O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

стилистични грешки

 • Entre para ver os comentários

стилистични грешки

 1. 1. СТИЛИСТИЧНИ ГРЕШКИ УРОК ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК-9 КЛАС
 2. 2. ПРЕДИ ДА ПРИСТЪПИМ КЪМ НОВАТА ТЕМА, НЕКА ПРИПОМНИМ КАКВО НАУЧИХМЕ ВЕЧЕ ЗА СТИЛОВОТО ЕДИНСТВО НА ТЕКСТА. Стилово единен ли е следният текст? Защо? “ Аргументативен текст наричаме текст, в който представяме становището си по определен проблем чрез привеждане на аргументи в защита на казаното. Най-яката цел, дето можем да постигнем чрез аргументативния текст, е да светнем братлето, с което чатим в момента, какво става в главата ни и да го навием да се съгласи с нас, щото, по дяволите, сме адски прави ”
 3. 3. Следователно, при използване на езикови средства, което са неуместни за съответната комуникативна ситуация, се допускат стилистични грешки. Запишете заглавие: СТИЛИСТИЧНИ ГРЕШКИ 1. Стилистични грешки при използване на неуместни за съответната комуникативна ситуация думи и изрази.
 4. 4. Посочете кой от изразите е неуместен като обръщение при официално публично общуване: А) Дами и господа; Б) Уважаеми дами и господа; В) Скъпи приятели; Г) Уважаеми колеги; Д) Уважаеми сънародници В кое от следните изречения е използвана дума, неуместна за посочената речева ситуация: A) Ще плащаме повече за топлото и светлото, ако бъдат приети новите цени за парното и тока. (Вестникарска статия) Б ) Захари Стоянов е роден в забутаното селце Медвен, но израства до апостол на Априлското въстание и става автор на мемоарната книга "Записки по българските въстания" (Доклад по история) В)Спри да се гъбаркаш, всеки може да се изложи. (Между приятели) Г)Загниването на бъбречното легенче води до тежки нарушения на функцията на бъбреците. (Научнопопулярна статия)
 5. 5. Освен този тип стилистични грешки, често в писмени текстове се допускат и грешки, които затрудняват разбирането на смисъла на израза, т. е. те нарушават логическата свързаност на текста. Изяснете смисъла на следните изрази: <ul><li>Неговата коса е остра. </li></ul><ul><li>Внезапно съзрях палтото на момичето, което беше окачено на закачалката до мен. </li></ul><ul><li>Само ако ми донесеш зъб от дракон. Той се намира в стаята с червена врата </li></ul>Този тип стилистична грешка, която поражда двусмислица, се нарича АМФИБОЛИЯ
 6. 6. 2.Стилистични грешки, затрудняващи разбирането на смисъ- ла: а) амфиболия- от гр. amphibolia — двусмисленост, двойственост) – двусмислица, логическа грешка, в основата на която стои двусмислеността на езиковите изрази. Тази двусмисленост може да е следствие на различно подреждане на думите или на употребата им в различен смисъл. <ul><li>Поправете грешките в следните изречения: </li></ul><ul><li>Аз мисля, че тишината я има сред природата, тогава ми доставя голяма удоволствие да съм сред нея . </li></ul><ul><li>Рамадан казва, че отдавна тъпчем на този кръстопът, но той не е между омразата и любовта . </li></ul><ul><li>Ахил се изправя срещу Хектор в 22 песен на “Илиада”. Той е изпълнен с омраза и желание за мъст, за разлика от своя противник, чийто основен мотив да участва в двубоя е да защити честта на семейството и общността си. </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Често в писмени текстове се допускат и друг тип грешки. </li></ul><ul><li>Посочете на какво се дължи грешката в следните изрази: </li></ul><ul><li>На мен ми харесват четвъртитите и правоъгълните маси /в.“24 часа”/ </li></ul><ul><li>Аз се уплаших, че могат да ме убият или застрелят дори (?!)/“Дневен труд”/. </li></ul><ul><li>От първия до последния кадър този филм е зареден с невероятен съспенс и напрежение /афиш на “Пловдив филм”/. </li></ul><ul><li>Имам много силна интуиция, да не говорим за шестото чувство /”Клуб М”/. </li></ul>Претрупан израз, повторение на една и съща мисъл или понятие с други думи, които не добавят нова информация, се нарича ТАВТОЛОГИЯ.
 8. 8. б) тавтология- струпване на поредица от синоними, които не добавят нова или допълнителна информация и поради това са излишни ( “ На мен ми харесват четвъртитите и правоъгълните маси” ).
 9. 9. <ul><li>Кое словосъчетание най-точно отговаря на смисъла на фразеологичния израз “забраненият плод”? а) нещо, което силно привлича и изкушава; б) плод, който е забранен поради опасност от отравяне; в) плод, който расте нависоко; г) нещо, което е с кисело-сладък вкус. </li></ul><ul><li>В кой ред думите НЕ са синоними? </li></ul><ul><li>а) служител, чиновник </li></ul><ul><li>б) концентрация, съсредоточаване </li></ul><ul><li>в) тичане, бягане </li></ul><ul><li>г) предводител, първенец </li></ul><ul><li>С коя дума може да се замени подчертаната част на изрече- </li></ul><ul><li>нието, без да се промени сми- </li></ul><ul><li>сълът? Беше готов на всичко, за да реализира смелите си проекти. </li></ul><ul><li>а) трудност: </li></ul><ul><li>б) продаде </li></ul><ul><li>в) пласира </li></ul><ul><li>г) осъществи </li></ul><ul><li>д) постигне </li></ul>
 10. 10. В каква последователност изреченията образуват смислово и логически свързан текст? (1) Следваха няколко страници със скици на индианци. (2)На нея имаше просто рисунка на някакъв моряк. (3) Разгърнах скицника с очакването да видя нещо необикновено. (4) Е, първата страница се оказа разочароваща.
 11. 11. Подредете изреченията по такъв начин, че да образуват смислен, цялостен и завършен текст! <ul><li>“ Награда за опасността” е изключително популяр- но телевизионно шоу. </li></ul><ul><li>Беднякът Франсоа (Жерар Ланвин) твърдо е решил да стане първият победител в играта. </li></ul><ul><li>“ Цената на страха” – фантастичен трилър по Робърт Шекли. </li></ul><ul><li>Малко след началото на предаването той открива, че шоуто е манипулирано и никой от кандидатите няма реален шанс да оцелее. </li></ul><ul><li>Оцелелите получават премия от 100 хиляди долара. </li></ul><ul><li>Кандидатите за фантастичните награди трябва в продължение на 5 часа да се крият от група професионал-ни убийци. </li></ul>3,1,6,5,2,4

×