Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

1. CATCH-UP PLAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 6.pptx

 1. CATCH-UP PLAN (PENDIDIKAN ISLAM) 2022 NAMA GURU MUHAMMAD ZULFAHMI BIN YAHAYA DARJAH 6 AMAN SEKOLAH SK BANDAR SERI ALAM SEKOLAH KEBANGSAAN BANDAR SERI ALAM
 2. CATCH -UP PLAN FASA 1 MINGGU PERKARA TINDAKAN GURU MATLAMAT STRATEGI AKTIVTI YANG DIRANCANG 22/11/2021 - 26/11/2021 Penilaian Pbd Serta Mengajar KAK Untuk Meningkatkan Peratus % KAK Tumpuan dalam mengajar pelajar KAK Ini memastikan KAK mencapai 100% dan semua pelajar dapat menguasai KAK Penilaian Summatif/ Formatif PDP serta Penilaian 29/11/2021 - 03/12/2021 Penilaian Pbd Serta Mengajar KAK Untuk Meningkatkan Peratus % KAK Tumpuan dalam mengajar serta memproses TP Ini memastikan KAK mencapai 100% dan semua pelajar dapat menguasai KAK Penilaian Summatif/ Formatif Pemprosesan TP setiap pelajar Penghantaran maklumat TP keseluruhan pelajar setiap kelas yang diajar 06/12/2021 - 10/12/2021 Penilaian Akhir Tahap Penguasaan Murid Menentukan kategori murid yang akan menyambung aktiviti PdP/PdPR yang bermula pada 2/1/2022-28/2/2022 Mengenalpasti kumpulan pelajar yang memerlukan Program Intervensi dan kumpulan pelajar yang memerlukan Program Pengukuhan Dan Pengayaan Perancangan Strategi M2P (Mampatan, Pecutan & Pengayaan) Meneliti TP keseluruhan pelajar untuk setiap kelas dan melakukan pengagihan TP 1-TP 2 : INTERVENSI TP 3-TP 4 : PENGUKUHAN TP 5-TP 6 : PENGAYAAN Merancangkan aktiviti-aktiviti intervensi serta pengukuhan /pengayaan SEKOLAH _______________________________ CATCH-UP PLAN (PENDIDIKAN ISLAM) NAMA GURU KELAS DIAJAR
 3. CATCH-UP PLAN FASA 2 MINGGU PERKARA TINDAKAN GURU MATLAMAT STRATEGI AKTIVTI YANG DIRANCANG 02/1/2022 - 28/02/2022 Pelaksanaan Progam Sepanjang Bulan Jan Merancang Program Intervensi Program Pengukuhan & Pengayaan Merancang Program Kecemerlangan Memastikan pelajar boleh meningkatkan penguasaan TP (1-6) serta menghabiskan % (KAK) yg pelajar tidak dapat belajar. Pendekatan Modular Pembelajaran Terbeza Pelaksanaan Student Enrichment Learning Framework (SELF) Program Intervensi (TP 1-TP2) • Ulangkaji semula topik/tema yang susah difahami • Membuat “drilling” menggunakan Latihan Program Pengukuhan dan Pengayaan (TP3-TP4) • Membuat latihan tambahan Program Pengayaan (TP5-TP6) • Menjawab soalan-soalan KBAT berdasarkan tema (SumberKU) Pelaksanaan Progam Sepanjang Bulan Feb
 4. PERINCIAN CATCH-UP PLAN FASA 2 (PENDIDIKAN ISLAM)-TAHUN 6 MINGGU BIDANG / STANDART PEMBELAJARAN (KAK) SASARAN KAEDAH PDPC BAHAN/SUMBER CATATAN MINGGU 2 09-13 (JAN) AL-QURAN Program Intervensi (TP 1-TP2) • Murid dibimbing oleh guru sepanjang proses pembelajaran. • Murid dibimbing oleh guru untuk membuat latih tubi. • Guru membuat penilaian keberkesanan.  Pendekatan Modular  Pendekatan Terbeza  Modul Perkasa Pendidikan Islam  Buku Teks  Borang Laporan Penilaian Bil Murid : Program Pengukuhan (TP3-TP4) • Murid dibimbing oleh guru & rakan sepanjang proses pembelajaran. • Murid dibimbing oleh guru & rakan untuk membuat latih tubi. • Guru membuat penilaian keberkesanan.  Pendekatan Modular  Pendekatan Terbeza  Modul Perkasa Pendidikan Islam  Buku Teks  Borang Laporan Penilaian Bil Murid : Program Pengayaan (TP5-TP6) • Murid diberi ruang dan peluang untuk meneroka isi kandungan dengan lebih meluas. • Murid menyelesaikan tugasan/latih tubi secara kendiri dengan pemantauan guru. • Guru membuat penilaian keberkesanan.  Pendekatan Modular  Pendekatan Terbeza  Simulasi Amali (Hafazan & Tilawah)  Pelaksanaan Student Enrichment Learning Framework (SELF)  Modul Perkasa Pendidikan Islam  Buku Teks  Al-Quran  Borang Laporan Penilaian Bil Murid :
 5. PERINCIAN CATCH-UP PLAN FASA 2 (PENDIDIKAN ISLAM)-TAHUN 6 MINGGU BIDANG / STANDART PEMBELAJARAN (KAK) SASARAN KAEDAH PDPC BAHAN/SUMBER CATATAN MINGGU 3 16-20 (JAN) AL-QURAN Program Intervensi (TP 1-TP2) • Murid dibimbing oleh guru sepanjang proses pembelajaran. • Murid dibimbing oleh guru untuk membuat latih tubi. • Guru membuat penilaian keberkesanan.  Pendekatan Modular  Pendekatan Terbeza  Modul Perkasa Pendidikan Islam  Buku Teks  Borang Laporan Penilaian Bil Murid : Program Pengukuhan (TP3-TP4) • Murid dibimbing oleh guru & rakan sepanjang proses pembelajaran. • Murid dibimbing oleh guru & rakan untuk membuat latih tubi. • Guru membuat penilaian keberkesanan.  Pendekatan Modular  Pendekatan Terbeza  Modul Perkasa Pendidikan Islam  Buku Teks  Borang Laporan Penilaian Bil Murid : Program Pengayaan (TP5-TP6) • Murid diberi ruang dan peluang untuk meneroka isi kandungan dengan lebih meluas. • Murid menyelesaikan tugasan/latih tubi secara kendiri dengan pemantauan guru. • Guru membuat penilaian keberkesanan.  Pendekatan Modular  Pendekatan Terbeza  Simulasi Amali (Hafazan & Tilawah)  Pelaksanaan Student Enrichment Learning Framework (SELF)  Modul Perkasa Pendidikan Islam  Buku Teks  Al-Quran  Borang Laporan Penilaian Bil Murid :
 6. PERINCIAN CATCH-UP PLAN FASA 2 (PENDIDIKAN ISLAM)-TAHUN 6 MINGGU BIDANG / STANDART PEMBELAJARAN (KAK) SASARAN KAEDAH PDPC BAHAN/SUMBER CATATAN MINGGU 4 23-27 (JAN) AQIDAH Program Intervensi (TP 1-TP2) • Murid dibimbing oleh guru sepanjang proses pembelajaran. • Murid dibimbing oleh guru untuk membuat latih tubi. • Guru membuat penilaian keberkesanan.  Pendekatan Modular  Pendekatan Terbeza  Modul Perkasa Pendidikan Islam  Buku Teks  Borang Laporan Penilaian Program Pengukuhan (TP3-TP4) • Murid dibimbing oleh guru & rakan sepanjang proses pembelajaran. • Murid dibimbing oleh guru & rakan untuk membuat latih tubi. • Guru membuat penilaian keberkesanan.  Pendekatan Modular  Pendekatan Terbeza  Modul Perkasa Pendidikan Islam  Buku Teks  Borang Laporan Penilaian Program Pengayaan (TP5-TP6) • Murid diberi ruang dan peluang untuk meneroka isi kandungan dengan lebih meluas. • Murid menyelesaikan tugasan/latih tubi secara kendiri dengan pemantauan guru. • Guru membuat penilaian keberkesanan.  Pendekatan Modular  Pendekatan Terbeza  Pelaksanaan Student Enrichment Learning Framework (SELF)  Modul Perkasa Pendidikan Islam  Buku Teks  Laman SumberKU  Borang Laporan Penilaian
 7. PERINCIAN CATCH-UP PLAN FASA 2 (PENDIDIKAN ISLAM)-TAHUN 6 MINGGU BIDANG / STANDART PEMBELAJARAN (KAK) SASARAN KAEDAH PDPC BAHAN/SUMBER CATATAN MINGGU 5 30/1-03/2 (FEB) IBADAH Program Intervensi (TP 1-TP2) • Murid dibimbing oleh guru sepanjang proses pembelajaran. • Murid dibimbing oleh guru untuk membuat latih tubi. • Guru membuat penilaian keberkesanan.  Pendekatan Modular  Pendekatan Terbeza  Modul Perkasa Pendidikan Islam  Buku Teks  Borang Laporan Penilaian Bil Murid : Program Pengukuhan (TP3-TP4) • Murid dibimbing oleh guru & rakan sepanjang proses pembelajaran. • Murid dibimbing oleh guru & rakan untuk membuat latih tubi. • Guru membuat penilaian keberkesanan.  Pendekatan Modular  Pendekatan Terbeza  Modul Perkasa Pendidikan Islam  Buku Teks  Borang Laporan Penilaian Bil Murid : Program Pengayaan (TP5-TP6) • Murid diberi ruang dan peluang untuk meneroka isi kandungan dengan lebih meluas. • Murid menyelesaikan tugasan/latih tubi secara kendiri dengan pemantauan guru. • Guru membuat penilaian keberkesanan.  Pendekatan Modular  Pendekatan Terbeza  Simulasi Amali  Pelaksanaan Student Enrichment Learning Framework (SELF)  Modul Perkasa Pendidikan Islam  Buku Teks  Laman SumberKU  Borang Laporan Penilaian Bil Murid :
 8. PERINCIAN CATCH-UP PLAN FASA 2 (PENDIDIKAN ISLAM)-TAHUN 6 MINGGU BIDANG / STANDART PEMBELAJARAN (KAK) SASARAN KAEDAH PDPC BAHAN/SUMBER CATATAN MINGGU 6 06-10 (FEB) SIRAH Program Intervensi (TP 1-TP2) • Murid dibimbing oleh guru sepanjang proses pembelajaran. • Murid dibimbing oleh guru untuk membuat latih tubi. • Guru membuat penilaian keberkesanan.  Pendekatan Modular  Pendekatan Terbeza  Modul Perkasa Pendidikan Islam  Buku Teks  Borang Laporan Penilaian Bil Murid : Program Pengukuhan (TP3-TP4) • Murid dibimbing oleh guru & rakan sepanjang proses pembelajaran. • Murid dibimbing oleh guru & rakan untuk membuat latih tubi. • Guru membuat penilaian keberkesanan.  Pendekatan Modular  Pendekatan Terbeza  Modul Perkasa Pendidikan Islam  Buku Teks  Borang Laporan Penilaian Bil Murid : Program Pengayaan (TP5-TP6) • Murid diberi ruang dan peluang untuk meneroka isi kandungan dengan lebih meluas. • Murid menyelesaikan tugasan/latih tubi secara kendiri dengan pemantauan guru. • Guru membuat penilaian keberkesanan.  Pendekatan Modular  Pendekatan Terbeza  Pelaksanaan Student Enrichment Learning Framework (SELF)  Modul Perkasa Pendidikan Islam  Buku Teks  Al-Quran  Borang Laporan Penilaian Bil Murid :
 9. PERINCIAN CATCH-UP PLAN FASA 2 (PENDIDIKAN ISLAM)-TAHUN 6 MINGGU BIDANG / STANDART PEMBELAJARAN (KAK) SASARAN KAEDAH PDPC BAHAN/SUMBER CATATAN MINGGU 7 13-17 (FEB) ADAB Program Intervensi (TP 1-TP2) • Murid dibimbing oleh guru sepanjang proses pembelajaran. • Murid dibimbing oleh guru untuk membuat latih tubi. • Guru membuat penilaian keberkesanan.  Pendekatan Modular  Pendekatan Terbeza  Modul Perkasa Pendidikan Islam  Buku Teks  Borang Laporan Penilaian Bil Murid : Program Pengukuhan (TP3-TP4) • Murid dibimbing oleh guru & rakan sepanjang proses pembelajaran. • Murid dibimbing oleh guru & rakan untuk membuat latih tubi. • Guru membuat penilaian keberkesanan.  Pendekatan Modular  Pendekatan Terbeza  Modul Perkasa Pendidikan Islam  Buku Teks  Borang Laporan Penilaian Bil Murid : Program Pengayaan (TP5-TP6) • Murid diberi ruang dan peluang untuk meneroka isi kandungan dengan lebih meluas. • Murid menyelesaikan tugasan/latih tubi secara kendiri dengan pemantauan guru. • Guru membuat penilaian keberkesanan.  Pendekatan Modular  Pendekatan Terbeza  Pelaksanaan Student Enrichment Learning Framework (SELF)  Modul Perkasa Pendidikan Islam  Buku Teks  Laman SumberKU  Borang Laporan Penilaian Bil Murid :
 10. PERINCIAN CATCH-UP PLAN FASA 2 (PENDIDIKAN ISLAM)-TAHUN 6 MINGGU BIDANG / STANDART PEMBELAJARAN (KAK) SASARAN KAEDAH PDPC BAHAN/SUMBER CATATAN MINGGU 8 20-24 (FEB) JAWI Program Intervensi (TP 1-TP2) • Murid dibimbing oleh guru sepanjang proses pembelajaran. • Murid dibimbing oleh guru untuk membuat latih tubi. • Guru membuat penilaian keberkesanan.  Pendekatan Modular  Pendekatan Terbeza  Modul Perkasa Pendidikan Islam  Buku Teks  Borang Laporan Penilaian Bil Murid : Program Pengukuhan (TP3-TP4) • Murid dibimbing oleh guru & rakan sepanjang proses pembelajaran. • Murid dibimbing oleh guru & rakan untuk membuat latih tubi. • Guru membuat penilaian keberkesanan.  Pendekatan Modular  Pendekatan Terbeza  Modul Perkasa Pendidikan Islam  Buku Teks  Borang Laporan Penilaian Bil Murid : Program Pengayaan (TP5-TP6) • Murid diberi ruang dan peluang untuk meneroka isi kandungan dengan lebih meluas. • Murid menyelesaikan tugasan/latih tubi secara kendiri dengan pemantauan guru. • Guru membuat penilaian keberkesanan.  Pendekatan Modular  Pendekatan Terbeza  Pelaksanaan Student Enrichment Learning Framework (SELF)  Modul Perkasa Pendidikan Islam  Buku Teks  Bahan Bacaan  Borang Laporan Penilaian Bil Murid :
 11. AGIHAN TAJUK CATCH UP PLAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 6 MINGGU BIDANG / STANDART PEMBELAJARAN (KAK) WAKTU UNIT TAJUK MINGGU 2 9-13 JAN AL-QURAN 2 WAKTU 1,2,3 Tilawah : Surah At-tin, As-syarhi, As-syams 2 WAKTU 1,2,3 Hafazan : Surah At-tin, As-syarhi, As-syams 2 WAKTU 1,2 Kefahaman: Surah Al-qadr, Ad-dhuha MINGGU 3 16-20 JAN AL-QURAN 2 WAKTU 1 Tajwid: Izhar Halqi Dan Idgham 2 WAKTU 2 Tajwid : Ikhfa’ Hakiki Dan Iqlab HADIS 2 WAKTU PEL 4 Hindari Rasuah MINGGU 4 23-27 JAN AQIDAH 2 WAKTU 1,2,3 Sifat Allah: Samaun, Basarun, Kalamun 2 WAKTU 1,2 Nama Allah: Al-hasib, Zul Jalali Wal Ikram 2 WAKTU PEL 9,10 Jauhi Syirik, Beriman Dengan Samiyyat MINGGU 5 30 JAN-03 FEB IBADAH 2 WAKTU PEL 11 Ibadah Puasa Pada Bulan Ramadhan 2 WAKTU PEL 12 Solat Sunat Dua Hari Raya 2 WAKTU PEL 13 Solatlah Sebelum Kamu Disolatkan MINGGU 6 06-10 FEB SIRAH 2 WAKTU PEL 14 Perjanjian Hudaibiyah 2 WAKTU PEL 15,16 Pembukaan Kota Mekah, Perkembangan Islam 2 WAKTU PEL 17,18 Hujjatul Wada’, Kewafatan Nabi Muhammad MINGGU 7 13-17 FEB ADAB 2 WAKTU PEL 19 Rehlah Merehatkan Minda 2 WAKTU PEL 20,21 Sayangilah Haiwan, Hargailah Alam 2 WAKTU PEL 22 Jagalah Harta Benda Awam MINGGU 8 20-24 FEB JAWI 2 WAKTU 1 Sains Dan Teknologi 2 WAKTU 2 Indahnya Kesenian Islam 2 WAKTU PEL 6 Indahnya Seni Khat Riqaah
 12. KELOMPOK PROGRAM INTERVENSI (TP1-TP2) BIL NAMA MURID LAPORAN PENCAPAIAN TP CATATAN FASA 1 AKHIR FASA 2 1 TIADA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 BORANG LAPORAN PENILAIAN KEBERKESANAN CATCH UP PLAN PENDIDIKAN ISLAM NAMA GURU MUHAMMAD ZULFAHMI BIN YAHAYA MATAPELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 6 KELAS AMAN
 13. KELOMPOK PROGRAM PENGUKUHAN (TP3-TP4) BIL NAMA MURID LAPORAN PENCAPAIAN TP CATATAN FASA 1 AKHIR FASA 2 1 AFIQ SHAZWAN BIN MOHD SEBILAH 3 / 2 AIDIL SYAZWAN BIN MOHD MUHARAM 3 / 3 ARIEL MIKAEL BIN MOHD NORSHEHIN 3 / 4 DANIA ANISHA BINTI MUHAMMAD VIHINDRA 3 / 5 EUSOFF RAYYAN BIN MEZERY 4 / 6 MIDALIN BINTI ABDULLAH 3 / 7 MOHAMAD AIDIL ASWAD BIN ABD WAHAB 3 / 8 MOHAMAD EKMIL BIN ABDULLAH 3 / 9 MOHAMAD ZUL FAHMI BIN ARDIAN SHAH 3 / 10 MUHAMMAD AKMAL BIN MOHD SALLEH 3 / 11 MUHAMMAD ARIF BIN SUHAILI 3 / 12 MUHAMMAD FARISH LUQMAN BIN ABDULLAH 3 / 13 MUHAMMAD IKRAM HANAFI BIN ABDULLAH 3 / 14 NATAISHAH BINTI KATHIRAVAN 4 / 15 NUR QAISARA ARRISA BINTI ABDULLAH 3 / BORANG LAPORAN PENILAIAN KEBERKESANAN CATCH UP PLAN PENDIDIKAN ISLAM NAMA GURU MUHAMMAD ZULFAHMI BIN YAHAYA MATAPELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 6 KELAS AMAN
 14. KELOMPOK PROGRAM PENGUKUHAN (TP3-TP4) BIL NAMA MURID LAPORAN PENCAPAIAN TP CATATAN FASA 1 AKHIR FASA 2 16 NURSUHADA BINTI KAMARULZAMAN 3 / 17 NURUL ASYIQIN BINTI ABDULLAH 3 / 18 NURUL KHUZAIRA BINTI MOHD RASKAN 3 / 19 NURUL SYAZWANI BINTI ABDUL KARIM 3 / 20 RAJA NIK MUHAMMAD BIN RAJA ROZEFZAIDY 3 / 21 SITI DINIE HAZWANI BINTI JUSTINUS 3 / 22 SITI FATIMAH AZ ZAHRA BINTI AZHAR 3 / 23 SITI NOR SYAHIDAH BINTI ABDULLAH 3 / 24 25 26 27 28 29 30 BORANG LAPORAN PENILAIAN KEBERKESANAN CATCH UP PLAN PENDIDIKAN ISLAM NAMA GURU MUHAMMAD ZULFAHMI BIN YAHAYA MATAPELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 6 KELAS AMAN
 15. KELOMPOK PROGRAM PENGAYAAN (TP5-TP6) BIL NAMA MURID LAPORAN PENCAPAIAN TP CATATAN FASA 1 AKHIR FASA 2 1 TIADA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 BORANG LAPORAN PENILAIAN KEBERKESANAN CATCH UP PLAN PENDIDIKAN ISLAM NAMA GURU MUHAMMAD ZULFAHMI BIN YAHAYA MATAPELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 6 KELAS AMAN
Anúncio