O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Educatia pentru sanatate - o abordare pedagogica Adina Enache

3.368 visualizações

Publicada em

Publicada em: Educação
 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Educatia pentru sanatate - o abordare pedagogica Adina Enache

 1. 1. ADINA ENACHE – FORMATORConferinta :”EDUCATIA PENTRUConferinta :”EDUCATIA PENTRUSANATATE”SANATATE”Ranca , 19 iunie 2013Ranca , 19 iunie 2013
 2. 2. Educaţia pentru sănătate, este o preocupare de maximă importanţăpentru om, supravieţuirea lui. Dezideratulnominalizat este axat pe formarea uneiculturi sanitare la toate grupurile sociale,precum şi pe elaborarea, valorificareastrategiilor şi mijloacelor educative adecvateformării unui comportament sănătos/ modsănătos de viaţă.
 3. 3. Ordinul Ministerului Educaţiei şi Cercetării din Românianr.4496/2004 privind aprobarea programei şcolare pentrudisciplina opţională Educaţie pentru sănătate includeurmătoarele obiective:Promovarea sănătăţii şi a stării de bine aelevului, respectiv:− funcţionarea optima din punct de vedere somatic,fiziologic, mintal, emoţional, social şi spiritual;− formarea unui stil de viaţa sănătos
 4. 4. Dezvoltarea personală a elevului, respectiv:− autocunoaşterea şi construirea unei imagini pozitivedespre sine;− comunicarea şi relaţionarea interpersonală;− dezvoltarea carierei personale.Prevenirea/profilaxia maladiilor şi comportamentelor derisc:− prevenirea accidentelor şi a comportamentelor cu riscpentru sănătate;− prevenirea atitudinii negative faţă de sine şi viaţă;− prevenirea conflictelor interpersonale, a dezadaptăriisociale şi a situaţiilor de criză
 5. 5. Abordarea pedagogica a educatieipentru sanatate… Tine cont de particularităţile de vârstă,comportamentele şi atitudinile privindsănătatea, nevoile de dezvoltare si invatareale elevilor/tinerilor, precum si de mediulsocial-cultural, familial si educational in careacestia traiesc si evolueaza.
 6. 6. Educatia pentru sanatate: Obezitate Adictie (tutun, droguri, alcool, alimentenesanatoase) Stres Boli cu transmitere sexuala Cunoastere de sine si acceptare
 7. 7. Educatia pentru sanatate: Igiena personala Anturajul Contraceptia, sarcina, avortul Sexualitate ………………………….
 8. 8. Metode utilizate in abordareaeducatiei pentru sanatate Energizere Jocuri de spargerea ghetii Jocuri de cunoastere Jocuri de comunicare Metode vizuale Studiu de caz Debriefing-ul Jocul de rol Simulari Invatarea reciproca Demonstratia
 9. 9. Energizere Sunt tehnici foarte folositoare pentru stimularea fizică şimentală a participan ilor. Energizantele sunt folositoare lațsfârşitul unei se sesiuni lungi şi obositoare pentru revigorarealor sau pentru reducerea monotoniei şi oboselii. Sunt doua categorii de energizante: care necesită milcare fizicăsi cele care necesita exerci iu mental. Este la alegereațprofesorului ce tip de joc se poate folosi.
 10. 10. Jocuri de spargerea ghetii Tehnicile de icebreaking sunt folosite in formare inspecial la inceputul unei sesiuni pentru a stimulainteractiunea intre elevi, reducerea timidită ii,țlipsa de incredere. Daca este aplicata cu succes participantii suntmai entuziaşti si mai motiva i să participe lațactivită i.ț Exerci iile de icebreaking trebuie sa asigurețmişcarea fizică exerci iile mentale pentru tema carețurmeaza
 11. 11. Jocuri de cunoastere Sunt destinate cunoaşterii reciproce a participan ilor dintr oțactivitate. Înainte de a începe jocul, trebuie să fie asigurată în elegereațcondi iilor.ț Deoarece jocurile sunt foarte uşoare, ele facilitează crearea uneiambian e pozitive în grup, în special pentru participan ii careț țanterior cunoşteau. Pentru unele jocuri de acest tip, evaluarea nu este necesară, dar înjocurile de cunoaştere mai aprofundată e utilă. Ar fi interesant ca laevaluare să fie to i elevii, de exemplu, transmi ând un obiect în cercț țfiecăruia care l primeşte să i se ofere posibilitatea să spună ceva.Poate să fie utilă, în func ie de grup, o scurtă discu ie generală despreț țscopul acestor jocuri. Obiectivele acestor jocuri sunt cunoaşterea reciprocă aelevilor,crearea unei ambian e pozitive în grup.ț
 12. 12. Jocuri de comunicare Sunt jocuri care încearcă să stimuleze comunicarea întreelevii şi urmăresc crearea unui proces de comunicare eficientîn grupul în care, de regulă, se stabilesc nişte roluri fixe. Aceste jocuri tind să creeze un mediu favorabil ascultăriiactive şi comunicării verbale, iar pe de altă parte, săstimuleze comunicarea nonverbală (expresii, gesturi, contactfizic, priviri etc.), pentru a ini ia noi moduri de comunicare.țJocul va oferi pentru aceasta un nou spa iu cu noi canale dețexpresie a sentimentelor şi a rela iilor în grup.ț Obiectivele urmărite sunt stimularea comunicării întreelevi, crearea unui mediu favorabil ascultării active şi aexprimării sentimentelor.
 13. 13. Metode vizuale-Intaresc prezentarea si ajutaaudienta sa si aduca aminte discutia dupa‐ce aceasta se termina.Flip-chartul, proiectorul, facilitatorul…
 14. 14. Cheia succesului unui support visual este sa nu inghesuiesti prea mult pe un singurslide. Un slide nu ar trebui sa contina mai mult de un singur grafic, sau 5 linii scurtede text.Tine slide ul la o lungime de brat si citeste l. Daca tu nu distingi‐ ‐cuvintele, exista sanse ca oamenii din spatele salii sa nu l poata‐citi atunci cand este proiectat.Culoarea background cea mai potrivita este albastru, fara sa fie strident
 15. 15. Studiu de caz Studiul de caz ofera elevilor o imagine arealitatii, punand o problema ce se cererezolvata. Cazul trebuie sa fie scurt, sa contina toateinformatiile necesare intalnite in viatareala si sa permita participantului sasolutioneze problema care ii estepropusa. Un caz este ca o scurta poveste, caredezvolta complet o stituatie
 16. 16. Debriefing-ul Este procesul de reflectie asupraexperientelor activitatii, una sau mai multeintalniri, sesiuni, discutii in care acest procesde reflective are loc. Grupul de discutii are scopul de aclarifica reactiile, gandurile siraspunsurile ca urmare a experientei traite.
 17. 17. Jocul de rol Un joc de rol este o sesiune de formare încare profesorul, poate ajutat de unul sau doielevi, stabileşte un scenariu în care ceilorlaltielevi le sunt atribuite diferite roluri şi în careaceste roluri se regăsesc în situaţiile care vorfi întâlnite de ei în viata; Jocul oferă elevilor oportunitatea de a jucadiferite roluri alese pentru a reprezenta roluriefective întâlnite în realitate.
 18. 18. Demonstratia Această metodă constă în prezentarea, decătre profesor, a unor obiecte sau fenomenereale sau a unor substitute ale acestora, saua unor acţiuni, operaţii ce urmează a fiînvăţate. Prin demonstraţie se asigură un suportconcret senzorial în activitatea decunoaştere, intuirea realităţii.
 19. 19. Invatarea reciproca Parcurgerea de catre grupuri de participantia unui material, aprofundarea lui siprezentarea continutului, utilizand diversemetode de expunere, in fata celorlaltegrupuri.
 20. 20. Feed back pe spate
 21. 21. Teambuilding – formarea echipei
 22. 22. Energizare
 23. 23. Demonstratia
 24. 24. Metode vizuale
 25. 25. Concursul raspunsurilor corecte
 26. 26. MULTUMESC PENTRU ATENTIE.

×