O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Mobilt lärande för elitidrottare

 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Mobilt lärande för elitidrottare

 1. 1. Mobilt lärande för elitidrottare Utvecklingsprojekt på Stagneliusskolan tisdag 11 mars 14
 2. 2. Utbildningsektorn genomgår ett paradigmskifte över hela världen. Källa:Wikimedia Commons: Ktrinko tisdag 11 mars 14
 3. 3. Fyra typer av mobilt lärande tisdag 11 mars 14
 4. 4. Fyra typer av mobilt lärande 1. Undervisningsmaterial läggs upp på en digital sida och hämtas hem eller ses strömmande. tisdag 11 mars 14
 5. 5. Fyra typer av mobilt lärande 1. Undervisningsmaterial läggs upp på en digital sida och hämtas hem eller ses strömmande. 2. Undersvisningsmaterial läggs in i sd kort som eleverna ser genom sina mobiler. tisdag 11 mars 14
 6. 6. Fyra typer av mobilt lärande 1. Undervisningsmaterial läggs upp på en digital sida och hämtas hem eller ses strömmande. 2. Undersvisningsmaterial läggs in i sd kort som eleverna ser genom sina mobiler. 3. Lektioner sänds ut genom satellitsändning och eleverna ser på dem i realtid. tisdag 11 mars 14
 7. 7. Fyra typer av mobilt lärande 1. Undervisningsmaterial läggs upp på en digital sida och hämtas hem eller ses strömmande. 2. Undersvisningsmaterial läggs in i sd kort som eleverna ser genom sina mobiler. 3. Lektioner sänds ut genom satellitsändning och eleverna ser på dem i realtid. 4. Ett lokalt wifi skapas av en liten server och router så en by eller skola kan distribuera läromedel till sina elever tisdag 11 mars 14
 8. 8. Två OECD rapporter som grund för vårt projekt: tisdag 11 mars 14
 9. 9. Två OECD rapporter som grund för vårt projekt: 1.The Nature of Learning (2010) tisdag 11 mars 14
 10. 10. Två OECD rapporter som grund för vårt projekt: 1.The Nature of Learning (2010) 2. Innovative Learning Environments (2013) tisdag 11 mars 14
 11. 11. ”The Nature of learning” Sju principer för lärande 1. Erkänn den lärande som huvudpersonen, uppmuntra dennes aktiva deltagande och utveckla dennes förståelse av sig själv som aktivt lärande subjekt. tisdag 11 mars 14
 12. 12. ”The Nature of learning” Sju principer för lärande 2. Grundas i lärandets sociala natur och uppmuntra grupparbete och kollaborativt lärande tisdag 11 mars 14
 13. 13. ”The Nature of learning” Sju principer för lärande 3.Vara lyhörda för varje elevs motivation och den nyckelroll som känslor spelar för lärande. tisdag 11 mars 14
 14. 14. ”The Nature of learning” Sju principer för lärande 4.Vara ytterst känsliga för individuella skillnader mellan elever, bland annat ifråga om förkunskaper tisdag 11 mars 14
 15. 15. ”The Nature of learning” Sju principer för lärande 5. Vara krävande och utmana eleverna utan att överbelasta dem tisdag 11 mars 14
 16. 16. ”The Nature of learning” Sju principer för lärande 6.Vara tydlig med förväntningarna och använda bedömningsformer som stämmer med de mål man satt upp, med stark betoning på formativ bedömning. tisdag 11 mars 14
 17. 17. ”The Nature of learning” Sju principer för lärande 7. Främja horisontell samverkan mellan kunskapsområden, ämnen liksom med samhället och verksamheter utanför skolmiljön tisdag 11 mars 14
 18. 18. ”Innovative Learning environments” Modell över lärmiljöer Grundelement i den pedagogiska kärnan: tisdag 11 mars 14
 19. 19. ”Innovative Learning environments” Modell över lärmiljöer tisdag 11 mars 14
 20. 20. ”Innovative Learning environments” Modell över lärmiljöer tisdag 11 mars 14
 21. 21. Blogg för dokumentation Adress: mobillarande.blogspot.se tisdag 11 mars 14

×