiurn barbulalum (Freyn & Sint.) Zoh. LC subsp. haradjianii (Grintz.) Rech. Campanula latiloba A.DC. subsp. latiloba LC Trifolium caudatum Boiss. LC Cicerbita variabilis (Bornm.) Bomm. LC Trifotium elongatum Willd. LC C3 Unduooıypos + Şekil 5: Düzce İli'nde Endemik Taksonların Dağılışı (Aksoy & Uzun, 2011) 368
 13. DÜZCE iLi BiTKi BiYOLOJiK ÇEŞiTLiLiGi, ENDEMiK, NADiR BiTKi TAKSONLARI VE KORUMA STATÜLERi Tablo 4. Kategorilere göre endemik takson sayısı Tehlike Kategorisi Vahim Tehlikede (CR) (EN) Taksoo Sayısı 5 2 Endemik olmayan ancak Bern Sözleşmesi ge- reği koruma altında bulunan Cyclamen coum subsp. coum türü bölgede geniş yayılış göster- mektedir (Aksoy ve ark., 2010). 3.4. Nesli Tehtit Altında Buluanan ve Zarar Gören Türler Centaurea yaltirikii N.Aksoy, H.Duman & Efe subsp. yaltirikii (Compositae) {Şekil 6, Şekil 7 ) (Aksoy ve ark., 2008). Tehdit Kategorisi: CR (Vahim) Yaydış Lokaliteleri: A3- Düzce, Efteni Gölü, Güzeldere yolu, maki- lik alan, bazaltik kayalar, 568 m., 19.07.2004, N 40° 43.831' E 31o 03.152', N.AKSOY 5304, ISTO 31050. A3 - Düzce, Elmacık Dağı, Gölyaka - Kardüz Bölgesi, Melik deresi, serpantİn kayalıkları, Pinus sylvestris ormanı, 1085 m. Alan sınırları: Kuzey sınır: 36 T 4512705 K, 335189 D Güney sınır: 36 T 4509987 K, 335910 D Doğu sınır: 36 T 4510410 K, 336742 D Batı sınır: 36 T 4510190 K, 334932 D Zarar Görme Nedenleri: Elmacık dağlarına özgü olan, birinci ve en bü- yük popülasyonu Toptepe-Güzeldere Şelalesi arasındaki, Horoz Kaya mevkisindeki kayalık ve açıklık alanlarda bulunmaktadır. İkinci popülas- yonu ise, Emeksiz derelerinin oluşturmuş olduğu vadinin güneye bakan, sarıçam (Pinus sylvestris) ormanlarındaki vadi yamaçlarındaki akıntılı ser- pantin kayaçlarından oluşan habitat alanlarında yaşamaktadır. Düzce Peygamber Çiçeği (Centau- rea yaltirikii subsp. yaltirikii)'nin önemli bir po- pülasyonu, Toptepeden, Güzle Dere şelalesi ara- sındaki Horoz Kayasında yapılan yol çalışmaları, fındık tarımı için orman ve maki alanlarına dö- nüştürülmesi nedeniyle tehlike altındır. İkinci popülasyonu Konaş-Emeksiz derelerinde sür- mekte olan HES barajı inşaatı, bağlantı yol çalış­ malarından ve yoğun arınancılık faaliyetlerinden önemli ölçüde etkilenmekte olup, nesli tehdit altında bulunmaktadır. Hassas Tehdite Açık Düşük Riskte (VU) (NT) (LC) 3 369 12 44 Şekil 6: Düzce Peygamber Çiçeği, (Centaurea yaltirikii N.Aksoy, H. Duman & Efe) (Foto. N. Aksoy) Şekil 7: Centaurea yaltirikii subsp. yaltirikü Hamamüstü Deresi Vadisindeki yayılış alaru. Cephalaria duzceensis N.Aksoy & R.S. Gök- türk (Dipsacaceae) (Şekil 8, Şekil 9) (Aksoy ve ark., 2007). Tehdit Kategorisi: CR (Vahim) • Yaydış Lokaliteleri: 1. A3 - Düzce, Elmacık Dağı, Gölyaka - Balıklı, Konaş arkası, Emeksiz, Sarıçam kalıntı ormanı, 644 m., 30.07.2004, N 40° 41.924', E 31o 02.452', N.AKSOY 5339, ISTO 31000.
 14. DÜZCE'DE TARiH VE KÜLTÜR 2. A3 - Düzce, Elmacık Dağı, Gölyaka- Kardüz Bölgesi, Melik deresi üstü, Karaardıç Bölgesi, Balıklı, Pinus sylvestris ve P.nigra ormanı" 1265 m, 06.08.2005, N. Aksoy 5978. Alan sınırları: Kuzey sınır: 36 T 336429, 4507993 K Güney sınır: 36 T 330500 D, 4503067 K Batı sınır: 36 T 330039 D, 4504188 K Doğu sınır: 36 T 338482 D, 4508983 K Zarar Görme Nedenleri: Elmacık dağlarına özgü olan, Elmacık Dağla­ rındaki Aksu ve Emeksiz derelerinin oluşturmuş olduğu vadinin güneye bakan, sarıçam (Pinus sylvestris) ormanlarındaki vadi yamaçlarındaki akıntılı serpantİn kayaçlarından oluşan habitat alanlarında yaşamaktadır. Düzce Pelemir Otu (Cephalaria duzceensis)'nun önemli bir populas- yonu, Düzce-Gölyaka ilçesindeki Elmacık Dağla­ rındaki Aksu ve Emeksiz derelerinde sürmekte olan HES barajı inşaatı, bağlantı yol çalışmaların­ dan ve yoğun arınancılık faaliyetlerinden önemli ölçüde etkilenmekte olup, nesli tehdit altında bulunmaktadır. 2008 yılında DUOF Herbaryumu olarak, bölgede yapılan HES inşaatına ilişkin ya- pılacak olan, Konaş-Emeksiz arasındaki bağlantı yol çalışmalarının durdurulmasına ilişkin Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ve Gölyaka Orman İş­ letme Müdürlüğü yaptığımız başvurumuzu olum- lu bularak, bu yolun yapılmasını durdurmuştur. Böylece % 70 populasyonasahip olduğu Emeksiz dersindeki habitat alanı koruna bilmiştir. Ancak HES inşaatı ve yol yapım çalışmaları sırasında % 10-15 arasında bir populasyonu yok olmuştur. Şekil 8: Düzce Pelemir Otu (Cephalaria duzceensis N.Aksoy&R.S.Göktürk) (Foto. N. Aksoy) 370 Şekil 9: Cephalaria duzceensis Emeksiz-Aksu Vadisi yayılış alanı. Lythrum anatolicum Leblebici & Seçmen (Lythraceae) (Şekil lO, Şekil ll). Tehdit Kategorisi: CR (Vahim) Yayılış Lokaliteleri: A3 Bolu: Düzce, S. of Efteni (Melen) Gölü, 27 vii 1985, E. Leblebici 6032, Ö. Seçmen, (holo. EGE!). A3 Düzce, Efteni Gölü, Orman İşletme Müdür- lüğü Deposu karşısı, 114 m., 30.07.2005, N 40Q 45.327' E 31Q 03.768' N.AKSOY 5772, ISTO 30649 Zarar Görme Nedenleri: Elmacık Dağı'nın kuzey yamacında ova düzlü- ğünde bulanan, Efteni Gölü' 1950 yıllardan itiba- ren kurutma çalışmaları sonucunda 1930 ha olan toplam alanı, günümüzde 25 ha kadar alana in- miştir. Düzce ovasında Büyük Melen nehrini bes- leyen suların toplanma alanı olan ve 170 yakın kuş türüne ev sahipliği yapan, Efteni Gölü'nün su seviyesi etrafına çekilen bentler sayesinde belirli bir seviyede tutulabiliyor. Su seviyesinin azalma- sı ve gölde yapılan aşırı otlatma sonucu dünyada sadece Efteni Gölü'nde yaşayan Anadolu Aklar Otu'nun (Lythrum anatolicum) nesli yok olma riskiyle karşı karşıya bulunmaktadır. Efteni Gölü yakınlarına yapılan Organize Sanayi Bölgesi inşa­ atları ve İstanbul'a su sağlayan Melen Projesi'nde Düzce Melen nehrini besleyen suların toplanma, doğal su çökelme ve temizlenme yeri olan Efteni Gölü'nün setlerle su seviyesinin yükseltilmesi düşünülmesi, burada yaşayan 170 yakın kuş tü- rünü ve Anadolu Aklar Otu'nun (Lythrum anatoli- cum) geleceğini önemli ölçüde tehdit etmektedir.
 15. DÜZCE iLi BiTKi BiYOLOJiK ÇEŞiTLiLiGi, ENDEMiK, NADiR BiTKi TAKSONLARI VE KORUMA STATÜLERi Şekil 10: Anadolu Aklar otu (Lythrum anatolicum Leble- bici & Seçmen) (Foto. N. Aksoy) Şekil ll: Lythrum anatolicum Efieni Gölü yayılış alanı Seseli resinosum Freyn & Sint. (Umbelliferae) (Şekil 12, Şekil 13). Tehdit Kategorisi: VU (Hassas) Yaydış Lokaliteleri: A3 Düzce, Gölyaka, Bıçkı Düzü mevkii, kayalık alan, 621 m., 10.10.2003,· N 40° 43.607' E 31o 03.107' N.AKSOY 4236, ISTO 30697. A3 Düzce: Yığılca, Hasanlar barajı, HES civarı, yol kenan, 254 m, 06.06.2007, N. GÜNEŞ 1760. Zarar Görme Nedenleri: Elmacık dağlarına özgü olan, birinci ve en bü- yük popülasyonu Toptepe -Güzeldere Şelalesi arasındaki, Horozkaya mevkiindeki kayalık ve açıklık alanlarda bulunmaktadır. İkinci popülas- yonu, Hasanlar Barajı çevresindeki kayalık alan- larda bulunmaktadır. Toptepeden, Güzle Dere şelalesi arasındaki Horozkaya'da yapılan yol ça- lışmaları, fındık tarımı için orman ve maki alanla- rına dönüştürülmesi nedeniyle tehlike altındır. 371 Şekil 12: Seseli resinosum Freyn & Sint. (Foto. N. Aksoy) Şekil 13: Seseli resinosum Freyn & Sint. Hamamüstü Deresi Vadisindeki yayılış alanı. 3.5. Düzce'deki Nesli Tehlike Altında Bulunan Lokal Endemik Bitkilerin Bulunduğu Merkezler ı. Elmacık Dağlarındaki Aksu ve Emeksiz derelerinin oluşturmuş olduğu vadinin güne- ye bakan, sarıçam (Pinus sylvestris) ormanla- rındaki vadi yamaçları: Tip örneği N. Aksoy tarafından 2004 yılında "Elmacık Dağı (Düzce) Vejetasyonu" adlı doktora tez çalışması sırasında Düzce-Elmacık dağından toplanan CR (Vahim) tehlike kategorisindeki Cephalaria duzceensis N.Aksoy & R.S.Göktürk (Dipsacaceae), ve Centaurea yaltirikii N. Ak- soy, H.Duman & Efe subsp.yaltirikii (Composi- tae) Elmacık dağlarına özgü olan, Elmacık Dağla­ rındaki Aksu ve Emeksiz derelerinin oluşturmuş olduğu vadinin güneye bakan, sarıçam (Pinus
 16. DÜZCE'DE TARiH VE KÜLTÜR sylvestris) ormanlarındaki vadi yamaçlarındaki akıntılı serpantin kayaçlarından oluşan habitat alanlarında yaşamaktadır (Aksoy, 2006). 2. Toptepe-Güzeldere Şelalesi arasındaki, Horozkaya mevkisindeki kayalık ve açıklık alanlar: Tip örneği N. Aksoy tarafından 2004 yılında "Elmacık Dağı (Düzce) Vejetasyonu" adlı doktora tez çalışması sırasında Düzce-Elmacık dağından toplanan Centaurea yaltirikii N.Aksoy, H. Du- man & Efe subsp. yaltirikii (Compositae), CR (Vahim) tehlike kategorisindedir. Tipik bir kaya bitkisi olan Seseli resinosum Freyn & Sint. (Umbelliferae) tip örneği Sintenis tarafından 1892 yıhnda Kastamonu-Küre dağla­ rından toplanmıştır. VU (Hassas) tehlike katego- risindedir. Her iki bitki de Elmacık dağlarına özgü olan Toptepe-Güzeldere Şelalesi arasındaki, Horoz Kaya mevkisindeki kayalık ve açıklık alanlarda bulunmaktadır (3). 3. Efieni Gölü: Tip örneği Leblebici ve Seçmen tarafından 1985 yılında Efteni Gölü - Düzce'nin güneyinden toplanan Lythrum anatolicum Leblebici & Seçmen (Lythraceae) CR (Vahim) tehlike kate- gorisindedir. Elmacık Dağı'nın kuzey yamacında ova düzliiğünde bulanan, Efteni Gölü' nde yayılış yapmaktadır (3). 4. Hasanlar Barajı çevresindeki kayalık alanlar: VU (Hassas) tehlike kategorisindeki Seseli resinosum Freyn & Sint. (Umbelliferae)'nin ikinci popülasyonu, Hasanlar Barajı çevresindeki kayalık alanlarda bulunmaktadır (Güneş Özkan, 2009). 5. Cumayeri İlçesi, Dokuz Değirmen Köyü: Buzul çağından günümüze kalıntı olarak gel- miş Pterocarya fraxinifolia (Poiret) Spach Bü- yük Melen deresi civarında yayılış yapmaktadır. Bu alan rafting turizmi bakımından revaçta oldu- ğundan çevre illerden oldukça turist çekmekte- dir. Relikt olan bu odunsu taksonu barındıran bu alanın korunması gerekmektedir. 6. Melenağzı Kumul Alanlar: VU (Hassas) kategorisindeki nadir Pancra- tium maritimum L. ve jurinea kilaea Azn. bu alanda yayılış yapan EN (Tehlikede) kategori- sindeki endemik takson ise Centaurea kilaea Boiss. taksonudur. Ancak tarafımızca yapılan bir çalışma ile Cen- taurea kilaea Boiss. taksonunun kurnuHarın giderek yok olması nedeniyle tehlike kategorisi- nin CR (Vahim) olması gerektiği belirtilmiştir (Aksoy ve ark., 2010). Bu nedenle bu alanın da koruma altına alınması gerekmektedir (Şekil14). .KA R ADE NIZ +--Ak~Mou • -- -- -"-::;- ., •.. ...r --- ---...... - - -- -- D 0 Z C E '::"" Şekil 14: Endemik Centaurea kilaea ve nadir Pancratium maritimum ve Jurinea kilaea türlerinin kumuHardaki yayılışı 7. Samandere Vadisi Uğur Köyü-Şiınşirlik Mevkii: Düzce'nin güney doğusunda bulunan Uğur Su- yu-Samandere Vadisi'nde; EN (Endangered) ka- tegorisindeki Corydalis wendelboi Liden subsp. congesta Liden & Zetterl., VU (Vulnerable) kate- gorisindeki Lathyrus undulatus Boiss., Seseli resinosum (Freyn & Sint.) Zoh., Tripleurosper- mum rosellum (Boiss. & Orph.) Hayek subsp. album E.Hossain, NT (Near Threatened) katego- risindeki Alyssum blephorecarpum Dudley & Hum., Verbascum bithynicum Boiss., Crocus biflorus Miller, Gard. subsp. pulehrico/or (Her- bert) Mathew, LC (Least Concern) kategorisinde- ki Abies nordmanniana (Stev) Spach. subsp. bornmuelleriana (Mattf.) Coode & Cullen, Alcea apterocarpa (Fenzl.) Boiss., Alyssum pseudo- mouradicum Hauskn & Bornm. ex Boumg., Tri- folium barbulalum (Freyn & Sint.) Zoh., Bupleu- rum setaceum Fenzl, Vincetoxicum fuscatum (Hornem.) Reichb. subsp. boissieri (Kusn.) Browicz, Anchusa leptophylla Roem. & Schult. subsp. ineana (Ledeb.) D.F.Chamb., Nonea pulla (L.) DC. subsp. manticola Rech.f., Phlomis russe- liana (Sims) Benth., Salvia cadmica Boiss., Campanula lyrata Lam. subsp. lyrata, Galium fissrrense Ehrend. & Schönb., Lonicera caucasi- ca Pall. subsp. orientulis (Lam.) Chamb. & Long, Knautia degenii Borhas ex. Formanek, Muscari aucheri (Boiss.) Baker taksonları bu alanda yayı­ lış yapmaktadır. 372 Uğur Suyu-Samandere Vadisi'nde; endemik olmayan 5 nadir bitki taksonu mevcuttur. Jlex aquifolium L., Stachys officinalis (L.) Trevison subsp. officinalis, Senecia doria L. subsp. umb- rosus (Waldst. & Kit.) So6 (VU), Artemisia verlo- torum Lamotte, Arum byzanthium Blume). Hep-
 17. DÜZCE iLi BiTKi BiYOLOJiK ÇEŞiTLiLiGi, ENDEMiK, NADiR BiTKi TAKSONLARI VE KORUMA STATÜLERi sinin tehdit kategorisi VU (Vulnerable 1 Vahim Durumda)'dur. Bu taksonlar çalışma alanında dar yayılışa sahip olduklarından, habitatlarının ko- runması gerekmektedir (Koçer, 2012). 3.6. Nadir Türler Çalışma alanında 11 familya altında 14 takson endemik olmayan nadir bitki mevcuttur. Bunlar; Ilex aquifolium L. (Aquifoliaceae), Stachys offi- cinalis(L.) Trevison subsp.officinalis (Labia- tae), Senecia doria L. subsp.umbrosus Waldst. & Kit.) Soo, Artemisia verlotorum Lamotte (Compositae), Arum byzanthium Blume, Arum nickelii Schot( Araceae), Aristolochia rotunda L. (Aristocacceae), ]uniperus communis var. saxatilis (Cupressaceae), Malus sylvestris (L.) Mill. ssp. sylvestris (Rosaceae), Trapa natans L. (Trapaceae), Equisetum sylvaticum L. (Equ- isetaceae), Trifolium berytheum Boiss., Lotus creticus L., Medicago turbinata (L.) All. var.turbinata ( Leguminosae), Fraxinus palli- sae Wilmott (Oleaceae) 'dır. Hepsinin tehdit kategorisi VU (Vulnerable 1 Vahim Durum- da)'dur. Bu taksonlar çalışma alanında dar yayılı­ şa sahip olduklarından, habitatlarının korunması gerekmektedir. 3.7. Etnobotanik Düzce halkının çeşitli gereksinimlerini karşı­ lamak üzere faydalandığı bitkiler genel olarak; Allium sativum L. (Sarımsak), Anelhum graveo- lens L. (Dere otu (tohum)), Apium graveolens L. (Kereviz), Beta vulgaris L var. cicla (L.) Moq. (Pazı), Brassica oleracea L. (Kara lahana, Man- car), Brassica rapa L. var. rapa (Şalgam, Çükün- dür), Castanea sativa Mill. (Kestane), Cicer arie- tinum L. (Nohut), Cornus mas L. (Kızılcık), Cory- lus avellana L. var. avellana (Fındık), Cucurbita maxima Duch. (Bal kabağı), Cupressus semper- virens L. var. horizontalis (Servi), Helianthus tuberosus L. (Yer elması), ]uglans regia L. (Ce- viz), Lepidium sativum L. (Tere), Malva neglec- ta Wallr. (Ebegümeci), Oenanthe pimpinelloides L. (Kazayağı), Ornithogalum umbellatum L. (Çiğdem, Sakarca), Pupaver spp. (Gelincik), Pha- seolus vulgaris L. (Fasulye), Raphanus rapha- nistrum L. (Yabani turp, turp otu), Raphanus sativus L. var. niger (Kara turp), Rumex obtusi- folius L. (Efelek, Evelek, Yer mancarı), Spinacia oleracea L. (Ispanak), Taxus baccata L. (Por- suk), Tilia tomentosa Desf. (Ihlamur), Trachys- temon orientale L. (Kaldirik), Urtica dioica L. (Isırgan otu), Zea mays L. (Mısır) bitkileridir. Düzce, Gölyaka Orman İşletme Müdürlükleri, 373 Elmacık Dağındaki ormanlardan odun üretimi (tomruk, yakacak vb.) yapılmaktadır. Bunun ya- nında orman yan ürünü olarak alandan kantaron otu (Hypericum perforatum L.) ile karakız (Tricholoma caligatum (Viv.) Ricken) ve kanh- ca (Lactirus deliciasus (L. ex Fr.) S.F.Gray) man- tarları doğal habitatlarından toplanmaktadır. Bunun yanında üretimi yasak olan ve doğal alan- ları koruma altında olması gereken şimşir (Buxus sempervirens L.) bitkisinin odun, dal ve sürgünleri kaçak olarak kesilerek İstanbul ve Ankara gibi şehirlere çiçek süsleme, biblo, ev eşyası yapında kullanılmak amacıyla satılmakta­ dır. Tartışma ve Sonuç Düzce, kuzeybatı Karadeniz bölgesinde yayıh­ şını yapan Euro-Siberian (Öksin) flora alanı ile Mediteranean (Akdeniz) Flora alanı etkisinde bulunmaktadır. Iran.-Turan. flora alanı (İç Ana- dolu) etkisi azdır. Bunun yanında, Elmacık Da- ğı'nın güneyi; Batı Karadeniz bölgesinden İç Ana- dolu Bölgesine açılan Sakarya nehrinin kolu olan Mudurnu Çayı ile Elmacık Dağı'nın kuzeyi; Efteni gölünden doğan Melen Çayı'nın Karadeniz sıcak ve nemli etkisini iç tarafiara taşımasından dolayı lokal Akdeniz ikliminden kaynaklanan Mediter- ranean Flora (Batı Ege) etkisine sahiptir. Lokal bitkisel geçiş noktalarından olan Elmacık Da- ğı'nın flora ve vejetasyonunun belirlenmesi, na- dir ve önemli bitki habitatların öncelikli olarak doğa koruma statülerine göre ne tür bir doğa korunma ve arınancılık planlaması ve uygulan- masında ana temel oluşturacaktır. Elmacık Dağı' nda bulunan Pürenli, Kardüz, Odayeri, Tarkul gibi yaylalarda yerel halk, otlat- ma ve tarım amacıyla Elmacık Dağındaki orman içi açıklıkları kullanmaktadır. Bunun yanında Düzce Ovası'na yakın alanlarda orman alanları fındık tarialarma dönüştürülmüş durumdadır. Alanın erozyon eğilimi dikkate alındığında, alan- da yayılış gösteren bitki türlerinin habitatları, burada yapılan ekonomik amaçlı faaliyetlerden olumsuz yönde etkilenmektedir. Bunun yanında Güzeldere şelalesi, Kardüz tepesi, Pürenli yaylası, Odayeri yaylası, Tarkul yayiası ve göletinde din- lenme ve doğa turizmi içerisinde değişik aktivite- ler yapılmaktadır. Bu alanların doğa kulamın kapasiteleri bu bölgenin flora ve vejetasyon yapı­ sına göre yeniden planlanması gerekmektedir. Elmacık Dağı'nda, özellikle orman subalpin ve alpin vejetasyononda doğal vejetasyon yapısına uyulmadan bitki taksonlarının doğal habitat or- tamlarını etkileyen arınancılık çalışmaları sürdü- rülmektedir. Subalpin ve alpin kesiminin bulun- duğu meralarda otlatma baskısı yüksektir. Bu
 18. DÜZCE'DE TARiH VE KÜLTÜR durum doğal vejetasyon yapısını olumsuz yönde etkilemektedir. Otlatmanın yanında bu bölgeler- de yapılan ağaçlandırma çalışmaları da bitki tak- sonlarının habitatlarını olumsuz yönde etkile- mektedir. Aksoy ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada aşağıdaki türler için yeni kategoriler önerilmiştir (Tablo S) (Aksoy ve ark., 2010). Tablo 5. Yeni tehdit kategorisi önerilen bazı endemik taksonlar Uluslararası sözleşmelere göre; biyolojik çe- şitliliğin sürdürülebilmesi ve kaynakların ln-Situ ve Ex-Situ korunması için çalışmalar yapılmalıdır. Bu hedefe göre doğal kaynakların planlanması gerekmektedir. Endemik, nadir ve tehlike altındaki türler özellikle koruma altına alınmalıdır. Bunların ya- yılış alanlarında herhangi bir müdahaleye izin verilmemelidir. Ex-Situ koruma·için botanik bah- çeleri ve arbareturnlarda üretilerek çoğalmaları ve gen kaynaklarının devamlılığı sağlanmalıdır (Güneş & Aksoy, 2011). Düzce bölgesine özgü lokal endemik bitki tak- sonları olup herhangi bir koruma statüsü bulun- mamaktadır. Düzce ilinde gerek ülke, gerek böl- ge, gerekse lokal endemiklerin yayılışını yaptığı değişik bitki toplumlarında (kumul, dere, maki, kaya, orman, yüksek dağ ..vb.) habitat alanlarını etkileyen ve tehdit eden çevresel ve diğer faktör- ler: Centaurea kilaea Boiss. Yayılışı: Adapazarı, Bolu, Düzce, İstanbul, Kırklareli Yayılış Alanı: ~ 60 kın2 IUCN Tehdit Kategorisi: EN Önerilen Tehdit Kategorisi: CR, B Ib(i,ii,iii,iv) Tehditler: Kumul alanların azalması ve şehirleşme Cirsium boluense Davis & Paris Yayılışı : Bolu, Düzce Yayılış Alanı: ~ 680 kın2 IUCN Tehdit Kategorisi: VU Önerilen Tehdit Kategorisi: EN, Blab (i,ii,iii) + 2ab(i,jj,ijj) Tehditler: Aşırı otlatma Corydalis wendelboi subsp. congesta Liden & Zetterl. Yayılışı : Amasya, Ankara, Bal ıkesir, Bursa, Eskişehir, Kastamonu, Kocaeli, Kütahya Yayılış Alanı: ~ 50.000 km2 IUCN Tehdit Kategorisi: EN Önerilen Tehdit Kategorisi: LC Tehditler: Orınancılık faaliyetleri ve aşırı otlatma 374 • Yanlış arazi kullanımı, • Yanlış turizm aktiviteleri ve yatırımları, • Yoğun arınancılık ve tarım faaliyetleri, • HES, baraj inşaatları, • Yol yapımı, • Hukuksal ve yönetim eksikliklerden kay- naklanan etkiler, • Bürokrasi Düzce Elmacık Dağları ve Efieni Gölü, bitkisel biyolojik çeşitlilik bakımından, o/o 10 endemizm oranı ile Önemli Bitki Alanları (ÖBA) krjterine sahip olup, Milli Park yada doğa koruma alanı olabilecek nitelikte zengin biyolojik çeşitlilik merkezine sahip Batı Karadeniz'in en önemli bölgelerinden birisidir. Elmacık Dağları'na ve Efieni Gölü başta olmak üzere Düzce Üniversitesi Ornan Fakületsi Her- baryumu ·(DUOF) olarak, Düzce ilinde. değişik habitatlarda bulunan endemik bitki taksonlarının
 19. DÜZCE iLi BiTKi BiYOLOJiK ÇEŞiTLiLiGi, ENDEMiK, NADiR BiTKi TAKSONLARI VE KORUMA STATÜLERi korumasına ve izlenmesine ilişkin çalışmalar yapılmaktadır. Düzce'de endemik bitkilerin korunması için; • In- Situ ve Ex-Situ koruma sağlanmalı; • Biyogenetik rezerv alanları oluşturulmalı, • Botanik Bahçesi kurulmalı, • Tohum Bankası oluşturulmalı, • Endemik bitkilerin Habitat ve Biyotop alanları belirlenmeli (Natura 2000), • Bürokrasiyi hızlandırıcı ve önleyici yerin- de etkin yönetim oluşturulmalı; • Mutlak koruma statüleri oluşturulmalı, Kaynaklar Aksoy, N. & Uzun, O. (20ıı). Distribution and canser- vation significance of endemic plants in the Düzce province. /nt.]. Physical Sci. 6(8): 2ı43-2ı5ı. Aks.oY., N. (2006). Elmacık Dağı (Düzce) Vejetasyonu. I.U. Fen Bil. Enst. Orman Botaniği Doktora Progra- mı, Istanbul. Aksoy, N., Duman, H. & Efe, A. (2008). Centaurea yolti- rikii sp. nov. (Asteraceae, C. sect. Pseudoseridia) from Turkey. Nordic]. Bat. 26: 53-56. Aksoy, N., Göktürk, R.S., Açık, L. & Çelebi, A. (2007). Cephalario duzceensis (Dipsacaceae), A new spe- cies from the western Black Sea region, Turkey. Nordicj. Bat. 25: 64-69. Aksoy, N., Koçer, N. & Aslan, S. (20ıO). The Endemic Plants of Düzce and Their Conservation Status. XII. Optima Meeting, Proceedings, p. 148, 22-26 March, Antalya. Aksoy N., Özkan N.G., Koçer, N., Aslan, S.,m 2013. "Me- lenağzı Kumu! Vejetasyonunun (Düzce-Sakarya) Biyolojik Çeşitlilik Açısından İrdelenmesi" , Biyolo- jik Çeşitlilik Sempozyumu Bildiri Kitabı, syf: 49, Muğla, 22-23 Mayıs 2013. AKfv1AN, Y., ı 995, Türkiye Orman Vejetasyonu, Ank. Univ. Fen fakültesi, Botanik Anabilim Dalı -Ankara. Anonim (2009). Düzce İl Çevre Durum Raporu. Düzce. Davis, P.H. (ed.) (ı965-ı985) . Flora of Turkey and the East Aegean lslands. Vols: ı-9, Edinburgh Univ. Press, Edinburgh. Davis, P.H. (ed.), Mill, R.R. & Tan, K (ı 988). Flora of Turkey and the East Aegean Islands, (supple. ı), Vol. ıo, Edinburgh Univ. Press, Edinburgh. Ekim, T., Koyuncu, M., Vural, M., Duman, H., Aytaç, z. & Adıgüzel, N. (2000). Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı, TTKD & YYÜ No: ı8, Ankara. Görcelioğlu, E., Günay, T., Karagül, R., Aksoy, N. & Ba- şaran. M.A. (ı999). 19-21 Mayıs 1998 Batı Karade- niz Seli Nedenleri, Alınması Gerekli Önlemler ve Öneriler (Bilim Kurulu Raporu). TMMOB Orman Mühendisleri Odası Yayın No: 2, Ankara. Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M. & Babaç, M.T. (edir.) (20ı2). Türkiye Bitkileri Listesi (Damar/ı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flo- ra Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul. Güner, A., Özhatay, N., Ekim, T. & Başer, K.H.C., (eds.) 375 (2000). Flora of Turkey and the East Aegean Is- lands, v. ı ı (Supp. 2), Edinburgh Univ. Press, Edin- burgh. Güneş, N. (2009). Hasanlar Baraj Gölü (Düzce) ve Çev- resinin Florası. Düzce Üniv., Fen Bil. Enst. Orman Mühendi sliği A.B.D., Düzce. Güneş, N. & Aksoy, N. (2011). Hasanlar Baraj Gölü (Düzce) ve çevresinin florası. Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormanez/ık Dergisi 7: 39-72. Güneş, N. (2008). Yzğılca-Hasanlar Barajı ve Yakın Çevresinin Etnobotanik Özellikleri (sözlü sunum). VI. Ulusal Orman Fakülteleri Öğrenci Kongresi Bil- diri Kitabı. IUCN (200ı). IUCN Red List Categories: Version 3.1, Prepared by the IUCN Species Survival Commis- sion, IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, ı - 23, UK. Karagül, R. (ı998). Düzce Havzasında Yanlış Arazi Kullanımı ve Orman Azalmasının Etkileri. Sosyo- Ekonomik Değişim Sürecinde Bolu Yayla ve Or- manları Sempozyumu, 8ı-95, ISBN: 975-93611- 2-4, 7-9 Mayıs, Bolu. Koca, A. 2003: Akçakoca (Düzce) İlçesinin Florası ve Etnobotanik Özellikleri, H. Ü. Fen Bilimleri Enstitü- sü, Biyoloji ABD, Yüksek Lisans Tezi (Danışman: Prof. Dr. Şinasi Yıldırımlı), Koçer, N. (20ı2). Samandere Vadisi ve Uğur Köyü- Şimşirlik Mevkii Florası. Düzce Üniv., Fen Bil. Enst. Orman Mühendisliği A.B.D., Düzce. MAYER, H. & AKSOY, H., ı998, Türkiye Ormanları ( Çeviren: H. Aksoy & G. Özalp), T.C. Orman Bakanlı­ ğı Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, O.B. Yayın No: 038, Müdürlük Yayın No:l,Bolu View publication statsView publication stats
Anúncio