Xhamite dhe kishat

Xhamia e plumbit ne Shkoder

XHAMITE DHE KISHAT
C’JANE XHAMITE?




Xhamite si ndertim kulti jane
ndertesa te shenjta dhe
karakteristike te besimtareve
muslimane te destinuara per
ushtrimin e besimit islam.
Nder elementet perberese te tyre
permendim oborrin e rrethuar me
parmake dhe ne mes te tij nje
pus dhe ne nje skaj currilat e ujit
per te marre abdes.Ne
brendesi,ne nje vend gjendet
Kurani ,dyshemeja eshte e
shtruara me qilime te
zbukuruara.Gjithashtu ka edhe
nje llozhe per myzeinin,si dhe
nga jashte spikat minareja e
lashte e saj.Neper mure ka te
vendosura
XHAMITE QE JANE SHPALLUR MONUMENT
KULTURE















Xhamia e Rusanit-Delvine
Xhamia e Delvines
Xhamia‟‟Mbret‟‟-Berat
Xhamia e „‟Plumbit‟‟-Berat
Xhamia e „‟Beqareve‟‟-Berat
Xhamia e‟‟Kuqe‟‟-Berat
Xhamia e „‟Et‟hem Beut‟‟-Tirane
Xhamia e „‟Plumbit‟‟Shkoder
Xhamia e „‟Mirahorit‟‟-Korce
Xhamia Elbasanit
Xhamia e Durresit
Xhamia e Kavajes
C’JANE KISHAT?




Kisha eshte nje ndertese e
shenjte e besimtareve kristiane
ne te cilat zhvillohen sherbesat
ndaj Zotit.Ndryshe kishat
quhen edhe „‟shtepia e Zotit‟‟
ne toke .
Nder kishat me te njohura me
statusin e „‟monumentit te
kultures‟‟ permendim kishen e
Shen Merise-Apoloni, te Shen
Marise-ne Lanove e Kryqit, te
Shen Marise-Peshkopi, te
Shen Kollit-Mesopotam, te
Shen Kollit-Mesopstam,te
Shen Kurjanit,te Shen Kollit te
Perendise-Berat,re Shen
KISHAT QE JANE SHPALLUR MONUMENT
KULTURE















Kisha e Shen Merise – Apoloni
Kisha e Shen Merise – Peshkopi
Kisha e Shen Kollit-Mesopotam
Kisha e Shen Kollit te Perendise-Berat
Kisha e Shen Triadhes-Berat
Kisha e Shen Mehillit-Berat
Kisha e Shen Vllahernes-Berat
Kisha e Shen Ndout-Kepi I Rodonit
Kisha e Shirgjit- Shkoder
Kisha e shpetimtarit –Rubik
Kisha Fjetja e Shen Merise ne Labove te KryqitGjirokaster
MARREDHENIET MIDIS ISLAMIT DHE
KRISHTERIMIT NE HISTORI.


Marrëdhëniet midis Islamit dhe Krishtërimit fillojnë që në kohën e
Profetit Muhamed (a.s.) me emigrimin e myslimanëve në Abisini
tek mbreti kristian Nexhashi, vazhdojnë me Kartën e Medinës,
pastaj e pasojnë marrëdhëniet e kalifëve, etj. Në kohën e Kalifit
Umer, kur u mor qyteti Humus me aprovimin e vendasve, një e
katërta e kishës përdoret si xhami për t‟u falur myslimanët.
Kështu nga e njëjta derë hynin të krishterët dhe myslimanët.
Kurse në Andaluzi kisha e San Vicentit me një marrëveshje
dypalëshe, përdorej gjysma si kishë dhe gjysma si xhami. Kurse
në Stamboll shohim se në një oborr gjendet kisha, xhamia dhe
sinagoga. Kur shkoi kalifi Umer në Damask së bashku me Aliun
(kalifi i katërt), mori një ftesë nga të krishterët për drekë dhe pasi i
pyeti se ku është shtruar sofra dhe mori përgjigjen “në kishë”, ai
iu drejtua Aliut që të merrtë myslimanët e tjerë dhe të shkonin të
merrnin pjesë në tryezën e përbashkët.


Ndikimi më i rëndësishëm i mendimit
evropian në botën myslimane, daton në
fillimin e shekullit të XIX, ndërsa qytetërimi
Islam e kishte dhënë ndikimin e tij të thellë në
kulturën evropiane të krishterë – rrugës së
saj të gjatë drejt zhvillimit dhe teknologjisë –
gati një mijë vjet më parë dhe gjatë një
periudhe prej disa qindra vjetësh. Me fjalë të
tjera për më shumë se një mijë vjet kultura
evropiane nuk pati ndikim shumë të
ndjeshëm në botën myslimane, për më tepër
përfitoi nga “iluminizmi” i hershëm islam në të
gjitha fushat e kulturës dhe shkencës.
XHAMIA E PLUMBIT (SHKODER)


Xhamia e Plumbit është një monument
kulture i kategorisë së parë në Shkoder. Ndër
veprat e shumta të ndërtuara në Shkodër nga
trashëgimtarët e njëpasnjëshëm e sundimtarë
të mëdhenj siç ishin Bushatllinjtë, është dhe
Xhamia e Plumbit, e cila njeh si datë të lindjes
së vet, vitin 1773. Kjo vërtetohet edhe me
shqipërimin e shkrimit të gdhendur në pllakën
e vendosur mbi derën kryesore të kësaj
xhamie, ku thuhet:"Viti 1187 Hixhri është data
e ndërtimit të xhamisë së madhërishme prej
Mehmet Pashës, zot i bamirësive." Dhe më
poshtë: "Viti 1280 është data e riparimit të
xhamisë prej kujdestarit të saj Mahmut
Berberi". Respektivisht, këto dy data të
kalendarit islamik, përkojnë me vitet 1773 dhe
1863.
HISTORIA E XHAMISE SE PLUMBIT


Menjëherë pas shpërthimit të kufijve të qytetit të vjetër drejt asaj
zone ku sot shtrihet Shkodra, xhamia ra prè e individëve të
ndryshëm, të cilët, për arsye tregtie, hoqën shtresat e
konsiderueshme të plumbit nga kupolat e xhamisë. Megjithatë, viti
1913 gjeti Xhaminë e Plumbit me disa shtresa plumbi, por ushtria e
Vjenës e vazhdoi edhe më tej shkretimin e objektit, duke i hequr dhe
mbetjet e fundit. Është plotësisht e vërtetë se Xhamia e Plumbit
është "fundosë", veçse kjo "fundosje" - siç i thonë shkodranët - nuk
ka ardhur për arsye të zhytjes së ndërtesës në thellësi shkaktuar
nga paqëndrueshmëria e shtresave të dobëta me përbërje kryesisht
gëlqerore. E vërteta flet me gjuhë tjetër: Ajo fushë ku kalon Drini, në
kohën e ndërtimit të Xhamisë ishte shumë me e thellë nga ç'është
sot. Mjafton të thuhet se Xhamia e Plumbit kishte 8 "dhëmbë"
shkallë për të kuptuar se prurjet e Drinit në këtë fushë e kanë ngritur
nivelin e tokës, por jo se kanë ulur atë të xhamisë, minarja e së
cilës, pas riparimit të fundit rreth vitit 1920 nga Xhelal Pasha, nipi i
Vezirit Plak të Bushatllinjve të Shkiodrës, u shemb prej një rrufeje në
vitin 1967. Po në këtë vit, Xhamia e Plumbit u mbyll, por për çudi,
ajo është ndër të paktat xhami në krejt Shqipërinë që nuk u
shkatërrua nga ateizmi i çmendur komunist.


E tërë Shqipëria, por sidomos Shkodra, është
dëshmitare e shkatërrimit të mjaft objekteve të kultit
mysliman, mes të cilave, edhe ndërtime të
jashtëzakonshme, si Xhamia e Parrucës, e Kirasit, e
Selvisë, etj... Ndërsa po ndërtohej xhamia, vetë
Mehmet Pasha mori pjesë në punimet; ky gjest
shpjegohet me përkushtimin e tij fetar dhe me qëllimin
që me i tregue popullit se puna është e madhërishme,
aq më tepër në vepra publike. Në lidhje me
pjesmarrjen e Mehmet Pashës në këto punime ka një
anektodë: Një fshatar donte t'i paraqiste një ankesë
personale Pashës; mori vesh se ndodhej mes
punëtorëve, por nuk e dallonte, sepse ai ishte i veshur
thjeshtë. Rastisi që vetë personi ta pyeste vetë (vetë
Pashën) se ku gjendej Pasha dhe mori përgjigje që të
priste pak. Pas përfundimit të punës, {asha u vesh
zyrtarisht dhe i doli para hallexhiut që mbeti i prekur
nga thjeshtësia e tij. Pritet që xhamia të restauroet së
shpejti.
PROBLEMET E KESAJ XHAMIE?


Kjo xhami ka nje problem qe nuk
eshte se ndodh vetem nje here.
Kjo xhami eshte permbytur
shume Besimtarë që kryejnë ritet
fetare në këtë objekt, monument
kulture, kanë akuzuar shtetin,
institutin e monumenteve të
kulturës, por dhe drejtuesit e
strukturave të besimit islam në
Shqipëri për indiferencën ndaj
këtij objekti, i cili prej shumë
vitesh mbushet me ujë sa herë
ka reshje.
KISHA E SHEN MERISE-ELBASAN


Kisha e Shën Mërsië është
shpallur monument kulture në vitin
1963. Ajo gjendet në qytetin
e Elbasanit dhe shquhet për vlerat
e saj etnokulturore e arkitekturore
te rralla në rajon. E ndërtuar rreth
vitit 1830 nga komuniteti kristian,
mbi themelet e një kishe më të
vjetër, ajo zëvendësoi katedralen e
stilit roman, që mendohet te ketë
ekzistuar në vendin ku sot
ndodhet xhami Mbret në qendër te
lagjes "Kala" të qytetit.
HISTORIA E KISHES.






Historianet pohojnë se kisha ka një historik interesant te ndërtimit dhe
ekzistencës se saj. Sipas tyre, ne vitin 458, qyteti i Elbasanit, i
quajtur Skampini, u bë qendër peshkopate. Ne ketë kohe, këtu ka gatur një
katedrale ne qendër te lagjes Kala, si dhe një tjetër ne Jugperëndim te
Kalasë.
Ne arkivat e Vatikanit janë gjetur dy letra drejtuar Papës se Romes, ku flitet
për mikpritjen e banoreve te Skampinit për te dërguarit e Papës ne qytet.
"Po ashtu, ne vitin 519 është ndërtuar Bazilika e Tepes, si një kishe e
thjeshte, ku mungesa e luksit te kujton stilin ushtarak te kështjellës se
Skampinit. Por, ne shekullin V ajo pësoi ndryshime themelore".
Sipas te dhënave, dyshemeja e kishës, ku salla qendrore veçohet nga
absida, u shtrua me mozaikë te ndare ne katër panel me pllaka mermeri,
një ikonostas i gurte dhe pllaka te zbukuruara me motive kristiane. Ne krah
te saj, nga pjesa Veriore u shtua një kapele e vogël me dy vende varrimi,
mbi njërin prej te çileve u gjet pllaka me mbishkrimin latin te emrit Ika Abus
dhe ne varrin tjetër me emrin Stefan, qe është emri i peshkopit qe drejtonte
peshkopatën e Butrintit ne vitin 458. Pikërisht, ne gjurmët e kishave
paleokristiane, u ngrit kisha e Shën Marisë e kalasë, qe i përket një ndërtimi
relativisht te ri.
PROBLEMET E KISHES.




Me 11 nëntor te vitit 1819, kisha u dogj plotësisht, ndërsa punimet për
rikonstruksionin e saj, te cilat filluan ne vitin 1826, përfunduan ne 1833.
Persë i përket planimetrisë, vihen ne dukje disa veçori, ku me tipikja
është një salle qendrore, e mbuluar me kupole mbi tambur dhe kapele
qe mbështetet ne harqet e mureve anësore. Ne arkitekturën e veçante
te ristrukturimit te saj me blloqe guri te gdhendur, me trashësi 1.2 metra,
vihet re ndërtimi me rreze dhe kënd, me qellim qe t'i rezistoje çdo
fenomeni.
Çdo gjë ne ikonostas është tërheqëse, deri ne detajimet e përdorura, te
lyera me llak ngjyre floriri. Ikonostasi ka tërhequr vëmendjen e shume
vizitoreve, mes tyre dhe ambasadoreve te huaj te akredituar ne vend, te
çilet kane lëne kujtimet e tyre ne bllokun e kësaj kishe. Sipas burimeve
historike, djegia e pjesës se brendshme te kishës ne vitin 1819 thuhet se
shkaktoi një dhimbje te madhe tek banoret e qytetit te Elbasanit, jo
vetëm tek besimtaret ortodokse te tij, por dhe ata myslimane. Këta, me
një thirrje te përbashkët, mblodhën bizhuteri te vyera dhe para për
rindërtimin e pjesës se djegur.
1 de 14

Recomendados

Jeta e perditshme ne qytetet arberore ne mesjete.pptx por
Jeta e perditshme ne qytetet arberore ne mesjete.pptxJeta e perditshme ne qytetet arberore ne mesjete.pptx
Jeta e perditshme ne qytetet arberore ne mesjete.pptxAleksandrosHodo
1.5K visualizações10 slides
BESIMET FETARE NE SHQIPERI !!! por
BESIMET FETARE NE SHQIPERI !!!BESIMET FETARE NE SHQIPERI !!!
BESIMET FETARE NE SHQIPERI !!!#MesueseAurela Elezaj
22.5K visualizações37 slides
Veriu i shqiperise por
Veriu i shqiperiseVeriu i shqiperise
Veriu i shqiperise#MesueseAurela Elezaj
26.9K visualizações138 slides
Projekt gjeografie klasa 9 por
Projekt gjeografie klasa 9Projekt gjeografie klasa 9
Projekt gjeografie klasa 9S Gashi
22.9K visualizações50 slides
Ndikimi i kultures osmane ne Shqiperi por
Ndikimi i kultures osmane ne ShqiperiNdikimi i kultures osmane ne Shqiperi
Ndikimi i kultures osmane ne ShqiperiFlavioHabilaj
67K visualizações5 slides
Shqiperia ne OKB por
Shqiperia ne OKBShqiperia ne OKB
Shqiperia ne OKBDurim Krasniqi
10K visualizações13 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Bimet dhe rendesia e tyre por
Bimet dhe rendesia e tyreBimet dhe rendesia e tyre
Bimet dhe rendesia e tyrexhessiana
18.7K visualizações7 slides
Projekt Elbasani por
Projekt ElbasaniProjekt Elbasani
Projekt ElbasaniAnisa Kreka
6.7K visualizações29 slides
Qyteterimi ilir !!!! por
Qyteterimi ilir !!!!Qyteterimi ilir !!!!
Qyteterimi ilir !!!!#MesueseAurela Elezaj
30.9K visualizações4 slides
KALAJA E ELBASANIT... por
KALAJA E ELBASANIT...KALAJA E ELBASANIT...
KALAJA E ELBASANIT...#MesueseAurela Elezaj
8K visualizações8 slides
Tirana por
TiranaTirana
TiranaStiv Mello
11.3K visualizações19 slides
Durrësi por
DurrësiDurrësi
DurrësiKlarisa Klara
3.2K visualizações6 slides

Mais procurados(20)

Bimet dhe rendesia e tyre por xhessiana
Bimet dhe rendesia e tyreBimet dhe rendesia e tyre
Bimet dhe rendesia e tyre
xhessiana18.7K visualizações
Projekt Elbasani por Anisa Kreka
Projekt ElbasaniProjekt Elbasani
Projekt Elbasani
Anisa Kreka6.7K visualizações
Tirana por Stiv Mello
TiranaTirana
Tirana
Stiv Mello11.3K visualizações
Durrësi por Klarisa Klara
DurrësiDurrësi
Durrësi
Klarisa Klara3.2K visualizações
Ndikimi i kultures osmane ne kulturen shqiptare por Exhitah Vasija
Ndikimi i kultures osmane ne kulturen shqiptareNdikimi i kultures osmane ne kulturen shqiptare
Ndikimi i kultures osmane ne kulturen shqiptare
Exhitah Vasija94.7K visualizações
Yndyrat dhe sheqernat por Vilma Kafexhiu
Yndyrat dhe sheqernatYndyrat dhe sheqernat
Yndyrat dhe sheqernat
Vilma Kafexhiu31K visualizações
Histori 10 - vecorite e qyteterimeve te lashta por Eriona Mustafa
Histori 10 - vecorite e qyteterimeve te lashtaHistori 10 - vecorite e qyteterimeve te lashta
Histori 10 - vecorite e qyteterimeve te lashta
Eriona Mustafa50.8K visualizações
Fillimi i nje biznesi por adahajdarmataj
Fillimi i nje biznesi Fillimi i nje biznesi
Fillimi i nje biznesi
adahajdarmataj11.3K visualizações
Durresi por Kristina Xani
DurresiDurresi
Durresi
Kristina Xani9K visualizações
Shqipëria në Luftën e Parë Botërore por Shkollë
Shqipëria në Luftën e Parë BotëroreShqipëria në Luftën e Parë Botërore
Shqipëria në Luftën e Parë Botërore
Shkollë2.6K visualizações
Mjedisi por Megi Collaku
MjedisiMjedisi
Mjedisi
Megi Collaku171.3K visualizações
Projekt; Gjeometria ne programet shkollore e jeten e perditshme por sidorelahalilaj113
Projekt; Gjeometria ne programet shkollore e jeten e perditshmeProjekt; Gjeometria ne programet shkollore e jeten e perditshme
Projekt; Gjeometria ne programet shkollore e jeten e perditshme
sidorelahalilaj11353K visualizações
Lumi drin por Bleona Çoba
Lumi drinLumi drin
Lumi drin
Bleona Çoba7.3K visualizações
Pasurite natyrore ne shqiperi por Merkur Sinani
Pasurite natyrore ne shqiperiPasurite natyrore ne shqiperi
Pasurite natyrore ne shqiperi
Merkur Sinani73.3K visualizações
Pune me projekt statistika por Arnold Beqiri
Pune me projekt statistikaPune me projekt statistika
Pune me projekt statistika
Arnold Beqiri40.4K visualizações
Rajoni Jugor i Republikes se Shqiperis (Analiz) por Denisa Caushi
Rajoni Jugor i Republikes se Shqiperis (Analiz)Rajoni Jugor i Republikes se Shqiperis (Analiz)
Rajoni Jugor i Republikes se Shqiperis (Analiz)
Denisa Caushi7.7K visualizações
Rajoni perendimor i Shqiperise por inescela
Rajoni perendimor i ShqiperiseRajoni perendimor i Shqiperise
Rajoni perendimor i Shqiperise
inescela15.7K visualizações

Destaque

pershkrimi i vendit te origjines (elbasani) por
pershkrimi i vendit te origjines (elbasani)pershkrimi i vendit te origjines (elbasani)
pershkrimi i vendit te origjines (elbasani)Dajana Gjini
11.1K visualizações35 slides
Projekt Kruja por
Projekt KrujaProjekt Kruja
Projekt Krujaproudtobealbanian1
14.4K visualizações13 slides
Toleranca fetare por
Toleranca fetareToleranca fetare
Toleranca fetareAlgita
13.5K visualizações23 slides
Tourism in Albanian por
Tourism in AlbanianTourism in Albanian
Tourism in Albanianalban1shabani
9.9K visualizações16 slides
Projekt por
ProjektProjekt
Projektinisbiro
19.9K visualizações8 slides
Projekt ne matematike por
Projekt ne matematikeProjekt ne matematike
Projekt ne matematikeEranda Koçi
9.2K visualizações7 slides

Destaque(12)

pershkrimi i vendit te origjines (elbasani) por Dajana Gjini
pershkrimi i vendit te origjines (elbasani)pershkrimi i vendit te origjines (elbasani)
pershkrimi i vendit te origjines (elbasani)
Dajana Gjini11.1K visualizações
Projekt Kruja por proudtobealbanian1
Projekt KrujaProjekt Kruja
Projekt Kruja
proudtobealbanian114.4K visualizações
Toleranca fetare por Algita
Toleranca fetareToleranca fetare
Toleranca fetare
Algita13.5K visualizações
Tourism in Albanian por alban1shabani
Tourism in AlbanianTourism in Albanian
Tourism in Albanian
alban1shabani9.9K visualizações
Projekt por inisbiro
ProjektProjekt
Projekt
inisbiro19.9K visualizações
Projekt ne matematike por Eranda Koçi
Projekt ne matematikeProjekt ne matematike
Projekt ne matematike
Eranda Koçi9.2K visualizações
Komunizmi ne Shqiperi por Denis Lezo
Komunizmi ne ShqiperiKomunizmi ne Shqiperi
Komunizmi ne Shqiperi
Denis Lezo44.2K visualizações
Trashegimia natyrore e kulturore ne trevat Shqipetare por Ke Keiss
Trashegimia natyrore e kulturore ne trevat ShqipetareTrashegimia natyrore e kulturore ne trevat Shqipetare
Trashegimia natyrore e kulturore ne trevat Shqipetare
Ke Keiss84.2K visualizações
Projekt ndërlëndor matematikë por #MesueseAurela Elezaj
Projekt ndërlëndor matematikëProjekt ndërlëndor matematikë
Projekt ndërlëndor matematikë
#MesueseAurela Elezaj5K visualizações
Shqiperia -slide por Fre Nkly
Shqiperia -slideShqiperia -slide
Shqiperia -slide
Fre Nkly42.9K visualizações
Sjellja e kafsheve por Ke Keiss
Sjellja e kafsheveSjellja e kafsheve
Sjellja e kafsheve
Ke Keiss37.4K visualizações
Shqiperia- pasurite kulturore dhe turistike dhe ndikimi i tyre ne zhvillimin ... por Liil Otr
Shqiperia- pasurite kulturore dhe turistike dhe ndikimi i tyre ne zhvillimin ...Shqiperia- pasurite kulturore dhe turistike dhe ndikimi i tyre ne zhvillimin ...
Shqiperia- pasurite kulturore dhe turistike dhe ndikimi i tyre ne zhvillimin ...
Liil Otr84.8K visualizações

Similar a Xhamite dhe kishat

Presentation1 (2) por
Presentation1 (2)Presentation1 (2)
Presentation1 (2)Lo Ri
648 visualizações21 slides
Prezantimi final por
Prezantimi finalPrezantimi final
Prezantimi finalEndri Ademi
127 visualizações12 slides
Guida turistike, Fier por
Guida turistike, FierGuida turistike, Fier
Guida turistike, FierLili Liljana
7.6K visualizações30 slides
Kalaja e Krujes por
Kalaja e KrujesKalaja e Krujes
Kalaja e KrujesKe Keiss
15.1K visualizações11 slides
“Kush ka vizituar Krujen, ka vizituar Shqiperine” por
“Kush ka vizituar Krujen, ka vizituar Shqiperine”“Kush ka vizituar Krujen, ka vizituar Shqiperine”
“Kush ka vizituar Krujen, ka vizituar Shqiperine”#MesueseAurela Elezaj
2.1K visualizações19 slides
Shkodra.pptx1234 por
Shkodra.pptx1234Shkodra.pptx1234
Shkodra.pptx1234Senada Alia
1.8K visualizações15 slides

Similar a Xhamite dhe kishat (20)

Presentation1 (2) por Lo Ri
Presentation1 (2)Presentation1 (2)
Presentation1 (2)
Lo Ri648 visualizações
Prezantimi final por Endri Ademi
Prezantimi finalPrezantimi final
Prezantimi final
Endri Ademi127 visualizações
Guida turistike, Fier por Lili Liljana
Guida turistike, FierGuida turistike, Fier
Guida turistike, Fier
Lili Liljana7.6K visualizações
Kalaja e Krujes por Ke Keiss
Kalaja e KrujesKalaja e Krujes
Kalaja e Krujes
Ke Keiss15.1K visualizações
“Kush ka vizituar Krujen, ka vizituar Shqiperine” por #MesueseAurela Elezaj
“Kush ka vizituar Krujen, ka vizituar Shqiperine”“Kush ka vizituar Krujen, ka vizituar Shqiperine”
“Kush ka vizituar Krujen, ka vizituar Shqiperine”
#MesueseAurela Elezaj2.1K visualizações
Shkodra.pptx1234 por Senada Alia
Shkodra.pptx1234Shkodra.pptx1234
Shkodra.pptx1234
Senada Alia1.8K visualizações
Guide turistike kukes por Genti Germizi
Guide turistike kukesGuide turistike kukes
Guide turistike kukes
Genti Germizi2.3K visualizações
Zbulimet arkeologjike ne por An An
Zbulimet arkeologjike neZbulimet arkeologjike ne
Zbulimet arkeologjike ne
An An13.9K visualizações
Historia e trevave shqiptare nepermjet kalave por Alimerko Brunilda
Historia e trevave shqiptare nepermjet kalaveHistoria e trevave shqiptare nepermjet kalave
Historia e trevave shqiptare nepermjet kalave
Alimerko Brunilda3.9K visualizações
Ulqini dhe Kapaciteti Turistik por Suzana Muja
Ulqini dhe Kapaciteti TuristikUlqini dhe Kapaciteti Turistik
Ulqini dhe Kapaciteti Turistik
Suzana Muja1.6K visualizações
vendlindja ne kohet me te hershme por koralda
vendlindja ne kohet me te hershmevendlindja ne kohet me te hershme
vendlindja ne kohet me te hershme
koralda2.4K visualizações
Vendlindja iime por Genti Germizi
Vendlindja iimeVendlindja iime
Vendlindja iime
Genti Germizi1.8K visualizações
ndertesat popullore korce *rafaela* por Vajza Vogel
ndertesat popullore korce *rafaela*ndertesat popullore korce *rafaela*
ndertesat popullore korce *rafaela*
Vajza Vogel1.7K visualizações
Master por Leonard Carcani
MasterMaster
Master
Leonard Carcani1.3K visualizações
Religion in Albania por Leonard Carcani
Religion in AlbaniaReligion in Albania
Religion in Albania
Leonard Carcani1.1K visualizações
Master por Leonard Carcani
MasterMaster
Master
Leonard Carcani521 visualizações
Shqiperia ne sundimin bizantin por An An
Shqiperia ne sundimin bizantinShqiperia ne sundimin bizantin
Shqiperia ne sundimin bizantin
An An18.1K visualizações
Vithkuqi123 por Kristjana Duni
Vithkuqi123Vithkuqi123
Vithkuqi123
Kristjana Duni1.2K visualizações
Shenjtet e Krishtere te Shqiperise, nga Robert Elsie.pdf por Marjan DODAJ
Shenjtet e Krishtere te Shqiperise, nga Robert Elsie.pdfShenjtet e Krishtere te Shqiperise, nga Robert Elsie.pdf
Shenjtet e Krishtere te Shqiperise, nga Robert Elsie.pdf
Marjan DODAJ902 visualizações

Xhamite dhe kishat

 • 1. Xhamia e plumbit ne Shkoder XHAMITE DHE KISHAT
 • 2. C’JANE XHAMITE?   Xhamite si ndertim kulti jane ndertesa te shenjta dhe karakteristike te besimtareve muslimane te destinuara per ushtrimin e besimit islam. Nder elementet perberese te tyre permendim oborrin e rrethuar me parmake dhe ne mes te tij nje pus dhe ne nje skaj currilat e ujit per te marre abdes.Ne brendesi,ne nje vend gjendet Kurani ,dyshemeja eshte e shtruara me qilime te zbukuruara.Gjithashtu ka edhe nje llozhe per myzeinin,si dhe nga jashte spikat minareja e lashte e saj.Neper mure ka te vendosura
 • 3. XHAMITE QE JANE SHPALLUR MONUMENT KULTURE             Xhamia e Rusanit-Delvine Xhamia e Delvines Xhamia‟‟Mbret‟‟-Berat Xhamia e „‟Plumbit‟‟-Berat Xhamia e „‟Beqareve‟‟-Berat Xhamia e‟‟Kuqe‟‟-Berat Xhamia e „‟Et‟hem Beut‟‟-Tirane Xhamia e „‟Plumbit‟‟Shkoder Xhamia e „‟Mirahorit‟‟-Korce Xhamia Elbasanit Xhamia e Durresit Xhamia e Kavajes
 • 4. C’JANE KISHAT?   Kisha eshte nje ndertese e shenjte e besimtareve kristiane ne te cilat zhvillohen sherbesat ndaj Zotit.Ndryshe kishat quhen edhe „‟shtepia e Zotit‟‟ ne toke . Nder kishat me te njohura me statusin e „‟monumentit te kultures‟‟ permendim kishen e Shen Merise-Apoloni, te Shen Marise-ne Lanove e Kryqit, te Shen Marise-Peshkopi, te Shen Kollit-Mesopotam, te Shen Kollit-Mesopstam,te Shen Kurjanit,te Shen Kollit te Perendise-Berat,re Shen
 • 5. KISHAT QE JANE SHPALLUR MONUMENT KULTURE            Kisha e Shen Merise – Apoloni Kisha e Shen Merise – Peshkopi Kisha e Shen Kollit-Mesopotam Kisha e Shen Kollit te Perendise-Berat Kisha e Shen Triadhes-Berat Kisha e Shen Mehillit-Berat Kisha e Shen Vllahernes-Berat Kisha e Shen Ndout-Kepi I Rodonit Kisha e Shirgjit- Shkoder Kisha e shpetimtarit –Rubik Kisha Fjetja e Shen Merise ne Labove te KryqitGjirokaster
 • 6. MARREDHENIET MIDIS ISLAMIT DHE KRISHTERIMIT NE HISTORI.  Marrëdhëniet midis Islamit dhe Krishtërimit fillojnë që në kohën e Profetit Muhamed (a.s.) me emigrimin e myslimanëve në Abisini tek mbreti kristian Nexhashi, vazhdojnë me Kartën e Medinës, pastaj e pasojnë marrëdhëniet e kalifëve, etj. Në kohën e Kalifit Umer, kur u mor qyteti Humus me aprovimin e vendasve, një e katërta e kishës përdoret si xhami për t‟u falur myslimanët. Kështu nga e njëjta derë hynin të krishterët dhe myslimanët. Kurse në Andaluzi kisha e San Vicentit me një marrëveshje dypalëshe, përdorej gjysma si kishë dhe gjysma si xhami. Kurse në Stamboll shohim se në një oborr gjendet kisha, xhamia dhe sinagoga. Kur shkoi kalifi Umer në Damask së bashku me Aliun (kalifi i katërt), mori një ftesë nga të krishterët për drekë dhe pasi i pyeti se ku është shtruar sofra dhe mori përgjigjen “në kishë”, ai iu drejtua Aliut që të merrtë myslimanët e tjerë dhe të shkonin të merrnin pjesë në tryezën e përbashkët.
 • 7.  Ndikimi më i rëndësishëm i mendimit evropian në botën myslimane, daton në fillimin e shekullit të XIX, ndërsa qytetërimi Islam e kishte dhënë ndikimin e tij të thellë në kulturën evropiane të krishterë – rrugës së saj të gjatë drejt zhvillimit dhe teknologjisë – gati një mijë vjet më parë dhe gjatë një periudhe prej disa qindra vjetësh. Me fjalë të tjera për më shumë se një mijë vjet kultura evropiane nuk pati ndikim shumë të ndjeshëm në botën myslimane, për më tepër përfitoi nga “iluminizmi” i hershëm islam në të gjitha fushat e kulturës dhe shkencës.
 • 8. XHAMIA E PLUMBIT (SHKODER)  Xhamia e Plumbit është një monument kulture i kategorisë së parë në Shkoder. Ndër veprat e shumta të ndërtuara në Shkodër nga trashëgimtarët e njëpasnjëshëm e sundimtarë të mëdhenj siç ishin Bushatllinjtë, është dhe Xhamia e Plumbit, e cila njeh si datë të lindjes së vet, vitin 1773. Kjo vërtetohet edhe me shqipërimin e shkrimit të gdhendur në pllakën e vendosur mbi derën kryesore të kësaj xhamie, ku thuhet:"Viti 1187 Hixhri është data e ndërtimit të xhamisë së madhërishme prej Mehmet Pashës, zot i bamirësive." Dhe më poshtë: "Viti 1280 është data e riparimit të xhamisë prej kujdestarit të saj Mahmut Berberi". Respektivisht, këto dy data të kalendarit islamik, përkojnë me vitet 1773 dhe 1863.
 • 9. HISTORIA E XHAMISE SE PLUMBIT  Menjëherë pas shpërthimit të kufijve të qytetit të vjetër drejt asaj zone ku sot shtrihet Shkodra, xhamia ra prè e individëve të ndryshëm, të cilët, për arsye tregtie, hoqën shtresat e konsiderueshme të plumbit nga kupolat e xhamisë. Megjithatë, viti 1913 gjeti Xhaminë e Plumbit me disa shtresa plumbi, por ushtria e Vjenës e vazhdoi edhe më tej shkretimin e objektit, duke i hequr dhe mbetjet e fundit. Është plotësisht e vërtetë se Xhamia e Plumbit është "fundosë", veçse kjo "fundosje" - siç i thonë shkodranët - nuk ka ardhur për arsye të zhytjes së ndërtesës në thellësi shkaktuar nga paqëndrueshmëria e shtresave të dobëta me përbërje kryesisht gëlqerore. E vërteta flet me gjuhë tjetër: Ajo fushë ku kalon Drini, në kohën e ndërtimit të Xhamisë ishte shumë me e thellë nga ç'është sot. Mjafton të thuhet se Xhamia e Plumbit kishte 8 "dhëmbë" shkallë për të kuptuar se prurjet e Drinit në këtë fushë e kanë ngritur nivelin e tokës, por jo se kanë ulur atë të xhamisë, minarja e së cilës, pas riparimit të fundit rreth vitit 1920 nga Xhelal Pasha, nipi i Vezirit Plak të Bushatllinjve të Shkiodrës, u shemb prej një rrufeje në vitin 1967. Po në këtë vit, Xhamia e Plumbit u mbyll, por për çudi, ajo është ndër të paktat xhami në krejt Shqipërinë që nuk u shkatërrua nga ateizmi i çmendur komunist.
 • 10.  E tërë Shqipëria, por sidomos Shkodra, është dëshmitare e shkatërrimit të mjaft objekteve të kultit mysliman, mes të cilave, edhe ndërtime të jashtëzakonshme, si Xhamia e Parrucës, e Kirasit, e Selvisë, etj... Ndërsa po ndërtohej xhamia, vetë Mehmet Pasha mori pjesë në punimet; ky gjest shpjegohet me përkushtimin e tij fetar dhe me qëllimin që me i tregue popullit se puna është e madhërishme, aq më tepër në vepra publike. Në lidhje me pjesmarrjen e Mehmet Pashës në këto punime ka një anektodë: Një fshatar donte t'i paraqiste një ankesë personale Pashës; mori vesh se ndodhej mes punëtorëve, por nuk e dallonte, sepse ai ishte i veshur thjeshtë. Rastisi që vetë personi ta pyeste vetë (vetë Pashën) se ku gjendej Pasha dhe mori përgjigje që të priste pak. Pas përfundimit të punës, {asha u vesh zyrtarisht dhe i doli para hallexhiut që mbeti i prekur nga thjeshtësia e tij. Pritet që xhamia të restauroet së shpejti.
 • 11. PROBLEMET E KESAJ XHAMIE?  Kjo xhami ka nje problem qe nuk eshte se ndodh vetem nje here. Kjo xhami eshte permbytur shume Besimtarë që kryejnë ritet fetare në këtë objekt, monument kulture, kanë akuzuar shtetin, institutin e monumenteve të kulturës, por dhe drejtuesit e strukturave të besimit islam në Shqipëri për indiferencën ndaj këtij objekti, i cili prej shumë vitesh mbushet me ujë sa herë ka reshje.
 • 12. KISHA E SHEN MERISE-ELBASAN  Kisha e Shën Mërsië është shpallur monument kulture në vitin 1963. Ajo gjendet në qytetin e Elbasanit dhe shquhet për vlerat e saj etnokulturore e arkitekturore te rralla në rajon. E ndërtuar rreth vitit 1830 nga komuniteti kristian, mbi themelet e një kishe më të vjetër, ajo zëvendësoi katedralen e stilit roman, që mendohet te ketë ekzistuar në vendin ku sot ndodhet xhami Mbret në qendër te lagjes "Kala" të qytetit.
 • 13. HISTORIA E KISHES.    Historianet pohojnë se kisha ka një historik interesant te ndërtimit dhe ekzistencës se saj. Sipas tyre, ne vitin 458, qyteti i Elbasanit, i quajtur Skampini, u bë qendër peshkopate. Ne ketë kohe, këtu ka gatur një katedrale ne qendër te lagjes Kala, si dhe një tjetër ne Jugperëndim te Kalasë. Ne arkivat e Vatikanit janë gjetur dy letra drejtuar Papës se Romes, ku flitet për mikpritjen e banoreve te Skampinit për te dërguarit e Papës ne qytet. "Po ashtu, ne vitin 519 është ndërtuar Bazilika e Tepes, si një kishe e thjeshte, ku mungesa e luksit te kujton stilin ushtarak te kështjellës se Skampinit. Por, ne shekullin V ajo pësoi ndryshime themelore". Sipas te dhënave, dyshemeja e kishës, ku salla qendrore veçohet nga absida, u shtrua me mozaikë te ndare ne katër panel me pllaka mermeri, një ikonostas i gurte dhe pllaka te zbukuruara me motive kristiane. Ne krah te saj, nga pjesa Veriore u shtua një kapele e vogël me dy vende varrimi, mbi njërin prej te çileve u gjet pllaka me mbishkrimin latin te emrit Ika Abus dhe ne varrin tjetër me emrin Stefan, qe është emri i peshkopit qe drejtonte peshkopatën e Butrintit ne vitin 458. Pikërisht, ne gjurmët e kishave paleokristiane, u ngrit kisha e Shën Marisë e kalasë, qe i përket një ndërtimi relativisht te ri.
 • 14. PROBLEMET E KISHES.   Me 11 nëntor te vitit 1819, kisha u dogj plotësisht, ndërsa punimet për rikonstruksionin e saj, te cilat filluan ne vitin 1826, përfunduan ne 1833. Persë i përket planimetrisë, vihen ne dukje disa veçori, ku me tipikja është një salle qendrore, e mbuluar me kupole mbi tambur dhe kapele qe mbështetet ne harqet e mureve anësore. Ne arkitekturën e veçante te ristrukturimit te saj me blloqe guri te gdhendur, me trashësi 1.2 metra, vihet re ndërtimi me rreze dhe kënd, me qellim qe t'i rezistoje çdo fenomeni. Çdo gjë ne ikonostas është tërheqëse, deri ne detajimet e përdorura, te lyera me llak ngjyre floriri. Ikonostasi ka tërhequr vëmendjen e shume vizitoreve, mes tyre dhe ambasadoreve te huaj te akredituar ne vend, te çilet kane lëne kujtimet e tyre ne bllokun e kësaj kishe. Sipas burimeve historike, djegia e pjesës se brendshme te kishës ne vitin 1819 thuhet se shkaktoi një dhimbje te madhe tek banoret e qytetit te Elbasanit, jo vetëm tek besimtaret ortodokse te tij, por dhe ata myslimane. Këta, me një thirrje te përbashkët, mblodhën bizhuteri te vyera dhe para për rindërtimin e pjesës se djegur.