Final project_The Marble booster

Bangkok University
Bangkok UniversityLecturer at Bangkok University em Bangkok University
FOOD INNOVATION BEEF MADE FROM 100%
WITH THE TEXTURE AND TASTE LIKE
<PLANT>
<MEAT>
BRAND
BOOK
The Marble Booster เนื้อวากิวเทียมที่ผลิตจากพืช 100 % นวัตกรรม
อาหารแปลกใหม่ ปี 2021 ผลงานของทีม Food Tech Chula นำโดยนิสิต
ปริญญาเอก นุติ หุตะสิงห์ และ วรัญญา เตชะสุข และนิสิตปริญญาโท ณัฐ
ชนน สร้างสมจิตร์ จากภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศจากเวที “Asean Food Innovation
Challenge 2021” โดยมี รศ.ดร.ขนิษฐา​ธนานุวงศ์​และ​ผศ.ดร.วรภา​คง
เป็นสุข​เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
ภายใต้แนวคิดการผลิตอาหารพร้อมรับประทานที่มีคุณสมบัติเสริม
ภูมิคุ้มกันและดีต่อสิ่งแวดล้อม
BRAND
STORY.
>> นายนุติ หุตะสิงห์
BRAND PURPOSE
EVERYONE FOOD,CARING FOR THE EARTH
VISION
MISSION
ESSENCE
THE MARBLE BOOSTER WANT TO MAKE AN
EASY MEAL WITH HEALTHY FOR EVERYONE.
OUR MISSION IS TO MAKE EVERYONE
HAPPY WHEN EAT PLANT-BASED FOOD
"ENJOY YOUR PLANT-BASE FOOD WITH
GOOD TASTE'
BRAND VALUES UNDERSTAND MEAT LOVER
CREATE NEW FLAVOR
CARE ENVIRONMENT
FROM ORGANIC SOURCE
INNOVATION FOR HEALTHY MEALS
BRAND
POSITIONING
สำหรับคนที่เป็น VEGAN แต่ก็ยังลืมรสชาติของเนื้อไม่ลง
the marble booster จะเข้ามาเติมเต็มรสชาติและความรู้สึกให้กับคุณอีก
ครั้ง เพราะ the marble booster เชื่อว่ารสชาติทุกรสชาติมีความหมาย
เราจึงได้พัฒนา Innovation ที่จะสร้างเนื้อเทียมที่ไม่ใช่แค่รสชาติที่เหมือน
จริงแต่รูปลักษณ์และกลิ่นก็ไม่ต่างจากเนื้อจริงๆเพื่อให้คุณได้สัมผัสกับ
รสชาติของเนื้ออีกครั้ง
BRAND
ARCHETYPE
CAREGIVER
CREATOR
เราเป็นเหมือนกับเชฟมือดีที่คอยดูแลเรื่องรสชาติ
อาหารของคุณให้คุณได้ ENJOY กับมื้ออาหารของคุณ
โดยไม่ต้องมาห่วงเรื่องคุณประโยชน์เพราะเราคัดสรร
สิ่งที่ดีมาให้แล้ว
นำ INNOVATION เข้ามาใช้ในอุตสาหกรรม
อาหารเพื่อให้เกิดมื้ออาหารที่อร่อย มีประโยชน์
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
BRAND
PLATFORM
Food Innovation
Vegan friendly
Ready to eat meal
Immune-booster
Care environment
Everyone Food,Caring
for the earth
BRAND GUIDELINES
ตัวโลโก้ออกแบบโดยแรงบัลดาล
ใจ จากลายหินอ่อน ซึ่งเป็นลาย
ของเนื้อ ซึ่งสื่อถึงตัวผลิตภัณฑ์
LOGO SIGNATURE
THE MARBLE BOOSTER เป็นแบรนด์ที่ทำเกี่ยวกับPLANT-BASED ตราของ
แบรนด์ประกอบไปด้วยฟ้อนต์ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากเนื้อลายหินอ่อน ทางเรา
ตีความหมายว่าธรรมดาที่ไม่ธรรมดาหากมองไกลๆจะเหมือนฟอนต์ทั่วไปแต่
หากมองใกล้ๆ อีกนัยนึงคือลายหินอ่อน ซึ่งเป็นลายของเนื้อวากิลและชื่อแบรนด์
LOGO USAGE
T
T
T T
MINIMUM SIZE
15 MM.
กำหนดให้เป็น Primary สามารถนำไปใช้งานได้ทั่วไป
COLOR PALETTE
#f06062
rgba(240, 96, 98)
#000000 #41b066
rgba(0, 0, 0, 249) rgba(65, 176, 102)
TYPEFACE
ENGLISH
FONT NAME:
FONT NAME:
HEADING
SUB HEADING
ABC
ABC
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh
Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp
Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx
Yy Zz
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh
Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp
Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx
Yy Zz
Anton
DB Hevent Thin Cond lf
TYPEFACE
THAI
FONT NAME:
HEADING
กขค
ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ
ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ
DB Hevent Thin Cond lf
OPTION DESIGNS
TONE OF VOICE
Energetic to create a new taste
Adventure with innovation
Delicate with Flavor
เน้นขายสินค้าตามห้างสรรพสินค้า ทำให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าของเราได้
ง่าย พร้อมมอบประสบการณ์ในการลองชิมให้โดยมีการจัดตั้งบูธให้
ทดลองชิมสินค้าฟรี เพื่อสร้างความคุ้นเคยใหม่ให้กับกลุ่มลูกค้า
SUPER MARKET
THE CONSUMER
ลูกค้าของเราคือคนหัวคิดทันสมัย ที่ชอบการเปิดรับประสบ
การณ์ใหม่ๆและเห็นถึงความสำคัญของการดูแลสิ่งแวดล้อม
พร้อมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมถ้าสิ่งนั้นส่งผลต่อโลกในทาง
ที่ดีขึ้น อีกด้านก็เป็นคนที่ชื่นชอบในการทำอาหาร ชอบการ
กิน ชอบเนื้อ คิดถึงสัมผัสของการได้กินเนื้อ
COMMUNICATION STRATEGIES
เราใช้ Social Media ในการสร้าง community ของเรา
โดยการสื่อสารผ่าน IG , tiktok , Youtube โดยเราตั้งใจ
เน้นการสร้างภาพอาหารที่น่ากินใน IG ชักชวนคนมาทำ
Challenge ใน tiktok และการสร้างช่อง Youtube สอนทำ
อาหาร เพื่อสร้างกลุ่ม community ที่ แข็งแรงของเรา
THE MARBLE BOOSTER
AMBASSADOR
REZO
Youtuber / Influencer
Rezo เป็น YouTuber ซึ่งเป็นอาชีพของคนรุ่นใหม่
ทำให้มีภาพลักษณ์ของการกล้าที่จะทดลองทำอะไร
ใหม่ กล้าคิดกล้าทำ ประสบความสำเร็จในชีวิตอย่าง
รวดเร็ว เป็นแรงบันดาลใจของคนรุ่นใหม่ นอกจากนี้
เขายังเป็น vegan อีกด้วย
BRIEF
THE MARBLE BOOSTER
TO GERMANY
The marble booster ต้องการบุกเข้าไปในตลาดยุโรป
โดยเริ่มประเทศแรกที่เยอรมัน ประเทศของเบียร์และเนื้อ
1 คู่สามีภรรยาชาวเยอรมันมีรายได้สุทธิ 177,000 บาท
2 10% ของคนเยอรมันเป็น Vegetarians
3 คนเยอรมันนิยมทำกับข้าวกินเองที่บ้าน
4 คนเยอรมันนิยมกินเนื้อและไส้กรอก
PROJECT
BACKGROUND
The marble booster ต้องการบุกเข้าไปในตลาดยุโรปโดยเริ่มจากเยอรมันเป็นประเทศแรก เนื่องจากเยอรมันถือเป็นประเทศผู้นำใน
กลุ่มสหภาพยุโรป มีขนาดเศรษฐกิจเป็นอันดับ 4 ของโลก ทำให้มีกำลังซื้อที่สูง อีกทั้งคนเยอรมันรุ่นใหม่หันมาเป็น Vegetarians
จำนวนมาก คนรุ่นใหม่ให้ความสำคัญกับปัญหาวิกฤตโลกร้อน ทำให้อาหารแบบ plant base ได้รับความนิยม สุดท้ายคนเยอรมันยัง
นิยมอยู่กันเป็นครอบครัว ทำอาหารกินเองกันที่บ้าน ทำให้เยอรมันเป็นตัวเลือกที่ดีในการบุกตลาดยุโรปของ The marble booster
GERMANY
TARGET AUDIENCE
คนหัวคิดทันสมัย อายุ 20-45ปี นิยมการทำ
อาหารกินเองที่บ้านเปิดรับสิ่งใหม่อาจเป็น
vegan หรือสนใจเรื่องเกี่ยวกับการลดโลกร้อน
ให้ความสำคัญการเรื่องการกิน ชอบการกินเนื้อ
Anton
AGE : 25
Occupation : Salary man
Location : Munice
Income : 2,000eur (75,000 thb)
Goals :
อยากเป็นส่วนหนึ่งในคนที่ช่วยแก้โลกร้อน
อยากกินอาหารที่มีรสชาติอร่อย
Anton เป็นคนรุ่นใหม่ที่ให้ความสำคัญกับประเด็นสังคม
อย่างเรื่องโลกร้อน เขาปรับพฤติกรรมบางอย่างเพื่อช่วย
ให้โลกดีขึ้น แต่เรื่องการกินก็ยังเป็นเรื่องใหญ่อยู่ดี เขาจึง
มองหา plant base ที่ยอมรสชาติแบบเนื้อให้อีกครั้ง
Motivation :
หาของอร่อยกิน 8
ลดโลกร้อน 7
สะดวกสบาย 5
Brand :
Social media :
Personality :
modern / social responsible / detailed
Interests :
Cooking / Eating
Communication Objective
Awareness :
ต้องการสร้าง Awareness ให้กับคน
เยอรมันรู้จักกับแบรนด์ของเรา ไม่ว่า
จะเป็นชื่อของแบรนด์หรือตัวของ
สินค้า
Purchase :
ต้องการเข้าไปตัวเลือกในการซื้อ
ของอาหารในหมวด plant base
ของคนเยอรมัน
Brand Love :
ต้องการเป็นแบรนด์ในดวงใจของคน
เยอรมันคิดถึง plant base ต้อง the
marble booster
Agency
เราจะเป็น Partner กับ Agencyเยอรมัน เพราะ เราเชื่อว่าคนใน
ประเทศน่าจะเป็นคนที่รู้ความต้องการและเทรนด์ของคนในประเทศ
มากที่สุด โดยเราเลือก hager.media ซึ่งเป็น Agency ของเยอรมัน
มีบริษัทแม่อยู่ที่เยอรมันเป็น Partner
Brand Challeges
ความยากในการสร้าง Awareness เนื่องจากเป็นแบรนด์ต่าง
ประเทศ และคนเยอรมันอาจมองว่าเราเป็นแบรนด์จากประเทศยังไม่
พัฒนา ทำให้เราต้องภาพลักษณ์ที่ดูทันสมัย นอกจากนี้ยังต้องสร้าง
การรับรู้เรื่องรสชาติ เพราะ อาหารยังไงก็ตัดสินกันที่รสชาติทำให้
ต้องมีงบการตลาดในส่วนนี้ เพื่อสร้างภาพจำที่ดีแก่คนเยอรมัน
SITUATION
ANALYSIS
เยอรมนีเป็นประเทศอุตสาหกรรมและมีประชากรมากที่สุดในยุโรป มีชื่อ
เสียงในด้านความสำเร็จทางเทคโนโลยี
เมืองหลวง: เบอร์ลิน
ประชากร: 82 ล้านคน
ภาษาหลัก: ภาษาเยอรมัน
ศาสนาหลัก: คริสต์
สกุลเงินยูโร
ตลาดโทรทัศน์ที่มีการแข่งขันสูง โดยมีโทรทัศน์มากกว่า 38 ล้านครัวเรือน
ชาวเยอรมันเป็นนักอ่านหนังสือพิมพ์ตัวยง และสื่อที่ไม่ใช่แท็บลอยด์ก็เป็น
แหล่งข่าวที่เชื่อถือได้
การใช้อินเทอร์เน็ตแพร่หลาย Facebook เป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กที่ได้รับ
ความนิยมสูงสุด
COUNTRY PROFILE
เยอรมนี ตั้งอยู่ใจกลางทวีปยุโรป ล้อมรอบด้วยประเทศเพื่อนบ้าน
ถึง 9 ประเทศ คือเดนมาร์ก เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก
ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย สาธารณรัฐเชค และโปแลนด์
เป็นประเทศยุโรปที่มีจำนวนเพื่อนบ้านมากที่สุด
เยอรมันเป็นประเทศสำคัญ ที่ไม่เพียงแต่เป็นตัวเชื่อมยุโรปตะวันตก
และตะวันออกเข้าด้วยกัน แต่ยังเชื่อมประเทศทางตอนเหนือ
ยิ่งกว่านั้นการที่มีที่ตั้งอยู่ใจกลางทวีปยุโรป ยังทำให้เยอรมันเป็น
จุดเริ่มต้นที่ดีของการท่องเที่ยวและการลงทุน
GEOGRAPHY
GDP
HOFSTEDE CULTURAL DIMENSION
ㆍPower Distance ต่ำเป็นสังคมที่มองทุกคนเท่าเทียมกัน สนใจเรื่องลำดับชั้นน้อย
และการตัดสินใจในการทำงานจะเป็นการรวบรวมความคิดของคนในทีม
ㆍIndividualism สูงเป็นสังคมที่เน้นอยู่คนเดียว ทำงานคนเดียว ตัดสินใจคนเดียว
ไม่
ต้องเอาแต่รอความเห็นคนอื่น
ㆍMasculinity สูงเป็นสังคมที่มีความเหสื่อมสำระหว่างขายหญิง ยังไม่ค่อยเปิด
โอกาสให้ความยอมรับกับผู้หญิงเท่าไหร
ㆍUncertainty Avoidance สูงเป็นสังคมที่พยายามหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ความไม่
แน่นอน เพราะคนในสังคมนั่นไม่ชอบความไม่แน่นอน ทำให้จะมีกฎมากมายมา
ป้องกันความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้นมา
ㆍLong Term Orientation สูงมากแสดงให้เห็นว่าเป็นวัฒนธรรมที่เน้นความ
สัมพันธ์ในระยะยาว ความสัมพันธ์จะค่อยๆ สร้าง
ㆍIndulgence (IVR) : ค่า Indulgence ต่ำ คนในสังคมจะไม่แสดงออกความ
ต้องการอย่างขัดเจน ค่อนข้างเป็นสังคมที่เคร่งครัดในการแสดงออกต่างๆ
TREND
เป็นที่ทราบกันดีว่าคนเยอรมันนิยมบริโภคเนื้อสัตว์ โดยเฉพาะเนื้อหมูที่นำมาแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์จำพวกไส้กรอก แฮม และอื่น ๆ ทั้งจำหน่ายในประเทศและเพื่อการส่งออก
แต่ตั้งแต่มีการระบาดของโควิด-19 ในเยอรมนี โดยเฉพาะโรงฆ่าสัตว์แห่งหนึ่งช่วงกลางปี
2020 ที่พบผู้ติดเชื้อเป็นพนักงานจำนวนมากของผลสำรวจหลังจากนั้นพบว่า มีคนกิน
มังสวิรัติเพิ่มขึ้นร้อยละ 7และเป็นวีแกน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 และมีการบริโภคเนื้อหมูต่ำที่สุดหาก
เปรียบเทียบกับสถิติในรอบหลายปีที่ผ่านมานอกจากนั้นสินค้าที่ออกมาทดแทนเนื้อสัตว์ ที่
วางขายตามท้องตลาดในปี 2020 ยังมีปริมาณเพิ่มขึ้นถึง 37 % เมื่อเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปีก่อนหน้านั้นและสำหรับตลาดโลกแล้ว เยอรมนียังเป็นประเทศผู้นำการส่งออก
อันดับ 1 ที่มีส่วนแบ่งการตลาดถึง 15 % ในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มมังสวิรัติและวีแกน
DIGITAL 2022 GERMANY
GERMANY
มีประชากรประมาณ 83.89 ล้านคน
เข้าถึง Internet 78.02 ล้าน Users
นับเป็น 86.5% ของประชากร
TIME SPENT WITH MEDIA
เฉลี่ยใช้ Internet ประมาณ 5 ชั่วโมง
และดู TV ประมาณ 3 ชั่วโมง 20 นาที
TIME SPENT USING
SOCAIL MEDIA APPS
คนเยอรมันหันมาเสพ TIKTOK และ IG มากขึ้น
แต่ก็ยังนิยมใช้เวลากับ Facebook และ Youtube
PESTEL
การเมือง
(POLITICS)
เศรษฐศาสตร์
(ECONOMICS)
สังคม
(SOCIAL)
เทคโนโลยี
(TECHNOLOGICAL)
เยอรมนีเป็นสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ระบบการเมืองทำงานภายใต้ระบบที่
เรียกว่า กรุนด์เกเซตซ์
ฝ่ายนิติบัญญัติ ตุลาการ และฝ่าย
บริหารเป็น 3 ฝ่ายที่ประกอบกันเป็น
รัฐบาลเยอรมนี
รัฐธรรมนูญของสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นโครงสร้าง
พื้นฐานของรัฐบาล
เยอรมนีมีวัตถุดิบที่ค่อนข้างต่ำ
เป็นผู้ผลิตชั้นนำด้านเทคโนโลยี
พลังงานแสงอาทิตย์และกังหันลม
ทรัพยากรอื่นๆ รวมทั้งก๊าซ
ธรรมชาติและน้ำมันส่วนใหญ่มาจาก
ประเทศอื่น
ภาคบริการคิดเป็น 70% ของ GDP
อุตสาหกรรมมีส่วนร่วม 29.1% ใน
ขณะที่เกษตรกรรมสนับสนุน 0.9%
เป็นประเทศที่ทันสมัยและมีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม
ครอบครัวยังคงเป็นที่สำคัญที่สุด
คนหนุ่มสาวมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้
ปกครอง
เป็นประเทศในสหภาพยุโรปที่ใหญ่
ที่สุดในแง่ของจำนวนประชากร
มีร่องรอยของความหลากหลาย
ทางชาติพันธุ์ที่แตกต่างกันอย่าง
แท้จริง
เยอรมนีสนับสนุนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของชาติในหลายๆ ด้าน
อุตสาหกรรมยานยนต์ของเยอรมนี
เป็นจุดแข็งที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
เยอรมนีเป็นประเทศที่ก้าวหน้ามาก
ใช้เงินจำนวนมากในการวิจัยและ
พัฒนา วัฒนธรรมของพวกเขาให้
ความสำคัญกับดนตรี วรรณกรรม
ศิลปะและกีฬา
PESTEL
สิ่งแวดล้อม
(ENVIRONMENTAL)
กฏหมาย
(LEGAL)
ประเทศนี้เป็นที่ตั้งของฟาร์มกังหัน
ลมและกังหันลมที่ใหญ่ที่สุดในโลก
รวมถึงสวนพลังงานแสงอาทิตย์ที่
ใหญ่ที่สุด
เยอรมนีกำลังดำเนินการไปสู่การใช้
ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและมีบทบาท
สำคัญในความร่วมมือด้านสภาพ
อากาศระหว่างประเทศ
ภูมิทัศน์ทางกฎหมายของเยอรมนี
ส่งเสริมการจัดตั้งธุรกิจร่วมทุนโดย
ทั้งประชาชนและนักลงทุนต่างชาติ
สภาพแวดล้อมการลงทุนที่ยอด
เยี่ยม ประกอบกับโครงสร้างพื้นฐาน
ระดับแนวหน้าและการปฏิรูป
โครงสร้างอัตราภาษีนิติบุคคลทำให้
ประเทศนี้เป็นจุดหมายปลายทางที่
น่าสนใจสำหรับนักลงทุนทั่วโลก
COMPETITOR
"เนื้อสไลด์ลายหิน
อ่อนจากพืช 100%"
"“เนื้อที่ไม่ได้ทำจากเนื้อ
แต่ทำจากพืชล้วนๆ!” ไม่
ว่าจะเป็นสเต็ก ไส้กรอก
หรือเนื้อบด"
" เบอร์เกอร์ Plant
based ผลิตภัณฑ์ทาง
เลือกสำหรับคนรุ่นใหม่"
เปรียบเทียบโดยใช้ GOOGLE TREND
COMMUNICATION
CONSUMER INSIGHTS
ความคิดทันสมัย ใส่ใจเรื่องสุขภาพ และเรื่องสิ่งแวดล้อม
มักจะศึกษาข้อมูลของผลิตภัณฑ์ก่อนตัดสินใจซื้อ และจะมี
ความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ที่มีการรับรอง
MAKE YOUR MARBEL
KEY MASSAGE
CAMPAIGN
ส่วนที่2
ส่วนที่1 ส่วนที่3
you buy we give
Make your Marble Oktoberfest
MAKE YOUR MARBLE
สร้าง Awareness เราจะเปิดตัว
ด้วยการส่ง The marble booster
ไปให้ KOL สายอาหารรีวิว โดย
KOL สามารถ Create เมนูได้ตามใจ
และชวนให้เหล่าผู้ติดตามมาร่วมเล่น
Make your Marble Challenge
ซื้อ The marble booster ไปลอง
ประกอบอาหารตาม เป็นการสร้าง
หากใครซื้อไปแล้ว Create เมนูที่ดู
น่ากินและมีคนเอาไปทำตามเยอะ
ที่สุดมีสิทธิรับรางวัลจากเราไปเลย
CAMPAIGN TIMELINE
โปรโมท The marble booster
ไปยังโซเชียลมีเดียบนแพลตฟอร์ม
ต่างๆ และ OOH
จ้าง KOL แพลตฟอร์มต่างๆ
มาร่วมเล่น
Make your Marble Challenge
เริ่มเชิญชวนผู้คนทั่วไปให้ทำ Challenge
มกราคม-มีนาคม เมษายน
YOU BUY WE GIVE
you buy we give เป็นการทำ CSR จากผลสำนักงานสถิติแห่งเยอรมนีมีเด็กเยอรมันประมาณ 2.77 ล้าน
คนมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ในสภาพยากจนจนถึงขั้นเป็นเด็กไร้บ้าน ทุกการซื้อของคุณเราจะนำรายได้ส่วน
หนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายไปร่วมสบทบกับ มูลนิธิโดรสอส ตั้งขึ้นเพือการศึกษา เกี่ยวกับการ โภชนาการ และ
สุขภาพในพื้นที่ยากจนและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและภูมิอากาศการทำโครงการนี้ถือเป็นการคืนกำไรให้
สังคมในขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับลูกค้าไปในตัวด้วย และเป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่น่าจดจำให้แบรนด์ได้อีกทางหนึ่ง
CAMPAIGN TIMELINE
ยิง Ad you buy we give
ไปยังโซเชียลมีเดียบนแพลตฟอร์ม
ต่างๆ และ OOH
นำรายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่าย
ไปร่วมสบทบกับมูลนิธิโดรสอส อัพเดท
ให้กลุ่มลูกค้ารับรู้ว่าเราร่วมสมทบทุนกับ
มูลนิธิอยู่ตลอด
พฤษภาคม พฤษาคม-ธันวาคม
OKTOBERFEST
ร่วมเป็น sponsor และ ตั้ง pop up
store ภายในงาน Oktoberfest
เทศกาลเบียร์ประจำปีที่โด่งดังที่สุดใน
โลก ที่ผู้คนมากมายแห่แหนมาร่วม
งาน เราจะขายเมนูพร้อมทานภายใน
งาน เพื่อเป็นตัวเลือกให้กับผู้คนที่หัน
มาใส่ใจสุขภาพและคนที่ไม่ทานเนื้อ
สัตว์ได้ลองเปิดใจ สร้าง Awareness
เป็นวงกว้างไม่ใช่แค่ในประเทศแต่รวม
ไปถึงประเทศใกล้เคียง
CAMPAIGN TIMELINE
โปรโมทว่า The marble booster ยัง
โซเชียลมีเดียบนแพลตฟอร์มต่างๆ
ทางเลือกของคนรักสุขภาพแต่อยาก
ไปร่วมงานประจำปี
pop up store ภายในงาน Oktoberfest
ขายเมนูอาหารที่ทานง่ายและหลากหลาย
ให้ผู้ที่เดินทางมาร่วมงานมีตัวเลือกใน
การทาน
กันยายน กันยายน-ตุลาคม
CAMPAIGN BUDGET
ค่า ADs
ค่าจ้าง KOLs
ค่ารางวัลให้กับผู้ชนะแคมเปญ
ค่าออกบูธอีเว้นท์
ค่า Sponsor
สมาชิกกลุ่ม
นภัสพร นิ่มตระกูล เลขที่ 16
วรัทยา ดีสมเลิศ เลขที่ 17
วรวิศุทธ์ รัตนะเบญจพัฒน์ เลขที่18
สิทธิพสุ จงอาสาชาติ เลขที่ 22
วิฆเนศ พามะณี เลขที่ 31
1 de 52

Recomendados

From Local to Global: Greensery Case por
From Local to Global: Greensery CaseFrom Local to Global: Greensery Case
From Local to Global: Greensery CaseBangkok University
447 visualizações17 slides
Dayoo.pdf por
Dayoo.pdfDayoo.pdf
Dayoo.pdfBangkok University
519 visualizações51 slides
Facebook Proposal ngành sữa por
Facebook Proposal ngành sữaFacebook Proposal ngành sữa
Facebook Proposal ngành sữaBui Thi Quynh Duong
859 visualizações31 slides
Beau Agency Vietnam - Creative Portfolio 2019 por
Beau Agency Vietnam - Creative Portfolio  2019Beau Agency Vietnam - Creative Portfolio  2019
Beau Agency Vietnam - Creative Portfolio 2019Beau Agency
610 visualizações73 slides
Influenza por
InfluenzaInfluenza
InfluenzaNutvipa
118 visualizações4 slides
ขยะ por
ขยะขยะ
ขยะพัน พัน
17.2K visualizações33 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

กิตติกรรมประกาศ por
กิตติกรรมประกาศกิตติกรรมประกาศ
กิตติกรรมประกาศPa'rig Prig
2K visualizações5 slides
Seongon_Credential por
Seongon_CredentialSeongon_Credential
Seongon_CredentialThiện Nghiệp Đào
4.1K visualizações34 slides
โครงงานประเภท “การพัฒนาเครื่องมือ” por
โครงงานประเภท “การพัฒนาเครื่องมือ”โครงงานประเภท “การพัฒนาเครื่องมือ”
โครงงานประเภท “การพัฒนาเครื่องมือ”Mymi Santikunnukan
15.9K visualizações3 slides
Young Marketers 5+1 + Nguyễn Tuấn Anh por
Young Marketers 5+1 + Nguyễn Tuấn AnhYoung Marketers 5+1 + Nguyễn Tuấn Anh
Young Marketers 5+1 + Nguyễn Tuấn AnhTuan Anh Nguyen
383 visualizações15 slides
โครงงาน por
โครงงานโครงงาน
โครงงานธญานี อุตรนคร
63.6K visualizações64 slides
Mẫu thiết kế Profile Tổng công ty thực phẩm Sagri por
Mẫu thiết kế Profile Tổng công ty thực phẩm SagriMẫu thiết kế Profile Tổng công ty thực phẩm Sagri
Mẫu thiết kế Profile Tổng công ty thực phẩm SagriSaoKim.com.vn
1.3K visualizações13 slides

Mais procurados(20)

กิตติกรรมประกาศ por Pa'rig Prig
กิตติกรรมประกาศกิตติกรรมประกาศ
กิตติกรรมประกาศ
Pa'rig Prig2K visualizações
โครงงานประเภท “การพัฒนาเครื่องมือ” por Mymi Santikunnukan
โครงงานประเภท “การพัฒนาเครื่องมือ”โครงงานประเภท “การพัฒนาเครื่องมือ”
โครงงานประเภท “การพัฒนาเครื่องมือ”
Mymi Santikunnukan15.9K visualizações
Young Marketers 5+1 + Nguyễn Tuấn Anh por Tuan Anh Nguyen
Young Marketers 5+1 + Nguyễn Tuấn AnhYoung Marketers 5+1 + Nguyễn Tuấn Anh
Young Marketers 5+1 + Nguyễn Tuấn Anh
Tuan Anh Nguyen383 visualizações
Mẫu thiết kế Profile Tổng công ty thực phẩm Sagri por SaoKim.com.vn
Mẫu thiết kế Profile Tổng công ty thực phẩm SagriMẫu thiết kế Profile Tổng công ty thực phẩm Sagri
Mẫu thiết kế Profile Tổng công ty thực phẩm Sagri
SaoKim.com.vn1.3K visualizações
Young Marketers 2 - Chung Ket - STORM por YoungMarketers2
Young Marketers 2 - Chung Ket - STORMYoung Marketers 2 - Chung Ket - STORM
Young Marketers 2 - Chung Ket - STORM
YoungMarketers211K visualizações
GIGAN JSC - DIGITAL PERFORMANCE AGENCY - CREDENTIALS 2021 por Nguyen Thi Thu Hao
GIGAN JSC - DIGITAL PERFORMANCE AGENCY - CREDENTIALS 2021GIGAN JSC - DIGITAL PERFORMANCE AGENCY - CREDENTIALS 2021
GIGAN JSC - DIGITAL PERFORMANCE AGENCY - CREDENTIALS 2021
Nguyen Thi Thu Hao1.8K visualizações
โครงงานหนึ่งเสียงเปิดโลกกว้าง por พัน พัน
โครงงานหนึ่งเสียงเปิดโลกกว้างโครงงานหนึ่งเสียงเปิดโลกกว้าง
โครงงานหนึ่งเสียงเปิดโลกกว้าง
พัน พัน5K visualizações
เรื่องปัญหาขยะภายในโลก por พัน พัน
เรื่องปัญหาขยะภายในโลกเรื่องปัญหาขยะภายในโลก
เรื่องปัญหาขยะภายในโลก
พัน พัน6.7K visualizações
โครงงานการทำขนมเค้ก por Ploy Siriwanna
โครงงานการทำขนมเค้กโครงงานการทำขนมเค้ก
โครงงานการทำขนมเค้ก
Ploy Siriwanna152.3K visualizações
Credential - Bread n' Tea por TheAList
Credential - Bread n' Tea Credential - Bread n' Tea
Credential - Bread n' Tea
TheAList2.8K visualizações
Kế hoạch marketing mẫu por Banhbeobanhbeo
Kế hoạch marketing mẫuKế hoạch marketing mẫu
Kế hoạch marketing mẫu
Banhbeobanhbeo82.8K visualizações
โครงงานเรื่อง กล้วย (กล้วยแขก) por Np Vnk
โครงงานเรื่อง กล้วย (กล้วยแขก) โครงงานเรื่อง กล้วย (กล้วยแขก)
โครงงานเรื่อง กล้วย (กล้วยแขก)
Np Vnk112.7K visualizações
โครงงานคอมพิวเตอร์การพัฒนาเว็บไซต์ por BooBoo ChillChill
โครงงานคอมพิวเตอร์การพัฒนาเว็บไซต์โครงงานคอมพิวเตอร์การพัฒนาเว็บไซต์
โครงงานคอมพิวเตอร์การพัฒนาเว็บไซต์
BooBoo ChillChill13K visualizações
โครงงาน คอม por Nuchy Geez
โครงงาน คอมโครงงาน คอม
โครงงาน คอม
Nuchy Geez2.9K visualizações
Cơ cấu tổ chức của Công ty tư vấn, thiết kế thương hiệu - Inside a branding a... por Nguyen Thanh Tuan
Cơ cấu tổ chức của Công ty tư vấn, thiết kế thương hiệu - Inside a branding a...Cơ cấu tổ chức của Công ty tư vấn, thiết kế thương hiệu - Inside a branding a...
Cơ cấu tổ chức của Công ty tư vấn, thiết kế thương hiệu - Inside a branding a...
Nguyen Thanh Tuan11.4K visualizações
(B-RISE) Integrated Marketing Agency - Credential Full (ENG & VN).pptx por Mai Hong Ngoc
(B-RISE) Integrated Marketing Agency - Credential Full (ENG & VN).pptx(B-RISE) Integrated Marketing Agency - Credential Full (ENG & VN).pptx
(B-RISE) Integrated Marketing Agency - Credential Full (ENG & VN).pptx
Mai Hong Ngoc188 visualizações
โครงงานคอม ใบงานที่6 ผลไม้อบแห้ง por preawi
โครงงานคอม ใบงานที่6 ผลไม้อบแห้งโครงงานคอม ใบงานที่6 ผลไม้อบแห้ง
โครงงานคอม ใบงานที่6 ผลไม้อบแห้ง
preawi6K visualizações
Rio agency por Vag Media
Rio agencyRio agency
Rio agency
Vag Media366 visualizações

Similar a Final project_The Marble booster

Beauti Drink por
Beauti DrinkBeauti Drink
Beauti Drinksorayouth ngamchanpli
10K visualizações59 slides
Wongnai brand por
Wongnai brandWongnai brand
Wongnai brandGresszy Asawarojpanya
3.5K visualizações75 slides
BDC412 ชาตรามือ por
BDC412 ชาตรามือBDC412 ชาตรามือ
BDC412 ชาตรามือcinmmt
1.6K visualizações11 slides
Cookerly studio idea.pptx por
Cookerly studio idea.pptxCookerly studio idea.pptx
Cookerly studio idea.pptxPornpimon Gormsang
355 visualizações18 slides
Moji Maesawing.Powerpoint por
Moji Maesawing.PowerpointMoji Maesawing.Powerpoint
Moji Maesawing.Powerpointmaesawing
546 visualizações46 slides
Moji Maesawing.Powerpoint por
Moji Maesawing.PowerpointMoji Maesawing.Powerpoint
Moji Maesawing.Powerpointmaesawing
1.7K visualizações46 slides

Similar a Final project_The Marble booster(14)

BDC412 ชาตรามือ por cinmmt
BDC412 ชาตรามือBDC412 ชาตรามือ
BDC412 ชาตรามือ
cinmmt1.6K visualizações
Cookerly studio idea.pptx por Pornpimon Gormsang
Cookerly studio idea.pptxCookerly studio idea.pptx
Cookerly studio idea.pptx
Pornpimon Gormsang355 visualizações
Moji Maesawing.Powerpoint por maesawing
Moji Maesawing.PowerpointMoji Maesawing.Powerpoint
Moji Maesawing.Powerpoint
maesawing546 visualizações
Moji Maesawing.Powerpoint por maesawing
Moji Maesawing.PowerpointMoji Maesawing.Powerpoint
Moji Maesawing.Powerpoint
maesawing1.7K visualizações
บทที่ 4 por Nhoon Sawadkwan
บทที่ 4บทที่ 4
บทที่ 4
Nhoon Sawadkwan1.4K visualizações
Managing franchise branding por dewberry
Managing franchise brandingManaging franchise branding
Managing franchise branding
dewberry3.3K visualizações
CES 2021 YSL by perso Project 1 por Bangkok University
CES 2021 YSL by perso Project 1CES 2021 YSL by perso Project 1
CES 2021 YSL by perso Project 1
Bangkok University882 visualizações
BDC412 ชาตรามือ por cinmmt
 BDC412 ชาตรามือ BDC412 ชาตรามือ
BDC412 ชาตรามือ
cinmmt4.9K visualizações
สร้างแบรนด์ให้เกิด บริหารแบรนด์ให้โดนใจ por isamare-hesheit
สร้างแบรนด์ให้เกิด บริหารแบรนด์ให้โดนใจสร้างแบรนด์ให้เกิด บริหารแบรนด์ให้โดนใจ
สร้างแบรนด์ให้เกิด บริหารแบรนด์ให้โดนใจ
isamare-hesheit3K visualizações

Mais de Bangkok University

ภาพยนต์ไทยใน Netflix.pdf por
ภาพยนต์ไทยใน Netflix.pdfภาพยนต์ไทยใน Netflix.pdf
ภาพยนต์ไทยใน Netflix.pdfBangkok University
6 visualizações30 slides
Holistic Pet Food por
Holistic Pet FoodHolistic Pet Food
Holistic Pet FoodBangkok University
4 visualizações18 slides
BD032 ดูดวง.pdf por
BD032 ดูดวง.pdfBD032 ดูดวง.pdf
BD032 ดูดวง.pdfBangkok University
6 visualizações31 slides
Edtech.pdf por
Edtech.pdfEdtech.pdf
Edtech.pdfBangkok University
2 visualizações23 slides
การใช้บริการฟิตเนสของกลุ่มคนรักสุขภาพ.pdf por
การใช้บริการฟิตเนสของกลุ่มคนรักสุขภาพ.pdfการใช้บริการฟิตเนสของกลุ่มคนรักสุขภาพ.pdf
การใช้บริการฟิตเนสของกลุ่มคนรักสุขภาพ.pdfBangkok University
7 visualizações34 slides
ศัลยกรรม.pdf por
ศัลยกรรม.pdfศัลยกรรม.pdf
ศัลยกรรม.pdfBangkok University
5 visualizações33 slides

Mais de Bangkok University(20)

ภาพยนต์ไทยใน Netflix.pdf por Bangkok University
ภาพยนต์ไทยใน Netflix.pdfภาพยนต์ไทยใน Netflix.pdf
ภาพยนต์ไทยใน Netflix.pdf
Bangkok University6 visualizações
BD032 ดูดวง.pdf por Bangkok University
BD032 ดูดวง.pdfBD032 ดูดวง.pdf
BD032 ดูดวง.pdf
Bangkok University6 visualizações
การใช้บริการฟิตเนสของกลุ่มคนรักสุขภาพ.pdf por Bangkok University
การใช้บริการฟิตเนสของกลุ่มคนรักสุขภาพ.pdfการใช้บริการฟิตเนสของกลุ่มคนรักสุขภาพ.pdf
การใช้บริการฟิตเนสของกลุ่มคนรักสุขภาพ.pdf
Bangkok University7 visualizações
ศัลยกรรม.pdf por Bangkok University
ศัลยกรรม.pdfศัลยกรรม.pdf
ศัลยกรรม.pdf
Bangkok University5 visualizações
No Child การเลือกที่จะไม่มีลูก.pdf por Bangkok University
No Child การเลือกที่จะไม่มีลูก.pdfNo Child การเลือกที่จะไม่มีลูก.pdf
No Child การเลือกที่จะไม่มีลูก.pdf
Bangkok University4 visualizações
Beauty Standard.pdf por Bangkok University
Beauty Standard.pdfBeauty Standard.pdf
Beauty Standard.pdf
Bangkok University42 visualizações
Brand guidelines อำเภอเมืองปทุมธานี.pdf por Bangkok University
Brand guidelines อำเภอเมืองปทุมธานี.pdfBrand guidelines อำเภอเมืองปทุมธานี.pdf
Brand guidelines อำเภอเมืองปทุมธานี.pdf
Bangkok University16 visualizações
Lat Lum Kaeo Mapping_Infographic.pdf por Bangkok University
Lat Lum Kaeo Mapping_Infographic.pdfLat Lum Kaeo Mapping_Infographic.pdf
Lat Lum Kaeo Mapping_Infographic.pdf
Bangkok University12 visualizações
Lat Lum Kaeo Mapping.pdf por Bangkok University
Lat Lum Kaeo Mapping.pdfLat Lum Kaeo Mapping.pdf
Lat Lum Kaeo Mapping.pdf
Bangkok University6 visualizações
คลองหลวง เที่ยวชิดติดกรุง.pdf por Bangkok University
คลองหลวง เที่ยวชิดติดกรุง.pdfคลองหลวง เที่ยวชิดติดกรุง.pdf
คลองหลวง เที่ยวชิดติดกรุง.pdf
Bangkok University9 visualizações
ผลิตภัณฑ์สบู่ใบชา.pdf por Bangkok University
ผลิตภัณฑ์สบู่ใบชา.pdfผลิตภัณฑ์สบู่ใบชา.pdf
ผลิตภัณฑ์สบู่ใบชา.pdf
Bangkok University95 visualizações
Klaum_PITCHING_Sec.411C.pdf por Bangkok University
Klaum_PITCHING_Sec.411C.pdfKlaum_PITCHING_Sec.411C.pdf
Klaum_PITCHING_Sec.411C.pdf
Bangkok University5 visualizações
Klaum_PITCHING_Sec.411C.pdf por Bangkok University
Klaum_PITCHING_Sec.411C.pdfKlaum_PITCHING_Sec.411C.pdf
Klaum_PITCHING_Sec.411C.pdf
Bangkok University9 visualizações

Final project_The Marble booster