Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Destaque(20)

Anúncio

Isala huisarts symposium '22: De patiënten reis zorgpad coronairlijden (Aline Tegelaar) (2/4)

 1. Isala Patiënten reis zorgpad coronairlijden 1 Aline Tegelaar – Kuiper (Research) laborant nucleaire geneeskunde
 2. Isala Disclosures pagina 2 Geen
 3. Isala Patiënten reis pagina 3
 4. Isala Proces aderverkalking pagina 4 Calcium vorming neemt toe
 5. Isala Locaties pagina 5 Calciumscore Calciumscore & CTA-coronairen
 6. Isala Scanners pagina 6 Zwolle Meppel
 7. Isala Vragenlijst pagina 7
 8. Isala 8 Calciumscore - Acquisitie  Blanco scan (snel ± 5min)  ECG-getriggerd (prospectief)  Geen contrast (veilig)  Ademcommando (10-15sec)  HF <80 en regelmatig  Metoprolol indien nodig
 9. Isala 9 Calciumscore scan
 10. Isala Calciumscore scan pagina 10
 11. Isala Agatston score CT = grijswaarden - Hounsfieldunits (HU) Boven de 130HU een score  130-199HU score 1  200-299HU score 2  300-399HU score 3  >400 score 4 Oppervlakte in mm² gemeten Score*oppervlakte= Agatston score Laesie van 4mm² en een HU van 330 heeft een score van 12.
 12. Isala Kwantificatie calciumscore pagina 12 Calcium 0 Calcium >1000
 13. Isala
 14. Isala CT coronairen geschikt voor uitsluiten vernauwingen • Bij normale scan heeft 99% geen vernauwing • Lage hartslag noodzakelijk • Contrast gebruik pagina 14 <45 jaar Calciumscore
 15. Isala Voorbereiding voor CTA-coronairen Thuisvoorbereiding (op basis van ritmestrook bij calciumscore) Vanaf 2 dagen voor het onderzoek pagina 15 Uur voor de scan  Nierfunctie  Contrastformulier  Allergie jodiumhoudend contrastmiddel  Bètablokker indien nodig  Infuus  Evt diazepam
 16. Isala Patiënt positioneren en instrueren pagina 16  Armen boven het hoofd  Nitro  4 ECG-plakkers  Ademcommando & contrast  Controle infuuus
 17. Isala Scannen Scout PA & LAT 17
 18. Isala Resultaat 18
 19. Isala Processing  Vaten intekenen  Benoemen  Tracen  Beoordelen 19 Patiënt moet na de scan nog 15min wachten
 20. Isala Stepartefact Blooming artefact Bewegingsartefact Beeldkwaliteit 20
 21. Isala 21 Nevenbevindingen
 22. Isala Take home message pagina 22 Overweeg specifieke aanvraag voor Meppel bij:  Hoge hartfrequentie en liever geen medicatie  Onregelmatige hartfrequentie  Moeite met ademcommando CT calciumscore  zowel in Zwolle als in Meppel  GEEN contrast  5 minuten  HF <80 CTA coronairen  alleen in Meppel  WEL contrast  10 minuten  + voorbereidingstijd  15min wachten na scan  HF <70  Vaker voorbereiding met medicatie nodig
 23. Isala Dank voor uw aandacht a.g.tegelaar@isala.nl

Notas do Editor

 1. Introductie Tonke-stijl bedenken  Jullie weten straks…. Welke diagnostiek we uitvoerden op de afdeling nucleaire geneeskunde bij patiënten met klachten van pijn op de borst Hoe we in Isala data verzamelen en gebruiken Hoe ons nieuwe Zorgpad coronairlijden eruit ziet: Calciumscore CTA-coronairen
 2. De calciumscore neemt toe naarmate je ouder wordt en heeft een voorspellende waarde voor het optreden van coronairlijden. Kalk is in een vroeg stadium te zien en kan daarmee al gedetecteerd worden voordat een patiënt klachten krijgt. Op dat moment kan er dan al preventief een behandeling met bijvoorbeeld medicatie gestart worden.
 3. Via e-mail of op papier. Wordt gecheckt door laborant.
 4. Metaal uit scangebied Ademcommando 10-15sec Pacemaker bemoeilijkt de beoordeling wel wat, maar is geen contra indicatie Blanco voorgeschiedenis! ECG-strookje wordt ingescand en op basis daarvan evt thuisvoorbereiding voorgeschreven
 5. Calciumscore …. De laborant noteert de hartfrequentie tijdens de scan en eventuele bijzonderheden in het hartritme of de conditie van de patiënt. Deze aanvullende informatie kan de NG’ er meenemen in zijn of haar keuze voor het vervolgonderzoek en of de beoordeling of hier nog extra voorbereiding voor nodig is. Zoals bijvoorbeeld de thuisvoorbereiding met metoprolol. Hiervoor wordt dan een recept aangemaakt en meegestuurd als de patiënt wordt opgeroepen voor een CTA-coronairen. Vervolg in de vorm van CTA binnen twee weken!
 6. Hier een overzicht van de mate van kalk…. 25% van de patiënten in Isala die voor een calciumscore komt heeft een score van 0. Dat betekent dat de kans op coronairlijden klein is en de patiënt in principe ‘terug kan naar de huisarts’ Bij een milde of matige aanwezigheid van kalk wordt er een CTA-coronairen gemaakt. (en bij uitgebreid… en veel? ) Bij een hogere calciumscore neemt ook de kans op een event toe.
 7. Bij patiënten jonger dan 45 jaar is de kans op kalk in de coronairen klein. Om die reden wordt bij deze categorie patiënten direct een CTA-coronairen gemaakt.
 8. Thuisvoorbereiding kan op basis van HF bij calciumscore Contra-indicaties Contrastallergie Nierfunctie Onregelmatige HF Claustrofobie Taalbarriëre Ademcommando niet op kunnen volgen Ernstig overgewicht Calciumscore >300
 9. ECG Armen boven het hoofd Ademdelay bepalen Nitrospray
 10. Aanvullen Benoemen Tracen Beoordelen Plaatjes maken
 11. Voor de kwaliteit van de CTA zijn we van veel factoren afhankelijk: Contrast; timing/hoeveelheid Beweging: HF & ademhaling Ruis: omvang patiënt Metaal: PM / Stents Blooming; overschatting van stenose
 12. Longen en mediastinum van het gescande gebied worden ook gecontroleerd op nevenbevindingen
Anúncio