Anúncio
Báo Cáo Thực Tập Kế Hoạch Sản Xuất Kinh Doanh Cửa Hàng Bánh Ngọt
Báo Cáo Thực Tập Kế Hoạch Sản Xuất Kinh Doanh Cửa Hàng Bánh Ngọt
Báo Cáo Thực Tập Kế Hoạch Sản Xuất Kinh Doanh Cửa Hàng Bánh Ngọt
Báo Cáo Thực Tập Kế Hoạch Sản Xuất Kinh Doanh Cửa Hàng Bánh Ngọt
Anúncio
Báo Cáo Thực Tập Kế Hoạch Sản Xuất Kinh Doanh Cửa Hàng Bánh Ngọt
Báo Cáo Thực Tập Kế Hoạch Sản Xuất Kinh Doanh Cửa Hàng Bánh Ngọt
Báo Cáo Thực Tập Kế Hoạch Sản Xuất Kinh Doanh Cửa Hàng Bánh Ngọt
Báo Cáo Thực Tập Kế Hoạch Sản Xuất Kinh Doanh Cửa Hàng Bánh Ngọt
Báo Cáo Thực Tập Kế Hoạch Sản Xuất Kinh Doanh Cửa Hàng Bánh Ngọt
Anúncio
Báo Cáo Thực Tập Kế Hoạch Sản Xuất Kinh Doanh Cửa Hàng Bánh Ngọt
Báo Cáo Thực Tập Kế Hoạch Sản Xuất Kinh Doanh Cửa Hàng Bánh Ngọt
Báo Cáo Thực Tập Kế Hoạch Sản Xuất Kinh Doanh Cửa Hàng Bánh Ngọt
Báo Cáo Thực Tập Kế Hoạch Sản Xuất Kinh Doanh Cửa Hàng Bánh Ngọt
Báo Cáo Thực Tập Kế Hoạch Sản Xuất Kinh Doanh Cửa Hàng Bánh Ngọt
Anúncio
Báo Cáo Thực Tập Kế Hoạch Sản Xuất Kinh Doanh Cửa Hàng Bánh Ngọt
Báo Cáo Thực Tập Kế Hoạch Sản Xuất Kinh Doanh Cửa Hàng Bánh Ngọt
Báo Cáo Thực Tập Kế Hoạch Sản Xuất Kinh Doanh Cửa Hàng Bánh Ngọt
Báo Cáo Thực Tập Kế Hoạch Sản Xuất Kinh Doanh Cửa Hàng Bánh Ngọt
Báo Cáo Thực Tập Kế Hoạch Sản Xuất Kinh Doanh Cửa Hàng Bánh Ngọt
Anúncio
Báo Cáo Thực Tập Kế Hoạch Sản Xuất Kinh Doanh Cửa Hàng Bánh Ngọt
Báo Cáo Thực Tập Kế Hoạch Sản Xuất Kinh Doanh Cửa Hàng Bánh Ngọt
Báo Cáo Thực Tập Kế Hoạch Sản Xuất Kinh Doanh Cửa Hàng Bánh Ngọt
Báo Cáo Thực Tập Kế Hoạch Sản Xuất Kinh Doanh Cửa Hàng Bánh Ngọt
Báo Cáo Thực Tập Kế Hoạch Sản Xuất Kinh Doanh Cửa Hàng Bánh Ngọt
Anúncio
Báo Cáo Thực Tập Kế Hoạch Sản Xuất Kinh Doanh Cửa Hàng Bánh Ngọt
Báo Cáo Thực Tập Kế Hoạch Sản Xuất Kinh Doanh Cửa Hàng Bánh Ngọt
Báo Cáo Thực Tập Kế Hoạch Sản Xuất Kinh Doanh Cửa Hàng Bánh Ngọt
Báo Cáo Thực Tập Kế Hoạch Sản Xuất Kinh Doanh Cửa Hàng Bánh Ngọt
Báo Cáo Thực Tập Kế Hoạch Sản Xuất Kinh Doanh Cửa Hàng Bánh Ngọt
Anúncio
Báo Cáo Thực Tập Kế Hoạch Sản Xuất Kinh Doanh Cửa Hàng Bánh Ngọt
Báo Cáo Thực Tập Kế Hoạch Sản Xuất Kinh Doanh Cửa Hàng Bánh Ngọt
Báo Cáo Thực Tập Kế Hoạch Sản Xuất Kinh Doanh Cửa Hàng Bánh Ngọt
Báo Cáo Thực Tập Kế Hoạch Sản Xuất Kinh Doanh Cửa Hàng Bánh Ngọt
Báo Cáo Thực Tập Kế Hoạch Sản Xuất Kinh Doanh Cửa Hàng Bánh Ngọt
Anúncio
Báo Cáo Thực Tập Kế Hoạch Sản Xuất Kinh Doanh Cửa Hàng Bánh Ngọt
Báo Cáo Thực Tập Kế Hoạch Sản Xuất Kinh Doanh Cửa Hàng Bánh Ngọt
Báo Cáo Thực Tập Kế Hoạch Sản Xuất Kinh Doanh Cửa Hàng Bánh Ngọt
Báo Cáo Thực Tập Kế Hoạch Sản Xuất Kinh Doanh Cửa Hàng Bánh Ngọt
Báo Cáo Thực Tập Kế Hoạch Sản Xuất Kinh Doanh Cửa Hàng Bánh Ngọt
Próximos SlideShares
Tieu luan scm  chuoi cung ung vai thieu luc nganTieu luan scm chuoi cung ung vai thieu luc ngan
Carregando em ... 3
1 de 39
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Similar a Báo Cáo Thực Tập Kế Hoạch Sản Xuất Kinh Doanh Cửa Hàng Bánh Ngọt(20)

Anúncio

Mais de Nhận Viết Thuê Đề Tài Baocaothuctap.net/ Zalo : 0909.232.620(20)

Último(20)

Anúncio

Báo Cáo Thực Tập Kế Hoạch Sản Xuất Kinh Doanh Cửa Hàng Bánh Ngọt

 1. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO E-LEARNING BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH CỬA HANG BÁNH NGỌT “HOMEMADE NA’S CAKE Hà Nội - tháng 11 năm 2023
 2. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO E-LEARNING BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH CỬA HANG BÁNH NGỌT “HOMEMADE NA’S CAKE Họ và tên: .............. Lớp: ............. Ngành: ............... Thời gian thực tập: ............... Hà Nội - tháng 11 năm 2017
 3. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET VIỆN ĐẠI HỌC MỞ BIÊN HÒA TRUNG TÂM ĐÀO TẠO E – LEARNING NHẬN XÉT BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ....Ngày…... Tháng…... Năm..... Giảng viên hướng dẫn (Ký, ghi rõ họ tên)
 4. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET MỤC LỤC DANH MỤC SƠ ĐỒ - BẢNG BIỂU..................................................................................4 LỜI MỞ ĐẦU .....................................................................................................................1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN DỰ ÁN .................................................................................2 1.1. Giới thiệu ý tưởng ........................................................................................................2 1.2 Nguồn gốc ý tưởng........................................................................................................3 1.3, Mục tiêu kinh doanh.....................................................................................................4 1.4. Địa bàn kinh doanh.......................................................................................................5 1.5. Tầm nhín và sứ mệnh ...................................................................................................5 CHƯƠNG 2: KẾ HOẠCH MARKETING .........................................................................7 2.1.Nghiên cứu tổng quan về thị trường bánh ngọt.............................................................7 2.2. Khách hàng mục tiêu..................................................................................................13 2.3.Nghiên cứu thị trường .................................................................................................14 2.4. Đối thủ cạnh tranh ......................................................................................................15 2.5. Phân tích SWOT.........................................................................................................16 2.6. Kế hoạch marketing....................................................................................................17 2.6.1 Chiến lược sản phẩm.............................................................................................17 2.6.2.Chiến lược phân phối ...............................................................................................20 2.6.3.Chiến lược xúc tiến bán............................................................................................20 CHƯƠNG 3: KẾ HOẠCH NHÂN SỰ .............................................................................23 3.1. Cơ cấu tổ chức............................................................................................................23 3.2. Tuyển dụng.................................................................................................................25 CHƯƠNG 4: KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH...........................................................................27 4.1 Dự báo chi phí ..........................................................................................................27 4.2 Dự báo doanh thu ........................................................................................................28 4.3. Đánh giá hiệu quả tài chính........................................................................................30 4.4 Thời gian hoàn vốn(PP)...............................................................................................30 CHƯƠNG 5: DỰ BÁO RỦI RO.......................................................................................32 5.1. Những rùi ro có thể xảy ra..........................................................................................32 5.2. Giải pháp ....................................................................................................................33 KẾT LUẬN .......................................................................................................................34
 5. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET DANH MỤC SƠ ĐỒ - BẢNG BIỂU Hình 1.1: Hình ảnh mặt bằng kinh doanh ...................................................................6 Biểu đồ 2.1: Phát triển ngành bánh kẹo Việt Nam......................................................7 Biểu đồ 2.2: Phát triển sản lượng và giá trị thị trường nhóm sản phẩm bánh kẹo......9 Biểu đồ 2.3: Tỉ trọng sản lượng và giá trị các sản phẩm trong nhóm bánh kẹo, năm 2016.............................................................................................................................9 Biểu đồ 2.4: Giá trị thị trường và tăng trưởng của các loại kẹo................................11 Biều đồ 2.5: Phát triển sản lượng và giá trị thị trường các loại bánh mì ..................11 Bảng 2.1: Thị trường lúa mì thế giới.........................................................................12 Biểu đồ 2.6 Cơ cấu ngành kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam năm 2020........................13 Bảng 2.2 Ma trận SWOT ..........................................................................................16 Sơ đồ 2.2 Chiến lược phân phối................................................................................20 Bảng 2.3. Các sản phẩm bán tại cửa hàng.................................................................19 Bảng 2.4:Dự kiến chi phí chiêu thị nhân dịp khai trương.........................................21 Bảng 2.5:Tổng hợp các chi phí chiêu thị ..................................................................21 Bảng 4.1. Dự báo các khoản đầu tư và biến phí trong nửa năm đầu hoạt động .......27 Bảng 4.2. Dự báo các khoản đầu tư và biến phí trong 3 năm đầu ............................28 Bảng 4.3. Dự báo doanh thu cho 3 năm....................................................................28 Bảng 4.4. Dự báo lợi nhuận cho 3 năm.....................................................................29 Bảng 4.5. Dự báo dòng tiền ......................................................................................29
 6. 1 LỜI MỞ ĐẦU Bánh ngọt với nhiều hương vị khác nhau là nhu cầu không thể thiếu của tất cả người dân hiện nay. Trong một bữa tiệc sinh nhật thì không thể thiếu bánh kem, và bánh ngọt bây giờ được nhiều làm đồ ăn nhẹ cho bữa sáng, vì vậy có thể nói đây là một sản phẩm tiềm năng.. Cửa hàng sẽ những đáp ứng nhu cầu cao của khách hàng đặc biệt là giới trẻ, bắt nhịp cùng cuộc sống, mà còn góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội. Xã hội ngày càng phát triển, con người tham gia rất nhiều hoạt động, nhiều công việc để có thể đáp ứng được nhu cầu của bản thân song con người lại càng có ít thời gian để thư giãn và nghỉ ngơi, vì vậy một cửa hàng bánh ngọt HOMEMADE NA’S CAKE vừa bán trự tiếp vừa có giao hàng online sẽ đáp ứng được nhu cầu thư giãn hàng ngày trong những bộn bề của cuộc sống. Do đó, nhu cầu cần có của 1 cửa hàng có không gian thư giãn hợp lí, độc đáo, giá cả thích hợp và cách trang trí đẹp là rất cần thiết . Các quán bánh ngọt hiện nay rất nhiều nhưng mới chỉ có số ít là đáp ứng được đa số nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, mặt khác cửa hàng nhỏ, trang trí cửa hàng đơn giản. Tất cả những điều trên cho thấy nhu cầu để thư giãn sẽ tăng, và có tương lai phát triển mạnh mẽ.
 7. 2 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN DỰ ÁN 1.1. Giới thiệu ý tưởng Bánh ngọt là món không thể thiếu đối với nhu cầu của người Việt Nam, còn đối với người nước ngoài sống tại Việt Nam thì đây có thể coi như món chính trong bữa ăn hàng ngày của họ. Bánh ngọt không chỉ tốt cho bữa sáng mà còn được chọn để làm món ăn nhẹ trong các bữa tiệc, đặc biệt đáp ứng thị hiếu ẩm thực của giới trẻ hiện nay. Cùng với nhịp sống ngày càng bận rộn, một cửa hàng bánh ngọt không chỉ là nơi mang đến những chiếc bánh thơm ngon, đẹp mắt mà còn là nơi để chúng ta thư giãn giữa những bộn bề hàng ngày của cuộc sống. Trong nhịp sống hối hả của cuộc sống hiện đại như ngày nay, nền kinh tế đang phát triển với tốc độ cao, thu nhập của người dân cũng ngày càng tăng lên, nhu cầu của mỗi người cũng trở nên đa dạng và phong phú hơn, đặc biệt là trong vấn đề thực phẩm không chỉ có chất lượng sản phẩm tốt còn mang lại cho người dùng một phong cách tiêu dùng mới lạ. Đã khi nào bạn mong muốn có một khoảng thời gian dành cho riêng mình để thư giãn, để làm những việc mình yêu thích, để xua tan những mệt mỏi ngày thường? Bạn muốn nghe nhạc, xem phim, tán gẫu với bạn bè hay đặc biệt hơn là ngồi trong một quán nào đó vừa thưởng thức những chiếc bánh ngọt ngon tuyệt cùng với những loại đồ uống mát lạnh khác. Nắm bắt được nhu cầu đó, tôi quyết định xây dựng dự án đầu tư “Cửa hàng bánh ngọt – “HOMEMADE NA’S CAKE” nhằm phục vụ cho những người yêu thích bánh ngọt và không gian trẻ trung nhưng yên tĩnh. Mặc dù số lượng đối thủ cạnh tranh trên địa bàn không ít nhưng cửa hàng sẽ tạo ra cho mình sự khác biệt về sự phong phú của sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng. Khách hàng không chỉ ghé cửa hàng mua vội vàng một chiếc bánh mà còn có thể dừng chân nhâm nhi miếng bánh ngọt, thưởng thức tách cà phê…hay đặt mua các loại bánh cho các dịp đặc biệt hoặc mua dành tặng cho người thân bạn bè.
 8. 3 1.2 Nguồn gốc ý tưởng Môi trường kinh tế ngày càng nhiều biến động, hội nhập mang lại nhiều cơ hội kinh doanh mới, những luồng văn hóa mới, nhu cầu giải trí-thư giãn của con người ngay càng tăng cao, song song với nó là nhiều dịch vụ giải trí khác nhau cũng phát triển mạnh mẽ. HOMEMADE NA’S CAKE không chỉ đơn thuần là phục vụ nhu cầu ăn uống của con người mà còn đi kèm đó là những dịch vụ giải trí, thư giãn, nghỉ ngơi sau những giờ làm việc căng thẳng hoặc sau những giờ học mệt mỏi, những lúc chia sẻ cảm xúc vui, buồn cùng bạn bè… Đến với HOMEMADE NA’S CAKE bạn không chỉ đến để ngồi nghe nhạc thưởng thức những chiếc bánh ngọt nóng hổi vừa mới ra lò và thưởng thức ly cà phê đậm đà nữa mà ship nhanh còn có khu vực cho bạn tự tay làm những chiếc bánh hình ngộ nghĩnh đáng yêu để tặng những người thân yêu của mình. Còn gì tuyệt vời hơn là những chiếc bánh do chính tay bạn làm phải không? Cửa hàng của chúng tôi sẽ đáp ứng tất cả nhu cầu đó của các bạn trẻ. Vì vậy, mục tiêu quán hướng đến đó là: – Sản phẩm phong phú, đa dạng, đội ngũ nhân viên phục vụ trẻ trung, chuyên nghiệp, luôn luôn nở nụ cười với thực khách, cùng phong cách phục vụ chuyên nghiệp sẽ mang lại cho bạn một cảm giác thật gần gũi và ấm cúng… – Cửa hàng sẽ là nơi ăn uống ,thư giãn của mọi khách hàng, là nơi gặp gõ giao lưu bạn bè thú vị sau những những khoảng thời gian mệt mỏi. – Tối đa hoá sự hài lòng của khách hàng + Lượng khách hàng tiềm năng luôn mong muốn sự thoải mái, thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng, giữa guồng quay của sự phát triển chóng mặt ở Biên Hòa + Khi đến với quán HOMEMADE NA’S CAKE khách hàng sẽ tận hưởng được sự thoải mái, thư giãn, với một không gian 2tầng được thiết kế khá gần gũi, thoải mái bởi những tiếng nhạc ru dương và sự phục vụ tận tình của nhân viên. Tầng 1 để khách hàng có thể đến ngồi ăn bánh, uống trà, cafe, tầng 2 dành cho những khách thích tự tay mình làm bánh. Khách hàng đến với chúng tôi sẽ được tận hưởng những hương vị bánh độc đáo mới lạ, hương vị thơm ngon.
 9. 4 Về mục tiêu lợi nhuận, cửa hàng phấn đấu: Đạt được lợi nhuận ngay từ năm đầu hoạt động Trên thị trường cả nước nói chung và Đồng Nai nói riêng, các loại hình và số lượng quán cafe ngày càng trở nên đa dạng, phong phú và linh hoạt, đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của khách hàng. Vì vậy, để lựa chọn cho mình một hướng đi riêng và để thành công được không phải là vấn đề đơn giản. Với ưu thế của người trong cuộc chúng tôi nhận thấy 1 nhu cầu rất lớn và rất quan trọng của giới trẻ: nhu cầu giao lưu, gặp gỡ và kết bạn; mối quan tâm lớn nhất là tình bạn - tình yêu. Chính vì lẽ đó chúng tôi đã quyết định chọn dự án mở quán café bánh ngọt với sự lựa chọn một đối tượng khách hàng nhất định là giới trẻ. Chính sự lựa chọn này cũng là một sự thử thách vì đã thu hẹp đối tượng khách hàng. Song, chúng tôi muốn biến chính nhược điểm này thành điểm nhấn, tạo sự khác biệt cho quán của mình. 1.3, Mục tiêu kinh doanh Môi trường kinh tế ngày càng nhiều biến động, hội nhập mang lại nhiều cơ hội kinh doanh mới, những luồng văn hóa mới, nhu cầu giải trí-thư giãn của con người ngay càng tăng cao, song song với nó là nhiều dịch vụ giải trí khác nhau cũng phát triển mạnh mẽ. Make eat To Go không chỉ đơn thuần là phục vụ nhu cầu ăn uống của con người mà còn đi kèm đó là những dịch vụ giải trí, thư giãn, nghỉ ngơi sau những giờ làm việc căng thẳng hoặc sau những giờ học mệt mỏi, những lúc chia sẻ cảm xúc vui, buồn cùng bạn bè… Đến với HOMEMADE NA’S CAKE bạn không chỉ đến để ngồi nghe nhạc thưởng thức những chiếc bánh ngọt nóng hổi vừa mới ra lò và thưởng thức ly cà phê đậm đà nữa mà HOMEMADE NA’S CAKE còn có khu vực cho bạn tự tay làm những chiếc bánh hình ngộ nghĩnh đáng yêu để tặng những người thân yêu của mình. Còn gì tuyệt vời hơn là những chiếc bánh do chính tay bạn làm phải không? Cửa hàng của chúng tôi sẽ đáp ứng tất cả nhu cầu đó của các bạn trẻ. Vì vậy, mục tiêu quán hướng đến đó là:
 10. 5 1.4. Địa bàn kinh doanh Địa điểm kinh doanh dự kiến: Số 111 Phan Trung, KP1, Biên Hòa, Đồng Nai,  Diện tích: 8x20 m²  Gồm: Phòng trưng bày (phòng bán sản phẩm), phòng bếp (phòng sản xuất chính), kho (kho lạnh và kho chứa nguyên liệu), văn phòng chính, restroom.  Thiết kế và trang trí  Kết hợp giữa đặc trưng của hai nước vào trong cửa hàng, tường được làm nổi để làm khung cảnh trong cửa hàng thật hơn để khách hàng cảm nhận được phong cảnh mà cửa hàng muốn đem tới cho khách hàng.  Bên tường trái của cửa hàng sẽ là hình phong cảnh hoa anh đào, những cành hoa nổi lên sống động.  Bên tường phải thì sẽ là phong cảnh cánh đồng lavender một màu tím trải dài trên cánh đồng  Bức tường ở giữa sẽ có logo của công ty và menu chính để khách hàng để dảng order cho nhân viên. 1.5. Tầm nhín và sứ mệnh HOMEMADE NA’S CAKE mang đến sản phẩm và dịch vụ tốt với mức giá hợp lý Thực phẩm an toàn, vệ sinh, giàu dinh dưỡng và cân bằng dinh dưỡng. Tạo cho khách hàng 1 môi trường thoải mái để trò chuyện và thư giãn, các món uống ngon lạ, hấp dẫn. Bảo đảm các dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, các dịch vụ hẹn hò, lãng mạn, tỏ tình cho giới trẻ. Hiện nay vệ sinh an toàn thực phẩm là vấn đề nhức nhối của xã hội. Vì vậy cửa hàng luôn chú trọng đến sức khỏe của khách hàng. Cung cấp các loại bánh ngon miệng nhưng sạch sẽ, an toàn, chất lượng để đáp ứng được nhu cầu ăn ngon nhưng vẫn giữ được sức khỏe cho mọi người.
 11. 6 Thỏa mãn đam mê làm bánh, tích lũy vốn để mở rộng quy mô. Độc lập trong công việc kinh doanh, tự chủ về tài chính. Phục vụ nhu cầu ăn uống của mọi người.Tạo việc có thu nhập ổn định cho nhân viên bán hàng Hình 1.1: Hình ảnh mặt bằng kinh doanh
 12. 7 CHƯƠNG 2: KẾ HOẠCH MARKETING 2.1.Nghiên cứu tổng quan về thị trường bánh ngọt Những năm qua, ngành bánh kẹo Việt Nam có tốc độ tăng trưởng cao và ổn định, với sản lượng hàng năm trên 150 ngàn tấn, doanh thu năm 2014 đạt 27 ngàn tỉ đồng (BĐ 1). Mức tăng trưởng doanh thu hàng năm toàn ngành bình quân trong giai đoạn 2010 – 2014 đạt 10%, trong khi con số này trong giai đoạn 2006 – 2010 là 35%, dự báo từ 2015 – 2019 mức tăng trưởng khoảng 8-9%. Biểu đồ 2.1: Phát triển ngành bánh kẹo Việt Nam Nguồn: Ngành Bánh kẹo Việt Nam. Số liệu về ngành bánh kẹo Việt Nam được thống kê dưới đây theo hai nhóm sản phẩm: nhóm sản phẩm bánh kẹo gồm các sản phẩm bánh quy, cookies và crackers, bánh snacks, kẹo và sôcôla; và nhóm sản phẩm bánh mì gồm bánh mì, bánh cake và bánh pastry.
 13. 8 Nhóm bánh kẹo: Nhóm bánh mì: Nhóm sản phẩm bánh kẹo từ 2014 đến nay tăng đều về sản lượng lẫn giá trị, năm 2016 sản lượng đạt 221 ngàn tấn với 16,6 ngàn tỉ đồng, nhưng mức tăng trưởng giảm dần (BĐ 2). Các loại bánh quy, cookies và crackers chiếm tỉ trọng cao nhất trong nhóm sản phẩm này, kế đến là các loại bánh snacks, kẹo các loại và sôcôla
 14. 9 Biểu đồ 2.2: Phát triển sản lượng và giá trị thị trường nhóm sản phẩm bánh kẹo Nguồn: Agrofood Research Report, EU- VietNam Business Network; Euromonitor International, VPBS research. Biểu đồ 2.3: Tỉ trọng sản lượng và giá trị các sản phẩm trong nhóm bánh kẹo, năm 2016
 15. 10 Nguồn: Agrofood Research Report, EU- VietNam Business Network; Euromonitor International, VPBS research. Giai đoạn 2010 đến 2016 tăng trưởng bình quân hàng năm các loại bánh quy, cookies và crackers là 9,2% (BĐ 4), các loại bánh snacks là 9,5% (BĐ 5). Dù giá trị thị trường không bằng các loại bánh, nhưng kẹo có mức tăng trưởng cao nhất trong giai đoạn này, đạt bình quân 12,6% (BĐ 6).
 16. 11 Biểu đồ 2.4: Giá trị thị trường và tăng trưởng của các loại kẹo Nguồn: Agrofood Research Report, EU- VietNam Business Network; Euromonitor International, VPBS research. Nhóm sản phẩm bánh mì từ 2010 đến nay cũng theo xu thế tăng về sản lượng và giá trị, tỉ lệ tăng trưởng hàng năm gia tăng trong giai đoạn 2012-2014, nhưng có xu hướng giảm thấp từ đó đến nay (BĐ 7). Trong nhóm này, bánh pastry chiếm tỉ trọng thấp nhất (2%), kế đến là bánh cake (21%), còn lại 77% là bánh mì (BĐ 8). Biều đồ 2.5: Phát triển sản lượng và giá trị thị trường các loại bánh mì
 17. 12 Nguồn: Agrofood Research Report, EU- VietNam Business Network; Euromonitor International, VPBS research. Các sản phẩm bánh kẹo vô cùng phong phú và mỗi nhà sản xuất lại có những dòng sản phẩm đặc trưng, tạo ưu thế riêng trên thị trường. Dù dưới bất kỳ dạng thức nào, thành phần nguyên liệu trong các sản phẩm bánh kẹo chủ yếu vẫn là đường và bột mì, chiếm đến 35-40%. Với việc Việt Nam hầu như phải nhập toàn bộ bột mì và một phần đường, trong bối cảnh giá đường thế giới liên tục giảm trong những năm vừa qua (nhất là những tháng đầu năm 2015) và giá lúa mì cũng được dự báo sẽ tiếp tục giảm mạnh trong thời gian tới, sẽ khá thuận lợi cho ngành bánh kẹo Bảng 2.1: Thị trường lúa mì thế giới Nguồn: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Food Outlook, 2015. Khoảng 70% sản lượng bánh kẹo sản xuất trong nước được tiêu thụ ở thị trường nội địa. Tiềm năng thị trường bánh kẹo ở Việt Nam còn rất lớn, bởi mức tiêu thụ bánh kẹo trên đầu người hiện chỉ khoảng 2 kg, thấp hơn mức trung bình của thế giới (2,8 kg/người/năm); dân số đông và khá trẻ. Kim ngạch xuất khẩu bánh kẹo và các sản phẩm ngũ cốc của Việt Nam đạt 453,6 triệu USD vào năm 2014, số xuất khẩu tăng đều mỗi năm nhờ các doanh nghiệp không ngừng nâng cao chất lượng và mở rộng thị trường. Hiện thị trường xuất khẩu bánh kẹo Việt chủ yếu là Campuchia và Trung Quốc Những năm gần đây, công nghệ và các trang thiết bị sản xuất bánh kẹo của các doanh nghiệp Việt Nam đã có bước cải tiến đáng kể, hệ thống phân phối được đầu
 18. 13 tư, giúp sản phẩm nội chiếm ưu thế. Tuy vậy, bánh kẹo ngoại vẫn len lỏi thâm nhập vào thị trường Việt Nam, nhất là từ các nước ASEAN. Giá trị các loại bánh kẹo và sản phẩm ngũ cốc nhập khẩu qua đường chính thức năm 2014 là 228 triệu USD, cao hơn năm 2013 (202 triệu USD) nhưng thấp hơn nhiều so với năm 2012 (BĐ 10). Biểu đồ 2.6 Cơ cấu ngành kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam năm 2020 Nguồn: Bộ Công Thương. 2.2. Khách hàng mục tiêu HOMEMADE NA’S CAKE cần xác định nhóm đối tượng khách hàng mục tiêu mà HOMEMADE NA’S CAKE hướng đến, khách hàng là giới trẻ, người có thu nhập ổn định, hay khách hàng chủ yếu là người nước ngoài tại Việt Nam, khách hàng cũng có thể là những người ăn kiêng, béo phì… Xác định nhóm khách hàng là cơ sở để tạo lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm của cửa hàng cũng như lựa chọn địa điểm và thiết kế phong cách cửa hàng phù hợp.
 19. 14 Khách hàng mục tiêu của quán là học sinh, sinh viên là chủ yếu. Đây là khách hàng tiềm năng và tương lai có triển vọng trong ngành. Theo đánh giá thì tỉ lệ học sinh, sinh viên vào quán với bạn bé chiếm một tỉ lệ lớn. Uống trà sữa từ lâu đã trở thành thú vui của sinh viên. Ngoài thời gian dành cho học tập, các bạn thường rủ nhau đến quán trà sữa giải trí, thư giãn sau những ngày học tập căng thẳng. Do khách hàng của chúng tôi là tất cả mọi tầng lớp từ những người tầng lớp thượng lưu, khách du lịch đến tầng lớp là sinh viên..mỗi người có cách sống riêng của họ có người thi thích sự sang trọng, có người thì thích sự đơn giản.Nhưng khi đến quán, điều mà họ quan tâm nhất là hình thức phục vụ và không gian có thoải mái hay không… Ngoài ra, theo tìm hiểu qua các cuộc nói chuyện với khách hàng chúng tôi được biết khi đến đây họ còn cân nhắc những điều sau: – Không gian thoải mái không? -Bánh của cửa hàng có ngon và bắt mắt không? – Mức giá có phù hợp không? – Có phục vụ nhanh không? – Người phục vụ có nhiệt tình vui vẻ không? Khách hàng có rất nhiều nhu cầu khác nhau, vì vậy đáp ứng được tất cả nhu cầu của họ sẽ mang lại cho quán một lợi thế cạnh tranh lớn trong môi trường kinh doanh thư giãn ngày càng tăng trưởng mạnh mẽ như hiện nay. 2.3.Nghiên cứu thị trường Nền kinh tế Việt Nam trong những năm qua đạt được những bước phát triển đáng kể và đang tiến dần trên con đường hội nhập kinh tế thế giới. Kinh tế Việt Nam tăng trưởng nhanh trên thế giới với tốc độ tăng trưởng trung bình tầm 6% trong mấy năm qua. Với mức tăng trưởng cao như vậy giúp cho mức sống của người dân đặc biệt là người dân thành phố được cải thiện và gia tăng đáng kể sẽ tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi. - Việc đổi mới toàn diện nền kinh tế đã cho phép nhiều loại hình doanh nghiệp ra đời, tự do cạnh tranh theo khuôn khổ pháp luật. Thủ tục hành chính được điều chỉnh khá nhiều tạo ra cơ chế thông thoáng. Điều này giúp cho việc đăng kí kinh doanh trở nên nhanh chóng và dễ dàng. - Mạng internet ngày càng bùng nổ và phát triển mạnh mẽ tạo điều kiện cho việc đáp
 20. 15 ứng nhu cầu của nhiều khách hàng trên thị trường khác nhau,đặc biệt là việc mua hàng online. Việc có một website thu hút và lôi cuốn, phục vụ chuyên nghiệp thì mỗi quán đã có một nửa thành công trong việc ghi điểm với khách hàng, và từ đó thôi thúc họ đến với quán. 2.4. Đối thủ cạnh tranh Mặc dù mở của hàng bánh ngọt có nhiều điều kiện khách quan cũng như chủ quan thuận lợi. Hiện nay ở Biên Hòa xuất hiện rất it những quán bánh ngọt mà khách hàng có thể đến và tự tay tạo ra những chiếc bánh ngọt với nhiều hình ngộ nghĩnh để tặng những người thân của mình. Khi bạn có chuyện buồn có thể đến đây để tự tay mình làm bánh và thưởng thức bạn sẽ thấy đỡ buồn hơn. Nên đây sẽ là lợi thế của chung tôi. Nhưng để thành công không phải là chuyện dễ vì không chỉ có của hàng của mình, mà còn nhiều cửa hàng hiện nay cũng đang tham gia lĩnh vực này nên các đối thủ cạnh tranh là rất lớn, họ cũng muốn đạt những gì họ muốn, do đó chúng tôi phải làm tốt hơn,lạ hơn,độc hơn đối thủ thì mới thu hút được khách hàng.
 21. 16 2.5. Phân tích SWOT Bảng 2.2 Ma trận SWOT Ma trận SWOT O - Có khách hàng tiềm năng ( sinh viên,..)(O1) - Tìm được nguồn cung cấp nguyên liệu tốt (O2) - Mật độ dân cư cao, số dân đông(O3) - Số lượng quán có chất lượng phục vụ tốt còn thấp(O4) T - Cạnh tranh với các quán cũ (T1) S: - Sản phẩm đa dạng, chất lượng pha chế cao(S1) - Không gian phục vụ thoáng mát, ngăn nắp,…(S2). - Ưu thế về giao tiếp(S3) - địa điểm thuận lợi (S4) - Giá hợp lý (S5) - Người quản lý có năng lực, có quyết tâm(S6) - Nhân viên nhiệt, tình vui vẻ, hoạt bát(S7) - Có phục vụ trực tiếp bóng đá(S8) - Bàn ghế mới lạ, thết kế độc đáo(S9) SO - Thu hút khách hàng tiềm năng(S1,S2,S3,S4,S5,S7, S8,S9,O1) - Nguồn nguyên liệu ổn định (S6,O2) - Số lượng khách hàng đến với quán đông (S1,S2,S3, S4, S5,S7,S8,S9,O3,O4) ST - Giành thắng lợi trong cạnh tranh (S2,S3,S4,S6,S7, T1) W - Quán mới thành lập, chưa có nhiều khách hàng quen thuộc(W1) - Chưa có nhiều kinh nghiệm (W2) - Địa điểm thuê mướn(W3) WO - Huy động nguồn vốn (O1,O2,O3,O5,W2) WT - Học hỏi kinh nghiệm (T1,W1)  Diễn giải ma trận SWOT
 22. 17 SO: - Chúng tôi phát huy những điểm mạnh để nắm bắt các cơ hội như với sản phẩm chất lượng, giá hợp lý, không gian buôn bán và giao thông thuận lợi cộng với khả năng tiếp thị, và đội ngũ nhân viên nhiệt tình vui vẻ sẽ thu hút khách hàng tiềm năng thành khách hàng. Khả năng giao tiếp và người quản lý có năng lực sẽ có cơ hội tìm thêm các nhà cung cấp tốt. ST: - Dựa vào vào những lợi thế so với đối thủ về khả năng tiếp thị, kỹ sư chuyên ngành có trình độ cao, nhân viên vui vẽ nhiệt tình tạo sức mạnh trong cạnh tranh. WO: - Các doanh nghiệp mới mở thường thiếu vốn và cửa hàng của chúng cũng không ngoại lệ do đó chúng tôi sẽ tranh thủ sự ủng hộ của nhà nước và các cơ hội lạc quan của cửa hàng về khách hàng, nhà cung cấp,… làm tăng tính khả thi của dự án để có thể huy động nguồn vốn từ ngân hàng, tìm các đối tác kinh doanh. WT: - Trong thời buổi kinh tế thị trường hiện nay môi trường kinh doanh luôn sôi động, việc cạnh tranh với các doanh nghiệp khác là cơ hội cho người kinh doanh trưởng thành trong làm ăn và cũng cố thêm kinh nghiệm. 2.6. Kế hoạch marketing 2.6.1 Chiến lược sản phẩm Cửa hàng có không gian thoáng mát, yên tĩnh, có nhiều loại bàn ghế và khu vực được thiết kế theo từng nhu cầu của khách hàng. Bao gồm ghế sofa cho khách đến ăn bánh và thư giãn, gặp gỡ bạn bè hay bàn ghế cao để khách có thể ngồi làm việc và các bộ bàn ghế dành cho việc học nhóm…Ngoài ra còn có một kệ sách nhỏ dành cho các bạn thích đọc sách. Đặc biệt hơn cả là khu bếp bánh với không gian mở để khách hàng có thể thấy được quy trình sản xuất những chiếc bánh thơm ngon. Điều đó sẽ giúp họ yên tâm hơn và cũng là một trải nghiệm khá thú vị. Khách
 23. 18 hàng sẽ được tiếp đón và phục vụ bởi các nhân viên thân thiện, lịch sự và biết chiều lòng khách. Sản phẩm chủ yếu của cửa hàng là các loại bánh ngọt được sản xuất ngay tại cửa hàng hoặc nhận đặt làm theo yêu cầu của khách hàng. Sản phẩm có các đặc tính như sau:  Hương vị hài hòa, luôn tươi mới.  Trang trí sang trọng tinh tế, ngon mắt.  Nguyên liệu có xuất xứ rõ ràng, được chọn lọc kĩ lưỡng.  Tuân thủ theo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.  Dinh dưỡng cao, chú ý về vấn đề sức khỏe (ít đường, ít béo, không dùng chất bảo quản, phụ gia độc hại)  Giá cả hợp lý so với chất lượng.  Có sự đa dạng, phong phú.  Bao bì, hộp thiết kế trang nhã, thích hợp cho việc biếu tặng bánh. Bên cạnh đó, thức uống cũng được chú trọng các vấn đề an toàn, vệ sinh cũng như hương vị. Mặc dù không đa dạng như sản phẩm chính là bánh ngọt, nhưng thực đơn thức uống của cửa hàng được thiết kế để kết hợp với vị bánh một cách hài hòa. Sự kết hợp hoàn hảo giữa một món bánh và một loại thức uống sẽ dung hòa nhau, làm cho khách hàng được thỏa mãn vị giác. Ngoài các loại bánh có sẵn, khách hàng cũng có thể đặt bánh theo yêu cầu về số lượng, chủ đề trang trí, hương vị… phù hợp với nhu cầu của mình cho các dịp đặc biệt như tiệc sinh nhật, tiệc thôi nôi, tiệc đính hôn, tiệc cưới, các lễ hội trong năm hay hội thảo…
 24. 19 Bảng 2.3. Các sản phẩm bán tại cửa hàng Sau đây là bảng liệt kê tên và đơn giá của các sản phẩm được bán tại cửa hàng SẢN PHẨM BÁNH NGỌT Tên Giá Tên Giá 1 Bánh Choux (Kem vani, chocolate, café, dâu, trà xanh mè đen) 10.000 đ 9 Bánh Chiffon (Lá dứa, vani, chocolate, trà xanh, mè đen) 22.000đ 2 Bánh Mousse (Chanh dây, dâu, caramel, dark & white choco, trà xanh) 35.000 đ 10 Bánh Bông lan phô mai 20.000đ 3 Bánh Tiramisu (Café, trà xanh) 39.000 đ 11 Bánh Brownies 22.000đ 4 Bánh Mille Crepe 27.000 đ 12 Bánh Cookies (Vani, chocochip, trà xanh, hạnh nhân) 20.000đ 5 Bánh Crepes (Dâu, chuối,) 25.000 đ 13 Bánh Crème bruleé 25.000đ 6 Bánh Tart (Chanh, chanh dây, chocolate, trái cây) 20.000đ 14 Bánh Flan caramel 12.000đ 7 Bánh Cupcake (Vani, chocolate, trà xanh) 12.000đ – 17.000đ 15 Bánh Waffle 27.000đ 8 Bánh Muffin (Chuối chocochip, nho táo, xoài – 2 size) 11.000đ – 15.000đ 16 Bánh kem (Đường kính 15cm, 20 cm, 30 cm) 150.000 đ – 400.000 đ
 25. 20 2.6.2.Chiến lược phân phối Đây là loại hình quán café nên chủ yếu là bán trực tiếp người tiêu dùng không thông qua kênh phân phối trung gian nào theo sơ đồ phân phối sau: Sơ đồ 2.2 Chiến lược phân phối 2.6.3.Chiến lược xúc tiến bán -Chương trình vào tuần đầu khai trương: giảm giá 20% giá trị thức uống,liên kết với các nhà cung cấp tài trợ quà tặng,thiết kế tặng phẩm mang tên HOMEMADE NA’S CAKE tặng khách hàng nhằm tạo ấn tượng ngay từ đầu. -Lập một tài khoản trên mạng xã hội Facebook hằng ngày đăng các tin quảng cáo vào up các ảnh đẹp chất lượng về các sản phẩm,không gian cũng như các chương trình khuyến mại hấp dẫn để cộng đồng mạng được biết và đến với quán để trải nghiệm sự mới lạ. -Phát tờ rơi tại các trường ĐH,Cao đẳng,trung học và các công ty,văn phòng ở xung quanh khu vực quán(1000 tờ rơi phát trong tháng đầu,sau đó có thể cân nhắc phát thêm hay không).Mỗi tờ rơi giảm 10% giá cho 1 ly nhưng không cộng gộp được với nhau. -Quảng cáo thông qua các hình thức chủ yếu treo băng rôn ở các tuyến đường chính và treo ở các ký túc xá sinh viên gần đó. HOMEMADE NA’S CAKE Khách hàng tại chỗ Khách hàng mang về
 26. 21 Bảng 2.4:Dự kiến chi phí chiêu thị nhân dịp khai trương ( đv:1000 đ) TT Khoản mục Số lượng Đơn giá Thành tiền 1 Băng rol(cái) 1 280 280 2 Tờ rơi 700 0,15 105 3 Tặng phẩm 200 3 600 4 Giảm giá ngày khai trương 20 723 5 Thuê người phát tờ rơi 1 70 70 6 Khác 100 Tổng 1.868 Bảng 2.5:Tổng hợp các chi phí chiêu thị TT Khoản mục Năm 1 2 3 4 5 1 Băng rol 280 2 Tờ rơi 105 3 Tặng phẩm 600 4 Giảm giá khai trương 723 5 Chi phí trang trí vào các ngày lễ 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 6 Thuê người quảng cáo 70 7 Khác 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 8 Tổng 5.778 4.000 4.000 4.000 4.000 Ghi chú:
 27. 22  Tặng phẩm chú yếu là móc khóa có khắc tên HOMEMADE NA’S CAKE .Dự kiến ngày khai trương số lượng khách hàng đạt 75% CSTK  Chi phí trang trí không gian quán trong 3 ngày lễ:chủ yếu là mua các dụng cụ,vật trang trí mang biểu tương của các ngày lễ.  Chi phí khác: mua thức ăn nhẹ(chủ yếu là hạt dưa,hướng dương).
 28. 23 CHƯƠNG 3: KẾ HOẠCH NHÂN SỰ 3.1. Cơ cấu tổ chức Cơ cấu nhân sự bao gồm: Chủ quán, nhân viên pha chế, nhân viên thu ngân, nhân viên phục vụ, nhân viên bảo vệ. Hình 3.1: Cơ cấu tổ chức - Chủ quán: chính là người thành lập nên và sẽ trở thành nhà quản trị, chịu trách nhiệm về sự tồn tại và phát triển của quán. Chủ quán có vai trò nắm bắt mọi hoạt động của quán hàng ngày, đặc biệt là ngày lễ khai trương và tháng đầu tiên. Chủ quán là người tìm nguồn hàng cung cấp cho quán, đề ra các chương trình maketing cho quán, biên soạn các bộ phim, thể loại nhạc cho quán. Là người đứng ra giải quyết mọi vấn đề phát sinh liên quan đến quán. Tích cực trong việc tìm tòi, khám phá các ý tưởng, giải pháp xây dựng quán. Chủ quán cần có quan hệ tốt với nhân viên, đi đầu trong xây dựng văn hóa quán. - Nhân viên thu ngân:  Số lượng: 2 người.  Nguồn tuyển dụng: Thuê ngoài  Yêu cầu riêng: Sử dụng thành thạo máy tính, Word, Excel cơ bản. Là người cẩn thận, tỉ mỉ, chịu được áp lực công việc.  Công việc: Thanh toán hóa đơn cho khách hàng; Quản lý các trang thiết bị, giấy tờ, sổ sách; Hỗ trợ quan sát và quản lý các nhân viên khác khi không có mặt Chủ Quán NV Thu Ngân NV Phục Vụ NV giao hàng
 29. 24 của chủ quán; Chấm công cho nhân viên trong ca; đặt mua hàng hóa.Làm việc tại quầy, trông xe cho khách. Hỗ trợ các nhân viên khác khi cần thiết.  Mức lương: 3,000,000 đồng. - Nhân viên giao hàng  Số lượng: 2 người  Nguồn tuyển dụng: Thuê ngoài  Yêu cầu riêng: có xe máy, thành thạo đường phố, nhiệt tình  Mức lương: 3,000,000 đồng - Nhân viên phục vụ:  Số lượng: 4 người  Nguồn tuyển dụng: Thuê ngoài  Yêu cầu riêng: Sức khỏe tốt, nhanh nhẹn. Giọng nói to rõ,thân thiện với khách hàng, luôn tươi cười.  Công việc: Đón khách, hỗ trợ tư vấn và order sản phẩm cho khách hàng. Kiểm tra và giao sản phẩm cho khách hàng. Dọn và giữ vệ sinh khu vực làm việc. Hỗ trợ các nhân viên khác khi cần thiết.  Mức lương: 2,500,000 đồng. - Hồ sơ xin việc bao gồm: Đơn xin việc, sơ yếu lý lịch, giấy khám sức khỏe, bản sao chứng minh thư và 2 ảnh 3x4. Bảng 3.1: Bảng lương nhân viên STT Chức vụ Lương 1 nhân viên/tháng Số lượng nhân viên Lương nhân viên/tháng 1 Nhân viên giao hàng 3,000,000 ₫ 2 6,000,000 ₫ 2 Phục vụ 2,500,000 ₫ 2 5,000,000 ₫ 3 Thu Ngân 3,000,000 ₫ 2 6,000,000 ₫ Tổng lương theo tháng Tổng lương theo năm 17,000,000 ₫ 204,000,000 ₫
 30. 25 3.2. Tuyển dụng - Nguồn tuyển dụng: Nguồn tuyển dụng từ bên trong tổ chức, áp dụng khi quán đã đi vào hoạt động. Đây là những người đã quen với công việc trong tổ chức. Tuyển dụng nguồn này sẽ tiết kiệm được thời gian làm quen với công việc, quá trình thực hiện với công việc diễn ra liên tục không bị gián đoạn, hạn chế tối đa ra các quyết định sai trong đề bạt và thuyên chuyển lao động. Khi tuyển mộ nguồn này vào vị trí cao hơn họ đang đảm nhận thì sẽ tạo ra động lực thúc đẩy họ làm việc tốt hơn, tăng được sự thỏa mãn và sự trung thành của họ với tổ chức hơn. Ví dụ như cần tuyển dụng thu ngân mới, quán xét thấy năng lực và chuyên môn của phục vụ có thể đáp ứng công việc. vị vậy có thể bộ nhiệm phục vụ vào vị trí thu ngân và tuyển nhân viên phục vụ khác. Nguồn tuyển dụng bên ngoài tổ chức, là những người mới đến tham gia ứng tuyển (những sinh viên mới tốt nghiệp từ các trường đại học, cao đẳng, trung học và dạy nghề; những người trong thời gian thất nghiệp, bỏ việc cũ; những người đang làm việc tại các tổ chức khác ). Họ là những người được trang bị kiến thức tiên tiến và có hệ thống. Họ có cách nhìn mới đối với quán, có khả năng thay đổi cách làm cũ của quán mà không sợ những người trong quán phản ứng. Tuy nhiên, nguồn này có nhược điểm là gây mất thời gian để quen dần với công việc. Và có thể xảy một số rủi ro khác như những người được tuyển dụng từ đối thủ cạnh tranh sẽ tiết lộ những bí mật – gây ra những rắc rối về kiện tụng. Phương pháp tuyển dụng thông qua giới thiệu từ người quen, từ các thành viên trong quán có thể tìm kiếm được những người phù hợp khá nhanh chóng và cụ thể. Tuyển dụng bằng cách đăng thông báo tuyển dụng quacác phương tiện như Internet, thông báo tuyển dụng. Hình trên là mẫu tin tuyển dụng nhân viên thu ngân được đăng trên trang website Vieclam24h.vn. Chủ quán đăng ký tài khoản trên trang web với tư cách là nhà tuyển dụng, trang web sẽ yêu cầu cung cấp các thông tin về bản thân nhà tuyển dụng (quán bánh) và yêu cầu các thông tin cần thiết về vị trí cần tuyển dụng. Để thực hiện tốt công việc cần có quy trình phối hợp các vị trí một cách cụ thể, rõ ràng và hiệu quả. Cảm nhận đầu tiên của khách hàng khi đến với quán là thái độ
 31. 26 phục vụ của nhân viên trong khâu tiếp đón khách. Khi khách hàng đến với quán sẽ được nhân viên tiếp đón và hướng dẫn. Riêng đối với khách hàng đi xe máy, nhân viên thu ngân sẽ hướng dẫn, sắp xếp cho vị trí để xe. Khi khách tiến vào trong sẽ được đề nghị cởi giày dép bỏ vào kệ trông coi. Tại quầy, nhân viên thu ngân vừa đóng vai trò thu ngân, vừa đóng vai trò như một lễ tân. Thu ngân sẽ nhận thông tin của khách hàng về các yêu cầu đặt món, cùng lúc đó, nhân viên phục vụ cũng sẽ hỗ trợ tư vấn chọn món cho khách hàng. Các nhân viên kiểm tra khả năng đáp ứng của quán, vì một số loại sản phẩm chỉ có thể đáp ứng theo mùa. Nếu có thể cung cấp sản phẩm cho khách hàng, nhân viên thu ngân sẽ thanh toán cho khách hàng. Nhân viên thu ngân sẽ giao cho khách hàng một hóa đơn thanh toán và một thẻ bàn (thẻ bàn dùng để nhân viên phục vụ xác định vị trí ngồi của khách hàng để giao sản phẩm đúng nơi). Ngoài ra, nhân viên thu ngân sẽ xuất ra một phiếu Order, phiếu Order sẽ được phục vụ giao cho phòng bếp. Phiếu Order bao gồm tên sản phẩm, số lượng sản phẩm, các yêu cầu thêm về sản phẩm, số thẻ bàn. Nhân viên pha chế làm việc ở bếp khi nhận được phiếu Order sẽ bắt đầu làm việc. Sau khi đã làm xong, nhân viên phục vụ sẽ kiểm tra lại sản phẩm xem có đúng theo phiếu Order hay không. Nếu đúng sẽ mang giao cho khách hàng. Nếu sai, sẽ yêu cầu phòng bếp làm lại, vì không thể để khách hàng dùng sản phẩm không đúng theo yêu cầu. Tiếp theo là đo lường sự thỏa mãn của khách hàng thông qua cảm nhận của nhân viên, khách hàng tỏ ra vui vẻ hay khó chịu, khách hàng có ý kiến đóng góp gì với quán. Quán sẽ có một thùng thư góp ý điện tử và số điện thoại của chủ quán, để khách hàng có thể đóng góp ý kiến cho quán về chất lượng sản phẩm, thái độ phục vụ của nhân viên. Cuối cùng là lập báo cáo về tình hình doanh thu của quán trong ngày, công việc này sẽ do thu ngân đảm nhiệm. Nhân viên thu ngân chào hẹn gặp lại khách hàng khi ra về
 32. 27 CHƯƠNG 4: KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 4.1 Dự báo chi phí Bảng 4.1. Dự báo các khoản đầu tư và biến phí trong nửa năm đầu hoạt động ĐVT: đồng STT CÁC CHI PHÍ ĐẦU TƯ SỐ TIỀN CHI 1 Chi phí nghiên cứu phát triểm sản phẩm, đăng ký kinh doanh 8.000.000 2 Trang trí, tu sửa nội thất 69.200.000 3 Đầu tư trang thiết bị 137.500.000 4 Chi phí marketing 5.000.000 Tổng vốn cố định 219.700.000 STT CÁC CHI PHÍ DUY TRÌ HOẠT ĐỘNG TRONG 6 THÁNG ĐẦU SỐ TIỀN CHI 1 Tiền điện, nước, internet, điện thoại, nhiên liệu… 48.000.000 2 Tiền thuê mặt bằng kinh doanh 90.000.000 3 Nguyên vật liệu 90.000.000 4 Lương nhân viên 150.000.000 5 Dự phòng tiền mặt 30.000.000 Tổng vốn lưu động 408.000.000 Từ các khoản chi phí dự trù hoạt động kinh doanh, có được bảng tổng hợp chi phí trong 3 năm
 33. 28 Bảng 4.2. Dự báo các khoản đầu tư và biến phí trong 3 năm đầu ĐVT: đồng STT Chi phí Năm 1 Năm 2 Năm 3 1 Tiền điện, nước, internet, điện thoại, nhiên liệu… 96.000.000 96.000.000 96.000.000 2 Tiền thuê mặt bằng kinh doanh 180.000.000 180.000.000 180.000.000 3 Nguyên vật liệu 180.000.000 200.000.000 240.000.000 4 Lương nhân viên 300.000.000 300.000.000 300.000.000 5 Khấu hao TSCĐ (tuyến tính) 36.943.000 36.943.000 36.943.000 6 Dự phòng tiền mặt 60.000.000 60.000.000 60.000.000 Chi phí/ năm (đồng) 852.943.000 872.943.000 912.943.000 4.2 Dự báo doanh thu Với sức chứa tối đa của cửa hàng là 60 người/lượt và một ngày phục vụ 4 lượt khách (sáng, trưa, tối) thì công suất phục vụ tối đa sẽ là 240 người/ngày. Trung bình mỗi khách đến cửa hàng sẽ chi trả khoảng 30.000 đồng để mua sản phẩm. Dự báo công suất phục vụ trung bình mà cửa hàng đạt được trong năm đầu là 40%. Như vậy, mỗi ngày cửa hàng sẽ phục vụ 72 khách. Ước tính số ngày hoạt động trong năm là 360 ngày. Dựa vào các số liệu trên, ta có bảng dự báo doanh thu cho 3 năm như sau Bảng 4.3. Dự báo doanh thu cho 3 năm STT Chỉ tiêu Năm 1 Năm 2 Năm 3 1 Tỷ lệ tiêu thụ so với công suất thực tế 45% 50% 60%
 34. 29 2 Số lượng khách/ngày 108 120 144 3 Giá trung bình/ khách 30.000 30.000 30.000 4 Doanh thu/ ngày 3.240.000 3.600.000 4.320.000 Doanh thu/ năm (đồng) 1.166.400.000 1.296.000.000 1.360.800.00 0 Bảng 4.4. Dự báo lợi nhuận cho 3 năm ĐVT: đồng STT Chỉ tiêu Năm 1 Năm 2 Năm 3 1 Doanh thu 1.166.400.000 1.296.000.000 1.360.800.00 0 2 Tổng chi phí 852.943.000 872.943.000 912.943.000 3 Lợi nhuận trước thuế 313.457.000 423.057.000 447.857.000 4 Thuế thu nhập doanh nghiệp (25%) 78.364.250 105.764.250 111.964.250 5 Lợi nhuận sau thuế 235.092.750 317.292.750 335.892.750 Bảng 4.5. Dự báo dòng tiền ĐVT: đồng STT NĂM Năm 0 Năm 1 Năm 2 Năm 3 1 Dòng tiền ra 627.700.000 0 0 0 2 Đầu tư ban đầu 219.700.000 0 0 0 3 Đầu tư vốn lưu động 408.000.000 0 0 0 4 Dòng tiền vào 0 272.035.750 354.235.750 372.835.750
 35. 30 5 Lợi nhuận sau thuế 0 235.092.750 317.292.750 335.892.750 6 Khấu hao tài sản cố định 0 36.943.000 36.943.000 36.943.000 7 Dòng tiền thuần (Thu-chi) - 627.700.000 272.035.750 354.235.750 372.835.750 Dự án không có thành viên góp vốn nên lợi nhuận sau thuế cũng chính là lợi nhuận giữ lại  b = 235.092.750 235.092.750 = 1 Vì vốn chủ sở hữu chiếm 100% nguồn vốn, nợ phải trả = 0 nên: Tổng tài sản = tổng nguồn vốn = 627.700.000  ROA = ROE = 235092750 627700000 = 0,375  Tỷ lệ tăng trưởng nội bộ = tỷ lệ tăng trưởng bền vững: IGR = SGR = 0,375 ×1 1− 0,375 ×1 = 60% 4.3. Đánh giá hiệu quả tài chính Khi thành lập công ty, em không phải vay vốn. Nhưng để tính toán chỉ tiêu NPV, em vẫn đưa yếu tố lãi suất vào phép tính vì nếu chỉ tiêu NPV < 0 thì thay vì dùng tiền để kinh doanh em gửi vào ngân hàng sẽ có lợi hơn. Trong trường hợp này, em giả sử lãi vay là 10% / 1 năm. NPV= − 627700000 + 272035750 1+0,1 + 354235750 (1+0,1)2 + 372835750 (1+0,1)3 = 192479062 > 0  Dự án có sinh lợi 4.4 Thời gian hoàn vốn(PP) Là thời gian để ngân lưu tạo ra của dự án đủ bù đắp chi phí đầu tư ban đầu
 36. 31 1 0      n n t t CF CF n PP n: số năm để ngân lưu tích lũy của dự án <0. n+1: số năm để ngân lưu tích lũy của dự án >0. Chỉ tiêu 0 1 2 3 VĐT -630,000,000 Lợi nhuận 235,092,750 317,292,750 335,892,750 Hiện giá của lợi nhuận 216,285,330 291,909,330 312,380,258 Lợi nhuận - VĐT -413,714,670 -121,805,340 190,574,918  Thời gian hoàn vốn của công ty là: 2 + 4 . 0 8 312,380,25 0 121,805,34  (tháng) 12 30 4 , 0   ngày Thời gian hoàn vốn của công ty là 2 năm 12 ngày, thoả mãn được mục tiêu kinh doanh đã đề ra là hoàn vốn trong 6 tháng đầu. NHẬN XÉT VỀ MẶT TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN : - NPV > 0=> dự án nên được thực hiện - Dựa vào doanh thu, lợi nhuận ròng ta thấy có khả năng trả nợ hoàn toàn trong năm thứ nhất. - Thời gian hoàn vốn được tính theo lãi suất trung bình , trong trường hợp này lãi suất trung bình gần bằng lãi suất thấp nhất ở năm cuối, nhưng thời gian hoàn vốn vẫn rất ngắn, trong năm thứ nhất đã có thể thu hồi đủ vốn. - Độ nhạy cho biết giá trị NPV khi tỷ suất chiết khấu thay đổi, sự thay đổi thể hiện ở đây là không cao. - Từ các yếu tố tài chính trên chứng tỏ dự án rất khả thi.
 37. 32 CHƯƠNG 5: DỰ BÁO RỦI RO 5.1. Những rùi ro có thể xảy ra  Nguồn vốn Vốn là một yếu tố cần thiết và quan trọng để tiến hành sản xuất kinh doanh, đồng thời nó cũng là tiền đề để các doanh nghiệp tồn tại, phát triển và đứng vững trong cơ chế thị trường. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để huy động và sử dụng vốn một cách có hiệu quả? Để từ đó phát hiện ra những điểm mạnh, điểm yếu trong khâu quản lý vốn để đưa ra những giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn là hết sức quan trọng. Cần trả lời các câu hỏi sau:  Nguồn vốn ở đâu?  Sử dụng vốn như thế nào để dạt hiệu quả cao?  Phải luôn theo dõi đánh giá nguồn vốn hiện tại.  Nguyên vật liệu không cung ứng đủ cho sản xuất  Các rủi ro về tài chính  Tỷ lệ thanh khoản nhanh  Tỷ lệ thanh khoản hiện hành  Rủi ro từ môi trường xã hội, từ cấu trúc xã hội, dân số, dân cư. Đó là sự thay đổi các chuẩn mực giá trị, hành vi con người, các thang giá trị trong xã hội, các đặc xã hội..  Rủi ro từ thiên nhiên  Rủi ro từ chính trị  Rủi ro từ môi trường kinh tế.  Rủi ro từ đối tác  Rủi ro về nội bộ công ty
 38. 33 5.2. Giải pháp Tìm thêm các nhà cung ứng nguyên vật liệu lớn và giá cả hợp lý Trước khi tiến hành một hoạt động kinh doanh, phải phân tích rủi ro ít nhất từ các nguyên nhân trên đây, vậy thì ai dám đảm bảo kinh doanh là việc dễ dàng. Thường xuyên tự kiểm tra và kiểm tra đối chứng hệ thống quản trị doanh nghiệp. Quản trị doanh nghiệp tốt sẽ giúp các chiến lược, quyết định của doanh nghiệp được ban hành sáng suốt nhất, thực thi hiệu quả nhất, loại trừ được rủi ro tốt nhất. Mỗi giai đoạn đều có những rủi ro mà doanh nghiệp cần phải tính đến như: mâu thuẫn trong các điều khoản, chọn luật, thanh toán và thuế, chuyển quyền sở hữu và rủi ro, các biện pháp khắc phục và xử lý vi phạm, giới hạn trách nhiệm, chấm dứt hợp đồng trước thời hạn qvà giải quyết tranh chấp hợp đồng
 39. 34 KẾT LUẬN Khi có một ý tưởng hay về sản phẩm hay dịch vụ mới và muốn đưa ra ứng dụng, thì bạn cần xem xét tính khả thi của nó ở tất cả các khía cạnh. Có nhiều ý tưởng mới mẻ, hứa hẹn nhiều điều tốt đẹp nhưng lại bị thất bại ngay khi thử nghiệm trên thị trường. Ngược lại, cũng có những ý tưởng không mới mẻ nhưng vẫn có thể mang lại nhiều thành công. Cái chốt của vấn đề nằm ở tính khả thi của ý tưởng.
Anúncio