O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Die DISC Persoonlike Gedragstyl Model

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Gestor de proyectos docent tic
Gestor de proyectos docent tic
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 47 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Mais recentes (20)

Anúncio

Die DISC Persoonlike Gedragstyl Model

 1. 1. D I S C<br />Die <br />Universele<br />Gedragstaal<br />
 2. 2. D I S C<br />is nie<br />
 3. 3. D I S C<br />is nie<br />intelligensie<br />
 4. 4. D I S C<br />is nie<br />waardes<br />
 5. 5. D I S C<br />is nie<br />vaardighede<br />
 6. 6. D I S C<br />is nie<br />persoonlikheid<br />
 7. 7. D I S C<br />is<br />waarneembare<br />gedrag<br />
 8. 8. D I S C<br />HOE mense<br />optree en <br />kommunikeer<br />
 9. 9. D I S C<br />UNIVERSEEL:<br />ouderdom<br />en geslag<br />
 10. 10. D I S C<br />UNIVERSEEL:<br />taal en <br />kultuur<br />
 11. 11. D I S C<br />UNIVERSEEL:<br />land van <br />herkoms<br />
 12. 12. D I S C<br />UNIVERSEEL:<br />industrie en <br />organisasie<br />
 13. 13. D I S C<br />UNIVERSEEL:<br />posisie<br />
 14. 14. D I S C<br />spoed<br />prioriteite<br />
 15. 15. D I S C<br />TAAK<br />spoed<br />INISIEER<br />prioriteite<br />REAGEER<br />MENS<br />
 16. 16. D I S C<br />TAAK<br />D<br />spoed<br />INISIEER<br />prioriteite<br />REAGEER<br />MENS<br />
 17. 17. D I S C<br />Dominansie<br />D<br />probleme en <br />uitdagings<br />
 18. 18. D I S C<br />Dominansie<br />D<br />beslis en <br />onafhanklik<br />
 19. 19. D I S C<br />Dominansie<br />D<br />bekwaam<br />en prakties<br />
 20. 20. D I S C<br />Dominansie<br />D<br />gedetermineerd<br />
 21. 21. D I S C<br />TAAK<br />spoed<br />INISIEER<br />prioriteite<br />REAGEER<br />I<br />MENS<br />
 22. 22. D I S C<br />Invloed<br />I<br />mense en <br />kontakte<br />
 23. 23. D I S C<br />Invloed<br />I<br />stimulerend en<br />dramaties<br />
 24. 24. D I S C<br />Invloed<br />I<br />sosiaal en<br />aangenaam<br />
 25. 25. D I S C<br />TAAK<br />spoed<br />INISIEER<br />prioriteite<br />REAGEER<br />S<br />MENS<br />
 26. 26. D I S C<br />Stabiliteit<br />S<br />spoed en<br />konsekwentheid<br />
 27. 27. D I S C<br />Stabiliteit<br />S<br />ondersteunend<br />en gewillig<br />
 28. 28. D I S C<br />Stabiliteit<br />S<br />betroubaar<br />en staatmaker<br />
 29. 29. D I S C<br />Stabiliteit<br />S<br />toegeneë<br />
 30. 30. D I S C<br />TAAK<br />C<br />spoed<br />INISIEER<br />prioriteite<br />REAGEER<br />MENS<br />
 31. 31. D I S C<br />Konsensieus<br />C<br />prosedures en <br />beperkings<br />
 32. 32. D I S C<br />Konsensieus<br />C<br />deeglik en <br />volhardend<br />
 33. 33. D I S C<br />Konsensieus<br />C<br />ordelik en <br />ernstig<br />
 34. 34. D I S C<br />Konsensieus<br />C<br />ywerigen <br />analities<br />
 35. 35. D I S C<br />GEBRUIKE:<br />leierskap-<br />ontwikkeling<br />
 36. 36. D I S C<br />GEBRUIKE:<br />kommunikasie<br />opleiding<br />
 37. 37. D I S C<br />GEBRUIKE:<br />spanbou<br />
 38. 38. D I S C<br />GEBRUIKE:<br />huweliksbou<br />
 39. 39. D I S C<br />GEBRUIKE:<br />verkope<br />strategie<br />
 40. 40. D I S C<br />GEBRUIKE:<br />afrigting<br />
 41. 41. D I S C<br />GEBRUIKE:<br />kliëntedienste<br />
 42. 42. D I S C<br />GEBRUIKE:<br />werwing en <br />seleksie<br />
 43. 43. D I S C<br />GEBRUIKE:<br />bestuur<br />
 44. 44. D I S C<br />3 Stappe:<br />Verstaan<br />jouself<br />
 45. 45. D I S C<br />3 Stappe:<br />2.Waardeer <br />ander<br />
 46. 46. D I S C<br />3 Stappe:<br />3.Aanpas<br />
 47. 47. D I S C<br />www.DVDVDVJ.co.za<br />

Notas do Editor

 • Hierdie video verduidelik DISC – die universelegedragstaalkortliks.
 • Vooronsverduidelikwat DISC is, komonsverstaanwat DISC nie is nie.
 • Dit is nieintelligensie, waardes, vaardighede of persoonlikheidnie.
 • Dit is nieintelligensie, waardes, vaardighede of persoonlikheidnie.
 • Dit is nieintelligensie, waardes, vaardighede of persoonlikheidnie.
 • Dit is nieintelligensie, waardes, vaardighede of persoonlikheidnie.
 • DISC gaanalleenoorwaarneembaregedrag.
 • Ditgaanoor hoe menseoptree en kommunikeer.
 • DISC word ‘n universeletaalgenoem want ditwerkwêreldwyddieselfdet.s.v. ouderdom, geslag, taal, kultuur, land, industrie, organisasie, posisie…
 • DISC word ‘n universeletaalgenoem want ditwerkwêreldwyddieselfdet.s.v. ouderdom, geslag, taal, kultuur, land, industrie, organisasie, posisie…
 • DISC word ‘n universeletaalgenoem want ditwerkwêreldwyddieselfdet.s.v. ouderdom, geslag, taal, kultuur, land, industrie, organisasie, posisie…
 • DISC word ‘n universeletaalgenoem want ditwerkwêreldwyddieselfdet.s.v. ouderdom, geslag, taal, kultuur, land, industrie, organisasie, posisie…
 • DISC word ‘n universeletaalgenoem want ditwerkwêreldwyddieselfdet.s.v. ouderdom, geslag, taal, kultuur, land, industrie, organisasie, posisie…
 • Komonskyknoukortliksna die DISC-model.Dit is gebaseer op twee kruisendeasse.Die horisontale as dui op die spoedwaarmee dinge gedoen word en die vertikale as dui op die prioriteit.
 • Met mensewatinisieer is aan die regterkant en mensewatreageer is aan die linkerkant.Mensewatmeertaakgerig is aan die bokant en mensewatmeermensgerig is aan die onderkant.
 • Dit is die basieseraamwerk. Komonskyknouna die 4 dimensies in meer detail.Regsbo is D.
 • Die D staanvirDominansie. Ditgaanoor hoe jyprobleme en uitdagingshanteer.
 • Mensegebruikwoordesoos: beslis, onafhanklik, bekwaam, prakties, gedetermineerdommensewathoog D meet meetebeskryf.
 • Mensegebruikwoordesoos: beslis, onafhanklik, bekwaam, prakties, gedetermineerdommensewathoog D meet meetebeskryf.
 • Mensegebruikwoordesoos: beslis, onafhanklik, bekwaam, prakties, gedetermineerdommensewathoog D meet meetebeskryf.
 • Regsonder is I.
 • Die I staanvirInvloed. Ditgaanoor hoe jymense en kontaktehanteer.
 • Mensegebruikwoordesoos: stimulerend, dramaties, sosiaal, aangenaamommensewathoog I meet meetebeskryf.
 • Mensegebruikwoordesoos: stimulerend, dramaties, sosiaal, aangenaam, entoesiastiesommensewathoog I meet meetebeskryf.
 • Links onder is C.
 • Die S staanvirStabiliteit. Ditgaanoor hoe jyspoed en konsekwentheidhanteer.
 • Mensegebruikwoordesoos: ondersteunend, gewillig, betroubaar, staatmaker, toegeneëommensewathoog S meet meetebeskryf.
 • Mensegebruikwoordesoos: ondersteunend, gewillig, betroubaar, staatmakerommensewathoog S meet meetebeskryf.
 • Mensegebruikwoordesoos: ondersteunend, gewillig, betroubaar, staatmaker, toegeneëommensewathoog S meet meetebeskryf.
 • Links bo is C.
 • Die C staanvirKonsensieus. Ditgaanoor hoe jyprosedures en beperkingshanteer.
 • Mensegebruikwoordesoos: deeglik, volhardend, ordelik, ernstig, ywerig, analitiesommensewathoog C meet meetebeskryf.
 • Mensegebruikwoordesoos: deeglik, volhardend, ordelik, ernstig, ywerig, analitiesommensewathoog C meet meetebeskryf.
 • Mensegebruikwoordesoos: deeglik, volhardend, ordelik, ernstig, ywerig, analitiesommensewathoog C meet meetebeskryf.
 • DISC word wêreldwydgebruikvir: leierskapontwikkeling, kommunikasieopleiding, spanbou, huweliksbou, effektieweverkope, afrigting, kliëntedienste, werwing en seleksie en bestuur.
 • DISC word wêreldwydgebruikvir: leierskapontwikkeling, kommunikasieopleiding, spanbou, huweliksbou, effektieweverkope, afrigting, kliëntedienste, werwing en seleksie en bestuur.
 • DISC word wêreldwydgebruikvir: leierskapontwikkeling, kommunikasieopleiding, spanbou, huweliksbou, effektieweverkope, afrigting, kliëntedienste, werwing en seleksie en bestuur.
 • DISC word wêreldwydgebruikvir: leierskapontwikkeling, kommunikasieopleiding, spanbou, huweliksbou, effektieweverkope, afrigting, kliëntedienste, werwing en seleksie en bestuur.
 • DISC word wêreldwydgebruikvir: leierskapontwikkeling, kommunikasieopleiding, spanbou, huweliksbou, effektieweverkope, afrigting, kliëntedienste, werwing en seleksie en bestuur.
 • DISC word wêreldwydgebruikvir: leierskapontwikkeling, kommunikasieopleiding, spanbou, huweliksbou, effektieweverkope, afrigting, kliëntedienste, werwing en seleksie en bestuur.
 • DISC word wêreldwydgebruikvir: leierskapontwikkeling, kommunikasieopleiding, spanbou, huweliksbou, effektieweverkope, afrigting, kliëntedienste, werwing en seleksie en bestuur.
 • DISC word wêreldwydgebruikvir: leierskapontwikkeling, kommunikasieopleiding, spanbou, huweliksbou, effektieweverkope, afrigting, kliëntedienste, werwing en seleksie en bestuur.
 • DISC word wêreldwydgebruikvir: leierskapontwikkeling, kommunikasieopleiding, spanbou, huweliksbou, effektieweverkope, afrigting, kliëntedienste, werwing en seleksie en bestuur.
 • DISC word in 3 maklikestappetoegepas.Stap 1: Verstaanjouselfdeurjoueiegedragstylteweet.
 • Stap 2: Waardeerander se gedragstyl.
 • Stap 3: Hoe omjoueiegedragstylaante pas ommeereffektieftekommunikeer.
 • Om joueiegedragstylteweetkontak DVDVDVJ.co.za gerusom ‘n seminaarvirjougroep, kerk, organisasietereël.

×