5.1.qtc luong ok

Staff em Digiworld Hà Nội
17 de Jun de 2011
5.1.qtc luong ok
5.1.qtc luong ok
5.1.qtc luong ok
5.1.qtc luong ok
5.1.qtc luong ok
5.1.qtc luong ok
5.1.qtc luong ok
5.1.qtc luong ok
5.1.qtc luong ok
5.1.qtc luong ok
5.1.qtc luong ok
5.1.qtc luong ok
5.1.qtc luong ok
5.1.qtc luong ok
5.1.qtc luong ok
5.1.qtc luong ok
1 de 16

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Giao trinh quan_ly_chat_luong_isoGiao trinh quan_ly_chat_luong_iso
Giao trinh quan_ly_chat_luong_isoxuanduong92
Bai 2 chi phi chat luongBai 2 chi phi chat luong
Bai 2 chi phi chat luongngoquanghoang
Quản lý chất lượng - Chương 6-Tiêu chuẩn hóaQuản lý chất lượng - Chương 6-Tiêu chuẩn hóa
Quản lý chất lượng - Chương 6-Tiêu chuẩn hóaAnh Hà
Câu hỏi ôn tập  thi quản trị chất lượngCâu hỏi ôn tập  thi quản trị chất lượng
Câu hỏi ôn tập thi quản trị chất lượngxuanduong92
Tapbaigiang qtclTapbaigiang qtcl
Tapbaigiang qtclNguyet Ngo
Quản trị chất lượng  5.1. Quản trị chất lượng  5.1.
Quản trị chất lượng 5.1. BestCarings

Similar a 5.1.qtc luong ok

KTHTCN - C2 - Quan ly chat luong.pdfKTHTCN - C2 - Quan ly chat luong.pdf
KTHTCN - C2 - Quan ly chat luong.pdfssuserc841ef
Doko.vn 108551-mot-so-giai-phap-nang-cao-chat-luong-san (1)Doko.vn 108551-mot-so-giai-phap-nang-cao-chat-luong-san (1)
Doko.vn 108551-mot-so-giai-phap-nang-cao-chat-luong-san (1)Thanhxuan Pham
Qlcl isoQlcl iso
Qlcl isoxuanduong92
Slide quan tri_chat_luongSlide quan tri_chat_luong
Slide quan tri_chat_luongxuanduong92
5.3.quan tri chat luong5.3.quan tri chat luong
5.3.quan tri chat luongViệt Long Plaza
Giáo trình quản trị chất lượngGiáo trình quản trị chất lượng
Giáo trình quản trị chất lượngShare Tài Liệu Đại Học

Similar a 5.1.qtc luong ok(20)

Mais de Digiword Ha Noi

Chienluoc -digiworldhanoiChienluoc -digiworldhanoi
Chienluoc -digiworldhanoiDigiword Ha Noi
8 sai lam_trong_kd_va_giai_phap--digiworldhanoi8 sai lam_trong_kd_va_giai_phap--digiworldhanoi
8 sai lam_trong_kd_va_giai_phap--digiworldhanoiDigiword Ha Noi
Quan tri ban hang -digiworldhanoiQuan tri ban hang -digiworldhanoi
Quan tri ban hang -digiworldhanoiDigiword Ha Noi
Twitter analytics  -digiworldhanoi.vnTwitter analytics  -digiworldhanoi.vn
Twitter analytics -digiworldhanoi.vnDigiword Ha Noi
Marketing on facebookMarketing on facebook
Marketing on facebookDigiword Ha Noi
Porter   advances in relationship marketing thought and practice the influenc...Porter   advances in relationship marketing thought and practice the influenc...
Porter advances in relationship marketing thought and practice the influenc...Digiword Ha Noi

Mais de Digiword Ha Noi(20)

5.1.qtc luong ok

Notas do Editor

  1. Bộ luật Hammurabi (khoảng XVIII trước Công Nguyên) cho phép tử hình những công nhân xây dựng nếu nhà xây bị đổ và có người bị thiệt mạng. Trong thời đại trung cổ văn hóa chất lượng liên quan tới sự phát triển của thủ công. Trong thời kỳ hiện đại, cần phải kể đến Cuộc Cách Mạng Công Nghiệp từ XVIII đến XIX. Các công cụ sản xuất mới nâng cao chất lượng sản phẩm và cho phép sản xuất hàng loạt. Bên cạnh chúng, xuất hiện hàng loạt các quan niệm quản lý và tổ chức lao động mới. Đầu thế kỷ XX, việc tự động hoá diễn ra của các quá trình sản xuất cho phép tạo ra các sản phẩm rất chuyên sâu về mặt công nghệ với giá thành thấp hơn. Trực tiếp xử lý các vấn đề tại khâu sản xuất và các khiếm khuyết trong phạm vi hợp tác giữa các phòng ban của xí nghiệp. Chất lượng là thành quả của các hoạt động mang tính phối hợp của các đơn vị tổ chức trong xí nghiệp. Trong thế chiến thứ II, các vấn đề về chất lượng rất được chú trọng và quan tâm. Tuy nhiên, sau chiến tranh, Nhật Bản trở thành nước tiên phong của chất lượng. Sau thế chiến thứ II thuật ngữ “chất lượng” đã được tái định nghĩa. Chất lượng phụ thuộc vào sự thoả mãn và hài lòng của khách hàng. Đầu tiên người ta nghiên cứu các nhu cầu và đòi hỏi của khách hàng, sau đó các nhu cầu và đòi hỏi này được chuyển thành các tham số lượng kỹ thuật của đặc tả sản phẩm. Ngoài ra, doanh nghiệp cần phải đưa ra chất lượng phù hợp với giá cả phải chăng.
  2. Bộ luật Hammurabi (khoảng XVIII trước Công Nguyên) cho phép tử hình những công nhân xây dựng nếu nhà xây bị đổ và có người bị thiệt mạng. Trong thời đại trung cổ văn hóa chất lượng liên quan tới sự phát triển của thủ công. Trong thời kỳ hiện đại, cần phải kể đến Cuộc Cách Mạng Công Nghiệp từ XVIII đến XIX. Các công cụ sản xuất mới nâng cao chất lượng sản phẩm và cho phép sản xuất hàng loạt. Bên cạnh chúng, xuất hiện hàng loạt các quan niệm quản lý và tổ chức lao động mới. Đầu thế kỷ XX, việc tự động hoá diễn ra của các quá trình sản xuất cho phép tạo ra các sản phẩm rất chuyên sâu về mặt công nghệ với giá thành thấp hơn. Trực tiếp xử lý các vấn đề tại khâu sản xuất và các khiếm khuyết trong phạm vi hợp tác giữa các phòng ban của xí nghiệp. Chất lượng là thành quả của các hoạt động mang tính phối hợp của các đơn vị tổ chức trong xí nghiệp. Trong thế chiến thứ II, các vấn đề về chất lượng rất được chú trọng và quan tâm. Tuy nhiên, sau chiến tranh, Nhật Bản trở thành nước tiên phong của chất lượng. Sau thế chiến thứ II thuật ngữ “chất lượng” đã được tái định nghĩa. Chất lượng phụ thuộc vào sự thoả mãn và hài lòng của khách hàng. Đầu tiên người ta nghiên cứu các nhu cầu và đòi hỏi của khách hàng, sau đó các nhu cầu và đòi hỏi này được chuyển thành các tham số lượng kỹ thuật của đặc tả sản phẩm. Ngoài ra, doanh nghiệp cần phải đưa ra chất lượng phù hợp với giá cả phải chăng.