3º eso electricidade

790 visualizações

Publicada em

Publicada em: Educação, Negócios, Tecnologia
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

3º eso electricidade

 1. 1. ELECTRICIDADE <ul><li>REPASO CIRCUÍTOS ELÉCTRICOS </li></ul><ul><ul><li>CORRENTE CONTINUA E ALTERNA </li></ul></ul><ul><ul><li>ELEMENTOS. SERIE – PARALELO – MIXTO </li></ul></ul><ul><li>POTENCIA E ENERXÍA </li></ul><ul><li>ELEMENTOS DE CIRCUÍTOS ELÉCTRICOS E ELECTRÓNICOS </li></ul><ul><ul><li>INTERRUPTOR, PULSADOR, CONMUTADOR E CHAVE DE CRUCE </li></ul></ul><ul><ul><li>RELÉ (APLICACIÓN A MOTOR) </li></ul></ul><ul><ul><li>CONDENSADOR (APLIC. LUZ ESCALEIRAS) </li></ul></ul><ul><ul><li>POTENCIÓMETRO (CONTROL VOLUMEN) </li></ul></ul><ul><ul><li>ELEMENTOS DE ENTRADA (LDR, NTC,PTC) </li></ul></ul><ul><ul><li>DIODO (CONVERSIÓN AC EN DC) </li></ul></ul><ul><ul><li>TRANSISTOR (AMPLIFICADOR E INTERRUPTOR) </li></ul></ul>
 2. 2. REPASO <ul><li>CORRENTE CONTINUA (DC) E ALTERNA (AC) </li></ul><ul><ul><li>NA AC A CORRENTE CAMBIA CONTINUAMENTO O SENTIDO DE CIRCULACIÓN. </li></ul></ul><ul><ul><li>NA DC A CORRENTE CIRCULA SEMPRE NO MESMO SENTIDO </li></ul></ul><ul><li>ELEMENTOS DUN CIRCUÍTO ELÉCTRICO </li></ul><ul><ul><li>XERADORES (PILA, BATERÍAS) </li></ul></ul><ul><ul><li>CONDUCTORES (CABLES) </li></ul></ul><ul><ul><li>RECEPTORES (MOTORES, TIMBRES) </li></ul></ul><ul><ul><li>ELEMENTOS DE CONTROL (INTERRUPTORES, CONMUTADORES) </li></ul></ul><ul><ul><li>ELEMENTOS DE SEGURIDADE (FUSIBLES) </li></ul></ul>
 3. 3. SERIE - PARALELO <ul><li>OS ELEMENTOS PÓDENSE ASOCIAR EN SERIE, EN PARALELO OU DE MODO MIXTO. </li></ul><ul><ul><li>SERIE: UN A CONTINUACIÓN DE OUTRO. A MESMA CORRENTE CIRCULA POR TÓDOLOS ELEMENTOS. SE SE ESTROPEA UN, TODOS DEIXAN DE FUNCIONAR. </li></ul></ul><ul><ul><li>PARALELO: OS DOUS EXTREMOS DOS RECEPTORES ESTÁN UNIDOS. A CORRENTE SE REPARTE ENTRE TODOS OS RECEPTORES. SE SE FUNDE UN RECEPTOR, ÓS OUTROS NON LLES AFECTA. </li></ul></ul>
 4. 4. CONEXIÓN EN SERIE Y PARALELO SERIE PARALELO
 5. 5. CONEXIÓN MIXTA
 6. 6. POTENCIA E ENERXÍA <ul><li>POTENCIA : TRABALLO REALIZADO NA UNIDADE DE TEMPO . O TRABALLO É UN CONCEPTO MOI AMPLIO QUE ENGLOBA ENTRE OUTROS MOVER UN OBXECTO OU PRODUCIR CALOR. UNHA MÁQUINA POTENTE FAI UN TRABALLO EN MENOS TEMPO QUE OUTRA MENOS POTENTE (EX. QUENTAR UN LITRO DE AUGA) </li></ul><ul><li>ENERXÍA : É O PRODUCTO DA POTENCIA DA MÁQUINA POLO TEMPO QUE ESTIVO TRABALLANDO . UNHA MÁQUINA POUCO POTENTE PODE CONSUMIR MOITA ENERXÍA SE ESTÁ FUNCIONANDO MOITO TEMPO. </li></ul>
 7. 7. POTENCIA <ul><li>EN ELECTRICIDADE A FÓRMULA DA POTENCIA É: </li></ul><ul><li>P = I·V </li></ul><ul><li>P: POTENCIA </li></ul><ul><li>I: INTENSIDADE </li></ul><ul><li>V: TENSIÓN </li></ul><ul><li>A UNIDADE DE POTENCIA É O WATIO (W). </li></ul>
 8. 8. ENERXÍA <ul><li>EXPRESIÓN DA ENERXÍA CONSUMIDA OU GASTADA. </li></ul><ul><li>E = P · t </li></ul><ul><li>E: ENERXÍA </li></ul><ul><li>P: POTENCIA </li></ul><ul><li>t: TEMPO </li></ul><ul><li>UNHA UNIDADE MOI UTILIZADA EN ELECTROTECNIA É O KW·h . A ENERXÍA CONSUMIDA POR UN APARATO CON POTENCIA 1 KW QUE TRABALLOU DURANTE 1 HORA. </li></ul>
 9. 9. EXERCICIO DIFÍCIL <ul><li>HAI UNS ANOS EXISTÍAN NAS VIVENDAS DOUS TENSIÓNS POSIBLES 125 V E 220 V. SE COMPRÁRAMOS HOXE UNHA BOMBILLA DE 60 W E A INSTALÁRAMOS NAS DÚAS VIVENDAS ¿QUE POTENCIA CONSUME EN CADA VIVENDA? </li></ul>
 10. 10. EXERCICIO FÁCIL <ul><li>CADA BARRA FLUORESCENTE É DE 18 W E ESTÁN EN GRUPOS DE 4 BARRAS. NO TALLER DE TECNOLOXÍA HAI 18 GRUPOS. ¿CAL É A POTENCIA TOTAL? </li></ul><ul><li>¿CANTA ENERXÍA SE GASTA NUN DÍA? ¿CAL É O CUSTO EN EUROS SE 1KWh COSTA 11 CÉNTIMOS? </li></ul><ul><li>¿CANTA ENERXÍA SE GASTA NUN MES LECTIVO? ¿CAL É O CUSTO EN EUROS? </li></ul><ul><li>SE CONTABILIZAMOS TODAS AS BARRAS DO CENTRO.¿CANTO CUSTA UN DÍA DE LUZ?¿CANTO CUSTA UN MES DE LUZ? </li></ul>
 11. 11. ELEMENTOS DE CONTROL <ul><li>INTERRUPTORES </li></ul><ul><li>PULSADORES </li></ul><ul><li>CONMUTADORES </li></ul><ul><li>LLAVES DE CRUCE </li></ul><ul><li>RELÉ </li></ul>
 12. 12. INTERRUPTOR <ul><li>ABREN O CIERRAN EL CIRCUÍTO Y PERMANECEN ASÍ HASTA QUE VOLVAMOS A ACTUAR SOBRE ÉL </li></ul>
 13. 13. PULSADOR <ul><li>ABREN O CIERRAN UN CIRCUÍTO Y PERMANECEN ASÍ MIENTRAS ESTEMOS ACTUANDO SOBRE ÉL. </li></ul>APRETAR APRETAR NA NC
 14. 14. CONMUTADORES <ul><li>DIRIGEN LA CORRIENTE POR UNO U OTRO CAMINO </li></ul><ul><li>UN CONMUTADOR SE PUEDE UTILIZAR COMO INTERRUPTOR </li></ul>
 15. 15. LLAVE DE CRUCE <ul><li>ALTERNA LA CONEXIÓN ENTRE DOS PAREJAS DE TERMINALES </li></ul>
 16. 16. APLICACIONES. CONMUTADOR <ul><li>ACCIONAR UN ELEMENTO RECEPTOR DESDE DOS LUGARES ALEJADOS </li></ul>
 17. 17. CAMBIO DE GIRO M
 18. 18. CAMBIO DE GIRO M
 19. 19. CAMBIO DE GIRO M
 20. 20. OTRO CAMBIO DE GIRO M
 21. 21. CONDENSADOR <ul><li>A SÚA FUNCIÓN É ALMACENAR ENERXÍA ELÉCTRICA( EN FORMA DE CARGA ELÉCTRICA ) E DEVOLVELA Ó CIRCUÍTO CANDO SEXA PRECISO. </li></ul><ul><li>FUNCIONA COMA UNHA BATERÍA QUE SE CARGA INSTANTÁNEAMENTE. </li></ul><ul><li>NON TEN MOITA CAPACIDADE DE ALMACENAMENTO DE ENERXÍA. </li></ul><ul><li>A UNIDADE DE CAPACIDADE É O FARADIO. </li></ul>
 22. 22. CONDENSADOR O CONDENSADOR CÁRGASE CUNHA PILA. DESPOIS DE CARGARSE O CONDENSADOR XA NON PODE CIRCULAR CORRENTE. A CORRENTE NON ATRAVESA O CONDENSADOR. A ENERXÍA ALMACENADA NO CONDENSADOR A UTILIZO PARA ENCENDER DURANTE UN INSTANTE A BOMBILLA
 23. 23. RELÉ <ul><li>RELÉ: INTERRUPTOR ACCIONADO POR CORRIENTE. </li></ul><ul><li>PERMITE CUNHA TENSIÓN PEQUENA CONTROLAR UN SEGUNDO CIRCUÍTO DE MAIOR TENSIÓN. </li></ul><ul><li>É POSIBLE DESTE XEITO EVITAR PERIGOS Ó NON ESTAR EN CONTACTO CO INTERRUPTOR DE POTENCIA. </li></ul>
 24. 24. RELÉ ELECTROIMÁN CIRCUÍTO MANDO CIRCUÍTO POTENCIA CONMUTADOR
 25. 25. RELÉ <ul><li>ES UN INTERRUPTOR O CONMUTADOR ACCIONADO POR CORRIENTE ELÉCTRICA </li></ul>
 26. 26. RELÉ
 27. 27. CONTROL DE UN MOTOR CON RELÉ M
 28. 28. POTENCIÓMETRO <ul><li>É UNHA RESISTENCIA VARIABLE DE FORMA MANUAL. </li></ul><ul><li>EMPREGADA PARA CONTROLAR O VOLUMEN NOS APARATOS DE RADIO </li></ul>
 29. 29. LDR <ul><li>RESISTENCIA DEPENDENTE DA LUZ. CANTO MAIOR É A LUZ MENOR É A RESISTENCIA. </li></ul><ul><li>EMPREGADA EN DETECTORES, CÁMARAS DE FOTOS E SENSORES DE LUZ. </li></ul>
 30. 30. NTC E PTC <ul><li>RESISTENCIAS VARIABLES COA TEMPERATURA </li></ul>NTC
 31. 31. DIODO <ul><li>ELEMENTO QUE PERMITE A CIRCULACIÓN NUN SENTIDO PERO NON NO CONTRARIO. </li></ul><ul><li>UTILIZADO PARA CONVERTER CORRENTE ALTERNA EN CONTINUA (CARGADORES DE BATERÍAS). </li></ul>
 32. 32. TRANSISTOR <ul><li>ELEMENTO ELECTRÓNICO MÁIS IMPORTANTE. </li></ul><ul><li>PERMITE O CONTROL DA INTENSIDADE DUN CIRCUITO POR VARIACIÓNS DA INTENSIDADE DUN CIRCUITO DE CONTROL. </li></ul><ul><li>CONSTA DE TRES PATILLAS </li></ul>

×