Anúncio

Sociala Medier 2016 - Trender, nya beteenden och case

13 de May de 2016
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Destaque(20)

Anúncio
Anúncio

Sociala Medier 2016 - Trender, nya beteenden och case

 1. Sociala Medier 2016 Trender, nya beteenden och case 16 04 29
 2. Varför är vi här idag?
 3. Daniel Chow Head of Digital Strategy @danielchownet daniel.chow@softronic.se
 4. Överblick av 
 sociala medier
 5. https://www.youtube.com/watch?v=jottDMuLesU
 6. Kommunikation Kategorisering av Sociala Media Wikis Recensioner Q&As Länk-delning Media-delning Live-streaming Sociala nätverk Microbloggar Bloggar Forum Samarbete Delning
 7. Mediaspektrat Traditionella medier Tydlig avsändare Bra information om källan Nyheter/opinion Tydlig startpunkt Sociala Medier Fler avsändare Bristande information om källan Frågor/värderingar Ingen tydlig startpunkt Print Sociala nätverk MikrobloggarBloggarTraditionella medier online Radio/TV Publicering Konversering
 8. Deltagare (9%) Användargrupperingar Lurkers (80%) Kreatörer (1%) Opportunister (10%)
 9. Contributors (3 – 10%) ”I want to be a part of this” • Review a product • Answer a question • Contribute to the community The four levels of community engagement The Lurkers (80+%) ”I’ll reap the reward” • Click, transact • Read product reviews • Read blog/message boards Creators (0 – 3%) ”I want to own this” • Establish a community • Create blog/podcast • Upload video content The Opportunists (10 – 20%) ”Since I’m here…” • Provide purchase feedback • Vote • Ask a question • Forward to others
 10. Förtroende Genomslag Tid Traditionell envägskommunikation Sociala medier
 11. • Följde på Generation X • Omfattar de födda mellan mitten av 1980-talet till tidigt 00-tal. • Mobiltelefoni och persondatorer och internet har funnits sedan de var unga. Generation Y / Millenials
 12. Svenskarna och internet
 13. • Ökad mobil användning ger nya sammanhang 
 och beteenden • Etablerade kanaler som e-post och meddelanden fortsätter dominerar kommunikationen på internet • Tiden på sociala nätverk är fortsätter att öka 
 med visst utrymme för fortsatt tillväxt • Publik delande minskar och skiftar till delande inom grupper och mellan individer. Svenskarna och Internet (SoI)
 14. Källa: Huffington Post
 15. Källa: Huffington Post
 16. Svenskarna och Internet (SoI) Nästan alla som besöker sociala nätverk besöker Facebook
 17. Svenskarna och Internet (SoI) Nästan alla som besöker sociala nätverk besöker Facebook
 18. Svenskarna och Internet (SoI) Användning av Instagram
 19. Svenskarna och Internet (SoI) Användning av Instagram
 20. Trender – Nya plattformar Användning av Snapchat
 21. Trender – Nya plattformar Användning av Snapchat
 22. Svenskarna och Internet (SoI) Användning av LinkedIn
 23. Nya beteenden
 24. • Ökat intresse för bild och rörligt • Nya möjligheter till delning Live-ögonblick • Emojis ersätter text (http://emojitracker.com) • Word of the year i Oxford Dictionary Mer än text
 25. • Började som alternativ till SMS • Intresset kring integritetsfrågor ökar markant, pga Wikileaks och Snowden • Övergång från publikt delande som minskar till en ökning av privat delande • Fotodelning är idag dubbelt så stor på SnapChat jämfört med Facebook. • Privat delande sker inom grupper och mellan individer Trender – Meddelandeappar
 26. Trender på de
 Stora marknaderna
 27. Den nya webbläsaren Källa: KPCB 133 WeChat ‘My Bank Card’ Page Order taxi - powered by Didi - pay via WeChat Payment New Year Lucky Money – fun / social game to incentivize users to link bank cards to WeChat Payment... 5MM users used on Chinese New Year Eve, 2014Find restaurants / daily group buy deals - powered by Dianping - pay via WeChat Payment Manage money / invest in money market funds via WeChat Payment Tencent WeChat = 400MM Mobile Active Chat Users... Increasingly Using Payments + Commerce Source: Tencent, Liang Wu (Hillhouse Captial). Investera i fonder Boka/betala taxi Boka/betala bord CNY
 28. Sociala medier och sök
 29. Case
 30. #ConsentisEverything
 31. #ConsentisEverything
 32. #ConsentisEverything
 33. #GetCovered
 34. #GetCovered
 35. #GetCovered
 36. #GetCovered
 37. #GetCovered
 38. #GetCovered
 39. #GetCovered
 40. #GetCovered
 41. Lågintresse-branscher
 42. World Retail Banking Report  Bankernas status för att implementera bankverksamhet på sociala media • Nya beteenden för kommunikation, de yngre kunderna tar med sig sina krafs och förväntningar från andra Internettjänster. • Redan nu förväntar sig att få svar via social medier och på sikt även kunna sköta transaktioner (liknande WeChat/Line från trender under dag 1). • En stor utmaning är hur gränsen mellan privat och publik bland de yngre kunder är otydlig.
 43. Swedbank som "Socially Devoted" ”Det är viktigt att det finns ett ställe att prata med oss om det man inte tycker är bra, det är på så sätt vi kan förbättra oss.” Fans: 45 726 Svarstid: 124 min Svarsfrekvens: 98.47% Besvarade minus obesvarade frågor: 1 269
 44. Söderberg och Partner
 45. Söderberg och Partner
 46. #RefugeesWelcome
 47. #RefugeesWelcome
 48. #RefugeesWelcome
 49. #RefugeesWelcome
 50. #RefugeesWelcome
 51. Employer Branding
 52. ManpowerGroup
 Work / Life 2016 Användning av sociala medier för arbete och professionell utveckling: • 55% av de som anger att deras företag finns i sociala medier följer sin arbetsgivare • 26% knyter professionella kontakter • 22 % spana på nya arbetsgivare
 53. Skriva för sociala medier
 54. Content Marketing 
 Innehållsplan • Återanvänd och dra nytta av det befintliga innehåll inom organisationen • Studera konkurrentlandskapet • Bestäm vilka resurser man kan avsätta • Skapa en redaktionell-/innehållskalender
 55. Content Marketing 
 Plattform & distribution
 56. Golden Rules of Shareability • Håll dig kortfattad! • Rubriker måste vara rakt på sak • Bilder och listor ger delningar • Våga experimentera
 57. USAF flow chart • Ett flödesschema från Amerikanska Flygvapnet kring dialog i sociala medier • Best practice kring common sense i pressade och utsatta situation • Upptäck / Utvärdera / Svara
 58. Svensk adaption
 59. Hur mäter vi framgång
 60. Utifrån syfte och definierade verksamhetsmål identifierar vi nyckeltal och omsätter dessa i relevanta mätpunkter. • Syfte 
 Varför gör vi detta? • Mål 
 Vilket resultat ska uppnås? • Nyckeltal 
 Är detta en relevant återspegling av målet? • Mätpunkter 
 Vad ska vi mäta på? Vad ska vi mäta? Syfte Mål Mål Mål # # #
 61. Verktyg
 62. Sociala kundrelationen
 63. … Google Analytics
 64. Tack
Anúncio