O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Proba obxectiva de avaliacion tania v

261 visualizações

Publicada em

  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Proba obxectiva de avaliacion tania v

  1. 1. PROBA OBXECTIVA DE AVALIACIÓNDENOMINACIÓN DO CURSO: Inserción laboral de persoas con discapacidade FECHA:UNIDAD DIDÁCTICA: UC1036_3 Apoiar no proceso de inserción sociolaboral de persoas con discapacidade.MODULO: Metodoloxía de emprego con apoio na inserción sociolaboral de persoas con discapacidade. HORAS: 90NOME DO PARTICIPANTE: NOME DO AVALIADOR: Tania Valeije GuerraPROBA: Simulación de entrevista prelaboral co usuario e a familia (pai, nai ou titor) para coñecer as súas necesidades e expectativas cara o traballo.
  2. 2. CRITERIOSPUNTUACION ACTIVIDADES CALIDADE ORGANIZACIÓN NO TRABALLO SECUENCIALIDADE NA INTERVENCIÓN Vai a recibir aos usuarios a porta: Sigue o orde establecido: saúdo- presentación- Realiza protocolo establecido (saúdo, si non mirada- acompañamento lugar entrevista: ACOLLIDA DO presentación- mirada e acompañamento ó lugar USUARIO E A da entrevista): (2) (0) SÚA FAMILIA 10 O tempo de espera ó usuario (en minutos): si non si non <5 5-7 8-10 11-13 > (2) (0) 14 (2) (0) (4) (3) (2) (1) (0) Ten a mesa en perfecto orde (material de Introduce o servizo e informa ao usuario en qué PRESENTACIÓN papelería, formularios, caixóns de vai consistir a entrevista. Comunica obxectivos: DO SERVIZO E Adáptase as características do usuario e explicase de xeito claro e sinxelo: documentación, carpetas): INFORMACIÓN toda bastante pouco 20 SOBRE O sempre case sempre bastante pouco nada si non nada OBXECTIVO DA (10) (7) (4) (2) (0) (5) (3) (1) (0) ENTREVISTA (5) (0) Fai preguntas sobre experiencia laboral previa, Utiliza preguntas claras, directas, específicas sobre os intereses do usuario: Emprega técnicas de recollida de información: formación académica e ocupacional e intereses e EXECUCIÓN DA motivación laboral: ENTREVISTA. 25 sempre case sempre bastante pouco nada si non moitas bastantes poucas FORMULACIÓN DE PREGUNTAS (12) (10) (8) (4) (0) (5) (0) ningunha (8) (6) (3) (0 Valora a información recollida e detecta a Expón a información que necesiten usuario e Solicita aclaracións e retroalimentación. Practica a escoita activa: necesidade de obter información familia sobre o proceso de inserción sociolaboral. complementaria da familia: RECOLLIDA E 30 REXISTRO DA sempre case sempre bastante pouco nada sempre a cotío pouco INFORMACIÓN (12) (10) (8) (3) sempre a cotío pouco nada (0) nada (8) (6) (3) (0) (10) (7) (4) (0) Fai un resumo final da entrevista, platexa a Acompaña aos usuarios a porta. Establece cos usuarios unha nova entrevista oportunidade de aclarar dúbidas. Realiza protocolo establecido (despidese para continualo seguimento do caso: cordialmente, acompaña aos usuarios a porta) PECHE DA sempre bastante pouco 10 EXNTREVISTA E si non nada DESPEDIDA si non (3) (0) (4) (2) (1) (0) (3) (0) TEMPO menos de 40 minutos Entre 41 e 55 min. Máis de 60 5 EMPREGADO INICIO: FIN: min. (minutos) (0) (2) (3)
  3. 3. PUNTUACIÓN PUNTUACIÓN PUNTUACIÓN PUNTUACIÓN FACTORES OBSERVACIÓNS MÁXIMA OBTIDA TOTAL APROBADOACOLLIDA DO USUARIO E A SÚA FAMILIA 10 50 PUNTOSPRESENTACIÓN DO SERVIZO E INFORMACIÓN SOBRE O OBXECTIVO DA 20ENTREVISTAEXECUCIÓN DA ENTREVISTA. FORMULACIÓN DE PREGUNTAS 25RECOLLIDA E REXISTRO INFORMACIÓN 30PECHE DA ENTREVISTA E DESPEDIDA 10TEMPO EMPREGADO 5

×