Tanzimat dönemi edebiyatinin genel özellikleri

A
TANZİMAT DÖNEMİ
EDEBİYATININ GENEL
ÖZELLİKLERİ
AYŞENUR DAĞ
Tanzimat dönemi edebiyatinin genel özellikleri
TANZİMAT EDEBİYATI
 19. yüzyılda, Batı edebiyatı örnek alınarak oluşturulan
edebiyata denir.
 Tanzimat edebiyatı bir edebiyat topluluğunun değil, bir
dönemin adıdır.
TANZİMAT EDEBİYATINI HAZIRLAYAN KOŞULLAR
19. yüzyıldaki toplumsal ve siyasal gelişmeler, imparatorluğun
sürekli toprak kaybı, Fransız Devrimi’nin yarattığı ulusçuluk
hareketleri ve imparatorluğun içinde bulunduğu ekonomik
çöküntü, köklü bir yenileşme hareketini gerekli kılmıştı.
TANZİMAT EDEBİYATINI HAZIRLAYAN KOŞULLAR
Bu nedenle, Tanzimat edebiyatı; 3 Kasım 1839’da Mustafa
Reşit Paşa tarafından ilan edilen Gülhane Hattı Hümayunu da
denilen yenileşme beratının yürürlüğe konmuş olmasından
doğmuştur. Bu olay daha sonraları Tanzimat Fermanı olarak
adlandırılmış, Batı’ya yönelmenin resmi bir belgesi sayılmıştır.
TANZİMAT EDEBİYATINI HAZIRLAYAN KOŞULLAR
Fransa Devrimi’nin elli yıl önce getirdiği kimi ilkeler Osmanlı
İmparatorluğu’nda yaşama geçirilmeye çalışılmış, ancak
toplumsal temellerden yoksun olduğu için yukarıdan aşağıya bir
yenileşme hareketi olarak kalmıştır. Şinasi’nin Agah Efendi ile
birlikte çıkarmış olduğu Tercüman-ı Ahval (1860) gazetesi bu
edebiyatın başlangıcı olmuştur.
TANZİMAT EDEBİYATI 1. DÖNEM ÖZELLİKLERİ
 1. Dönem sanatçıları; Ahmet Mithat Efendi, Ziya Paşa,
Şinasi, Ahmet Vefik Paşa, Namık Kemal, Şemsettin Sami’dir.
Sanat toplum içindir anlayışını benimserler.
 Vatan, millet, hak, adalet, özgürlük gibi kavramlar ilk defa bu
dönemde kullanılmıştır.
TANZİMAT EDEBİYATI 1. DÖNEM ÖZELLİKLERİ
 Roman, öykü, makale, eleştiri, tiyatro gibi türler ilk kez
edebiyatımıza girmiştir.
 Dilde sadeleşme amaçlandı ama başarılamadı.
 Divan edebiyatı nazım şekilleri kullanılmış ama içerikte
değişiklik yapılmıştır.
TANZİMAT EDEBİYATI 1. DÖNEM ÖZELLİKLERİ
 Romanlar teknik yönden kusurludur.
 Noktalama işaretleri ilk kez kullanılmaya başlanmıştır.
 Fransız edebiyatı örnek alınmıştır, romantizm akımından
etkilenmişlerdir.
ŞİNASİ
 Türk gazeteci, şair, tiyatro
yazarı ve düşünürdür.
 Batılılaşma hareketinin
öncüsüdür.
 İlk defa noktalama işaretlerini
kullanmıştır.
 Dili sadeleştirmek istemiştir.
ŞİNASİ’NİN TÜRK EDEBİYATINA GETİRDİĞİ
YENİLİKLER
 İlk özel gazete Tercüman-ı Ahvâl’i çıkarmıştır.
 İlk makale Tercüman-ı Ahvâl Mukaddimesi’ni yazmıştır.
 İlk tiyatro olan Şair Evlenmesi’ni yazmıştır.
 Atasözleri üzerine ilk incelemeyi yapmıştır.
ESERLERİ
 TİYATRO: Şair Evlenmesi
 ŞİİR: Müntehabat-ı Eşar , Tercüme-i Manzume (şiir çevirileri)
 ATASÖZLERİ DERLEMESİ: Durub-ı Emsali Osmaniye
 GAZETE: Tercüman-ı Ahval, Tasvir-i Efkar
 MAKALE: Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi
ŞAİR EVLENMESİ
Şair Evlenmesi; alafranga tutum ve davranışı, kılık kıyafetiyle
mahallenin hoşuna gitmeyen Müştak Beyin, sevip evlenmek
istediği genç ve güzel Kumru Hanım’ın yerine ablası çirkin ve
yaşlı Sakine Hanım’ı almaya mecbur edilmesi, bu küçük
entrikanın mahalle imamı Müştak Bey’in dostu Hikmet Efendi
tarafından verilen rüşvetle sonuçsuz kalması hikayesinden
ibarettir.
Tanzimat dönemi edebiyatinin genel özellikleri
TANZİMAT EDEBİYATI 2. DÖNEM ÖZELLİKLERİ
 2. Dönem sanatçıları; Recaizade Mahmut Ekrem, Abdülhak
Hamit Tarhan, Samipaşazade Sezai, Nabizade Nazım,
Muallim Naci, Direktör Ali Bey ve Ahmet Cevdet Paşa’dır.
 Sanat, sanat içindir anlayışı hakimdir.
 Aşk, sevgi, ölüm gibi bireysel konular işlenmiştir.
 Divan edebiyatı nazım biçimleri terk edilmeye başlanmıştır.
TANZİMAT EDEBİYATI 2. DÖNEM ÖZELLİKLERİ
 Dil oldukça ağırlaştırılmıştır.
 Oynanmak için değil, okunmak için tiyatro eserleri yazılmıştır.
 Genel olarak aruz ölçüsü kullanılmış, yer yer heceyle şiir
denemeleri de yapılmıştır.
 Şiirde romantizm, roman ve hikayede realizm akımından
etkilenilmiştir.
RECAİZADE MAHMUT
EKREM (1847-1914)
RECAİZADE MAHMUT EKREM
 İkinci topluluğun önder nitelikli üyesidir.
 Sanat sanat içindir ve kafiye kulak içindir, görüşünü
savunmuştur.
 Eski edebiyat taraftarlarına yaptığı eleştirilerle o dönemde
yeni edebiyatın sesi olmuştur.
 Yol göstericiliğiyle öne çıkan sanatçı, Serveti Fünun
döneminin oluşmasını sağlamıştır.
ESERLERİ
 ROMAN: Araba Sevdası (ilk realist roman)
 ŞİİR: Nijat Ekrem, Nağme-i Seher, Pejmürde
 TİYATRO: Afife Anjelik, Vuslat, Çok Bilen Çok Yanılır.
 DERS KİTABI: Talim-i Edebiyat
 ELEŞTİRİ: Zemzeme, Takdir-i Elham
Tanzimat dönemi edebiyatinin genel özellikleri
TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATINDA GAZETELER
TAKVİM-İ VEKAYİ (1831)
İlk resmi gazetedir. Resmi ilanların yanı sıra iç ve dış
gelişmelere ilişkin haberler vermekteydi. Resmi bir
gazete olmasından dolayı makale içerikleri devletin
görüşleri doğrultusundaydı.
TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATINDA GAZETELER
CERİDE-İ HAVADİS (1840)
Yarı resmi gazetedir. William Churchill tarafından
çıkarılmıştır. Gazetede, dış ülkelerdeki muhabirler
vasıtasıyla dış haberlere de yer verilmiştir. Bu
özelliği nedeniyle gazete, seçkin zümre tarafından
takip edilmiştir.
TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATINDA GAZETELER
TERCÜMAN-I AHVAL (1860)
Tanzimat edebiyatının başlangıcı olan gazete, ilk özel
gazetedir. Agah Efendi ve Şinasi tarafından çıkarılmıştır.
Bir övgü gazetesi değil, düşünce ve tartışma gazetesi
olmuştur. Eğitim sisteminin aksaklıkları ve siyasi eleştiri
örnekleri ilk bu gazetede yer almıştır.
TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATINDA GAZETELER
TASVİR-İ EFKAR (1862)
Tercüman-ı Ahval’in açtığı yolda emek ve titizlilikle
yayın hayatına giren, daha ileri bir adım atan gazete
olmuştur. Şinasi’nin kalemiyle özgürlük düşüncesini
yayması bakımından bu gazetenin Türk basın
tarihinde önemli yeri vardır.
TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATINDA GAZETELER
Muhbir, Hürriyet, İbret, Tercüman-ı Hakikat, Basiret, İttihad, Devir
ve Bedir, Sabah, Tercüman-ı Şark diğer gazetelerdir.
1 de 25

Recomendados

2.yeni edebiyati-sunu por
2.yeni edebiyati-sunu2.yeni edebiyati-sunu
2.yeni edebiyati-sunumche66
6.3K visualizações17 slides
Orhan veli̇ kanik (1) por
Orhan veli̇ kanik (1)Orhan veli̇ kanik (1)
Orhan veli̇ kanik (1)Ece Kaya
4.7K visualizações29 slides
Tanzimat dönemi gazeteleri por
Tanzimat dönemi gazeteleriTanzimat dönemi gazeteleri
Tanzimat dönemi gazetelerifatihi
23.8K visualizações27 slides
Fecr i ati edebiyatı por
Fecr i ati edebiyatıFecr i ati edebiyatı
Fecr i ati edebiyatıslayturk
4.2K visualizações24 slides
FECR-İ ATİ DÖNEMİ ŞİİRİ por
FECR-İ ATİ DÖNEMİ ŞİİRİ FECR-İ ATİ DÖNEMİ ŞİİRİ
FECR-İ ATİ DÖNEMİ ŞİİRİ tulayakdemir
7.2K visualizações15 slides
Tanzimat Edebiyatının oluşumu por
Tanzimat Edebiyatının oluşumuTanzimat Edebiyatının oluşumu
Tanzimat Edebiyatının oluşumuserkankocadag
8K visualizações31 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Mi̇lli̇ Edebi̇yat Dönemi Özellikleri por
Mi̇lli̇ Edebi̇yat Dönemi ÖzellikleriMi̇lli̇ Edebi̇yat Dönemi Özellikleri
Mi̇lli̇ Edebi̇yat Dönemi Özellikleriemina24
2K visualizações21 slides
Edebiyat ve Musiki por
Edebiyat ve MusikiEdebiyat ve Musiki
Edebiyat ve Musikimemonavdar72
14.2K visualizações19 slides
Tanzimat edebiyatının oluşumu por
Tanzimat edebiyatının oluşumu Tanzimat edebiyatının oluşumu
Tanzimat edebiyatının oluşumu serkankocadag
2.1K visualizações3 slides
1980 sonrasi türk şi̇i̇ri̇ por
1980 sonrasi türk şi̇i̇ri̇1980 sonrasi türk şi̇i̇ri̇
1980 sonrasi türk şi̇i̇ri̇orhanacar
2.4K visualizações14 slides
Fecr i̇ âti̇ şi̇i̇ri̇ por
Fecr i̇ âti̇ şi̇i̇ri̇Fecr i̇ âti̇ şi̇i̇ri̇
Fecr i̇ âti̇ şi̇i̇ri̇ozlembilgic
893 visualizações14 slides
Orhan Veli̇ Kanik ve Sabahatti̇n Ali̇ por
Orhan Veli̇ Kanik ve Sabahatti̇n Ali̇Orhan Veli̇ Kanik ve Sabahatti̇n Ali̇
Orhan Veli̇ Kanik ve Sabahatti̇n Ali̇dilaybulut
805 visualizações32 slides

Mais procurados(20)

Mi̇lli̇ Edebi̇yat Dönemi Özellikleri por emina24
Mi̇lli̇ Edebi̇yat Dönemi ÖzellikleriMi̇lli̇ Edebi̇yat Dönemi Özellikleri
Mi̇lli̇ Edebi̇yat Dönemi Özellikleri
emina242K visualizações
Edebiyat ve Musiki por memonavdar72
Edebiyat ve MusikiEdebiyat ve Musiki
Edebiyat ve Musiki
memonavdar7214.2K visualizações
Tanzimat edebiyatının oluşumu por serkankocadag
Tanzimat edebiyatının oluşumu Tanzimat edebiyatının oluşumu
Tanzimat edebiyatının oluşumu
serkankocadag2.1K visualizações
1980 sonrasi türk şi̇i̇ri̇ por orhanacar
1980 sonrasi türk şi̇i̇ri̇1980 sonrasi türk şi̇i̇ri̇
1980 sonrasi türk şi̇i̇ri̇
orhanacar2.4K visualizações
Fecr i̇ âti̇ şi̇i̇ri̇ por ozlembilgic
Fecr i̇ âti̇ şi̇i̇ri̇Fecr i̇ âti̇ şi̇i̇ri̇
Fecr i̇ âti̇ şi̇i̇ri̇
ozlembilgic893 visualizações
Orhan Veli̇ Kanik ve Sabahatti̇n Ali̇ por dilaybulut
Orhan Veli̇ Kanik ve Sabahatti̇n Ali̇Orhan Veli̇ Kanik ve Sabahatti̇n Ali̇
Orhan Veli̇ Kanik ve Sabahatti̇n Ali̇
dilaybulut805 visualizações
19080 SONRASI TÜRK ŞİİRİ por Ali Sarıoğlu
19080 SONRASI TÜRK ŞİİRİ19080 SONRASI TÜRK ŞİİRİ
19080 SONRASI TÜRK ŞİİRİ
Ali Sarıoğlu1.1K visualizações
İkinci Yeni Şiiri por yasarderin
İkinci Yeni Şiiriİkinci Yeni Şiiri
İkinci Yeni Şiiri
yasarderin8.3K visualizações
Cumhuri̇yet dönemi̇-türk-halk-şi̇i̇ri̇ por aynuryulafci
Cumhuri̇yet dönemi̇-türk-halk-şi̇i̇ri̇Cumhuri̇yet dönemi̇-türk-halk-şi̇i̇ri̇
Cumhuri̇yet dönemi̇-türk-halk-şi̇i̇ri̇
aynuryulafci4.4K visualizações
Milli edebiyat-donemi por Emrah Doğan
Milli edebiyat-donemiMilli edebiyat-donemi
Milli edebiyat-donemi
Emrah Doğan2.3K visualizações
1980 sonrası türk şiiri por slayturk
1980 sonrası türk şiiri1980 sonrası türk şiiri
1980 sonrası türk şiiri
slayturk8K visualizações
Mehmet Emi̇n Yurdakul por Buğrahan Dönmez
Mehmet Emi̇n YurdakulMehmet Emi̇n Yurdakul
Mehmet Emi̇n Yurdakul
Buğrahan Dönmez6.3K visualizações
Garip şiiri por eda14
Garip şiiriGarip şiiri
Garip şiiri
eda145.9K visualizações
Tanzimat Edebiyati por derslopedi
Tanzimat EdebiyatiTanzimat Edebiyati
Tanzimat Edebiyati
derslopedi1.8K visualizações
1980 Sonrası Türk Şiiri por İlhan Gül
1980 Sonrası Türk Şiiri1980 Sonrası Türk Şiiri
1980 Sonrası Türk Şiiri
İlhan Gül2.1K visualizações
Emin Bülent SERDAROĞLU por ozerfurkan
Emin Bülent SERDAROĞLUEmin Bülent SERDAROĞLU
Emin Bülent SERDAROĞLU
ozerfurkan4K visualizações
Toplumcu gerçekçi-3 por Ali Sarıoğlu
Toplumcu gerçekçi-3Toplumcu gerçekçi-3
Toplumcu gerçekçi-3
Ali Sarıoğlu2.1K visualizações
Anonim halk-şiiri-nazim-biçimleri por ozturkgozde
Anonim halk-şiiri-nazim-biçimleriAnonim halk-şiiri-nazim-biçimleri
Anonim halk-şiiri-nazim-biçimleri
ozturkgozde2.3K visualizações
Milli Edebiyat por derslopedi
Milli EdebiyatMilli Edebiyat
Milli Edebiyat
derslopedi4K visualizações
Gari̇p dişinda-yeni̇li̇ği̇-sürdüren-şi̇i̇r-sunusu por fedvayildiz
Gari̇p dişinda-yeni̇li̇ği̇-sürdüren-şi̇i̇r-sunusuGari̇p dişinda-yeni̇li̇ği̇-sürdüren-şi̇i̇r-sunusu
Gari̇p dişinda-yeni̇li̇ği̇-sürdüren-şi̇i̇r-sunusu
fedvayildiz3.5K visualizações

Destaque

Calisma Yaprağı por
Calisma YaprağıCalisma Yaprağı
Calisma Yaprağıserapdemirag06
1.4K visualizações3 slides
Ders planı por
Ders planıDers planı
Ders planıfedvayildiz
5.6K visualizações1 slide
şEyda sunu por
şEyda sunuşEyda sunu
şEyda sunuseydaylcin
1.6K visualizações21 slides
BİYOGRAFİ por
BİYOGRAFİBİYOGRAFİ
BİYOGRAFİbetulcelik
5.3K visualizações11 slides
OTOBİYOGRAFİ por
OTOBİYOGRAFİOTOBİYOGRAFİ
OTOBİYOGRAFİbetulcelik
5.4K visualizações7 slides
şEyda çalısma yaprağı por
şEyda çalısma yaprağışEyda çalısma yaprağı
şEyda çalısma yaprağıseydaylcin
1.3K visualizações3 slides

Destaque(20)

Calisma Yaprağı por serapdemirag06
Calisma YaprağıCalisma Yaprağı
Calisma Yaprağı
serapdemirag061.4K visualizações
Ders planı por fedvayildiz
Ders planıDers planı
Ders planı
fedvayildiz5.6K visualizações
şEyda sunu por seydaylcin
şEyda sunuşEyda sunu
şEyda sunu
seydaylcin1.6K visualizações
BİYOGRAFİ por betulcelik
BİYOGRAFİBİYOGRAFİ
BİYOGRAFİ
betulcelik5.3K visualizações
OTOBİYOGRAFİ por betulcelik
OTOBİYOGRAFİOTOBİYOGRAFİ
OTOBİYOGRAFİ
betulcelik5.4K visualizações
şEyda çalısma yaprağı por seydaylcin
şEyda çalısma yaprağışEyda çalısma yaprağı
şEyda çalısma yaprağı
seydaylcin1.3K visualizações
Ders planı por seydaylcin
Ders planıDers planı
Ders planı
seydaylcin10.9K visualizações
Ders planı por betulcelik
Ders planıDers planı
Ders planı
betulcelik2.3K visualizações
Nazan diler milli edebiyat döneminde roman por nazandiler
Nazan diler  milli edebiyat döneminde romanNazan diler  milli edebiyat döneminde roman
Nazan diler milli edebiyat döneminde roman
nazandiler3.1K visualizações
zarflar por senoleralp1
zarflarzarflar
zarflar
senoleralp12.1K visualizações
Çalışma Yaprağı por zohreakbulut
Çalışma YaprağıÇalışma Yaprağı
Çalışma Yaprağı
zohreakbulut1.5K visualizações
Halk şi̇i̇ri̇ por zohreakbulut
Halk şi̇i̇ri̇Halk şi̇i̇ri̇
Halk şi̇i̇ri̇
zohreakbulut1.9K visualizações
Dini Tasavvufi Halk Şiiri por serapdemirag06
Dini Tasavvufi Halk ŞiiriDini Tasavvufi Halk Şiiri
Dini Tasavvufi Halk Şiiri
serapdemirag062.6K visualizações
ölçme por ugurkaya76
ölçmeölçme
ölçme
ugurkaya761.8K visualizações
Ani sunum por muberraacar14
Ani sunumAni sunum
Ani sunum
muberraacar141.6K visualizações
Ders Planı por muzeyyenbasli
Ders PlanıDers Planı
Ders Planı
muzeyyenbasli3.5K visualizações
Ders Planı por muberraacar14
Ders PlanıDers Planı
Ders Planı
muberraacar1412.6K visualizações
Söylev (Nutuk) por muzeyyenbasli
Söylev (Nutuk)Söylev (Nutuk)
Söylev (Nutuk)
muzeyyenbasli4K visualizações
Mektup por ugurkaya76
MektupMektup
Mektup
ugurkaya762.7K visualizações
Çalışma Yaprağı por Rabiayaz
Çalışma YaprağıÇalışma Yaprağı
Çalışma Yaprağı
Rabiayaz1.4K visualizações

Similar a Tanzimat dönemi edebiyatinin genel özellikleri

Tanzimat edebiyatı por
Tanzimat edebiyatıTanzimat edebiyatı
Tanzimat edebiyatıCihan Yılmaz
3.6K visualizações38 slides
120110112225555 por
120110112225555120110112225555
120110112225555srdr8
1.8K visualizações13 slides
Servet i fünun dönemi roman slayt1 por
Servet i fünun dönemi roman slayt1Servet i fünun dönemi roman slayt1
Servet i fünun dönemi roman slayt1Yasar Karaman
3.5K visualizações16 slides
6 Etkiledik Etkilendik Ama Nasi La LiçAkmak(2) por
6 Etkiledik Etkilendik Ama Nasi La LiçAkmak(2)6 Etkiledik Etkilendik Ama Nasi La LiçAkmak(2)
6 Etkiledik Etkilendik Ama Nasi La LiçAkmak(2)derslopedi
1.6K visualizações18 slides
Batı EdebiyatıNda Edebi AkıMlar... por
Batı EdebiyatıNda Edebi AkıMlar...Batı EdebiyatıNda Edebi AkıMlar...
Batı EdebiyatıNda Edebi AkıMlar...derslopedi
11.8K visualizações9 slides
Ahmet Hamdi̇ Tanpinar por
Ahmet Hamdi̇ TanpinarAhmet Hamdi̇ Tanpinar
Ahmet Hamdi̇ Tanpinardilaybulut
2.5K visualizações10 slides

Similar a Tanzimat dönemi edebiyatinin genel özellikleri(20)

Tanzimat edebiyatı por Cihan Yılmaz
Tanzimat edebiyatıTanzimat edebiyatı
Tanzimat edebiyatı
Cihan Yılmaz3.6K visualizações
120110112225555 por srdr8
120110112225555120110112225555
120110112225555
srdr81.8K visualizações
Servet i fünun dönemi roman slayt1 por Yasar Karaman
Servet i fünun dönemi roman slayt1Servet i fünun dönemi roman slayt1
Servet i fünun dönemi roman slayt1
Yasar Karaman3.5K visualizações
6 Etkiledik Etkilendik Ama Nasi La LiçAkmak(2) por derslopedi
6 Etkiledik Etkilendik Ama Nasi La LiçAkmak(2)6 Etkiledik Etkilendik Ama Nasi La LiçAkmak(2)
6 Etkiledik Etkilendik Ama Nasi La LiçAkmak(2)
derslopedi1.6K visualizações
Batı EdebiyatıNda Edebi AkıMlar... por derslopedi
Batı EdebiyatıNda Edebi AkıMlar...Batı EdebiyatıNda Edebi AkıMlar...
Batı EdebiyatıNda Edebi AkıMlar...
derslopedi11.8K visualizações
Ahmet Hamdi̇ Tanpinar por dilaybulut
Ahmet Hamdi̇ TanpinarAhmet Hamdi̇ Tanpinar
Ahmet Hamdi̇ Tanpinar
dilaybulut2.5K visualizações
10033336 turkedebiyat por Emrah Doğan
10033336 turkedebiyat10033336 turkedebiyat
10033336 turkedebiyat
Emrah Doğan472 visualizações
Akimlar por mali590
AkimlarAkimlar
Akimlar
mali590898 visualizações
Serveti fünun öğretici metinler 2 por Samet Güneş
Serveti fünun öğretici metinler 2Serveti fünun öğretici metinler 2
Serveti fünun öğretici metinler 2
Samet Güneş1.3K visualizações
Serveti fünun öğretici metinler 2 por Samet Güneş
Serveti fünun öğretici metinler 2Serveti fünun öğretici metinler 2
Serveti fünun öğretici metinler 2
Samet Güneş356 visualizações
Yazarlarimiz Ve Eserleri por sharekolik .
Yazarlarimiz Ve EserleriYazarlarimiz Ve Eserleri
Yazarlarimiz Ve Eserleri
sharekolik .6.4K visualizações
Osmanlı Devleti ve Kültür por Suzan Postallı
Osmanlı Devleti ve Kültür Osmanlı Devleti ve Kültür
Osmanlı Devleti ve Kültür
Suzan Postallı1K visualizações
Tanzimattan Itibaren TüRk şIiri por blackdark238
Tanzimattan Itibaren TüRk şIiriTanzimattan Itibaren TüRk şIiri
Tanzimattan Itibaren TüRk şIiri
blackdark2381.2K visualizações
Osmanlı Edebiyatı por derslopedi
Osmanlı EdebiyatıOsmanlı Edebiyatı
Osmanlı Edebiyatı
derslopedi1.8K visualizações
10033336 turkedebiyat por Emrah Doğan
10033336 turkedebiyat10033336 turkedebiyat
10033336 turkedebiyat
Emrah Doğan548 visualizações
sdafasf por Keanu MAGI
sdafasfsdafasf
sdafasf
Keanu MAGI470 visualizações
RECAİZADE MAHMUT EKREM.pptx por Ceren85
RECAİZADE MAHMUT EKREM.pptxRECAİZADE MAHMUT EKREM.pptx
RECAİZADE MAHMUT EKREM.pptx
Ceren85256 visualizações
Sakıp Sabancı Müzesi Resim Koleksiyonu, Sakıp Sabancı Museum Painting Collect... por Nesrin
Sakıp Sabancı Müzesi Resim Koleksiyonu, Sakıp Sabancı Museum Painting Collect...Sakıp Sabancı Müzesi Resim Koleksiyonu, Sakıp Sabancı Museum Painting Collect...
Sakıp Sabancı Müzesi Resim Koleksiyonu, Sakıp Sabancı Museum Painting Collect...
Nesrin 2 visualizações
Sakıp Sabancı Müzesi Resim Koleksiyonu, Sakıp Sabancı Museum Painting Collect... por ***
Sakıp Sabancı Müzesi Resim Koleksiyonu, Sakıp Sabancı Museum Painting Collect...Sakıp Sabancı Müzesi Resim Koleksiyonu, Sakıp Sabancı Museum Painting Collect...
Sakıp Sabancı Müzesi Resim Koleksiyonu, Sakıp Sabancı Museum Painting Collect...
***305 visualizações
Halk Edebiyati por derslopedi
Halk EdebiyatiHalk Edebiyati
Halk Edebiyati
derslopedi3.4K visualizações

Tanzimat dönemi edebiyatinin genel özellikleri

 • 3. TANZİMAT EDEBİYATI  19. yüzyılda, Batı edebiyatı örnek alınarak oluşturulan edebiyata denir.  Tanzimat edebiyatı bir edebiyat topluluğunun değil, bir dönemin adıdır.
 • 4. TANZİMAT EDEBİYATINI HAZIRLAYAN KOŞULLAR 19. yüzyıldaki toplumsal ve siyasal gelişmeler, imparatorluğun sürekli toprak kaybı, Fransız Devrimi’nin yarattığı ulusçuluk hareketleri ve imparatorluğun içinde bulunduğu ekonomik çöküntü, köklü bir yenileşme hareketini gerekli kılmıştı.
 • 5. TANZİMAT EDEBİYATINI HAZIRLAYAN KOŞULLAR Bu nedenle, Tanzimat edebiyatı; 3 Kasım 1839’da Mustafa Reşit Paşa tarafından ilan edilen Gülhane Hattı Hümayunu da denilen yenileşme beratının yürürlüğe konmuş olmasından doğmuştur. Bu olay daha sonraları Tanzimat Fermanı olarak adlandırılmış, Batı’ya yönelmenin resmi bir belgesi sayılmıştır.
 • 6. TANZİMAT EDEBİYATINI HAZIRLAYAN KOŞULLAR Fransa Devrimi’nin elli yıl önce getirdiği kimi ilkeler Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşama geçirilmeye çalışılmış, ancak toplumsal temellerden yoksun olduğu için yukarıdan aşağıya bir yenileşme hareketi olarak kalmıştır. Şinasi’nin Agah Efendi ile birlikte çıkarmış olduğu Tercüman-ı Ahval (1860) gazetesi bu edebiyatın başlangıcı olmuştur.
 • 7. TANZİMAT EDEBİYATI 1. DÖNEM ÖZELLİKLERİ  1. Dönem sanatçıları; Ahmet Mithat Efendi, Ziya Paşa, Şinasi, Ahmet Vefik Paşa, Namık Kemal, Şemsettin Sami’dir. Sanat toplum içindir anlayışını benimserler.  Vatan, millet, hak, adalet, özgürlük gibi kavramlar ilk defa bu dönemde kullanılmıştır.
 • 8. TANZİMAT EDEBİYATI 1. DÖNEM ÖZELLİKLERİ  Roman, öykü, makale, eleştiri, tiyatro gibi türler ilk kez edebiyatımıza girmiştir.  Dilde sadeleşme amaçlandı ama başarılamadı.  Divan edebiyatı nazım şekilleri kullanılmış ama içerikte değişiklik yapılmıştır.
 • 9. TANZİMAT EDEBİYATI 1. DÖNEM ÖZELLİKLERİ  Romanlar teknik yönden kusurludur.  Noktalama işaretleri ilk kez kullanılmaya başlanmıştır.  Fransız edebiyatı örnek alınmıştır, romantizm akımından etkilenmişlerdir.
 • 10. ŞİNASİ  Türk gazeteci, şair, tiyatro yazarı ve düşünürdür.  Batılılaşma hareketinin öncüsüdür.  İlk defa noktalama işaretlerini kullanmıştır.  Dili sadeleştirmek istemiştir.
 • 11. ŞİNASİ’NİN TÜRK EDEBİYATINA GETİRDİĞİ YENİLİKLER  İlk özel gazete Tercüman-ı Ahvâl’i çıkarmıştır.  İlk makale Tercüman-ı Ahvâl Mukaddimesi’ni yazmıştır.  İlk tiyatro olan Şair Evlenmesi’ni yazmıştır.  Atasözleri üzerine ilk incelemeyi yapmıştır.
 • 12. ESERLERİ  TİYATRO: Şair Evlenmesi  ŞİİR: Müntehabat-ı Eşar , Tercüme-i Manzume (şiir çevirileri)  ATASÖZLERİ DERLEMESİ: Durub-ı Emsali Osmaniye  GAZETE: Tercüman-ı Ahval, Tasvir-i Efkar  MAKALE: Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi
 • 13. ŞAİR EVLENMESİ Şair Evlenmesi; alafranga tutum ve davranışı, kılık kıyafetiyle mahallenin hoşuna gitmeyen Müştak Beyin, sevip evlenmek istediği genç ve güzel Kumru Hanım’ın yerine ablası çirkin ve yaşlı Sakine Hanım’ı almaya mecbur edilmesi, bu küçük entrikanın mahalle imamı Müştak Bey’in dostu Hikmet Efendi tarafından verilen rüşvetle sonuçsuz kalması hikayesinden ibarettir.
 • 15. TANZİMAT EDEBİYATI 2. DÖNEM ÖZELLİKLERİ  2. Dönem sanatçıları; Recaizade Mahmut Ekrem, Abdülhak Hamit Tarhan, Samipaşazade Sezai, Nabizade Nazım, Muallim Naci, Direktör Ali Bey ve Ahmet Cevdet Paşa’dır.  Sanat, sanat içindir anlayışı hakimdir.  Aşk, sevgi, ölüm gibi bireysel konular işlenmiştir.  Divan edebiyatı nazım biçimleri terk edilmeye başlanmıştır.
 • 16. TANZİMAT EDEBİYATI 2. DÖNEM ÖZELLİKLERİ  Dil oldukça ağırlaştırılmıştır.  Oynanmak için değil, okunmak için tiyatro eserleri yazılmıştır.  Genel olarak aruz ölçüsü kullanılmış, yer yer heceyle şiir denemeleri de yapılmıştır.  Şiirde romantizm, roman ve hikayede realizm akımından etkilenilmiştir.
 • 18. RECAİZADE MAHMUT EKREM  İkinci topluluğun önder nitelikli üyesidir.  Sanat sanat içindir ve kafiye kulak içindir, görüşünü savunmuştur.  Eski edebiyat taraftarlarına yaptığı eleştirilerle o dönemde yeni edebiyatın sesi olmuştur.  Yol göstericiliğiyle öne çıkan sanatçı, Serveti Fünun döneminin oluşmasını sağlamıştır.
 • 19. ESERLERİ  ROMAN: Araba Sevdası (ilk realist roman)  ŞİİR: Nijat Ekrem, Nağme-i Seher, Pejmürde  TİYATRO: Afife Anjelik, Vuslat, Çok Bilen Çok Yanılır.  DERS KİTABI: Talim-i Edebiyat  ELEŞTİRİ: Zemzeme, Takdir-i Elham
 • 21. TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATINDA GAZETELER TAKVİM-İ VEKAYİ (1831) İlk resmi gazetedir. Resmi ilanların yanı sıra iç ve dış gelişmelere ilişkin haberler vermekteydi. Resmi bir gazete olmasından dolayı makale içerikleri devletin görüşleri doğrultusundaydı.
 • 22. TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATINDA GAZETELER CERİDE-İ HAVADİS (1840) Yarı resmi gazetedir. William Churchill tarafından çıkarılmıştır. Gazetede, dış ülkelerdeki muhabirler vasıtasıyla dış haberlere de yer verilmiştir. Bu özelliği nedeniyle gazete, seçkin zümre tarafından takip edilmiştir.
 • 23. TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATINDA GAZETELER TERCÜMAN-I AHVAL (1860) Tanzimat edebiyatının başlangıcı olan gazete, ilk özel gazetedir. Agah Efendi ve Şinasi tarafından çıkarılmıştır. Bir övgü gazetesi değil, düşünce ve tartışma gazetesi olmuştur. Eğitim sisteminin aksaklıkları ve siyasi eleştiri örnekleri ilk bu gazetede yer almıştır.
 • 24. TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATINDA GAZETELER TASVİR-İ EFKAR (1862) Tercüman-ı Ahval’in açtığı yolda emek ve titizlilikle yayın hayatına giren, daha ileri bir adım atan gazete olmuştur. Şinasi’nin kalemiyle özgürlük düşüncesini yayması bakımından bu gazetenin Türk basın tarihinde önemli yeri vardır.
 • 25. TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATINDA GAZETELER Muhbir, Hürriyet, İbret, Tercüman-ı Hakikat, Basiret, İttihad, Devir ve Bedir, Sabah, Tercüman-ı Şark diğer gazetelerdir.