Anúncio

Regiunea de Dezvoltare Nord în cifre (2016)

ADR Nord
dezvoltare regională em ADR Nord
26 de Oct de 2016
Regiunea de Dezvoltare Nord în cifre (2016)
Regiunea de Dezvoltare Nord în cifre (2016)
Regiunea de Dezvoltare Nord în cifre (2016)
Regiunea de Dezvoltare Nord în cifre (2016)
Anúncio
Regiunea de Dezvoltare Nord în cifre (2016)
Regiunea de Dezvoltare Nord în cifre (2016)
Regiunea de Dezvoltare Nord în cifre (2016)
Regiunea de Dezvoltare Nord în cifre (2016)
Regiunea de Dezvoltare Nord în cifre (2016)
Próximos SlideShares
Oferta meteo meteo2.md de publicitateOferta meteo meteo2.md de publicitate
Carregando em ... 3
1 de 9
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Mais de ADR Nord(20)

Anúncio

Regiunea de Dezvoltare Nord în cifre (2016)

  1. ORGANIZAREA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ. POPULAȚIE ORGANIZAREA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ A RDN LA 1 IANUARIE 2015 Suprafața totală, km2 Ponderea în regiune, % Număr municipii Număr orașe Localități din componenț a orașelor Număr sate Număr comune Total localități RDN 10.014,5 100,0 1 19 13 295 244 572 Mun. Bălți 78,0 0,78 1 - - 2 - 3 Briceni 814,4 8,13 - 2 - 26 11 39 Dondușeni 644,1 6,43 - 1 - 21 8 30 Drochia 999,9 9,98 - 1 - 27 12 40 Edineț 932,9 9,32 - 2 4 30 13 49 Fălești 1072,6 10,71 - 1 1 32 42 76 Florești 1108,2 11,07 - 3 - 37 34 74 Glodeni 754,2 7,53 - 1 1 18 15 35 Ocnița 597,5 5,97 - 3 - 18 12 33 Rîșcani 936,0 9,35 - 2 6 26 21 55 Sîngerei 1033,7 10,32 - 2 1 24 43 70 Soroca 1043,0 10,41 - 1 - 34 33 68
  2. POPULAȚIE 2009 2012 2013 2014 2015 Populația stabilă - total (la 1 ianuarie), persoane 1013717 1002555 999216 994844 991246 bărbați 482525 477638 476465 474376 473000 femei 531192 524917 522751 520468 518246 Populație urbană 354505 355977 356749 356908 356920 Populație rurală 659212 646578 642467 637936 634326 Populația pe principalele grupe de vîrstă 1013717 1002555 999216 994844 991246 sub vîrsta aptă de muncă 185256 171779 168689 166394 165200 în vîrsta aptă de muncă 633667 634451 631814 627110 621600 peste vîrsta aptă de muncă 194794 196325 198713 201340 204446 Femei la 1000 bărbați 1101 1099 1097 1097 1096 Indicele sarcinii demografice1 52,9 52,4 52,9 53,2 53,9 Densitatea populației 101,2 100,1 99,8 99,3 99 La 1000 de persoane născuți-vii 11 10,5 10,2 10,7 10,8 decese 13,9 13,1 13 13 13,1 sporul natural -2,9 -2,6 -2,8 -2,3 -2,3 căsătorii 6,5 6 6,2 6,3 6,3 divorțuri 2,9 2,7 2,8 3 2,9 decese la vîrsta sub 1 an 12 9,4 10,2 11,4 9,1 Durata medie a vieții, ani 70,1 71,8 72,1 72,2 - STRUCTURA POPULAȚIEI PE GRUPE DE VÎRSTĂ, 2009-2015, % PIAȚA MUNCII 2009 2012 2013 2014 2015 1 Raportul dintre persoanele sub 15 ani și peste 60 ani și populația în vîrstă de muncă exprimat la 100 de persoane 18.27% 17.85% 17.46% 17.13% 16.88% 16.73% 16.67% 62.51% 62.89% 63.24% 63.28% 63.23% 63.04% 62.71% 19.22% 19.26% 19.30% 19.58% 19.89% 20.24% 20.62% 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 120.00% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0-14 15-57/62 57/62+
  3. Populația ocupata, mii persoane 322,9 324,5 340,9 347,4 366,7 bărbați 157,1 153,6 168,4 171,7 175,6 femei 165,8 170,9 172,5 175,7 191,1 Populația ocupată pe grupe de vîrstă, mii persoane 15-24 ani 27,8 27,4 26,4 28,5 26,2 25-34 ani 55,9 66,4 74,8 73,6 78,2 35-44 ani 80,3 80,9 80,6 85,3 91,2 45-54 ani 99,1 88,8 92,9 88,8 88,7 55-64 ani 46,5 50,4 52,8 55,0 62,6 65 ani și peste 13,3 10,6 13,4 16,3 19,7 Popula de 15 ani și peste plecată la lucru peste hotare, mii persoane 86,4 98 101,6 101,3 97,6 bărbați 60,2 69,5 70 69,9 69,4 femei 26,2 28,5 31,6 31,3 28,2 DISTRIBUȚIA POPULAȚIEI OCUPATE PE SECTOARE ALE ECONOMIEI REGIONALE CÎȘTIGUL SALARIAL MEDIU LUNAR BRUT, LEI ȘOMAJ 41% 12% 2% 15% 4% 22% 4% 2011 49% 10% 3% 12% 4% 17% 5% 2014 Agricultura, economia vînatului și piscicultura Industrie Construcții Comerț cu ridicata și cu amănuntul. Hoteluri și restaurante Transporturi și comunicații Administrație publică; Învățămînt; Sănătate și asistență socială Alte 2742.9 3023.8 3221.8 3548.6 2458.6 2772.6 3093.1 3491.8 2607 2905.3 3161.4 3522.1 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 2011 2012 2013 2014 Proprietate publică Alte forme de proprietate Total
  4. 2009 2012 2013 2014 2015 Total șomeri BIM, mii persoane 18 15,8 13,7 8,6 17,4 bărbați 11,6 9 7,1 4,9 9,8 femei 6,5 6,8 6,6 3,8 7,6 Rata șomajului, % 5,3 4,6 3,9 2,4 4,5 Rata șomajului pe grupe de vîrstă, % 15-24 ani 14 13,2 10,4 7 14,2 25-34 ani 5,4 5 6 3,1 6,4 35-44 ani 4,6 5,1 3,7 2,7 3,8 45-54 ani 4,8 3,3 1,9 1,8 3,3 55-64 ani 3 1,6 1,8 0,4 1,7 RATA ȘOMAJULUI, % ACTIVITATEA AGENȚILOR ECONOMICI 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Numărul de întreprinderi - total 5492 5675 5875 5991 6160 6368 Mari 131 137 137 142 146 162 Mijlocii 305 306 269 249 262 258 Mici 1228 1365 1350 1410 1432 1464 Micro 3828 3867 4120 4190 4320 4484 Numărul mediu de salariați, persoane 104071 99532 88606 89508 89326 87307 Venituri din vînzări, milioane lei 17561,65 22031,53 25651,71 25470,34 27361,71 31209,5 Rezultatul financiar pînă la impozitare, milioane lei 370,24 1766,32 1611,41 151,35 434,82 436,06 5.3 5.7 5.2 4.6 3.9 2.4 4.5 0 1 2 3 4 5 6 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
  5. STRUCTURA ÎNTREPRINDERILOR DUPĂ MĂRIME STRUCTURA ÎNTREPRINDERILOR PE ACTIVITĂȚI ECONOMICE, %, 2014 2%6% 22% 70% 2009 Mari Mijlocii Mici Micro 3%4% 23% 70% 2014 Mari Mijlocii Mici Micro 41.08 14.20 10.11 9.52 6.19 4.85 3.99 3.80 2.59 1.44 1.04 0.64 0.36 0.17 0.02 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00
  6. INDUSTRIE VALOAREA PRODUCȚIEI FABRICATE, MILIOANE LEI -31.24 -1.54 1.70 24.87 24.77 -40.00 -30.00 -20.00 -10.00 0.00 10.00 20.00 30.00 0.00 2,000.00 4,000.00 6,000.00 8,000.00 10,000.00 2009 2012 2013 2014 2015 VPF, milioane lei Rata de creștere raportată la 2008,%
  7. PRINCIPALELE PRODUSE INDUSTRIALRE, 2015 AGRICULTURĂ SUPRAFAȚA AGRICOLĂ PE UTILIZĂRI SUPRAFAȚA ARABILĂ PE UTILIZĂRI RECOLTA PRINCIPALELOR CULTURI AGRICOLE, 2015 67% 57% 55% 37% 40% 33% 43% 45% 63% 60% LA P T E S I P RODUS E LA C T A T E C RUP E NUT RE Ț URI C ONS E RVE DE LE GUME P IE T RIȘ , P RUNDIȘ RDN Restul RM suprafața arabilă 77% pășuni și fînețe 17% culturi permanen te 6% Culturi cerealier e 53% Culturi tehnice 44% Cartofi, legume 2% Plante de nutreț 1% 98% 96% 88% 74% 57% 57% 40% 38% 2% 4% 12% 26% 43% 43% 60% 62% S FE CLA DE ZA HĂ R S OIA C A RT OF I RA P IȚ A F RUC T E LE GUME DE C ÎMP F LOA RE A S OA RE LUI C E RE A LE RDN Restul RM
  8. INVESTIȚII EVOLUȚIA INVESTIȚIILOR ÎN ACTIVE MATERIALE PE TERMEN LUNG, MILIOANE LEI 1948.2 1758.8 2713.7 2400.7 2828.1 3044.8 2459.1 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
  9. MĂRIMEA INVESTIȚIILOR ÎN ACTIVE MATERIALE PE TERMEN LUNG PE ACTIVITĂȚI ECONOMICE, 2015, MILIOANE LEI 641.67 524.78 271.57 210.84 183.39 145.84 132.94 112.79 77.14 48.41 39.38 20.12 14.22 13.63 12.64 3.93 1.05 4.73 0 100 200 300 400 500 600 700
Anúncio