O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Óraterv
A pedagógus neve: Tóth Lászlóné
Műveltségi terület: Matematika.
Tantárgy:matematika.
Osztály:.hatodik
Az óra témáj...
I
d
ő
k
e
r
et
A tanulók tevékenysége A pedagógus tevékenysége Célok és
feladatok
Módszerek Tanulói
munafor
mák
Eszközök M...
10-
12
Közös nevezőjű törtek
összehasonlításáróltanult
szabályok felidézése
Szemléltetés, kérdezés, ellenőrzés, közös neve...
33.-
40.
Törtek közös nevezőre hozása, az
összeadásokelvégzése,
szemléltetés, ellenőrzés, segítséget
igénylő tanulóknak ma...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Óraterv: műveletek, oszthatóság 1.óra - törtekről tanultak ismétlése.

12.852 visualizações

Publicada em

OFI Kisérleti Matematika 6. osztály

Publicada em: Educação
  • Entre para ver os comentários

Óraterv: műveletek, oszthatóság 1.óra - törtekről tanultak ismétlése.

  1. 1. Óraterv A pedagógus neve: Tóth Lászlóné Műveltségi terület: Matematika. Tantárgy:matematika. Osztály:.hatodik Az óra témája: .Törtekről tanultak ismétlése Az óra cél- és feladatrendszere: a fejlesztendő attitűd, készségek, képességek, a tanítandó ismeretek (fogalmak, szabályok stb.) és az elérendő fejlesztési szint, tudásszint megnevezése: Ötödik osztályban a törtekről tanult ismeretek felidézése, hiánypótlás, a tanult szabályok újra értelmezése, alkalmazása egyszerű feladatokban, Tudjanak törtszámokat hallás után leírni, kiolvasni, bővíteni, egyszerűsíteni,, összehasonkítani, különböző nevezőjű törteket közös nevezőre hozni, egyszerű esetekben összeadni, kivonni, egynél nagyobb törtszámokat vegyes számmá alakítani Az óra didaktikai feladatai: .ismétlés, gyakorlás, alkalmazás, szabálykövetés, Az új ismeretek elsajátításához szükséges előzetes ismeretek felidézése Tantárgyi kapcsolatok: Felhasznált források (tankönyv, munkafüzet, feladat- és szöveggyűjtemény, digitális tananyag, online források, szakirodalom stb.): OFI Kisér le t i tankönyv: Matemat i ka 6.o, SmartNotebook fájl; https://drive.google.com/file/d/0B4kZrJ-oAixhR3Z4cGsyMEdTUjQ/view?usp=sharing ( az órán megoldott feladatok megoldása interaktív módon megjelenik a táblán) ............................................................................. Dátum: Erdőbénye, 2015.
  2. 2. I d ő k e r et A tanulók tevékenysége A pedagógus tevékenysége Célok és feladatok Módszerek Tanulói munafor mák Eszközök Megjegyzések, tábla képe, 2 perc Jelentés, Bevezető beszélgetés, Tanulópárok egymás munkájának segítésére, Füzetvezetés Az óra címe, dátum, SmartNotebook fájl betöltése, tanulópárok kialakítása A figyelem felkeltése, a tanulók informálása a tanulási célokról, igényes és rendezett füzetvezetés beszélgetés egyéni füzet, interaktív tábla, 3-6. Fogalmak felidézése, referálás, a táblai feladat rögzítése a füzetben. Tört részeinek értelmezése, az 1 egész kifejezése tört részekkel, szemléltetés, kérdezés, Az új ismeretek elsajátításához szükséges előzetes ismeretek felidézése számláló, nevező fogalma, az elnevezések pontos használata, együttműködés tanári dominanciájú reproduktív beszélgetés, frontális füzet, interaktív tábla, Smart 2- 3. dia 5-6. Törtek és elnevezésük lejegyzése, a párok egymás munkáját ellenőrzik, Szemléltetés, füzetvezetés ellenőrzése, megoldás ellenőrzése, jutalmazás kérdezés páros 4. dia 7- 10. Egyszerűsítés és bővítés fogalmának felidézése, szabályok lejegyzése, kapcsolódó feladatban a szabály alkalmazása, Szemléltetés, kérdezés, segítség a tanulóknak, jutalmazás előzetes ismeretek felidézése, szabályok alkalmazása, értelmező magyarázat frontalis, páros, 5-6. dia
  3. 3. 10- 12 Közös nevezőjű törtek összehasonlításáróltanult szabályok felidézése Szemléltetés, kérdezés, ellenőrzés, közös nevezőjű és azonos számlálójú törtek összehasonlítása szémlétetés, közlés, egyéni 7. dia 13- 15 Szövegrészekből szabály alkotás, a táblánál és lejegyzése a füzetbe. Szemléltetés, a táblai munka írányítása,jutalmazás rész-egész összefüggésének gyakorltatása személtetés páros 8. dia 16- 19. Törtszámok növekvő sorba rendezése a táblánál és lejegyzése a füzetbe szemléltetés, a táblai munka írányítása,jutalmazás szabálykövetés, alkalmazás páros 9. dia 20.- 23 Vegyes számok felírása, magyarázat megfigyelésre, megértése, a példa lejegyzése, személtetés, magyarázat, A vegyes számok felírása tort alakból és a visszaírása tört számmá szemléltetés, magyarázat frontalis, egyéni 10-11.dia 24- 30. Számegyenes elkészítése a füzetben, a számok ábrázolása a táblánál és lejegyzése a füzetbe Szemléltetés, füzetvezetés ellenőrzése,segítség nyújtás, Törtek ábrázolása a számegyenesen szemléltetés, magyarázat egyéni 12.dia 31- 32 A szabály felidézése, a példa megfigyelése Szemléltetés, magyarázat, Közös nevezőre hozás algorítmusa, kérdezés, magyarázat, kifejtés frontális 13.dia
  4. 4. 33.- 40. Törtek közös nevezőre hozása, az összeadásokelvégzése, szemléltetés, ellenőrzés, segítséget igénylő tanulóknak magyarázat, ellenőrzés, jutalmazás, szabálykövetés, alkalmazás páros 14. dia 41- 45. Önértékelés, Házi feladat feljegyzése Önértékelő lapok kiosztása, összegyűjtése, Órai munka értékelése,Házi feladat kijelölése beszélgetés, egyéni Omline gyakorlási lehetőség: http://Learni ngApps.org/v iew1564188 TK. 11. oldal A királykisasszonyhét próbája A melléklet:  SmartNotebook fájl; https://drive.google.com/file/d/0B4kZrJ-oAixhR3Z4cGsyMEdTUjQ/view?usp=sharing  a kivetítendő diák képe; https://drive.google.com/file/d/0B4kZrJ-oAixhenVyQ2V1dEtaSmc/view?usp=sharing

×