O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
www.oracle.com adresine gidiyoruz. Downloads sekmesinden Java for Developers
bölümünü seçiyoruz.
Sözleşmeyi kabul ederek ve Kendi işletim sistemimize uygun olanı seçerek
yüklemeyi başlatıyoruz.
www.eclipse.org adresine gidiyoruz. Downloads sekmesini seçiyoruz. Ardından işletim
sistemimize uygun olanı versiyonunu in...
www.netbeans.org adresine gidiyoruz. Download butonuna tıklıyoruz. Ardından karşımıza
Gelen sayfada kullanım tercihimize g...
Bir dile başlamanın ilk kuralı o dili kullanarak Hello World yazmaktır.
System.out.println komutu ekrana yazı yazdırmamızı...
Genel olarak değişken tanımlama şekli;
Değişken_türü değişken_adı
Örneğin;
int sayi = 7;
double sayi1 = 5.2;
String kelime...
substring Metodu
String metin = "Cumhuriyet";
String yeniMetin = metin.substring(1,6);
Ekran çıktısı aşağıdaki gibi olacak...
concat Metodu
String metin = "Cumhuriyet ";
String metin2 = "Üniversitesi";
String yeniMetin = metin.concat(metin2);
Ekran...
indexOf Metodu
String metin = "Cumhuriyet";
int index = metin.indexOf("char");
/* indexOf metodu yazdığınız karakterin ind...
replaceAll Metodu
String metin = "Cumhuriyet Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği, Cumhuriyet Üniversitesi
İnşaat Mühendis...
equals Metodu
String isim1 = "Ahmet";
String isim2 = "Mehmet";
System.out.println(isim1.equals(isim2));
/* İsim değişkenle...
compareTo Metodu
String isim1 = "Ahmet";
String isim2 = "Mehmet";
System.out.println(isim1.compareTo(isim2));
Bunun sonucu...
toUpperCase - toLowerCase Metodu
String isim1 = "Ahmet";
String isim2;
isim2 = isim1.toUpperCase();
isim2 = isim1.toLowerC...
trim Metodu
String metin = " Cumhuriyet Üniversitesi ";
System.out.println(metin.trim());
Ekran çıktısı aşağıdaki gibi ola...
charAt Metodu
String isim1 = "Ahmet";
String isim2;
isim2 = isim1.charAt(x);
/* charAt(x) isim1 değişkeninin x. indisindek...
Scanner, kullanıcının veri girmesini sağlayan nesnedir.
Random Sayı
Random randomNumber = new Random();
int number;
number = randomNumber.nextInt();
/* +2.000.000.000 ile - 2.000...
Try – Catch, Run time yani çalışma zamanındaki hataları yakalar fakat programımız
patlamaz ve çalışmaya devam eder. Özelli...
Sınıflar, metotların toplanması ile oluşan kodların gruplanmış halidir.
Bir metodu nesne oluşturmadan da çağırabiliriz fakat o metodun Static olması
gerekmektedir.
Private tanımladığımız metotlarımızı ise yalnızca tanımladığımız sınıfın altında kullanabiliriz.
Başka bir sınıfın altında...
Miras, Sınıfların birbiri
içerisinde türemesini
sağlayan bir sınıf
kullanarak başka bir
sınıf türetebileceğimiz
yapıdır.
D...
Nesnelerimizi türetip
programımızı çalıştırdığımız
Main(Ana) Class’ımızı da
oluşturuyoruz.
Override, isimleri ve parametreleri aynı yaptıkları işlevler farklı olan metotlar olabileceği
gibi isimleri aynı aldığı pa...
Polimorfizm, OOP(Object Oriented Programming) en önemli kavramlarından biridir.
Polimorfizm ile kalıtım konusu iç içedir.
Soyut (Abstract) sınıflar, ortak özellikleri olan nesneleri modellemek için kullanılır.
Sarmalama (Encapsulation), bir nesnenin özelliklerinin dışarıdan kullanılmasını sınırlamak
için kullanılır. Aşağıdaki örne...
Arayüz (Interface), Soyut (Abstract) sınıfların bir üst modeli gibi düşünülebilir. Arayüz, bir
sınıfta olması gereken meto...
Introduction to Java programming
Introduction to Java programming
Introduction to Java programming
Introduction to Java programming
Introduction to Java programming
Introduction to Java programming
Introduction to Java programming
Introduction to Java programming
Introduction to Java programming
Introduction to Java programming
Introduction to Java programming
Introduction to Java programming
Introduction to Java programming
Introduction to Java programming
Introduction to Java programming
Introduction to Java programming
Introduction to Java programming
Introduction to Java programming
Introduction to Java programming
Introduction to Java programming
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

de

Introduction to Java programming Slide 1 Introduction to Java programming Slide 2 Introduction to Java programming Slide 3 Introduction to Java programming Slide 4 Introduction to Java programming Slide 5 Introduction to Java programming Slide 6 Introduction to Java programming Slide 7 Introduction to Java programming Slide 8 Introduction to Java programming Slide 9 Introduction to Java programming Slide 10 Introduction to Java programming Slide 11 Introduction to Java programming Slide 12 Introduction to Java programming Slide 13 Introduction to Java programming Slide 14 Introduction to Java programming Slide 15 Introduction to Java programming Slide 16 Introduction to Java programming Slide 17 Introduction to Java programming Slide 18 Introduction to Java programming Slide 19 Introduction to Java programming Slide 20 Introduction to Java programming Slide 21 Introduction to Java programming Slide 22 Introduction to Java programming Slide 23 Introduction to Java programming Slide 24 Introduction to Java programming Slide 25 Introduction to Java programming Slide 26 Introduction to Java programming Slide 27 Introduction to Java programming Slide 28 Introduction to Java programming Slide 29 Introduction to Java programming Slide 30 Introduction to Java programming Slide 31 Introduction to Java programming Slide 32 Introduction to Java programming Slide 33 Introduction to Java programming Slide 34 Introduction to Java programming Slide 35 Introduction to Java programming Slide 36 Introduction to Java programming Slide 37 Introduction to Java programming Slide 38 Introduction to Java programming Slide 39 Introduction to Java programming Slide 40 Introduction to Java programming Slide 41 Introduction to Java programming Slide 42 Introduction to Java programming Slide 43 Introduction to Java programming Slide 44 Introduction to Java programming Slide 45 Introduction to Java programming Slide 46 Introduction to Java programming Slide 47 Introduction to Java programming Slide 48
Próximos SlideShares
What is BIOS ?
Avançar

1 gostou

Compartilhar

Introduction to Java programming

Introduction to Java programming

Introduction to Java programming

 1. 1. www.oracle.com adresine gidiyoruz. Downloads sekmesinden Java for Developers bölümünü seçiyoruz.
 2. 2. Sözleşmeyi kabul ederek ve Kendi işletim sistemimize uygun olanı seçerek yüklemeyi başlatıyoruz.
 3. 3. www.eclipse.org adresine gidiyoruz. Downloads sekmesini seçiyoruz. Ardından işletim sistemimize uygun olanı versiyonunu indiriyoruz.
 4. 4. www.netbeans.org adresine gidiyoruz. Download butonuna tıklıyoruz. Ardından karşımıza Gelen sayfada kullanım tercihimize göre indirme işlemini başlatabiliriz.
 5. 5. Bir dile başlamanın ilk kuralı o dili kullanarak Hello World yazmaktır. System.out.println komutu ekrana yazı yazdırmamızı sağlar. ‘ln’ ise yazdıktan sonra bir alt satıra geçer ve bekler. ‘ln’ koymazsak aynı satırda kalır ve bir sonraki komutu bekler.
 6. 6. Genel olarak değişken tanımlama şekli; Değişken_türü değişken_adı Örneğin; int sayi = 7; double sayi1 = 5.2; String kelime = "Cumhuriyet"; boolean durum = true; char karakter = ‘a’;
 7. 7. substring Metodu String metin = "Cumhuriyet"; String yeniMetin = metin.substring(1,6); Ekran çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır; umhur /* Substring metodunun içindeki 1 sayısı başlangıç indisini, 6 sayısı ise bitiş indisini gösterir. 1.indisdeki karakter alınırken 6.indisteki karakter alınmamaktadır. */
 8. 8. concat Metodu String metin = "Cumhuriyet "; String metin2 = "Üniversitesi"; String yeniMetin = metin.concat(metin2); Ekran çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır; Cumhuriyet Üniversitesi /* Concat metodu iki String’ i birleştirmemizi sağlar. */
 9. 9. indexOf Metodu String metin = "Cumhuriyet"; int index = metin.indexOf("char"); /* indexOf metodu yazdığınız karakterin indisini döndürür. */ lastIndexOf Metodu String metin = "Cumhuriyet"; int index = metin.lastIndexOf("char"); /* lastIndexOf metodu yazdığınız karakterin en son bulunduğu yerin indisini döndürür. Örnek vermemiz gerekirse "u" karakterini aradığımızda bize 1 yerine 4 değerini Döndürecektir. */
 10. 10. replaceAll Metodu String metin = "Cumhuriyet Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği, Cumhuriyet Üniversitesi İnşaat Mühendisliği, Cumhuriyet Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği"; System.out.println(metin.replaceAll(" Cumhuriyet ", " İstanbul "); Ekran çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır; İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği, Cumhuriyet Üniversitesi İnşaat Mühendisliği, Cumhuriyet Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği /* replaceAll metodu girdiğimiz birinci parametredeki anahtar kelime ile ikinci parametredeki anahtar kelime ile yer değiştirir. */ /* replaceFirst metodu girdiğimiz birinci parametredeki anahtar kelime ile ikinci parametredeki anahtar kelime ile yer değiştirir. Tümünü değil yalnızca ilk Cumhuriyet’ i değiştirecektir. */
 11. 11. equals Metodu String isim1 = "Ahmet"; String isim2 = "Mehmet"; System.out.println(isim1.equals(isim2)); /* İsim değişkenleri birbiriyle aynı ise true sonuç döndürür fakat yukarıdaki örnekte olduğu gibi birbirinden farklı ise false değer döndürecektir. Büyük – Küçük harf farklılığına dikkat etmek gerekmektedir. */ /* Equals metodu yerine equalsIgnoreCase metodunu kullanırsak Büyük – Küçük harf farklılığı, fark ettirmeyecektir. İsimler aynı olduğu takdirde true değer döndürecektir. */
 12. 12. compareTo Metodu String isim1 = "Ahmet"; String isim2 = "Mehmet"; System.out.println(isim1.compareTo(isim2)); Bunun sonucunda pozitif değer dönerse isim1 değişkeni isim2 değişkeninden dönen değer kadar sonra geliyor demektir. Negatif değer dönerse isim1 değişkeni isim2 değişkeninden dönen değer kadar önce geliyor demektir. /* Türkçe karakter kullanımında beklenmedik sonuçlar döndürebilir. Büyük harfler, küçük harflerden önce gelir. Aynı harfin büyük harfi ile küçük harfi arasında 32 değer farkı vardır. compareToIgnoreCase metodunu kullanırsak Büyük – Küçük harf farklılığı, fark ettirmeyecektir ve 0 (Sıfır) değerini döndürecektir. */
 13. 13. toUpperCase - toLowerCase Metodu String isim1 = "Ahmet"; String isim2; isim2 = isim1.toUpperCase(); isim2 = isim1.toLowerCase(); /* toUpperCase metodu tüm harfleri büyük harfe dönüştürür. toLowerCase metodu ise tüm harfleri küçük harfe dönüştürür. */
 14. 14. trim Metodu String metin = " Cumhuriyet Üniversitesi "; System.out.println(metin.trim()); Ekran çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır; Cumhuriyet Üniversitesi /* trim metodu String değişkenimizin başında ve sonundaki boşlukları siler. */
 15. 15. charAt Metodu String isim1 = "Ahmet"; String isim2; isim2 = isim1.charAt(x); /* charAt(x) isim1 değişkeninin x. indisindeki karakteri tutar ve isim2 değişkenine atar. */ length Metodu String isim1 = "Ahmet"; String isim2; int karakter; int karakter = isim1.length(); /* karakter değişkenine isim1 değişkeninin karakter uzunluğunu atar. */
 16. 16. Scanner, kullanıcının veri girmesini sağlayan nesnedir.
 17. 17. Random Sayı Random randomNumber = new Random(); int number; number = randomNumber.nextInt(); /* +2.000.000.000 ile - 2.000.000.000 arasında sayılar türetir. */ number = randomNumber.nextInt(x); /* 0 ile x-1 sayısı arasında sayılar türetir. */ number = y*randomNumber.nextInt(x); /* x değeri üzerinden y ve y’nin katları şeklinde sayılar türetir. */
 18. 18. Try – Catch, Run time yani çalışma zamanındaki hataları yakalar fakat programımız patlamaz ve çalışmaya devam eder. Özellikle programımız çalışırken hata oluşabilecek alanlarda Try – Catch yapısını kullanmayı tercih etmeliyiz.
 19. 19. Sınıflar, metotların toplanması ile oluşan kodların gruplanmış halidir.
 20. 20. Bir metodu nesne oluşturmadan da çağırabiliriz fakat o metodun Static olması gerekmektedir.
 21. 21. Private tanımladığımız metotlarımızı ise yalnızca tanımladığımız sınıfın altında kullanabiliriz. Başka bir sınıfın altından nesne türetsek bile o metoda ulaşmaya iznimiz olmayacaktır. Başka bir sınıfın altından metodumuza ulaşmak istiyorsak Public olarak tanımlama yapmamız gerekmektedir. Private tanımladığımız metodumuza ulaşmamız gerektiği durumlarda ise tanımladığımız sınıfın altında Public bir metot yazarak onun altında Private metodumuzu çağırabiliriz.
 22. 22. Miras, Sınıfların birbiri içerisinde türemesini sağlayan bir sınıf kullanarak başka bir sınıf türetebileceğimiz yapıdır. Diğer sınıflar için Miras alacağımız Taşıt Class’ını oluşturduk.
 23. 23. Nesnelerimizi türetip programımızı çalıştırdığımız Main(Ana) Class’ımızı da oluşturuyoruz.
 24. 24. Override, isimleri ve parametreleri aynı yaptıkları işlevler farklı olan metotlar olabileceği gibi isimleri aynı aldığı parametreler ve işlevleri farklı olan metotlar da olabilir.
 25. 25. Polimorfizm, OOP(Object Oriented Programming) en önemli kavramlarından biridir. Polimorfizm ile kalıtım konusu iç içedir.
 26. 26. Soyut (Abstract) sınıflar, ortak özellikleri olan nesneleri modellemek için kullanılır.
 27. 27. Sarmalama (Encapsulation), bir nesnenin özelliklerinin dışarıdan kullanılmasını sınırlamak için kullanılır. Aşağıdaki örnekte nefes alma işini örnek vereceğiz. Nefes alırken diğer yapılan işlerle biz ilgilenmeyiz. Nefes alma Public olduğu için dışarıdan ulaşılabilir ama içinde bulunan Private metotlara erişilemez.
 28. 28. Arayüz (Interface), Soyut (Abstract) sınıfların bir üst modeli gibi düşünülebilir. Arayüz, bir sınıfta olması gereken metot ve özellikleri tanımlayan yapıdır. Kullanacağımız metotları tanımlıyoruz.
 • sheikhaali35

  Jun. 21, 2014

Introduction to Java programming

Vistos

Vistos totais

1.009

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

19

Ações

Baixados

0

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

1

×