O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Syprina e trapezit

22.650 visualizações

Publicada em

Syprina e trapezit

  • Seja o primeiro a comentar

Syprina e trapezit

  1. 1. SYPRINA E TRAPEZIT
  2. 2. KUJTOHU!!!  Katërkëndëshi ABCD në vizatim është trapez ku AB BC A B CD F
  3. 3. A B CD x a b h cd S= a+b/2 ∙ h x= a+b/2S= x ∙ h a , b-bazat c, d-krahët m-vija emesme h-lartësia
  4. 4. S = (a + b )·h 2 S = ( a + b )∙ h 2 Kemi fituar dy formula: Janë të njëjta, apo janë dy formula të ndryshme? Të njëjta! Tek të dyja mbledhim bazat, i shumzojmë me gjysmën e lartësisë. Mbaje mend vetëm njërën nga to. d c a h b Trapezi
  5. 5. Tek drejtëkëndëshi dhe paralelogrami vërejtëm se tek formulat për syprinë shumzuam ata që janë normale Është e njëjta edhe këtu? Me çka shumzohet Me shumën e bazave a dhe b. Në çfarë pozite janë brinja dhe lartësia? Lartësia është normal me bazën! Trapezi d c a h S = (a + b )· h 2 b
  6. 6. DETYRA:  Bazat e një trapezi janë 8cm dhe 4 cm, kurse syprina e tij 42 cm2. Njehso lartësinë. a= 8cm b= 4cm S= 42 cm2 h=? h=2 · S/a+b h=2 ·42/ 8+4= 84/12 h=7cm
  7. 7. S= 150 cm2 a=11cm b=? h=10cm b= (2 · S/ h)-a b=(2 · 150/10)-11 b=(300/10)-11 b=30-11 b=19cm S= 8,8cm2 a=3cm b=2,5cm h=? h=2 · S/a+b h=2 · 8,8/3+2,5 h=17,6/5,5 h= 3,2 cm S= 74 cm2 a=? b=3,5 cm h= 8cm a=(2 · S/h)-b a=(2· 74/8)- 2,5 a= (148/8)-3,5 a=18,5-3,5 a=15 cm
  8. 8. Punoi: Adelina Fejzulla Vlll-5

×