Les revolucions polítiques (1776 1848)

Les revolucions
polítiques (1776-1848)
Tema 2 Ciències Socials 4 ESO
1 La Primera ruptura: La revolució
americana
• A les colònies americanes és on va
començar a triomfar les noves idees del
liberalisme
• Els primers colons anglesos arriben a
Amèrica el 1607 en el Mayflower.
Mayflower
Les revolucions polítiques (1776 1848)
... millor així ?
Els orígens del conflicte
• Al segle XVIII Gran Bretanya tenia 13
colònies a Amèrica del nord.
• Les 13 colònies van començar un procés
d’independència arran del motí de
Bòston, 1773.
• Els colons no volen pagar impostos, al no
estar representats en el parlament de
Londres.
Les revolucions polítiques (1776 1848)
Motí de Bòston, 1773
La guerra de la independència
americana 1775-1783
• El 1774 les colònies americanes fan el
Congrés de Filadèlfia > declaració de drets.
• Comença la insurrecció i els americans
derroten als anglesos a Lexington. 1775
• THOMAS JEFFERSON redacta la declaració
de drets de Virgínia el 1776 on es proclama
la independència dels Estats Units. (4 de
juliol)
Congrés de Filadèlfia
Lexington, 1775
THOMAS
JEFFERSON
Declaració de drets de Virgínia, 1776
Les revolucions polítiques (1776 1848)
• Els Estats Units amb ajuda de França i la
monarquia espanyola derroten als
anglesos a SARATOGA i YORKTOWN .
• El 1783 per la Pau de Versalles es
reconeix la independència dels Estats
Units.
Saratoga
Yorktown
1783 , independència dels Estats Units
La revolució americana
• La constitució de 1787 va organitzar el
nou estat.
• Va inspirar la Revolució
Francesa.
La Constitució
–Estructura federal
–Separació de poder i sobirania nacional
–President escollit cada 4 anys
–El primer president G. Washington
–Dues cambres o Congrés
• Cambra de representants
• Senat
–Poder judicial independent amb jurat
–Declaració de drets
G.
Washington
2 L’esclat de la revolució francesa
La situació a França abans de la
revolució
• El 1789 era una gran potència europea
organitzada, segons l’antic règim.
–Societat estamental amb privilegis de nobles i
eclesiàstics que no paguen impostos.
–Greu crisi econòmica.
• Augment del preu del pa
–Dèficit d’hisenda
–El rei perd prestigi pel luxe de la cort, mentre
el poble passa gana.
Antic règim
La reunió dels Estats Generals
• Els ministres de Lluís XVI no poden
solucionar el problema.
–TURGOT
–NECKER
–CALONNE
–BRIENNE
• Era necessari una reforma del sistema de
privilegis.
Lluís XVI
Turgot i Necker
Calonne i Brienne
• Es crea una ASSEMBLEA DE NOTABLES que es
nega al fet de perdre els privilegis.
• El rei convoca ESTATS GENERALS on cada
estament redacta un memorial de greuges
explicant les propostes.
• Els estats Generals es reuneixen a Versalles el
1789.
• Apareixen clubs polítics com els JACOBINS,
GIRONDINS, CORDELIERS... amb noves idees
influïts per la il·lustració i amb el suport
mediàtic de diaris ajuda a difondre les seves
idees.
ASSEMBLEA DE NOTABLES
ESTATS GENERALS
Els principis de la revolució francesa
• Als estats Generals cada estament tenia un vot.
• Les mesures proposades per tercer estat no
poden triomfar davant la negativa de nobles i
eclesiàstics, per por a perdre els privilegis; com
el fet de no pagar impostos.
• Els representants del Tercer Estat abandonen la
sala i es reuneixen al Joc de la pilota, format
una ASSEMBLEA NACIONAL que es transforma
a ASSEMBLEA CONSTITUENT, que el rei no
accepta.
ASSEMBLEA NACIONAL
• El 14 de juliol de 1789 els ciutadans de
París es revolten pel preu del gra i agafen
la BASTILLA, símbol del poder absolut.
3 La supressió de l’assemblea
constituent 1789-1792
L’obra de l’assemblea constituent
1789-1791
• L’assemblea constituent va decretar una
constitució animada per la revolta al carrer que
havia ocupat la Bastilla.
• Principals actuacions de l’assemblea:
– Abolició dels drets feudals
– Declaració dels drets de l’home i el ciutadà. (Liberté,
fraternité, égalité)
• Llibertats personals
• Igualtat davant la llei
• Propietat
Les revolucions polítiques (1776 1848)
• Olympe De Gouges va
redactar els drets de la
dona i la ciutadana, sense
èxit.
• El 1791 es fa la primera constitució
francesa.
–Monarquia parlamentaria
–Sobirania Nacional
–Drets fonamentals del ciutadà
–Divisió de poders
• Legislatiu > Assemblea Nacional
• Executiu > rei
• Judicial > Tribunals independents
–Sufragi censatari
–Descentralització de l’administració
• Es creen 83 departaments
L’assemblea legislativa 1791- 1792 i
l’oposició a les reformes
• La constitució de 1791 suposa que la
burgesia arriba al poder.
• Les masses populars (Sans-culottes) veuen
perillar el fruit de la seva revolta
• Les classes privilegiades no accepten les
reformes constitucionals.
• L’assemblea constituent dimiteix un cop
feta la Constitució.
Sans-culottes
• Es fa una nova assemblea legislativa per
posar en practica la constitució que en les
eleccions guanyen els Girondins (Burgesos
moderats) on no hi ha grans reformes, tret
de l’expulsió del clergat REFRACTARI que
no accepta la constitució.
clergat Refractari
La guerra a l’exterior i el final de la
monarquia.
• Els reis europeus espantats pels fets de
França declaren la guerra a aquest país
per defensar el seu rei i l’antic règim.
• Les tropes amenacen França, el rei fuig i
és atrapat a VARENNES i és portat al
palau de les Tulleries. El 1792 el poble
assalta les Tulleries i fa presoner al rei.
VARENNES
Assalt de les
Tulleries
4 La radicalització de la revolució
francesa
La convenció girondina 1792-1793
• Els Sans-culottes fan revoltes en
demanda de més llibertats, mentre
l’exèrcit popular pot fer front a l’ofensiva
europea a VALMY 1792.
• Es fan noves eleccions que donen al
govern a la CONVENCIÓ NACIONAL amb
jacobins i girondins amb suport dels
sans-culottes en coalició.
Batalla de VALMY
• El rei és executat a la GUILLOTINA i tot
Europa torna a declarar la guerra a
França (coalició), mentre nobles i clergat
refractari es revolta contra la convenció a
la regió de la VENDÉE.
• Per fer front a aquests problemes es
creen els tribunals revolucionaris i el
comitè de Salut Pública.
Execució de Lluís XVI
Revolta de la
VENDÉE
La convenció dels Montagnards i el
terror 1793-1794
• El 1773 els sans-culottes fan un cop
d’estat i agafen el poder.
• Els Montagnards o jacobins dirigits per
Robespierre, Danton i Marat de fort
caràcter radical controlen el govern i fan
una nova constitució.
• Constitució de 1793 amb sufragi universal
Robespierre, Danton i Marat
• L’assassinat de Marat i l’atac anglès de Toló,
defensat per Napoleó, donen pas a l’època del
terror.
• Se suprimeix la constitució, Robespierre governa
de forma dictatorial i amb la llei de sospitosos
porta el terror a base de guillotina, on ni la reina
Maria Antonieta, es va salvar.
• Es limita el preu dels productes (Llei del
Màximum) i també els salaris per frenar la crisi.
• Al final Robespierre és executat i els girondins
agafen el poder en la nomenada reacció de
Termidors.
El Directori i el final de la revolució
1795-99
• Els girondins fan una nova constitució molt més
moderada, la de 1795.
– Sobirania nacional
– Separació de poders
– Sufragi censatari
– Dues cambres
• Consell d’ancians
• Consell dels 500
• Poder executiu de 5 membres (DIRECTORI)
• Els partidaris del rei amb ajut
internacional es tornen a revoltar, revolta
de Vendemiari, són frenats per Napoleó.
• Napoleó venç diferents coalicions
europees.
• El 18 de Brumari Napoleó governa amb
un altre persona i forma el CONSOLAT.
18 Brumari
5 L’imperi napoleònic
L’obra de Napoleó a França
• Napoleó fa la constitució de l’any VII
–No declaració de drets
–No separació de poders
• El 1800 Napoleó derrota a la segona
coalició a MARENGO i es proclama
CONSOL vitalici formant el principat.
Marengo
• Les reformes de Napoleó:
–Codi Civil
–Banc de França
–Codi de comerç
–Promou l’educació pública
Napoleó i Europa
• Gran Bretanya promou una tercera
coalició.
• El 1804 Napoleó és coronat emperador.
• Espanya s’alia amb França contra
Anglaterra i és derrotada a TRAFALGAR
per NELSON..
• Per terra Napoleó guanya a Austerlitz.
Coronació de
Napoleó
Trafalgar
Nelson
Austerlitz
• En la guerra de Napoleó contra els
anglesos a Egipte CHAMPOLLION
descobreix el significat de l’escriptura
egípcia, gràcies a la pedra Rosetta.
• Es fan diferents coalicions, però Napoleó
les derrota amb la Grande Armée i
imposa un nou mapa europeu.
• La Pau de TILSIT 1807 marca el màxim
poder de Napoleó que casi domina tot
Europa.
Champollion
La Grande armée
Tilsit
Les revolucions polítiques (1776 1848)
• Napoleó decreta el Bloqueig Continental a
Anglaterra, Portugal no accepta i el 1808
Napoleó entra a Espanya per envair
Portugal, el 1812 envaeix Rússia que tampoc
compleix el bloqueig.
• El sistema de coalició s’enfronta a Napoleó
ocupat en la guerra de Rússia i el derrota a
LEIPZIG 1813.
• Napoleó és deportat a l’illa d’Elba on va
restar 100 dies, torna a França i la darrera
coalició el derrota a WATERLOO el 1815, és
deportat a l’illa de Santa Hel·lena.
Les revolucions polítiques (1776 1848)
LEIPZIG, 1813
Deportació a
Elba
Les revolucions polítiques (1776 1848)
Deportació a Santa Helena
6 La restauració
La tornada de l’absolutisme
• La restauració és el retorn a la monarquia
anterior a la revolució francesa i l’abolició
de l’obra d’aquesta, amb el retorn a
l’antic règim.
• Lluís XVIII de França va donar una carta
atorgada a espècie de constitució.
Lluís XVIII
El Congrés de Viena: La reorganització
del mapa europeu
• El Congrés de Viena va ordenar el mapa
d’Europa després de Napoleó.
• Tres grans protagonistes:
–Metternich > Àustria
–Alexandre I > Rússia
–Talleyrand > França
Congrés de Viena
Metternich, Alexandre I, Talleyrand
• França torna a les fronteres anteriors a
Napoleó.
• Es creen estats coixí per parar l’avanç
francès:
–Regne dels Països Baixos
–Confederació Helvètica
–Regne del Piemont Sardenya
• Àustria, Prússia i Rússia obtenen
compensacions territorials en detriment de
Polònia que desapareix.
• Noruega i Suècia s’uneixen.
Les revolucions polítiques (1776 1848)
Les aliances internacionals contra la
Revolució
• Es crea un sistema d’aliances per mantenir
el sistema creat al Congrés de Viena.
–La Santa aliança (Prússia, Àustria i Rússia)
• Es comprometen a lluitar juntes en defensa
de l'absolutisme si hi ha un altre moviment
revolucionari.
• França i Anglaterra també entraran en
aquest sistema d’aliances.
Santa Aliança
7 La nova onada revolucionaria 1820-
1848
Liberalisme i nacionalisme
• Es van produir tres grans onades
revolucionaries:
–1820 a l’estat espanyol
–1830 a França
–1848 a França
• Dues idees entren en força:
–Liberalisme > Retornar a les llibertats de la Rev.
Francesa.
–Nacionalisme > Idea de què cada poble ha de
formar una nació.
Les revolucions de 1820 i 1830
• El 1820 es produeix la primera onada
revolucionaria a l’estat espanyol.
• El Coronel Riego es pronuncia contra Ferran
VII a Cabezas de San Juan i es crea el
TRIENNI LIBERAL on el rei accepta la
Constitució de 1812, La Pepa.
• El 1823 la Santa Aliança intervé amb els
100.000 fills de Sant Lluís i instaura
l’absolutisme.
Pronunciament de Riego, 1820
La Pepa, 1812
Els cent mil fills de sant Lluís, 1823
• El 1821 una revolta contra els turcs a Grècia farà
que el 1829 a la conferència d’Epidaure, Grècia
obtingui la independència.
• El 1830 es produeix la segona onada
revolucionaria a França.
• Carles X governa de forma absoluta i deroga la
carta atorgada de Lluís XVIII, els revoltats
expulsen el rei i imposen a Lluís Felip d’Orleans.
• Al 1831 a Bèlgica hi ha una revolta i
s’independitza d’Holanda.
• Els Polonesos també es revolten, però són
durament reprimits pels russos.
Revolució 1830
Carles X
Lluís Felip d’Orleans
Independència de Bèlgica, 1831
La revolució de 1848
• Hi ha una revolta a París de caràcter proletari
contra Lluís Felip d’Orleans, en la revolta es
proclama la II república amb una nova
constitució.
• Napoleó III va dirigir la república i el 1851
proclama el segon imperi.
• La revolució s’estén per centre Europa, però és
aturada per les monarquies absolutistes
• Cal destacar que en la revolta de París de
1848, de caràcter molt proletari, Marx anuncia
el seu manifest comunista.
1848
Napoleó III
Les revolucions polítiques (1776 1848)
8 La independència d’iberoamèrica
Característiques dels moviments
d’independència
• Amèrica del sud eren diferents colònies de l’estat
espanyol des del segle XVI.
• La societat estava formada per:
– Criolls > Blancs nascuts a Amèrica
– Indis > Originaris d’Amèrica
– Negres > Portats des d’Àfrica com esclaus
– Mestissos > Fill de blanc i índia
– Mulats > Fill de blanc i dona negre.
– Zambos > Fills entre negres i indis
• El govern estava en mans de castellans i
alguns criolls descontents perquè no
tenen càrrecs importants i que volen la
independència.
• Els criolls instruïts coneixen les idees del
liberalisme i els fets de la revolució
Francesa i la independència dels estats
Units.
• Els criolls es consideren diferents als
castellans i es desperta el nacionalisme.
La primera fase de la independència
1808-1815
• En el moment de la guerra contra el
francès a Amèrica s’organitzen Juntes de
Defensa per substituir al rei a l'igual que
passa a la península. En alguns llocs hi ha
una tímida menció a la independència.
• El 1814 amb el retorn de Ferran VII es
torna a l’ordre colonial anterior.
La segona fase de la independència
1817-1824
• A Argentina sota el comandament de San
Martin es proclama la independència al
Congrés de Tucuman 1816.
• San Martin travessa la serralada dels
Andes i a CHACABUCO obté la
independència de Xile el 1818.
San
Martin
Congrés de Tucumán
Chacabuco
• Simón Bolívar va aconseguir la
independència de Colòmbia el 1819 en la
victòria d’Angostura més tard proclama la
gran Colòmbia amb la unió de Veneçuela
i Equador alliberats.
• Bolívar aprofita el vuit de poder del
Trienni Liberal per independitzar Perú
després de la victòria de Ayacucho.
• A Mèxic Itúrbide va proclamar la
independència en el pla d’Iguala
Simón
Bolívar
Batalla Angostura
Ayacucho
Itúrbide
9 L’art en l’època de les revolucions
El Romanticisme
• Característiques:
–Contrari al neoclàssic.
–Rebuig a l’art clàssic.
–Gran expressió dels sentiments.
–Busca la inspiració en l’edat mitjana.
–Gran Importància de la novel·la històrica.
–Recuperació de les formes gòtiques en
arquitectura.
–Llibertat de normes.
• Arquitectura
–Pavelló reial de Brighton
–Parlament de Londres
–Opera de París
Pavelló reial de Brighton
Opera de París
• Pintura
–DELACROIX > La llibertat guiant el poble
–GERICAULT > Rai de la medusa
–TURNER > Paisatges
–MADRAZO > La comtessa de Vilchez
–LORENZALE > Mort de Wifred el Pilós
DELACROIX > La llibertat guiant el poble
GERICAULT > Rai de
la medusa
TURNER > Paisatges
MADRAZO
La comtessa
de Vilchez
LORENZALE Mort de Wifred el Pilós
• Literatura
–LORD BYRON > Poesia
–WALTER SCOTT > Ivanhoe
–VÍCTOR HUGO > Els Miserables
–GOETHE > Faust
–G. A. BEQUER > Rimas y leyendas
Les revolucions polítiques (1776 1848)
• Música
–BEETHOVEN
–BRAHMS
–CHUBERT
–CHOPIN
Les revolucions polítiques (1776 1848)
Les revolucions polítiques (1776 1848)
1 de 132

Recomendados

Etapes de la revolució francesa por
Etapes de la revolució francesaEtapes de la revolució francesa
Etapes de la revolució francesacsantan2
18.6K visualizações20 slides
La revolució francesa por
La revolució francesaLa revolució francesa
La revolució francesateresasolerbou
1.4K visualizações26 slides
Revolució francesa (1789 1799) por
Revolució francesa (1789 1799) Revolució francesa (1789 1799)
Revolució francesa (1789 1799) vicentaros
10.9K visualizações15 slides
Causes de la Revolució francesa por
Causes de la Revolució francesaCauses de la Revolució francesa
Causes de la Revolució francesaI.E.S. Joanot Martorell in València
21.4K visualizações22 slides
Unitat 2 La Revolució Francesa por
Unitat 2 La Revolució FrancesaUnitat 2 La Revolució Francesa
Unitat 2 La Revolució Francesacsantan2
943 visualizações9 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Revolució francesa por
Revolució francesaRevolució francesa
Revolució francesaCarles Olmedo Quirós
3.8K visualizações15 slides
Esquema Revolució Francesa por
Esquema Revolució FrancesaEsquema Revolució Francesa
Esquema Revolució FrancesaGemma Ajenjo Rodriguez
2K visualizações2 slides
Revolució Francesa por
Revolució FrancesaRevolució Francesa
Revolució Francesakhairunisa3
1.2K visualizações31 slides
Revolució francesa en Català por
Revolució francesa en CatalàRevolució francesa en Català
Revolució francesa en CatalàGrb RB
3.2K visualizações11 slides
Unitat 3 Les Revolucions Liberals Ca por
Unitat 3  Les Revolucions Liberals  CaUnitat 3  Les Revolucions Liberals  Ca
Unitat 3 Les Revolucions Liberals CaCarme Aranda- Mònica Navarro
17.4K visualizações60 slides
Revolució francesa 1789 1799 por
Revolució francesa 1789 1799Revolució francesa 1789 1799
Revolució francesa 1789 1799Marcel Duran
7.4K visualizações48 slides

Mais procurados(20)

Revolució Francesa por khairunisa3
Revolució FrancesaRevolució Francesa
Revolució Francesa
khairunisa31.2K visualizações
Revolució francesa en Català por Grb RB
Revolució francesa en CatalàRevolució francesa en Català
Revolució francesa en Català
Grb RB3.2K visualizações
Revolució francesa 1789 1799 por Marcel Duran
Revolució francesa 1789 1799Revolució francesa 1789 1799
Revolució francesa 1789 1799
Marcel Duran7.4K visualizações
Unitat 3 Liberalisme I Nac + Comentari Text por Escola Pia Santa Anna
Unitat 3 Liberalisme I Nac + Comentari TextUnitat 3 Liberalisme I Nac + Comentari Text
Unitat 3 Liberalisme I Nac + Comentari Text
Escola Pia Santa Anna8K visualizações
Revolucion Francesa Salesians Terrassa por Salesians Terrassa
Revolucion Francesa Salesians TerrassaRevolucion Francesa Salesians Terrassa
Revolucion Francesa Salesians Terrassa
Salesians Terrassa432 visualizações
Cronologia de la Revolució francesa por Eladi Fernàndez
Cronologia de la Revolució francesaCronologia de la Revolució francesa
Cronologia de la Revolució francesa
Eladi Fernàndez1.3K visualizações
Revolucions liberals, restauració i nacionalisme por ahidalg_04
Revolucions liberals, restauració i nacionalismeRevolucions liberals, restauració i nacionalisme
Revolucions liberals, restauració i nacionalisme
ahidalg_041.6K visualizações
Napoleó bonaparte (1799 1814) por amelisgalmes
Napoleó bonaparte (1799 1814)Napoleó bonaparte (1799 1814)
Napoleó bonaparte (1799 1814)
amelisgalmes5.3K visualizações
La Revolució Francesa por jestiarte
La Revolució FrancesaLa Revolució Francesa
La Revolució Francesa
jestiarte27.1K visualizações
La revolucio francesa por Salesians Terrassa
La revolucio francesaLa revolucio francesa
La revolucio francesa
Salesians Terrassa1.4K visualizações
Liberalisme i nacionalisme por Jorge Cerdá Crespo
Liberalisme i nacionalismeLiberalisme i nacionalisme
Liberalisme i nacionalisme
Jorge Cerdá Crespo103 visualizações
Revolució Francesa por Eladi Fernàndez
Revolució FrancesaRevolució Francesa
Revolució Francesa
Eladi Fernàndez2.2K visualizações
Revolució francesa 1789 1799 (apunts) por Marcel Duran
Revolució francesa 1789 1799 (apunts)Revolució francesa 1789 1799 (apunts)
Revolució francesa 1789 1799 (apunts)
Marcel Duran5.2K visualizações
Les revolucions liberals. La Revolució Francesa i les Revolucions burgeses. por Marcel Duran
Les revolucions liberals. La Revolució Francesa i les Revolucions burgeses.Les revolucions liberals. La Revolució Francesa i les Revolucions burgeses.
Les revolucions liberals. La Revolució Francesa i les Revolucions burgeses.
Marcel Duran3.5K visualizações
Les revolucions liberals por Libertango
Les revolucions liberalsLes revolucions liberals
Les revolucions liberals
Libertango3.9K visualizações
La Revolució Francesa por nemracaral
La Revolució FrancesaLa Revolució Francesa
La Revolució Francesa
nemracaral8.3K visualizações
Imperi napoleònic i restauració por csantan2
Imperi napoleònic i restauracióImperi napoleònic i restauració
Imperi napoleònic i restauració
csantan22.1K visualizações

Similar a Les revolucions polítiques (1776 1848)

Esquema U2. Liberalisme i nacionalisme por
Esquema U2. Liberalisme i nacionalismeEsquema U2. Liberalisme i nacionalisme
Esquema U2. Liberalisme i nacionalismeEladi Fernàndez
1.8K visualizações2 slides
Liberalisme i Nacionalisme por
Liberalisme i NacionalismeLiberalisme i Nacionalisme
Liberalisme i Nacionalismeneusgr
620 visualizações41 slides
Revolució francesa i l' imperi de Napoleó por
Revolució francesa i l' imperi de NapoleóRevolució francesa i l' imperi de Napoleó
Revolució francesa i l' imperi de NapoleóLourdes Escobar
5.7K visualizações46 slides
Unitat 2. Les revolucions liberals por
Unitat 2. Les revolucions liberalsUnitat 2. Les revolucions liberals
Unitat 2. Les revolucions liberalsCristian Domínguez Bolaños
656 visualizações22 slides
Les revolucions burgeses por
Les revolucions burgesesLes revolucions burgeses
Les revolucions burgeseskikolokiko
4.7K visualizações43 slides
Revolucions liberals por
Revolucions liberalsRevolucions liberals
Revolucions liberalssole toribio
2.9K visualizações67 slides

Similar a Les revolucions polítiques (1776 1848)(20)

Esquema U2. Liberalisme i nacionalisme por Eladi Fernàndez
Esquema U2. Liberalisme i nacionalismeEsquema U2. Liberalisme i nacionalisme
Esquema U2. Liberalisme i nacionalisme
Eladi Fernàndez1.8K visualizações
Liberalisme i Nacionalisme por neusgr
Liberalisme i NacionalismeLiberalisme i Nacionalisme
Liberalisme i Nacionalisme
neusgr620 visualizações
Revolució francesa i l' imperi de Napoleó por Lourdes Escobar
Revolució francesa i l' imperi de NapoleóRevolució francesa i l' imperi de Napoleó
Revolució francesa i l' imperi de Napoleó
Lourdes Escobar5.7K visualizações
Les revolucions burgeses por kikolokiko
Les revolucions burgesesLes revolucions burgeses
Les revolucions burgeses
kikolokiko4.7K visualizações
Revolucions liberals por sole toribio
Revolucions liberalsRevolucions liberals
Revolucions liberals
sole toribio2.9K visualizações
La Crisi De L´àNtic RèGim I El Liberalisme por Jaime P
La Crisi De L´àNtic RèGim I El LiberalismeLa Crisi De L´àNtic RèGim I El Liberalisme
La Crisi De L´àNtic RèGim I El Liberalisme
Jaime P730 visualizações
Les revolucions liberals por Irene Ferrer
Les revolucions liberalsLes revolucions liberals
Les revolucions liberals
Irene Ferrer172 visualizações
Liberalisme i nacionalisme copia por jcestrella
Liberalisme i nacionalisme  copiaLiberalisme i nacionalisme  copia
Liberalisme i nacionalisme copia
jcestrella460 visualizações
Tema 5. El liberalisme davant l'absolutisme (1788 - 1833). por Historiaespanya
Tema 5. El liberalisme davant l'absolutisme (1788 - 1833).Tema 5. El liberalisme davant l'absolutisme (1788 - 1833).
Tema 5. El liberalisme davant l'absolutisme (1788 - 1833).
Historiaespanya2.1K visualizações
Revolució francesa por anna candel soler
Revolució francesaRevolució francesa
Revolució francesa
anna candel soler322 visualizações
T2 Rev liberals i nacionalisme por Maria Polo
T2 Rev liberals i nacionalismeT2 Rev liberals i nacionalisme
T2 Rev liberals i nacionalisme
Maria Polo1.9K visualizações
LES REVOLUCIONS LIBERALS BURGESES (4ESO) por Antonio Núñez
LES REVOLUCIONS LIBERALS BURGESES (4ESO)LES REVOLUCIONS LIBERALS BURGESES (4ESO)
LES REVOLUCIONS LIBERALS BURGESES (4ESO)
Antonio Núñez59.6K visualizações
Tutorial de la Revolució Francesa por sheila
Tutorial de la Revolució FrancesaTutorial de la Revolució Francesa
Tutorial de la Revolució Francesa
sheila357 visualizações
Liberalisme i nacionalisme por Pablo2407
Liberalisme i nacionalismeLiberalisme i nacionalisme
Liberalisme i nacionalisme
Pablo2407440 visualizações
Resum revolució liberal 4ESO por IsonaTllezCasals
Resum revolució liberal 4ESOResum revolució liberal 4ESO
Resum revolució liberal 4ESO
IsonaTllezCasals51 visualizações
03 Revolucions liberals i nacionalisme por Antoni Aixalà
03 Revolucions liberals i nacionalisme03 Revolucions liberals i nacionalisme
03 Revolucions liberals i nacionalisme
Antoni Aixalà2.3K visualizações
Tema 3 liberalisme_nacionalisme por Sira Sancho
Tema 3 liberalisme_nacionalismeTema 3 liberalisme_nacionalisme
Tema 3 liberalisme_nacionalisme
Sira Sancho1.2K visualizações
2. LA CRISI DE L'ANTIC RÈGIM 1788-1833. 2 BAT 2013-14 por martav57
2. LA CRISI DE L'ANTIC RÈGIM 1788-1833. 2 BAT 2013-142. LA CRISI DE L'ANTIC RÈGIM 1788-1833. 2 BAT 2013-14
2. LA CRISI DE L'ANTIC RÈGIM 1788-1833. 2 BAT 2013-14
martav573.3K visualizações
Tema 2 revolucio_francesa_4t_eso por Eric Ros
Tema 2 revolucio_francesa_4t_esoTema 2 revolucio_francesa_4t_eso
Tema 2 revolucio_francesa_4t_eso
Eric Ros663 visualizações

Mais de arritatanet

La revolució bolxevic por
La revolució bolxevicLa revolució bolxevic
La revolució bolxevicarritatanet
350 visualizações25 slides
Principals edificacions dels romans a la península por
Principals edificacions dels romans a la penínsulaPrincipals edificacions dels romans a la península
Principals edificacions dels romans a la penínsulaarritatanet
343 visualizações57 slides
Monuments romans por
Monuments romansMonuments romans
Monuments romansarritatanet
635 visualizações54 slides
L'edat mitjana a catalunya por
L'edat mitjana a catalunyaL'edat mitjana a catalunya
L'edat mitjana a catalunyaarritatanet
1.2K visualizações60 slides
Musulmans por
MusulmansMusulmans
Musulmansarritatanet
541 visualizações78 slides
Mites i llegendes por
Mites i llegendesMites i llegendes
Mites i llegendesarritatanet
1.4K visualizações70 slides

Mais de arritatanet(20)

La revolució bolxevic por arritatanet
La revolució bolxevicLa revolució bolxevic
La revolució bolxevic
arritatanet350 visualizações
Principals edificacions dels romans a la península por arritatanet
Principals edificacions dels romans a la penínsulaPrincipals edificacions dels romans a la península
Principals edificacions dels romans a la península
arritatanet343 visualizações
Monuments romans por arritatanet
Monuments romansMonuments romans
Monuments romans
arritatanet635 visualizações
L'edat mitjana a catalunya por arritatanet
L'edat mitjana a catalunyaL'edat mitjana a catalunya
L'edat mitjana a catalunya
arritatanet1.2K visualizações
Musulmans por arritatanet
MusulmansMusulmans
Musulmans
arritatanet541 visualizações
Mites i llegendes por arritatanet
Mites i llegendesMites i llegendes
Mites i llegendes
arritatanet1.4K visualizações
Roma ii por arritatanet
Roma iiRoma ii
Roma ii
arritatanet450 visualizações
Tema 3 les aigües ii por arritatanet
Tema 3 les aigües iiTema 3 les aigües ii
Tema 3 les aigües ii
arritatanet819 visualizações
Tema 3 les aigües por arritatanet
Tema 3 les aigüesTema 3 les aigües
Tema 3 les aigües
arritatanet1.4K visualizações
Rococó i neoclàssic por arritatanet
Rococó i neoclàssicRococó i neoclàssic
Rococó i neoclàssic
arritatanet261 visualizações
Abraham ii por arritatanet
Abraham iiAbraham ii
Abraham ii
arritatanet356 visualizações
Abraham 1 por arritatanet
Abraham 1Abraham 1
Abraham 1
arritatanet437 visualizações
Grècia clàssica religió por arritatanet
Grècia clàssica religióGrècia clàssica religió
Grècia clàssica religió
arritatanet1.7K visualizações
Roma por arritatanet
RomaRoma
Roma
arritatanet877 visualizações
Grècia clàssica iii por arritatanet
Grècia clàssica iiiGrècia clàssica iii
Grècia clàssica iii
arritatanet591 visualizações
Grècia clàssica ii por arritatanet
Grècia clàssica iiGrècia clàssica ii
Grècia clàssica ii
arritatanet876 visualizações
La grècia clàssica por arritatanet
La grècia clàssicaLa grècia clàssica
La grècia clàssica
arritatanet895 visualizações
Pintura rupestre por arritatanet
Pintura rupestrePintura rupestre
Pintura rupestre
arritatanet391 visualizações
Industria lítica2 por arritatanet
Industria lítica2Industria lítica2
Industria lítica2
arritatanet594 visualizações
Evolució humana2 por arritatanet
Evolució humana2Evolució humana2
Evolució humana2
arritatanet504 visualizações

Les revolucions polítiques (1776 1848)

 • 2. 1 La Primera ruptura: La revolució americana • A les colònies americanes és on va començar a triomfar les noves idees del liberalisme • Els primers colons anglesos arriben a Amèrica el 1607 en el Mayflower.
 • 6. Els orígens del conflicte • Al segle XVIII Gran Bretanya tenia 13 colònies a Amèrica del nord. • Les 13 colònies van començar un procés d’independència arran del motí de Bòston, 1773. • Els colons no volen pagar impostos, al no estar representats en el parlament de Londres.
 • 9. La guerra de la independència americana 1775-1783 • El 1774 les colònies americanes fan el Congrés de Filadèlfia > declaració de drets. • Comença la insurrecció i els americans derroten als anglesos a Lexington. 1775 • THOMAS JEFFERSON redacta la declaració de drets de Virgínia el 1776 on es proclama la independència dels Estats Units. (4 de juliol)
 • 13. Declaració de drets de Virgínia, 1776
 • 15. • Els Estats Units amb ajuda de França i la monarquia espanyola derroten als anglesos a SARATOGA i YORKTOWN . • El 1783 per la Pau de Versalles es reconeix la independència dels Estats Units.
 • 18. 1783 , independència dels Estats Units
 • 19. La revolució americana • La constitució de 1787 va organitzar el nou estat. • Va inspirar la Revolució Francesa.
 • 20. La Constitució –Estructura federal –Separació de poder i sobirania nacional –President escollit cada 4 anys –El primer president G. Washington –Dues cambres o Congrés • Cambra de representants • Senat –Poder judicial independent amb jurat –Declaració de drets
 • 22. 2 L’esclat de la revolució francesa
 • 23. La situació a França abans de la revolució • El 1789 era una gran potència europea organitzada, segons l’antic règim. –Societat estamental amb privilegis de nobles i eclesiàstics que no paguen impostos. –Greu crisi econòmica. • Augment del preu del pa –Dèficit d’hisenda –El rei perd prestigi pel luxe de la cort, mentre el poble passa gana.
 • 25. La reunió dels Estats Generals • Els ministres de Lluís XVI no poden solucionar el problema. –TURGOT –NECKER –CALONNE –BRIENNE • Era necessari una reforma del sistema de privilegis.
 • 29. • Es crea una ASSEMBLEA DE NOTABLES que es nega al fet de perdre els privilegis. • El rei convoca ESTATS GENERALS on cada estament redacta un memorial de greuges explicant les propostes. • Els estats Generals es reuneixen a Versalles el 1789. • Apareixen clubs polítics com els JACOBINS, GIRONDINS, CORDELIERS... amb noves idees influïts per la il·lustració i amb el suport mediàtic de diaris ajuda a difondre les seves idees.
 • 32. Els principis de la revolució francesa • Als estats Generals cada estament tenia un vot. • Les mesures proposades per tercer estat no poden triomfar davant la negativa de nobles i eclesiàstics, per por a perdre els privilegis; com el fet de no pagar impostos. • Els representants del Tercer Estat abandonen la sala i es reuneixen al Joc de la pilota, format una ASSEMBLEA NACIONAL que es transforma a ASSEMBLEA CONSTITUENT, que el rei no accepta.
 • 34. • El 14 de juliol de 1789 els ciutadans de París es revolten pel preu del gra i agafen la BASTILLA, símbol del poder absolut.
 • 35. 3 La supressió de l’assemblea constituent 1789-1792
 • 36. L’obra de l’assemblea constituent 1789-1791 • L’assemblea constituent va decretar una constitució animada per la revolta al carrer que havia ocupat la Bastilla. • Principals actuacions de l’assemblea: – Abolició dels drets feudals – Declaració dels drets de l’home i el ciutadà. (Liberté, fraternité, égalité) • Llibertats personals • Igualtat davant la llei • Propietat
 • 38. • Olympe De Gouges va redactar els drets de la dona i la ciutadana, sense èxit.
 • 39. • El 1791 es fa la primera constitució francesa. –Monarquia parlamentaria –Sobirania Nacional –Drets fonamentals del ciutadà –Divisió de poders • Legislatiu > Assemblea Nacional • Executiu > rei • Judicial > Tribunals independents –Sufragi censatari –Descentralització de l’administració • Es creen 83 departaments
 • 40. L’assemblea legislativa 1791- 1792 i l’oposició a les reformes • La constitució de 1791 suposa que la burgesia arriba al poder. • Les masses populars (Sans-culottes) veuen perillar el fruit de la seva revolta • Les classes privilegiades no accepten les reformes constitucionals. • L’assemblea constituent dimiteix un cop feta la Constitució.
 • 42. • Es fa una nova assemblea legislativa per posar en practica la constitució que en les eleccions guanyen els Girondins (Burgesos moderats) on no hi ha grans reformes, tret de l’expulsió del clergat REFRACTARI que no accepta la constitució.
 • 44. La guerra a l’exterior i el final de la monarquia. • Els reis europeus espantats pels fets de França declaren la guerra a aquest país per defensar el seu rei i l’antic règim. • Les tropes amenacen França, el rei fuig i és atrapat a VARENNES i és portat al palau de les Tulleries. El 1792 el poble assalta les Tulleries i fa presoner al rei.
 • 47. 4 La radicalització de la revolució francesa
 • 48. La convenció girondina 1792-1793 • Els Sans-culottes fan revoltes en demanda de més llibertats, mentre l’exèrcit popular pot fer front a l’ofensiva europea a VALMY 1792. • Es fan noves eleccions que donen al govern a la CONVENCIÓ NACIONAL amb jacobins i girondins amb suport dels sans-culottes en coalició.
 • 50. • El rei és executat a la GUILLOTINA i tot Europa torna a declarar la guerra a França (coalició), mentre nobles i clergat refractari es revolta contra la convenció a la regió de la VENDÉE. • Per fer front a aquests problemes es creen els tribunals revolucionaris i el comitè de Salut Pública.
 • 53. La convenció dels Montagnards i el terror 1793-1794 • El 1773 els sans-culottes fan un cop d’estat i agafen el poder. • Els Montagnards o jacobins dirigits per Robespierre, Danton i Marat de fort caràcter radical controlen el govern i fan una nova constitució. • Constitució de 1793 amb sufragi universal
 • 55. • L’assassinat de Marat i l’atac anglès de Toló, defensat per Napoleó, donen pas a l’època del terror. • Se suprimeix la constitució, Robespierre governa de forma dictatorial i amb la llei de sospitosos porta el terror a base de guillotina, on ni la reina Maria Antonieta, es va salvar. • Es limita el preu dels productes (Llei del Màximum) i també els salaris per frenar la crisi. • Al final Robespierre és executat i els girondins agafen el poder en la nomenada reacció de Termidors.
 • 56. El Directori i el final de la revolució 1795-99 • Els girondins fan una nova constitució molt més moderada, la de 1795. – Sobirania nacional – Separació de poders – Sufragi censatari – Dues cambres • Consell d’ancians • Consell dels 500 • Poder executiu de 5 membres (DIRECTORI)
 • 57. • Els partidaris del rei amb ajut internacional es tornen a revoltar, revolta de Vendemiari, són frenats per Napoleó. • Napoleó venç diferents coalicions europees. • El 18 de Brumari Napoleó governa amb un altre persona i forma el CONSOLAT.
 • 60. L’obra de Napoleó a França • Napoleó fa la constitució de l’any VII –No declaració de drets –No separació de poders • El 1800 Napoleó derrota a la segona coalició a MARENGO i es proclama CONSOL vitalici formant el principat.
 • 62. • Les reformes de Napoleó: –Codi Civil –Banc de França –Codi de comerç –Promou l’educació pública
 • 63. Napoleó i Europa • Gran Bretanya promou una tercera coalició. • El 1804 Napoleó és coronat emperador. • Espanya s’alia amb França contra Anglaterra i és derrotada a TRAFALGAR per NELSON.. • Per terra Napoleó guanya a Austerlitz.
 • 68. • En la guerra de Napoleó contra els anglesos a Egipte CHAMPOLLION descobreix el significat de l’escriptura egípcia, gràcies a la pedra Rosetta. • Es fan diferents coalicions, però Napoleó les derrota amb la Grande Armée i imposa un nou mapa europeu. • La Pau de TILSIT 1807 marca el màxim poder de Napoleó que casi domina tot Europa.
 • 73. • Napoleó decreta el Bloqueig Continental a Anglaterra, Portugal no accepta i el 1808 Napoleó entra a Espanya per envair Portugal, el 1812 envaeix Rússia que tampoc compleix el bloqueig. • El sistema de coalició s’enfronta a Napoleó ocupat en la guerra de Rússia i el derrota a LEIPZIG 1813. • Napoleó és deportat a l’illa d’Elba on va restar 100 dies, torna a França i la darrera coalició el derrota a WATERLOO el 1815, és deportat a l’illa de Santa Hel·lena.
 • 80. La tornada de l’absolutisme • La restauració és el retorn a la monarquia anterior a la revolució francesa i l’abolició de l’obra d’aquesta, amb el retorn a l’antic règim. • Lluís XVIII de França va donar una carta atorgada a espècie de constitució.
 • 82. El Congrés de Viena: La reorganització del mapa europeu • El Congrés de Viena va ordenar el mapa d’Europa després de Napoleó. • Tres grans protagonistes: –Metternich > Àustria –Alexandre I > Rússia –Talleyrand > França
 • 85. • França torna a les fronteres anteriors a Napoleó. • Es creen estats coixí per parar l’avanç francès: –Regne dels Països Baixos –Confederació Helvètica –Regne del Piemont Sardenya • Àustria, Prússia i Rússia obtenen compensacions territorials en detriment de Polònia que desapareix. • Noruega i Suècia s’uneixen.
 • 87. Les aliances internacionals contra la Revolució • Es crea un sistema d’aliances per mantenir el sistema creat al Congrés de Viena. –La Santa aliança (Prússia, Àustria i Rússia) • Es comprometen a lluitar juntes en defensa de l'absolutisme si hi ha un altre moviment revolucionari. • França i Anglaterra també entraran en aquest sistema d’aliances.
 • 89. 7 La nova onada revolucionaria 1820- 1848
 • 90. Liberalisme i nacionalisme • Es van produir tres grans onades revolucionaries: –1820 a l’estat espanyol –1830 a França –1848 a França • Dues idees entren en força: –Liberalisme > Retornar a les llibertats de la Rev. Francesa. –Nacionalisme > Idea de què cada poble ha de formar una nació.
 • 91. Les revolucions de 1820 i 1830 • El 1820 es produeix la primera onada revolucionaria a l’estat espanyol. • El Coronel Riego es pronuncia contra Ferran VII a Cabezas de San Juan i es crea el TRIENNI LIBERAL on el rei accepta la Constitució de 1812, La Pepa. • El 1823 la Santa Aliança intervé amb els 100.000 fills de Sant Lluís i instaura l’absolutisme.
 • 94. Els cent mil fills de sant Lluís, 1823
 • 95. • El 1821 una revolta contra els turcs a Grècia farà que el 1829 a la conferència d’Epidaure, Grècia obtingui la independència. • El 1830 es produeix la segona onada revolucionaria a França. • Carles X governa de forma absoluta i deroga la carta atorgada de Lluís XVIII, els revoltats expulsen el rei i imposen a Lluís Felip d’Orleans. • Al 1831 a Bèlgica hi ha una revolta i s’independitza d’Holanda. • Els Polonesos també es revolten, però són durament reprimits pels russos.
 • 100. La revolució de 1848 • Hi ha una revolta a París de caràcter proletari contra Lluís Felip d’Orleans, en la revolta es proclama la II república amb una nova constitució. • Napoleó III va dirigir la república i el 1851 proclama el segon imperi. • La revolució s’estén per centre Europa, però és aturada per les monarquies absolutistes • Cal destacar que en la revolta de París de 1848, de caràcter molt proletari, Marx anuncia el seu manifest comunista.
 • 101. 1848
 • 104. 8 La independència d’iberoamèrica
 • 105. Característiques dels moviments d’independència • Amèrica del sud eren diferents colònies de l’estat espanyol des del segle XVI. • La societat estava formada per: – Criolls > Blancs nascuts a Amèrica – Indis > Originaris d’Amèrica – Negres > Portats des d’Àfrica com esclaus – Mestissos > Fill de blanc i índia – Mulats > Fill de blanc i dona negre. – Zambos > Fills entre negres i indis
 • 106. • El govern estava en mans de castellans i alguns criolls descontents perquè no tenen càrrecs importants i que volen la independència. • Els criolls instruïts coneixen les idees del liberalisme i els fets de la revolució Francesa i la independència dels estats Units. • Els criolls es consideren diferents als castellans i es desperta el nacionalisme.
 • 107. La primera fase de la independència 1808-1815 • En el moment de la guerra contra el francès a Amèrica s’organitzen Juntes de Defensa per substituir al rei a l'igual que passa a la península. En alguns llocs hi ha una tímida menció a la independència. • El 1814 amb el retorn de Ferran VII es torna a l’ordre colonial anterior.
 • 108. La segona fase de la independència 1817-1824 • A Argentina sota el comandament de San Martin es proclama la independència al Congrés de Tucuman 1816. • San Martin travessa la serralada dels Andes i a CHACABUCO obté la independència de Xile el 1818.
 • 112. • Simón Bolívar va aconseguir la independència de Colòmbia el 1819 en la victòria d’Angostura més tard proclama la gran Colòmbia amb la unió de Veneçuela i Equador alliberats. • Bolívar aprofita el vuit de poder del Trienni Liberal per independitzar Perú després de la victòria de Ayacucho. • A Mèxic Itúrbide va proclamar la independència en el pla d’Iguala
 • 117. 9 L’art en l’època de les revolucions
 • 118. El Romanticisme • Característiques: –Contrari al neoclàssic. –Rebuig a l’art clàssic. –Gran expressió dels sentiments. –Busca la inspiració en l’edat mitjana. –Gran Importància de la novel·la històrica. –Recuperació de les formes gòtiques en arquitectura. –Llibertat de normes.
 • 119. • Arquitectura –Pavelló reial de Brighton –Parlament de Londres –Opera de París
 • 120. Pavelló reial de Brighton
 • 122. • Pintura –DELACROIX > La llibertat guiant el poble –GERICAULT > Rai de la medusa –TURNER > Paisatges –MADRAZO > La comtessa de Vilchez –LORENZALE > Mort de Wifred el Pilós
 • 123. DELACROIX > La llibertat guiant el poble
 • 124. GERICAULT > Rai de la medusa
 • 127. LORENZALE Mort de Wifred el Pilós
 • 128. • Literatura –LORD BYRON > Poesia –WALTER SCOTT > Ivanhoe –VÍCTOR HUGO > Els Miserables –GOETHE > Faust –G. A. BEQUER > Rimas y leyendas