Tema 1

580 visualizações

Publicada em

Publicada em: Educação
0 comentários
0 gostaram
Estatísticas
Notas
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Sem downloads
Visualizações
Visualizações totais
580
No SlideShare
0
A partir de incorporações
0
Número de incorporações
258
Ações
Compartilhamentos
0
Downloads
6
Comentários
0
Gostaram
0
Incorporações 0
Nenhuma incorporação

Nenhuma nota no slide

Tema 1

 1. 1. TEMA 1:A NATUREZA BÁSICA DAVIDA.
 2. 2. OS BIOELEMENTOS• BIOELEMENTOS PRIMARIOS:C,H,O,N,P,E S: 98%.• BIOELEMENTOS SECUNDARIOS:Na,K,Mg,Ca, Fe ou Cl.Algúns destes non chegan ó 0,1%: son os OLIGOELEMENTOS.
 3. 3. OS BIOELEMENTOS.
 4. 4. AS BIOMOLÉCULAS .
 5. 5. ENLACE COVALENTENA AUGA
 6. 6. A MOLÉCULA DE AUGA.
 7. 7. IMPORTANCIABIOLÓXICA DA AUGA:• É O PRINCIPAL DISOLVENTE BIOLÓXICO.• ELEVADA CAPACIDADE TÉRMICA.• MÁXIMA DENSIDADE EN ESTADO LÍQUIDO,A 4º C: OXEO FLOTA NA AUGA.
 8. 8. TIPOS DE DISOLUCIONSSEGÚN ACONCENTRACIÓN
 9. 9. DIFUSIÓN
 10. 10. ÓSMOSE
 11. 11. O ÁTOMO DE CARBONO.
 12. 12. CLASIFICACIÓNDOS GLÍCIDOS• MONOSACÁRIDOS:GLICOSA,GA LACTOSA,FRUCTOSA.• DISACÁRIDOS:MALTOSA, LACTOSA ,SACAROSA.• POLISACÁRIDOS: AMIDÓN , CELULOSA, GLICÓXENO.
 13. 13. MONOSACÁRIDOS:POLIALCOLES QUELEVAN UN GRUPO ALDEHIDO(COH) OU UN GRUPO CETONA (c=o)• NUN MONOSACÁRIDO ,OS CARBONOS NUMERANSE EMPEZANDO POLO QUE LEVA O GRUPO ALDEHIDO ,OU POLO C TERMINAL MÁIS PRÓXIMO Ó GRUPO CETONA.• O GRUPO ALDEHIDO SEMPRE VAI NO C 1.• O GRUPO CETONA ,NO C 2.• Según o nº de C serán TRIOSAS,TETROSAS,PEN TOSAS OU HEXOSAS.
 14. 14. MONOSACARIDOS:PENTOSAS
 15. 15. MONOSACÁRIDOS:HEXOSAS
 16. 16. ISOMERÍA• OS MONOSACÁRIDOS PRESENTAN 1 OU MÁIS C ASIMÉTRICOS.• UN CARBONO ASIMÉTRICO É AQUEL QUE ESTÁ UNIDO A 4 GRUPO FUNCIONAIS OU ELEMENTOS DISTINTOS.• ISTO ORIXINA A ESTEREOISOMERÍA: OS ESTEREOISÓMEROS SON DOUS COMPOSTOS COA MESMA FÓRMULA EMPÍRICA ,PERO DIFERENTE ESTRUTURA ESPACIAL.
 17. 17. SON UN TIPO DE ESTEREOISÓMEROS CHAMADOSENANTIÓMEROS OU ENANTIOMORFOS.SO SE DIFERENCIAN POLA ESTRUTURA ESPACIAL EO COMPORTAMENTO FRONTE Á LUZ POLARIZADA.
 18. 18. PERTENCEN Á SERIE –D OS MONOSACÁRIDOS CUXO PENÚLTIMO C TEN O GRUPO –OH SITUADO COMO O D-GLICERALDEHIDO DA FIGURA ANTERIOR.
 19. 19. DESVIACIÓN LUZ POLARIZADA POR UN ENANTIÓMERO.
 20. 20. CICLACIÓN DAGLICOSA
 21. 21. DISACÁRIDOS:LACTOSA:GALACTOSA+GLICOSA
 22. 22. DISACÁRIDOS:SACAROSA: GLICOSA+FRUCTOSA.
 23. 23. DISACÁRIDOS: MALTOSA.DÚAS MOLÉCULAS DE GLICOSA.
 24. 24. ENLACEGLICOSÍDICO.
 25. 25. POLISACÁRIDOS.
 26. 26. FUNCIÓNS DOSGLÍCIDOS.• COMBUSTIBLE DAS CÉLULAS.• ALMACENAN ENERXÍA DE RESERVA.• SON COMPOÑENTES ESTRUTURAIS DAS CÉLULAS.
 27. 27. LÍPIDOS OU GRAXAS.• GRAXAS:GLICERINA+ACIDOS GRAXOS ( 1,2 OU 3).• CERAS:MONOALCOL+ÁCIDO GRAXO.• FOSOFOLÍPIDOS:ALCOL+FOSFA TO+ÁCIDOS GRAXOS.• ESTEROIDES.
 28. 28. ESTRUTURA ÁCIDOGRAXO.
 29. 29. ACIDOS GRAXOSSATURADOS EINSATURADOS.
 30. 30. GRAXAS:GLICERINA+ACIDOSGRAXOS.
 31. 31. FORMACIÓN DUN XABÓN.
 32. 32. CERAS.
 33. 33. FOSFOLÍPIDOS.
 34. 34. MEMBRANACELULAR:BICAPALIPÍDICA.
 35. 35. ESTEROIDES:DERIVADOS DELCICLOPENTANOPERHIDROFENANTRENO.
 36. 36. COLESTEROL.
 37. 37. FUNCIÓNS DOSLÍPIDOS.• RESERVA ENERXÉTICA NOS ANIMAIS.• ESTRUTURAL.• REGULADORA.
 38. 38. ASPPROTEÍNAS,UNIÓNDE AMINOÁCIDOS.
 39. 39. ENLACE PEPTÍDICO.
 40. 40. ESTRUTURATRIDIMENSIONAL DASPROTEÍNAS.
 41. 41. FUNCIÓNS DASPROTEÍNAS.• ESTRUTURAL: COLÁXENO,QUERATINA.• TRANSPORTADORA. HEMOGLOBINA.• REGULADORA: INSULINA E OUTRAS HORMANAS.• CONTRÁCTIL. ACTINA E MIOSINA.• DEFENSA INMUNITARIA.ANTICORPOS.• ENZIMÁTICA OU BIOCATALIZADORA.
 42. 42. AS ENZIMAS.
 43. 43. OS ÁCIDOS NUCLEICOS.• ADN.• ARN.
 44. 44. OS NUCLEÓTIDOS:PENTOSA+FOSFATO+BASENITROXENADA.
 45. 45. NUCLEÓTIDO.
 46. 46. ADN E ARN.
 47. 47. O ENLACEFOSOFODIÉSTER.
 48. 48. UNIÓN DENUCLEÓTIDOS.
 49. 49. ADN:UNIÓN DAS DÚASCADEAS DENUCLEÓTIDOSANTIPARALELAS.
 50. 50. A ESTRUTURA ENDOBLE HÉLICE.
 51. 51. ARN: UNHA SOLACADEA.
 52. 52. FUNCIÓNS DO ADN• É O PORTADOR DA INFORMACIÓN XENÉTICA.• TRANSMITE A INFORMACIÓN XENÉTICA D EXERACIÓN EN XERACIÓN.• DIRIXE A ACTIVIDADE CELULAR, XA QUE CONTÉN A INFORMACIÓN PARA FABRICAR PROTEÍNAS.
 53. 53. TIPOS DE ARN EFUNCIÓNS.
 54. 54. TODAS AS IMAXES FORON SACADAS DE DISTINTASPÁXINAS WEB,SÓ PARA USO DIDÁCTICO NA AULA.

×