Primers dies

C
JA ENS HEM FET SÚPER GRANS!!!
COMENÇEM EL CURS DE 5 ANYS
Començem un nou curs, i aquesta vegada significa un moment
molt important, perquè anar a la classe de 5 anys suposa que els
infants han crescut i que es troben al darrer curs del cicle
d’infantil. Aquest fet també vol dir que tenim molta feina per
davant!!!
Els cursos de 3 i 4 anys, quan érem girafes i veterinaris, ja formen
part de la nostra experiència i queden en el nostre record. Passar
a 5 anys ens porta a un nou espai, segurament a conèixer noves
mestres i fins i tot potser algun nou company/a.
Ser un any més grossos també dona lloc a nous aprenentatges,
tant de lectoescriptura, d’expressió oral i escrita, de càlcul
matemàtic com d’hàbits, rutines i normes. Ens endinsem, per tant,
en noves inquietuds, nous objectius i nous reptes. Tot això amb la
intenció de poder anar transmeten aquests procés i els seus
resultats a vosaltres, les famílies.
COMENÇEM DONCS UN NOU VIATGE, QUE TÉ COM A PUNT DE
PARTIDA IMPORTANTÍSSIM CREAR EL NOSTRE ESPAI. UN ESPAI
ON CONVIUREM JUNTS DURANT TOT UN CURS, ON
COMPARTIREM, APRENDREM I RESOLDREM DUBTES, ON ENS
EXPRESSAREM I ESCOLTAREM, ON TREBALLAREM I JUGAREM…
PER TANT, AQUESTA ORGANITZACIÓ DE L’ESPAI LA HEM DE FER
ENTRE TOTS/ES, HA DE SER EL RESULTAT D’UNA FEINA EN
EQUIP.
ELS PRIMERS DIES ELS DEDIQUEM A ORGANITZAR L’AULA. I COM
TANTS I TANTS DELS NOSTRES APRENENTATGES PARTIM D’UNA
CONVERSA:
QUÈ NECESSITEM A LA CLASSE DE 5 ANYS B?
ORGANITZEM LA NOSTRA AULA
PER DONAR RESPOSTA A LA NOSTRA PREGUNTA I
APROFITANT LA LECTOESCRIPTURA, FEM UNA LLISTA
ENTRE TOTS/ES DEIXANT CONSTÀNCIA D’ALLÒ QUE
PENSEM NECESSITEM PER LA NOSTRA CLASSE.
DEDIQUEM VARIES SESSIONS A FER LA LLISTA I
TREBALLEM LA LECTOESCRIPTURA IDENTIFICANT LES
LLETRES, EL SO DE CADA FONEMA, LA SEPARACIÓ
ENTRE PARAULES, LES DIFERENTS TIPOGRAFIES I EL
TRAÇ.
JA TENIM LA LLISTA FETA! ARA TENIM MOLTA FEINA PER
DAVANT…
FEM EL CARTELL DEL
NOSTRE PENJADOR
EL MOMENT DE L’ASSEMBLEA
La jornada, com ja sabeu, comença amb el moment de
l’assemblea on desenvolupam activitats que requereixen expressar
oralment el que volem i el que pensam, experiències i anècdotes
que compartim amb els nostres companys/es. El fet de compartir
un espai de conversa implica fer un bon ús de les habilitats socials
com són: respectar el torn de paraula, aixecar el braç per poder
xerrar, escoltar les aportacions dels altres, saber donar la nostra
opinió respectant les dels altres…
Però es que la conversa no és exclusiva del moment de l’assemblea, ni
dedicam el moment de l’assemblea a xerrar únicament sinó que hi
desenvolupam un conjunt d’activitats organitzades i que, d’acord amb
l’establert amb el nostre currículum, ens serveixen per, de manera
significativa, treballar altres continguts com són els propis del calendari,
aprenent diàriament que els números no ariiben fins a 10, fent-ne la seva
grafia, decobrint la quantitat que simbolitza i el que representa damunt el
calendari, és a dir, avui, ahir, demà…
També hem de llegir i esriure el conjunt d’activtats que, seguint el nostre
horari, tenim programades diàriament, no feim el mateix els dilluns que
els
dijous i això també ho representam per escrit, ens ajuda a situar-nos en el
espai i en el temps.
Una vegada hem fet això passam llista, ens feim conscients dels
boixos i boixes que som a l’aula i els que no han vingut, aplicant,
entre d’altres, els conceptes de suma i resta i les aplicam
diferents situacions quotidianes, necessitam resoldre problemes
diàriamentt i, una vegada hem entès perquè ens serveix sumar i
restar, les utilitzam per donar respostes a preguntes com els
seients que necessitarem a l’autoús o els que necessitarem per
anar al cine.
Curricularment parlant, és a l’asemblea on donam sentit a molts
dels continguts que els alumnes haurien de conèixer en acabar el
cicle ( 3, 4 i5 anys) però n’hi ha d’altres.
PREPAREM LA NOSTRA
ASSEMBLEA
JA SABEU QUE EL MOMENT D’ASSEMBLEA
ÉS UN TEMPS FONAMENTAL DINS LA
NOSTRA JORNADA, ON FEM UNA
IMPORTANTÍSSIMA FEINA DIÀRIA DE
CONVERSA I DE TREBALL. ENS EXPRESSEM,
ENS EXPLIQUEM COSES, INQUIETUDS,
TRANSMITIM PENSAMENTS, COMPARTIM,
RESOLVEM DUBTES...
I ESPECIALMENT DE LES NOSTRES
CONVERSES NEIXEN MOLTS DELS
NOSTRES APRENENTATGES, POSANT PER
DAVANT DE TOT EL PROTAGONISME I
L’INTERÈS DELS INFANTS. COMENÇEN
NOUS REPTES I NOUS OBJECTIUS,
CADA DIA TENIM ALGUNA CONVERSA.
IMPOSIBLE TRANSCRIURE-LES TOTES.
PERÒ SÍ PODREU GAUDIR EN AQUEST
DOSSIER D’ALGUNES D’ELLES, PERQUÈ
ENTENGUEU FINS A QUIN PUNT ELS BOIXOS
PARTICIPEN PLENAMENT DEL SEU PROPI
PROCÉS D’APRENENTATGE EXPRESSANT
LES SEVES INQUIETUDS I INTERESSOS.
EL
CALENDARI,
TEMPS I LA
DATA
PASSAR
LLISTA FER L’AGENDA
MIRAM
QUANTS DE
NENS/ES HAN
VENGUT
ELS MESOS
AMB ELS
ANIVERSARIS
RECORDEM LES NORMES
VIURE AMB VALORS COM EL RESPECTE, LA
IDEA DE COMPARTIR, D’ESTIMAR, D’AJUDAR I,
EN DEFINITIVA, EL SABER FER LES COSES BÉ
ÉS FONAMENTAL. NO NOMÉS AMB LA
FINALITAT DE COMPORTAR-NOS BÉ A
L’ESCOLA, SI NO EN QUALSEVOL MOMENT I
SITUACIÓ DE LA NOSTRA VIDA,I PER ACTUAR
COM A PERSONES QUE SABEN VIURE I
CONVIURE EN SOCIETAT.
PER TANT, TREBALLAR LES NORMES DES DE
L’INFÀNCIA AMB AQUEST PROPÒSIT ÉS UNA
TASCA IMPRESCINDIBLE. AIXÍ HO PENSEM
DES DE L’ESCOLA
I ja arriba un moment esperadíssim per tots/es: TRIAR EL NOM DE
LA NOSTRA CLASSE!
N’Adriana ens ho va recordar al llistat que vam escriure de coses
que necessitavem per organitzar el nostre nou espai.
A la classe de 5 anys ja tenim experiència, i per això sabem lo
important que és aquest moment i la emoció que vivim.
Començem la pluja d’idees a partir de la pregunta, quin nom us
agradaria per la vostra classe? Voleu seguir sent la classe dels
pilots o triem un nom nou?.
Els infants començen a compartir les seves idees. I com es nota que
s’han fet grans!!! Tenen moltíssimes idees...
QUIN NOM VOLEM PER LA NOSTRA CLASSE?
COM JA SABEU
D’ALTRES CURSOS,
LA TRIA DEL NOM
SUPOSA UN LLARG
TREBALL QUE ELS
INFANTS VIUEN
AMB IL·LUSSIÓ I
GRAN EMOCIÓ.
EL PRIMER PAS ÉS
POSAR DAMUNT UN
PAPER TOTES LES
IDEES QUE TENEN
DESPRÉS D’AQUEST TREBALL DE RAONAMENT, FEM JA LA
PRIMERA VOTACIÓ. AFERREM A LA PISSARRA LES IMATGES
PERQUÈ ELS INFANTS TINGUIN A L’ABAST DE MANERA MOLT
VISUAL CADA UNA DE LES IDEES I, CADA NEN I NENA SURT A
POSAR UNA RATLLA AL DIBUIX QUE VOL.
QUAN TOTS/ES HAN VOTAT, COMPTEM LES RATLLES QUE TÉ CADA
UNA DE LES IMATGES PER DECIDIR QUINES SÓN LES TRES
OPCIONS MÉS VOTADES. I EL RESULTAT ÉS…
BORNS 11
DINOSAURIS 7
ARQUEÒLEGS 6
UNA VEGADA HEM RECULLIT
TOTES LES PROPOSTES,
CONSIDERO IMPORTANT FER
UNA REFLEXIÓ DAMUNT LES
POSIBILITATS DE NOMS
APORTADES PELS BOIXOS, PER
TAL DE CONSIDERAR ELS QUE
REALMENT HO PODEN SER I ELS
QUE NO, TENINT EN COMPTE
TAMBÉ ELS NOMS QUE ENS
PODEN APORTAR UN
APRENENTATGE AL LLARG DEL
CURS O NO.
A UNA ALTRA SESSIÓ, MIREM ELS DIBUIXOS
UN A UN I A UNA PISSARRA BLANCA ANEM
ANOTANT SEGONS L’ELECCIÓ QUE HAN
PINTAT.
JA TENIM EL RESULTAT DE LA DARRERA
VOTACIÓ!!! AMB MOLTÍSSIMA EMOCIÓ I
MOLTS DE NERVIS COMPTEM ELS VOTS.
EL RESULTAT…
BORNS 13
DINOSAURIS 7
ARQUEÒLEGS 5
I PER FI TENIM NOM:
ELS BORNS!!!
APLAUDIM, CANTEM I FINS I
TOT BALLEM D’ALEGRIA!!!
I ESTEM TANT CONTENTS QUE TENIM MOLTES GANES D’INFORMAR A LES
FAMÍLIES DE LA NOVA NOTÍCIA.
HO FEM DE DOS MANERES: PRIMER ELABORANT EL CARTELL PER POSAR
A L’ENTRADA DE CADA UNA DE LES PORTES DE L’AULA. AQUESTA TASCA
LA FEM EN GRAN GRUP FENT UNA FEINA DE LECTOESCRIPTURA.
EN SEGON LLOC, HO ESCRIVIM INDIVIDUALMENT A L’AGENDA, COPIANT
DEL CARTELL QUE HEM FET ENTRE TOTS/ES. AQUESTA FEINA NO NOMÉS
ENS SERVEIX PER AFIANÇAR EL TRAÇ DE LES LLETRES, SI NO TAMBÉ PER
ANAR AGAFANT CADA VEGADA MÉS CONSCIÈNCIA DE LA IMPORTÀNCIA
DE LA COMUNICACIÓ.
UNA VEGADA JA TENIM EL NOM,
ELS BORNS TENIM IMPACIÈNCIA
PER CREAR EL NOSTRE MURAL.
UN CARTELL QUE ENS DONA
IDENTITAT COM A GRUP I QUE
ENS SITUA EN EL NOSTRE
ENTORN DE L’ESCOLA. A MÉS
DE TRACTAR-SE D’UNA
ACTIVITAT QUE IL·LUSIONA
MOLT ALS INFANTS I QUE
SUPOSA UNA FEINA DE
PLÀSTICA I DE
LECTOESCRIPTURA.
EL PRIMER PAS IMPORTANT ÉS
TENIR UNA CONVERSA PERQUÈ
ELS BOIXOS PARTICIPIN DE LA
CREACIÓ DEL MURAL DES DEL
PRIMER MOMENT. LA PREGUNTA
CÓM HA DE SER, ON HA D’ESTAR
SITUAT? ÉS EL NOSTRE PUNT
DE PARTIDA.
EL MURAL QUE ENS IDENTIFICA
30 setembre 2014
ESTHER: Cóm podem fer saber als altres que som la classe
dels borns?
JOSE: Podríamos hacer una decoración.
ESTHER: I on la posem?
PAULA: Allí (assenyalant la pared de l’assemblea).
ESTHER: Però si posem un mural a l’assemblea queda dins
de la classe i els papis o mestres no el veuen..
ADRIANA: idó a la porta
ESTHER: A quina porta?
PAU: Del pati.
ESTHER: Però llavors no ho veu tothom.
DIEGO: Si lo ponemos allá (assenyala porta aula) lo veran
todos.
DESPRÉS D’UN INTERCANVI D’OPINIONS, DECIDIM
POSAR-LO FORA PER TAL QUE TOTHOM EL PUGUI
VEURE I ENS IDENTIFIQUI.
UNA VEGADA
HEM
CONSENSUAT
ON
AFERRAREM
EL MURAL, EL
SEGÜENT QUE
HEM DE FER
ÉS DECIDIR
CÓM EL
FAREM… UNA
VEGADA
DECIDIT ENS
POSAM EN
MARXA.
I AIXÍ VA ANAR NESQUENT I ES VA FER REALITAT LA NOSTRA IDEA
DE MURAL, AMB ELS INGREDIENT MÉS IMPORTANTS COM EREN
LES IDEES DELS BOIXOS I LA SEVA IL·LUSIÓ. I AQUÍ TENIU EL
RESULTAT D’AQUESTA BARREJA. I HAIG DE DIR QUE NO PODIA
SORTIR MILLOR!!!
ARA JA TOCAVA APROFITAR
VARIES SESSIONS DE PLÀSTICA
PER FER LA FEINA.
SI ÉS QUE ELS NOSTRES BORNS SÓN
UNS CRAKS. NO PODIEN DONAR-NOS
MÉS BONES IDEES!!!.
1 de 13

Recomendados

Primers dies por
Primers diesPrimers dies
Primers diescanmisses
411 visualizações16 slides
Dossier 1er trimestre por
Dossier 1er trimestreDossier 1er trimestre
Dossier 1er trimestrecanmisses
244 visualizações18 slides
Documentació 1r trimestre por
Documentació 1r trimestreDocumentació 1r trimestre
Documentació 1r trimestrecanmisses
377 visualizações17 slides
Reunio pares por
Reunio paresReunio pares
Reunio paresXesus Ballesteros
4.5K visualizações40 slides
Reunió ei 4 anys 2011 por
Reunió ei 4 anys 2011Reunió ei 4 anys 2011
Reunió ei 4 anys 2011vaquers
3.2K visualizações33 slides
1era reunió ampa curs 17 18 por
1era reunió ampa curs 17 181era reunió ampa curs 17 18
1era reunió ampa curs 17 18oriolllop
425 visualizações25 slides

Mais conteúdo relacionado

Destaque

La tardor por
La tardorLa tardor
La tardorcanmisses
370 visualizações6 slides
El dia del conte por
El dia del conteEl dia del conte
El dia del contecanmisses
330 visualizações5 slides
Tallers nadal 2014 por
Tallers nadal 2014Tallers nadal 2014
Tallers nadal 2014canmisses
5.4K visualizações4 slides
Tallers tots sants por
Tallers tots santsTallers tots sants
Tallers tots santscanmisses
1.1K visualizações7 slides
Racons por
RaconsRacons
Raconscanmisses
220 visualizações2 slides
Prestec de contes por
Prestec de contesPrestec de contes
Prestec de contescanmisses
347 visualizações4 slides

Destaque(20)

La tardor por canmisses
La tardorLa tardor
La tardor
canmisses370 visualizações
El dia del conte por canmisses
El dia del conteEl dia del conte
El dia del conte
canmisses330 visualizações
Tallers nadal 2014 por canmisses
Tallers nadal 2014Tallers nadal 2014
Tallers nadal 2014
canmisses5.4K visualizações
Tallers tots sants por canmisses
Tallers tots santsTallers tots sants
Tallers tots sants
canmisses1.1K visualizações
Racons por canmisses
RaconsRacons
Racons
canmisses220 visualizações
Prestec de contes por canmisses
Prestec de contesPrestec de contes
Prestec de contes
canmisses347 visualizações
Cream un conte por canmisses
Cream un conteCream un conte
Cream un conte
canmisses282 visualizações
Dossier Setmana de la Llengua cicle Infantil por canmisses
Dossier Setmana de la Llengua cicle InfantilDossier Setmana de la Llengua cicle Infantil
Dossier Setmana de la Llengua cicle Infantil
canmisses336 visualizações
06 Els Continents por Antoni Aixalà
06 Els Continents06 Els Continents
06 Els Continents
Antoni Aixalà1.1K visualizações
Las Vocales por jacqueline
Las VocalesLas Vocales
Las Vocales
jacqueline254 visualizações
El sistema de la seguridad social por Ana Lopez de Ayala
El sistema de la seguridad socialEl sistema de la seguridad social
El sistema de la seguridad social
Ana Lopez de Ayala462 visualizações
Idaes por Vicente Goñi
IdaesIdaes
Idaes
Vicente Goñi376 visualizações
Catalogue st-valentin 2015 por L'abc Des Saveurs
Catalogue st-valentin 2015Catalogue st-valentin 2015
Catalogue st-valentin 2015
L'abc Des Saveurs347 visualizações
ReF 4 - PASS - Intéresser les entreprises - Fabienne Windels (SIRRIS) por EasyNove
ReF 4 - PASS - Intéresser les entreprises - Fabienne Windels (SIRRIS)ReF 4 - PASS - Intéresser les entreprises - Fabienne Windels (SIRRIS)
ReF 4 - PASS - Intéresser les entreprises - Fabienne Windels (SIRRIS)
EasyNove699 visualizações
bdo-zoom-9 - LEAN - 2015-01-26 por Max Cailleau
bdo-zoom-9 - LEAN - 2015-01-26bdo-zoom-9 - LEAN - 2015-01-26
bdo-zoom-9 - LEAN - 2015-01-26
Max Cailleau600 visualizações
Créer et gérer un site internet seul c'est possible por Youcef Kébaïli
Créer et gérer un site internet seul c'est possibleCréer et gérer un site internet seul c'est possible
Créer et gérer un site internet seul c'est possible
Youcef Kébaïli453 visualizações
Amormaduro por Miriam Encalada
AmormaduroAmormaduro
Amormaduro
Miriam Encalada273 visualizações
Niveles De IntegracióN Curricular De Las Tic por sapz77
Niveles De IntegracióN Curricular De Las TicNiveles De IntegracióN Curricular De Las Tic
Niveles De IntegracióN Curricular De Las Tic
sapz77606 visualizações

Similar a Primers dies

Dossier 1er trimestre por
Dossier 1er trimestreDossier 1er trimestre
Dossier 1er trimestrecanmisses
525 visualizações8 slides
Dossier 1 r trim.complet por
Dossier 1 r trim.completDossier 1 r trim.complet
Dossier 1 r trim.completDiana Torres Valverde
159 visualizações15 slides
Reunio De Pares 2on Trimestre por
Reunio De Pares 2on TrimestreReunio De Pares 2on Trimestre
Reunio De Pares 2on Trimestremerce coll coll
459 visualizações38 slides
Reunió 2013 sol laura por
Reunió 2013 sol lauraReunió 2013 sol laura
Reunió 2013 sol lauraSolCH
710 visualizações30 slides
Tiralinies gener2014 por
Tiralinies gener2014Tiralinies gener2014
Tiralinies gener2014gcaldero
495 visualizações28 slides
Reunió octubre 2013 por
Reunió octubre 2013Reunió octubre 2013
Reunió octubre 2013LauraGR
1.1K visualizações29 slides

Similar a Primers dies(20)

Dossier 1er trimestre por canmisses
Dossier 1er trimestreDossier 1er trimestre
Dossier 1er trimestre
canmisses525 visualizações
Reunio De Pares 2on Trimestre por merce coll coll
Reunio De Pares 2on TrimestreReunio De Pares 2on Trimestre
Reunio De Pares 2on Trimestre
merce coll coll459 visualizações
Reunió 2013 sol laura por SolCH
Reunió 2013 sol lauraReunió 2013 sol laura
Reunió 2013 sol laura
SolCH710 visualizações
Tiralinies gener2014 por gcaldero
Tiralinies gener2014Tiralinies gener2014
Tiralinies gener2014
gcaldero495 visualizações
Reunió octubre 2013 por LauraGR
Reunió octubre 2013Reunió octubre 2013
Reunió octubre 2013
LauraGR1.1K visualizações
Portes obertes virtuals por escolaTrentaPassos
Portes obertes virtualsPortes obertes virtuals
Portes obertes virtuals
escolaTrentaPassos4.4K visualizações
la construcció del vincle família-escola (taller) por Júlia Muñoz
la construcció del vincle família-escola (taller)la construcció del vincle família-escola (taller)
la construcció del vincle família-escola (taller)
Júlia Muñoz287 visualizações
Juanjo fernández triptic_2013_14-4 por Annuki
Juanjo fernández triptic_2013_14-4Juanjo fernández triptic_2013_14-4
Juanjo fernández triptic_2013_14-4
Annuki724 visualizações
Jornada de portes obertes por rocblanc
Jornada de portes obertesJornada de portes obertes
Jornada de portes obertes
rocblanc362 visualizações
MIROSCOPI 73 (Juny 2019) por Ampa Joan Miró
MIROSCOPI 73 (Juny 2019)MIROSCOPI 73 (Juny 2019)
MIROSCOPI 73 (Juny 2019)
Ampa Joan Miró10 visualizações
Reunioparesdesegon 2014 2015 acabat por lcuello
Reunioparesdesegon 2014 2015 acabatReunioparesdesegon 2014 2015 acabat
Reunioparesdesegon 2014 2015 acabat
lcuello820 visualizações
Reunioparesdesegon 2014 2015 acabat por lcuello
Reunioparesdesegon 2014 2015 acabatReunioparesdesegon 2014 2015 acabat
Reunioparesdesegon 2014 2015 acabat
lcuello77 visualizações
Pau casals projecte som filoscola por paucasalsrubi
Pau casals projecte som filoscola Pau casals projecte som filoscola
Pau casals projecte som filoscola
paucasalsrubi442 visualizações
Dinàmiques per a les habilitats socials por gemmacabanillas
Dinàmiques per a les habilitats socialsDinàmiques per a les habilitats socials
Dinàmiques per a les habilitats socials
gemmacabanillas29.9K visualizações
Reunió pares i mares 2013 14 por Immaculada
Reunió pares i mares 2013 14Reunió pares i mares 2013 14
Reunió pares i mares 2013 14
Immaculada 1.4K visualizações
Reunió pares P5 2012-13 por MDRCP3
Reunió pares P5  2012-13Reunió pares P5  2012-13
Reunió pares P5 2012-13
MDRCP31.4K visualizações

Mais de canmisses

Teatre final EGIPTE por
Teatre final EGIPTETeatre final EGIPTE
Teatre final EGIPTEcanmisses
93 visualizações13 slides
Egipte final segon curs 17 18.pptx por
Egipte final segon curs 17 18.pptxEgipte final segon curs 17 18.pptx
Egipte final segon curs 17 18.pptxcanmisses
111 visualizações28 slides
Pla d'Innovació Pedagògica CEIP Can Misses por
Pla d'Innovació Pedagògica CEIP Can MissesPla d'Innovació Pedagògica CEIP Can Misses
Pla d'Innovació Pedagògica CEIP Can Missescanmisses
508 visualizações54 slides
Treball cooperatiu por
Treball cooperatiuTreball cooperatiu
Treball cooperatiucanmisses
254 visualizações19 slides
El treball cooperatiu al projectes d’aula por
El treball cooperatiu al projectes d’aulaEl treball cooperatiu al projectes d’aula
El treball cooperatiu al projectes d’aulacanmisses
1K visualizações22 slides
Metodologia claustre treball cooperatiu por
Metodologia claustre treball cooperatiuMetodologia claustre treball cooperatiu
Metodologia claustre treball cooperatiucanmisses
199 visualizações10 slides

Mais de canmisses(20)

Teatre final EGIPTE por canmisses
Teatre final EGIPTETeatre final EGIPTE
Teatre final EGIPTE
canmisses93 visualizações
Egipte final segon curs 17 18.pptx por canmisses
Egipte final segon curs 17 18.pptxEgipte final segon curs 17 18.pptx
Egipte final segon curs 17 18.pptx
canmisses111 visualizações
Pla d'Innovació Pedagògica CEIP Can Misses por canmisses
Pla d'Innovació Pedagògica CEIP Can MissesPla d'Innovació Pedagògica CEIP Can Misses
Pla d'Innovació Pedagògica CEIP Can Misses
canmisses508 visualizações
Treball cooperatiu por canmisses
Treball cooperatiuTreball cooperatiu
Treball cooperatiu
canmisses254 visualizações
El treball cooperatiu al projectes d’aula por canmisses
El treball cooperatiu al projectes d’aulaEl treball cooperatiu al projectes d’aula
El treball cooperatiu al projectes d’aula
canmisses1K visualizações
Metodologia claustre treball cooperatiu por canmisses
Metodologia claustre treball cooperatiuMetodologia claustre treball cooperatiu
Metodologia claustre treball cooperatiu
canmisses199 visualizações
Presentació pel Museu dels Minerals por canmisses
Presentació pel Museu dels MineralsPresentació pel Museu dels Minerals
Presentació pel Museu dels Minerals
canmisses237 visualizações
Reunió famílies metodologia por canmisses
Reunió famílies metodologiaReunió famílies metodologia
Reunió famílies metodologia
canmisses149 visualizações
Carnestoltes 4 t B 2016 ESCOLA CAN MISSES EIVISSA por canmisses
Carnestoltes 4 t B 2016 ESCOLA CAN MISSES EIVISSACarnestoltes 4 t B 2016 ESCOLA CAN MISSES EIVISSA
Carnestoltes 4 t B 2016 ESCOLA CAN MISSES EIVISSA
canmisses185 visualizações
Projecte papallones por canmisses
Projecte papallonesProjecte papallones
Projecte papallones
canmisses943 visualizações
Dossier tercer trimestre Papallones por canmisses
Dossier tercer trimestre PapallonesDossier tercer trimestre Papallones
Dossier tercer trimestre Papallones
canmisses171 visualizações
Dossier tercer trimestre por canmisses
Dossier tercer trimestreDossier tercer trimestre
Dossier tercer trimestre
canmisses198 visualizações
Dossier musica 3 anys Els Policies por canmisses
Dossier musica 3 anys Els PoliciesDossier musica 3 anys Els Policies
Dossier musica 3 anys Els Policies
canmisses388 visualizações
Bombers por canmisses
BombersBombers
Bombers
canmisses245 visualizações
Dossier 2n trimestre por canmisses
Dossier 2n trimestreDossier 2n trimestre
Dossier 2n trimestre
canmisses179 visualizações
Dossier 2n trimestre por canmisses
Dossier 2n trimestreDossier 2n trimestre
Dossier 2n trimestre
canmisses192 visualizações
Sumes dels Borns por canmisses
Sumes dels BornsSumes dels Borns
Sumes dels Borns
canmisses253 visualizações
La pau por canmisses
La pauLa pau
La pau
canmisses209 visualizações
Sortida sta.agnès por canmisses
Sortida sta.agnèsSortida sta.agnès
Sortida sta.agnès
canmisses226 visualizações
Racó fons de la mar por canmisses
Racó fons de la marRacó fons de la mar
Racó fons de la mar
canmisses535 visualizações

Primers dies

 • 1. JA ENS HEM FET SÚPER GRANS!!! COMENÇEM EL CURS DE 5 ANYS Començem un nou curs, i aquesta vegada significa un moment molt important, perquè anar a la classe de 5 anys suposa que els infants han crescut i que es troben al darrer curs del cicle d’infantil. Aquest fet també vol dir que tenim molta feina per davant!!! Els cursos de 3 i 4 anys, quan érem girafes i veterinaris, ja formen part de la nostra experiència i queden en el nostre record. Passar a 5 anys ens porta a un nou espai, segurament a conèixer noves mestres i fins i tot potser algun nou company/a. Ser un any més grossos també dona lloc a nous aprenentatges, tant de lectoescriptura, d’expressió oral i escrita, de càlcul matemàtic com d’hàbits, rutines i normes. Ens endinsem, per tant, en noves inquietuds, nous objectius i nous reptes. Tot això amb la intenció de poder anar transmeten aquests procés i els seus resultats a vosaltres, les famílies.
 • 2. COMENÇEM DONCS UN NOU VIATGE, QUE TÉ COM A PUNT DE PARTIDA IMPORTANTÍSSIM CREAR EL NOSTRE ESPAI. UN ESPAI ON CONVIUREM JUNTS DURANT TOT UN CURS, ON COMPARTIREM, APRENDREM I RESOLDREM DUBTES, ON ENS EXPRESSAREM I ESCOLTAREM, ON TREBALLAREM I JUGAREM… PER TANT, AQUESTA ORGANITZACIÓ DE L’ESPAI LA HEM DE FER ENTRE TOTS/ES, HA DE SER EL RESULTAT D’UNA FEINA EN EQUIP. ELS PRIMERS DIES ELS DEDIQUEM A ORGANITZAR L’AULA. I COM TANTS I TANTS DELS NOSTRES APRENENTATGES PARTIM D’UNA CONVERSA: QUÈ NECESSITEM A LA CLASSE DE 5 ANYS B? ORGANITZEM LA NOSTRA AULA PER DONAR RESPOSTA A LA NOSTRA PREGUNTA I APROFITANT LA LECTOESCRIPTURA, FEM UNA LLISTA ENTRE TOTS/ES DEIXANT CONSTÀNCIA D’ALLÒ QUE PENSEM NECESSITEM PER LA NOSTRA CLASSE. DEDIQUEM VARIES SESSIONS A FER LA LLISTA I TREBALLEM LA LECTOESCRIPTURA IDENTIFICANT LES LLETRES, EL SO DE CADA FONEMA, LA SEPARACIÓ ENTRE PARAULES, LES DIFERENTS TIPOGRAFIES I EL TRAÇ.
 • 3. JA TENIM LA LLISTA FETA! ARA TENIM MOLTA FEINA PER DAVANT… FEM EL CARTELL DEL NOSTRE PENJADOR
 • 4. EL MOMENT DE L’ASSEMBLEA La jornada, com ja sabeu, comença amb el moment de l’assemblea on desenvolupam activitats que requereixen expressar oralment el que volem i el que pensam, experiències i anècdotes que compartim amb els nostres companys/es. El fet de compartir un espai de conversa implica fer un bon ús de les habilitats socials com són: respectar el torn de paraula, aixecar el braç per poder xerrar, escoltar les aportacions dels altres, saber donar la nostra opinió respectant les dels altres… Però es que la conversa no és exclusiva del moment de l’assemblea, ni dedicam el moment de l’assemblea a xerrar únicament sinó que hi desenvolupam un conjunt d’activitats organitzades i que, d’acord amb l’establert amb el nostre currículum, ens serveixen per, de manera significativa, treballar altres continguts com són els propis del calendari, aprenent diàriament que els números no ariiben fins a 10, fent-ne la seva grafia, decobrint la quantitat que simbolitza i el que representa damunt el calendari, és a dir, avui, ahir, demà… També hem de llegir i esriure el conjunt d’activtats que, seguint el nostre horari, tenim programades diàriament, no feim el mateix els dilluns que els dijous i això també ho representam per escrit, ens ajuda a situar-nos en el espai i en el temps. Una vegada hem fet això passam llista, ens feim conscients dels boixos i boixes que som a l’aula i els que no han vingut, aplicant, entre d’altres, els conceptes de suma i resta i les aplicam diferents situacions quotidianes, necessitam resoldre problemes diàriamentt i, una vegada hem entès perquè ens serveix sumar i restar, les utilitzam per donar respostes a preguntes com els seients que necessitarem a l’autoús o els que necessitarem per anar al cine. Curricularment parlant, és a l’asemblea on donam sentit a molts dels continguts que els alumnes haurien de conèixer en acabar el cicle ( 3, 4 i5 anys) però n’hi ha d’altres. PREPAREM LA NOSTRA ASSEMBLEA JA SABEU QUE EL MOMENT D’ASSEMBLEA ÉS UN TEMPS FONAMENTAL DINS LA NOSTRA JORNADA, ON FEM UNA IMPORTANTÍSSIMA FEINA DIÀRIA DE CONVERSA I DE TREBALL. ENS EXPRESSEM, ENS EXPLIQUEM COSES, INQUIETUDS, TRANSMITIM PENSAMENTS, COMPARTIM, RESOLVEM DUBTES... I ESPECIALMENT DE LES NOSTRES CONVERSES NEIXEN MOLTS DELS NOSTRES APRENENTATGES, POSANT PER DAVANT DE TOT EL PROTAGONISME I L’INTERÈS DELS INFANTS. COMENÇEN NOUS REPTES I NOUS OBJECTIUS, CADA DIA TENIM ALGUNA CONVERSA. IMPOSIBLE TRANSCRIURE-LES TOTES. PERÒ SÍ PODREU GAUDIR EN AQUEST DOSSIER D’ALGUNES D’ELLES, PERQUÈ ENTENGUEU FINS A QUIN PUNT ELS BOIXOS PARTICIPEN PLENAMENT DEL SEU PROPI PROCÉS D’APRENENTATGE EXPRESSANT LES SEVES INQUIETUDS I INTERESSOS.
 • 5. EL CALENDARI, TEMPS I LA DATA PASSAR LLISTA FER L’AGENDA MIRAM QUANTS DE NENS/ES HAN VENGUT ELS MESOS AMB ELS ANIVERSARIS
 • 6. RECORDEM LES NORMES VIURE AMB VALORS COM EL RESPECTE, LA IDEA DE COMPARTIR, D’ESTIMAR, D’AJUDAR I, EN DEFINITIVA, EL SABER FER LES COSES BÉ ÉS FONAMENTAL. NO NOMÉS AMB LA FINALITAT DE COMPORTAR-NOS BÉ A L’ESCOLA, SI NO EN QUALSEVOL MOMENT I SITUACIÓ DE LA NOSTRA VIDA,I PER ACTUAR COM A PERSONES QUE SABEN VIURE I CONVIURE EN SOCIETAT. PER TANT, TREBALLAR LES NORMES DES DE L’INFÀNCIA AMB AQUEST PROPÒSIT ÉS UNA TASCA IMPRESCINDIBLE. AIXÍ HO PENSEM DES DE L’ESCOLA
 • 7. I ja arriba un moment esperadíssim per tots/es: TRIAR EL NOM DE LA NOSTRA CLASSE! N’Adriana ens ho va recordar al llistat que vam escriure de coses que necessitavem per organitzar el nostre nou espai. A la classe de 5 anys ja tenim experiència, i per això sabem lo important que és aquest moment i la emoció que vivim. Començem la pluja d’idees a partir de la pregunta, quin nom us agradaria per la vostra classe? Voleu seguir sent la classe dels pilots o triem un nom nou?. Els infants començen a compartir les seves idees. I com es nota que s’han fet grans!!! Tenen moltíssimes idees... QUIN NOM VOLEM PER LA NOSTRA CLASSE?
 • 8. COM JA SABEU D’ALTRES CURSOS, LA TRIA DEL NOM SUPOSA UN LLARG TREBALL QUE ELS INFANTS VIUEN AMB IL·LUSSIÓ I GRAN EMOCIÓ. EL PRIMER PAS ÉS POSAR DAMUNT UN PAPER TOTES LES IDEES QUE TENEN DESPRÉS D’AQUEST TREBALL DE RAONAMENT, FEM JA LA PRIMERA VOTACIÓ. AFERREM A LA PISSARRA LES IMATGES PERQUÈ ELS INFANTS TINGUIN A L’ABAST DE MANERA MOLT VISUAL CADA UNA DE LES IDEES I, CADA NEN I NENA SURT A POSAR UNA RATLLA AL DIBUIX QUE VOL. QUAN TOTS/ES HAN VOTAT, COMPTEM LES RATLLES QUE TÉ CADA UNA DE LES IMATGES PER DECIDIR QUINES SÓN LES TRES OPCIONS MÉS VOTADES. I EL RESULTAT ÉS… BORNS 11 DINOSAURIS 7 ARQUEÒLEGS 6 UNA VEGADA HEM RECULLIT TOTES LES PROPOSTES, CONSIDERO IMPORTANT FER UNA REFLEXIÓ DAMUNT LES POSIBILITATS DE NOMS APORTADES PELS BOIXOS, PER TAL DE CONSIDERAR ELS QUE REALMENT HO PODEN SER I ELS QUE NO, TENINT EN COMPTE TAMBÉ ELS NOMS QUE ENS PODEN APORTAR UN APRENENTATGE AL LLARG DEL CURS O NO.
 • 9. A UNA ALTRA SESSIÓ, MIREM ELS DIBUIXOS UN A UN I A UNA PISSARRA BLANCA ANEM ANOTANT SEGONS L’ELECCIÓ QUE HAN PINTAT. JA TENIM EL RESULTAT DE LA DARRERA VOTACIÓ!!! AMB MOLTÍSSIMA EMOCIÓ I MOLTS DE NERVIS COMPTEM ELS VOTS. EL RESULTAT… BORNS 13 DINOSAURIS 7 ARQUEÒLEGS 5 I PER FI TENIM NOM: ELS BORNS!!! APLAUDIM, CANTEM I FINS I TOT BALLEM D’ALEGRIA!!!
 • 10. I ESTEM TANT CONTENTS QUE TENIM MOLTES GANES D’INFORMAR A LES FAMÍLIES DE LA NOVA NOTÍCIA. HO FEM DE DOS MANERES: PRIMER ELABORANT EL CARTELL PER POSAR A L’ENTRADA DE CADA UNA DE LES PORTES DE L’AULA. AQUESTA TASCA LA FEM EN GRAN GRUP FENT UNA FEINA DE LECTOESCRIPTURA. EN SEGON LLOC, HO ESCRIVIM INDIVIDUALMENT A L’AGENDA, COPIANT DEL CARTELL QUE HEM FET ENTRE TOTS/ES. AQUESTA FEINA NO NOMÉS ENS SERVEIX PER AFIANÇAR EL TRAÇ DE LES LLETRES, SI NO TAMBÉ PER ANAR AGAFANT CADA VEGADA MÉS CONSCIÈNCIA DE LA IMPORTÀNCIA DE LA COMUNICACIÓ.
 • 11. UNA VEGADA JA TENIM EL NOM, ELS BORNS TENIM IMPACIÈNCIA PER CREAR EL NOSTRE MURAL. UN CARTELL QUE ENS DONA IDENTITAT COM A GRUP I QUE ENS SITUA EN EL NOSTRE ENTORN DE L’ESCOLA. A MÉS DE TRACTAR-SE D’UNA ACTIVITAT QUE IL·LUSIONA MOLT ALS INFANTS I QUE SUPOSA UNA FEINA DE PLÀSTICA I DE LECTOESCRIPTURA. EL PRIMER PAS IMPORTANT ÉS TENIR UNA CONVERSA PERQUÈ ELS BOIXOS PARTICIPIN DE LA CREACIÓ DEL MURAL DES DEL PRIMER MOMENT. LA PREGUNTA CÓM HA DE SER, ON HA D’ESTAR SITUAT? ÉS EL NOSTRE PUNT DE PARTIDA. EL MURAL QUE ENS IDENTIFICA 30 setembre 2014 ESTHER: Cóm podem fer saber als altres que som la classe dels borns? JOSE: Podríamos hacer una decoración. ESTHER: I on la posem? PAULA: Allí (assenyalant la pared de l’assemblea). ESTHER: Però si posem un mural a l’assemblea queda dins de la classe i els papis o mestres no el veuen.. ADRIANA: idó a la porta ESTHER: A quina porta? PAU: Del pati. ESTHER: Però llavors no ho veu tothom. DIEGO: Si lo ponemos allá (assenyala porta aula) lo veran todos. DESPRÉS D’UN INTERCANVI D’OPINIONS, DECIDIM POSAR-LO FORA PER TAL QUE TOTHOM EL PUGUI VEURE I ENS IDENTIFIQUI.
 • 12. UNA VEGADA HEM CONSENSUAT ON AFERRAREM EL MURAL, EL SEGÜENT QUE HEM DE FER ÉS DECIDIR CÓM EL FAREM… UNA VEGADA DECIDIT ENS POSAM EN MARXA.
 • 13. I AIXÍ VA ANAR NESQUENT I ES VA FER REALITAT LA NOSTRA IDEA DE MURAL, AMB ELS INGREDIENT MÉS IMPORTANTS COM EREN LES IDEES DELS BOIXOS I LA SEVA IL·LUSIÓ. I AQUÍ TENIU EL RESULTAT D’AQUESTA BARREJA. I HAIG DE DIR QUE NO PODIA SORTIR MILLOR!!! ARA JA TOCAVA APROFITAR VARIES SESSIONS DE PLÀSTICA PER FER LA FEINA. SI ÉS QUE ELS NOSTRES BORNS SÓN UNS CRAKS. NO PODIEN DONAR-NOS MÉS BONES IDEES!!!.