Anúncio
Báo Cáo Thực Tập Vốn Bằng Tiền Tại Công Ty Xuất Nhập khẩu
Báo Cáo Thực Tập Vốn Bằng Tiền Tại Công Ty Xuất Nhập khẩu
Báo Cáo Thực Tập Vốn Bằng Tiền Tại Công Ty Xuất Nhập khẩu
Báo Cáo Thực Tập Vốn Bằng Tiền Tại Công Ty Xuất Nhập khẩu
Anúncio
Báo Cáo Thực Tập Vốn Bằng Tiền Tại Công Ty Xuất Nhập khẩu
Báo Cáo Thực Tập Vốn Bằng Tiền Tại Công Ty Xuất Nhập khẩu
Báo Cáo Thực Tập Vốn Bằng Tiền Tại Công Ty Xuất Nhập khẩu
Báo Cáo Thực Tập Vốn Bằng Tiền Tại Công Ty Xuất Nhập khẩu
Báo Cáo Thực Tập Vốn Bằng Tiền Tại Công Ty Xuất Nhập khẩu
Anúncio
Báo Cáo Thực Tập Vốn Bằng Tiền Tại Công Ty Xuất Nhập khẩu
Báo Cáo Thực Tập Vốn Bằng Tiền Tại Công Ty Xuất Nhập khẩu
Báo Cáo Thực Tập Vốn Bằng Tiền Tại Công Ty Xuất Nhập khẩu
Báo Cáo Thực Tập Vốn Bằng Tiền Tại Công Ty Xuất Nhập khẩu
Báo Cáo Thực Tập Vốn Bằng Tiền Tại Công Ty Xuất Nhập khẩu
Anúncio
Báo Cáo Thực Tập Vốn Bằng Tiền Tại Công Ty Xuất Nhập khẩu
Báo Cáo Thực Tập Vốn Bằng Tiền Tại Công Ty Xuất Nhập khẩu
Báo Cáo Thực Tập Vốn Bằng Tiền Tại Công Ty Xuất Nhập khẩu
Báo Cáo Thực Tập Vốn Bằng Tiền Tại Công Ty Xuất Nhập khẩu
Báo Cáo Thực Tập Vốn Bằng Tiền Tại Công Ty Xuất Nhập khẩu
Anúncio
Báo Cáo Thực Tập Vốn Bằng Tiền Tại Công Ty Xuất Nhập khẩu
Báo Cáo Thực Tập Vốn Bằng Tiền Tại Công Ty Xuất Nhập khẩu
Báo Cáo Thực Tập Vốn Bằng Tiền Tại Công Ty Xuất Nhập khẩu
Báo Cáo Thực Tập Vốn Bằng Tiền Tại Công Ty Xuất Nhập khẩu
Báo Cáo Thực Tập Vốn Bằng Tiền Tại Công Ty Xuất Nhập khẩu
Anúncio
Báo Cáo Thực Tập Vốn Bằng Tiền Tại Công Ty Xuất Nhập khẩu
Báo Cáo Thực Tập Vốn Bằng Tiền Tại Công Ty Xuất Nhập khẩu
Báo Cáo Thực Tập Vốn Bằng Tiền Tại Công Ty Xuất Nhập khẩu
Báo Cáo Thực Tập Vốn Bằng Tiền Tại Công Ty Xuất Nhập khẩu
Báo Cáo Thực Tập Vốn Bằng Tiền Tại Công Ty Xuất Nhập khẩu
Anúncio
Báo Cáo Thực Tập Vốn Bằng Tiền Tại Công Ty Xuất Nhập khẩu
Báo Cáo Thực Tập Vốn Bằng Tiền Tại Công Ty Xuất Nhập khẩu
Báo Cáo Thực Tập Vốn Bằng Tiền Tại Công Ty Xuất Nhập khẩu
Báo Cáo Thực Tập Vốn Bằng Tiền Tại Công Ty Xuất Nhập khẩu
Báo Cáo Thực Tập Vốn Bằng Tiền Tại Công Ty Xuất Nhập khẩu
Anúncio
Báo Cáo Thực Tập Vốn Bằng Tiền Tại Công Ty Xuất Nhập khẩu
Báo Cáo Thực Tập Vốn Bằng Tiền Tại Công Ty Xuất Nhập khẩu
Báo Cáo Thực Tập Vốn Bằng Tiền Tại Công Ty Xuất Nhập khẩu
Báo Cáo Thực Tập Vốn Bằng Tiền Tại Công Ty Xuất Nhập khẩu
Báo Cáo Thực Tập Vốn Bằng Tiền Tại Công Ty Xuất Nhập khẩu
Anúncio
Báo Cáo Thực Tập Vốn Bằng Tiền Tại Công Ty Xuất Nhập khẩu
Báo Cáo Thực Tập Vốn Bằng Tiền Tại Công Ty Xuất Nhập khẩu
Báo Cáo Thực Tập Vốn Bằng Tiền Tại Công Ty Xuất Nhập khẩu
Báo Cáo Thực Tập Vốn Bằng Tiền Tại Công Ty Xuất Nhập khẩu
Báo Cáo Thực Tập Vốn Bằng Tiền Tại Công Ty Xuất Nhập khẩu
Anúncio
Báo Cáo Thực Tập Vốn Bằng Tiền Tại Công Ty Xuất Nhập khẩu
Báo Cáo Thực Tập Vốn Bằng Tiền Tại Công Ty Xuất Nhập khẩu
Báo Cáo Thực Tập Vốn Bằng Tiền Tại Công Ty Xuất Nhập khẩu
Báo Cáo Thực Tập Vốn Bằng Tiền Tại Công Ty Xuất Nhập khẩu
Báo Cáo Thực Tập Vốn Bằng Tiền Tại Công Ty Xuất Nhập khẩu
Báo Cáo Thực Tập Vốn Bằng Tiền Tại Công Ty Xuất Nhập khẩu
Báo Cáo Thực Tập Vốn Bằng Tiền Tại Công Ty Xuất Nhập khẩu
Báo Cáo Thực Tập Vốn Bằng Tiền Tại Công Ty Xuất Nhập khẩu
Báo Cáo Thực Tập Vốn Bằng Tiền Tại Công Ty Xuất Nhập khẩu
Báo Cáo Thực Tập Vốn Bằng Tiền Tại Công Ty Xuất Nhập khẩu
Báo Cáo Thực Tập Vốn Bằng Tiền Tại Công Ty Xuất Nhập khẩu
Báo Cáo Thực Tập Vốn Bằng Tiền Tại Công Ty Xuất Nhập khẩu
Báo Cáo Thực Tập Vốn Bằng Tiền Tại Công Ty Xuất Nhập khẩu
Báo Cáo Thực Tập Vốn Bằng Tiền Tại Công Ty Xuất Nhập khẩu
Báo Cáo Thực Tập Vốn Bằng Tiền Tại Công Ty Xuất Nhập khẩu
Báo Cáo Thực Tập Vốn Bằng Tiền Tại Công Ty Xuất Nhập khẩu
Báo Cáo Thực Tập Vốn Bằng Tiền Tại Công Ty Xuất Nhập khẩu
Báo Cáo Thực Tập Vốn Bằng Tiền Tại Công Ty Xuất Nhập khẩu
Báo Cáo Thực Tập Vốn Bằng Tiền Tại Công Ty Xuất Nhập khẩu
Báo Cáo Thực Tập Vốn Bằng Tiền Tại Công Ty Xuất Nhập khẩu
Báo Cáo Thực Tập Vốn Bằng Tiền Tại Công Ty Xuất Nhập khẩu
Báo Cáo Thực Tập Vốn Bằng Tiền Tại Công Ty Xuất Nhập khẩu
Báo Cáo Thực Tập Vốn Bằng Tiền Tại Công Ty Xuất Nhập khẩu
Báo Cáo Thực Tập Vốn Bằng Tiền Tại Công Ty Xuất Nhập khẩu
Báo Cáo Thực Tập Vốn Bằng Tiền Tại Công Ty Xuất Nhập khẩu
Báo Cáo Thực Tập Vốn Bằng Tiền Tại Công Ty Xuất Nhập khẩu
Báo Cáo Thực Tập Vốn Bằng Tiền Tại Công Ty Xuất Nhập khẩu
Báo Cáo Thực Tập Vốn Bằng Tiền Tại Công Ty Xuất Nhập khẩu
Báo Cáo Thực Tập Vốn Bằng Tiền Tại Công Ty Xuất Nhập khẩu
Báo Cáo Thực Tập Vốn Bằng Tiền Tại Công Ty Xuất Nhập khẩu
Báo Cáo Thực Tập Vốn Bằng Tiền Tại Công Ty Xuất Nhập khẩu
Báo Cáo Thực Tập Vốn Bằng Tiền Tại Công Ty Xuất Nhập khẩu
Báo Cáo Thực Tập Vốn Bằng Tiền Tại Công Ty Xuất Nhập khẩu
Báo Cáo Thực Tập Vốn Bằng Tiền Tại Công Ty Xuất Nhập khẩu
Báo Cáo Thực Tập Vốn Bằng Tiền Tại Công Ty Xuất Nhập khẩu
Báo Cáo Thực Tập Vốn Bằng Tiền Tại Công Ty Xuất Nhập khẩu
Báo Cáo Thực Tập Vốn Bằng Tiền Tại Công Ty Xuất Nhập khẩu
Báo Cáo Thực Tập Vốn Bằng Tiền Tại Công Ty Xuất Nhập khẩu
Báo Cáo Thực Tập Vốn Bằng Tiền Tại Công Ty Xuất Nhập khẩu
Báo Cáo Thực Tập Vốn Bằng Tiền Tại Công Ty Xuất Nhập khẩu
Próximos SlideShares
Luận án tiến sĩ kinh tế chuyên ngành tài chính  ngân hàng giải pháp hoàn thi...Luận án tiến sĩ kinh tế chuyên ngành tài chính ngân hàng giải pháp hoàn thi...
Carregando em ... 3
1 de 84
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Báo Cáo Thực Tập Vốn Bằng Tiền Tại Công Ty Xuất Nhập khẩu(20)

Mais de Nhận Viết Thuê Đề Tài Baocaothuctap.net/ Zalo : 0909.232.620(20)

Anúncio

Último(20)

Báo Cáo Thực Tập Vốn Bằng Tiền Tại Công Ty Xuất Nhập khẩu

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM KHOA KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Đề tài: VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH TMDV XNK MINH HÒA THÀNH NĂM: 2023
 2. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET i LỜI CẢM ƠN
 3. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET ii LỜI CAM KẾT Báo cáo tốt nghiệp này do chính tôi viết và không sao chép từ bất cứ bài viết của bất cứ tổ chức và cá nhân nào khác. (This report has been written by me and has not received any previous academic credit at this or any other institution). (Ký tên)
 4. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET iii ĐÁNH GIÁ CỦA DOANH NGHIỆP
 5. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET iv NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
 6. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET v MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN .............................................................................................................. i LỜI CAM KẾT ...........................................................................................................ii ĐÁNH GIÁ CỦA DOANH NGHIỆP..........................................................................iii NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN........................................................ iv DANH MỤC SƠ ĐỒ................................................................................................viii DANH MỤC BẢNG .................................................................................................. ix LỜI MỞ ĐẦU............................................................................................................. 1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH TMDV XNK MINH HÒA THÀNH ...................................................................................................................... 4 1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty.....................................................4 1.2 Chức năng và nhiệm vụ của Công ty.................................................................5 1.2.1 Chức năng....................................................................................................5 1.2.2 Nhiệm vụ .....................................................................................................5 1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty.....................................................6 1.3.1. Sơ đồ bộ máy quản lý của doanh nghiệp....................................................6 1.3.2 Chức năng , nhiệm vụ của từng bộ phận quản lý........................................6 1.4.Tổ chức công tác kế toán của công ty................................................................7 1.4.1 Sơ đồ bộ máy kế toán..................................................................................7 1.4.2 Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận kế toán .........................................9 1.4.3 Chuẩn mực kế toán và các Chính sách Kế toán áp dụng tại Công ty .......11 1.5 Hình thức kế toán và hệ thống sổ sách tại công ty TNHH Minh Hòa Thành : ........................................................................................................................................11 1.6. Tình hình kinh doanh trong giai đoạn gần đây...............................................13 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN ........................... 15 2.1 những vấn đề chung về kế toán vốn bằng tiền.................................................15 2.1.1 Khái niệm vốn bằng tiền: ..........................................................................15
 7. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET vi 2.1.2 Nguyên tắc hạch toán vốn bằng tiền .........................................................15 2.2 Tài khoản sử dụng............................................................................................16 2.2.1 Nội dung và kết cấu tà khoản....................................................................16 2.2.1.1 Tài khoản 111.......................................................................................16 2.2.1.2 Tài khoản 112.......................................................................................18 2.2.1.3 Tài khoản 113.......................................................................................20 2.2.2 Phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kinh tế..........................................21 2.2.2.1 Tiền mặt................................................................................................21 2.2.2.2 Tiền gửi ngân hàng...............................................................................22 2.2.2.3 Tiền đang chuyển. ................................................................................24 2.3 Các Chứng Từ - Số Sách. ................................................................................25 2.3.1 Chứng Từ...................................................................................................25 2.3.2 Sổ sách.......................................................................................................25 CHƯƠNG 3. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH TMDV XNK MINH HÒA THÀNH.......................................................... 28 3.1 Kế toán tiền mặt...............................................................................................28 3.1.1 Chứng từ sử dụng......................................................................................28 3.1.2 Trình tự luân chuyển chứng từ..................................................................28 3.1.3 Tiền mặt nhập quỹ.....................................................................................29 3.1.4 Chi quỹ tiền mặt ........................................................................................30 3.1.5 Phương pháp kế toán tiền mặt sử dụng tại công ty ...................................30 3.1.5.1 Sổ sách sử dụng....................................................................................30 3.1.5.2 Tài khoản sử dụng ................................................................................30 3.1.5.3 Hạch toán một số nghiệp vụ thu chi cụ thể tại doanh nghiệp ..............31 3.2 Kế toán tiền gửi ngân hàng..............................................................................47 3.2.1 Nội dung....................................................................................................47 3.2.2 Chứng từ sử dụng vằ quy trình luân chuyển chứng từ..............................47 3.2.3 Tài khoản sử dụng.....................................................................................48
 8. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET vii 3.2.4 Minh họa nghiệp vụ kinh tế phát sinh.......................................................48 3.3 Kế toán tiền đang chuyển ................................................................................56 CHƯƠNG 4: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ............................................................... 56 4.1 Nhận xét về kết quả kinh doanh của công ty...................................................56 4.1.1.Phân tích tình hình doanh thu:...................................................................56 4.1.2. Phân tích tình hình chi phí: .....................................................................60 4.2 Nhận xét, đánh giá:..........................................................................................67 4.2.1 Nhận xét về tổ chức bộ máy quản lý tại công ty.......................................67 4.2.2 Nhận xét chung về công tác kế toán tại công ty........................................67 4.2.3 Nhận xét về kế toán vốn bằng tiền tại công ty ..........................................69 4.3 Kiến nghị..........................................................................................................70 KẾT LUẬN............................................................................................................... 72 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO..................................................................... 74
 9. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET viii DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty.........................................................6 Sơ đồ 1.2: Tổ chức bộ máy kế toán của công ty..................................................................9 Sơ đồ 3.1: Sơ đồ luân chuyển chứng từ kế toán tiền gửi ngân hàng .................................47
 10. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET ix DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Bảng tổng hợp tình hình sản xuất kinh doanh của công ty ...............................13 Bảng 3.1: Bộ phận cấu thành doanh thu ............................................................................56 Bảng 3.2: Cơ cấu mặt hàng................................................................................................58 Bảng 3.3: Phân tích chi phí................................................................................................60 Bảng 3.5: Phân tích tình hình lợi nhuận ............................................................................65 Bảng 4.1: Phân tích gía vốn hàng bán ...............................................................................62 Bảng 4.2: Phân tích chi phí quản lý doanh nghiệp ............................................................62 Bảng 4.3: Phân tích chi phí bán hàng ................................................................................63
 11. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 1 LỜI MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài: Nền kinh tế thị trường trong xu thế mở cửa và hội nhập mang lại nhiều cơ hội và thách thức cho các doanh nghiệp. Trong khi đó phần lớn các doanh nghiệp Việt Nam là doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, với nguồn vốn ít, quy mô nhỏ, kinh nghiệm còn thiếu thì môi trường cạnh tranh ngày càng trở nên khó khăn hơn. Trong điều kiện đó để đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của Doanh nghiệp, vấn đề kinh doanh hiệu quả thu được lợi nhuận cao là vô cùng quan trọng. Những năm qua, hệ thống kế toán có sự thay đổi rất căn bản, những đổi mới ấy vẫn chưa phải là thay đổi cuối cùng và còn phải tiếp tục sửa đổi, bổ sung. Bên cạnh đó, kế toán nói chung và kế toán vốn bằng tiền nói riêng có tầm quan trọng đặc biệt đối với mỗi một doanh nghiệp. Hiện nay, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan mà công tác kế toán trong các doanh nghiệp luôn tồn tại những điểm không hợp lý gây khó khăn cho công tác quản lý của lãnh đạo các doanh nghiệp cũng như các cơ quan chức năng của Nhà nước. Việc nghiên cứu nhằm hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền là hết sức cần thiết giúp cho công tác quản lý nói chung và công tác xác định kết quả kinh doanh nói riêng được phản ánh một cách đầy đủ kịp thời. Vì những lý do đó mà trong thời gian nghiên cứu và tìm hiểu thực trạng hoạt động kinh doanh ở Công ty TNHH TMDV XNK Minh Hòa Thành, em đã quyết định đi sâu và tìm hiểu đề tài “Kế toán vốn bằng tiền” làm báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình. 2. Mục tiêu nghiên cứu: Tìm hiểu, nghiên cứu, phân tích thực trạng kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH TMDV XNK Minh Hòa Thành, từ đó đề ra các phương án, giải pháp cải thiện những tồn tại nhằm đẩy mạnh hoạt kinh doanh của công ty trong thời buổi khủng hoảng kinh tế như hiện nay.
 12. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 2 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: 3.1. Đối tượng nghiên cứu: Xuất phát từ mục đích nghiên cứu của đề tài, đối tượng nghiên cứu của đề tài là kế toán bằng tiền nhằm theo dõi kip thời nhanh chóng và cung cấp đầy đủ thông tin với sự nhận định về việc tổ chức hạch toán kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu phải trả, là những khâu rất quan trọng trong toàn bộ công tác kế toán doanh nghiệp. 3.2. Phạm vi nghiên cứu: Tập trung vào nghiên cứu tình hình thực tế công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu, phải trả tại công ty và đưa ra các giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền và tình hình thu, chi của công ty. 4. Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong đề tài là phương pháp quan sát trực tiếp, tìm hiểu, đánh giá, phân tích và so sánh dựa trên những tài liệu, số liệu, thông tin của công ty, sách báo và các tài liệu, kiến thức đã được học ở nhà trường. 5. Kết cấu báo cáo thực tập: Ngoài lời mở đầu, phần giới thiệu và kết luận thì nội dung báo cáo thực tập gồm 4 phần: Chương 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH MINH HÒA THÀNH Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN Chương 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH MINH HÒA THÀNH Chương 4: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ
 13. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 3
 14. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 4 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH TMDV XNK MINH HÒA THÀNH 1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty Tên doanh nghiệp : Công ty TNHH TMDV XNK Minh Hòa Thành Tên đối ngoại : MINH HOA THANH TRADING SERVICE IMPORT COMPANY LIMITED Tên viết tắt : MINH HOA THANH CO., LTD Logo công ty : Trụ sở chính : + Điạ chỉ : 199/2 Đường TA 19, Khu Phố 5, Phường Thới An, Quận 12, TP HCM + Điện thoại : (08) 6250 2299 + Fax : (08) 6250 2299 + Email: minhhoathanh@gmail.com + Website : www.minhhoathanh.com + Số TK: 04401010015952 tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải – CN Cộng Hòa + Tổng vốn điều lệ : 5.000.000.000 đ Công ty TNHH TMDV XNK Minh Hòa Thành được thành lập ngày 21 tháng 03 năm 2013, theo Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp số 0312196929 do Sở kế hoạch và đầu tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp. Công ty TNHH TMDV XNK Minh Hòa Thành là một đơn vị kinh tế hạch toán độc lập, có đầy đủ tư cách pháp nhân, có quan hệ đối nội đối ngoại tốt và có con dấu riêng. Công ty luôn bình đẳng trong kinh doanh với các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế khác. Công ty được phép mở tài khoản giao dịch tại các ngân hàng theo quy định của pháp luật.
 15. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 5 Với đội ngũ bán hàng năng động và nhiệt huyết luôn sẵn lòng phục vụ khách hàng chu đáo, tận tâm, luôn mang đến cảm giác thân thiện đối với khách hàng trong kinh doanh. Từ khi thành lập đến nay, Công ty đã không ngừng phát triển, mở rộng thị trường hoạt động và liên kết với các Công ty cùng lĩnh vực nhằm đưa Công ty ngày một phát triển. Tính đến thời điểm này công ty thành lập đã được 3 năm, từ 1 công ty nhỏ lẻ với bộ phận nhân viên ít, công ty đã dần hoàn thiện và phát triển trở thành một trong những công ty chủ chốt về lĩnh vực cung cấp các mặt hàng ngành nước, có khả năng cạnh tranh với các công ty lớn lâu năm, với bộ phận nhân viên dày dặn kinh nghiệm và nhiệt huyết hứa hẹn sẽ đưa công ty vươn đến tầm cao mới, mở rộng quy mô, với hàng trăm khách hàng và đại lý khắp cả nước. 1.2 Chức năng và nhiệm vụ của Công ty 1.2.1 Chức năng  Phân phối các dòng sản phẩm ngành nước, các thiết bị phòng cháy chữa cháy: đồng hồ nước, van vòi nước, phụ kiện đường ống,...  Thực hiện bán hàng theo các kênh phân phối của Công ty như bán cho đại lý, bán hàng theo dự án, bán hàng theo kênh hiện đại và bán lẻ.  Đáp ứng những đơn hàng với kiểu dáng theo yêu cầu của khách hàng 1.2.2 Nhiệm vụ * Đối với khách hàng: Thực hiện các đơn hàng cho khách một cách nhanh chóng, chất lượng.Thực hiện các dịch vụ bảo hành, chăm sóc khách hàng đúng với quy định và hợp đồng.Phân phối các sản phẩm thiết bị điện nước nói chung trong phân khúc trung và cao cấp, nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu khách hàng. * Đối với công ty:
 16. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 6 Sử dụng nguồn vốn một cách hiệu quả và phát triển nguồn vốn KD được giao thực hiện mục tiêu kinh doanh. Thực hiện sứ mệnh rút ngắn khoảng cách không gian và thời gian, tiềm lực và năng lực. Xây dựng các chiến lược kinh doanh dài hạn. Chấp hành nghiêm túc chế độ an toàn lao động, bảo hiểm xã hội, bảo vệ môi trường đồng thời quan tâm đến lợi ích của người lao động. 1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty 1.3.1. Sơ đồ bộ máy quản lý của doanh nghiệp Với mô hình quản lý đơn giản, gọn nhẹ tạo ra rất nhiều thuận lợi cho công ty trong hoạt động kinh doanh của mình. Giám đốc trực tiếp chỉ đạo toàn bộ sẽ nhanh chóng thu hồi được thông tin phản hồi chính xác, kịp thời từ đó phát huy điểm mạnh, hạn chế những mặt yếu kém trong công tác quản lý điều hành công ty. Mọi quyết định của giám đốc sẽ nhanh chóng thực hiện một cách có hiệu quả. Sơ đồ 1.1: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty Nguồn: Phòng Hành Chính Nhân Sự 1.3.2 Chức năng , nhiệm vụ của từng bộ phận quản lý - Giám đốc: Là người điều hành đại diện pháp nhân của công ty và chịu trách nhiệm cao nhất về toàn bộ kết quả hoạt động kinh doanh trong Công ty. Giám đốc GIÁM ĐỐC PHÒNG KẾ TOÁN PHÒNG HCNS PHÒNG KINH DOANH PHÒNG GIAO NHẬN
 17. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 7 điều hành Công ty theo chế độ thủ trưởng, có quyền quyết định cơ cấu bộ máy quản lý của công ty theo nguyên tắc tinh giảm gọn nhẹ, có hiệu quả. - Phòng kinh doanh: có chức năng giúp Giám đốc tổ chức việc kinh doanh, tìm hiểu thị trường, tìm kiếm nguồn tiêu thụ và nguồn mua vào từ các đối tác; thực hiện các giao dịch kinh doanh. - Phòng Hành chính Nhân sự: có nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện bộ máy tổ chức công ty phù hợp với yêu cầu tổ chức kinh doanh, xây dựng và tổ chức thực hịên các kế hoạch về lao động tiền lương, giải quyết chính sách cho người lao động. - Phòng kế toán: Cung cấp đầy đủ thông tin về hoạt động tài chính ở đơn vị, thu nhận, ghi chép, phân loại, xử lý và cung cấp các thông tin, tổng hợp, báo cáo lý giải các nghiệp vụ chính diễn ra ở đơn vị, giúp cho Giám đốc có khả năng xem xét toàn diện các hoạt động của đơn vị kinh tế. Phản ánh đầy đủ tổng số vốn, tài sản hiện có như sự vận động của vốn và tài sản đơn vị qua đó giúp Giám đốc quản lý chặt chẽ số vốn, tài sản của công ty nhằm nâng cáo hiệu quả của việc sử dụng vốn trong việc kinh doanh. Thực hiện công tác hạch toán kế toán hoạt động kinh doanh của đơn vị. Thực hiện theo chế độ báo cáo định kỳ và các báo cáo tài chính hiện hành của Nhà nước. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Giám đốc công ty giao. Phòng Giao Nhận: có nhiệm vụ nhận chỉ thị từ Trưởng phòng của các phòng ban để thực hiện việc giao nhận hàng hóa, giấy tờ liên quan. 1.4.Tổ chức công tác kế toán của công ty 1.4.1 Sơ đồ bộ máy kế toán Bộ máy kế toán của công ty được tổ chức theo hình thức tập trung. Phòng kế toán của công ty vừa có nhiệm vụ xử lý chứng từ, ghi sổ kế toán, thực hiện các bút toán, nhập và xuất tiền, lập sổ kế toán chi tiết và lập báo cáo kế toán. Cùng với đó là
 18. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 8 việc thống nhất, kiểm tra bộ phận thống kê trong công ty về kế toán và tài chính. Hình thức này tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra, chỉ đạo nghiệp vụ và đảm bảo sự lãnh đạo tập trung thống nhất của Kế toán trưởng cũng như sự chỉ đạo kịp thời của ban lãnh đạo công ty đối với hoạt động kinh doanh nói chung và công tác kế toán nói riêng.
 19. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 9 Sơ đồ 1.2: Tổ chức bộ máy kế toán của công ty Nguồn: Phòng Hành Chính Nhân Sự 1.4.2 Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận kế toán * Kế toán trưởng : - Có nhiệm vụ tổ chức và điều hành toàn bộ hệ thống kế toán của Công ty làm tham mưu cho Tổng Giám đốc về các hoạt động kinh doanh. Tổ chức kiểm tra kế toán trong nội bộ Công ty. Các nhân viên trong phòng kế toán chịu sự chỉ đạo của kế toán trưởng. - Khi quyết toán đã lập xong kế toán trưởng có nhiệm vụ giải quyết kết quả sản xuất kinh doanh. Chịu trách nhiệm về số liệu ghi trong bảng quyết toán cũng như việc nộp đầy đủ, đúng hạn báo cáo kế toán quy định. - Các công việc khác khi giám đốc có yêu cầu. * Kế toán tiền + thủ quỹ: - Lập phiếu thu chi tiền mặt, theo dõi thu chi - Phải chịu trách nhiệm mở sổ kế toán tiền mặt ghi chép hằng ngày, liên tục theo dõi trình tự phát sinh các khoản thu chi, xuất nhập quỹ tiền mặt… và tính ra số tồn quỹ ở mọi thời điểm. Quản lý tiền mặt tại công ty, thu chi tiền mặt có chứng từ hợp lệ. - Theo dõi tình hình biến động của tài khoản tại Ngân hàng. * Kế toán thanh toán, công nợ Kế toán trưởng Kế toán thanh toán + công nợ Kế toán thuế Kế toán hàng hóa Kế toán tiền
 20. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 10 - Ghi chép, phản ánh, đầy đủ, kịp thời chính xác, rõ ràng các nghiệp vụ thanh toán, tạm ứng theo từng đối tượng, từng khoản thanh toán có kết hợp với thời hạn thanh toán. - Giám sát việc thực hiện chế độ thanh toán, tình hình chấp hành kỷ luật thanh toán, ngăn ngừa tình trạng vi phạm kỷ luật thanh toán, tạm ứng. - Phản ánh và theo dõi kịp thời các nghiệp vụ thanh toán phát sinh chi tiết cho từng đối tượng, từng phản nợ và thời gian thanh toán. - Ghi chép kịp thời trên hệ thống chứng từ sổ chi tiết, sổ tổng hợp của phần hành các khoản nợ phải thu, phải trả. - Thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát về chế độ thanh toán công nợ, tổng hợp và xử lý nhanh chóng thông tin về tình hình công nợ. - Có nhiệm vụ nhắc các khoản nợ tới hạn thu hồi của khách hàng, theo dõi công nợ nhà cung cấp. - Kiểm kê quỹ, kho hàng theo định kỳ. * Kế toán thuế : - Theo dõi, lập hóa đơn thuế. - Có nhiệm vụ lấy hóa đơn đầu vào, tổng hợp hóa đơn chứng từ hàng tháng. - Lập báo cáo thuế hàng tháng, các loại báo cáo hàng quý, hàng năm. - Làm việc trực tiếp với cơ quan thuế khi có yêu cầu. - Các công việc khác liên quan đến các khoản thuế tại công ty. * Kế toán hàng hoá + thủ kho: - Phản ánh đầy đủ chính xác tình hình nhập, xuất, tồn, theo dõi tồn kho hàng ngày. - Lập báo cáo về tình hình thu mua, dự trữ bảo quản cũng như sử dụng hàng hoá. - Trực tiếp xuất nhập hàng hóa.
 21. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 11 1.4.3 Chuẩn mực kế toán và các Chính sách Kế toán áp dụng tại Công ty - Hiện nay Công ty đang áp dụng chế độ kế toán Việt Nan ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính. Niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 1/1 và kết thúc ngày 31/12 hàng năm. - Hình thức ghi sổ của Công ty áp dụng là hình thức Chứng tư ghi sổ được thực hiện thông qua kế toán trên excel . - Công ty sử dụng thống nhất một đơn vị tiền tệ là đồng Việt Nam để phục vụ cho việc ghi chép. Trường hợp phát sinh các giao dịch liên quan đến ngoại tệ thì sẽ quy đổi ngoại tệ ra Đồng Việt Nam để ghi chép kế toán. - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: theo phương pháp kê khai thường xuyên. Hàng tồn kho được ghi sổ theo giá gốc. Trị giá hàng tồn kho được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền. - Phương pháp kế toán TSCĐ: TSCĐ được ghi sổ theo giá gốc, giá trị hao mòn và giá trị còn lại. Khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng , thời gian khấu hao xác định phù hợp theo Thông tư 45/2013/TT-BTC để trích khấu hao cho từng loại TSCĐ cụ thể.. - Tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. - Hàng tháng kế toán lập báo cáo theo tháng, hàng năm lập báo cáo tổng hợp và quyết toán thuế. 1.5 Hình thức kế toán và hệ thống sổ sách tại công ty TNHH Minh Hòa Thành : * Hình thức kế toán áp dụng tại công ty: Chứng từ ghi sổ Hiện nay, kế toán Công ty áp dụng theo hình thức Chứng từ ghi sổ và sử dụng phần mềm kế toán trên máy vi tính. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thưc kế toán trên máy vi tính được thể hiện qua sơ đồ sau - Chứng từ ghi sổ - Sổ cái - Sổ đăng ký chứng từ
 22. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 12 Ghi chú: Phần mềm kế toán máy Chứng từ kế toán Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại Báo cáo tài chính
 23. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 13 Nhập số liệu hàng ngày In sổ, báo cáo cuối tháng Đối chiếu kiểm tra * Các loại sổ sách sử dụng: Sổ quỹ, chứng từ ghi sổ, sổ đăng kí chứng từ ghi sổ, sổ chi tiết, bảng tổng hợp chi tiết, sổ cái. 1.6. Tình hình kinh doanh trong giai đoạn gần đây Bảng 1.1: Bảng tổng hợp tình hình sản xuất kinh doanh của công ty STT Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 1 Tổng doanh thu 11,543,703,210 14,960,280,962 19,299,604,762 2 Tổng chi phí 9,952,645,000 13,232,369,619 16,894,235,204 3 Tổng lợi nhuận trước thuế 1,591,058,210 1,727,911,343 2,405,369,558 4 Các khoản nộp ngân sách 318,211,642 345,582,269 481,073,912 5 Tổng lợi nhuận sau thuế 1,272,846,568 1,382,329,074 1,924,295,646 Theo bảng số liệu trên ta thấy năm 2016 có doanh thu cao nhất, đạt 19,2 tỷ tăng cao hơn so với năm 2014 là 167,18% tương đương tăng 7,75 tỷ đồng và tăng 129% so với năm 2015 tương đương tăng 4,3 tỷ đồng. Năm 2014 là năm có doanh thu và lợi nhuận thấp nhất là do công ty vừa mới thành lập, hệ thống khách hàng và sản phẩm chưa nhiều, tuy nhiên cũng tạm gọi là một năm thành công đối với công ty mới thành lập. Năm 2016 vừa qua là năm phát triển nhất, doanh thu và lợi nhuận của công ty tăng lên vượt bậc đưa hình ảnh và uy tín của công ty lên tầm cao mới. Sự tăng trưởng này chứng tỏ khả năng tổ chức quản lý và kinh doanh hiệu quả của công ty đã đi đúng hướng, đây là kết quả đáng khích lệ đối với những nỗ lực của tất cả các bộ phận trong Công ty. Cùng với sự gia tăng lợi nhuận trước thuế, là sự gia tăng
 24. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 14 lợi nhuận sau thuế, điều này chứng tỏ đơn vị kinh doanh ngày càng kinh doanh có hiệu quả. Bên cạnh việc kinh doanh có hiệu quả thì Công ty luôn thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước. Do đó đã phần nào góp phần vào công việc đổi mới xây dựng đất nước. Tuy nhiên mức tăng doanh thu năm 2016 vẫn chưa phải là đáng kể. Công ty cần đề ra những phương hướng để công ty có thể phát huy hơn nữa khả năng kinh doanh của mình trong những năm tiếp theo.
 25. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 15 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN 2.1 những vấn đề chung về kế toán vốn bằng tiền 2.1.1 Khái niệm vốn bằng tiền: Vốn bằng tiền là một bộ phận của tài sản cố định, là các hình thức tiền tệ và tài sản có thể chuyển bằng tiền ngay cho đơn vị sở hữu bao gồm: tiền đồng Việt Nam, ngoại tệ vàng bạc, đá quý, các loại ngân phiếu.. được quản lý dưới hình thức: tiền mặt, tiền gữi ngân hang, tiền đang chuyển. 2.1.2 Nguyên tắc hạch toán vốn bằng tiền * Để hạch toán vốn bằng tiền Công ty phải tôn trọng các nguyên tắc sau: Hạch toán vốn bằng tiền sữ dụng một đơn vị tiền tệ thống nhất là Việt Nam đồng. Đối với vàng bạc, kim khe, đá quý, phản ánh ở tài khoản vốn bằng tiền. Chỉ áp dụng cho công ty, doanh nghiệp có chức năng kinh doanh vàng bạc, kim khe, đá quý. Phải theo dõi số lượng, trọng lượng, quy cách sản phẩm và giá trị từng loại và được tính theo giá thực tế giá hóa đơn hoặc giá được thanh toán. Khi suất cố thể sữ dụng một trong những biện pháp sau đây: - Phương pháp bình quân gia quyền - Phương pháp theo giá thực tế đích danh - Phương pháp nhập trước, xuất trước - Phương pháp nhập sau xuất trước Ở các doanh nghiệp có sử dụng ngoại tệ trong các hoạt động kinh doanh phải quy đối ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá thực tế do liên ngân hang công bộ tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ để ghi vào sổ kế toán. Nếu có chênh lệch giữa tỷ giá thực tế và tỷ giá ngoại tệ thì được hạch toán vào tài khoản 413 “Chênh lệch tỷ giá” đồng thời ngoại tệ lại được hạch toán chi tiết cho từng loại ngoại tệ.
 26. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 16 Thủ quỷ có trách nhiệm quản lý nhập xuất tiền mặt, ngoại tệ, vàng bạc, kim khe quý. Hàng ngày thủ quỷ phải kiểm tra số tiền tồn quỹ thực tế và tiến hành đối chiếu kiểm tra với số liệu thủ quỹ tiền mặt và sổ kế toán tiền mặt. Nếu chênh lệch pahir xác định rõ nguyên nhân và kiến nghị biện pháp giải quyết. 2.1.3 Nhiệm vụ của hạch toán vốn bằng tiền Trong công tác kế toán của công ty, doanh nghiệp thì công tác hạch toán vốn bằng tiền gữi vai trò rất quan trọng, vì vậy hạch toán vốn bằng tiền đảm nhận tốt các công việc sau: - Phản ánh kịp thời tình hình biến động và số dư của từng loại vốn bằng tiền ở bất kỳ thời điểm nào. - Tổ chức thực hiện đầy đủ, thống nhất các quy định về chứng từ để thực hiện chức năng kiểm soát và phát hiện các trường hợp chi tiêu lãng phí... Giám sát tình hình chấp hành chế độ vốn bằng tiền, chế độ thanh toán. - Đối chiếu số liệu kế toán vốn bằng tiền với sổ quỹ do thủ quỹ ghi chép và sổ phụ do ngân hàng, kịp thời theo dõi phát hiện sự dư thừa, thiếu vốn bằng tiền của doanh nghiệp. 2.2 Tài khoản sử dụng 2.2.1 Nội dung và kết cấu tà khoản 2.2.1.1 Tài khoản 111 a.Khái niệm: Quỹ tiền mặt dùng để phản ánh tình hình thu, chi, tồn quỹ tại quỹ tiền mặt của doanh nghiệp bao gồm: tiền Việt Nam (kể cả ngân phiếu), ngoại tệ, vàng bạc, kim khí quý, đá quý. b. Nguyên tắc quản lý tiền mặt:
 27. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 17 - Khi tiến hành nhập, xuất quỹ tiền mặt phải có phiếu thu, phiếu chi hoặc có chứng từ nhập xuất vàng, bạc, đá quý và có đủ chữ ký của nguời nhận, người giao, người cho phép nhập xuất theo quy định - Kế toán quỹ tiền mặt phải có trách nhiệm mở sổ kế toán quỹ tiền mặt, ghi chép hàng ngày các khoản thu, chi, nhập, xuất quỹ tiền mặt ngân phiếu, ngoại tệ, vàng bạc, đá quý, và tính ra số tồn quỹ tại mọi thời điểm. - Thủ quỹ chịu trách nhiệm quản lý và nhập, xuất quỹ tiền mặt, hàng ngày thủ quỹ phải kiểm kê số tồn quỹ tiền mặt thực tế và đối chiếu với với số liệu sổ quỹ tiền mặt và sổ kế toán tiền mặt. - Phiếu thu và phiếu chi phải lập thành 3 liên. Sau khi nội dung của phiếu thu và phiếu chi được ghi đầy đủ chuyển cho kế toán trưởng và giám đốc ký duyệt, chuyển lại cho thũ quỹ làm căn cứ nhập xuất. c. Chứng từ sử dụng:  Chứng từ gốc: Hóa đơn GTGT hoặc Hóa Đơn Bán Hàng,Giấy đề nghị tạm ứng, Bảng thanh toán tiền lương, Biên lai thu tiền  Chứng từ dùng để ghi sổ:Phiếu thu, Phiếu chi, Phiếu xuất, Phiếu nhập. d. Tài khoản sử dụng Tài khoản 111 Nội dung và kết cấu TK 111 Nợ TK 111 Có Số hiệu Tên Tài khoản 111 Tiền mặt 1111 Tiền mặt VND 1112 Tiền mặt- ngoại tệ 1113 Tiền mặt - Vàng bạc, kim khí quý, đá quý
 28. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 18 - Các khoản tiền mặt, ngân phiếu, ngoại tệ, vàng bạc, đá quý nhập quỹ. - Số tiền mặt thừa ở quỹ phát hiện khi kiểm kê. - Điều chỉnh chênh lệch tỷ giá tăng. - Các khoản tiền mặt, ngân phiếu, ngoại tệ, vàng bạc, đá quý xuất quỹ. - Số tiền mặt thiếu ở quỹ phát hiện khi kiểm kê. - Điều chỉnh chênh lệch tỷ giá giảm Tổng phát sinh bên nợ Tổng phát sinh bên có Tài khoản 111 có số dư bên nơ: Các khoản tiền mặt ngân phiếu, vàng bạc đá quý, tồn quỹ vào cuối kỳ. 2.2.1.2 Tài khoản 112 a.Khái niệm: Tiền của doanh nghiệp phần lớn được gửi ở ngân hàng, kho bạc, công ty tài chính, để thực hiện việc thanh toán không dùng tiền mặt, lãi từ tài khoản tiền gửi ngân hàng được hạch toán vào thu nhập hoạt động tài chính của doanh nghiệp. b. Nguyên tắc quản lý: - Khi nhận được chứng từ của Ngân hàng gửi đến, kế toán phải kiểm tra, đối chiếu với chứng từ gốc kèm theo, nếu có sự chênh lệch giữa số liệu trên sổ kế toán của doanh nghiệp, số liệu trên chứng từ gốc với số liệu của các chứng từ của ngân hàng thì doanh nghiệp phải thông báo ngay cho ngân hàng để cùng đối chiếu, xác minh và xử lý kịp thời. Cuối tháng nếu chưa xác định được nguyên nhân chênh lệch thì kế toán ghi sổ theo số liệu của ngân hàng như giấy báo có, giấy báo nợ hoạc bản kê sao …
 29. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 19 - Phần chênh lệch được ghi vào bên nợ của TK 138 “phải thu khác” hoặc bên có của TK 338 “phải trả, phải nộp khác”. Sang tháng sau tiếp tục đối chiếu để tìm ra nguyên nhân để kịp thời đối chiếu và điều chỉnh số liệu ghi sổ. - Phải thực hiện theo dõi chi tiết số tiền gửi cho từng tài khoản ngân hàng để thuận tiện cho việc kiểm tra đối chiếu. c. Chứng từ sử dụng: Phiếu báo có, phiếu báo nợ, phiếu ủy nhiệm chi, phiếu ủy nhiệm thu, séc chuyển khoản, séc báo chi,….. d. Tài khoản sử dụng: Số hiệu Tên Tài khoản 112 Tiền gửi Ngân hàng 1121 Tiền mặt VND 1122 Tiền mặt- ngoại tệ 1123 Vàng bạc, kim khí quý, đá quý
 30. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 20 Nội dung và kết cấu TK 112 Nợ TK 112 Có - Các tài khoản tiền gửi ngân hàng - Chênh lệch thừa chưa rõ nguyên nhân (do số liệu trên giấy báo cáo hoặc bản sao kê ngân hàng > số liệu trên sổ kế toán đơn vị). - Khoản điều chỉnh chênh lệch tỷ giá tăng. - Các khoản tiền rút ra từ ngân hàng - Chênh lệch thiếu chưa rõ nguyên nhân (do số liệu trên giấy báo cáo hoặc bản sao kê ngân hàng < số liệu trên sổ kế toán đơn vị). - Khoản điều chỉnh chênh lệch tỷ giá giảm. Tổng phát sinh bên nợ Tổng phát sinh bên có Số dư bên nợ: Các khoản tiền gửi ngân hàng hiện có 2.2.1.3 Tài khoản 113 a.Khái niệm:Là các khoản tiền mà doanh nghiệp đã nộp vào ngân hàng, kho bạc hoặc đã chuyển qua bưu điện để chuyển cho ngân hàng hay người được hưởng và đã làm thủ tục chuyển từ tài khoản tiền gửi ngân hàng để trả cho đơn vị khác nhưng chưa nhận được giấy báo có và bảng sao kê của ngân hàng. Nội dung: - Thu tiền mặt hoặc séc nộp thẳng vào ngân hàng chưa nhận được giấy báo có - Chuyển tiền qua bưu điện để trả cho đơn vị khác - Thu tiền bán hàng, nộp thuế vào kho bạc (giao tiền tay ba giữa doanh nghiệp với người mua hàng và kho bạc nhà nước). b. Chứng từ sử dụng: Giấy báo có, giấy báo nợ, bảng sao kê, các chứng từ khác có liên quan. * Sổ kế toán sử dụng: Sổ chi tiết TK 113 c.Tài khoản sử dụng
 31. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 21 - TK 113 "Tiền đang chuyển" Nội dung và kết cấu TK 113 Nợ TK 113 Có - Các khoản tiền (VN, ngoại tệ, séc) đã nộp vào ngân hàng kho bạc nhưng chưa nhận được giấy báo của ngân hàng hoặc đơn vị được thụ hưởng. - Các kết chuyển vào TK 112 hoặc các tài khoản khác có liên quan. Tổng phát sinh nợ Tổng phát sinh có Số dư nợ: Các khoản tiền còn đang chuyển 2.2.2 Phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kinh tế 2.2.2.1 Tiền mặt. 1/ Thu tiền mặt từ việc bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ, hoạt động tài chính, doanh thu khác và nhập quỹ: Nợ TK 111 (1111) Có TK 511, 515, 711 Có TK 3331 2/ Thu nợ của khách hàng hoặc nhận tiền ứng trước của khách hàng và nhập quỹ: Nợ TK 111(1111) Có TK 131 3/ Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ: Nợ TK 111 (1111) Có TK 112(1121) 4/ Nhận tiền ký cược, ký quỹ ngắn hoặc dài hạn và nhập quỹ:
 32. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 22 Nợ TK 111(1111) Có TK 334, 338(3388) 5/ Thu hồi tiền ký cược, ký quỹ và nhập quỹ: Nợ TK 111(1111) Có TK 244 6/ Thu hồi vốn từ các khoản đầu tư ngắn, dài hạn và nhập quỹ: Nợ TK 111(1111) Có TK 222, 228 7/ Chi tiền mặt để mua sắm hàng hoá, vật tư, TSCĐ hoặc cho đầu tư XDCB: Nợ TK 152, 153, 156, 211, 213, 241 Có TK 111(1111) 8/ Các khoản chi phí hoạt động SXKD và hoạt động khác đã được chi bằng tiền mặt: Nợ TK 621, 627, 635, 641, 811 Có TK 111(1111) 2.2.2.2 Tiền gửi ngân hàng. 1/ Xuất quỹ TM gửi vào Ngân hàng, căn cứ giấy báo Có của Ngân hàng, kế toán ghi: Nợ TK 112(1121,1122) Có TK 111(1111,1112) 2/ Nhận được giấy báo Có của Ngân hàng về khoản tiền do khách hàng trả nợ bằng chuyển khoản: Nợ TK 112(1121,1122) Có TK 131 3/ Nhận lại tiền đã ký cược, ký quỹ ngắn hoặc dài hạn bằng chuyển khoản, kế toán ghi:
 33. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 23 Nợ TK 112 Có TK 244 4/ Nhận vốn góp liên doanh các đơn vị thành viên chuyển đến bằng TGNH: Nợ TK 112 Có TK 411 5/ Doanh thu bán hàng hoá, cung cấp lao vụ, dịch vụ cho khách hàng hay thu nhập từ các hoạt động khác và thu bằng chuyển khoản: Nợ TK 112 Có TK 511, 515, 711 6/ Căn cứ phiếu tính lãi của Ngân hàng và giấy báo Ngân hàng phản ánh tiền lãi tiền gửi định kỳ: Nợ TK 112 Có TK 515 7/ Rút tiền gửi Ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt: Nợ TK 111 Có TK 112 8/ Trả tiền mua vật tư, hàng hoá, TSCĐ, hoặc chi phí phát sinh được chi bằng chuyển khoản: Nợ TK 152,153, 156, 211, 213, 214, 627, 641, 642 Có TK 112 9/Đầu tư tài chính ngắn, dài hạn bằng TGNH: Nợ TK 221, 222, 228 Có TK 112
 34. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 24 2.2.2.3 Tiền đang chuyển. 1/ Thu tiền bán hàng, tiền nợ của khách hàng hoặc các khoản thu nhập khác bằng tiền mặt hoặc séc nộp thẳng vào Ngân hàng (không qua quỹ) nhưng chưa nhận được giấy báo Có của Ngân hàng, ghi: Nợ TK 113 - Tiền đang chuyển (1131, 1132) Có TK 131 - Phải thu của khách hàng (Thu nợ của khách hàng) Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311) (Nếu có) Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Có TK 512 - Doanh thu bán hàng nội bộ Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính Có TK 711 - Thu nhập khác. 2/ Xuất quỹ tiền mặt gửi vào Ngân hàng nhưng chưa nhận được giấy báo Có của Ngân hàng, ghi: Nợ TK 113 - Tiền đang chuyển (1131, 1132) Có TK 111 - Tiền mặt (1111, 1112). 3/ Làm thủ tục chuyển tiền từ tài khoản ở Ngân hàng để trả cho chủ nợ nhưng chưa nhận được giấy báo Nợ của Ngân hàng, ghi: Nợ TK 113 - Tiền đang chuyển (1131, 1132) Có TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng (1121, 1122). 4/ Khách hàng trả trước tiền mua hàng bằng séc, đơn vị đã nộp séc vào Ngân hàng nhưng chưa nhận được giấy báo Có của Ngân hàng, ghi: Nợ TK 113 - Tiền đang chuyển (1131, 1132) Có TK 131 - Phải thu của khách hàng. 5/ Ngân hàng báo Có các khoản tiền đang chuyển đã vào tài khoản tiền gửi của đơn vị, ghi: Nợ TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng (1121, 1122)
 35. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 25 Có TK 113 - Tiền đang chuyển (1131, 1132). 6/ Ngân hàng báo Nợ các khoản tiền đang chuyển đã chuyển cho người bán, người cung cấp dịch vụ, ghi: Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán Có TK 113 - Tiền đang chuyển (1131, 1132). 2.3 Các Chứng Từ - Số Sách. 2.3.1 Chứng Từ - Phiếu thu, phiếu chi - Phiếu xuất, phiếu nhập kho vàng bạc, đá quý - Biên lai thu tiền, bảng kê vàng bạc đá quý - Biên bảng kiểm kê quỹ - Giấy đề nghị thanh toán - Giấy đề nghị tạm ứng - Giấy báo có, giấy báo nợ - Bảng sao kê ngân hàng - Ủy nhiệm thu, ủy nhiệm chi - Sec chuyển khoản, sec bảo chi - Giấy nộp tiền - Phiếu chuyển tiền 2.3.2 Sổ sách 1. Mẫu số S01-DN - Nhật ký - Sổ Cái 2. Mẫu số S02a-DN - Chứng từ ghi sổ 3. Mẫu số S02b-DN - Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ 4. Mẫu số S02c1-DN, S02c2-DN - Sổ Cái (dùng cho hình thức Chứng từ ghi sổ) 5. Mẫu số S03a-DN - Sổ Nhật ký chung 6. Mẫu số S03a1-DN - Sổ Nhật ký thu tiền
 36. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 26 7. Mẫu số S03a2-DN - Sổ Nhật ký chi tiền 8. Mẫu số S03a3-DN - Sổ Nhật ký mua hàng 9. Mẫu số S03a4-DN - Sổ Nhật ký bán hàng 10. Mẫu số S03b-DN - Sổ Cái (dùng cho hình thức Nhật ký chung) 11. Mẫu số S04-DN, S04a-DN, S04b-DN - Nhật ký- Chứng từ 12. Mẫu số S05-DN - Số Cái (dùng cho hình thức Nhật ký-Chứng từ) 13. Mẫu số S06-DN - Bảng cân đối số phát sinh 14. Mẫu số S07-DN - Sổ quỹ tiền mặt 15. Mẫu số S07a-DN - Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt 16. Mẫu số S08-DN - Sổ tiền gửi ngân hàng 17. Mẫu số S10-DN - Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa 18. Mẫu số S11-DN - Bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa 19. Mẫu số S12-DN - Thẻ kho (Sổ kho) 20. Mẫu số S21-DN - Sổ tài sản cố định 21. Mẫu số S22-DN - Sổ theo dõi TSCĐ và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng 22. Mẫu số S23-DN - Thẻ Tài sản cố định 23. Mẫu số S31-DN - Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) 24. Mẫu số S32-DN - Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) bằng ngoại tệ 25. Mẫu số S33-DN - Sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ 26. Mẫu số S34-DN - Sổ chi tiết tiền vay 27. Mẫu số S35-DN - Sổ chi tiết bán hàng 28. Mẫu số S36-DN - Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh 29. Mẫu số S37-DN - Thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ 30. Mẫu số S38-DN - Sổ chi tiết các tài khoản
 37. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 27 31. Mẫu số S41-DN - Sổ kế toán chi tiết theo dõi các khoản đầu tư vào công ty liên kết 32. Mẫu số S42-DN - Sổ theo dõi phân bổ các khoản chênh lệch phát sinh khi mua khoản đầu tư vào công ty liên kết 33. Mẫu số S43-DN - Sổ chi tiết phát hành cổ phiếu 34. Mẫu số S44-DN - Sổ chi tiết cổ phiếu quỹ 35. Mẫu số S45-DN - Sổ chi tiết đầu tư chứng khoán 36. Mẫu số S51-DN - Sổ theo dõi chi tiết nguồn vốn kinh doanh 37. Mẫu số S52-DN - Sổ chi phí đầu tư xây dựng 38. Mẫu số S61-DN - Sổ theo dõi thuế GTGT 39. Mẫu số S62-DN - Sổ chi tiết thuế GTGT được hoàn lại 40. Mẫu số S63-DN - Sổ chi tiết thuế GTGT được miễn giảm
 38. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 28 CHƯƠNG 3. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH TMDV XNK MINH HÒA THÀNH 3.1 Kế toán tiền mặt 3.1.1 Chứng từ sử dụng - Phiếu thu - Phiếu chi - Biên lai thu tiền - Bảng kiểm kê quỹ - Các chứng từ liên quan: + Hóa đơn bán hàng, hóa đơn mua hàng + Giấy đề nghị tạm ứng, giấy đề nghị thanh tóan + Giấy báo có, giấy báo nợ, giấy nộp tiền vào tài khoản. 3.1.2 Trình tự luân chuyển chứng từ Phiếu thu được lập thành 3 liên và được ghi đầy đủ nội dung, có đủ chữ ký của người có liên quan trên chứng từ như: người nộp tiền, thủ quỹ, người lập phiếu, kế toán trưởng, thủ trưởng đơn vị. Liên 1 kế toán tiền mặt và các tài khoản liên quan ghi sổ và lưu tại phòng kế toán, liên 2 giao cho người nộp tiền, liên 3 thủ quỹ ghi sổ quỹ. Phiếu chi được lập thành 3 liên và được ghi đầy đủ nội dung, có đủ chữ ký của người có liên quan trên chứng từ như: người nhận tiền, thủ quỹ, người lập phiếu, kế toán trưởng, thủ trưởng đơn vị.Liên 1 kế toán tiền mặt và các tài khoản liên quan ghi sổ và lưu tại phòng kế toán, liên 2 giao cho người nhận tiền, liên 3 thủ quỹ ghi sổ quỹ. Tổ chức chứng từ thu chi tiền mặt.
 39. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 29 Nghiệp vụ thu: Trách nhiệm luân chuyển Ngườ i nộp KTTT KTT Thủ quĩ Công việc luân chuyển 1.Đề nghị nộp tiền (1) 2.Lập phiếu thu (2) 3.Ký phiếu thu (3) 4.Nhập quĩ (4) 5.Ghi sổ KT (5) 6.Bảo quản lưu trữ (6) Nghiệp vụ chi: Trách nhiệm luân chuyển Ngườ i nhận TT, KTT KTT T Thủ quĩ Công việc luân chuyển 1.Đề nghị chi (1) 2.Ký lệnh chi (2) 3.Lập phiếu chi (3) 4.Ký phiếu chi (duyệt) (4) 5.Xuất quĩ (5) 6.Ghi sổ KT (6) 7.Bảo quản lưu trữ (7) 3.1.3 Tiền mặt nhập quỹ
 40. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 30 Tiền mặt nhập quỹ phản ánh các nghiệp vụ thu tiền mặt vào quỹ như các khoản thu tiền cung cấp hàng hóa dịch vụ, thu tiền tạm ứng, thu vốn góp, rút tài khoản tiền gửi ngân hàng nhập quỹ và các khoản thu khác. Căn cứ vào số tiền thực thu thủ quỹ ghi vào sổ quỹ và đến cuối ngày thì chuyển cho kế toán tiền mặt để ghi sổ. 3.1.4 Chi quỹ tiền mặt Chi quỹ tiền mặt phản ánh các khoản, các nghiệp vụ chi tiền mặt phát sinh trong kỳ kế toán gồm chi lương cán bộ công nhân viên, chi thưởng, chi tạm ứng, chi nộp ngân hàng, chi thanh toán hội nghị, tiếp khách, công cụ dụng cụ đồ dùng văn phòng, trang thiết bị, chi thanh toán mua hàng và các khoản chi khác. Căn cứ vào số tiền thực chi thủ quỹ ghi vào sổ quỹ và đến cuối ngày thì chuyển cho kế toán tiền mặt để ghi sổ. 3.1.5 Phương pháp kế toán tiền mặt sử dụng tại công ty 3.1.5.1 Sổ sách sử dụng - Sổ quỹ TK 111 - Sổ cái TK 111 - Bảng kê thu, chi - Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ 3.1.5.2 Tài khoản sử dụng Kế toán sử dụng tài khoản 111 “ Tiền mặt” để hạch toán. TK 111 có 3 tài khoản cấp 2 TK1111: Tiền Việt Nam TK1112: Ngoại tệ TK 1113: Vàng bạc, kim khí quý, đá quý
 41. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 31 3.1.5.3 Hạch toán một số nghiệp vụ thu chi cụ thể tại doanh nghiệp -Ngày 01/12 thu tiền bán van của Công ty TNHH XNK TMDV Phú Long (Theo HĐ số 0000631 ngày 01/12/2016), PT1512/001 với số tiên 13.701.380đ Kế toán định khoản: Nợ TK 1111 13.701.380 Có TK 1311 13.701.380 -Ngày 01/12 thu tiền bán đồng hồ nước của Công ty TNHH MTV Kim Hồng Nguyên (Theo HĐ số 0000638 ngày 03/12/2016), PT1512/018 với số tiên 3.767.940đ Kế toán định khoản: Nợ TK 1111 3.767.940 Có TK 1311 3.767.940 -Ngày 01/12/2016 chi tạm ứng phí xăng cho bộ phận bán hàng tháng 12/2016 theo Giấy đề nghị tạm ứng, PC1512/001 số tiền 5.000.000đ Kế toán định khoản: Nợ TK 141 5.000.000 Có TK 1111 5.000.000 - Ngày 01/12/2016 chi phí tiền thuê văn phòng tháng 12/2016, PC1512/002 số tiền 15.000.000đ Kế toán định khoản: Nợ TK 6428 12.000.000 Có TK 1111 12.000.000 - Ngày 01/12/2016 thanh toán chi phí tiếp khách cho Võ Đình Lâm theo hóa đơn số 0000543, giấy đề nghị thanh toán và phiếu chi PC1512/003 số tiền 1.667.600đ Kế toán định khoản: Nợ TK 6428 1.516.000 Nợ TK 1331 151.600 Có TK 1111 1.667.600 -Ngày 05/012/2016 thanh toán lương tháng 11/2016 cho nhân viên công ty, PC1512/067 với số tiên 145.058.000đ Kế toán định khoản: Nợ TK 3341 122.163.000
 42. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 32 Có TK 1111 122.163.000 -Ngày 09/012/2016, thanh toán tiền mua binh chữa cháy cho công ty TNHH TM Tiến Nam PC1512/083 với số tiên 18.931.000đ Kế toán định khoản: Nợ TK 331 18.931.000 Có TK 1111 18.931.000 -Ngày 11/12/2016 thu hoàn tạm ứng của bộ phận bán hàng (đã tạm ứng ngày 01/11/2016) về chi phí xăng trong tháng 11/2016, PT1512/125 số tiền 5.000.000đ Kế toán định khoản: Nợ TK 1111 5.000.000 Có TK 141 5.000.000 -Ngày 11/12/2016 chi thanh toán chi phí xăng trong tháng 11/2016 bộ phận bán hàng theo phiếu đề nghị thanh toán, HĐ590, PC1512/108 số tiền 5.003.420đ Kế toán định khoản: Nợ TK 6418 4.548.564 Nợ TK 1331 454.856 Có TK 1111 5.003.420 - Ngày 19/12/2016 chi mua ghế văn phòng theo hóa đơn số 0000152 của Công ty Nội Thất Gia Phát, PC1512/153 số tiền 2.640.000đ Kế toán định khoản: Nợ TK 242 2.400.000 Nợ TK 1331 240.000 Có TK 1111 2.640.000 Phân bổ chi phí trả trước trong vòng 1 năm: Kế toán định khoản: Nợ TK 6428 200.000 Có TK 242 200.000 - Ngày 20/12/2016 chi chi phí thuê phòng nghỉ cho Giám Đốc đi công tác theo hóa đơn số 0004468, PC1512/157 số tiền 800.000đ Kế toán định khoản: Nợ TK 6428 727.272 Nợ TK 1331 72.728
 43. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 33 Có TK 1111 800.000 - Ngày 31/12/2016 chi phí chuyển phát nhanh EMS tháng 12/2016 theo hóa đơn 0029286, PC1512/215 số tiền 1.065.678đ Kế toán định khoản: Nợ TK 6427 968.798 Nợ TK 1331 96.880 Có TK 1111 1.065.678 - Ngày 31/12/2016, thanh toán phí kiểm định đồng hồ nước theo HĐ 0000788 thanh toán cho Công ty CP Cơ Khí Công Trình Cấp Nước, PC1512/216 số tiền 3.960.000d Kế toán định khoản: Nợ TK 6418 3.600.000 Nợ TK 1331 360.000 Có TK 1111 3.960.000 - Ngày 31/12/2016, thanh toán cước điện thoại di động của cho Trưởng phòng kinh doanh theo HĐ 3627932, PC1512/215 số tiền 570.002đ Kế toán định khoản: Nợ TK 6418 518.184 Nợ TK 1331 51.818 Có TK 1111 570.002 Đơn vị: CÔNG TY TNHH TMDV XNK MINH HÒA THÁNH Mẫu số 03 - TT Địa chỉ: 199/2 Đường TA 19, KP5, P. Thới An, Q. 12, TP. HCM (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 24/12/2014 của BTC) GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG Ngày 01 tháng 12 năm 2016 Kính gửi: Giám đốc Công ty TNHH TMDV XNK Minh Hòa Thành Họ và tên người đề nghị tạm ứng: Nguyển Thanh Thúy Nội dung tạm ứng: tạm ứng chi phí xảng cho BPBH tháng 12/2016 Số tiền: 5.000.000 đ Viết bằng chữ: Năm triệu đồng chẵn.
 44. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 34 Giám đốc (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Phụ trách bộ phận (Ký, họ tên) Người đề nghị tạm ứng (Ký, họ tên) Đơn vị: CÔNG TY TNHH TMDV XNK MINH HÒA THÁNH Mẫu số 05 - TT Địa chỉ: 199/2 Đường TA 19, KP5, P. Thới An, Q. 12, TP. HCM (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 24/12/2014 của BTC) GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN Ngày 01 tháng 12 năm 2016 Kính gửi: Giám đốc Công ty TNHH TMDV XNK Minh Hòa Thành Họ và tên người đề nghị thanh toán: Võ Đình Lâm Nội dung thanh toán: phí tiếp khách Số tiền: 1.667.600 đ Viết bằng chữ: Một triệu sáu trăm sáu mươi bày ngàn sáu trăm đồng. (kèm theo 01 chứng từ gốc). Người đề nghị thanh toán Kế toán trưởng Người duyệt (ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên) Đơn vị: CÔNG TY TNHH TMDV XNK MINH HÒA THÁNH Mẫu số 02 - TT Địa chỉ: 199/2 Đường TA 19, KP5, P. Thới An, Q. 12, TP. HCM (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 24/12/2014 của BTC) PHIẾU CHI Số: PC1512/001 Ngày 01 Tháng 12 Năm 2016 Quyển số: ………. Nợ: 141: 5.000.000 Có: 1111: 5.000.000
 45. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 35 Họ tên người nhận tiền : Nguyển Thanh Thúy Tên đơn vị: Công ty TNHH TMDV XNK Minh Hòa Thành Địa chỉ : 199/2 Đường TA 19, KP5, P. Thới An, Q. 12, TP. HCM Lý do chi : Chi Nguyển Thanh Thúy - tạm ứng chi phí xăng tháng 12/2016 Số tiền : 5.000.000 VNĐ Viết bằng chữ: Năm triệu đồng chẵn. Kèm theo: 1 Chứng từ gốc: Giấy đề nghị tạm ứng Ngày 01 tháng 12 Năm 2016 Giám Đốc Kế toán trưởng Thủ quỹ Người lập phiếu Người nhận tiền (ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên) Đơn vị: CÔNG TY TNHH TMDV XNK MINH HÒA THÁNH Mẫu số 03 - TT Địa chỉ: 199/2 Đường TA 19, KP5, P. Thới An, Q. 12, TP. HCM (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 24/12/2014 của BTC) PHIẾU CHI Số: PC1512/003 Ngày 01 Tháng 12 Năm 2016 Quyển số: ………. Nợ: 6428: 1.667.600 Có: 1111: 1.667.600 Họ tên người nhận tiền : Võ Đình Lâm Tên đơn vị: Công ty TNHH TMDV XNK Minh Hòa Thành Địa chỉ : 350/2 Nguyễn Trọng Tuyển, P. 2, Q. TB, TP. HCM Lý do chi : Chi: Anh Võ Đình Lâm – phí tiếp khách Số tiền : 1.667.600 VNĐ Viết bằng chữ: Một triệu sáu trăm sáu mươi bày ngàn sáu trăm đồng. Kèm theo: 1 Chứng từ gốc: HĐ GTGT Ngày 01 tháng 12 Năm 2016 Giám Đốc Kế toán trưởng Thủ quỹ Người lập phiếu Người nhận tiền (ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký,họ tên) Đơn vị: CÔNG TY TNHH TMDV XNK MINH HÒA THÁNH Mẫu số 01 - TT Địa chỉ: 199/2 Đường TA 19, KP5, P. Thới An, Q. 12, TP. HCM (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 24/12/2014 của BTC)
 46. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 36 PHIẾU THU Số: PT1308/001 Ngày 01 Tháng 12 Năm 2016 Quyển số: ………. Nợ: 1111: 13.701.380 Có: 1311: 13.701.380 Họ tên người nộp tiền : Tên đơn vị: Công ty TNHH XNK TMDV Phú Long Địa chỉ : 10/17 Phan Văn Hớn, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, TP. HCM Lý do thu : thu tiền bán van theo HĐ 0000631 Số tiền : 13.701.380 VNĐ Viết bằng chữ: Mười ba triệu bảy trăm lẻ một ngàn ba trăm tám mươi đồng chẵn. Kèm theo: 1 Chứng từ gốc: Phiếu xuất kho Ngày 01 tháng 12 Năm 2016 Giám Đốc Kế toán trưởng Thủ quỹ Người lập phiếu Người nộp tiền (ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên)
 47. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 37 Công ty TNHH TMDV XNK Minh Hòa Thành Địa chỉ: 199/2 Đường TA 19, KP5, P. Thới An, Q. 12, TP. HCM SỔ QUỸ TIỀN MẶT Tài khoản: 1111 Từ ngày: 01/12/2016 đến ngày 31/12/2016 Đơn vị tính: đồng Diễn giải TK đối ứng Thu Chi Tồn Số Ngày Tồn quỹ đầu kỳ 590.567.342 PT1512/001 01/12/2016 Thu tiền bán van của Công ty TNHH XNK TMDV Phú Long 1311 13.701.380 PT1512/018 01/12/2016 Thu tiền bán đồng hồ nước của Công ty TNHH MTV Kim Hồng Nguyên 1311 3.767.940 PC1512/001 01/12/2016 Chi tạm ứng phí xăng cho bộ phận bán hàng tháng 12/2016 141 5.000.000 PC1512/002 01/12/2016 Thanh toán tiền thuê văn phòng tháng 12/2016 6428 12.000.000 PC1512/003 PC1512/067 PC1512/085 PT1512/125 01/12/2016 05/12/2016 09/12/2016 11/12/2016 Thanh toán chi phí tiếp khách cho Võ Đình Lâm Thanh toán lương tháng 11/2016 cho nhân viên Thanh toán tiền mua bình chữa cháy cho công ty TNHH TM Tiến Nam 6428 3341 141 5.000.000 1.667.600 122.163.000 18.931.000
 48. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 38 Ngày 31 tháng 12 năm 2016 Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) Thu hoàn tạm ứng của bộ phận bán hàng về chi phí xăng trong tháng 11/2016 PC1512/108 11/12/2016 Thanh toán chi phí xăng trong tháng 11/2016 bộ phận bán hàng 6418 1331 4.548.564 454.856 PC1512/153 19/12/2016 Thanh toán tiền mua ghế văn phòng cho Công ty Nội Thất Gia Phát 242 1331 2.400.000 240.000 PC1512/157 20/12/2016 Thanh toán phí thuê phòng nghỉ cho Giám Đốc đi công tác 6428 1331 727.272 72.728 PC1512/215 31/12/2016 Chi phí chuyển phát nhanh EMS tháng 12/2016 6428 1331 968.798 96.880 PC1512/216 31/12/2016 Thanh toán phí kiểm định đồng hồ nước cho Công ty CP Cơ Khí Công Trình Cấp Nước 6418 1331 3.600.000 360.000 PC1512/217 31/12/2016 Chi thanh toán cước điện thoại di động của cho Trưởng phòng kinh doanh 6428 1331 518.184 51.818 …..………. ..………… .….…..………………. …… …………… ……………… . …………… Cộng phát sinh 1.556.040.000 1.483.867.000 Tồn cuối kỳ 662.740.342
 49. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 39 Công ty TNHH TMDV XNK Minh Hòa Thành Địa chỉ: 199/2 Đường TA 19, KP5, P. Thới An, Q. 12, TP. HCM BẢNG KÊ CHỨNG TỪ GHI NỢ TK 111 Từ ngày 01/12/2016 đến ngày 31/12/2016 Đơn vị tính: đồng Ngày Diễn giải Tổng cộng Ghi có các tài khoản TK131 TK112 TK141 TK515 01/12/2016 Thu tiền bán van của Công ty TNHH XNK TMDV Phú Long 13.701.380 13.701.380 01/12/2016 Thu tiền bán đồng hồ nước của Công ty TNHH MTV Kim Hồng Nguyên 3.767.940 3.767.940 11/12/2016 ........ Thu hoàn tạm ứng của bộ phận bán hàng về chi phí xăng trong tháng 11/2016 .................. 5.000.000 ................ ........... ................. 5.000.000 .............. ............ Cộng 1.556.040.000 1.544.040.000 0 12.000.000 0 Ngày 31 tháng 12 năm 2016 Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
 50. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 40 Công ty TNHH TMDV XNK Minh Hòa Thành Địa chỉ: 199/2 Đường TA 19, KP5, P. Thới An, Q. 12, TP. HCM BẢNG KÊ CHỨNG TỪ GHI CÓ TK 111 Từ ngày 01/12/2016 đến ngày 31/12/2016 Đơn vị tính: đồng Ngày Diễn giải Tổng cộng Ghi nợ các tài khoản TK642, 641 TK331,141 TK133 TK334, 242 01/12/2016 01/12/2016 05/12/2016 09/12/2016 11/12/2016 19/12/2016 Chi tạm ứng phí xăng cho bộ phận bán hàng tháng 12/2016 Thanh toán tiền thuê văn phòng tháng 12/2016 Thanh toán chi phí tiếp khách cho Võ Đình Lâm Thanh toán tiền mua bình chữa cháy cho công ty TNHH TM Tiến Nam 5.000.000 12.000.000 1.667.600 18.931.000 122.163.000 4.548.564 12.000.000 1.667.600 4.548.564 5.000.000 18.931.000 122.163.000
 51. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 41 20/12/2016 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2016 …. Thanh toán lương tháng 11/2016 cho nhân viên Thanh toán chi phí xăng trong tháng 11/2016 bộ phận bán hàng Thuế GTGT Thanh toán tiền mua ghế văn phòng cho Công ty Nội Thất Gia Phát Thuế GTGT Thanh toán phí thuê phòng nghỉ cho Giám Đốc đi công tác Thuế GTGT Chi phí chuyển phát nhanh EMS tháng 12/2016 Thuế GTGT Thanh toán phí kiểm định đồng hồ nước cho Công ty CP Cơ Khí Công Trình Cấp Nước Thuế GTGT Chi thanh toán cước điện thoại di động của cho Trưởng phòng kinh doanh Thuế GTGT …. 454.856 2.400.000 240.000 727.272 72.728 968.798 96.880 3.600.000 360.000 518.184 51.818 …. 454.856 727.272 968.798 3.600.000 518.184 …. …. 240.000 72.728 96.880 360.000 51.818 …. 2.400.000 ….
 52. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 42 Cộng 1.483.867.000 178.225.168 1.166.373.700 14.705.132 124.563..000 Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) Công ty TNHH TMDV XNK Minh Hòa Thành Địa chỉ: 199/2 Đường TA 19, KP5, P. Thới An, Q. 12, TP. HCM CHỨNG TỪ GHI SỔ Tháng 12/2016 Đơn vị tính: đồng Số CT Ngày CT Diễn giải TK nợ TK có Số phát sinh Nợ Có PT1512/001 01/12/2016 Thu tiền bán van của Công ty TNHH XNK TMDV Phú Long 1111 1311 13.701.380 13.701.380 PT1512/018 01/12/2016 Thu tiền bán đồng hồ nước của Công ty 1111 1311 3.767.940 3.767.940
 53. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 43 TNHH MTV Kim Hồng Nguyên PC1512/001 01/12/2016 Chi tạm ứng phí xăng cho bộ phận bán hàng tháng 12/2016 141 1111 5.000.000 5.000.000 PC1512/002 01/12/2016 Thanh toán tiền thuê văn phòng tháng 12/2016 6428 1111 12.000.000 548.100.000 PC1512/003 01/12/2016 Thanh toán chi phí tiếp khách cho Võ Đình Lâm 6428 1111 1.667.600 3.547.250 PC1512/067 05/12/2016 Thanh toán lương tháng 11/2016 cho nhân viên 3341 1111 122.163.000 122.163.000 PC1512/083 09/12/2016 Thanh toán tiền mua bình chữa cháy cho công ty TNHH TM Tiến Nam 331 1111 18.931.000 18.931.000 PT1512/125 11/12/2016 Thu hoàn tạm ứng của bộ phận bán hàng về chi phí xăng trong tháng 11/2016 141 1111 5.000.000 5.000.000 PC1512/108 11/12/2016 Thanh toán chi phí xăng trong tháng 11/2016 bộ phận bán hàng Thuế GTGT 6418 1331 1111 1111 4.548.564 454.856 4.548.564 454.856 PC1512/153 19/12/2016 Thanh toán tiền mua ghế văn phòng cho Công ty Nội Thất Gia Phát Thuế GTGT 242 1331 1111 1111 2.400.000 240.000 2.400.000 240.000 PC1512/157 20/12/2016 Thanh toán phí thuê phòng nghỉ cho Giám Đốc đi công tác 6428 1111 727.272 727.272
 54. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 44 Thuế GTGT 1331 1111 72.728 72.728 PC1512/215 31/12/2016 Chi phí chuyển phát nhanh EMS tháng 12/2016 Thuế GTGT 6428 1331 1111 1111 968.798 96.880 968.798 96.880 PC1512/216 31/12/2016 Thanh toán phí kiểm định đồng hồ nước cho Công ty CP Cơ Khí Công Trình Cấp Nước Thuế GTGT 6418 1331 1111 1111 3.600.000 360.000 3.600.000 360.000 PC1512/217 31/12/2016 Chi thanh toán cước điện thoại di động của cho Trưởng phòng kinh doanh Thuế GTGT 6428 1331 1111 1111 518.184 51.818 518.184 51.818 ……. …………….. ......... Cộng phát sinh 3.039.907.000 3.039.907.000 Ngày 31 tháng 12 năm 2016 SỔ CÁI Tháng 12/2016 Tên tài khoản: Tiền mặt Đơn vị:Công ty TNHH TMDV XNK Minh Hòa Thành Địa chỉ:199/2 Đường TA 19, Khu Phố 5, Phường Thới An, Q.12, TPHCM Mẫu số S03b-DN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) Người lập biểu (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký, họ tên)
 55. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 45 Số hiệu: TK 111 Đvt: đồng Chứng từ Diễn giải TK ĐƯ Số phát sinh Ngày Số Nợ Có Dư đầu kỳ 590.567.342 01/12/2016 PT1512/001 Thu tiền bán van của Công ty TNHH XNK TMDV Phú Long 1311 13.701.380 01/12/2016 PT1512/018 Thu tiền bán đồng hồ nước của Công ty TNHH MTV Kim Hồng Nguyên 1311 3.767.940 01/12/2016 PC1512/001 Chi tạm ứng phí xăng cho bộ phận bán hàng tháng 12/2016 141 5.000.000 01/12/2016 PC1512/002 Thanh toán tiền thuê văn phòng tháng 12/2016 6428 12.000.000 01/12/2016 PC1512/003 Thanh toán chi phí tiếp khách cho Võ Đình Lâm 6428 1.667.600 05/12/2016 PC1512/067 Thanh toán lương tháng 11/2016 cho nhân viên 3341 122.163.000 09/12/2016 PC1512/083 Thanh toán tiền mua bình chữa cháy cho công ty TNHH TM Tiến Nam 331 18.931.000 11/12/2016 PT1512/125 Thu hoàn tạm ứng của bộ phận bán hàng về chi phí xăng trong tháng 11/2016 141 5.000.000 11/12/2016 PC1512/108 Thanh toán chi phí xăng trong tháng 11/2016 bộ phận bán hàng Thuế GTGT 6418 1331 4.548.564 454.856
 56. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 46 19/12/2016 PC1512/153 Thanh toán tiền mua ghế văn phòng cho Công ty Nội Thất Gia Phát Thuế GTGT 242 1331 2.400.000 240.000 20/12/2016 PC1512/157 Thanh toán phí thuê phòng nghỉ cho Giám Đốc đi công tác Thuế GTGT 6428 1331 727.272 72.728 31/12/2016 PC1512/215 Chi phí chuyển phát nhanh EMS tháng 12/2016 Thuế GTGT 6428 1331 968.798 96.880 31/12/2016 PC1512/216 Thanh toán phí kiểm định đồng hồ nước cho Công ty CP Cơ Khí Công Trình Cấp Nước Thuế GTGT 6418 1331 3.600.000 360.000 31/12/2016 PC1512/217 Chi thanh toán cước điện thoại di động của cho Trưởng phòng kinh doanh Thuế GTGT 6428 1331 518.184 51.818 Tổng 1.556.040.000 1.483.867.000 Số dư cuối kỳ 662.740.342 Ngày 31 tháng 12 năm 2016 Người lập biểu (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký, họ tên)
 57. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 47 3.2 Kế toán tiền gửi ngân hàng 3.2.1 Nội dung Tiền gửi ngân hàng tại công ty phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm tiền tệ của ngân hàng, kho bạc, tiền gửi hạch toán chủ yếu là thu chi tiền hàng, phí ngân hàng, lãi hàng tháng 3.2.2 Chứng từ sử dụng vằ quy trình luân chuyển chứng từ - Ủy nhiệm chi - Ủy nhiệm thu - Giấy nộp tiền - Bản sao kê tiền gửi ngân hàng, các loại séc. - Các chứng từ liên quan: Hóa đơn bán hàng, hóa đơn mua hàng. Sơ đồ 3.1: Sơ đồ luân chuyển chứng từ kế toán tiền gửi ngân hàng Việc rút hay gửi tiền tại tài khoản tiền gửi của công ty tiến hành trên cơ sở các chứng từ gốc liên quan như: ủy nhiệm chi, lệnh chuyển khoản, séc chuyển khoản - Giấy báo nợ ngân hàng - Giấy báo có ngân hàng - Sổ phụ ngân hàng - Chứng từ gốc kèm theo - Ủy nhiệm chi - Ủy nhiệm thu - Sec chuyển khoản Ngân hàng (sổ phụ) Phòng kế toán (sổ chi tiết tiền gửi ngân hàng, sổ quỹ, sổ cái TK 112)
 58. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 48 được thực hiện thông qua ngân hàng, sau đó ngân hàng gửi giấy báo nợ, giấy báo có, bảng sao kê của ngân hàng tới công ty. Khi nhận được chứng từ Ngân hàng kế toán đối chiếu với chứng từ gốc đính kèm, thông báo với ngân hàng để đối chiếu, xác minh và xử lý kịp thời các khoản chênh lệch (nếu có) và lập các chứng từ ghi sổ vào sổ kế toán có liên quan. Cuối tháng chưa xác định được những chênh lệch thì kế toán ghi sổ theo sổ bên nợ TK 138 (1381) nếu số chênh lệch trên sổ kế toán lớn hơn số liệu trên giấy báo, bảng sao kê ngân hàng hạch toán bên có TK 338 (3381) nếu số chênh lệch trên sổ kế toán nhỏ hơn số liệu trên giấy báo, bảng sao kê ngân hàng. Sang tháng, quý sau tiếp tục tìm ra nguyên nhân để điều chỉnh kế toán TGNH theo dõi chi tiết từng loại tiền gửi, chi tiết từng ngân hàng, từng ngoại tệ để thuận tiện việc kiểm tra đối chiếu. Căn cứ giấy báo nợ, giấy báo có, kế toán TGNH sẽ hạch toán phần mềm để lên sổ chi tiết TGNH, sổ quỹ TK 112, sổ tổng hợp TK, chứng từ ghi sổ, sổ cái TK 112. 3.2.3 Tài khoản sử dụng Công ty sử dụng TK112 để phản ánh “ Tiền gửi ngân hàng”. Hiện công ty chỉ sử dụng 1 TK Ngân hàng duy nhất là TK 1121: Tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – CN Cộng Hòa 3.2.4 Minh họa nghiệp vụ kinh tế phát sinh - Ngày 02/12/2016 Công ty Nam Á thanh toán tiền mua đồng hồ nước tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải, HT1512/002 số tiền 11.660.000đ Kế toán định khoản: Nợ TK 1121 11.660.000 Có TK 131 11.660.000 - Ngày 08/12/2016 thanh toán phí chuyển khoản tại ngân hàng TMCP Hàng Hải, HC1512/004 số tiền 28.050đ Kế toán định khoản: Nợ TK 6428 28.050
 59. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 49 Có TK 1121 28.050 - Ngày 14/12/2016 Công ty TNHH Thiết Bị PCCC Đức Minh chuyển khoản thanh toán tiền công nợ tại ngân hàng Hàng Hải, HT1512/013 số tiền 40.000.000đ Kế toán định khoản: Nợ TK 1121 40.000.000 Có TK 131 40.000.000 - Ngày 15/12/2016 thanh toán toán trước tiền mua van cho Công ty TNHH PSCS Việt Nam theo HĐ 0000104 ngày 19/12/2016 tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải, HC1512/007 số tiền 121.906.400đ Kế toán định khoản: Nợ TK 331 121.906.400 Có TK 1121 121.906.400 - Ngày 24/12/2016 DNTN Thanh Huyền chuyển khoản thanh toán trước tiền mua hàng còn lại (HĐ 715 ngày 26/12/214) tại ngân hàng Hàng Hải, HT1512/025 số tiền 86.740.800đ Kế toán định khoản: Nợ TK 1121 86.740.800 Có TK 131 86.740.800 - Ngày 25/12/2016 thanh toán công nợ mua van cho Công ty TNHH MTV TM&DV An Hoàng Phát theo HĐ 0002560 ngày 18/12/2016 tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải, HC1512/012 số tiền 47.971.000đ Kế toán định khoản: Nợ TK 331 47.971.000 Có TK 1121 47.971.000 - Ngày 31/12/2016 thanh toán phí chuyển khoản ngân hàng TMCP Hàng Hải, HC1512/017 số tiền 18.700đ Kế toán định khoản: Nợ TK 6428 18.700 Có TK 1121 18.700
 60. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 50 - Ngày 31/12/2016, công ty nhận lãi tiền gửi tháng 12/2016 từ Ngân hàng TMCP Hàng Hải, HT1512/032 số tiền là: 204.144đ. Kế toán định khoản: Nợ TK 1121 204.144 Có TK 5151 204.144 Công ty TNHH TMDV XNK Minh Hòa Thành Địa chỉ: 199/2 Đường TA 19, KP5, P. Thới An, Q. 12, TP. HCM SỔ THEO DÕI CHI TIỀN GỬI NGÂN HÀNG Tháng 12 năm 2016 Tên tài khoản: Tiền gửi ngân hàng Số hiệu: 112 Đơn vị tính: đồng Ngày Diễn giải Tổng cộng Ghi có tài khoản 112, ghi nợ các TK TK331 TK642 08/12/2016 15/12/2016 Thanh toán phí chuyển khoản ngân hàng Hàng Hải Thanh toán trước tiền mua van cho Công ty TNHH PSCS Việt Nam 28.050 121.906.400 121.906.400 28.050 25/12/2016 Chuyển khoản thanh toán công nợ mua van cho Công ty TNHH MTV TM&DV An Hoàng Phát 47.971.000 47.971.000 31/12/2016 Thanh toán phí chuyển khoản ngân hàng Hàng Hải 18.700 18.700
 61. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 51 …… …………….. …… ……. ……. Cộng 1.325.269.972 1.325.072.054 197.918 Ngày 31 tháng 12 năm 2016 Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
 62. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 52 Công ty TNHH TMDV XNK Minh Hòa Thành Địa chỉ: 199/2 Đường TA 19, KP5, P. Thới An, Q. 12, TP. HCM SỔ THEO DÕI THU TIỀN GỬI NGÂN HÀNG Tháng 12 năm 2016 Tên tài khoản: Tiền gửi ngân hàng Số hiệu: 112 Đơn vị tính: đồng Ngày Diễn giải Tổng cộng Ghi nợ khoản 112, ghi có các TK TK131 TK515 02/12/2016 14/12/2016 24/12/2016 31/12/2016 Số dư đầu kỳ Thu tiền bán đồng hồ nước của Công ty Nam Á Thu tiền công nợ của Công ty TNHH Thiết Bị PCCC Đức Minh Thu trước tiền mua hàng của DNTN Thanh Huyền Thu lãi tiền gửi tháng 12/2016 11.660.000 40.000.000 86.740.800 204.144 11.660.000 40.000.000 86.740.800 204.144 ……… ……….. ……….. ……….. ………. Cộng 1.460.844.254 1.460.640.110 204.144 Ngày 31 tháng 12 năm 2016 Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
 63. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 53 Công ty TNHH TMDV XNK Minh Hòa Thành Địa chỉ: 199/2 Đường TA 19, KP5, P. Thới An, Q. 12, TP. HCM SỔ THEO DÕI TIỀN GỬI NGÂN HÀNG Tài khoản: 112 Từ ngày: 01/12/2016 đến ngày 31/12/2016 Đơn vị tính: đồng Chứng từ Diễn giải TK ĐƯ Gửi vào Rút ra Còn lại Số Ngày Dư đầu kỳ 316.497.741 HT1512/002 HC1512/004 HT1512/013 HC1512/007 HT1512/025 02/12/2016 08/12/2016 14/12/2016 15/12/2016 24/12/2016 Thu tiền bán đồng hồ nước của Công ty Nam Á Thanh toán phí chuyển khoản ngân hàng Hàng Hải Thu tiền công nợ của Công ty TNHH Thiết Bị PCCC Đức Minh Thanh toán trước tiền mua van cho Công ty TNHH PSCS Việt Nam 131 6428 131 331 131 11.660.000 40.000.000 86.740.800 28.050 121.906.400
 64. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 54 HC1512/012 HC1512/017 HT1512/032 25/12/2016 31/12/2016 31/12/2016 Thu trước tiền mua hàng của DNTN Thanh Huyền Chuyển khoản thanh toán công nợ mua van cho Công ty TNHH MTV TM&DV An Hoàng Phát Thanh toán phí chuyển khoản ngân hàng Hàng Hải Thu lãi tiền gửi tháng 12/2016 331 6428 5151 204.144 47.971.000 18.700 …… …… …………….. ………. …… Cộng phát sinh 1.460.844.254 1.325.269.972 Tồn cuối kỳ 452.072.023 Ngày 31 tháng 12 năm 2016 Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) SỔ CÁI Tháng 12 năm 2016 Tên tài khoản: Tiền gửi ngân hàng Số hiệu: TK 112 Đơn vị:Công ty TNHH TMDV XNK Minh Hòa Thành Địa chỉ:199/2 Đường TA 19, Khu Phố 5, Phường Thới An, Q.12, TPHCM Mẫu số S03b-DN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
 65. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 55 Ngày ghi sổ Chứng từ Diễn giải TK ĐƯ Số tiền Số Ngày Nợ Có Số dư đầu kỳ 251.181.790 02/12/2016 HT1512/002 Thu tiền bán đồng hồ nước của Công ty Nam Á 131 11.660.000 05/08/2016 PT1308/178 Thanh toán phí chuyển khoản ngân hàng Hàng Hải 6428 28.050 06/08/2016 MC1308/029 Thu tiền công nợ của Công ty TNHH Thiết Bị PCCC Đức Minh 131 40.000.000 12/08/2016 HC1308/031 Thanh toán trước tiền mua van cho Công ty TNHH PSCS Việt Nam 331 121.906.400 12/08/2016 HC1308/032 Thu trước tiền mua hàng của DNTN Thanh Huyền 131 86.740.800 16/08/2016 MC1308/079 Chuyển khoản thanh toán công nợ mua van cho Công ty TNHH MTV TM&DV An Hoàng Phát 331 47.971.000 16/08/2016 HC1308/071 Thanh toán phí chuyển khoản ngân hàng Hàng Hải 6428 18.700 20/08/2016 HC1308/071 Thu lãi tiền gửi tháng 12/2016 5151 204.144 …… …………….. ……….
 66. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 56 Cộng phát sinh 152.568.802.950 152.678.971.000 Số dư cuối kỳ 141.013.740 Ngày 31 tháng 12 năm 2016 Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 3.3 Kế toán tiền đang chuyển Trong tháng 12/2016 công ty không phát sinh nghiệp vụ kế toán tiền đang chuyển CHƯƠNG 4: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 4.1 Nhận xét về kết quả kinh doanh của công ty 4.1.1.Phân tích tình hình doanh thu: Bảng 3.1: Bộ phận cấu thành doanh thu Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Mức tăng/giảm % tăng giảm Năm 2015/năm 2014 Năm 2016/năm 2015 Năm 2015/năm 2014 Năm 2016/năm 2015 Doanh thu BH và CCDV 17,860,221,690 38,362,423,670 35,688,331,910 20,502,201,980 - 2,674,091,760 115% -7% Thu nhập tài chính 958,210,210 1,368,231,400 1,253,251,020 410,021,190 -114,980,380 43% -8%
 67. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 57 Thu nhập khác 414,258,420 326,084,090 563,917,430 -88,174,330 237,833,340 -21% 73% Nguồn trích báo cáo tài chính Năm 2015 doanh thu đạt 38,360 triệu, so với năm 2014 tăng 20,500 triệu, tương ứng với tỷ lệ tăng 115%. Năm 2016 doanh thu đạt 35,680 triệu, so với năm 2015 giảm 7%. Phân tích chi tiết bộ phận cấu thành DT trong quý của đơn vị qua bảng phân tích sau để tìm ra nguyên nhân dẫn đến sự biến động doanh thu qua 2 năm ta thấy: so với năm 2014 tổng doanh thu tăng hơn 20 tỷ đồng tương ứng với tốc độ tăng là 115%. Sự tăng lên của tổng doanh thu chủ yếu là do sự tăng lên của doanh thu thuần từ BH và CCDV. Năm 2016, tổng doanh thu của công ty giảm hơn 2,670 triệu đồng tương ứng với tốc độ giảm là 7% so với năm 2015. Trong giai đoạn này, sự giảm sút của tổng doanh thu vẫn chủ yếu do doanh thu thuần từ BH và CCDV giảm sút. Đây là một vấn đề mà Công ty cần nghiên cứu để tìm hiểu nguyên nhân và tìm ra giải pháp.  Doanh thu thuần từ BH và CCDV tăng hơn 20 tỷ đồng tương ứng với tốc độ tăng là 115%. Trong giai đoạn này, Công ty không có phát sinh những khoản làm giảm trừ doanh thu. Năm 2016, Doanh thu thuần từ BH và CCDV giảm hơn 2,670 triệu đồng tương ứng với tốc độ giảm là 7%. Trong kì, các khoản giảm trừ doanh thu không có phát sinh. Tuy Doanh thu thuần năm 2016 đã giảm đáng kể so với giai đoạn trước. Công ty cần chú ý thêm về vấn đề này.  Trong năm 2015, doanh thu từ hoạt động tài chính tăng hơn 410 triệu đồng tương ứng với tốc độ tăng là 43% so với năm 2014. Tuy chỉ tiêu này tăng lên không nhiều nhưng đây vẫn là một dấu hiệu tốt cho doanh nghiệp. Trong năm 2016, doanh thu từ hoạt động tài chính giảm so với năm 2015, cụ thể là giảm hơn 110 triệu đồng tương ứng tốc độ giảm là 8%. Sự giảm sút này là do trong năm 2016, tỷ giá hối đoái có sự biến động lớn làm khoản lãi do chênh lệch tỷ giá giảm.  Trong năm 2015, thu nhập khác đã giảm hơn 8 triệu đồng tương ứng với mức giảm là 21%. Nếu sự giảm sút này là do sự giảm sút nguồn thu từ thanh lý tài sản thì đây chưa
 68. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 58 chắc là một dấu hiệu xấu vì điều này thể hiện Công ty đã quản lý tài sản rất tốt. Năm 2016, Thu nhập khác đã tăng hơn 230 triệu đồng tương ứng với mức tăng là 73% so với năm 2015. Sự tăng lên này có thể giải thích do trong kì Công ty tăng các khoản thu từ thanh lý tài sản. Sản phẩm của công ty Minh Hòa Thành đã có chỗ đứng vững chắc và được tín nhiệm ở thị trường TP.HCM. Ngoài ra, Công ty còn mở rộng sang một thị trường tỉnh ngoài như: Tiền Giang, Cần Thơ… Số lượng thị trường tỉnh lẻ ra của Công ty còn rất hạn chế, vì vậy Công ty cần cố gắng đẩy mạnh sang thị trường hiện có và mở rộng thêm một số thị trường mới. Bảng 3.2: Cơ cấu mặt hàng STT Sản phẩm chính Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Trị giá % Trị giá % Trị giá % 1 Van điện tử 10,108,893,210 56,6 22,480,380,27 0 58,6 24,446,507,350 68,5 2 Van công nghiệp 3,572,044,330 20 11,201,827,71 0 29,2 6,673,718,060 18,7 3 đồng hồ nước 4,179,291,870 23,4 5,869,450,820 15,3 4,568,106,480 12,8 4 Tổng cộng 17,860,221,690 100 38,362,423,67 0 100 35,688,331,910 100 Nguồn của phòng kinh doanh Nhìn vào bảng trên ta thấy, tỷ trọng các mặt hàng của công ty biến động qua các tháng. Trong đó:. Tỷ trọng van điện tử tháng tăng qua các tháng chiếm tỷ trọng cao nhất 56,6% trong năm 2014, sang năm 2015 tỷ trọng tăng lên 58,6% và 68,5 % vào năm 2016, năm 2015 tăng 140% so với năm 2014, năm 2016 so với năm 2015 tăng 117%. Vì năm 2016, thị trường ưa chuộng mặt hàng này hơn, sản phẩm được nhiều khách hàng tin cậy, và do công ty có đội ngũ công nhân viên lành nghề có kinh nghiệm làm việc thực tiễn.
 69. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 59 Van công nghiệp biến động tỉ trọng qua các tháng, tỷ trọng cao nhất va năm 2015 là 29,2%, và thấp nhất năm 2016 chỉ chiếm 18/7%, năm 2016 so với năm 2015 giảm 67% . Vì năm 2016 do nhiều đơn vị khác cũng tham gia vào thị trường này nên có nhiều sự cạnh tranh đáng kể. Hiện nay, sản phẩm của công ty chưa chiếm lĩnh thị trường nước ngoài nhiều, các mẫu mã, chủng loại vẫn chưa thể cạnh tranh nhiều so với Trung Quốc, Nhật Bản…Điều này là do công ty chưa có nhiều mẫu mã, chủng loại; chất lượng thì chưa cao; cơ cấu sản phẩm còn quá ít ỏi; các điều kiện an toàn chưa đảm bảo,…Do vậy muốn chiếm được thị phần lớn trên thị trường thì công ty cần phải làm tốt các vấn đề trên và có chiến lược mở rộng thị trường đúng đắn và hợp lý cho từng thị phần khác nhau.
 70. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 60 4.1.2. Phân tích tình hình chi phí: Bảng 3.3: Phân tích chi phí ĐVT: đồng CHỈ TIÊU Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Mức tăng/giảm % tăng giảm Năm 2016/năm 2015 Năm 2015/năm 2015 Năm 2016/năm 2015 Giá vốn hàng bàn 15,682,150,250 31,089,846,360 26,224,012,010 15,407,696,110 - 4,865,834,350 98% -16% Chi phí tài chính 909,884,750 1,061,244,560 1,026,894,570 15,135,981 -34,349,990 17% -3% Chi phí bán hàng 3,070,935,360 2,056,325,800 2,051,420,130 - 1,014,609,560 -4,905,670 -33% 0% Chi phí quản lý doanh nghiệp 316,350,183 341,162,199 453,141,569 24,812,016 111,979,370 8% 33% Chi phí khác 32,510,800 12,308,120 15,021,542 -20,202,680 2,713,422 -62% 22%
 71. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 61 Tổng chi phí 746,945,006 665,229,368 775,994,581 -81,715,638 110,765,213 -11% 17% Nguồn trích báo cáo tài chính  So với năm 2014, giá vốn hàng bán có sự tăng lên trong năm 2015, cụ thể là tăng hơn 15 tỷ đồng tương ứng với tốc độ tăng là 98%. Đây là lý do chính khiến tổng chi phí tăng lên. Việc gia tăng giá vốn trong hoàn cảnh công ty muốn mở rộng thị trường tiêu thụ là điều hoàn toàn hợp lý. Giá vốn hàng bán trong năm 2016 giảm hơn 486 triệu đồng tương ứng với tốc độ giảm là 16% so với năm 2015. Nguyên nhân của là do ảnh hưởng nền kinh tế không ổn định nên số lượng hàng hóa tiêu thụ ít hơn dẫn đến sự giảm của giá vốn hàng bán.  Chi phí tài chính trong năm 2015 đạt mức là hơn 1,060 triệu đồng và đã tăng hơn 150 triệu đồng tương ứng với tốc độ tăng là 17% so với năm 2014. Chi phí tài chính trong năm 2016 có sự giảm nhẹ hơn so với giai đoạn trước. Cụ thể là trong giai đoạn này, chi phí tài chính chỉ giảm hơn 3 triệu tương ứng với tốc độ giảm là 3% so với năm 2015. Trước hết, việc giảm sút của chi phí giúp cho lợi nhuận trong kì tăng lên đồng thời thể hiện chính sách quản lý của công ty tốt khi đã tiết kiệm được chi phí.  Chi phí bán hàng trong năm 2015 đã giảm hơn 1 tỷ triệu tương ứng với tốc độ giảm là 33% so với năm 2014. Chi phí bán hàng của công ty trong năm 2016 giảm thêm 5 triệu đồng so với năm 2015. Chi phí bán hàng giảm qua các tháng cho thấy công ty đang tìm phương hướng khách phục giảm thiểu chi phí bán hàng nhưng vẫn mang lại kết quả cao  Chi phí quản lý Công ty là hơn 3,410 triệu đồng trong năm 2015. Chỉ tiêu này đã tăng hơn 240 triệu đồng tương ứng với tốc độ tăng là 8% so với năm 2014. Việc tăng lên của doanh thu kéo theo việc tăng lên của chi phí là điều tất nhiên nên Công ty không cần lo lắng về sự biến động này. Chi phí quản lý Công ty tiếp tục tăng trong năm 2016 với mức tăng là hơn 1,190 triệu đồng tương ứng với tốc độ tăng là
 72. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 62 33%. Tốc độ tăng của chi phí quản lý Công ty trong giai đoạn này cho thấy Công ty đã quản lý chi phí chưa tốt.  Trong năm 2015, chi phí khác của công ty đã giảm hơn 810 triệu đồng tương ứng với tốc độ giảm là 11%. Chi phí này giảm là một dấu hiệu tốt. Điều đó nói lên việc công ty đã quản lý khoản mục chi phí này tốt. Trong năm 2016, chi phí khác của công ty tăng lên đáng kể. Cụ thể là tăng hơn 1,100 triệu đồng tương ứng với mức tăng là 17% so với năm 2015. Điều này được giải thích như sự tăng lên của thu nhập khác. Vì khi thanh lý tài sản sẽ làm cho thu nhập lẫn chi phí khác tăng lên. Bảng 4.1: Phân tích gía vốn hàng bán ĐVT: đồng CHỈ TIÊU Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Van điện tử 9,226,334,000 15,854,788,780 15,933,089,62 Van công nghiệp 3,002,348,900 10,001,827,350 6,182,810,806 đồng hồ nước 3,453,467,350 5,233,230,230 4,108,104,330 Giá vốn hàng bàn 1,680,150,250 31,089,846,360 26,224,012,010 Nguồn: Phòng kế toán Từ bảng số liệu cho thấy giá mua của các mặt hàng tăng không đồng đều qua các tháng, cụ thể chi phí mua các mặt hàng năm 2015 tăng khá mạnh so với năm 2014 và giảm so với năm 2016, trong đó chỉ có mặt hàng Van điện tử là tăng nhẹ. Từ đó cho thấy Van điện tử là mặt hàng bán chạy và tiêu thụ ổn định nhất của công ty cũng là mặt hàng chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu chi phí giá vốn. Bảng 4.2: Phân tích chi phí quản lý doanh nghiệp ĐVT: đồng CHỈ TIÊU Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
 73. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 63 Văn phòng phẩm 267,444,890 19,573,233 65403390 Tiền lương bộ phận quản lý 2,043,432,450 2,163,452,460 2,814,647,650 Chi phí tiếp khách 146,435,440 305,352,560 353,536,330 Chi phí ngân hàng 463,526,430 473,536,770 474,565,350 Cước viễn thông 142,662,620 173,547,870 234,632,460 Chi phí quản lý doanh nghiệp 3,163,501,830 3,411,621,990 4,531,415,690 Nguồn: Phòng kế toán Từ bảng số liệu cho thấy tiền lương phải trả cho nhân viên quản lý là chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu chi phí quản lý doanh nghiệp trong 3 năm. Cụ thể tiền lương bộ phận quản lý năm 2015 tăng 120,020,010đ so với năm 2014, năm 2016 tăng 651,195,190đ. Nguyên nhân chi phí lương năm 2016 tăng cao là do trong năm 2016 công ty muốn mở rộng quy mô kinh doanh và cần thêm nhiều nhân viên quản lý có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm để quản lý hàng hóa và các nhân viên dưới quyền chặt chẽ hơn. Ngoài ra các chi phí khác cũng tăng đều qua các tháng nhưng không đáng kể. Bảng 4.3: Phân tích chi phí bán hàng ĐVT: đồng CHỈ TIÊU Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Chi phí hoa hồng 583,604,380 81,366,380 97,234,920 Tiền lương NVBH 1,893,430,030 1,653,433,920 1,653,433,920 Chi phí quảng cáo 143,930,000 74,532,450 44,532,460 Trích KHTSCĐ 324.535.630 114,534,320 118,656,590 Chi phí vận chuyển 125,435,320 132,458,730 137,562,240
 74. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 64 Chi phí bán hàng 3,070,935,360 2,056,325,800 2,051,420,130 Nguồn: Phòng kế toán Từ bảng số liệu cho ta thấy Chi phí tiền lương Nhân viên bán hàng chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu chi phí bán hàng. Nhìn chung tất cả chi phí năm 2015 đều giảm so với năm 2015, năm 2016 giảm so với năm 2015 nhưng không đáng kể. Chi phí bán hàng năm 2015 giảm mạnh so với năm 2014 cụ thể là 1,014,609,560đ đây thật sự là đều đáng mừng, tiết kiệm được một khoản chi tiêu khá lớn cho công ty.
Anúncio