O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
V i e s t i n t ä amma t t i l a i s e n u u d e t 
u r a m a h d o l l i s u u d e t 
d i g i t a a l i s e s s a m a a i...
AKUN URAPOLKU
SISÄLLÖNTUOTTAJA 
Photo 
by 
Erin 
Kohlenberg 
/ 
CC 
Flickr
KANAVAEKSPERTTI
KOULUTTAJA
KRIISIVIESTINNÄN 
OSAAJA
TULOKSENTEKIJÄ
09/12/14 
KEHITTÄJÄ 
Vies<ntäamma@laisen 
uusi 
toimenkuva 
| 
Aku 
Varamäki
ASIAKASPALVELIJA
MUUTOS 
ASIAKASPALVELUSSA 
Näkymätön 
Näkyvä 
Yksityinen 
Julkinen 
Reak<ivinen 
Proak<ivinen 
”Corporate” 
Persoonallinen...
TOIMINTAYMPÄRISTÖN 
LUOTAAJA
JOHDON TUKI
MUUTOSAGENTTI
Vies<n 
ORGANISAATION 
VILLEIN REIKÄPÄÄ 
Parhaat 
tulokset 
Oarhaat 
tulokset 
viralitee@ 
Kreisiys 
Tavoite 
Hyvän 
maun ...
@akuvaramaki 
Enthusiast 
Twitter | LinkedIn | instagram | facebook
VIESTIJÄN UUDET ROOLIT 
SISÄLLÖNTUOTTAJA 
KANAVAEKSPERTTI 
KOULUTTAJA 
KRIISIVIESTINNÄN OSAAJA 
TULOKSENTEKIJÄ 
ORGANISAAT...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Viestintäammattilaisen uudet toimenkuvat

912 visualizações

Publicada em

Viestintäammattilaisen työ muuttuu digitaalisuuden myötä, ja vaatii paitsi uudenlaisia sisällöntuotantotaitoja, myös kanavatuntemusta. Tärkeimpänä kaikesta viestinnän strateginen merkitys korostuu.


Esitykseni MIF:n joulukahveilla 10.12.2014

 • Seja o primeiro a comentar

Viestintäammattilaisen uudet toimenkuvat

 1. 1. V i e s t i n t ä amma t t i l a i s e n u u d e t u r a m a h d o l l i s u u d e t d i g i t a a l i s e s s a m a a i l m a s s a A K U V A R A M Ä K I @ a k u v a r a m a k i
 2. 2. AKUN URAPOLKU
 3. 3. SISÄLLÖNTUOTTAJA Photo by Erin Kohlenberg / CC Flickr
 4. 4. KANAVAEKSPERTTI
 5. 5. KOULUTTAJA
 6. 6. KRIISIVIESTINNÄN OSAAJA
 7. 7. TULOKSENTEKIJÄ
 8. 8. 09/12/14 KEHITTÄJÄ Vies<ntäamma@laisen uusi toimenkuva | Aku Varamäki
 9. 9. ASIAKASPALVELIJA
 10. 10. MUUTOS ASIAKASPALVELUSSA Näkymätön Näkyvä Yksityinen Julkinen Reak<ivinen Proak<ivinen ”Corporate” Persoonallinen Korvaus/reklamaa<o Myyn< Asiakaspalvelu PR Kuuntelu Keskustelu Yrityksen kanava Asiakkaan kanava Päivät, viikot Minuu<t, tunnit Torut Raivo Tarkat ohjeet Improvisoin< Palvelu toimistoaikana Jatkuva läsnäolo
 11. 11. TOIMINTAYMPÄRISTÖN LUOTAAJA
 12. 12. JOHDON TUKI
 13. 13. MUUTOSAGENTTI
 14. 14. Vies<n ORGANISAATION VILLEIN REIKÄPÄÄ Parhaat tulokset Oarhaat tulokset viralitee@ Kreisiys Tavoite Hyvän maun raja Mihin organisaa<on villein reikäpää kykenee
 15. 15. @akuvaramaki Enthusiast Twitter | LinkedIn | instagram | facebook
 16. 16. VIESTIJÄN UUDET ROOLIT SISÄLLÖNTUOTTAJA KANAVAEKSPERTTI KOULUTTAJA KRIISIVIESTINNÄN OSAAJA TULOKSENTEKIJÄ ORGANISAATION KEHITTÄJÄ ASIAKASPALVELIJA LUOTAAJA JOHDON TUKI MUUTOSAGENTTI ORGANISAATION REIKÄPÄÄ

×