Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Último(20)

Anúncio

20230305EHDDG16t9.pptx

 1. Lucas 18:35-43 blind en zien
 2. De Heer Jezus ontmoet blinden Mattheüs 20:29-34 Marcus 10:46-52
 3. Het gebeurde nu toen Hij dicht bij Jericho kwam – Lukas 18:35a
 4. Jericho: aangename geur palmstad Hij zal geest geven
 5. Jericho: eerst ingenomen stad - oud, vaak verwoest
 6. profetisch In die tijd liet Jozua het volk zweren: vervloekt is die man voor het aangezicht van Jahweh die opstaat om deze stad Jericho te herbouwen. Laat hij haar fundering leggen op zijn eerstgeboren zoon en haar poorten oprichten op zijn jongste zoon! Jozua 6:26
 7. Jericho herbouwd onder de vloek tijd: koning Achab In zijn dagen bouwde Chiël uit Bethel Jericho weer op. Op zijn eerstgeboren zoon Abiram legde hij de fundamenten ervan, en op zijn jongste zoon Segub richtte hij de poorten ervan op, overeenkomstig het woord van Jahweh, dat Hij gesproken had door de dienst van Jozua, de zoon van Nun 1 Koningen 16:34
 8. Jericho <--> oude wereld (die nu is) ============================================= Jozua 6 neergeworpen Gen.1:2 1Kon.16:34 hersteld Gen.1:3-2:3 kost wat vloek weinig opbrengst Chiël uit Bethel wie de levende God Abiram eerstgeborene Jezus Christus Segub jongste zoon Christus Jezus
 9. bij Jericho kwam, dat een zekere blinde aan de weg zat te bedelen Lukas 18:35b
 10. En toen hij de menigte voorbij hoorde gaan, informeerde hij wie/wat dit mocht zijn Luk.18:36
 11. en zij vertelden hem dat Jezus de Nazarener voorbij komt Luk.18:37 Jezus = Jehoshua, Jahweh redt Nazarener = van Nazaret, Matt.2:23
 12. En hij riep en zei: Jezus, Zoon van David, wees barmhartig over mij! Luk.18:38
 13. En zij die vooraan liepen, berispten hem, opdat hij zou zwijgen. Hij echter schreeuwde veeleer: Zoon van David, wees barmhartig over mij! Luk.18:39
 14. Jezus nu bleef staan en beval dat men hem naar Hem toe zou leiden en hij kwam nabij, vroeg Hij hem: Luk.18:40
 15. Wat wil je dat Ik voor jou zal doen? En hij zei: Heer, dat ik zicht mag ontvangen Luk.18:41 ontsluit mijn ogen, en laat mij aanschouwen de wonderen van Uw onderwijzing (Thora), Ps.119:18
 16. En Jezus zei tegen hem: ontvang zicht, jouw geloof heeft je gered Luk.18:42
 17. en onmiddellijk ontving hij zicht, en volgde Hem, terwijl hij God verheerlijkte. En al het volk, toen het dat waarnam, prees God. Luk.18:43
Anúncio