Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Organizarea informaţiei în_bibliotecă_în__contextu_= =_iso-8859-2_q_ll_noilor_tehnologii_informaţionale(20)

Mais de National Library of Republic of Moldova(20)

Anúncio

Organizarea informaţiei în_bibliotecă_în__contextu_= =_iso-8859-2_q_ll_noilor_tehnologii_informaţionale

 1. Organizarea informaţiei în bibliotecă în contextul Noilor Tehnologii Informaţionale Alla Panici BNRM, SIBIMOL
 2. „Bibliotecile şi serviciile de informare servesc societăţii prin prezervarea memoriei, sprijinirea dezvoltării, educaţiei şi cercetării, susţinerea consensului internaţional şi al bunăstării comunităţii” Manifestul IFLA pentru statistica de bibliotecă, 16-18 noiembrie, 2011
 3. Activităţi, destinate sistematizării informaţiei • implementarea şi exploatarea sistemului informaţional- bibliotecar automatizat • crearea resurselor informaţionale • organizarea accesului la resursele informaţionale Sistem: un ansamblu de elemente (principii, reguli, forțe etc.) dependente între ele şi formând un tot organizat, care pune ordine într-un domeniu de gândire teoretică, reglementează clasificarea materialului într-un domeniu de științe ale naturii sau face ca o activitate practică să funcționeze potrivit scopului urmărit.
 4. Tipuri sisteme: • Informaţional • Informatic • bazat pe cunoştinţe Sistem informaţional – sistem de prelucrare al informaţiei, împreună cu resursele organizaţionale asociate, cum sunt resursele umane, tehnice şi financiare, ce furnizează şi distribuie informaţia. Sistem informatic – sistem ce reprezintă partea automatizată a sistemului informaţional ce realizează prelucruraea datelor şi informaţiilor folosind un sistem de calcul; este un ansamblu de echipamente (hardware) şi programe pe calculator (software), care asigură prelucrarea datelor.
 5. Sistem bazat pe cunoştinţe – parte a sistemului informatic, care procesează cunoştinţe într-o cantitate determinantă şi semnificativă. Configuraţia ascendentă a sistemului de organizare al informaţiei: Cunoştinţe ↑ Informaţia ↑ Date
 6. Date bibliografice – elemente, pe care calculatorul electronic le acumulează şi le prelucreză, ca ulterior acestea să devină informaţii – date cu caracter de noutate despre un fenomen, proces sau resurse bibliografice Informaţia – reprezintă totalitatea datelor bibliografice şi de autoritate, stocate în catalogul on-line. Este percepută de utilizator numai în momentul intrării în contact cu această informaţie Cunoştinţa – după acad. Mihai Drăgănescu este informaţia cu înţeles şi informaţia care acţionează. Cunoştinţa semnifică ceea ce este cunoscut Altă percepţie - Cunoştinţele sunt informaţii dobândite prin instruire (educaţie) şi practică (experienţă)
 7. organizarea informaţiei. evoluţie, caracteristici revoluţii sociale  revoluţii istorice revoluţia digitală cataloage şi colecţii tradiţionale  cataloage informatizate, colecţii virtuale Fluxul informaţional asigură: direcţionarea subordonată a informaţiilor  de la sursa iniţială  la consumator (beneficiar, utilizator) Raţionalizarea fluxului informaţional NTI – scopuri • excluderea dublării informaţiei • diminuarea itinerarelor difuzării informaţiei de la sursa informaţională spre consumator • asigurarea raţională a schimbului de informaţie între instituţiile bibliotecare.
 8. Fluxul informaţional de date bibliografice constituit din: • adrese concrete – sursa şi consumatorul de informaţie • regimul (regulamentul) de transmitere al informaţiei de la sursă către consumator • volumul informaţiei tarnsmise după regimul de transmisie informaţia se divizează în: • Informaţie, prestată forţat consumatorului • Informaţie solicitată: cotidiană, decadică, lunară, trimestrială, anuală caracteristici volum informaţie: • biţi, cuvinte, comunicări, semne, litere, pagini, etc. Volumul inf. – important în determinarea congestiei BD: decizii suplimentare sau diminuare
 9. NTI includ: • tehnologii noi de comunicare, bazate pe reţele locale şi reţele distribuite de calculatoare: Intranet, Internet; • tehnologii noi de prelucrare a informaţiei în baza calculatoarelor personale şi locurilor de muncă specializate; (tehnologii Microsoft Office) • tehnologii, ce exclud hârtia în calitate de purtător esenţial de informaţie – (în biblioteca - formate de catalogare informatizată, anularea cataloagelor tradiţionale); • tehnologii noi de luare a deciziilor în baza mijloacelor intelectului artificial – baze de cunoştinţe, sisteme expert, sisteme de modelare cu forme diverse de prezentare a situaţiilor modelate, etc. (în ştiinţă, invăţământ, economie, etc.)
 10. Aplicarea NTI în bibliotecă • Biblioteca digitală: Franţa – Gallica, cu 30 mln unităţi; Germania – Global Info (1998), buget 35 mln $, Danemarca – DEF; Suedia – Raneberg; Finlanda – FinLYB; Anglia – eLib; Spania – “Memoria Spaniei”, Classico Tavera, BNRM - Moldavica • Cataloage colective sau corporative • Pagina web • Expoziţii virtuale • Cluburi de specialitate (clubul bibliotecarilor): • Referinţe bibliografice utilizatorilor în regim online • Poşta electronică (e-mail-ul) • grupuri deschise şi virtuale de discuţie • forum-urile (care în mod uzual se referă la grupuri specifice sau restrânse /cu acces limitat) • corespondenţa scrisă (bazată pe text) în timp real (chat-ul), • comunicarea prin voce (telefonia web) şi comunicarea video faţă-în-faţă (conferinţe video)
 11. Implementarea NTI. org. informaţiei scopuri: • automatizarea şi informatizarea metodelor rutinare de prelucrare a datelor bibliografice; • organizarea procesului informativ-comunicativ la un nivel mult mai performant. funcţii: • prelucrarea generală a resurselor bibliografice informaţionale, verficarea şi perfectarea lor; • salvgardarea locală a resurselor bibliografice; • asigurarea accesibilităţii maxime la resursele bibliografice
 12. Funcţii NTI • asigurarea metodelor de comunicare între bibliotecari şi beneficiarii lor; (local, la distanţă) • asigurarea cominicării prin poşta electronică; (la distanţă) • introducerea datelor; • tarnsmiterea datelor; • gestionarea bazelor de date; • generarea rapoartelor de prelucrare a datelor; prelucrarea personală a datelor; (în concordanţă cu Legea privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private in sectorul comunicaţiilor electronice) • alcătuirea, reproducerea şi multiplicarea poligrafică a datelor; • schimb de informaţii între bazele de date;
 13. • administrarea resurselor; • controlul executării proceselor automatizate; • administrarea timpului personal; (sisteme de control a locurilor de muncă) • instruirea profesională informatizată; • servicii consultative; • transpunerea documentelor de pe un purtător de informaţie pe altul; • integrarea programelor; • perfectarea poligrafică a documentelor; • şedinţe, conferinţe on-line; • contact în grup prin intermediul terminalelor
 14. Impactul NTI în societate progres cote maxime: • spaţiul tehnico-economic • ştiinţă, medicină • cultură • modificarea statutului resurselor informaţionale • Producţia • Păstrarea • Organizarea • Difuzarea
 15. statut bibliotecă, bibliotecar în era NTI bibliotecarii  din păstrători simpli  în nod informaţional asigură conexiunea utilizatori  lumea internaţională (Hans Christoph Hobohm, Facultatea de Biblioteconomie şi ştiinţa Informării Potsdam, Germania – afirmă la Conferinţa IFLA, 1996, Beijing) Biblioteca din insituţie de conservare a informaţiei  în instituţie de disponibilizare a informaţiei Biblioteca de la informatizarea locală  la conectarea ulterioară într-o reţea unică informatizată Conectarea în reţea – proces inevitabil – realitate a societăţii informaţionale în devenire
 16. Instrumente de aplicare a NTI în procesul organizării informaţiei Soft-uri: • soft-urile integrate de bibliotecă – permit realizarea tuturor proceselor tradiţionale de bibliotecă • soft-urile integratoare de bibliotecă – permit integrarea mai multor biblioteci în sisteme informaţionale unitare Formate: aa. “60: MARC; MARC I MARC II; UNIMARC Bibliographic UKMARC - Anglia INTERMARC - Franta USMARC, în prezent MARC21 - Statele Unite ale Americii ROMARC – România IBERMARC – Spania, etc
 17. Formate de înregistrare • date bibliografice • date de autoritate • date referitoare la "holdings-uri“ – puţin răspândite: datele, proprii acestor formate sunt mult prea specifice resurselor şi activităţilor la care fac referire • date de clasificare: nefinalizarea lor: trebuie să includă referinţe la toate sistemele de clasificare şi să deţină o legatură coerentă şi cu sistemele care aplică vedete de subiect bazate pe diverse tezaure, vocabulare controlate • date referitoare la informatii curente utile comunităţii (evenimente, programe, utilităţi etc.) – MARC 21
 18. Organizarea informaţiei în baza NTI: evoluţie • Începutul aa. 90 - desktop application, fără module: absmarc exe • 1998: software integrate, de reţea: Q-Series, TinLIB; • 2007: soft integrat, de reţea: TinREAD – web application http://www.slideshare.net/tambro/prezentare-tinread • soft inegrator SIBIMOL - web application http://cc.sibimol.bnrm.md/logon Funcţiile SIBIMOL: • Centralizarea datelor livrate de bibliotecile participante, • reglementarea fluxului informaţional în cadrul reţelei naţionale • exercitarea rolului infrastructural prin furnizarea comunităţii SIBIMOL a resurselor logistice şi metodologice comune.
 19. Cerinţe pentru biblioteci: • Suportul formatului UNIMARC (Bibliografic, Autoritate) ca standard de descriere. • Suportul standardului ISO 2709:2008 ca format de schimb de înregistrări. • Suportul standardului ISO/IEC 10646:2010 (UNICODE) pentru codificarea informaţiei. • Suportul standardului ISO/IEC 24824-2:2006 (SOAP 1.2) pentru implementarea serviciilor WEB, necesare pentru comunicaţia cu sistemul integrator (SIBIMOL). cerinţele vor permite: integrarea bibliotecii dvs în spaţiul unitar informaţional vor contribui eficient la ordonarea corectă şi calitativă a informaţiilor dîn bibliotecă în contextul noilor tehnologii informaţionale, chemate să faciliteze munca de investigator al beneficiarului
 20. Bibliotecile şi serviciile de informare servesc societăţii prin prezervarea memoriei, sprijinirea dezvoltării, educaţiei şi cercetării, susţinerea consensului internaţional şi al bunăstării comunităţii – afirmaţie valabilă doar în cazul unei organizări calitative a informaţiilor prin aplicarea NTI
 21. Vă mulţumesc pentru atenţie date de contact: e-mail: ccb@bnrm.md Tel. +373(22) 240232
Anúncio