Comentario dun climograma

694 visualizações

Publicada em

Publicada em: Educação
  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Comentario dun climograma

  1. 1. Comentario dun climograma
  2. 2. Que é un climograma? <ul><li>Un climograma é un gráfico que representa as temperaturas e as precipitacións dun lugar determinado nun período de tempo concreto, habitualmente un ano dividido nos seus 12 meses </li></ul>
  3. 3. Elementos dun climograma Nos eixes verticais o valor das precipitacións e o dobre co das temperaturas
  4. 4. Análise do climograma <ul><li>TEMPERATURA MEDIA ANUAL: Sumamo-las temperaturas de cada mes e dividimo-lo resultado entre os 12 meses do ano. Indícanos o tipo de clima </li></ul><ul><ul><li>Clima frío menos de 10ºC </li></ul></ul><ul><ul><li>Clima temperado 10ºC – 20ºC </li></ul></ul><ul><ul><li>Clima cálido máis de 20ºC </li></ul></ul><ul><li>Amplitude Térmica Anual: Diferenza entre a temperatura do mes máis cálido e o máis frío. Indícanos a situación latitudinal. </li></ul><ul><ul><li>Cerca do Ecuador non supera os 5ºC </li></ul></ul><ul><ul><li>Latitudes medias 5ºC – 25ºC </li></ul></ul><ul><ul><li>Cerca dos polos supera os 25ºC </li></ul></ul><ul><ul><li>Hai que ter en conta que o mar suaviza as temperaturas </li></ul></ul>
  5. 5. Análise do climograma <ul><li>MES MÁIS CÁLIDO E MES MÁIS FRÍO: indícanos a que hemisferio pertence. </li></ul><ul><ul><li>Hemisferio Norte: as temperaturas aumentan de xaneiro a xullo </li></ul></ul><ul><ul><li>Hemisferio Sur: as temperaturas diminúen de xaneiro a xullo </li></ul></ul><ul><li>TOTAL DE PRECIPITACIÓNS: sumamos as precipitacións mensuais. </li></ul><ul><ul><li>Clima árido menos de 250 mm </li></ul></ul><ul><ul><li>Clima seco 250-500 mm </li></ul></ul><ul><ul><li>Clima semihúmido 500-1000 mm </li></ul></ul><ul><ul><li>Clima húmido máis de 1000 mm </li></ul></ul>
  6. 6. Análise do climograma <ul><li>RELACIÓN ENTRE TEMPERATURA E PRECIPITACIÓNS: relacionamos a curva das temperaturas con barra das precipitacións, se a curva supera as barras durante algúns meses estes se consideran áridos. </li></ul>
  7. 7. Comentario <ul><li>Con estes datos que obtemos a partir da análise das temperaturas e precipitacións tentamos indicar a que tipo de clima pertence; para iso temos en conta os esquemas realizados en clase. </li></ul><ul><li>Imos ver agora algún exemplo. </li></ul>
  8. 8. Climogramas para elaborar e comentar   X F M A M X X A S O N D Tt. -9,3 -7,7 -2,2 5,8 13 16,6 18,2 16,4 11 5,1 -1,2 -6,1 Prec. 42 36 34 44 51 75 94 77 65 59 58 56   X F M A M X X A S O N D Tt. 8,3 9,3 10,9 11,9 14 17,3 19,4 19,4 18 14,6 11,3 9,2 Prec. 255 219 145 148 141 73 43 40 113 215 228 298   X F M A M X X A S O N D Tt. 26,8 27 27 27 26,8 25,2 24,2 24,4 25,4 25,7 25,9 26,5 Prec. 270 268 375 331 231 15 2 12 109 400 487 316   X F M A M X X A S O N D Tt. 23,3 25,9 29,9 36,6 32,5 30,6 27,8 26,2 27,4 28,7 26,6 23,9 Prec. 0 0 0,5 10 26 50 144 174 84 20 0,5 0 X F M A M X X A S O N D Tt. -1.1 -0.2 2 4.1 6.9 12.5 16.5 15.8 12.4 7 2.9 0 Prec 139 117 129 140 127 70 25 28 75 126 14 85

×