O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Seksjon for formidlingstjenester

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Utdanning.no
Utdanning.no
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 35 Anúncio

Seksjon for formidlingstjenester

Baixar para ler offline

Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø har en egen formidlingsavdeling. Seksjon for formidlingstjenester har det overordnete ansvaret for intern og ekstern kommunikasjon ved fakultetet. Ta en titt på denne presentasjonen for å bli bedre kjent med oss!

Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø har en egen formidlingsavdeling. Seksjon for formidlingstjenester har det overordnete ansvaret for intern og ekstern kommunikasjon ved fakultetet. Ta en titt på denne presentasjonen for å bli bedre kjent med oss!

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a Seksjon for formidlingstjenester (20)

Mais recentes (20)

Anúncio

Seksjon for formidlingstjenester

 1. 1. Seksjon for formidlingstjenester … og formidling ved Helsefak Torgunn Wærås, Seksjon for formidlingstjenester
 2. 2. Seksjon for formidlingstjenester <ul><li>Opprettet 2007 </li></ul><ul><ul><li>1 av 4 seksjoner i fakultetsadministrasjonen </li></ul></ul><ul><ul><li>11 medarbeidere </li></ul></ul><ul><li>Overordnet ansvar for intern og ekstern kommunikasjon ved Helsefak </li></ul><ul><ul><li>Planer og strategier </li></ul></ul><ul><ul><li>” Hjelp til selvhjelp” </li></ul></ul><ul><ul><li>Praktisk hjelp </li></ul></ul><ul><ul><li>Kommunikasjonsoppgaver og egeninitierte formidlingsprosjekter </li></ul></ul>
 3. 3. Vårt utgangspunkt <ul><li>Formidling = kommunikasjon </li></ul><ul><li>Foregår overalt i en organisasjon </li></ul><ul><li>Alle ansatte ved Det helsevitenskapelige fakultet har et ansvar for kommunikasjon, og særlig ledere </li></ul><ul><ul><li>Jf. Statens kommunikasjonspolitikk </li></ul></ul><ul><li>Bare en liten del av kommunikasjonen kan styres og planlegges </li></ul>
 4. 4. Vi samarbeider på kryss og tvers Det meste av arbeidet vi gjør skjer i matrise… <ul><li>Ved fakultetet </li></ul><ul><ul><li>Institutter, sentre, forskningsgrupper, seksjoner </li></ul></ul><ul><li>Ved UiT </li></ul><ul><ul><li>Fakultetene </li></ul></ul><ul><ul><li>SADM, særlig Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt </li></ul></ul><ul><li>Eksternt </li></ul><ul><ul><li>UNN </li></ul></ul><ul><ul><li>Media </li></ul></ul><ul><ul><li>Andre </li></ul></ul>
 5. 5. Kommunikasjon ved Helsefak <ul><li>Verktøy for å bidra til å nå de ulike målene Helsefak og UiT har satt seg innen alle områder - forskning, utdanning, formidling og mennesker i organisasjonen </li></ul><ul><li>Mål i seg selv </li></ul><ul><ul><li>Universitets- og høgskoleloven </li></ul></ul>
 6. 6. Økt satsing på formidling …og det er avgjørende for arbeidet i seksjonen <ul><li>Holdningsendring nasjonalt og lokalt </li></ul><ul><li>UiTs formidlingskomponent </li></ul><ul><li>Fakultetsledelsen syns formidling er viktig! </li></ul><ul><li>Helsefaks strategiplan 2010-2013 </li></ul><ul><li>Helsefaks årsplaner </li></ul>
 7. 7. Satsing på formidling 2010 <ul><li>To faglige rådgivere for formidling fra 1. februar </li></ul><ul><li>Infotorget åpnet 22. mars </li></ul><ul><li>Formidlingspris delt ut første gang i juni 2010 </li></ul><ul><li>PhD-kurs i forskningskommunikasjon etablert </li></ul><ul><li>Flere formidlere ansatt sommer 2010 (journalister) </li></ul><ul><li>Forum for formidling etablert høst 2010 </li></ul><ul><li>700 000 kroner tildelt instituttene for tiltak innen allmennrettet formidling </li></ul>Bente Træen Ørjan Olsvik
 8. 8. Og satsing gir resultater! <ul><li>Dekan og fakultetsdirektør har uoffisielt utropt 2010 til ”Formidlingens år” </li></ul><ul><li>Som direkte resultat av gjennomførte handlinger fra fakultetets, instituttenes og fakultetsadministrasjonens årsplaner for 2010, har fakultetet blant annet oppnådd følgende: </li></ul>
 9. 9. Forskningstorget 2010 Førstepris til Helsefak for beste stand
 10. 10. Internett 2010/11 <ul><li>Alle hovedsider oversatt og tilgjengelig i engelsk versjon </li></ul><ul><li>Ny førsteside for fakultetet </li></ul><ul><li>Ca. 80 % av forskningsgruppene har lagt ut informasjon på egne nettsider ved årsskiftet </li></ul><ul><li>Kompetansekatalog for nett </li></ul><ul><li>Retningslinjer for mediehåndtering </li></ul>
 11. 11. Internett 2010 forts. <ul><li>IMB – nye nettsider for institutt og alle forskningsgrupper lansert </li></ul><ul><li>Forskning – nye nettsider </li></ul><ul><li>Internasjonalt kontor – nye nettsider </li></ul><ul><li>Økonomi/Personal/HMS – nye nettsider </li></ul><ul><li>Rutiner for Helseforskning, flytskjema og dokumentarkiv etablert på nett i november </li></ul><ul><li>ISM og IKM – har startet prosjekter høsten 2010 for å etablere nye nettsider for institutt og forskningsgrupper </li></ul>
 12. 12. Etter Phd-kurset i november: <ul><li>” Hei og takk for bra kurs i formidling! </li></ul><ul><li>Vil bare skrive og fortelle at kurset allerede bærer frukter – </li></ul><ul><li>jeg har fått et lite innlegg på trykk i Dagbladet i dag.” </li></ul><ul><li>Tre kronikker og ett debattinnlegg </li></ul><ul><li>En tv-opptreden på nasjonal tv </li></ul><ul><li>To større saker til Labyrint og forskning.no </li></ul><ul><li>Flere nyhetssaker til UiTs nettsider </li></ul><ul><li>… og flere saker underveis </li></ul>
 13. 13. Større redaksjon - tettere oppfølging fagmiljø og aktiv satsing overfor media <ul><li>Økt antall nyhetsartikler og reportasjer via ”egne” kanaler: </li></ul><ul><ul><li>uit.no/helsefak </li></ul></ul><ul><ul><li>uit.no </li></ul></ul><ul><ul><li>Labyrint </li></ul></ul><ul><ul><li>forskning.no </li></ul></ul><ul><ul><li>alphagalileo.org </li></ul></ul><ul><li>Økt antall oppslag i eksterne medier lokalt, regionalt og nasjonalt </li></ul>
 14. 16. Men tilbake til seksjonen…
 15. 17. Våre hovedarbeidsområder <ul><li>Førstelinjetjeneste - Infotorget </li></ul><ul><li>Kommunikasjons- og medierådgivning </li></ul><ul><li>Innsalg til media og mediekontakt </li></ul><ul><li>Profilering og markedsføring </li></ul><ul><li>Redaksjonelt arbeid </li></ul><ul><li>Grafisk formgiving </li></ul><ul><li>Foto </li></ul><ul><li>Internett </li></ul><ul><li>Prosjekter (Hjerne-hjerte, Forskningsdagene, Krafttak mot kreft etc.) </li></ul><ul><li>Undervisning, kurs og opplæring </li></ul><ul><ul><li>Obligatorisk Phd-kurs i forskningskommunikasjon, hvordan lage postere, hvordan publisere på nett, hvordan skrive en god kronikk osv. </li></ul></ul><ul><li>Strategi- og planarbeid for området formidling </li></ul>
 16. 18. Hvem er vi? <ul><li>Poul Andresen – informasjonskonsulent </li></ul><ul><li>Elsa Kotavuopio – informasjonskonsulent </li></ul><ul><li>Elin Svendsen – informasjonskonsulent </li></ul><ul><li>Odd Manskow – informasjonskonsulent </li></ul><ul><li>Anika Mackenroth – kommunikasjonsrådgiver </li></ul><ul><li>Elisabeth Øvreberg – formidler og forskningsjournalist </li></ul><ul><li>Bjørn-Håkon Solberg – vevkoordinator </li></ul><ul><li>Rod Wolstenholme – tegneleder </li></ul><ul><li>Bjørn-Kåre Iversen – fotoleder </li></ul><ul><li>Marit Olsvik Opsahl – prosjektmedarbeider </li></ul><ul><li>Torgunn Wærås – seksjonsleder </li></ul>
 17. 19. Bjørn-Håkon (teamleder) Rod Bjørn-Kåre Marit Torgunn Odd Elsa Poul Elin (teamleder) Anika (teamleder) Elisabeth Infotorget Vink (Visuell- og nettbasert kommunikasjon) Redaksjonen Elin Poul 1/3 Marit Marit Seksjonen er organisert i tre team
 18. 20. Hvem jobber med hva?
 19. 21. Infotorget <ul><li>U7.103 </li></ul><ul><li>Åpent: </li></ul><ul><li>08:00 - 15:45 (15:00) </li></ul><ul><li>Kontakt: </li></ul><ul><li>77 64 46 10 </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>Poul Andresen Elsa Kotavuopio Elin Svendsen Odd Manskow uit.no/helsefak/infotorget
 20. 22. Hele fakultetets infotorg uit.no/helsefak/infotorget <ul><li>Studenter, ansatte, besøkende, andre </li></ul><ul><li>Skranke, telefon, e-post </li></ul><ul><li>Alle typer henvendelser </li></ul><ul><li>Informasjonsspredning </li></ul><ul><ul><li>Infoskjermer </li></ul></ul><ul><ul><li>Fronter, Tavla m.m. </li></ul></ul><ul><li>Profil- og gaveartikler </li></ul><ul><li>Utlån/utleie lokaler </li></ul><ul><li>Utlån postervegger </li></ul><ul><li>Gjesteparkeringskort </li></ul><ul><li>Bekreftelser, rett kopi </li></ul><ul><li>Karakterutskrifter </li></ul><ul><li>Inn- og utleveringer </li></ul><ul><li>Etc. </li></ul>
 21. 23. Internett Bjørn-Håkon Solberg Vevkoordinator Leder Helsefaks nettarbeid og er teamleder for visuell og nettbasert kommunikasjon. Medlem i Redaksjonsrådet for nett, UiT Poul Andresen Hovedjobb Infotorget, jobber med nettarbeid ca. 1/3 stilling
 22. 24. Foto og grafiske tjenester <ul><li>Fotografering </li></ul><ul><li>Postere og presentasjoner </li></ul><ul><li>Profilering </li></ul><ul><li>Infomateriell </li></ul>Bjørn-Kåre Iversen Fotoleder Rod Wolstenholme Tegneleder
 23. 25. Forskningsformidling - prosjekter <ul><li>” Hjerne hjerte” </li></ul><ul><li>Forskningsdagene </li></ul>Marit Olsvik Opsahl Prosjektmedarbeider Jobber også med profilering og annet kommunikasjonsarbeid. Vikar ved Infotorget ved behov.
 24. 26. Redaksjonen <ul><ul><li>Nyheter og forskningsartikler til uit.no/helsefak, uit.no, Labyrint, forskning.no, alphagalileo.org </li></ul></ul><ul><ul><li>Innsalg til media og mediekontakt </li></ul></ul><ul><ul><li>Medie- og kommunikasjonsrådgivning </li></ul></ul><ul><ul><li>PhD-kurs i forskningskommunikasjon </li></ul></ul><ul><ul><li>Profilering og markedsføring </li></ul></ul>Elisabeth Øvreberg Forskningsjournalist Anika Mackenroth Kommunikasjonsrådgiver
 25. 27. Redaksjonen <ul><li>Elisabeths hovedområder: </li></ul><ul><ul><li>Nyheter og forskningsartikler til uit.no/helsefak, uit.no, Labyrint, forskning.no, alphagalileo.org </li></ul></ul><ul><li>Anikas hovedområder: </li></ul><ul><ul><li>Innsalg til media og mediekontakt </li></ul></ul><ul><ul><li>Medie- og kommunikasjonsrådgivning </li></ul></ul><ul><ul><li>PhD-kurs i forskningskommunikasjon </li></ul></ul><ul><ul><li>Profilering og markedsføring </li></ul></ul>Elisabeth Øvreberg Forskningsjournalist Anika Mackenroth Kommunikasjonsrådgiver
 26. 28. Seksjonsledelse m.m. <ul><li>Seksjonsledelse </li></ul><ul><li>Strategi- og planarbeid innen området formidling </li></ul><ul><li>Informasjons- og kommunikasjonsrådgivning </li></ul><ul><li>Saksbehandling </li></ul><ul><li>Redaktør for fakultetets nyhetssider </li></ul><ul><li>Prosjektleder for &quot; hjerne - hjerte “ </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Medansvar Forum for formidling </li></ul><ul><li>Medlem i Ressursgruppa for Infotorget ved Helsefak </li></ul><ul><li>Medlem i lokal beredskapsgruppe ved Helsefak </li></ul><ul><li>Medlem i Kommunikasjonsforum ved UiT </li></ul><ul><li>Medlem i Redaksjonsrådet ved UiT (nett) </li></ul>Torgunn Wærås seksjonsleder
 27. 29. Glimt - målsettinger 2011 <ul><li>Bidra til å lage og gjennomføre helhetlig plan for studentrekruttering </li></ul><ul><li>Belønne allmennrettet formidling systematisk </li></ul><ul><ul><li>Skal utarbeide system for belønning </li></ul></ul><ul><ul><li>Lar oss inspirere av HSL-fak., UiS, HiO m.fl. </li></ul></ul><ul><li>Bidra til at Helsefaks aktiviteter innen forskning, utdanning og formidling skal få økt oppmerksomhet i media </li></ul><ul><ul><li>Endringer i synlighet skal kunne måles </li></ul></ul><ul><ul><li>System for rapporter </li></ul></ul>
 28. 30. Om utviklingen <ul><li>Flere og flere ved Helsefak blir oppmerksom på området formidling og eget ansvar for kommunikasjon </li></ul><ul><li>Vi blir stadig mer brukt av ansatte – tjenester – gjelder også UNN-ansatte </li></ul><ul><li>Ansatte – mer aktiv selv – eks. media </li></ul><ul><li>Vi blir stadig mer brukt også av og for studenter </li></ul><ul><ul><li>Infotorget, kurs masterstudenter, kurs forskerlinjestudenter, Frampeik – bistand, informasjon Studentrådet etc. </li></ul></ul>
 29. 31. Glimt - målsettinger 2011 forts. <ul><li>Heve individuell kompetanse for nettarbeid </li></ul><ul><ul><li>Kurs, veiledning, maler </li></ul></ul><ul><li>Utnytte Internett som medium bedre </li></ul><ul><ul><li>Fotoarkiv må på plass – Flickr og Cumulus </li></ul></ul><ul><ul><li>Digital historiefortelling – videoer </li></ul></ul><ul><ul><li>Sosiale medier </li></ul></ul>
 30. 32. Glimt - målsettinger 2011 forts. <ul><li>Realisere prosjektet Hjerne hjerte </li></ul><ul><ul><li>Utstillingsåpning TMU august 2011 </li></ul></ul><ul><ul><li>Læringsopplegg </li></ul></ul><ul><ul><li>Eget nettsted for aktivitet og fordypning </li></ul></ul><ul><ul><li>Utstillinga gjenåpner ved Helsefak 2012 </li></ul></ul>
 31. 33. Glimt - målsettinger 2011 forts. <ul><li>Forskningsdagene 2011 – hovedtema kjemi </li></ul><ul><li>Intitere og bidra til å gjennomføre </li></ul><ul><ul><li>Helsefak på Forskningstorget i Tromsø </li></ul></ul><ul><ul><li>Forsker Grand Prix </li></ul></ul><ul><ul><li>Tverrfakultært prosjekt innen kjemi? </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Norstruct, MabCent, Helsefak… </li></ul></ul></ul>
 32. 34. Glimt - målsettinger 2011 forts. <ul><li>Intern kommunikasjon: </li></ul><ul><ul><li>Utvikle Fakultetstavla til ”internavis” </li></ul></ul><ul><ul><li>Infoskjermene: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Videreutvikle som informasjonskanal </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Skjermer i alle bygg </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Egen kulturskjerm </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Samarbeid med Cominor? </li></ul></ul></ul>
 33. 35. uit.no/helsefak/formidling

×