O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Jornades Familia i Escola

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 30 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a Jornades Familia i Escola (20)

Anúncio

Jornades Familia i Escola

 1. 1. perquè ser pares no és fàcil Eva Aparici Pepe Meneu
 2. 2. 1.1 Marc Teòric: La implicació dels pares en les escoles ha de ser considerada com a element central de qualsevol programa que busque millorar els resultats acadèmics dels estudiants i estimular l’educació. Epstein, 1988 Les millors escoles són aquelles que oferisen un major recolzament i els xiquets obtenen uns resultats majors, conten sempre amb pares que recolzen fermament les seues metes i programes Epstein,1988; Henderson,1987; Davies,1988 1. Introducció
 3. 3. Necessitat de redefinir les escoles, per a què no sigen vistes sols com agències d’ensenyament per a xiquets sinó com a llocs on aprendre, créixer i madurar tota la família. Cooper, 1991 L’esforç per millorar els resultats dels xiquets són molt més efectius si comprenen a les seues famílies. La qual cosa sols és possible si existeix un esforç deliberat per part de l’escola. Dauber i Epstein,1993
 4. 4. 1.2 Justificació La LODE i la LOGSE reconeixen explícitament els drets dels pares a la participació en el desenvolupament de la vida escolar, entenent aquesta com una participació activa, en la qual la formació personal dels pares en els diferents aspectes educatius dels fills (escolar, personal i social) ha de contribuir a desenvolupar una escola d’acord amb els reptes plantejats per la societat en què vivim. El PEC del centre fa referència a la convivència i participació entre els membres de la comunitat escolar, s’assenyala com una de les diferents necessitats: la col·laboració entre professors, alumnes i pares . Dins també d’aquest punt, l’objectiu: fomentar la participació i col·laboració dels pares per a una millor consecució de tots els objectius educatius.
 5. 5. <ul><li>Potenciar els seus coneixements en l’ús de les noves tecnologies per tal d’apropar-se a les necessitats educatives actuals dels xiquets/es. </li></ul>2. Objectius <ul><li>Afavorir l’enriquiment personal dels nostres pares i mares a través de l’intercanvi d’experiències, millorant les seues competències educatives. </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Millorar la col·laboració entre els nostres pares i mares i el centre per la consecució d’objectius comuns relacionats amb l’educació dels fills/es. </li></ul>Objectius (II) <ul><li>Millorar la relació del centre amb les famílies; acostant els pares i mares a l’escola i facilitant espais de comunicació i relació amb els mestres d’una manera tant formal com informal. </li></ul>
 7. 7. 3. Realització del projecte 3 . 1. Antecedents <ul><li>Curs 2002-03 </li></ul>Cursos de formació per a pares i mares <ul><li>Cibervoluntaris </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Curs 2002-03 </li></ul>Realització d’un projecte per al Practicum I de Psicopedagogia: Escola de pares <ul><li>Marc teòric </li></ul><ul><li>Estudi del context </li></ul>218 famílies enquestades Nivell sociocultural, disposició, temes d'interès, horari més adequat,...
 9. 9. <ul><li>Curs 2003-04 </li></ul>Participació en un seminari a nivell municipal sobre la gestió de projectes d’innovació Educativa. Cursos de formació per a pares i mares <ul><li>Cibervoluntaris </li></ul><ul><li>Gestió i planificació </li></ul><ul><li>Seguiment </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Curs 2004-05 </li></ul>Seminari de formació en centre. <ul><li>Equip de treball </li></ul><ul><li>Sensibilització </li></ul>Comissió Organitzadora “ Família i Educació ”
 11. 11. <ul><li>Curs 2004-05 </li></ul>Procés de matriculació <ul><li>1a Edició </li></ul>escola de mares i pares .com Sessions pràctiques NT informatives teòriques Pàgina web Espai Virtual d’aprenentatge Servei de guarderia Inici de l’escola de mares i pares
 12. 12. <ul><li>Curs 2005-06 </li></ul><ul><li>2a Edició </li></ul>1r curs 2n curs Sessions pràctiques NT Pàgina web Espai Virtual d’aprenentatge Servei de guarderia Prèstec bibliogràfic informatives teòriques
 13. 13. <ul><li>Curs 2006-07 </li></ul><ul><li>3a Edició </li></ul>2n curs Sessions NT Pàgina web Espai Virtual d’aprenentatge Servei de guarderia Préstec bibliogràfic teòriques lúdiques Tancades Obertes
 14. 14. 3. 2. Estratègies per a la posada en marxa PROMOTORS
 15. 15. Altres Estratègies... Gestió dels recursos <ul><li>Infraestructures </li></ul><ul><li>Institucionals </li></ul><ul><li>Econòmics </li></ul>Espais del centre Espais web Materials Serveis Socials UPC Regiduria de la Dona .....
 16. 16. Divulgació i sensibilització <ul><li>Realització de tríptics, cartells,.... </li></ul>
 17. 17. Divulgació i sensibilització <ul><li>Informació en els medis de comunicació. </li></ul>
 18. 18. Les característiques que defineixen a la metodologia de escola de mares i pares .com són: 4. Metodologia <ul><li>Metodologia activa </li></ul><ul><li>Motivadora </li></ul><ul><li>Funcional </li></ul><ul><li>Reflexiva </li></ul><ul><li>Oberta al diàleg i la crítica </li></ul>
 19. 19. Els continguts que tractarem en l’edició escola de mares i pares .com d’aquest curs són: Continguts <ul><li>Relació pares-fills </li></ul><ul><li>Prevenció en drogodependències </li></ul><ul><li>Oci i temps lliure </li></ul>
 20. 20. Continguts (II) <ul><li>Autoestima </li></ul><ul><li>Alimentació i nutrició </li></ul><ul><li>Educació sexual </li></ul><ul><li>Tècniques d’estudi </li></ul><ul><li>Noves Tecnologies </li></ul><ul><li>Intel·ligència emocional </li></ul>
 21. 21. Temporalització Novembre Desembre Gener Febrer Sessió 1 Presentació Sessió 2 Relació pares-fills Sessió 3 Internet Sessió 4 Relació pares-fills Sessió 5 Sessió 8 Prevenció de drogues Sessió 10 Oci i temps lliure Sessió 7 Sessió 12 Tècniques d’estudi Sessió 9 Sessió 13 Cloenda Aula Infocole Aula Infocole Aula Infocole Aula Infocole Sessió 6 Relació pares-fills Sessió 11 Aula Infocole 1r curs
 22. 22. Temporalització Març Abril Maig Juny Sessió 1 Autoestima I Sessió 2 Internet Sessió 3 Autoestima II Sessió 4 Educació per la salut: Alimentació Sessió 7 Sessió 9 Educació Sexual Sessió 10 Sessió 8 Educació Sexual Sessió 12 Cloenda Aula Infocole Aula Infocole Aula Infocole Sessió 11 Intel·ligència emocional Pasqua 2n curs Sessió 5 i 6 Educació per la salut: Addiccions Pasqua
 23. 23. Estructura de les sessions Sessió inicial Presentació <ul><li>Introducció </li></ul><ul><li>Activitats (debat, treball en grup..) </li></ul><ul><li>Descans </li></ul><ul><li>Activitats </li></ul><ul><li>Conclusions, reflexions, resum... </li></ul><ul><li>Avaluació </li></ul>Última Sessió <ul><li>Seguiment i revisió del desenvolupament del curs </li></ul><ul><li>Avaluació </li></ul>On? Biblioteca Aula Infocole Gimnàs Qui? Coordinador Ponent Altres sessions
 24. 24. Seguiment <ul><li>Assistència </li></ul><ul><li>Seguiment On-line </li></ul><ul><li>Avaluació </li></ul>www. escola de mares i pares .com Fòrum Llista de correu
 25. 25. Algunes sessions... Relació pares i fills
 26. 26. Oci i Temps lliure
 27. 27. Prevenció Addiccions
 28. 28. Internet, Noves Tecnologies
 29. 29. Presentacions, cloendes,...
 30. 30. Fi

×