O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
- 1 -
TEHNICI DE OPERAŢIONALIZARE A
OBIECTIVELOR
OBIECTIVELOR OPERAŢIONALE:
sunt centrate pe cel care învaţă
sunt centrate...
- 2 -
OPERAŢIONALIZAREA OBIECTIVELOR
Condiţii de
realizare
Comportament
aşteptat
Criteriul de
performanţă
Obiective operaţ...
- 3 -
Nivelul Infinitivul Complementul direct
2. Comprehensiunea
2.1 Transpunere
a traduce, a transforma, a
exprima prin p...
- 4 -
Nivelul Infinitivul Complementul direct
5.2 Elaborarea unui plan de
acţiune
a propune, a planifica, a
produce, a pro...
- 5 -
Să clasifice motoarele termice după cel puţin două criterii folosind materialele de documentare
furnizate în cadrul ...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Obiective operationale

25.183 visualizações

Publicada em

  • Entre para ver os comentários

Obiective operationale

  1. 1. - 1 - TEHNICI DE OPERAŢIONALIZARE A OBIECTIVELOR OBIECTIVELOR OPERAŢIONALE: sunt centrate pe cel care învaţă sunt centrate pe rezultat şi nu pe proces măsurarea achiziţiilor este obiectivă (ce?, cât, cum să ştie şi să facă elevul?) descriu comportamente concrete (observabile) şi nu vagi (presupuse). Cele mai eficiente procedura de operaţionalizare aparţin lui Robert Mager şi lui Gilbert de Landsheere. Noi vom prezenzta în continuare procedura lui R. Mager. PROCEDURA DE OPERAŢIONALIZARE MAGER Procedura lui R. Mager presupune operaţionalizarea în 3 paşi (acţiuni succesive): 1. COMPORTAMENTUL – identificarea comportamentului final, în termeni de performanţe/rezultate, pe care instruirea încearcă să le realizeze (= denumirea comportamentului preconizat) exprimat concret, în termeni de acţiune (a se vedea inventarul verbelor de acţiune de la sfârşit). 2. CONDIŢIILE DE REALIZARE A COMPORTAMENTULUI – descrierea condiţiei (externe/interne) în care aşteptăm să se producă comportamentul dorit (sunt condiţii de producere a comportamentului final). Cerinţa de formulare a condiţiilor trebuie înţeleasă în sensul că fiecare cadru didactic trebuie să precizeze ce materiale sau ce cadru de acţiune îi sugerăm celui ce se instruieşte pentru a-l ajuta să demonstreze că şi-a însuşit un anume comportament. În formulare trebuie incluse informaţii / instrucţiuni asupra a ceea ce este permis sau nu. Dintre formele cele mai des utilizate sugerăm: - „dându-se o listă de…” - „confruntat cu…” - „având acces la…” - „în următoarele circumstanţe…” - „fără a utiliza…” - „cu ajutorul…” - „pornind de la…” - „pe baza…” etc. 3. CRITERIUL DE PERFORMANŢĂ – descrierea nivelului de realizare a performanţei, necesar pentru ca să fie acceptat comportamentul dobândit (criteriul de reuşită/de evaluare); indică performanţa-standard de obţinut.
  2. 2. - 2 - OPERAŢIONALIZAREA OBIECTIVELOR Condiţii de realizare Comportament aşteptat Criteriul de performanţă Obiective operaţionale – verbele categoriilor taxonomice (Bloom) Nivelul Infinitivul Complementul direct 1. Cunoaşterea 1.1.1 Cunoaşterea terminologiei a defini, a distinge, a identifica, a aminti, a recunoaşte 1.1.2 Cunoaşterea faptelor particulare a aminti, a recunoaşte, a dobândi, a identifica vocabular, termeni, terminologie, semnificaţie(ii), definiţie, referenţi, elemente, fapte, informaţii faptice, surse, nume, date, evenimente, persoane, locuri, perioade de timp, proprietăţi, exemple, fenomene 1.2 Cunoaşterea mijloacelor care permit utilizarea datelor particulare 1.2.1 Cunoaşterea convenţiilor a aminti, a identifica, a recunoaşte, a dobândi 1.2.2 Cunoaşterea tendinţelor şi secvenţelor a aminti, a recunoaşte, a dobândi a identifica formă(e), convenţii, uzanţe, utilizări, reguli, modalităţi, mijloace, simboluri, reprezentări, stil(uri), format(e), acţiune(i), proces, mişcare(ări), continuitate, dezvoltare(ări), tendinţă, secvenţă(e), cauze, relaţie(ii), forţe, influenţe 1.2.3 Cunoaşterea clasificărilor şi datelor a aminti, a recunoaşte, a dobândi a identifica 1.2.4 Cunoaşterea criteriilor a aminti, a recunoaşte, a dobândi a identifica arie(ii), tip(uri), caracteristică(i), clasă(e), ansamblu(ri), diviziune(i), aranjare(ări), clasificare(ări), categorii, criterii, baze, elemente 1.2.5 Cunoaşterea metodelor a aminti, a recunoaşte, a dobândi a identifica metode, tehnici, abordări, utilizări, procedee, tratamente 1.3 Cunoaşterea reprezentărilor abstracte a aminti, a recunoaşte, a dobândi a identifica 1.3.1 Cunoaşterea principiilor şi legilor principiu(ii), lege(i), propoziţie(ii), 1.3.2 Cunoaşterea teoriilor a aminti, a recunoaşte, a dobândi a identifica teorii, baze, interrelaţii structură(i), organizare(ări), formulare(ări)
  3. 3. - 3 - Nivelul Infinitivul Complementul direct 2. Comprehensiunea 2.1 Transpunere a traduce, a transforma, a exprima prin propriile cuvinte, a ilustra, a pregăti, a citi, a reprezenta, a schimba, a scrie din nou, a redefini semnificaţie(ii), exemplu(e), definiţii, abstracţii, reprezentări, cuvinte, fraze 2.2 Interpretare a interpreta, a reorganiza, a rearanja, a diferenţia, a distinge, a face, a stabili, a explica, a demonstra pertinenţă, relaţii, fapte esenţiale, aspecte, punct(e) de vedere nou(i), caracterizări, concluzii, metode, teorii, abstracţii 2.3 Extrapolare a estima, a induce, a conchide, a prevedea, a diferenţia, a determina, a extinde, a interpola, a extrapola, a completa, a stabili consecinţe, implicaţii, concluzii, factori, ramificaţii, semnificaţii, efecte, probabilităţi 3. Aplicare a aplica, a generaliza, a stabili legături, a alege, a dezvolta, a organiza, a utiliza, a se servi de, a transfera, a restructura, a clasifica principii, legi, concluzii, efecte, metoda teorii, abstracţii situaţii, generalizări, procese, fenomene, procedee 4. Analiza 4.1 Căutarea elementelor a distinge, a detecta, a identifica, a clasifica, a discrimina, a recunoaşte, a categorisi, a deduce elemente, ipoteză(e), concluzii, supoziţii, enunţuri (de fapte), enunţuri (de intenţii), argumente, particularităţi 4.2 Căutarea relaţiilor a analiza, a contrasta, a compara, a distinge, a deduce relaţii, interrelaţii, pertinenţă, temă, evidenţă, argumente, cauză(e), efect(e), consistenţă(e), părţi, idei, căi indirecte 4.3 Căutarea principiilor de organizare a analiza, a distinge, a detecta, a deduce forma(e), patern(uri), scop(uri), punct(e) de vedere, tehnici, mijloc indirect, structură(i), temă(e), aranjament(e), organizare 5. Sinteza 5.1 Crearea unei opere personale a scrie, a povesti, a relata, a produce, a constitui, a transmite, a crea, a modifica, a documenta structură(i), model(e), produs(e), performanţă(e), lucrare(ări), comunicări, efort(uri), fapte specifice, compunere(i)
  4. 4. - 4 - Nivelul Infinitivul Complementul direct 5.2 Elaborarea unui plan de acţiune a propune, a planifica, a produce, a proiecta, a modifica, a specifica plan(uri), obiective, specificare(ări), fapte schematice, operaţii, modalitate(ăţi), soluţie(i), mijloace 5.3 Derivarea unor relaţii abstracte a produce, a deriva, a dezvolta, a combina, a organiza, a sintetiza, a clasifica, a deduce, a formula, a modifica fenomene, taxonomii, concept(e), schemă(e), teorii, relaţii, abstracţii, generalizări, ipoteză(e), percepţii, modalităţi, descoperire 6. Evaluare 6.1 Critică internă a judeca, a argumenta, a valida, a evalua, a decide exactitate(ăţi), pertinenţă(e), erori, veracitate, lacune, sofisme, precizie, grad de exactitate 6.2 Critică externă a judeca, a argumenta, a considera, a compara, a contrasta, a standardiza, a evalua eficienţă, scopuri, mijloace, economie(i), utilizate, alternative, planuri de acţiune, standarde, teorii, generalizări EXEMPLE Nivelul 1 - Cunoaşterea Să identifice 5 componente ale reactorului nuclear pe baza planşei prezentate. Să recunoască, într-un text dat, toate mărimile fizice şi unităţile lor de măsură, folosind modul de marcare indicat în fişa de lucru. Nivelul 2 – Comprehensiunea Să descrie reţeaua de monitorizare a calităţii aerului din regiunea Bucureşti – Ilfov, pe baza informaţiilor obţinute de pe site-ul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bucureşti, indicând corect toate tipurile de staţii şi principalii poluanţii monitorizaţi. Să reprezinte grafic procesele simple ale gazului ideal în cel puţin două dintre sistemele de coordonate (p, V), (p, T), (V, T), folosind legile acestor procese. Să explice corect cel puţin un fenomen mecanic din viaţa de zi cu zi pe baza principiilor mecanicii newtoniene. Să stabilească minim două consecinţe, pe termen mediu şi lung, ale poluării aerului atmosferic, pe baza proceselor în care sunt implicaţi principalii poluanţi ai atmosferei. Nivelul 3 - Aplicare Să organizeze conţinutul diapozitivelor prezentării PowerPoint a proiectului curent, respectând cel puţin cerinţele de nivel 2 precizate în grila de criterii pentru evaluarea prezentării de grup, pusă la dispoziţia elevilor.
  5. 5. - 5 - Să clasifice motoarele termice după cel puţin două criterii folosind materialele de documentare furnizate în cadrul lecţiei. Să generalizeze corect teorema de variaţie a impulsul, pentru N puncte materiale, pornind de la cazurile particulare studiate. Nivelul 4 - Analiza Să deducă corect cele două formule ale lentilelor subţiri pornind de la formulele dioptrului sferic. Să compare oscilaţia unui pendul elastic într-un mediu lipsit de vâscozitate cu cea manifestată într-un mediu vâscos, indicând min. 1 diferenţă între cele două comportări, stabilită prin utilizarea unui soft de simulare. Să analizeze datele înregistrate la staţiile automate de monitorizare a calităţii aerului, pe care le extrage din rapoartele publicate pe site-ul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, indicând condiţiile atmosferice care favorizează creşterea concentraţiei de ozon. Nivelul 5 - Sinteza Să scrie un eseu de tip obiectiv cu titlul “Aerul pe care îl respirăm”, argumentând ştiinţific ideile exprimate, formalate în urma documentării din surse valoroase, actualizate, şi prin corelarea informaţiilor obţinute în cadrul lecţiilor de fizică, chimie, biologie, etc. Să proiecteze un experiment de laborator pentru a verifica, cu precizie ridicată (eroare relativă sub 5%), legea lui Ohm pentru o porţiune de circuit, utilizând componente ale truselor de laborator. Să prelucreze optim datele experimentale colectate (tabelar şi grafic), apelând la soluţii computerizate. Să construiască un dispozitiv simplu, folosind componente ale truselor de laborator, pentru a ridica un corp dat la o înălţime precizată, cu un consum cât mai mic de energie (cel mult jumătate din cel realizat la ridicarea verticală, cu viteză constantă). Nivelul 6 - Evaluare Să argumenteze corect ştiinţific ipotezele formulate privind principalele cauze ale depăşii nivelului de alertă la NO2, în data de 11.03.2208, la staţia Drumul Taberei, pe baza rezultatelor obţinute prin prelucrarea datelor extrase de pe site-ul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bucureşti, precum şi a documentării realizate privind caracteristici ale zonei. Să verifice experimental cel puţin una dintre legile frecării la alunecare, folosind componente ale truselor de laborator. Să decidă asupra configurării unei achiziţii de date folosind informaţiile cu privire la indicatorii de performanţă ai plăcii de achiziţie incluse în sistemul de măsurare şi de caracteristici ale semnalului măsurat, configurare ce să permită colectarea de date experimentale cu precizie ridicată (eroare relativă de maxim 2%).

×