O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Design Thinking

1.304 visualizações

Publicada em

Publicada em: Design
 • Seja o primeiro a comentar

Design Thinking

 1. 1. DESIGN THINKING
 2. 2. VAD ÄR DESIGN THINKING? metod som kombinerar: • Empati • Kreativitet • Rationalitet
 3. 3. FÖRHÅLLNINGSSÄTT • Den mänskiga faktorn: All Design är social till sin natur • Re-design:All design vilar på tidigare design och är i praktiken förfining eller förbättring av tidigare arbete. • Gripbarhet: Att göra ideer konkreta, fysiska och taktila, skissade, modellerade, ritade, 3D-printade, skapar alltid mer kommunikation kring en idé.
 4. 4. DESIGNMETODER
 5. 5. DESIGNPROCESSER
 6. 6. DESIGNPROCESSENS STEG • Definiera • Forska • Idearbeta • Prototypa & Testa • Välja • Lära
 7. 7. DEFINIERA • Bestäm vad för problem du försöker åtgärda. • Kom överens om vem som är målgrupp. • Prioritera hur akut problemet är. När måste det åtgärdas? • Bestäm vad som gör detta projekt framgångsrikt. • Besluta er kring en gemensam terminologi som förklarar problemet.
 8. 8. FORSKA • Gå igenom problemets historik, dokumenterar existerande hinder och utmaningar • Samla exempel på andra försök att lösa samma problem • Notera vilka som är projektets supportrar, investerare och kritiker • Prata med de som är påverkade av problemet, de som är utsatta för det (användare). • Ta i beaktan ett ledningsperspektiv på problemet - vad är ledningens syn på problemet?
 9. 9. IDÉARBETE • Identifiera de behov och de motiv användarna har i relation till problemet • Generera så många idéer som möjligt för att identifiera lösningar på användarnas behov och motiv • Dokumentera och strukturera alla idéer utan att värdesäta eller debattera dem • Under en idéarbetsprocess, ha ett samtal igång i taget. Säg inte nej till andras idéer. Bygg på andra personers idéer, formulera om dem, förstärk dem.
 10. 10. PROTOTYPA OCH TESTA • Slå samman, expandera, förfina idéer • Gör så tidigt som möjligt ett första utkast på en lösning. Utvärdera. Gör en ny. • Ta in feedback på idéer från en bred grupp personer. Inkludera användare. • Presentera ett par olika utkast och jämför • Försök att inte värdera ett enskilt utkast utan jämför dem så objektivt som möjligt • Skapa en funktionell prototyp • Testa prototypen. Testa den. Utvärdera. Gör en ny prototyp. Testa den. Utvärdera.
 11. 11. VÄL JA • Återse det övergripande problemet och målet med arbetet • Lägg åt sidan emotioner och ägarskap av idéer • Försök att undvika konsensustänkande • Kom ihåg att den mest praktiska lösningen inte alltid är den bästa • Välj ut kraftfulla idéer
 12. 12. IMPLEMENTERA • Utgå ifrån idén och prototypen. Bryt ner problemet till delmängder och skapa uppgifter att göra knutet till delmängderna. Beskriv uppgifterna. • Gör en översyn över vilka resurser som finns tillbuds för att hantera projektet • Tilldela uppgifter • Påbörja utförande.
 13. 13. LÄR • Ta in feedback från användare och uppdragsgivare • Utröna om lösningen uppnått sina målsättningar • diskutera vad som skulle kunna förbättras • Mät framgång. Samla data. • Dokumentera.

×