O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

княз борис 3клас

 • Entre para ver os comentários

княз борис 3клас

 1. 1. УТ с. 9/2 Попълни пропуснатото в текста. Българската държава била създадена през .............. г. Това станало, след като два пъти българите победили византийските войски. След пораженията византийският император бил принуден да сключи .................. с хан ........................ По този начин той признал съществуването на нова държава на Балканския полуостров с името България.
 2. 2. УТ с. 3 Отбележи имената на владетелите. Създателят на българската държава - ........................................ Създателят на първите писани общи закони за славяни и българи - ......................................... Ханът, който изградил отново опожарената от византийците столица Плиска - ............................
 3. 3. Общите закони, въведени от хан Крум сближили славяните и българите. Но те си оставали различни народи, защото вярвали в различни богове и говорели на различни езици. Византийците наричали българите езичници и не признавали държавата.
 4. 4. Християнството било обявено за официална религия през 313 г. Променило разбиранията за света, за празниците, за управлението на държавите.
 5. 5. Църквата имала водеща роля за живота на хората. Църква – общност на вярващите християни
 6. 6. Приемане на християнството, признаване, че кръстът е свят знак.
 7. 7. Ханът се покръстил пръв, приел името Михаил и се нарекъл княз.
 8. 8. Българската църква била призната от другите християнски църкви.
 9. 9. Климент Охридски Наум Плисковски (Охридски)
 10. 10. Светите братя Свети Кирил и Методий Седмочисленици: първи превели от Кирил и Методий гръцки на ученици и техните славянски език Климент, Наум, свещените книги и Сава, Ангеларий на Горазд християнството.
 11. 11. Òåñò_Mouse Mischief
 12. 12. Ïúçåë
 13. 13. УТ с. 10/ 1, 2, 3 и 4

×