O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

CCNA Semester 1 - Chapter 2

2.013 visualizações

Publicada em

Publicada em: Tecnologia, Negócios
 • Seja o primeiro a comentar

CCNA Semester 1 - Chapter 2

 1. 1. CCNA Exploration Network Fundamentals Chapter 02 Communicating Over The Network KC KHOR, Multimedia Univ. Cyberjaya
 2. 2. The Elements of Communication <ul><li>Komunikácia začína so správou, alebo informáciou, ktorá musí byť poslaná od jedného jednotlivca alebo zariadenia do ďaľšieho, ktorý používa odlišné komunikačné metódy. </li></ul><ul><li>V šetky tie metódy majú 3 spoločné faktory: </li></ul><ul><li>- message source, or sender </li></ul><ul><li>- destination, or receiver </li></ul><ul><li>- a channel </li></ul>KC KHOR, Multimedia Univ. Cyberjaya
 3. 3. Communicating The Messages <ul><li>Dáta sú odde lované do menších častí behom prenosu - Segmentation </li></ul><ul><li>Výhody segmentácie sú : </li></ul><ul><li>- Mnoho odlišných konverzácií môže byť prenášaných po sieti. Prenášanie častí oddelených konverzácií dokopy na sieti sa nazýva multiplexing. </li></ul><ul><li>- Lepšia spoľahlivosť pri komunikácií . Oddelené časti každej správy nemusia cestovať rovnakou cestou cez sieť zo zdroja do cieľa. </li></ul>KC KHOR, Multimedia Univ. Cyberjaya
 4. 4. <ul><li>segmentation and multiplexing </li></ul><ul><li>- Zahŕňa viac ( adresovanie , značenie , posielanie, prí j manie atď. a sú časovo zdĺhavé). </li></ul><ul><li>Každý oddelený segment musí prejsť podobným procesom, ktorý zabezpečí, že príde do správneho cieľa a môže byť poskladaný ( reassembled ) do rovnakej správy aká bola originálna. </li></ul><ul><li>Viaceré typy zariadení sa stará o spoľahlivý prenos dát po sieti. </li></ul>KC KHOR, Multimedia Univ. Cyberjaya
 5. 5. Components of the Network <ul><li>Devices (PCs, intermediary devices) </li></ul><ul><li>Media (Cable or wireless) </li></ul><ul><li>Services and processes (Software) </li></ul>KC KHOR, Multimedia Univ. Cyberjaya
 6. 6. End Devices and Their Roles <ul><li>Koncové zariadenia poznáme ako hostí. </li></ul><ul><li>Hosťovské zariadenie je buď odosielateľ alebo príjmateľ. </li></ul><ul><li>Na rozpoznanie( distinguish ) jedného hosťa od ďalšieho , každý hosť na sieti je identifikovaný podľa adresy. </li></ul><ul><li>Hosť (Odosielateľ) používa adresy cieľových hosťov, aby určil kde by mal poslať správu (message). </li></ul><ul><li>Software určuje úlohu hosťa. Hosť môže byť client, server alebo oboje. </li></ul>KC KHOR, Multimedia Univ. Cyberjaya
 7. 7. Intermediary Devices and Their Roles <ul><li>Examples: </li></ul><ul><li>- Network Access Devices (Hubs, switches, and wireless access points) </li></ul><ul><li>- Internetworking Devices (routers) </li></ul><ul><li>- Communication Servers and Modems </li></ul><ul><li>- Security Devices (firewalls) </li></ul>KC KHOR, Multimedia Univ. Cyberjaya
 8. 8. <ul><li>Procesy bežiace na intermediary network devices vykonávajú tieto funkcie: </li></ul><ul><li>Regenerate and retransmit data signals </li></ul><ul><li>Maintain information about what pathways exist through the network </li></ul><ul><li>and internetwork . </li></ul><ul><li>Notify other devices of errors and communication failures </li></ul><ul><li>Direct data along alternate pathways when there is a link failure </li></ul><ul><li>Classify and direct messages according to QoS priorities </li></ul><ul><li>Permit or deny the flow of data, based on security settings </li></ul>KC KHOR, Multimedia Univ. Cyberjaya
 9. 9. Network Media <ul><li>Komunikácie cez sieť je zdieľaná na médiu. </li></ul>KC KHOR, Multimedia Univ. Cyberjaya <ul><li>3 typy médií: </li></ul><ul><li>Metallic wires within cables </li></ul><ul><li>Glass or plastic fibers (fiber optic cable) </li></ul><ul><li>Wireless transmission </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Kódovanie signálu je odlišné pre každé médium . </li></ul><ul><li>- Metallic wires, dáta sú kódované v elektrických impulzoch. </li></ul><ul><li>- Fiber optic – vysielané svetlom , buď infračervené, alebo rozsahmi viditeľného svetla . </li></ul><ul><li>- Wireless transmission, elektromagnetické vlny. </li></ul><ul><li>Kritéria pre výber vhodného sieťového média : </li></ul><ul><li>- The distance (vzdialenosť), the media can successfully carry a signal. </li></ul><ul><li>- The environment (vybavenie), v ktorom bude médium inštalované. </li></ul><ul><li>- The amount (čiastka) of data and the speed (rýchlosť) akou budú vysielané. </li></ul><ul><li>- The cost (cena) média a inštalácie. </li></ul>KC KHOR, Multimedia Univ. Cyberjaya
 11. 11. LAN, WAN, Internetworks <ul><li>Local Area Network (LAN) - An individual network usually spans a single geographical area, providing services and applications to people within a common organizational structure, such as a single business, campus or region </li></ul><ul><li>Wide Area Network (WAN) - Individual organizations usually lease connections through a telecommunications service provider network. These networks that connect LANs in geographically separated locations are referred to as Wide Area Networks. </li></ul>KC KHOR, Multimedia Univ. Cyberjaya
 12. 12. <ul><li>Internetworks - A global mesh of interconnected networks for communication. Ex: Internet </li></ul>KC KHOR, Multimedia Univ. Cyberjaya
 13. 13. <ul><li>The term intranet je často nazývaný ako privátne pripojenie LANs a WANs, ktoré leží pozdĺž organizácie a je upravené na prístup jedine členmi organizácie, zamestnancami a ostatným s autorizáciou. </li></ul>KC KHOR, Multimedia Univ. Cyberjaya
 14. 14. Network Representations KC KHOR, Multimedia Univ. Cyberjaya
 15. 15. <ul><li>- Network Interface Card - A NIC, or LAN adapter, poskytuje fyzické pripojenie do siete PC do iného zariadenia. Médium pripája PC do sieťového zariadenia priamo do NIC. </li></ul><ul><li>- Physical Port – Konektor sieťového zariadenia, kde je pripojené médium do hosťa a hosť do iného sieťového zariadenia. </li></ul><ul><li>- Interface – Špecializované porty na (internetworking devices), ktoré ho pripájajú do samostatných sietí. Preto sú smerovače (routers) použité na prepájanie sietí, porty na routri sú nazývané sieťovými rozhraniami (network interfaces) . </li></ul>KC KHOR, Multimedia Univ. Cyberjaya
 16. 16. Rules that Govern Communications <ul><li>Komunikácia na sieti je ovládaná(governed) preddefinovanými pravidlami nazývanými protokoly. </li></ul><ul><li>Skupina protokolov, ktoré sú nutné, aby sa vykonávali komunikačné funkcie je nazývaná protocol suite . Tieto protokoly sú implementované v software a hardware, ktorý má inštalovaný každý hosť alebo sieťové zariadenie. </li></ul><ul><li>Networking protocols suites describe processes such as: </li></ul><ul><li>Formát a štruktúru správy. </li></ul><ul><li>Proces, ktorým sieťové zariadenia zdieľajú informácie o cestách s inými sieťami. </li></ul><ul><li>Ako a kedy sú prepustené chybné a systémové správy medzu zariadeniami. </li></ul><ul><li>Nastavenie a ukončenie relácie (session) dátového prenosu. </li></ul><ul><li>Samostatné protokoly v protocol suite môžu byť vendor-specific and proprietary. </li></ul>KC KHOR, Multimedia Univ. Cyberjaya
 17. 17. Protocol Suites & Industry Standard <ul><li>Mnoho protokolov, ktoré sú zahŕňané v pr otocol suite obsahujú iné široko používané protokoly alebo priemyselné štandardy. </li></ul><ul><li>Institute of Electrical and Electronics Engineers ( IEEE ) or the Internet Engineering Task Force ( IETF ) </li></ul><ul><li>Používanie štandardov vo vývoju a implementovaní protokolov zabezpečuje, že produkty od odlišných výrobcov ( manufacturers ) môžu pracovať spolu pre efektívnu komunikáciu. </li></ul>KC KHOR, Multimedia Univ. Cyberjaya
 18. 18. The Interaction of Protocols <ul><li>Application protocol – HTTP . HTTP definuje obsah a formátovanie žiadostí a odpovedí vymieňaných medzi klientom a serverom. </li></ul><ul><li>Transport Protocol – TCP . TCP oddeľuje HTTP správy do menších segmentov. Tiež je zodpovedný za veľkosť a rýchlosť vymieňania správ. </li></ul><ul><li>Internetwork Protocol – IP . Zapúzdruje segmenty do paketov, pridá adresu a vyberá najlepšiu cestu do cieľa. </li></ul><ul><li>Network Access Protocol – Protokoly tvorené pre dátovú linku a fyzický prenos dát na médiu. </li></ul>KC KHOR, Multimedia Univ. Cyberjaya Will learn more in TCP/IP model
 19. 19. Using Layer Models <ul><li>Na pochopenie súvislosti medzi odlišnými protokolmi, je práve použitý Vrstvovaný model (layered model). </li></ul><ul><li>Výhody : </li></ul><ul><li>- Asistuje v úprave protokolov , preto protokoly, ktoré pracujú na určitej vrstve majú definované informácie, ktoré sa na nich vykonávajú a definujú rozhranie do vrstiev vyššie a nižšie. </li></ul><ul><li>- Podporuje konkurz, pretože produkty od iných výrobcov môžu pracovať spolu. </li></ul><ul><li>- Zabraňuje zmeny v schopnostiach a technológií v jednej vrstve pred ovplyvnením v druhej vrstve. </li></ul><ul><li>- Poskytuje rovnaký jazyk pre popis sieťových funkcii a schopností. </li></ul>KC KHOR, Multimedia Univ. Cyberjaya
 20. 20. Protocol & Reference Model <ul><li>Poznáme 2 typy sieťových modelov. </li></ul><ul><li>A protocol model poskytuje model, ktorý je dôkladne prispôsobený k Protocol suite. Hierarchická množina spojených protokolov v balíku typicky reprezentuje všetky funkcie požadované na rozhranie ľudskej siete s dátovou sieťou: TCP/IP model. </li></ul><ul><li>A reference model poskytuje bežný manuál pre udržiavanie dôslednosti vo všetkých typoch sieťových služieb a protokolov. Referenčný model nie je určený implementovať špecifikácie alebo poskytovať vhodný level detailu na definovanie presných služieb sieťovej architektúry. Primárny cieľ referenčného modelu je pomáhať pochopenie funkcií a riešenie problémov. Tento referenčný model sa nazýva OSI Model. </li></ul>KC KHOR, Multimedia Univ. Cyberjaya
 21. 21. The OSI Reference Model <ul><li>OSI Referenčný model je primárne použitý pre sieťovú komunikáciu. </li></ul><ul><li>Je vidieť sieťové funkcie na každej vrstve. </li></ul><ul><li>Štruktúra, ktorá môže byť použitá na pochopenie ako sa posielajú informácie cez sieť. </li></ul><ul><li>7 layers – každá vrstva má iné sieťové funkcie. </li></ul>KC KHOR, Multimedia Univ. Cyberjaya
 22. 22. OSI – The Application Layer <ul><li>Poskytuje užívateľom sieťové služby (aplikácie) </li></ul><ul><li>Neposkytuje aplikácie do iných vrstiev !!! </li></ul><ul><li>*** Myslíme aplikácie, ktoré používate denne  </li></ul>KC KHOR, Multimedia Univ. Cyberjaya
 23. 23. OSI – The Presentation Layer <ul><li>Zabezpečuje, že informácia na aplikačnej vrstve jedného systému posielaná von, je čitateľná aplikačnou vrstvou iného systému. </li></ul><ul><li>*** Myslíme bežné formáty súborov (JPEG, txt etc) </li></ul>KC KHOR, Multimedia Univ. Cyberjaya
 24. 24. OSI – The Session Layer <ul><li>*** Po príprave dát, potrebujeme vybudovať komunikačné kanály na posielanie dát </li></ul><ul><li>Táto vrstva udržuje, riadi a ukončuje komunikáciu medzi dvoma hosťami. </li></ul><ul><li>Tiež synchronizuje dialóg medzi dvoma hosťami na prezentačných vrstvách a riadi ich výmeny dát. </li></ul>KC KHOR, Multimedia Univ. Cyberjaya
 25. 25. OSI – The Transport Layer <ul><li>Dáta budú segmentované a posielané do cieľového zariadenia. Transportná vrstva cieľového zariadenia ich bude znova skladať. </li></ul><ul><li>Táto vrstva drží spoľahlivý prenos . (zabezpečuje, aby dáta prišli do cieľa kompletné) </li></ul>KC KHOR, Multimedia Univ. Cyberjaya
 26. 26. OSI – The Network Layer <ul><li>Mnoho ciest do rovnakého cieľa. Ktorá cesta bude zvolená? </li></ul><ul><li>Segmentované dáta potrebujú adresy, aby dosiahli cieľ (sieťová adresa) </li></ul>KC KHOR, Multimedia Univ. Cyberjaya
 27. 27. OSI – The Data Link Layer <ul><li>Poskytuje priemerné vymieňanie dátových rámcov cez bežné médium. </li></ul><ul><li>Detekovanie a opravenie chýb na Fyzickej vrstve. </li></ul><ul><li>Fyzické adresovanie, topológie a flow control. </li></ul>KC KHOR, Multimedia Univ. Cyberjaya
 28. 28. OSI – The Physical Layer <ul><li>It defines the electrical, mechanical, procedural, and functional specifications for activating, maintaining, and deactivating the physical link between end systems. </li></ul><ul><li>Voltage levels, timing of voltage changes, physical data rates, maximum transmission distances, physical connectors, and other, similar, attributes defined by physical layer specifications. </li></ul>KC KHOR, Multimedia Univ. Cyberjaya
 29. 29. TCP/IP Model KC KHOR, Multimedia Univ. Cyberjaya
 30. 30. Comparison KC KHOR, Multimedia Univ. Cyberjaya --Both have application layers, though they include very different services --Both have comparable transport and network (Internet) layers --TCP/IP combines the presentation and session layer issues into its application layer --TCP/IP combines the OSI data link and physical layers into one layer --TCP/IP appears simpler because it has fewer layers
 31. 31. Data Encapsulation <ul><li>Build the data </li></ul><ul><li>Package the data for end to end support ( Segments ) </li></ul><ul><li>The data is put into a packet or datagram that contains a network header with source and destination logical addresses </li></ul>KC KHOR, Multimedia Univ. Cyberjaya
 32. 32. Data Encapsulation <ul><li>Each network device must put the packet into a frame . </li></ul><ul><li>The frame must be converted into a pattern of 1s and 0s ( bits ) </li></ul><ul><li>***Data  Segments  Packet  Frames  Bits </li></ul>KC KHOR, Multimedia Univ. Cyberjaya
 33. 33. Addressing in the Network <ul><li>There are various types of addresses that must be included to successfully deliver the data from a source application running on one host to the correct destination application running on another </li></ul>KC KHOR, Multimedia Univ. Cyberjaya
 34. 34. Getting Data to the End Device <ul><li>Hosťovská fyzická adresa je obsiahnutá v hlavičke Layer2 PDU(Protocol Data Unit), nazývaná Frame(rámec). </li></ul><ul><li>Layer 2 sa vzťahuje k doručovaniu správ na single local network. </li></ul><ul><li>Adresa L2 je jedinečná (unique) na lokálnych sieťach a reprezentuje adresu koncového zariadenia na fyzickom médií. </li></ul><ul><li>V LAN použitím Ethernetu, táto adresa sa nazýva MAC (Media Access Control) address. </li></ul><ul><li>Keď dve koncové zariadenia komunikujú na lokálnej Ethernet sieti, rámce, ktoré sú vymieňané medzi nimi obsahujú Destination and source MAC address. </li></ul><ul><li>Keď je rámec úspešne prijatý cieľovým hosťom, informácia L2 adresy je vymazaná, keď je dáta odpúzdrené (decapsulate) a posunuté vyššie na L3. </li></ul>KC KHOR, Multimedia Univ. Cyberjaya
 35. 35. Getting the Data Through the Internetwork <ul><li>Layer 3 protokoly sú primárne používané na pohybovanie dát z jednej lokálnej siete do druhej lokálnej siete. </li></ul><ul><li>L3 adresy musia zahŕňať indentifikátory ( indentifiers), ktoré dovoľujú intermediary sieťovým zariadeniam lokalizovať hosťov na odlišných sieťach. </li></ul><ul><li>Na okraji každej lokálnej siete, intermediary sieťové zariadenie, zvyčajne Router , odpúzdruje rámec, aby mohol čítať cieľovú hosťovskú adresu obsiahnutú v hlavičke packetu, nazývame ho Layer 3 PDU. </li></ul><ul><li>Routre používajú sieťové identifikátory tejto adresy na určenie, ktorý cesta bude použitá do cieľového hosťa. </li></ul>KC KHOR, Multimedia Univ. Cyberjaya
 36. 36. Getting Data to the Right Application <ul><li>Každá aplikácia alebo služba je reprezentovaná portovým čislom (Port Number) </li></ul><ul><li>Keď sú dáta prijaté na hosťa, port number sa používa na určenie, ktorá aplikácia, alebo ktorý proces je správny cieľ pre dáta. </li></ul><ul><li>Príklady známych portových čisel? </li></ul>KC KHOR, Multimedia Univ. Cyberjaya
 37. 37. The end… MMU Cisco Regional Networking Academy http://fit.mmu.edu.my/cisco KC KHOR, Multimedia Univ. Cyberjaya

×