O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
ใบปิด (Poster)
เรียนรู้
การถ่ายภาพ
Infographic
การนำเสนอโดยใช้
การถ่ายภาพ
การจัดองค์ประกอบภาพ
จุดตัดเก้าช่อง
จุดตัดเก้าช่อง
ทฤษฎีสามส่วน
จัดกลาง
เอียง
ใบปิด (Poster)
โปสเตอร์ (poster)
คือภาพขนาดใหญ่ พิมพ์บนกระดาษ ออกแบบเพื่อใช้ในการสื่อ
ข้อความข่าวสาร หรือเนื้อหาบางประการโดยเน้นให้เตะตาผ...
ประโยชน์ของโปสเตอร์
ใช้ประชาสัมพันธ์
ใช้เพื่อสื่อสารกับ

คนหมู่มาก
ใช้เพื่อการศึกษา
ลักษณะของโปสเตอร์ที่ดี
รูปแบบต้อง
สอดคล้องกับเนื้อหา
และกลุ่มเป้าหมายที่
วางไว้
ลักษณะของโปสเตอร์ที่ดี
มีลักษณะ เด่นชัด มอง
เห็นสะดุดตา
ลักษณะของโปสเตอร์ที่ดี
ข้อความนั้นต้องสั้น
กระชับได้ใจความ
ส่วนประกอบของโปสเตอร์
หัวข้อ
รายละเอียด
รูปประกอบ
การออกแบบ
การจัดลำดับลดหลั่นที่เห็นเด่นชัด
รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2558
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนเตรียมอ...
การจัดลำดับลดหลั่นที่เห็นเด่นชัด
เน้นจุดสำคัญ
การออกแบบ
ลด50%ทั้งร้าน
จัดรายการลดราคาเสื้อผ้าทุกตัว
เหลือ 50% ทั้งร้านค่ะ ( เดรส
เหลือตัวละ 140 บ. / เสื้อเ...
สี
การออกแบบ
ลดโลก
แตก !
ลดโลก
แตก !
ลดโลก
แตก !
เน้นจุดสำคัญ
สื่อสารผิด
อินโฟกราฟิกส์ (Infographics)
ความหมาย
Infographics มาจากคำว่า
Information + Graphics
ความหมาย
การนำข้อมูลหรือความรู้มาสรุปเป็น
สารสนเทศ ในลักษณะของกราฟิกที่
ออกแบบเป็นภาพนิ่ง ดูแล้วเข้าใจง่ายใน
เวลารวดเร็ว
หลักการออกแบบอินโฟกราฟิกส์ (Infographics)
ด้านข้อมูล
มีความน่าสนใจ
เชื่อถือได้และเป็นความจริง
มีความถูกต้อง
หลักการออกแบบอินโฟกราฟิกส์ (Infographics)
ด้านการออกแบบ
ต้องมีรูปแบบ แบบแผน
เข้าใจง่าย ใช้งานง่าย
ความสวยงาม
อินโฟกราฟิกส์ ที่ไม่ค่อยดี
การนำเสนอโดยใช้ ใบปิด (Poster) การถ่ายภาพ Infographic
การนำเสนอโดยใช้ ใบปิด (Poster) การถ่ายภาพ Infographic
การนำเสนอโดยใช้ ใบปิด (Poster) การถ่ายภาพ Infographic
การนำเสนอโดยใช้ ใบปิด (Poster) การถ่ายภาพ Infographic
การนำเสนอโดยใช้ ใบปิด (Poster) การถ่ายภาพ Infographic
การนำเสนอโดยใช้ ใบปิด (Poster) การถ่ายภาพ Infographic
การนำเสนอโดยใช้ ใบปิด (Poster) การถ่ายภาพ Infographic
การนำเสนอโดยใช้ ใบปิด (Poster) การถ่ายภาพ Infographic
การนำเสนอโดยใช้ ใบปิด (Poster) การถ่ายภาพ Infographic
การนำเสนอโดยใช้ ใบปิด (Poster) การถ่ายภาพ Infographic
การนำเสนอโดยใช้ ใบปิด (Poster) การถ่ายภาพ Infographic
การนำเสนอโดยใช้ ใบปิด (Poster) การถ่ายภาพ Infographic
การนำเสนอโดยใช้ ใบปิด (Poster) การถ่ายภาพ Infographic
การนำเสนอโดยใช้ ใบปิด (Poster) การถ่ายภาพ Infographic
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

การนำเสนอโดยใช้ ใบปิด (Poster) การถ่ายภาพ Infographic

3.122 visualizações

Publicada em

การนำเสนอโดยใช้ ใบปิด (Poster) การถ่ายภาพ Infographic

Publicada em: Design
 • Sex in your area is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2F7hN3u ♥♥♥
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/2F7hN3u ❶❶❶
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui

การนำเสนอโดยใช้ ใบปิด (Poster) การถ่ายภาพ Infographic

 1. 1. ใบปิด (Poster) เรียนรู้ การถ่ายภาพ Infographic การนำเสนอโดยใช้
 2. 2. การถ่ายภาพ
 3. 3. การจัดองค์ประกอบภาพ จุดตัดเก้าช่อง
 4. 4. จุดตัดเก้าช่อง
 5. 5. ทฤษฎีสามส่วน
 6. 6. จัดกลาง เอียง
 7. 7. ใบปิด (Poster)
 8. 8. โปสเตอร์ (poster) คือภาพขนาดใหญ่ พิมพ์บนกระดาษ ออกแบบเพื่อใช้ในการสื่อ ข้อความข่าวสาร หรือเนื้อหาบางประการโดยเน้นให้เตะตาผู้ดู และสื่อสารข้อมูลได้
 9. 9. ประโยชน์ของโปสเตอร์ ใช้ประชาสัมพันธ์ ใช้เพื่อสื่อสารกับ
 คนหมู่มาก ใช้เพื่อการศึกษา
 10. 10. ลักษณะของโปสเตอร์ที่ดี รูปแบบต้อง สอดคล้องกับเนื้อหา และกลุ่มเป้าหมายที่ วางไว้
 11. 11. ลักษณะของโปสเตอร์ที่ดี มีลักษณะ เด่นชัด มอง เห็นสะดุดตา
 12. 12. ลักษณะของโปสเตอร์ที่ดี ข้อความนั้นต้องสั้น กระชับได้ใจความ
 13. 13. ส่วนประกอบของโปสเตอร์ หัวข้อ รายละเอียด รูปประกอบ
 14. 14. การออกแบบ การจัดลำดับลดหลั่นที่เห็นเด่นชัด รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2558 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา รับสมัคร 1-30 กันยายน 2557 รายละเอียดเพิ่มเติม www.triamudom.ac.th
 15. 15. การจัดลำดับลดหลั่นที่เห็นเด่นชัด
 16. 16. เน้นจุดสำคัญ การออกแบบ ลด50%ทั้งร้าน จัดรายการลดราคาเสื้อผ้าทุกตัว เหลือ 50% ทั้งร้านค่ะ ( เดรส เหลือตัวละ 140 บ. / เสื้อเหลือตัว ละ 90/100 บ. ) เปิดจองแล้วนะคะ^^
 17. 17. สี การออกแบบ ลดโลก แตก ! ลดโลก แตก ! ลดโลก แตก !
 18. 18. เน้นจุดสำคัญ
 19. 19. สื่อสารผิด
 20. 20. อินโฟกราฟิกส์ (Infographics)
 21. 21. ความหมาย Infographics มาจากคำว่า Information + Graphics
 22. 22. ความหมาย การนำข้อมูลหรือความรู้มาสรุปเป็น สารสนเทศ ในลักษณะของกราฟิกที่ ออกแบบเป็นภาพนิ่ง ดูแล้วเข้าใจง่ายใน เวลารวดเร็ว
 23. 23. หลักการออกแบบอินโฟกราฟิกส์ (Infographics) ด้านข้อมูล มีความน่าสนใจ เชื่อถือได้และเป็นความจริง มีความถูกต้อง
 24. 24. หลักการออกแบบอินโฟกราฟิกส์ (Infographics) ด้านการออกแบบ ต้องมีรูปแบบ แบบแผน เข้าใจง่าย ใช้งานง่าย ความสวยงาม
 25. 25. อินโฟกราฟิกส์ ที่ไม่ค่อยดี

×